+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΡΟΔΟΥ

ΕΓΚΛΗΣΗ

Σπανού Θωμά - Δημήτριου του Χρήστου, κατοίκου Ρόδου 5ο χλμ Λεωφόρος Ρόδου – Λίνδου, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857 και  ΑΦΜ: 027637336, Δ.Ο.Υ. Ρόδου 7542.                                                  

ΚΑΤΑ

 1. Ανδρέα Μαντζόν του Φραγκίσκου, κατοίκου Ρόδου, οδός Υψηλάντου αριθμός 11, με Α.Φ.Μ.: 020923817 ΔΟΥ Ρόδου για την διάπραξη εις βάρος μου των εγκλημάτων των άρθρων 187, 362, 363 & 46 και συνεπεία αυτού των άρθρων 220, 224 §4, 229, 362, 363 του Ποινικού Κώδικα.
 2. Στέφανου Ιωάννη Στεφανίδη, επαγγέλματος δικηγόρου, κατοίκου Ρόδου Αμερικής 35, με Α.Δ.Τ.: ΑΡ 456308 για την διάπραξη εις βάρος μου των εγκλημάτων των άρθρων 220, 224 §4, 229, 362, 363 & 187 του Ποινικού Κώδικα.
 3. Ιωάννη Γ. Χαρίτου, επαγγέλματος δικηγόρου, κατοίκου Ρόδου Βασιλοπαίδος Μαρίας 7, με Α.Φ.Μ.: 008278803 Δ.Ο.Υ. Ρόδου για την διάπραξη εις βάρος μου των εγκλημάτων των άρθρων 220, 224 §4, 229, 362, 363 & 187 του Ποινικού Κώδικα.

_ _ _ _ _ * * * _ _ _ _ _

Ιστορικό Υπόβαθρο Έγκλησης

Ο πρώτος (1ος) εκ των κατηγορουμένων είναι αρχηγός και ιθύνον νους εγκληματικής οργάνωσης, με διαρκή δράση δεκαετιών, που ειδικεύεται κυρίως στις υφαρπαγές ακίνητων ιδιοκτησιών, διαπράττοντας συνδυαστικά και από κοινού απάτες ιδιαίτερα μεγάλης αξίας,  κλοπές,  πλαστογραφίες,  ψευδορκίες,  συκοφαντίες,  ψευδείς καταμηνύσεις,  ψευδείς δηλώσεις,  εκβιασμούς,  επικίνδυνες σωματικές βλάβες,  απειλές,  εξυβρίσεις και όχι μόνον αυτά, με σκοπό τον παράνομο πλουτισμό.
Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση ελέγχει απόλυτα κάθε δημόσιο, δημοτικό, τραπεζικό και δικαστικό κατάστημα στο νησί και όχι μόνον αυτά.
Τα μόλις ανωτέρω εκθέτω τεκμηριωμένα στην από 31-03-2023 (σχετικό 01) εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου έγκληση μου και στο από 29-05-2023 (σχετικό 02) κατατεθειμένο υπόμνημα μου στο Πταισματοδικείο Ρόδου.
Για την συγκεκριμένη έγκληση μου σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Ε2023/1696 δικογραφία, ένεκα της οποίας κληθέντες, κατέθεσαν οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι στις 07-07-2023 στο  Πταισματοδικείο Ρόδου.
Ο μεν πρώτος (1ος) τις διαστρεβλωμένες και ψευδείς γραπτές εξηγήσεις του με την επιπρόσθετη, επίμονη και επιτακτική αίτηση του, ουσιαστικά απαίτηση του, προς τον Κύριο Εισαγγελέα  Πρωτοδικών Ρόδου, για πολλοστή φορά μάλιστα, ώστε να αιτηθεί ο Κύριος Εισαγγελέας την ακούσια νοσηλεία μου, προκειμένου να προστατευτεί από εμένα.!!!, (σχετικό 03).
Ο δε δεύτερος (2ος) κατέθεσε διαστρεβλωμένα και ψευδώς, ότι όσα του καταμαρτυρώ ενώπιον Ιθυνόντων της Ελληνικής Πολιτείας είναι δήθεν ψευδή και χωρίς καμία υπόσταση λογικής, συγχρόνως δυσφημιστικά και ανύπαρκτα. Επιπρόσθετα επικαλούμενος ψεύδη και συκοφαντίες περί της οικονομικής και περιουσιακής μου κατάστασης, επιχειρεί να μου στερήσει την χορήγηση του ευεργετήματος νομικής βοήθειας, που νομίμως απολαμβάνω, προκειμένου να μην δύναμαι να αμύνομαι δικαστικά στην εξοντωτική και μακροχρόνια δικαστική διαμάχη που έχει εγείρει κατά εμού, με ψεύδη και συκοφαντίες καλυπτόμενος πίσω από την δικηγορική του ιδιότητα με την οποία εισφέρει, σταθερά και μακροχρόνια, στην εγκληματική οργάνωση του πρώτου (1ου) κατηγορούμενου, (σχετικό 04).
Τις ανωτέρω διαστρεβλωμένες και ψευδείς καταθέσεις των δύο (2) πρώτων κατηγορούμενων, αντίκρουσα τεκμηριωμένα με το από 14-08-2023 (σχετικό 05) συμπληρωματικό μου υπόμνημα Ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου.
Τούτων δε έλαβα γνώση την 24-07-2023, όπου και ικανοποιήθηκε η από 21-07-2023  σχετική προς τούτο κατατεθειμένη αίτηση μου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, (σχετικό 06). 

Ο αιτιώδης σύνδεσμος όλων των μακροχρόνια κατά εμού δρώμενων της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, είναι το αυθαίρετο (σχετικό 07-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (σχετικό 07-02) κτίριο του πρώτου (1ου) κατηγορούμενου που έχει μοναδική διέξοδο νομιμοποίησης και αξιοποίησης την υφαρπαγή της όμορης ιδιοκτησίας της εταιρείας μου ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ, όπως τεκμηριωμένα εκθέτω στην από 31-03-2023 (σχετικό 01) έγκληση μου. Τούτη η ιδιοκτησία είναι στην ουσία, μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν την εναπομείνασα δυνατότητα δόμησης και συνιστούν το 4,5% αγρού συνολικού εμβαδού 11.760,00 τετραγωνικών μέτρων στην 84 Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου και από τις οποίες κανένα απολύτως έσοδο δεν προκύπτει, για την εταιρεία μου ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ, πόσο μάλλον για εμένα, (σχετικά 16-03 & 16-04).
Ένεκα τούτων υπόκειμαι μακροχρόνια και αδιαλείπτως, πλέον των δύο (2) δεκαετιών, πανταχόθεν, μα κυρίως από τους συνιδιοκτήτες του πρώτου κατηγορούμενου, αδικοπραξίες, απειλές, εξυβρίσεις, χειροδικίες, εκβιασμούς, απόπειρες επικίνδυνων  σωματικών  βλαβών, απόπειρες κατά της ζωής μου, πλαστογραφίες, ψευδορκίες, ψευδείς μηνύσεις, δυσφημήσεις, συκοφαντίες, όπως τεκμηριωμένα εκθέτω στην με Α.Β.Μ.: Ε2023/1696 έγκληση μου (σχετικό 01), στο υπόμνημα μου (σχετικό 02) και στο συμπληρωματικό υπόμνημα μου (σχετικό 05).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω εντάσσετε και η από 07-03-2023 (σχετικά 08-01 & 08-02) ψευδής,  δυσφημιστική και συκοφαντική έγκληση του δεύτερου (2ου) και τρίτου (3ου) των κατηγορουμένων κατά εμού.
Τούτη και ψευδής, δυσφημιστική και συκοφαντική είναι και έγκληση είναι, αν και δεν την κατέθεσαν ευθέως στην αρμόδια αρχή την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
Τούτη δε, καθώς στο τέλος της αναφέρει:
«Τέλος, οι υπογραφείς του παρόντος εγγράφου είναι ο πρώτος ως μηνυτής και παριστάμενος «για την υποστήριξη της κατηγορίας», αμφότεροι δε, δικηγόροι / συνήγοροι της υπόθεσης αυτής.»,
ψευδής έγκληση είναι και επιφέρει όλες τις συνέπειες της ψευδούς καταμήνυσης επί των υποστηρικτών της, καθώς αν και δεν ικανοποίησε τον άμεσο επιδιωκόμενο σκοπό τους, αυτόν της ανάκλησης της υπ’ αριθμόν 321/01-12-2022 (σχετικό 08-06) πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, ώστε να με δικάσουν ανυπεράσπιστο, εντούτοις με την σοβαρότητα των ψευδών επικαλούμενων κατηγοριών τους, εκίνησαν ποινική διαδικασία εναντίον μου και σχηματίστηκε άλλη μια δικογραφία, η με Α.Β.Μ.: Α2023/1817,  με τα εν γνώσει ψεύδη τους και τις συκοφαντίες τους, επιβαρύνοντας την λειτουργία των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, τις οποίες εξαπάτησαν, προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αυτές της κοινωνικοοικονομικής καταβολής μου, στον πρώτο (1ο) των κατηγορουμένων αρχηγό και ιθύνοντα νου της εγκληματικής οργάνωσης στην οποία και οι ίδιοι συμμετέχουν.
Οι συνέπειες δε της συγκεκριμένης κατά εμού ψευδούς καταμήνυσης ισχύουν και για τους συγκεκριμένους δύο (2) δικηγόρους κατηγορούμενους, καθόσον ενήργησαν για λογαριασμό τους και παρά την ιδιότητα τους, είχαν πλήρη γνώση ότι κατέθεταν ψεύδη και συκοφαντίες και επιχείρησαν να αιφνιδιάσουν, επιβαλλόμενοι με το δήθεν κύρος και την δήθεν αξιοπιστία τους την Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Ρόδου και την Αντεισαγγελέα του Εφετείου Δωδεκανήσου που επιλήφθηκαν τούτης.
Τούτη την ψευδή τους έγκληση κατέθεσαν την 10-03-2023 με αριθμό πρωτοκόλλου 354/10-03-2023 (σχετικό 08-01) στο Πρωτοδικείο  Ρόδου, προς τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου και κοινοποίησαν  με αριθμό εισερχομένου 1306/10-03-2023 (σχετικό 08-02) Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου, προς τον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου.
Τούτη κατέθεσαν με την αναγραφόμενη σε αυτήν ένδειξη  «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ»,  καθώς, όπως εξ αυτής προκύπτει, την ίδια ημέρα συζητείτο εξ αναβολής η άλλη ψευδής και συκοφαντική έγκληση του δεύτερου (2ου) κατηγορούμενου κατά εμού, την οποία ήγειρε και εγχείρησε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου την 14-08-2018 (σχετικό 08-03). Σε αυτήν επρόκειτο να παρασταθώ, όπως και παραστάθηκα, με διορισμένο δικηγόρο από το Πρωτοδικείο Ρόδου, κατόπιν της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1754/16-11-2022 (σχετικό 08-04) αίτησης μου για χορήγηση νομικής βοήθειας την οποία νομίμως αιτήθηκα και νομίμως μου χορηγήθηκε διά των υπ’ αριθμών 315/25-11-2022 (σχετικό 08-05) και 321/01-12-2022 (σχετικό 08-06) πράξεων του Πρωτοδικείου Ρόδου.
Χορήγηση δε νομικής βοήθειας απολαμβάνω και από ανώτερα μα και ανώτατα Δικαστήρια όπως ενδεικτικά προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 6/18-01-2023 (σχετικό 08-07) Πράξη του Εφετείου Δωδεκανήσου και την υπ’ αριθμόν 192/11-07-2023 (σχετικό 08-08) Πράξη του Αρείου Πάγου. Όλα δε τα δικαστήρια από τα οποία λαμβάνω χορήγηση νομικής βοήθειας, ελέγχουν κάθε φορά την ατομική οικονομική και περιουσιακή μου κατάσταση σε αρκετές περιπτώσεις δε, όλα τα δικαστήρια έχουν ζητήσει και έχουν ελέγξει και την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των εταιρειών μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ και ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ.
Χωρίς το ευεργέτημα της χορήγησης νομικής βοήθειας, που νομίμως και δικαίως απολαμβάνω  από την Ελληνική Δικαιοσύνη, δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω σε όλα τα κατά εμού μακροχρόνια δρώμενα  της εγκληματικής οργάνωσης που ηγείται ο πρώτος (1ος) εκ των κατηγορουμένων. Είναι προφανής η επιδίωξη των δεύτερου (2ου) και τρίτου (3ου) των κατηγορουμένων να μου στερήσουν την χορήγηση νομικής βοήθειας, ώστε να μην δύναμαι να αμύνομαι δικαστικά και να με εξωθήσουν  στην αυτοδικία, προκειμένου να καταστώ υπόλογος και ανυπεράσπιστος νομικά να βρεθώ στη φυλακή όπως όλοι τους μακροχρόνια επιδιώκουν.
Η προς τούτο δε μακροχρόνια επίμονη εμμονή του δεύτερου (2ου) των κατηγορουμένων, να με δικάσει, για μεταξύ μας πολιτική υπόθεση, ερήμην μου στο Εφετείο Δωδεκανήσου,  σε συνδυασμό και με άλλων ενέργειες, είχε σαν αποτέλεσμα την εκμαίευση της από 18-07-2018 (σχετικό 08-09)  έγκλησης μου κατά της Προέδρου Εφετών  Δωδεκανήσου.

Οι δεύτερος (2ος) και τρίτος (3ος) λοιπόν εκ των κατηγορουμένων, οι οποίοι είναι δύο γερόντια, δεινόσαυροι της δικηγορίας στο νησί και έχουν τόσα χρόνια κακομάθει να αιτούνται και πάραυτα να ικανοποιούνται οι αιτήσεις τους, προβάλλοντας το δήθεν δικηγορικό τους κύρος και την δήθεν αξιοπιστία τους, προσφέροντας τούτα στις υπηρεσίες του πρώτου (1ου) των κατηγορουμένων, επιβαλλόμενοι της τοπικής Δικαιοσύνης, σε επίπεδο γραμματειακής λειτουργίας και επηρεασμού Δικαστών, επιδιώκουν να μου στερήσουν το ευεργέτημα της χορήγησης νομικής βοήθειας που απολαμβάνω.
Τούτο δε έπραξαν την ίδια ημέρα που δικαζόταν η ψευδής και συκοφαντική έγκληση του δεύτερου (2ου) των κατηγορουμένων, την 10-03-2023, ώστε να με δικάσουν χωρίς νομική εκπροσώπηση και συμπαράσταση και να με καταδικάσουν.
Είχαν την ευχέρεια να πράξουν τούτο από τις 07-11-2022, όπου και κατά την αναβολή της συζήτησης της μεταξύ μας ποινικής υπόθεσης, έλαβαν γνώση ότι παρίσταμαι με χορήγηση νομικής βοήθειας, όπως προκύπτει από την ίδια την έγκληση τους, (σχετικό 08-01 & 08-02), ώστε και οι αρμόδιες Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο της αξιοπιστίας της έγκλησης τους. Όμως επέλεξαν το πρωί της ίδιας ημέρας της συζήτησης της μεταξύ μας δικαστικής υπόθεσης, να καταθέσουν την εν γνώση τους ψευδή τους έγκληση, προκειμένου να πιάσουν εξαπίνης την Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Ρόδου και την Αντεισαγγελέα της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου, που επιλήφθηκαν της ψευδούς εγκλήσεως τους και να επιβάλλουν ουσιαστικά την παράλογη, ιδιοτελή και παράνομη βούληση τους, ώστε να μου ανακαλέσουν την υπ’ αριθμόν 321/01-12-2022 (σχετικό 08-06) πράξη χορήγησης νομικής βοήθειας και να με δικάσουν και καταδικάσουν, ανυπεράσπιστο.     
Έμαθαν τα δύο (2) γερόντια, οι δεινόσαυροι της δικηγορίας, να αιτούνται και πάραυτα να ικανοποιούνται οι παράλογες, ιδιοτελείς και παράνομες αιτήσεις τους, επιβαλλόμενοι στους υπηρετούντες στην τοπική Δικαιοσύνη και Εισαγγελία, με το δήθεν κύρος τους και την δήθεν αξιοπιστία τους, προσφέροντας τις μακροχρόνιες δικηγορικές υπηρεσίες τους στην εγκληματική οργάνωση του πρώτου (1ου) των κατηγορουμένων.

Η συνεισφορά του δεύτερου (2ου) των κατηγορουμένων, στην εγκληματική οργάνωση που ο πρώτος (1ος) εξ αυτών ηγείται και κύρια επωφελείται, είναι διαρκής και εκτίθεται αναλυτικά στην από 31-03-2023 (σχετικό 01) εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου έγκληση μου, στο από 29-05-2023 (σχετικό 02)  υπόμνημα μου και στο από 14-08-2023 (σχετικό 05)  συμπληρωματικό υπόμνημα μου στο Πταισματοδικείο Ρόδου. Όλες δε οι κατά εμού ενέργειες του, με τις υποθέσεις μου που έχει χειριστεί, έχουν να κάνουν με την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου, προκειμένου να νομιμοποιήσει και αξιοποιήσει  ο πρώτος (1ος) των κατηγορουμένων την όμορη αυθαίρετη (σχετικό 07-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέα (σχετικό 07-02) δική του.   

Η συνεισφορά του τρίτου (3ου) των κατηγορουμένων, είναι και αυτή μακροχρόνια και  έκτακτη και ενίοτε εκφράζεται και με την δήθεν εναντίωση του στην εγκληματική οργάνωση που συναποτελούν και με όσους και όχι μόνον αυτούς, εκτίθενται και κατηγορούνται στην από 31-03-2023 (σχετικό 01) εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου έγκληση μου.

Παραδειγματικά αναφερόμενος και προς επίρρωση των μόλις ανωτέρω, τα κάτωθι:
Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση της οποίας ηγείται και ιθύνον νους είναι ο πρώτος (1ος) των κατηγορουμένων, στον οποίο κυρίως καταλήγουν τα οφέλη της, δρα συντονισμένα, σταθερά, συνδυαστικά, προνοητικά  και μεθοδευμένα σε βάθος χρόνου που καθορίζεται από την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, που συνήθως είναι η υφαρπαγή ακίνητης ιδιοκτησίας.
Τούτο αποδεικνύεται από τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν προκειμένου να υφαρπάξουν την 80Α Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου και να οικοδομήσουν το υφιστάμενο σε αυτήν αυθαίρετο (σχετικό 07-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (σχετικό 07-02) κτίριο του πρώτου (1ου) των κατηγορουμένων, ως και να εκδώσουν την παρατύπως έως παρανόμως εκδοθείσα 246/98 οικοδομική του άδεια, που πλέον έχει λήξη και αδυνατεί αναθεώρησης και επανέκδοσης με αποτέλεσμα να χρήζει αναγκαιότητας της δικής μου όμορης ιδιοκτησίας, όπως αναλυτικά και τεκμηριωμένα εκθέτω στην έγκληση μου με Α.Β.Μ.: Ε2023/1696 (σχετικό 01) σελίδες 9-13 αυτής.

Η συνεισφορά λοιπόν του τρίτου (3ου) των κατηγορουμένων στην συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση, ενδεικτικά,  έχει ως εξής:
Στην ενότητα «Διά του 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη» στις σελίδες 15-20 της με Α.Β.Μ. Ε2023/1696 έγκλησης μου (σχετικό 01) εκθέτω αναλυτικά και τεκμηριωμένα πως απέκτησα, αρχικά στην εταιρεία μου με τίτλο ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ την αδόμητη ιδιοκτησία μου, την οποία μετά τους παράνομους και καταχρηστικούς  πλειστηριασμούς που διενήργησε κατά αυτής το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, όπως αναλυτικά και τεκμηριωμένα εκθέτω στην ίδια έγκληση μου και στην ενότητα αυτής «Διά του 5ου κατηγορούμενου Ιωάννη Παπαντωνίου» στις σελίδες 36-42 αυτής, ενέγραψα για να διασφαλίσω στην νέα ιδρυμένη για αυτό τον σκοπό, εταιρεία μου με τίτλο ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ.
Σε αυτές λοιπόν τις ανωτέρω αναφερόμενες ενότητες αναφέρω ότι απέκτησα αρχικά την αδόμητη ιδιοκτησία μου διά των υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικό 09-01) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 09-02) προσυμφώνων αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Μητσού.
Τούτες απέκτησα ως μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες ΖΗΤΑ (Ζ) που πρόκειται να συσταθούν στην 84 κτηματολογική μερίδα γαιών Ρόδου.
Μεταγενέστερα και μετά από πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στην οποία με υπέβαλε ο δικαιοπάροχος μου Ιωάννης Μανουσέλης και δεύτερος (2ος) κατηγορούμενος της με Α.Β.Μ. Ε2023/1696 έγκλησης μου (σχετικό 01), προκειμένου να μου τις εκχωρήσει, όπως στη  έγκληση μου εκθέτω, ενέγραψα αυτές, ως πλέον ΨΗ ΗΤΤΑ (ΨΗ) συσταθείσες, αρχικά στην μονοπρόσωπη εταιρεία μου με τίτλο ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ.
Ο πρώτος (1ος) κατηγορούμενος, ως ανωτέρω εκτέθηκε και τεκμηριωμένα εκθέτω και στην με Α.Β.Μ. Ε2023/1696 έγκληση μου (σχετικό 01) ελέγχει απόλυτα τα πάντα στο νησί και φυσικά και κύρια κάθε συμβολαιογραφείο σε αυτό.
Ως την ίδια έγκληση μου αναφέρω, ο πρώτος (1ος) κατηγορούμενος έχοντας λάβει γνώση της συγκεκριμένης αγοραπωλησίας μου και γνωρίζοντας την αναγκαιότητα που οι μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες μου έχουν για την νομιμοποίηση του κτιρίου του  με άφησε να χρυσοπληρώσω τις συγκεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες και στο τέλος όταν καλούσα, έχοντας εκπληρώσει τις συμβατικές μου υποχρεώσεις ενωρίτερα και με το παραπάνω, τον δικαιοπάροχο μου και συνιδιοκτήτη του Ιωάννη Μανουσέλη, να μου τις παραδώσει τον προέτρεψε, το σωστό είναι τον υποχρέωσε καθώς είναι εντεταλμένος και υποχείριο του, όπως όλοι μας στο νησί γνωρίζουμε, να μην μου τις εκχωρήσει και αντί αυτού να προβαίνει σε πλήθος ευτελισμών εναντίον μου προκειμένου να αποφύγει να μου τις εκχωρήσει.
Τελικά μετά από εξάντληση κάθε νόμιμης ενέργειας μου, αποστέλλοντας του σχετικά εξώδικα, προσέφυγα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου και πιστεύω ένεκα τούτου προσήλθε στην μετ’ εμποδίων εκχώρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Όμως όπως ανωτέρω αναφέρω η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση της οποίας ηγείται και κύρια επωφελείται ο πρώτος (1ος) κατηγορούμενος ενεργεί συντονισμένα, σταθερά, συνδυαστικά, προνοητικά  και μεθοδευμένα σε βάθος χρόνου που καθορίζεται από την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, που συνήθως είναι η υφαρπαγή ακίνητης ιδιοκτησίας, εν προκειμένω της δικής μου.

Υπό τις ανωτέρω λοιπόν προϋποθέσεις και επιδιώξεις ο τρίτος (3ος) των κατηγορουμένων συνέδραμε στον σκοπό αυτό ως κατωτέρω:

Διά των υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικό 09-01) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 09-02) προσυμφώνων αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Μητσού αγόρασα αρχικά τις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες μου ως ΖΗΤΑ (Ζ) που θα συσταθούν στην 84 κτηματολογική μερίδα γαιών Ρόδου.
Δια του υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 (σχετικό 09-03) πωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη ο δικαιοπάροχος μου Ιωάννης Μανουσέλης προσήλθε στην εκπλήρωση της ανωτέρω συμβατικής του υποχρέωσης αποδίδοντας μου τις συσταθείσες πλέον μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες μου ως ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ).
Στο ανωτέρω ενδιάμεσο διάστημα, δηλαδή από το 2001 έως το 2005, ο πρώτος (1ος) κατηγορούμενος έχοντας την αναγκαιότητα των μελλοντικών οριζόντιων ιδιοκτησιών μου, για να νομιμοποιήσει το αυθαίρετο (σχετικό 07-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (σχετικό 07-02) κτίριο του στην όμορη 80Α κτηματολογική μερίδα γαιών Ρόδου, προέβηκε, παρεμβαίνοντας,  στην δημιουργία αδυναμίας εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης του δικαιοπαρόχου μου Ιωάννη Μανουσέλη, διά του τρίτου (3ου) κατηγορούμενου, ως εξής:
Ο τρίτος (3ος) κατηγορούμενος ήγειρε μια νομότυπη και  νομιμοφανή αγωγή κατά του δικαιοπαρόχου μου Ιωάννη Μανουσέλη, μνεία αυτής κάνω στο από 29-05-2023 14-08-2023  (σχετικό 05) συμπληρωματικό μου υπόμνημα και στην υποενότητα αυτού «Όσον αφορά την 290/15-02-2002 συντηρητική κατάσχεση», στο τέλος σελίδας 48 έως 49, και στην ενότητα αυτού «Σχετικά με τον κατηγορούμενο δικηγόρο Ευστράτιο Καρίκη:», προκειμένου να δημιουργήσει αυτή την αδυναμία εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης του Ιωάννη Μανουσέλη προς εμένα να μου παραδώσει τις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες μου, για τις οποίες αφιέρωσα έξη (6) χρόνια από την ζωή μου για να τις αποκτήσω και αποπληρώσω, δραστηριοποιούμενος εμπορικά ασκώντας, χωρίς χρονικά όρια, ο ίδιος όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης μου.

Αναλυτικότερα και τεκμηριωμένα:
Ο τρίτος (3ος) κατηγορούμενος ήγειρε την, νομότυπη και νομιμοφανή, υπ’ αριθμόν 98/15-09-2002  98/15-02-2002 (σχετικό 09-04), κατατεθειμένη στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, διεκδικητική αγωγή αποζημιώσεως, λόγω αδικοπραξίας κατά του δικαιοπαρόχου μου Ιωάννη Μανουσέλη.
Εδράζοντας στην ανωτέρω αγωγή του, ο τρίτος (3ος) κατηγορούμενος κατέθεσε την με αριθμό κατάθεσης 290/15-02-2002 (σχετικό 09-05), κατατεθειμένη στο ίδιο Δικαστήριο, αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης κατά του δικαιοπαρόχου μου Ιωάννη Μανουσέλη.
Μεταξύ των αιτημάτων αυτής αναφέρει:
«Επειδή προ πάσης εκδικάσεως της αιτήσεως μου δέον να εκδοθή προσωρινή διαταγή απαγορεύουσα κάθε νομικήν μεταβολήν επι των ακινήτων των αντιδίκων».  
Το συγκεκριμένο αίτημα ικανοποιήθηκε με την προσωρινή διαταγή, η οποία αναφέρει:
«Προσωρινά και μέχρι τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης και με τον όρο συζητήσεως της κατά την ως άνω ορισθείσα δικάσιμο απαγορεύει κάθε νομική η πραγματική μεταβολή των επίδικων ακινήτων».
Ως ημέρα συζήτησης, όπως σε αυτήν επιγράφεται, ορίστηκε αρχικά η 11-03-2002, όπου και αναβλήθηκε για την νέα ορισθείσα δικάσιμο της 22-04-2002, (σχετικά 09-05 & 09-07).  
Διά της υπ’ αριθμόν 2578/13-03-2002 (σχετικό 09-06) πράξεως του Κτηματολογίου Ρόδου, καταχώρησαν την ανωτέρω 290/15-02-2002 (σχετικό 09-05) αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης στους κτηματολογικούς τόμους, καταχωρώντας σε αυτούς την προσωρινή διάταξη, ως εξής: «Επί της ως άνω αιτήσεως εξεδόθη προσωρινή διαταγή απαγορεύουσα κάθε νομική η πραγματική μεταβολή των ως άνω ακινήτων οριζόντιων ιδιοκτησιών και ποσοστών» (σχετικό 09-06).
Την συγκεκριμένη καταχώρηση θα έπρεπε να την καταχωρήσουν μετά την έκδοση της προσωρινής διαταγής που εκδόθηκε στις 15-02-2002 (σχετικό 09-05) και όχι μετά την αναβολή της συζήτησης των ασφαλιστικών μέτρων που ήταν η αρχικά ορισθείσα 11-03-2003 (σχετικά 09-05 & 09-07).     
Τούτο έπραξαν διότι η υπ’ αριθμόν 1517/22-04-2002 (σχετικό 09-07) απόφαση επί της 290/15-02-2002 (σχετικό 09-05) αιτήσεως συντηρητικής κατάσχεσης, η οποία κρίθηκε και δημοσιεύθηκε αυθημερόν, που κατά μία έννοια σημαίνει ότι είχε προαποφασιστεί,  ήρε την ανωτέρω προσωρινή διαταγή που απαγόρευε την νομική η πραγματική μεταβολή των επίδικων ακινήτων και όρισε για τον δικαιοπάροχο μου Ιωάννη Μανουσέλη, ως στο διατακτικό αυτής αναφέρεται, επακριβώς:
«Διατάσει την συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του πρώτου των καθ’ών, μέχρι του ποσού των ενενήντα δύο χιλιάδων (92000) ευρώ».
Την συγκεκριμένη απόφαση φυσικά δεν μετέγραψαν στους κτηματολογικούς τόμους, όπως θα έπρεπε, αφήνοντας εγγραμμένη την προσωρινή διαταγή που απαγόρευε έως την συζήτηση της υπόθεσης κάθε νομική  η πραγματική μεταβολή των επίδικων ακινήτων.
Τούτο διότι αυτό επεδίωκε και εξυπηρετούσε τον πρώτο (1ο) κατηγορούμενο, προκειμένου να αποτρέψει την σύσταση και απόδοση των μελλοντικών οριζόντιων ιδιοκτησιών που απέκτησα αρχικά από τον δικαιοπάροχο μου Ιωάννη Μανουσέλη διά των υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικό 09-01) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 09-02) προσυμφώνων αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Μητσού.
Η νομότυπη και νομιμοφανής, δε υπ’ αριθμόν 98/15-09-2002  98/15-02-2002 (σχετικό 09-04), κατατεθειμένη στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, διεκδικητική αγωγή αποζημιώσεως, λόγω αδικοπραξίας κατά του δικαιοπαρόχου μου Ιωάννη Μανουσέλη, απορρίφτηκε διά της υπ’ αριθμόν 251/2004 (σχετικό 09-08) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. Τούτη κρίθηκε στις 03-11-2004 και δημοσιεύτηκε στις 09-11-2004, (σχετικό 09-08), δηλαδή πλέον των δύο (2) ετών από την κατάθεση της  υπ’ αριθμόν 98/15-09-2002 98/15-02-2002 (σχετικό 09-04) αγωγής.  Τούτο διότι αυτό εξυπηρετούσε τον πρώτο (1ο) κατηγορούμενο και φυσικά ουδόλως ενδιαφέρθηκαν να την εγγράψουν στους τόμους του Κτηματολογίου Ρόδου, αφήνοντας εγγραμμένη σε αυτούς την υπ’ αριθμόν 290/15-02-2002 (σχετικό 09-05) αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης, ένεκα της οποίας εκδόθηκε προσωρινή διαταγή για μη μεταβολή, νομική η πραγματική, των επίδικων ακινήτων και που ουσιαστικά  δεν ίσχυε ούτε κατά την καταχώρηση της.

Όμως αυτό εξυπηρετούσε τον πρώτο (1ο) κατηγορούμενο και αυτό έγινε, καθώς τα πάντα στο νησί ενορχηστρώνονται από αυτόν με σκοπό την υφαρπαγή των περιουσιών μας και εν προκειμένω της δικής μου.

Η συγκεκριμένη δε υπ’ αριθμόν 2578/13-03-2002 (σχετικό 09-06) πράξη του Κτηματολογίου Ρόδου, με την οποία καταχώρησαν την ανωτέρω 290/15-02-2002 (σχετικό 09-05) αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης στους κτηματολογικούς τόμους, είχε τεράστιο δυσμενές αντίκτυπο σε εμένα, καθώς όπως εκθέτω στο από 14-08-2023 (σχετικό 05)  συμπληρωματικό μου υπόμνημα και στην ενότητα αυτού «Σχετικά με τον κατηγορούμενο δικηγόρο Ευστράτιο Καρίκη:» χρησιμοποιήθηκε παρανόμως στην από 24-03-2010 (σχετικό 09-09) κτηματολογική έρευνα του δικηγόρου Ευστράτιου Καρίκη. Τούτος την συμπεριέλαβε στην καθολικά ψευδή κτηματολογική του έρευνα που διεξήγαγε για λογαριασμό της τράπεζας EUROBANK ERGASIAS A.E. στην ιδιοκτησία μου, πού τότε ήταν εγγραμμένη στην μονοπρόσωπη εταιρεία μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ στερώντας μου την εκταμίευση ενός εγκριμένου δανείου από την συγκεκριμένη τράπεζα ύψους ενενήντα χιλιάδων ευρώ, (90.000 €) (σχετικό 09-10) και την υλοποίηση του με αριθμού σύμβασης ΕΑ-35039 (σχετικό 09-11) προγράμματος ΕΣΠΑ συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επένδυσης ογδόντα πέντε χιλιάδων πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (85.057,74 €)  με δημόσια επιχορήγηση πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (55.287,53 €), οδηγώντας με σε πλήρη κοινωνικοοικονομική καταστροφή και αδυναμία διαβίωσης, κατ’ εντολή του πρώτου (1ου) των κατηγορουμένων.
Ένεκα των ανωτέρω μερίμνησα ο ίδιος για την εγγραφή στους τόμους του Κτηματολογίου Ρόδου, της συγκεκριμένης απόφασης (σχετικά 09-12, 09-13, 09-14), κατ’ άρθρο 698 του Κ.Πολ.Δ. § 2.

Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει, τοιουτοτρόπως ο τρίτος (3ος) κατηγορούμενος πρόσφερε τις δικηγορικές του υπηρεσίες προς την εγκληματική οργάνωση της οποίας ο πρώτος (1ος) των κατηγορουμένων ηγείται και κυρίως επωφελείται.

Γνωρίζοντας δε ο πρώτος (1ος) των κατηγορουμένων, εκ της εκδόσεως της υπ’ αριθμόν 1517/22-04-2002 (σχετικό 09-07) απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου ότι η επιχειρούμενη δέσμευση για λογαριασμό του, του ακινήτου διά της απαγόρευσης της νομικής και πραγματικής μεταβολής του, δεν ευδοκίμησε και επρόκειτο σε δεδομένη στιγμή να προσέλθει στην υπογραφή του οριστικού συμβολαίου ο δικαιοπάροχος μου Ιωάννης Μανουσέλης, έστρεψε την προσοχή του και επιδόθηκε σε νέα πλέον μέθοδο, προκειμένου να μου υφαρπάξει την ιδιοκτησία μου και τους κόπους μου.

Όπως στην από 31-03-2023 (σχετικό 01) έγκληση  μου και στην υποενότητα αυτής «Όσον αφορά την αδόμητη ιδιοκτησία μου ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ)»,  σελίδες 31-34, της ενότητας  «Διά της 4ης  κατηγορούμενης συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη». αναλυτικά και τεκμηριωμένα αναφέρω ο πρώτος (1ος) κατηγορούμενος μερίμνησε διά της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη για την σύσταση της υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003  (σχετικό 10-01) αμφισβητούμενης  νέας  κομβικής μελλοντικής οριζόντιας ιδιοκτησίας.
Σε αυτήν ανακατανέμουν τα 50‰  ΨΙ (Ψ) παρακρατούμενα ποσοστά του κτιρίου ΑΛΦΑ (Α) και δημιουργούν το κτίριο  ΨΙ (Ψ) ύπερθεν του κτιρίου ΑΛΦΑ (Α).
Εξ αυτών των εναπομεινάντων 49,73 ‰,         (που στην πραγματικότητα είναι 49,76‰, καθώς έχουν κάνει λάθος στην πρόσθεση ένεκα πάγιας τακτικής αμφισβήτησης των κτηματολογικών εγγραφών του Κτηματολογίου Ρόδου, ώστε να επέρχονται οι αναγκαίες, αν χρειαστεί διορθώσεις, για να κατευθύνονται οι περιουσίες μας στον πρώτο (1ο) κατηγορούμενο),           ποσοστών του κτιρίου ΨΙ (Ψ) δημιουργείται η μελλοντική οριζόντια ιδιοκτησία που μου παραχώρησε ο Ιωάννης Μανουσέλης διά του υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 (σχετικό 09-03) πωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη σε αντιστάθμισμα εκείνης που είχα αγοράσει διά των υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικό 09-01) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 09-02) προσυμφώνων αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Μητσού.
Σε αυτήν λοιπόν την υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003 (σχετικό 10-01) αμφισβητούμενη νέα κομβική οριζόντια ιδιοκτησία και στην ενότητα αυτής (σχετικό 10-01, σελίδα 4-5) όπου γίνεται αναφορά των εναπομεινάντων ποσοστών του οικοπέδου που δύνανται να ανακατανεμηθούν αναφέρουν τα ΩΜΕΓΑ (Ω) 50‰ του κτιρίου ΒΗΤΑ (Β) και παραλείπουν να αναφέρουν τα ΨΙ (Ψ) 50‰ του κτιρίου ΑΛΦΑ (Α) που αυτά ανακατανέμουν.
Τούτο έπραξε η συμβολαιογράφος Χρυσάνθη Κώτη κατ’ εντολή του πρώτου (1ου) κατηγορούμενου, ώστε αν χρειαστεί να αμφισβητηθεί ότι η ιδιοκτησία που μου εκχώρησε ο Ιωάννης Μανουσέλης προέρχεται από τα ΨΙ (Ψ) 50‰ ελεύθερα βαρών του κτιρίου ΑΛΦΑ (Α), αλλά από τα ΩΜΕΓΑ (Ω) 50‰ κατασχεμένα ποσοστά του κτιρίου ΒΗΤΑ (Β) που φέρουν την υπ’ αριθμόν 176/20-03-2010 (σχετικό 10-02) αναγκαστική κατάσχεση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου για οφειλές του δικαιοπαρόχου μου Ιωάννη Μανουσέλη. Τούτη δε η επιλήψιμα ελλιπής αναφορά των εναπομεινάντων ποσοστών του οικοπέδου που δύνανται να ανακατανεμηθούν μεταγράφηκε επισταμένα φυσικά και στους τόμους του Κτηματολογίου Ρόδου διά της υπ’ αριθμόν 9352/09-10-2003 (σχετικό 10-03) πράξης του Κτηματολογίου Ρόδου.
Σε αυτήν την εγγραφή (σχετικό 10-03) παρεισέφρησαν το γράμμα ΩΜΕΓΑ (Ω) αντί του ΨΙ (Ψ) για να καταδείξουν αν χρειαστεί ότι οι μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες μου ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ) που απέκτησα από τον δικαιοπάροχο μου Ιωάννη Μανουσέλη δήθεν προέρχονται από τα ΩΜΕΓΑ (Ω) 50‰ κατασχεμένα ποσοστά του κτιρίου ΒΗΤΑ (Β) και όχι από τα ΨΙ (ΨΙ) 50‰ ελεύθερα βαρών ποσοστά του κτιρίου ΑΛΦΑ (Α), όπως και από αυτά προέρχονται.

Ο πρώτος (1ος) κατηγορούμενος έχει επιδοθεί, με παροιμιώδη επιμονή και εμμονή σε μια μακροχρόνια προσπάθεια, με ανέντιμους και ποταπούς τρόπους, υφαρπαγής της ιδιοκτησίας μου. Μου έχει υφαρπάξει, ομοιοτρόπως, άλλα τρία κτίρια στο παρελθόν.  

Σε μια ακόμη τέτοια, πολλοστή προσπάθεια του, χρησιμοποιώντας την ανωτέρω αναφερόμενη μέθοδο, όπου διά της υπ’ αριθμόν 9352/09-10-2003 (σχετικό 10-03) πράξης του Κτηματολογίου Ρόδου παρείσφρησε η επιλήψιμη εγγραφή του γράμματος (Ω) αντί του (Ψ), στους τόμους του Κτηματολογίου Ρόδου, προέβηκε σε έως και τρις (3) παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς εν συνόλω τέσσερις (4) του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου κατά της ιδιοκτησίας μου, προκειμένου να νομιμοποιήσει και αξιοποιήσει την αυθαίρετη (σχετικό 07-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέα (σχετικό 07-02) δική του, την οποία και αυτή ομοιοτρόπως απέκτησε. Δηλαδή την υφάρπαξε, όπως τεκμηριωμένα εκθέτω στην από 31-03-2023 (σχετικό 01) έγκληση  μου και στην ενότητα αυτής «Μέθοδος υφαρπαγής περιουσιών του 1ου κατηγορούμενου:» σελίδες 6-9 αυτής.

Τα μόλις ανωτέρω, που αφορούν την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου, μέσω του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου εκθέτω αναλυτικά και τεκμηριωμένα στην από 31-03-2023 (σχετικό 01) έγκληση μου και στην ενότητα αυτής «Διά του 5ου κατηγορούμενου Ιωάννη Παπαντωνίου.» στις σελίδες 36-42. Ομοίως και στο από 14-08-2023 (σχετικό 05) συμπληρωματικό μου υπόμνημα και στην υποενότητα αυτού «Όσον αφορά την 176/2001 αναγκαστική κατάσχεση.» στις σελίδες 45-48.
Ο πρώτος (1ος) εκ των κατηγορουμένων έχει πράξει όμοια και στη Δ.Ο.Υ. Ρόδου, δεσμεύοντας το κτίριο το οποίο νέμομαι και κατοικοεδρεύω με πλαστογραφία της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, επιβάλλοντας σε αυτό παράνομη αναγκαστική κατάσχεση της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, όπως αναλυτικά και τεκμηριωμένα εκθέτω στην με Α.Β.Μ.:Ε2023/1696 (σχετικό 01) έγκληση μου και στην ενότητα  «Όσον αφορά το μελλοντικό κτίριο ΓΑΜΜΑ (Γ), το ισόγειο του οποίου είναι πλέον οικοδομημένο», στη σελίδα 30 αυτής.

Πέρασαν τα χρόνια και ο τρίτος (3ος) των κατηγορουμένων επανέρχεται σε συνεργασία με τον δεύτερο (2ο) κατηγορούμενο να προσφέρει τις υπηρεσίες του, στην εγκληματική οργάνωση της οποίας ηγείται και κύρια επωφελείται ο πρώτος (1ος) των κατηγορουμένων.

Αυτή τη φορά επιδιώκουν αμφότεροι, με ψεύδη και συκοφαντίες,  εξαπατώντας την Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Ρόδου και την Αντεισαγγελέα του Εφετείου Δωδεκανήσου, οι οποίες επιλήφθηκαν της επιτακτικής έγκλησης τους, που την υπέβαλαν με σκοπό να τους πιάσουν εξαπίνης, καθώς την κατέθεσαν την ίδια ημέρα, την 10-03-2023 (σχετικά 08-01 & 08-02) που συζητείτο η άλλη ψευδής κατά εμού έγκληση του δεύτερου (2ου) των κατηγορουμένων, με σκοπό να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμόν 321/01-12-2022 (σχετικό 08-06) πράξη χορήγησης νομικής βοήθειας, προκειμένου να με δικάσουν χωρίς νομική συμπαράσταση. Τούτο δεν το πέτυχαν, πέτυχαν όμως με τα ψεύδη και τις συκοφαντίες τους να εκκινήσουν νέα ποινική διαδικασία κατά εμού, καθώς σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Α2023/1817 δικογραφία, ένεκα της οποίας καταθέτω την παρούσα έγκληση μου και για ψευδή καταμήνυση του δεύτερου (2ου) και τρίτου (3ου) των κατηγορουμένων.   

Τεκμηρίωση Έγκλησης

Ο πρώτος (1ος) των κατηγορουμένων,  επιχειρεί, ανέντιμα και ποταπά, εξωθώντας τους λοιπούς συγκατηγορούμενους του στην παρούσα και στην με Α.Β.Μ.: Ε2023/1696 (σχετικό 01) έγκληση μου, που συναποτελούν την εδώ και δεκαετίες δρώσα εγκληματική οργάνωση τους, να μου υφαρπάξει την ιδιοκτησία μου για να νομιμοποιήσει και αξιοποιήσει την αυθαίρετη (σχετικό 07-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέα (σχετικό 07-02) δική του.
Αυτό δεν το έχει καταφέρει μέχρι και σήμερα, παρά το γεγονός ότι με έχει φέρει σε αδυναμία διαβίωσης και σε κοινωνικοοικονομικό αποκλεισμό.
Ούτε έχει καταφέρει να με κλείσει φυλακή, όπως μακροχρόνια επιχειρεί.
Ένεκα τούτων επιχειρεί τελευταία επίμονα και επιτακτικά να με κλείσει σε ψυχιατρείο.
Προς τούτο στις από 09-04-2021 (σχετικό 11-01) γραπτές εξηγήσεις του προς την κυρία Πταισματοδίκη αιτείται από τον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου να αιτηθεί την ακούσια νοσηλεία μου, καθώς όσα τεκμηριωμένα του καταμαρτυρώ ότι έχει πράξει και συνεχίζει να πράττει κατά εμού δήθεν  ερείδονται αποκλειστικά  και μόνο στη φαντασία μου.
Τούτο δε το αίτημα του, απευθυνόμενος προς τον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου  επαναλαμβάνει, επίμονα και επιτακτικά και στις από 07-07-2023 (σχετικό 03) νέες γραπτές εξηγήσεις του προς την κυρία Πταισματοδίκη.

Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει ο πρώτος (1ος) των κατηγορουμένων, έχει διαπράξει κατά εμού και κατηγορείτε από εμένα, στην παρούσα έγκληση μου, για τα εξής αδικήματα του, των άρθρων του Ποινικού Κώδικα: 1) 187 - εγκληματική οργάνωση,  2) 362 – δυσφήμηση, 3) 363 – συκοφαντική δυσφήμηση, 4) 46 – ηθική αυτουργία και εξ αυτού των άρθρων:  5) 220 – υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, 6) 224 § 4 – ψευδής κατάθεση, 7) 229 – ψευδής καταμήνυση, 8) 362 – δυσφήμηση, 9) 363 – συκοφαντική δυσφήμηση.       

Ο δεύτερος (2ος) των κατηγορουμένων, πέραν όλων όσων κατά εμού έχει πράξει, μάλιστα επιβαλλόμενος στην παράνομη γραμματειακή λειτουργία των δικαστηρίων και στον παράνομο επηρεασμό κατά εμού Δικαστών, επιχειρεί και αυτός σε μια συντεταγμένη όλων απέλπιδα προσπάθεια να εισφέρει προς την κατεύθυνση της ακούσιας νοσηλείας μου ισχυριζόμενος στην ανωμοτί εξέταση του στο Πταισματοδικείο Ρόδου την 07-07-2023 (σχετικό 04) ότι δήθεν το περιεχόμενο της από 31-03-2023 (σχετικό 01) εγχειρισμένης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, τεκμηριωμένης έγκλησης μου αποτελείται από ψεύδη και κακοήθειες, χωρίς καμία υπόσταση λογικής και συγχρόνως είναι συκοφαντικό.
Στην ίδια δε ανωμοτί εξέταση του, κρίνοντας εξ ιδίων τα αλλότρια, με δυσφημεί και με  συκοφαντεί, επιχειρώντας να μου στερήσει την χορήγηση νομικής βοήθειας που νομίμως και δικαίως απολαμβάνω από την Ελληνική Δικαιοσύνη, καταθέτοντας ψευδώς ότι δήθεν κατέχω πέντε (5) διαμερίσματα είμαι κάτοχος και κύριος μεγάλου ισογείου εμπορικού καταστήματος σε προνομιούχα περιοχή της πόλεως Ρόδου και πως αυτά αποδεικνύονται από πιστοποιητικό του Κτηματολογίου Ρόδου, έχοντας καταθέσει σχετικό έγγραφο στον κύριο Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, για την διερεύνηση τους.
Επίσης ότι δήθεν εμπαίζω την Δικαιοσύνη κάθε φορά που ζητάω χορήγηση νομικής βοήθειας και ζητάει να τεθεί στο αρχείο η δήθεν κακοήθης εις βάρος του καταγγελία, όπως και να ερευνηθούν όλες οι χορηγημένες και τελούσες σε εκκρεμότητα στις γραμματείες των Δικαστηρίων, αιτήσεις μου χορήγησης νομικής βοήθειας.

Αναλυτικότερα και τεκμηριωμένα, για τις κατά εμού ενέργειες του δεύτερου (2ου) των κατηγορουμένων, αναφέρομαι στην ειδική για τον ίδιο ενότητα «Διά του 7ου κατηγορούμενου δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη». στις σελίδες 44-58 της με Α.Β.Μ.: Ε2023/1696 έγκλησης μου, (σχετικό 01). 

 Ο τρίτος (3ος) των κατηγορουμένων,  από  κοινού και σε συνεργασία  με τον δεύτερο (2ο) κατηγορούμενο, συνυπογράφοντας αμφότεροι, κατέθεσαν ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ επιστολή προς τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου κοινοποιώντας προς τον κύριο Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου.
Τούτη (σχετικά 08-01 & 08-02) κατέθεσαν την ίδια ημέρα, την 10-03-2023, που συζητείτο εξ αναβολής η από 14-08-2018 (σχετικό 08-03) εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου άλλη ψευδής έγκληση κατά εμού του  δεύτερου (2ου) των κατηγορουμένων, ώστε να με αφήσουν ανυπεράσπιστο σε αυτήν την ψευδή τους κατά εμού ποινική δίκη.
Τούτη (σχετικά 08-01 & 08-02) κατέθεσαν επικαλούμενοι ψευδώς, κρίνοντας εξ ιδίων τα αλλότρια, ότι η υπ’ αριθμόν 321/01-12-2022 (σχετικό 08-06) πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου μου χορηγήθηκε δήθεν παράνομα, με εξαπάτηση του δικαστή που την έκδωσε, χωρίς να τελούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, αφού είμαι κύριος σημαντικής ακίνητης περιουσίας σε προνομιούχα περιοχή της Ρόδου και συγκαταλέγομαι αντικειμενικά στους έχοντες υπολογίσιμα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς μου προσήκει ευχερώς ο χαρακτηρισμός του κατά προσποίηση πένητος. Η δε περιουσία μου των δώδεκα διαμερισμάτων και ενός ισόγειου καταστήματος 300 τ.μ. βρίσκονται στη Ρόδο στην 80Α κτηματολογική μερίδα γαιών Ρόδου, τόμος 61 και φύλλο 81 του Κτηματολογίου Ρόδου.
Τούτη (σχετικά 08-01 & 08-02) κατέθεσαν επιπρόσθετα δηλώνοντας, μεταξύ και άλλων, ότι δήθεν κάνω καταχρηστικά, παράνομα και αξιόποινα χρήση του ευεργετήματος της χορήγησης νομικής βοήθειας, παραπλανώντας και εξωθώντας την Δικαιοσύνη στην χορήγηση του και ότι δήθεν επιβαρύνω το Ελληνικό Δημόσιο και τους φορολογούμενους.
Τούτη (σχετικά 08-01 & 08-02) κατέθεσαν, αναφέροντας σε αυτήν:
«Για την απόδειξη των προαναφερόμενων ιδιοκτησιών του, γεγονός που αποτελεί και μομφή τοπικού πασιδήλου, επισυνάπτεται το με αριθμ. 1600/09 πιστοποιητικό κυριότητας του Κτηματολογίου Ρόδου»
Τούτη (σχετικά 08-01 & 08-02) κατέθεσαν με συνημμένα σε αυτήν την υπ’ αριθμόν 321/01-12-2022 (σχετικό 08-06) πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου και το υπ’ αριθμόν 1600/09 (σχετικό 12-01 εξαχθέν εκ της δικογραφίας και 12-02 ευανάγνωστο) πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και βαρών της 80Α κτηματολογικής μερίδας γαιών Ρόδου, τόμος 61 και φύλλο 81, του Κτηματολογίου Ρόδου.
Τούτη (σχετικά 08-01 & 08-02) κατέθεσαν με κουτοπονηριά, ώστε να αποφύγουν τις συνέπειες της ψευδούς εν γνώση τους καταμήνυσης τους, όμως οι σοβαρές ψευδείς κατηγορίες κατά εμού που επικαλούνταν γνώριζαν ότι η επιστολή τους και από την πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου και από την Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου που τούτης επιλήφθηκαν επρόκειτο να διαβιβαστεί προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, όπως και τούτο έγινε και κινήθηκε κατά εμού ακόμη μια ποινική δίωξη με την με Α.Β.Μ.: Α2023/1817 δικογραφία που σχηματίστηκε.
Τούτη (σχετικά 08-01 & 08-02) κατέθεσαν, ως μόλις ανωτέρω αναφέρθηκε με κουτοπονηριά, όμως στην επιστολή τους κρυστάλλινα αναφέρουν: «Τέλος, οι υπογραφείς του παρόντος εγγράφου είναι ο πρώτος ως μηνυτής και παριστάμενος «για την υποστήριξη της κατηγορίας», αμφότεροι δε, δικηγόροι / συνήγοροι της υπόθεσης αυτής.» και ως εκ τούτου οι συνέπειες της ψευδούς καταμήνυσης τους είναι αμφοτέρων δεδομένες καθόσον είχαν και επίγνωση των όσων ψευδών και συκοφαντικών κατά εμού κατέθεταν.

Η αλήθεια όμως, είναι ότι:

Όπως προκύπτει από την από 16-06-2023 (σχετικό 12-03) Ένορκη Εξέταση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, για την με Α.Β.Μ.: Α2023/1817 ψευδή και συκοφαντική έγκληση των δεύτερου (2ου) και τρίτου (3ου) εκ των κατηγορουμένων δεν έχει υποστεί καμία ζημία το Δημόσιο σχετικά με την νομική βοήθεια που νομίμως και δικαίως μου χορηγείται από τις Δικαστικές Αρχές.

Όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμόν 1600/2009 (σχετικό 12-01 & 12-02) πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και βαρών της 80Α κτηματολογικής μερίδας γαιών Ρόδου, τόμος 61 και φύλλο 81, του Κτηματολογίου Ρόδου δεν υπάρχει ούτε σε μια εγγραφή το όνομα μου στο συγκεκριμένο πιστοποιητικό, ούτε των εταιρειών μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ και ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ, ούτε και κανενός άλλου παρένθετου σε εμένα προσώπου και καμία απολύτως ιδιοκτησία δεν υφίσταται εγγραμμένη άμεσα η έμμεσα για λογαριασμό μου σε αυτό και κατά συνέπεια καμία απολύτως ιδιοκτησία δεν έχω στην 80Α κτηματολογική μερίδα γαιών Ρόδου, τόμος 61 και φύλλο 81, του Κτηματολογίου Ρόδου.

Ο δεύτερος (2ος) και τρίτος (3ος) των κατηγορουμένων συνειδητά με ψεύδη μακροχρόνια με κατηγορούν, δυσφημώντας και συκοφαντώντας με, σε Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, μάλιστα επιδιώκοντας να πιάσουν εξαπίνης Δικαστές και Εισαγγελείς για να επιβάλλουν τα ψεύδη τους και τις συκοφαντίες τους.

Κρύβονται πίσω από την ιδιότητα της μακροχρόνιας δικηγορίας τους στο νησί και στο δήθεν κύρος και την δήθεν αξιοπιστία τους προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην εγκληματική οργάνωση του πρώτου (1ου) των κατηγορουμένων, στην οποία και οι ίδιοι συμμετέχουν.

Όπως προκύπτει από όσα τεκμηριωμένα εκθέτω στην από 31-03-2023 (σχετικό 01) εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου έγκληση μου, στο από 29-05-2023 (σχετικό 02) κατατεθειμένο στο Πταισματοδικείο Ρόδου υπόμνημα μου, στο από 14-08-2023 (σχετικό 05) εγχειρισμένο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου συμπληρωματικό υπόμνημα μου και στην παρούσα, ο πρώτος (1ος) των κατηγορουμένων ηγείται και κύρια επωφελείται εγκληματικής οργάνωσης στο νησί με μακροχρόνια δράση που σκοπό έχει τον παράνομο πλουτισμό, κύρια υφαρπάζοντας ακίνητες ιδιοκτησίες, ελέγχοντας σχεδόν τους πάντες και τα πάντα στο νησί.
Μετέρχεται ενεργώντας ως αρχηγός, ιθύνων νους και ηθικός αυτουργός, παράνομων ενεργειών και μεθοδεύσεων από εξυβρίσεις, απειλές, ψευδορκίες, συκοφαντίες, ψευδείς καταμηνύσεις, χειροδικίες, απάτες, εκβιασμούς και επιχειρεί κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής συνανθρώπων του.
Επιχειρεί μακροχρόνια με αυτές τις μεθόδους, ενεργώντας ως ηθικός αυτουργός, ιθύνον νους και αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που συναποτελούν κύρια με τους συγκατηγορούμενους του στην με Α.Β.Μ. Ε2023/1696 (σχετικό 01) έγκληση μου και στην παρούσα, να υφαρπάξει την αδόμητη ιδιοκτησία μου για να νομιμοποιήσει την όμορη δική του.
Επιχειρεί, ένεκα τούτου, μακροχρόνια να με κλείσει στη φυλακή όπως ενδεικτικά προκύπτει από βεβαίωση συνεργάτη μου (σχετικό 12-04) και τελευταία επιχειρεί επίμονα και επιτακτικά να με κλείσει στο ψυχιατρείο, όπως προκύπτει από τις ψευδείς καταθέσεις του στο Πταισματοδικείο Ρόδου, (σχετικά 03 & 11-01).

Όσον αφορά δε την ιδιοκτησία μου που χρόνια προσπαθεί με ανέντιμους και ποταπούς τρόπους να μου υφαρπάξει και τώρα έχω εγγραμμένη στην για αυτό το σκοπό ιδρυθείσα εταιρεία μου ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ, αυτή είναι μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες, όχι δομημένες και ουσιαστικά είναι το 4,5% ενός αγρού 11.760,00 τ.μ.

Η αντικειμενική μα και οικονομική αξία της είναι μηδαμινή και αυτή προκύπτει από τον ΕΝΦΙΑ που για αυτήν πληρώνω 12,07€ (σχετικό 16-04).  Δεν εισφέρει κανένα απολύτως έσοδο στην εταιρεία μου ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ, πόσο μάλλον σε εμένα και δεν έχω και την δυνατότητα να την πουλήσω, αν και έχω κάνει στο παρελθόν πολλές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Η ιδιοκτησία της εταιρείας μου ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ, την όποια αξία έχει, αυτή προέρχεται από την χρησιμότητα στην νομιμοποίηση και αξιοποίηση της ιδιοκτησίας του πρώτου (1ου) κατηγορούμενου και ως εκ τούτου είναι καταδικασμένη κάποια στιγμή σε αυτόν να καταλήξει, με τις μεθόδους που αυτός επιχειρεί να την αποκτήσει, εάν περί του αντιθέτου δεν επιληφθούν οι Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές.

Η δε πραγματική και συνολική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση μου, στην παρούσα χρονική συγκυρία, έχει ως κατωτέρω:

 Οικονομικά – τραπεζικά στοιχεία:

 1. Εκτυπωμένο την 02-09-2023 (σχετικό 13-01) αντίγραφο του ατομικού τραπεζικού λογαριασμού μου, που διατηρώ στην Εθνική τράπεζα με διαθέσιμο υπόλοιπο (-70.271,36 €) και λογιστικό υπόλοιπο (1,09 €). Μέρος του αρνητικού διαθέσιμου υπολοίπου οφείλετε σε κατάσχεση του δημοσίου για οφειλές μου σε αυτό για τις οποίες έχω προσχωρήσει στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και περιμένω την ολοκλήρωση του. Τα δε (-20.000 €) εξ αυτών οφείλονται σε παράνομη κατάσχεση που μου επέβαλε ο κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν για την υπ’ αριθμόν 40/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου η οποία δεν είναι άμεσα εκτελεστή, όπως η ίδια ορίζει και εκκρεμεί η τελεσιδικία της, στον Άρειο Πάγο, όπως τεκμηριωμένα εκθέτω στην έγκληση μου, (σχετικό 01).
 2. Εκτυπωμένο την 02-09-2023 (σχετικό 13-02) αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού για την εταιρεία μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ, που διατηρώ στην Εθνική τράπεζα με διαθέσιμο υπόλοιπο (-6.445,44 €) και λογιστικό υπόλοιπο (159,88 €). Το αρνητικό διαθέσιμο υπόλοιπο οφείλετε σε κατάσχεση του δημοσίου για οφειλή μου που είχα σε ρύθμιση και δεν μπόρεσα να τηρήσω.
 3. Στην εταιρεία μου ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ επιχείρησα να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική τράπεζα, που ναι με ανοίχθηκε, όμως δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω και είναι δεσμευμένος, χωρίς να υπάρξει καμία απολύτως κίνηση στον λογαριασμό, εκ του ανοίγματος αυτού, ένεκα οφειλών στο Γ.Ε.ΜΗ. το πιστοποιητικό εκπροσώπησης του οποίου απαιτείται για να ελευθερωθεί, (σχετικό 13-03).

Ατομικά φορολογικά - περιουσιακά στοιχεία:

 1. Την προσωπική μου δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) για το φορολογικό έτος 2022, με εισόδημα τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), (σχετικό 14-01).
 2. Την προσωπική μου αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας, την οποία νέμομαι, (Ε2) φορολογικού έτους 2022, (σχετικό 14-02). Εξ αυτού προκύπτει ότι τα μισθώματα προέρχονται από τις εταιρείες μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ (2.400 €) και ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ (600 €), σύνολο (3.000 €) στις οποίες μέρος του ακινήτου ενοικιάζω και ουσιαστικά τα μισθώματα αυτά δεν είναι πραγματικό έσοδο μου. Δεν τα εισπράττω στην πραγματικότητα.
 3. Το εκκαθαριστικό μου για το φορολογικό έτος 2022, (σχετικό 14-03), στο οποίο εμφανίζονται μειωμένα κατά 5% τα έσοδα μου (2.850 €) από τα ανωτέρω αναφερόμενα τυπικά μισθώματα για λόγους συντήρησης του ακινήτου, όπως ο νόμος ορίζει.
 4. Την υπ’ αριθμόν 47/2014 (σχετικό 14-04) απόφαση χρησικτησίας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου για το κτίριο στο οποίο κατοικοεδρεύω και μέρος του ενοικιάζω, ως ανωτέρω εκτίθεται. Το συγκεκριμένο κτίριο το νέμομαι,  δεν είναι εγγραμμένο στο όνομα μου στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου, ένεκα αδυναμίας καταβολής των αναλογούντων φόρων για την μεταγραφή του.
 5. Αντίγραφο εκ του taxis net της περιουσιακής μου κατάστασης για το 2022 (σχετικό 14-05) η οποία δεν είναι διαμορφωμένη και τις δηλώσεις μου Ε9 για το 2022 (σχετικό 14-06) που δεν υπάρχουν, καθώς το ανωτέρω κτίριο δεν είναι ακόμη εγγραμμένο στους κτηματολογικούς τόμους εγγραμμένο στο όνομα μου. 

Φορολογικά – περιουσιακά στοιχεία της ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ:

 1. Την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2022 με ζημία (5.911,52 €) και συνολική μεταφερόμενη ζημία (17.715,62 €), (σχετικό 15-01).
 2. Την κατάσταση οικονομικών στοιχείων (Ε3) για το φορολογικό έτος 2022, (σχετικό 15-02).
 3. Αντίγραφο εκ του taxis net της περιουσιακής κατάστασης για το 2022 όπου δεν παρουσιάζονται κτίσματα η οικόπεδα και γήπεδα (σχετικό 15-03).
 4. Αντίγραφο εκ του taxis net των δηλώσεων (Ε9) για το 2022, όπου δεν υπάρχουν, (σχετικό 15-04).

Φορολογικά – περιουσιακά στοιχεία της ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ:

 1. Την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2022 με ζημία  (1.985,16 €) και συνολική μεταφερόμενη ζημία  (3.357,17 €),  (σχετικό 16-01).
 2. Την κατάσταση οικονομικών στοιχείων (Ε3) για το φορολογικό έτος 2022, (σχετικό 16-02).
 3. Αντίγραφο εκ του taxis net της περιουσιακής κατάστασης για το 2022 όπου παρουσιάζεται γήπεδο 11.760,00 τετραγωνικών μέτρων, (σχετικό 16-03), εκ του οποίου η εταιρεία μου ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ κατέχει 4,5% ποσοστό συνιδιοκτησίας, όπως προκύπτει από την 2η σελίδα της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (Ν.4223/2013) της ΑΑΔΕ δηλαδή τον ΕΝΦΙΑ 2023, (σχετικό 16-04).
 4. Το υπ’ αριθμόν 16068/11-08-2010 (σχετικό 16-05) συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Ρόδου Αγάπης Καλομοίρη – Χατζηδιάκου δια του οποίου μεταβίβασα τις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες μου, που ουσιαστικά είναι το 4.5% αγρού εμβαδού 11.760,00 τ.μ., από την μονοπρόσωπη εταιρεία μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ στην νέα για τον σκοπό αυτό ιδρυθείσα ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ. Τούτο έπραξα για να τις διαφυλάξω από την αρπαγή που χρόνια επιχειρεί ο πρώτος (1ος) των κατηγορουμένων κατά αυτών να πραγματοποιήσει. Είχαν προηγηθεί οι τέσσερις παράνομοι και καταχρηστικοί πλειστηριασμοί του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου με τον τελευταίο να διενεργείτε στις 17-06-2009. Ακολούθησε η από 24-03-2010 (σχετικό 09-09) ψευδής κτηματολογική έρευνα του δικηγόρου Ευστράτιου Καρίκη που μου στέρησε την εκταμίευση δανείου 90.000 € (σχετικό 09-10) και την υλοποίηση ενός, υπογραφέντος την 07-07-2010, προγράμματος ΕΣΠΑ 85.057,74 € με δημόσια επιχορήγηση 55.287,53 € (σχετικό 09-11) και διέβλεπα να οδηγούμε στην κοινωνικοοικονομική μου καταστροφή. Οπότε η ίδρυση της εταιρείας μου ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ ήταν αναγκαία για να διασφαλίσω ότι μου είχε απομείνει από την αρπαγή που ανέκαθεν μου διενεργείτο από τον πρώτο (1ο) των κατηγορουμένων. Έτσι μεταβίβασα στις 11-08-2010  (σχετικό 16-05) την εναπομείνασα ιδιοκτησία μου από την ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ στην ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ για να την διασφαλίσω. Η δε συνολική αντικειμενική αξία της είναι δύο χιλιάδες εκατόν δεκάξι και ογδόντα λεπτά (2.116,80 €),  όπως καθορίστηκε από την Δ.Ο.Υ. Ρόδου,  (σχετικό 16-05).

Εξ όσων ανωτέρω, πραγματικά και τεκμηριωμένα, εκτίθενται περί της οικονομικής και περιουσιακής μου κατάστασης, προκύπτει ότι οι δεύτερος (2ος) και τρίτος (3ος) των κατηγορουμένων, έχοντας επίγνωση των όσων ψευδώς και συκοφαντικώς ισχυρίζονται, για την οικονομική και περιουσιακή μου κατάσταση, προσπαθώντας, μάλιστα να πιάσουν εξαπίνης και να εξαπατήσουν την Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Ρόδου και την Αντεισαγγελέα του Εφετείου Δωδεκανήσου, ώστε να επιτύχουν τον σκοπό της έκδοσης ανακλητικής απόφασης στην υπ’ αριθμόν 321/01-12-2022 (σχετικό 08-06) πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου. Προς τούτο προσκόμισαν ένα πιστοποιητικό που ούτε μια εγγραφή σε αυτό δεν υπάρχει για λογαριασμό μου, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι δήθεν διαθέτω μεγάλη ακίνητη περιουσία, κινώντας ποινική διαδικασία εις βάρος μου, για την οποία σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Α2023/1817 δικογραφία.

Συνεπώς αμφότεροι, έχουν διαπράξει κατά εμού τα εξής αδικήματα των άρθρων του ποινικού κώδικα: 1) 220 – υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, 2) 224 §4  – ψευδής κατάθεση,     3) 229 – ψευδής καταμήνυση, 4) 362 – δυσφήμηση, 5) 363 – συκοφαντική δυσφήμηση.      

Αιτιολογία Έγκλησης

Επειδή ο πρώτος (1ος) κατηγορούμενος, ελέγχει απόλυτα το νησί και ενορχηστρώνει διά των δημόσιων  υπηρεσιών, των τραπεζών, της τοπικής δικαιοσύνης και τους δικηγόρους την υφαρπαγή των ιδιοκτησιών μας.
Επειδή ο πρώτος (1ος) κατηγορούμενος για να επιτύχει του σκοπού του μετέρχεται διά τρίτων εξυβρίσεις,  απειλές,  εκβιασμούς,  χειροδικίες,  κλοπές,  δυσφημήσεις,  συκοφαντίες,  ψευδείς καταμηνύσεις,  ψευδορκίες,  απάτες και επιχειρεί κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής συνανθρώπων του, όπως μακροχρόνια πράττει κατά εμού. 
Επειδή ο πρώτος (1ος) κατηγορούμενος μου έχει υφαρπάξει στο παρελθόν τρία (3) άλλα κτίρια, μοιράζοντας τα δύο (2) εξ αυτών σε ημέτερους του και επιχειρεί μακροχρόνια και μεθοδευμένα, με παροιμιώδη επιμονή και εμμονή, να μου υφαρπάξει και όση από την ιδιοκτησία μου ακόμη κατέχω και έχω εγγραμμένη στη εταιρεία μου ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ.
Επειδή ο πρώτος (1ος) κατηγορούμενος είναι αρχηγός και ιθύνων νους της μακροχρόνια δρώσας εγκληματικής οργάνωσης που συναποτελούν, τουλάχιστον, οι κατηγορούμενοι της με Α.Β.Μ.: Ε2023/1696 έγκλησης μου και της παρούσης.
Επειδή ο πρώτος (1ος) κατηγορούμενος επιχειρεί μεθοδευμένα και μακροχρόνια να με κλείσει στην φυλακή και τελευταία επίμονα και επιτακτικά να με κλείσει στο ψυχιατρείο.
Επειδή μόνον η Δικαιοσύνη και δη η Εισαγγελία μπορεί να σταματήσει το μακροχρόνιο εγκληματικό έργο του.
Επειδή ο δεύτερος (2ος) των κατηγορουμένων επιχειρεί με επίμονη εμμονή και με ψεύδη και συκοφαντίες να μου στερήσει το ευεργέτημα της χορήγησης νομικής βοήθειας που νομίμως και δικαίως απολαμβάνω από την Ελληνική Δικαιοσύνη.
Επειδή ο δεύτερος (2ος) και τρίτος (3ος) εκ των κατηγορουμένων επανειλημμένα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον πρώτο (1ο) κατηγορούμενο και εισφέρουν ενεργά και μακροχρόνια στο έργο της εγκληματικής οργάνωσης της οποίας ηγείται και κυρίως επωφελείται.
Επειδή ο δεύτερος (2ος) και τρίτος (3ος) εκ των κατηγορουμένων, συνειδητά επίμονα και επιτακτικά προσπάθησαν να πιάσουν εξαπίνης και να επιβάλλουν τα ψεύδη τους και τις συκοφαντίες τους στην Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Ρόδου και την Αντεισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου και πέτυχαν την διενέργεια ποινικής διαδικασίας κατά εμού.
Επειδή
η από 07-03-2023 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ επιστολή τους, κατατεθειμένη στις 10-03-2023 στο Πρωτοδικείο Ρόδου και την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, επέχει θέση έγκλησης, όπως και οι ίδιοι στο τέλος αυτής αναφέρουν. 
Επειδή
την συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση της οποία ηγείται και κύρια επωφελείται ο πρώτος (1ος) των κατηγορουμένων μόνον η Ελληνική Δικαιοσύνη και δη η Εισαγγελία δύναται να σταματήσουν, ώστε να πάψει πλέον να διενεργεί τις παράνομες δραστηριότητες της, υφαρπάζοντας τις περιουσίες μας.
Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, με βάση τα πραγματικά περιστατικά που εκτέθηκαν και αναλύθηκαν ανωτέρω υπάρχουν απτές αποδείξεις ότι ο 1ος εγκαλούμενος τέλεσε κατά εμού τουλάχιστον, τα εγκλήματα των άρθρων 187, 362, 363 & 46 και συνεπεία αυτού των άρθρων 220, 224 §4, 229, 362, 363 του Ποινικού Κώδικα.
Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, με βάση τα πραγματικά περιστατικά που εκτέθηκαν και αναλύθηκαν ανωτέρω υπάρχουν απτές αποδείξεις ότι ο πρώτος (1ος)  εγκαλούμενος διευθύνει την οργάνωση των συγκατηγορούμενων του.
Επειδή υπάρχουν απτές αποδείξεις ότι οι εγκαλούμενοι συνιστούν ομάδα με διαρκή δράση και με σκοπό τον παράνομο πλουτισμό.
Επειδή υπάρχουν απτές αποδείξεις για την κίνηση της ποινικής δίωξης των εγκαλούμενων.
Επειδή προσκομίζω συνοδεία της παρούσης όλα τα αναφερόμενα σε αυτήν σχετικά ντοκουμέντα σε βιβλιοδετημένο τόμο αριθμημένα από 01 έως 16-05.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

 

Να διωχθεί ποινικά ο κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν για την διάπραξη εις βάρος μου των εγκλημάτων των άρθρων 187 & 46 και συνεπεία αυτού των άρθρων 220, 224 §4, 229, 362, 363 του Ποινικού Κώδικα, διότι η ως άνω έγκληση μου είναι νόμω και ουσία βάσιμη.
Να
διωχθούν ποινικά οι κατηγορούμενοι δικηγόροι Στέφανος Ι. Στεφανίδης και Ιωάννης Γ. Χαρίτος για τις πράξεις που αυτοί εις έκαστος τέλεσε εναντίον μου στα πλαίσια του άρθρων 187, 224 §4, 229. 362, 363 του Ποινικού Κώδικα, διότι η ως άνω έγκληση μου είναι νόμω και ουσία βάσιμη.
Να
επεκταθεί η ποινική έρευνα κατά όσων προκύψει, από την παρούσα, ότι τέλεσαν ποινικά αδικήματα εναντίον μου και κατά παντός υπευθύνου.
Να
διωχθούν ποινικά οι κατηγορούμενοι για οιοδήποτε άλλο αδίκημα διερευνηθεί ότι εις έκαστος τέλεσε εις βάρος μου και προκύψει από την προκαταρκτική έρευνα και εξέταση.
Να συσχετιστεί και συνδικαστεί η παρούσα έγκληση μου με την με Α.Β.Μ. Ε2023/1696 έγκληση μου, καθώς αφορούν σχεδόν τα ίδια πρόσωπα και το ίδιο θέμα-υπόθεση, προσφέροντας και στην οικονομία της Δικαστικής και Εισαγγελικής λειτουργίας.

Επιπρόσθετα και άμεσα.
Ζητώ.
Επίσημο  αντίγραφο της παρούσης.

    

Ρόδος 04-09-2023

Ο Εγκαλών,
Θωμάς – Δημήτριος Σπανός Του Χρήστου.

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos