+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

Αγαπητοί αναγνώστες.
Στο άρθρο Alpha Bank σας ενημέρωσα τεκμηριωμένα και λεπτομερώς για την παρέμβαση της Μαφίας της Ρόδου, των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, της οικογένειας Μαντζόν, ώστε να μην διευρύνω την συνεργασία μου με την τράπεζα μου την Alpha Bank για να αντέξω τον κοινωνικοοικονομικό  θεατό και αθέατο, με τα κάθε λογής  υποχείρια τους,  πόλεμο που μου ασκούν, μάλιστα σε συνέχεια των παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών του  Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. προκειμένου να με καταβάλουν και να υφαρπάξουν την ιδιοκτησία μου για να νομιμοποιήσουν την παράνομη του κανακάρη τους.
Αφού κατάφεραν να αποτρέψουν τη διεύρυνση της συνεργασίας μου με την τράπεζα μου την Alpha Bank και να με φέρουν σε δικαστική διαμάχη μαζί της, μερίμνησαν και στο να μην δυνηθώ να αμυνθώ δικαστικά, ώστε να ρυθμίσω η να εξαλείψω την οφειλή μου στην τράπεζα, όπως μπορείτε να λάβετε γνώση στο άρθρο Alpha Bank, του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
Τούτη η παρέμβαση τους είχε αποτέλεσμα την έγκληση μου κατά της  Ειρηνοδίκου Ρόδου Σωτηρίας Γ. Χαλμούκου.
Επειδή διά της υπ’ αριθμόν 223/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, απορρίφτηκε, με την ίδια ανυπόστατη αιτιολογία και η 172/21-08-2018 προσφυγή μου, με τις από  04-10-2018   προτάσεις μου  κατά της υπ’ αριθμόν 739/20-08-2018 απορριπτικής Πράξης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, στην υπ’ αριθμόν 254/10-08-2018 αίτηση μου για χορήγηση νομικής βοήθειας προκειμένου να διαγράψω η να ρυθμίσω την οφειλή μου στην Alpha Bank, απέστειλα αίτηση, μετ’ επίκληση προσοχής Εθνικών Θεμάτων, προς τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας και όχι μόνον, ώστε να αποφανθούν αν δικαιούμαι χορήγηση νομικής βοήθειας, ώστε να εκλείψει η κατά το δοκούν και με γνώμονα την διασφάλιση των συμφερόντων της Μαφίας της Ρόδου, των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής της οικογένειας Μαντζόν, η χορήγηση νομικής βοήθειας στο πρόσωπο μου.
Είμαι σε αναμονή απάντησης.
Ωστόσο.
Επειδή με απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 173/30-01-2019), από την 01-02-2019 ο κατώτατος μισθός ανήλθε στα 650€, κάτι που σημαίνει ότι καταλύει, ακυρώνει, διαγράφει, ανατρέπει …., την ήδη ανυπόστατη επικαλούμενη αιτιολογία μερικών υπηρετών της θέμιδας να μην μου χορηγήσουν επιλεκτικά και με γνώμονα τα συμφέροντα της Μαφίας της Ρόδου, των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, της οικογένειας Μαντζόν,  νομική βοήθεια, κατέθεσα σήμερα την υπ’ αριθμόν 46/01-02-2019 αίτηση στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, προκειμένου να μου χορηγηθεί νομική βοήθεια δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή ώστε να καταθέσω αίτηση διαγραφής η ρύθμισης της οφειλής μου στην Alpha Bank και σας την παραθέτω κατωτέρω αυτούσια.

Ρόδος 01-02-2019

Με τιμή.
Σπανός Χ. Θωμάς.-

                                                                          Αίτηση
                                                   Ειδικής Διαδικασίας Νόμου 3226/2004
                                (Παροχής Νομικής Βοήθειας Σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος)

Του                                                                                                                   Προς Την
Σπανού Θωμά – Δημήτριου Του Χρήστου                                                       Πρόεδρο Του Ειρηνοδικείου Ρόδου
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857
Για Λογαριασμό της μονοπρόσωπης
ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ
Λοιπών Στοιχείων ως Υποσέλιδο.                                                                                 Ρόδος 01-02-2019

                               Θέμα: Διορισμός Δικηγόρου ως Συνηγόρου Σύμφωνα Με Το Νόμο 3226/2004

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος.
Λαμβάνω την τιμή να Σας ζητήσω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,6 και 8 του Νόμου 3226/2004  (Φ.Ε.Κ. 24/04-02-2004) τη χορήγηση της νομικής βοήθειας που προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις του σχετικού Νόμου και αφορά:
Τον διορισμό  δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή προκειμένου να καταθέσω αίτηση  Διαγραφής η Ρύθμισης της οφειλής μου, στην τράπεζα Alpha Bank.
Προσκομίζω την από  20-12-2017 εξώδικη πρόσκληση διακανονισμού της οφειλής μου, (σχετικό 1).
Την εξώδικη δήλωση αντιπρότασης μου, (σχετικό 2).
Την με αριθμό 221702/12-03-2018 επιστολή της Alpha Bank (σχετικό 3).

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος.
Η χορήγηση της παραπάνω νομικής βοήθειας κρίνεται απαραίτητη κατά τις διατάξεις του ως άνω Νόμου καθόσον βρίσκομαι σε οικονομική δυσχέρεια να αντιμετωπίσω τα έξοδα της ανωτέρω δικαστικής ενέργειας.
Υποβάλλω συνημμένα με την παρούσα τα εξής πιστοποιητικά:

  1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, ενός εκάστου των τριών τελευταίων ετών, όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. και η ισχύουσα διεύθυνση διαμονής μου, (σχετικά 4 α’,  β’,  γ’).
    Με την παρατήρηση των μειωμένων εισοδημάτων μου για το φορολογικό έτος 2017, (σχετικό 4 γ’).
  2. Την δήλωση φορολογίας εισοδήματος μου, για τα εισοδήματα που απέκτησα το έτος 2017, (σχετικό 5)
  3. Την περιουσιακή μου κατάσταση (σχετικό 6 α’) και τη δήλωση Ε9 (σχετικό 6 β’) για το έτος 2017.
  4. Την υπ’ αριθμόν 47/02-07-2014 (σχετικό 7) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, διά της οποίας μου αναγνωρίστηκε το δικαίωμα κτήσης, με χρησικτησία, στο ακίνητο που μου εξασφαλίζει το ανωτέρω φορολογητέο εισόδημα μου.
    Τούτο δεν εμφανίζεται στην περιουσιακή μου κατάσταση και το Ε9, διότι δεν έχει γίνει ακόμη μεταβίβαση στο κτηματολόγιο ένεκα αδυναμίας καταβολής των αναλογούντων φόρων.
  5. Τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος της ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ  (σχετικό 8).

Με τιμή.
Σπανός Χ. Θωμάς.

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos