+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

Destroying.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΡΟΔΟΥ

ΕΓΚΛΗΣΗ

Σπανού Θωμά - Δημήτριου  του Χρήστου, κατοίκου Ρόδου 5ο χλμ Λεωφόρος Ρόδου – Λίνδου, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857 και  ΑΦΜ: 027637336, Δ.Ο.Υ. Ρόδου 7542.                                                  

ΚΑΤΑ

 1. Ανδρέα Μαντζόν του Φραγκίσκου, κατοίκου Ρόδου, οδός Υψηλάντου αριθμός 11, με Α.Φ.Μ.: 020923817 ΔΟΥ Ρόδου για την διάπραξη εις βάρος μου των εγκλημάτων του άρθρου 46 και συνεπεία αυτού των άρθρων 224 § 1 & 2, 229, 233, 308 § 1, 309, 333, 336, 337, 361 § 1, 372, 381 § 1, 385 § 1γ του Ποινικού Κώδικα. Επίσης του Άρθρου 187 του ιδίου Κώδικα.
 2. Ιωάννη Μανουσέλη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ρόδου στην οδό Μάρκου Μπότσαρη και στον αριθμό 42 με Α.Δ.Τ.: Μ 937142 και Α.Φ.Μ.: 031951139 Δ.Ο.Υ. Ρόδου 7542, για την διάπραξη εις βάρος μου των εγκλημάτων των άρθρων Επίσης του Άρθρου 187 του ιδίου Κώδικα.
 3. Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ, κατοίκου Ασγούρου Ρόδου, με Α.Δ.Τ: ΑΗ 950536 και Α.Φ.Μ.: 016947321,  Δ.Ο.Υ. Ρόδου 7542, για την διάπραξη εις βάρος μου του εγκλήματος του άρθρου  224 § 1 & 2 του Ποινικού Κώδικα.  Επίσης του Άρθρου 187 του ιδίου Κώδικα.
 4. Χρυσάνθης Κώτη – Κολίγρη, συμβολαιογράφος κάτοικος Ρόδου, οδός Γεωργίου Ευσταθίου, αριθμός 7, με Α.Φ.Μ.: 023322685 Δ.Ο.Υ. Ρόδου 7542, για την διάπραξη του εγκλήματος των άρθρων 229 § 1 & 224 § 2 του Ποινικού Κώδικα. Επίσης του Άρθρου 187 του ιδίου Κώδικα.
 5. Ιωάννη Παπαντωνίου, Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) και ήδη «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.), Περιφερειακό Υποκατάστημα Ρόδου, για την διάπραξη του εγκλήματος του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα. Επίσης του Άρθρου 187 του ιδίου Κώδικα.
 1. Ευστράτιου Καρίκη δικηγόρου Ρόδου με Α.Φ.Μ.: 044413443 για την διάπραξη του εγκλήματος του άρθρου 224 του Ποινικού Κώδικα. Επίσης του Άρθρου 187 του ιδίου Κώδικα.
 2. Στέφανου Στεφανίδη δικηγόρου Ρόδου με Α.Φ.Μ.: 006319068 για την διάπραξη του εγκλήματος του άρθρου 233 του Ποινικού Κώδικα. Επίσης του Άρθρου 187 του ιδίου Κώδικα.
 3. Παντός υπευθύνου που προκύψει από την εισαγγελική έρευνα, με αφορμή την παρούσα έγκληση μου, είτε αναφέρεται σε αυτήν, είτε όχι. Όπως και κάθε άλλου αδικήματος, πέραν αυτών που στην παρούσα καταλογίζω στους κατηγορούμενους.

_ _ _ _ _ * * * _ _ _ _ _

Επί της Εγκλήσεως.

Προφίλ 1ου κατηγορούμενου:
Ο 1ος κατηγορούμενος είναι γόνος Ιταλού εργολάβου δημοσίων έργων που δραστηριοποιούνταν στη Ρόδο, σε δημόσια έργα, την εποχή των Ιταλών τύραννων κατακτητών, όπως προκύπτει από δήλωση του στην 6η σελίδα της πολυσέλιδης κατά και εμού, υπ’ αριθμόν 254/30-10-2019 (σχετικό 01-01), γεμάτη ψεύδη, αγωγής του ιδίου και της εκλιπούσης μητρός του, και έχει ως ακολούθως:
«Οι ενάγοντες, οι οποίοι συνδεόμαστε με τη σχέση μητέρας – υιού, έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα, είμαστε έλληνες πολίτες, υπήκοοι και ιθαγενείς, είμαστε φιλήσυχοι πολίτες, δεν έχουμε εμπλοκές με τα Δικαστήρια και είμαστε εν γένει μια οικογένεια αξιοσέβαστη στην κοινωνία της Ρόδου. Ο δεύτερος εξ ημών δραστηριοποιούμαι επί πολλά έτη στον τομέα των επιχειρήσεων, καθώς διατηρώ ιδιωτική επιχείρηση εκμετάλλευσης λατομείου στη νήσο της Ρόδου, όντας ένας σοβαρός επιχειρηματίας που διοικεί μια υγιή επιχείρηση. Ο δε σύζυγος και πατέρας μας, αντίστοιχα, ήρθε στη Ρόδο όταν η Δωδεκάνησος ανήκε ακόμα στο ιταλικό κράτος με την ιδιότητα του πολιτικού μηχανικού και εργολάβου, οπότε και δραστηριοποιήθηκε στο νησί επί πολλά έτη όντας γνωστός για την ποιότητα της δουλειάς του, το ήθος του και την εντιμότητα του. Μάλιστα μετά τη συνένωση της Δωδεκανήσου παρέμεινε στο νησί μετά από προτροπή των ντόπιων ροδιτών, αφού διαχειριζόταν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εργολαβιών και ήταν ιδιαιτέρως αγαπητός όχι μόνο ως επιχειρηματίας αλλά και ως άνθρωπος. Μεταγενέστερα γνώρισε την πρώτη εξ ημών και δημιούργησε οικογένεια στην Ελλάδα, όπου και παρέμεινε μέχρι τέλος της ζωής του, μέχρι δε και σήμερα η οικογένεια μας αποτελεί μια φιλήσυχη και εργατική οικογένεια».
Η αδελφή του 1ου κατηγορούμενου υπηρέτησε στην Πολεοδομία Ρόδου, όπως ο ίδιος αναφέρει στην 10η σελίδα της υπ’ αριθμόν 254/30-10-2019 (σχετικό 01-01), γεμάτη ψεύδη, αγωγής του ιδίου και της εκλιπούσης μητρός του, και έχει ως ακολούθως:
«Η θυγατέρα και αδερφή μας άλλωστε έπαψε να υπηρετεί στην Πολεοδομία ήδη από πολλά έτη και ουδεμία εμπλοκή είχε στην έκδοση της εν λόγω αδείας».
Ο ίδιος ο 1ος κατηγορούμενος συναλλάσετε με τις δημόσιες και δημοτικές αρχές και έρχεται καθημερινά σε τριβή μαζί τους, όπως ο ίδιος αναφέρει στην 47η σελίδα της υπ’ αριθμόν 254/30-10-2019 (σχετικό 01-01), γεμάτη ψεύδη, αγωγής του ιδίου και της εκλιπούσης μητρός του, και έχει ως ακολούθως:
«…ότι ο δεύτερος ενάγων είμαι ένας αξιοπρεπής επιχειρηματίας που διοικώ μια υγιή επιχείρηση και καθημερινά έρχομαι σε τριβή με τις δημόσιες και δημοτικές αρχές,…».
Την, γεμάτη ψεύδη, αγωγή τους αντίκρουσα τεκμηριωμένα σημείο – σημείο διά της με αριθμό κατάθεσης 300/30-12-2019 (σχετικό 01-02)  ανταγωγής μου και τις από 12-02-2020 (σχετικό 01-03) κατατεθειμένες ψευδείς προτάσεις τους αντίκρουσα διά της από 25-02-2020 (σχετικό 01-04) τεκμηριωμένης προσθήκης – αντίκρουσής μου, επίσης σημείο – σημείο, απάντων κατατεθειμένων στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Εκ της αμερόληπτης ανάγνωσης και όχι μελέτης των ανωτέρω δικογράφων που επικαλούμαι, τεκμηριωμένα καταδεικνύεται ο απόλυτος έλεγχος που ασκούσαν, η εκλιπούσα μητέρα του 1ου κατηγορούμενου και τώρα ο 1ος κατηγορούμενος στο νησί και δυστυχώς και σε αυτόν τον χώρο της Δικαιοσύνης, όπως προκύπτει από την πορεία της ανωτέρω αναφερόμενης δικαστικής μεταξύ μας διαμάχης που ήγειραν οι ίδιοι κατά εμού, μάλιστα με ανέντιμο τρόπο καθώς μετέτρεψαν την πρόταση που οι ίδιοι μου ζήτησαν να τους κάνω για την ανοικοδόμηση των ιδιοκτησιών μας, σε ανύπαρκτο εκβιασμό μου και αυτή η σαθρή δικαστική εξέλιξη,  έχει ως ακολούθως:
Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 40/2021 (σχετικό 01-05) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, κατά της οποίας άσκησα την με αριθμό κατάθεσης 52/06-05-2021 (σχετικό 01-06) κατατεθειμένη, στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και με αριθμό κατάθεσης 76/07-05-2021 (σχετικό 01-06) κατατεθειμένη, στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου, έφεση μου.
Ο αντίδικος μου και 1ος κατηγορούμενος,  με τις αδελφές του πλέον στη θέση της εκλιπούσης μητρός του, κατέθεσε τις από 05-11-2021 (σχετικό 01-07) προτάσεις τους, επί έδρας, τις οποίες αντίκρουσα και αυτές σημείο – σημείο με την από 10-11-2021(σχετικό 01-08)  προσθήκη – αντίκρουση μου, σε συνέχεια των επί έδρας κατατεθειμένων προτάσεων μου (σχετικό 01-08).
Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 259/2022 (σχετικό 01-09) απορριπτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, κατά της οποίας άσκησα την με αριθμό κατάθεσης 40/15-12-2022 (σχετικό 01-10) κατατεθειμένη, στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου, αναίρεση μου.  Τούτη κατατέθηκε στο γραφείο προδικασίας του Αρείου Πάγου με αριθμό δικογραφίας 22/2023  (σχετικά 01-10 01-11) και προσδιορίστηκε να συζητηθεί από το Α2΄ Πολιτικό Τμήμα Του Αρείου Πάγου κατά την δικάσιμο της 20-05-2024 με αριθμό πινακίου δώδεκα (12).
Έχω ήδη επιδώσει την αναίρεση μου, στους αντίδικους μου, ως κατωτέρω:
1.  Στην Μαρία Μαντζόν του Φραγκίσκου, διά της υπ' αριθμόν 6205 Γ΄/30-01-2023 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Στέφανου Κουτσούκου, (σχετικό 01-13).
2.  Στον Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, διά της υπ' αριθμόν 6208 Γ΄/31-01-2023 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Στέφανου Κουτσούκου, (σχετικό 01-14).
3.  Στην Ειρήνη Περέλλη το γένος Φραγκίσκου Μαντζόν, διά της υπ' αριθμόν 6206 Γ΄/30-01-2023 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Στέφανου Κουτσούκου, (σχετικό 01-15).
Να σημειωθεί ότι ο 1ος κατηγορούμενος μου επέδωσε παρανόμως και ταυτόχρονα με την επίδοση της υπ’ αριθμόν 40/2021 (σχετικό 01-05) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και συντηρητική κατάσχεση (σχετικό 01-16) ορμώμενος εξ αυτής και χωρίς ποτέ να του οφείλω, παρά το αντίθετο της απόφασης που ρητά αναφέρει στην 29η σελίδα της, ότι:
«Το παρεπόμενο αίτημα για κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο στην ουσία του, δεδομένου ότι ουδόλως αποδείχθηκε ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση της απόφασης μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημιά σους ενάγοντες».  

Προφίλ εκλιπούσης μητρός 1ου κατηγορούμενου:
Η εκλιπούσα μητέρα του 1ου κατηγορούμενου, έχοντας ιδίαν αντίληψη, ήταν ικανότατη επιχειρηματίας, για πολλές δεκαετίες και ασκούσε επιπρόσθετα οικονομικές εξυπηρετήσεις σε βαθμό παρατράπεζας. Τοιουτοτρόπως είχε την δυνατότητα και λόγο της πολύ μεγάλης οικονομικής της επιφάνειας, να ασκεί επιρροή, για κάθε θέμα, σε όλες τις τράπεζες του νησιού. Πέραν τούτων ήταν κοινωνικά δραστήρια και συμμετείχε σε συλλόγους και στα κοινά του νησιού με λόγο αδιαμφισβήτητο και αποτελεσματικό. Δείγμα των προρρηθέντων, το περιεχόμενο της αναγγελίας θανάτου της, από την τοπική εφημερίδα Ροδιακή, το οποίο έχει ως κατωτέρω:
«Η Αλεξάνδρα Μαντζόν, πέθανε στα 94 της έτη, έχοντας κοντά της τα παιδιά και τα εγγόνια της. Αποτέλεσε μια δυναμική γυναίκα, δραστήρια επιχειρηματία που κράτησε το τιμόνι της οικογενειακής της επιχείρησης επί 60 έτη. Ήταν ιδιαίτερα δραστήρια συμμετέχοντας ενεργά σε πολιτιστικούς συλλόγους και στα κοινά έχοντας μια πολύπλευρη δράση στο νησί της Ρόδου…»,  (σχετικό 01-17).
Η φύση της δουλειάς του συζύγου της, την οποία ανέλαβε η ίδια και εν μέρει συνέχισε ο υιός της και 1ος  κατηγορούμενος, διασφάλιζε την συναναστροφή αμφοτέρων με της αρχές, τη διοίκηση και τους θεσμούς του νησιού, όντας προμηθευτής από την εποχή της Ιταλικής κατοχής και εντεύθεν των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών του νησιού, όπως καθομολογούνται από την ίδια σε συνέντευξη της στην εφημερίδα Ροδιακή (σχετικό 01-18) μα και στην πραγματικότητα έτσι συνέβαινε και συμβαίνει πάντα, όπως και ο ίδιος ο 1ος κατηγορούμενος ομολογεί  στην 47η σελίδα της υπ’ αριθμόν 254/30-10-2019 (σχετικό 01-01), γεμάτη ψεύδη, αγωγής του ιδίου και της εκλιπούσης μητρός του, και έχει ως ακολούθως:
«…ότι ο δεύτερος ενάγων είμαι ένας αξιοπρεπής επιχειρηματίας που διοικώ μια υγιή επιχείρηση και καθημερινά έρχομαι σε τριβή με τις δημόσιες και δημοτικές αρχές,…».

 Ως εκ των ανωτέρω εκτεθέντων πραγματικών γεγονότων, ομολογούμενα από τον 1ο  κατηγορούμενο και την εκλιπούσα μητέρα του, η έξωθεν καλή μαρτυρία ήταν και είναι αδήριτη αναγκαιότητα για να μπορούν να συναλλάσσονται  με τις δημόσιες και δημοτικές αρχές, μάλιστα διαχρονικά και αδιάλειπτα ανεξαρτήτως αν η δημόσια και δημοτική διοίκηση ανήκε σε τυραννική Ιταλική κατοχή η στο Ελληνικό Δημόσιο εναλλασσόμενο αυτό μάλιστα σε βάθος χρόνου δεκαετιών από διαφορετικά πολιτικά κόμματα.
Αυτή η αναγκαιότητα λοιπόν, της έξωθεν καλής μαρτυρίας, υποχρεώνει τον 1ο κατηγορούμενο να διενεργεί τις παρανομίες του μέσω τρίτων προσώπων και να επιχειρεί να τις νομιμοποιήσει σε βάθος χρόνου, ώστε να περιέλθουν νόμιμα στην κατοχή του.
Με αυτόν τον τρόπο ενεργεί και υφαρπάζει περιουσίες δημόσιες και ιδιωτικές και είναι πολλά τα παραδείγματα της συγκεκριμένης μεθόδου που ακολουθεί και ουδόλως θα με ενδιέφερε, όμως με αυτές τις ενέργειες του, μου έχει υφαρπάξει την περιουσία μου πολλές φορές, την οποία άλλοτε άμεσα ο ίδιος έχει καρπωθεί και άλλοτε έχει μοιράσει σε ημέτερους του, όπως αναλυτικά και τεκμηριωμένα εκθέτω την δράση του στην ανωτέρω αναφερόμενη δικαστική μεταξύ μας διένεξη, μα και μερικώς κατωτέρω στην παρούσα.
Επί του προκειμένου και όσον αφορά εμένα, εκθέτω για πολλοστή φορά την παράνομη δράση του 1ου κατηγορούμενου, ενεργώντας κυρίως ως ηθικός αυτουργός, ως κατωτέρω:

Μέθοδος υφαρπαγής περιουσιών του 1ου κατηγορούμενου:
Εστιάζοντας και παραδειγματικά αναφερόμενος στην άοκνη και αδιάλειπτη μακροχρόνια προσπάθεια υφαρπαγής της παρούσης εναπομείνασας ιδιοκτησίας μου, καθώς ομοίως μου έχει υφαρπάξει και άλλη κατά το μακρύτερο παρελθόν.
Ο 1ος κατηγορούμενος λοιπόν για να έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία που του εξασφαλίζει την συναναστροφή του και την συναλλαγή του με τις δημόσιες και δημοτικές αρχές του νησιού, χρησιμοποιεί υποχείρια, για τις παράνομες δραστηριότητες του και όσον αφορά εμένα και την υφαρπαγή για πολλοστή φορά της περιουσίας μου χρησιμοποιεί κυρίως ως υποχείρια του, γνωστά σε όλους στο νησί, τους συνιδιοκτήτες του, στο αυθαίρετο κτίριο του, που είναι κύρια οι 2ος κατηγορούμενος Ιωάννης Μανουσέλης, 3ος κατηγορούμενος Αχμέτ Καπακλής και η 4η κατηγορούμενη συμβολαιογράφος Χρυσάνθη Κώτη που ενεργούν σε βάθος χρόνου δεκαετιών κατά εμού έχοντας την προστασία των αρχών και των θεσμών του νησιού.
Ως ανωτέρω εκτέθηκε, μάλιστα από μαρτυρίες των ιδίων, η πολυετής και σφαιρική δράση της εκλιπούσης μητρός του την είχε καταστήσει τον κύριο έως και μοναδικό λόγο στο νησί προς κάθε κατεύθυνση, ελέγχοντας τους πάντες και τα πάντα. Είχε την δύναμη να εκλέγει όποιον την εξυπηρετούσε στα δημόσια και δημοτικά αξιώματα και να έχει λόγο για κάθε διορισμό, κυρίως διευθυνόντων καταστήματα τραπεζικά, δημοτικά, ασφαλιστικά…
Υπό τις ανωτέρω εκτεθείσες αληθείς και πραγματικές συνθήκες ο 1ος  κατηγορούμενος είχε και έχει την δυνατότητα να ενορχηστρώνει τις αποφάσεις και τις ενέργειες αρχών, υπηρεσιών  και θεσμών στο νησί με στόχο και σκοπό την υφαρπαγή δημόσιου και ιδιωτικού πλούτου.
Τοιουτοτρόπως πράττει μακροχρόνια, επίμονα και αδιάλειπτα κατά εμού, μάλιστα επιβεβαιωμένα από την εν γένει εξέλιξη και συνδυαστική μακροχρόνια κατάληξη των καταστάσεων και γεγονότων, ως κατωτέρω:

Ως ιθύνον νους και καθοδηγητής, ενεργώντας πάντα ως ηθικός αυτουργός, προέτρεψε και καθοδήγησε τον 2ο κατηγορούμενο Ιωάννη Μανουσέλη  και 3ο κατηγορούμενο Αχμέτ Καπακλή στην υφαρπαγή του οικοπέδου όπου οικοδόμησε το αυθαίρετο (σχετικό 02-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (σχετικό 02-02) κτίριο του, στην όμορη της ιδιοκτησίας μου, 80Α Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου, (ΚΜΓΡ).
Τούτο προκύπτει:

 1. Από την υπ’ αριθμόν 123/1996 (σχετικό 02-03) απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, όπου κατ’ αυτήν ο 2ος κατηγορούμενος Ιωάννης Μανουσέλης απέκτησε με συναινετική, επ’ αμοιβή, ουδέποτε καταβληθείσα, χρησικτησία την 80Α ΚΜΓΡ, όπου σε αυτήν οικοδόμησε ο 1ος κατηγορούμενος το αυθαίρετο (σχετικό 02-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (σχετικό 02-02) κτίριο του.
 2. Από το υπ’ αριθμόν 1600/2009 (σχετικό 02-04) Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας και Βαρών του Κτηματολογίου Ρόδου και δη των τριών πρώτων σελίδων αυτού. Εκ τούτου προκύπτει η εξ αρχής πρόθεση υφαρπαγής της 80Α ΚΜΓΡ από τον 2ο κατηγορούμενο Ιωάννη Μανουσέλη, καθώς η ανωτέρω 123/1996 (σχετικό 02-03) απόφαση χρησικτησίας του Ειρηνοδικείου Ρόδου μεταγράφηκε στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου ως θεμελιώδης καταγραφή στο ογδοηκοστό ένατο (89) φύλλο του υπ’ αριθμόν πενήντα οκτώ (58) τόμου του Κτηματολογίου Ρόδου, την 08-05-1997 διά του υπ’ αριθμόν 3832/08-05-1997  Γενικού Βιβλίου Εκθέσεων (Πράξης) και την ίδια ημέρα μεταβιβάσθηκε διά του υπ’ αριθμόν 2870/05-05-1997 συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου και συνιδιοκτήτριας 4ης κατηγορούμενης Χρυσάνθης Κώτη και τούτο καταχωρήθηκε στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου διά του αμέσως επόμενου υπ’ αριθμόν 3833/08-05-1997 Γενικού Βιβλίου Εκθέσεων (Πράξης) στον 3ο κατηγορούμενο Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ και με το τίμημα των δύο εκατομμυρίων δραχμών (2.000.000 δρχ.). Δηλαδή, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 3651/2002 (σχετικό 02-05) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ο 2ος κατηγορούμενος Μανουσέλης Ιωάννης υφάρπαξε το συγκεκριμένο οικόπεδο, την 80Α ΚΜΓΡ, αξίας τουλάχιστον εκατόν πενήντα εκατομμυρίων δραχμών (150.000.000 δρχ.) από τον ιδιοκτήτη, διά απάτης κατ’ εξακολούθηση με προκληθείσα ζημιά ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και το πούλησε την ίδια ημέρα που το κατοχύρωσε στο Κτηματολόγιο Ρόδου διά της αμέσως επόμενης Κτηματολογικής εγγραφής, ώστε να αποκοπεί ο ιδιοκτήτης από την διεκδίκηση του συγκεκριμένου ακινήτου που δεν το πληρώθηκε. Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει η πρόθεση της υφαρπαγής ήταν προειλημμένη και μεθοδευμένη και δεν ήταν καθόλου τυχαία ένεκα οιασδήποτε αιτιολογίας – δικαιολογίας που προέβαλε ο 2ος κατηγορούμενος Ιωάννης Μανουσέλης και εκτίθεται στην υπ’ αριθμόν 3651/2002 (σχετικό 02-05) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. Τούτο δε δικαιολογεί και το σχετικά ευτελές ποσό με το οποίο άμεσα το πούλησε,  σχετικά πάντα με την υποτιθέμενη αξία αγοράς του. Υποτίθεται ότι το αγόρασε 150.000.000 δρχ. και το πούλησε 2.000.000 δρχ.
 3. Από την υπ’ αριθμόν 3651/2002 (σχετικό 02-05) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, όπου εξ αυτής αποδεικνύεται ότι ο 2ος κατηγορούμενος Ιωάννης Μανουσέλης απέκτησε το συγκεκριμένο ακίνητο, χωρίς να το πληρώσει, υφαρπάζοντας το, με απάτη κατ’ εξακολούθηση με προκληθείσα ζημιά ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Αξιοσημείωτο της συγκεκριμένης απόφασης είναι ότι από αυτήν προκύπτει ότι μάρτυρας ήταν και ο 3ος κατηγορούμενος Αχμέτ Καπακλής του Νιχάτ στον οποίο μεταβιβάστηκε άμεσα το οικόπεδο που υφάρπαξε ο 2ος κατηγορούμενος Ιωάννης Μανουσέλης, όπως εκτίθεται ανωτέρω.

Η δε ποινή φυλάκισης των τριών ετών, που του επιβλήθηκε με την ανωτέρω απόφαση και περιίστατο ανάγκη να εκτελεστεί, μετατράπηκε σε χρηματική διά της υπ’ αριθμόν 2711/2006 (σχετικό 02-06) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου. Τούτο διενεργήθηκε διά του υπ’ αριθμόν 327/21-07-2006 (σχετικό 02-07) εγγράφου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου με το οποίο εισήχθη η από 21-07-2006 (σχετικό 02-08) αίτηση του 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη για μετατροπή της ποινής φυλακίσεως του σε χρηματική, διά του υπ’ αριθμόν 24260/21-07-2006 (σχετικό 02-09) πληρεξούσιου του συμβολαιογράφου Κωνσταντίνου Τζεδάκη και απουσία του 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη για αποφυγή της επιβαλλόμενης φυλακίσεως του. Τα ανωτέρω διενεργήθηκαν παρά την υπ’ αριθμόν 2222/2005 (σχετικό 02-10) απόφαση του Αρείου Πάγου, την οποία έγραψαν στα παλιότερα των υποδημάτων τους, κάτι που καταδεικνύει  την ασυλία που απολαμβάνουν ο ίδιος και τα υποχείρια του 1ου κατηγορούμενου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, διαχρονικά και υπάρχουν σωρεία υποθέσεων από τις οποίες προκύπτει αυτό.

Τοιουτοτρόπως, ως μόλις ανωτέρω εκτέθηκε, ο 1ος  κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν απέκτησε, χωρίς να το πληρώσει, το οικόπεδο μέσα στο οποίο ανήγειρε το αυθαίρετο (σχετικό 02-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (σχετικό 02-02) κτίριο του, στο όνομα αρχικά του υποχείριου του, 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη, ο οποίος διενήργησε την απάτη απόκτησης του και το μεταβίβασε αμέσως στο άλλο υποχείριο του, τον 3ο κατηγορούμενο Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ.
Όμως.
Στο συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι δυνατή η κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης, απαραίτητο συνοδό έργο έκδοσης οικοδομικής αδείας, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμόν Δ.Τ.Ε.1301/06-04-2015 (σχετικό 03-01) απαντητικό σε εμένα έγγραφο του αρμόδιου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών ‘Έργων  Δωδεκανήσου. Συνεπώς η έκδοση της υπ’ αριθμόν 246/98 (σχετικό 03-02) οικοδομικής άδειας, δεν είναι εφικτή ούτε και ήταν κατά τον χρόνο που αιτήθηκε, διά του υπ’ αριθμόν Χ.Ο.Π. 5646/18-10-1996  (σχετικό 03-02) πρωτοκόλλου της Πολεοδομίας Ρόδου.
Ως ανωτέρω στην παρούσα, αποδεδειγμένα και ομολογημένα, εκτέθηκε ότι ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν έχει τριβή με τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες και αρχές καθότι, μάλιστα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεκαετίες τώρα, ήταν και είναι προμηθευτής, κυρίως αδρανών υλικών.  Επιπρόσθετα ο εκλιπών πατέρας του και μεταγενέστερα η εκλιπούσα μητέρα του, έχοντας αναλάβει τα ινία της οικογενειακής τους επιχείρησης, αυτήν της εργολαβίας δημοσίων έργων, είχε στενές σχέσεις με τις τοπικές αρχές και ενίοτε εκείνη μεριμνούσε για το ποιος θα εκλεγεί στις εκλογές είτε αυτές είναι τοπικές, περιφερειακές, η εθνικές, όπως προκύπτει και από δική της δήλωση στην συνέντευξη που έδωσε πριν τον θάνατο της στην Ροδιακή τοπική εφημερίδα (σχετικό 01-18), μα και όλοι στο νησί γνωρίζουμε. Συγκεκριμένα εγώ γνωρίζω ότι ο δικηγόρος Φώτης Χατζηδιάκος, εκλέχτηκε δήμαρχος Ρόδου, επειδή η γυναίκα του συμβολαιογράφος Αγάπη Καλομοίρη  της πρόσφερε συγκεκριμένη εκδούλευση, αυτή της αλλαγής του υπ’ αριθμόν 16068/11-08-2010 (σχετικό 03-03) πωλητήριου συμβολαίου που μου έδωσε να διαβάσω με αυτό που μου έδωσε να υπογράψω (σχετικό 03-04).  Αξιοσημείωτο ακόμη είναι ότι ο δικηγόρος Φώτης Χατζηδιάκος ήταν συνήγορος υπεράσπισης του 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη στην υπόθεση της υφαρπαγής του οικοπέδου, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 3651/2002 (σχετικό 02-05) απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.
Έχοντας λοιπόν αποκτήσει αυτή την δύναμη, συναλλασσόμενος με τις αρχές, ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν, που απέρρεε από την εκλιπούσα μητέρα του κυρίως, μα και ο ίδιος ως έχων καθημερινά τριβή με τις δημόσιες υπηρεσίες και αρχές μερίμνησε, για την έκδοση της υπ’ αριθμόν ΤΥ 2267/01-04-1997 (σχετικό 03-05) απόφασης του Νομάρχη Γιάννη Παρασκευά και της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου με την οποία όριζε την οικοδομική γραμμή στα τριάντα (30) μέτρα από τον άξονα της Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου για το τμήμα αυτής μεταξύ της διασταύρωσης προς Μόντε Σμίθ και της διασταύρωσης με την παλαιά εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου πλησίον του ΚΤΕΟ, όπου σε αυτό το τμήμα εμπεριέχεται η 80Α ΚΜΓΡ την οποία ως ανωτέρω εκτέθηκε υφάρπαξαν οι πρώτοι τρις κατηγορούμενοι.  Δεν βλέπω ποιος άλλος θα μπορούσε αυτό να κάνει πέραν του ιδίου και της εκλιπούσης μητρός του, έχοντας σχέσεις συναλλαγής με τον εκάστοτε Νομάρχη.  Διά της ανωτέρω φωτογραφικής απόφασης του Νομάρχη Δωδεκανήσου Γιάννη Παρασκευά, που άλλαξε την απόσταση της οικοδομικής γραμμής από τον άξονα της εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου, στα τριάντα (30) μέτρα, από τα σαράντα πέντε (45) που προβλέπεται, εκδώσαν την μεταγενέστερη υπ’ αριθμόν ΤΥ 6903/29-05-1998 (Σχετικό 03-06) απόφαση του ιδίου Νομάρχη με την οποία ενέκριναν κοινή προσωρινή κυκλοφοριακή σύνδεση των οικοπέδων της 80Α ΚΜΓΡ ιδιοκτησίας πλέον Αχμέτ Καπακλή και της 75 ΚΜΓΡ ιδιοκτησίας Δήμου Ρόδου, κάτι που δεν μπορούσε αντικειμενικά και στην πραγματικότητα να υλοποιηθεί και ουδέποτε προφανώς υλοποιήθηκε με αποτέλεσμα ουδέποτε και οριστικά να εγκριθεί.
Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπ’ αριθμόν ΤΥ 6903/29-05-1998 (σχετικό 03-06) απόφαση του ιδίου Νομάρχη επιτέλεσε τον σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε και αυτός ήταν να προσκομιστεί στην Πολεοδομία την 07-06-1998, όπως προκύπτει από το διάγραμμα κάλυψης της 80Α ΚΜΓΡ (σχετικά 03-07 & 03-08), με τα λοιπά σχετικά έγγραφα του φακέλου της 246/98 (σχετικό 03-02) οικοδομικής άδειας και να εκδοθεί αυτή την 24-06-1998 με ισχύ για τέσσερα χρόνια, όπως προκύπτει από το σώμα αυτής (σχετικό 03-02). Η συγκεκριμένη δε παρατύπως εκδοθείσα 246/1998 (σχετικό 03-02) οικοδομική άδεια έληξε την 24-06-2002, όπως ομοίως προκύπτει από το σώμα αυτής και παρανόμως αναθεωρήθηκε την 01-08-2002. Έληξε δε οριστικά και αμετάκλητα την 24-06-2006, όπως προκύπτει από το σώμα αυτής μα και το υπ’ αριθμόν 2440/27-05-2013 (σχετικό 03-09) έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου.
Να σημειωθεί ότι μεταγενέστερα διά της υπ’ αριθμόν ΤΥ6179/20-12-2000 και ΧΟΠ5585/12-12-2000 (σχετικό 03-10) απόφασης του μετ’ εκλεγμένου Νομάρχη Σάββα Καραγιάννη και της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου η υπ’ αριθμόν ΤΥ 6903/29-05-1998 (Σχετικό 03-06)   ΤΥ 2267/01-04-1997 (σχετικό 03-05) απόφαση του προγενέστερου Νομάρχη Γιάννη Παρασκευά ανακλήθηκε καθώς διαπιστώθηκε ότι αντίκειται στις ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι εκδόθηκε φωτογραφικά και για την παράτυπη έκδοση της υπ’ αριθμόν 246/1998 (σχετικό 03-02) οικοδομικής άδειας.
Να σημειωθούν επίσης:
Ότι εκ του τοπογραφικού διαγράμματος (σχετικά 03-07 & 03-08) επιπρόσθετα προκύπτει ότι εργοδότης του έργου ήταν εξ αρχής ο 1ος  κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν και δεν προέκυψε αυτό ξαφνικά από μεταγενέστερη σκέψη και συμφωνία με τους συνιδιοκτήτες του, όπως αναφέρεται στο από 30-01-2003 (σχετικό 03-11) μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό.
Ότι η υπ’ αριθμόν 246/1998 (σχετικό 03-02) οικοδομική άδεια εκδόθηκε αρχικά στον 2ο κατηγορούμενο Ιωάννη Μανουσέλη, μεταβιβάστηκε απροσδιόριστα χρονικά στον 3ο κατηγορούμενο Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ και κατέληξε, ομοίως απροσδιόριστα χρονικά,  στον εξ αρχής ιθύνοντα νου και ηθικό αυτουργό της ανωτέρω αναφερόμενης υφαρπαγής του οικοπέδου και ιδιοκτήτη του αυθαίρετου (σχετικό 02-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέου (σχετικό 02-02) κτιρίου του 1ου κατηγορούμενου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν. Η Πολεοδομική δηλαδή πορεία του ακινήτου, όπως αυτή εκφράζεται διά της 246/1998 (σχετικό 03-02) οικοδομικής άδειας, είναι ακριβώς ίδια με την Κτηματολογική της πορεία, όπως αυτή διαπιστώνεται από το υπ’ αριθμόν 1600/2009 (σχετικό 02-04) Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας και Βαρών του Κτηματολογίου Ρόδου. Ξεκινάει με τον 2ο κατηγορούμενο Ιωάννη Μανουσέλη ο οποίος υφαρπάζει το οικόπεδο και εκδίδεται στο όνομα του η οικοδομική άδεια του ακινήτου παράτυπα με φωτογραφική προσωρινή απόφαση του Νομάρχη, μεταβιβάζονται αμφότερα οικόπεδο και οικοδομική άδεια στον 3ο κατηγορούμενο Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ και καταλήγουν στον 1ο κατηγορούμενο Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν το αυθαίρετο (σχετικό 02-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (σχετικό 02-02) κτίριο με την ληγμένη και αδυνατούσα αναθεώρησης και επανέκδοσης 246/1998 (σχετικό 03-02) οικοδομική άδεια.
Ότι εκ του από 30-01-2003 (σχετικό 03-11) ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του 1ου , 2ου και 4ης των κατηγορουμένων προκύπτει επιπρόσθετα  η ανάληψη της οικονομικής δαπάνης ανέγερσης του κτιρίου, ως και η μέριμνα όλων των για την ανέγερση εργασιών, από τον 1ο κατηγορούμενο Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν επιβάλλοντας στους λοιπούς συνιδιοκτήτες προσημειώσεις για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του. Τούτα δε ο ίδιος ο 1ος κατηγορούμενος δηλώνει και στην με αριθμό κατάθεσης 254/04-11-2019 (σχετικό 01-01) κατατεθειμένη αγωγή του και στην τεσσαρακοστή  (40) σελίδα αυτής, ως κατωτέρω: «… Η εν λόγω άδεια αναθεωρήθηκε μεταγενέστερα, η δε αναθεώρηση έφερε το όνομα μου, καθώς διά του από 30 Ιανουαρίου 2003 Ιδιωτικού Συμφωνητικού, υπογραφέντος μεταξύ εμού του δεύτερου ενάγοντος και των λοιπών συνιδιοκτητών των μελλοντικών ορόφων του βιομηχανικού χώρου, συμφωνήθηκε η ανέγερση της οικοδομής με δικά μου έξοδα, τα οποία θα μου καταβάλλονταν μελλοντικά και σταδιακά από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες, ενώ ως εγγύηση ενέγραψα στις λοιπές ιδιοκτησίες προσημειώσεις υποθήκης.»

Εκ των ανωτέρω λοιπόν προκύπτει ότι:
Ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν, έχει μεθοδεύσει την υφαρπαγή της 80Α ΚΜΓΡ, το οικόπεδο στο οποίο ανήγειρε το αυθαίρετο (σχετικό 02-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (σχετικό 02-02) κτίριο του, χρησιμοποιώντας τον 2ο κατηγορούμενο Ιωάννη Μανουσέλη και 3ο κατηγορούμενο Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ, έχει μεθοδεύσει την παράτυπη έκδοση της 246/1998 (σχετικό 03-02) οικοδομικής άδειας, η οποία έληξε πλέον οριστικά και αμετάκλητα την 24-06-2006, έχει αναλάβει την ανέγερση του κτιρίου του με δικά του χρήματα, έχει βάλει προσημειώσεις στους συνιδιοκτήτες του, με σκοπό κάποτε να δυνηθούν να τον αποπληρώσουν, κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα και δεν προκύπτει από πουθενά ότι τον έχουν αποπληρώσει και διαθέτει ένα κτίριο που δεν μπορεί να αξιοποιήσει καθώς στερείτε δυνατότητας κάθε δικαιοπραξίας.

Είναι δε γεγονός ότι 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν γνώριζε, τουλάχιστον από την ημέρα κατάθεσης της υπ’ αριθμόν ΧΟΠ5616/18-10-1996 (σχετικό 03-02) αίτησης έκδοσης της 246/98 (σχετικό 03-02) οικοδομικής άδειας, ότι αυτή δεν δύναται να εκδοθεί και προς τούτο μερίμνησε για την έκδοση της υπ’ αριθμόν ΤΥ 2267/01-04-1997 (σχετικό 03-05) φωτογραφικής απόφασης του Νομάρχη Γιάννη Παρασκευά με την οποία όριζε ως οικισμό την περιοχή εν μέσω της οποίας η υφαρπαχθείσα 80Α ΚΜΓΡ και εκ τούτου την οικοδομική γραμμή από τον άξονα της Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου στα τριάντα (30) μέτρα. Με την μεταγενέστερη δε υπ’ αριθμόν ΤΥ 6903/29-05-1998 (σχετικό 03-06) απόφαση του ιδίου Νομάρχη μερίμνησε να εκδώσει προσωρινή κυκλοφοριακή σύνδεση της 80Α ΚΜΓΡ με την Εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου για να την προσκομίσει την 07-06-1998 , ως εργοδότης του έργου, στην Πολεοδομία και να εκδοθεί παράτυπα η 246/24-06-1998 (σχετικό 03-02) οικοδομική άδεια του αυθαίρετου (σχετικό 02-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέου (σχετικό 02-02) κτιρίου του. Τούτη πλέον έχει λήξη οριστικά και αμετάκλητα την 24-06-2006, και αδυνατεί αναθεώρησης και επανέκδοσης. Ομοίως έχει λήξη και η προσωρινή κυκλοφοριακή σύνδεση και δεν δύναται αντικειμενικά να εγκριθεί νέα, πόσο μάλλον να υλοποιηθεί.  Συνεπεία τούτων το κτίριο να στερείτε επιπρόσθετα και οιασδήποτε δικαιοπραξίας.

Μοναδική διέξοδος νομιμοποίησης και αξιοποίησης του αυθαίρετου (σχετικό 02-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέου (σχετικό 02-02) κτιρίου, ουσιαστικά κύριας ιδιοκτησίας του 1ου κατηγορούμενου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, είναι η όμορος ιδιοκτησία μου, όπως προκύπτει από την μια εξ όσων διαθέτω τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης (σχετικό 03-12) μετά του συνοδευτικού σχεδίου της (σχετικό 03-13), του αρχιτέκτονα μηχανικού Νίκου Σαββόπουλου. Κάτι που και ο πλέον αδαής μπορεί να συμπεράνει από τους χάρτες της Google (σχετικό 02-01) και τους χάρτες του Εθνικού Κτηματολογίου (σχετικό 02-02), καθώς τούτο είναι οφθαλμοφανές.

Ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν, έμαθε να θεωρεί το νησί ιδιοκτησία του και τους κατοίκους του, είλωτες του.
Αυτή η φιλοσοφία του έχει δημιουργηθεί παιδιόθεν συναναστρεφόμενη και συναλλασσόμενη η οικογένεια του με τις δημόσιες και δημοτικές αρχές. Μάλιστα η ιστορία καταδεικνύει ότι έχοντας αποκτήσει την γνώση της διοίκησης του νησιού, γαλουχούμενος στους κόλπους της, παιδιόθεν μάλιστα, επί Ιταλικής κατοχής, συνέχισε η οικογένεια του αυτό να πράττει δραστηριοποιούμενη πλέον αφανώς, καθώς οι πριν την μεταπολίτευση Ελληνικές Κυβερνήσεις δεν την εμπιστεύονταν, όπως έχω ακούσει από οικία πρόσωπα τους στα οποία η εκλιπούσα μητέρα τους εμπιστευόταν και εκμυστηρευόταν και αυτό είναι γεγονός και αποδεικνύετε από το ότι εκμεταλλευόταν – υπενοικίαζε την μοναδική άδεια εξόρυξης αδρανών υλικών η οποία ανήκε σε κάποιον Ρουκουνάκη.  

Ήρθε η μεταπολίτευση και χρησιμοποιώντας την οικονομική της δύναμη άρχισε να νομιμοποιεί τις αφανείς δραστηριότητες της. Όμως συνεχίζει ο 1ος κατηγορούμενος να εφαρμόζει την φιλοσοφία με την οποία έχει γαλουχηθεί και να θεωρεί το νησί δικό του και τους κατοίκους του είλωτες του. Με αυτή την φιλοσοφία που τον διακατέχει μου έχει υφαρπάξει ότι δημιούργησα στο παρελθόν και προσπαθεί τώρα μανιωδώς εδώ και τρις (3) δεκαετίες να μου υφαρπάξει ότι μου απέμεινε από τους κόπους μου μιας ζωής, καθώς η εναπομείνασα ιδιοκτησία μου του είναι απαραίτητη για να νομιμοποιήσει και αξιοποιήσει την αυθαίρετη δική του. Τούτα πράττει μεταχειριζόμενος τα υποχείρια του και τα πειθήνια όργανά του, σε συνδυασμό με την δυνατότητα που έχει να συναναστρέφεται και να συναλλάσσεται με τις δημόσιες και δημοτικές αρχές και να ενορχηστρώνει τις ενέργειες και αποφάσεις τους, όπως αναλυτικά και τεκμηριωμένα ανωτέρω αναφέρω και καταδεικνύω, παραδειγματικά αναφερόμενος για το πώς απέκτησε το οικόπεδο και οικοδόμησε το αυθαίρετο κτίριο του.
Έτσι έμαθε να αποκτά ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν, υφαρπάζοντας την ιδιοκτησία και τους κόπους μιας ζωής των συμπολιτών του και αυτό έχει πράξει κατά εμού στο παρελθόν και αυτό επιχειρεί μακροχρόνια, δεκαετίες τώρα να πράξει εκ νέου, υφαρπάζοντας για άλλη μια φορά την εναπομείνασα ιδιοκτησία μου.
Έχει κάθε λόγο να προτρέψει και να παρακινήσει τους συνιδιοκτήτες και συγκατηγορούμενους οφειλέτες του Ιωάννη Μανουσέλη, Αχμέτ Καπακλή και Χρυσάνθη Κώτη να αδικοπραγούν και βιαιοπραγούν κατά εμού και αυτό κάνει, σε αντάλλαγμα των οφειλών τους απέναντι του και σκοπό την νομιμοποίηση και αξιοποίηση του αυθαίρετου και κατεδαφιστέου ουσιαστικά δικού του κτιρίου, μιας και δεν προκύπτει από πουθενά, ούτε και ο ίδιος αναφέρει, ότι τον έχουν εξοφλήσει.
Ένεκα λοιπόν της φιλοσοφίας που τον διακατέχει και με τα ανωτέρω εκτεθέντα δεδομένα, δηλαδή να ξέρει ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν  από την 18-10-1996,  όπου και κατέθεσε αίτηση στην Πολεοδομία για έκδοση οικοδομικής αδείας, στο υφαρπαχθέν, ουσιαστικά  οικόπεδο του, ότι αυτή δεν μπορεί να εκδοθεί και να γνωρίζει ο ίδιος μα και ο πλέον αδαής βλέποντας απλά τους χάρτες της Google (σχετικό 02-01) και του Εθνικού Κτηματολογίου (σχετικό 02-02), ότι μοναδική διέξοδος νομιμοποίησης και αξιοποίησης του αυθαίρετου (σχετικό 02-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέου (σχετικό 02-02) κτιρίου του είναι η όμορος ιδιοκτησία μου, έχει επιδοθεί εδώ και σχεδόν τρις (3) δεκαετίες ως ηθικός αυτουργός, με αιτιώδη σύνδεσμο το κτίριο του και ως διευθύνων την στην παρούσα εκτιθέμενη ομάδα τουλάχιστον των τεσσάρων (4ων) πρώτων κατηγορούμενων  κατά εμού, ενδεικτικά, στα κάτωθι:

Διά του 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη.

Πάντα αντιμετώπιζα προβλήματα και προσπαθούσα να βρω τους λόγους και τις αιτίες που ενόσω είμαι ανέκαθεν, παιδιόθεν,  αποκλειστικά αφοσιωμένος στις επαγγελματικές μου δραστηριότητες, χωρίς να διακατέχομαι από πάθη γενικότερα και όλα στην ζωή μου να ασκώ με μέτρο, δεν μπορούσα και δεν μπορώ να ορθοποδήσω οικονομικά μέσα από τις εμπορικές μου δραστηριότητες που πολύ καλά γνωρίζω να ασκώ.
Η κατάσταση για εμένα επιδεινώθηκε κατά πολύ μετά την αγορά που έκανα αρχικά  διά των υπ’ αριθμόν  9825/13-12-2001 (σχετικό 04-01) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 04-02) προσυμφώνων αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Μητσού της αδόμητης ιδιοκτησίας μου που προσφέρει την νομιμοποίηση στο αυθαίρετο (σχετικό 02-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (σχετικό 02-02) κτίριο του 1ου κατηγορούμενου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν και που τότε αυτό δεν το ήξερα.
Απέκτησα το συγκεκριμένο ακίνητο από τον 2ο κατηγορούμενο Ιωάννη Μανουσέλη σε μια εποχή που ήταν διωκόμενος και δεν είχε που την κεφαλή κλείνει, με διαλυμένη την οικογένεια του, με εκμαιεύσεις από εμένα χρημάτων για να πληρώσει το ρεύμα του σπιτιού του, να ιάσει το έκζεμα του υιού του, να ανταποκριθεί σε ανάγκες διαβίωσης του, να πληρώσει υποχρεώσεις του προς εκείνους που τον κυνηγούσαν για τις οφειλές του και με την τελευταία του προσπάθεια να εκμαιεύσει χρήματα από εμένα, να μου πουλήσει τα ρούχα του κάτι που με έκανε να τον διώξω και τελικά να ενδώσω στην απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου. Όλα αυτά σε μια ασφυκτική πίεση να αποκτήσω το συγκεκριμένο ακίνητο για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε στοιχειώδεις ανάγκες του.
Εκμαίευσε δηλαδή από εμένα το συναίσθημα της λύπης.
Αυτό δεν σημαίνει ότι το πλήρωσα το συγκεκριμένο ακίνητο σε ευτελές τίμημα αλλά σε υπέρογκο και μάλιστα δύο φορές με εκβιασμό.

Ως αναφέρεται εμβόλιμα και τεκμηριωμένα, μόλις κατωτέρω:
Ως ανωτέρω αναφέρθηκε απέκτησα στο παρελθόν άλλα τρία (3) κτίρια από τον 2o κατηγορούμενο Ιωάννη Μανουσέλη τα οποία έχασα και τα τρία με παρόμοιες, που στο παρόν αναφέρονται, πρακτικές του ηθικού αυτουργού 1ου κατηγορούμενου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν. Ενδεικτικά αναφερόμενος, ελέγχοντας τις τράπεζες ο ίδιος και η εκλιπούσα μητέρα του ασκώντας εκτεταμένη τοκογλυφία σε επίπεδο παρατράπεζας, μερίμνησε να μου κόψουν αναίτια το μπλόκ των επιταγών μου από την Ιονική τράπεζα. Έχοντας ανοιχτεί στην  αγορά με οδηγούς και αυτοκίνητα διανομής και μη μπορώντας να ανανεώσω τις υποχρεώσεις μου και να αγοράσω νέο εμπόρευμα οι επιταγές μου σφραγίστηκαν και περιήλθα σε ακόμη μια οικονομική καταστροφή με αποτέλεσμα να απολέσω και τα τρία κτίρια που είχα, καθώς επέστρεψα το ένα εκ των τριών που ακόμη δεν είχα αποπληρώσει στον 2ο κατηγορούμενο Ιωάννη Μανουσέλη και τον εξόφλησα πλήρως και παντελώς, χάνοντας και όσα είχα δώσει για την αγορά του τρίτου κτιρίου. Το συγκεκριμένο ακίνητο περιήλθε στην κατοχή του 1ου κατηγορούμενου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν. Το άλλο το έδωσα στην  εταιρεία ΒΑΠ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ και εξόφλησα και σε αυτόν τις υποχρεώσεις που είχα απέναντί του από την μεταξύ μας συνεργασία. Ένα που μου απέμεινε το προσημείωσα στην ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ (Coca Cola) προς επανεκκίνηση  των εμπορικών μου δραστηριοτήτων και το έχασα και αυτό καθώς υπέστηκα αθέμιτο ανταγωνισμό μη τηρώντας τις υποχρεώσεις της η εταιρεία απέναντι μου, αψηφώντας ακόμη και δικαστική απόφαση που της επέβαλε να μου παραδώσει εμπόρευμα βάσει της μεταξύ μας συμφωνίας.
Έχοντας εκ νέου πρόσκαιρα ανακάμψει, χρειαζόμουν αποθηκευτικούς χώρους και αγόρασα από τον Ιωάννη Μανουσέλη σε παρένθετο σε εμένα πρόσωπο, το ισόγειο (ΓΙ1, ΓΙ2)  ως μελλοντικό κτίριο του μελλοντικού κτιρίου ΓΑΜΜΑ (Γ). Το συγκεκριμένο κτίριο αγόρασα ως μελλοντικό διά του υπ’ αριθμόν 2829 (σχετικό 04-03)  συμβολαίου της 4ης κατηγορούμενης συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη που συντάχθηκε και υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 1996. Μεταξύ άλλων καταβολών μου επέδωσα συναλλαγματικές στον 2ο κατηγορούμενο Ιωάννη Μανουσέλη  πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (500.000 δρχ.) μιας εκάστης, με την τελευταία να λήγει την 30-01-1999 (σχετικό 04-04) και να τις έχω πληρώσει, κατέχοντας τες, πολύ προγενέστερα της λήξης τους, όπως έχω πράξει ο αφελής για όλες τις υποχρεώσεις μου απέναντί του.  
Επαναλαμβάνω το συγκεκριμένο κτίριο αγόρασα ως μελλοντικό, όπως και τα μεταγενέστερα και το οικοδόμησα εγώ με δικά μου χρήματα δραστηριοποιούμενος με την εταιρεία ΦΙΔΟΥΣΑ ΕΠΕ στο όνομα της μητέρας μου, όπως προκύπτει, από το ίδιο το συμβόλαιο (σχετικό 04-03) και την υπεύθυνη δήλωση του Εμμανουήλ Κωνστάντουρα από τον οποίο προμηθεύτηκα τον σίδηρο οπλισμό του κτιρίου, (σχετικό 04-05).
Διά του υπ’ αριθμόν 3111/28-07-1998 (σχετικό 04-06) πωλητήριου συμβολαίου της 4ης κατηγορούμενης συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, αγόρασα στο ίδιο παρένθετο πρόσωπο τις ύπερθεν των οικοδομημένων πλέον  (ΓΙ1, ΓΙ2)   τις   (ΓΑ1, ΓΑ2, ΓΒ1, ΓΒ2, ΓΒΔ) μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες. Τούτες μεταξύ άλλων καταβολών μου πλήρωσα και με συναλλαγματικές των διακοσίων χιλιάδων δραχμών (200.000 δρχ.) με την τελευταία αυτών να λήγει στις 30-06-2001, (σχετικό 04-07).
Το τελευταίο μελλοντικό κτίριο που αγόρασα από τον 2ο κατηγορούμενο Ιωάννη Μανουσέλη είναι αυτό που ως ανωτέρω αναφέρθηκε απέκτησα αρχικά διά των υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικό 04-01) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 04-02) προσυμφώνων αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Ευσταθίου Μητσού, καταβάλλοντας τουλάχιστον το ποσόν των  ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (82.788,19 €), (28.210.061 δρχ.)  όπως αναλυτικά αναφέρεται στο (σχετικό 04-08) έγγραφο. Οι δε δύο συναλλαγματικές που αναφέρονται στο υπ’ αριθμόν 9825/13-12-2001 (σχετικό 04-01) συμβόλαιο αγοραπωλησίας ευρίσκονται εις χείρας μου, (σχετικό 04-09).
Όσον αφορά τα ποσά που αναφέρονται στο (σχετικό 04-08) έγγραφο προκύπτουν, ως κατωτέρω από:
Την υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου Αλέξη Ζαννή για το ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και πέντε λεπτών, (4.402,05 €) (1.500.000 δρχ.), (σχετικό 04-10).
Την  υπεύθυνη δήλωση της αδελφής του πελάτη μου Μαργελή Παπά, Σοφία Καρδούλια για το ποσόν των δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2.699,93 €), (920.000 δρχ.),  συνοδεία της υπ’ αριθμόν Γ΄5885/12-06-1999 απόδειξης είσπραξης της εταιρείας ΦΙΔΟΥΣΑ ΕΠΕ με την οποία δραστηριοποιούμουν εμπορικά στο όνομα της μητέρας μου, (σχετικό 04-11).
Την υπ’ αριθμόν 342389448 επιταγή της Ιονικής τράπεζας λήξεως 30-10-1999 και ποσού 1.500.000 δρχ., (σχετικό 04-12).
Την υπ’ αριθμόν 342389439 επιταγή της Ιονικής τράπεζας λήξεως 30-05-2000 και ποσού 1.500.000 δρχ., (σχετικό ???).
Τις 50 συναλλαγματικές των διακοσίων χιλιάδων δραχμών (200.000 δρχ.), (σχετικό 04-13).
Τις επιταγές πελατείας μου συνολικού ποσού δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (18.699,00 €) που αναφέρονται στο έγγραφο που προσκομίζεται ως (σχετικό 04-14).
Την υπεύθυνη δήλωση του πελάτη μου Γεώργιου Σαρικά για το ποσόν των δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών (2.852,91 €), συνοδεία της υπ’ αριθμόν Γ΄6104/29-03-2003 απόδειξης είσπραξης της εταιρείας ΦΙΔΟΥΣΑ ΕΠΕ με την οποία δραστηριοποιούμουν εμπορικά στο όνομα της μητέρας μου, (σχετικό 04-15).
Την υπεύθυνη δήλωση του πελάτη μου Κρητικού Νίκου για το ποσόν των πεντακοσίων πενήντα ευρώ (550,00 €), συνοδεία της υπ’ αριθμόν Γ΄6127/02-04-2003 απόδειξης είσπραξης της εταιρείας ΦΙΔΟΥΣΑ ΕΠΕ με την οποία δραστηριοποιούμουν εμπορικά στο όνομα της μητέρας μου, (σχετικό  04-16).
Την υπεύθυνη δήλωση της πελάτισσας μου Παναγιώτας Καρίκη για το ποσόν των τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600 €), συνοδεία της υπ’ αριθμόν Γ΄6107/31-03-2003 απόδειξης είσπραξης της εταιρείας ΦΙΔΟΥΣΑ ΕΠΕ με την οποία δραστηριοποιούμουν εμπορικά στο όνομα της μητέρας μου, (σχετικό 04-17).
Την υπεύθυνη δήλωση του πελάτη μου Νικήτα Δημήτριου για το ποσόν των δυόμιση χιλιάδων ευρώ (2.500,00 €), συνοδεία της υπ’ αριθμόν Γ΄6129/02-04-2003 απόδειξης είσπραξης της εταιρείας ΦΙΔΟΥΣΑ ΕΠΕ με την οποία δραστηριοποιούμουν εμπορικά στο όνομα της μητέρας μου, (σχετικό 04-18).
Την δήλωση του δικηγόρου Σέργιου Αναστασιάδη για το ποσόν των χιλίων εκατόν εβδομήντα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (1.173,92 €), (σχετικό 04-19).
Την υπεύθυνη δήλωση του πελάτη μου Ιωάννη Καρδούλια για το ποσόν των πεντακοσίων είκοσι ευρώ (520 €), συνοδεία της υπ’ αριθμόν Γ΄6103/29-03-2003 απόδειξης είσπραξης της εταιρείας ΦΙΔΟΥΣΑ ΕΠΕ με την οποία δραστηριοποιούμουν εμπορικά στο όνομα της μητέρας μου, (σχετικό 04-20).
Τις επτά (7) από τις ενενήντα (90) συναλλαγματικές (σχετικό 04-21) που του υπέγραψα υπό καθεστώς  εκβιασμού προκειμένου να μου παραδώσει την μελλοντική οριζόντια  ΖΗΤΑ (Ζ) που μου πούλησε διά των υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικό 04-01) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 04-02) προσυμφώνων αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Μητσού ως ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ) διά του υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 (σχετικό 04-22) πωλητήριου συμβολαίου της 4ης κατηγορούμενης συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ, (2.800,00 €). Στον εκβιασμό υπέκυψα γιατί είχα ήδη καταβάλει το ανωτέρω συνολικά αναφερόμενο ποσόν των ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (82.788,19 €), (28.210.061 δρχ.) και δεν ήθελα να τα χάσω. Έπαψα δε να πληρώνω τις λοιπές διότι τις υπέγραψα και για τον επιπρόσθετο λόγο να με αφήσει ήσυχο και να προσέλθει στην εκχώρηση του ακινήτου απρόσκοπτα και απροβλημάτιστα, κάτι που δεν έπραξε και εξέλιπε πλέον ο λόγος της καταβολής τους.
Τέλος εμβόλιμης τεκμηριωμένης αναφοράς.

Ο πωλητής, 2ος κατηγορούμενος Ιωάννης Μανουσέλης υπέκφευγε παντοιοτρόπως να προσέλθει στη υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αν και είχα εκπληρώσει απέναντι του τις συμβατικές μου υποχρεώσεις που από αυτό απέρρεαν και ενωρίτερα και με το παρά πάνω.  Υπέστηκα μεγάλη ταλαιπωρία, ένεκα ψευδών και ανεκπλήρωτων υποσχέσεων του ότι θα προσέλθει στην υπογραφή του οριστικού συμβολαίου, στημένων ραντεβού, χλευασμού και πλήρους απαξίωσης.   
Δεν ανταποκρίθηκε ούτε στην από 20-12-2004 (σχετικό 04-23) εξωδίκου προσκλήσεως μου, την οποία συνέγραψε ο δικηγόρος Καντιδενός Μιχάλης στον οποίο για τον συγκεκριμένο λόγο κατέφυγα, μάταια.
Ύστατη καταφυγή μου η Εισαγγελία διά της από 13-05-2005 (σχετικό 04-24) πρώτης καταγγελίας μου στην οποία έκθετα την παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά του συγκεκριμένου 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη κατά εμού και κατά του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου προκειμένου να αποφύγει να εκπληρώσει τις συμβατικές και οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι ημών και πολλών άλλων που έχουν καταστραφεί παντελώς οικονομικά και  κοινωνικά από τις συνεργασίες τους μαζί του με τα οφέλη αυτών να καταλήγουν κυρίως στον 1ο κατηγορούμενο Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν.
Ακολούθησε στις 08-07-2005 (σχετικό 04-25)  2η καταγγελία μου υπενθύμιση της 1ης προς τον τότε εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.
Προφανώς ένεκα και τούτης διά του υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 (σχετικό 04-22) πωλητήριου συμβολαίου της 4ης κατηγορούμενης συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη ο 2ος κατηγορούμενος Ιωάννης Μανουσέλης μου παρέδωσε στο όνομα της εταιρείας μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ, τις οριζόντιες ιδιοκτησίες χαρακτηρισμένες με το γράμμα ΖΗΤΑ (Ζ) που μου πούλησε διά των υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικά 04-01) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 04-02) προσυμφώνων αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Μητσού, ως ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ), αφού προηγούμενα με υποχρέωσε στην επί πλέον καταβολή των ενενήντα (90) συναλλαγματικών των τετρακοσίων ευρώ (400 €), κάτι που γνωστοποίησα στον τότε εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου διά της από 12-12-2005 (σχετικό 04-26) 3ης καταγγελίας μου.
Εν τέλει και μετά από όσα ανωτέρω, συνοπτικά και περιεκτικά, μα και όχι μόνον αυτά, εκθέτω ανωτέρω ότι υπέστηκα, προκειμένου να προσέλθει στην υπογραφή του υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 (σχετικό 04-22) συμβολαίου αγοραπωλησίας εκχωρώντας μου την αδόμητη ιδιοκτησία μου, μου έδωσε να κατανοήσω, από όσα υπέστηκα εξ αυτού του γεγονότος ότι η ιδιοκτησία μου είχε πέραν από την αξία για την οποία τον πλήρωσα αδρά, πολύ μεγαλύτερη αξία αλλά δεν ήξερα για ποιόν λόγο και ποια ήταν αυτή η αξία της. Αυτό θέλησα να μάθω, προσφεύγοντας στις δημόσιες υπηρεσίες, για να κατανοήσω και τον λόγο για τον οποίο υπέμενα τα όσα υπέμενα και είχαν αντίκτυπο στις κοινωνικές και επαγγελματικές μου συναναστροφές και σχέσεις.
Ως τελικά συμβαίνει η πρόσθετη αξία της ιδιοκτησίας μου είναι η χρησιμότητα της στην νομιμοποίηση και αξιοποίηση της ιδιοκτησίας του 1ου κατηγορούμενου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, ο οποίος γνωρίζοντας ότι η παρατύπως εκδοθείσα 246/98 (σχετικό 03-02) οικοδομική άδεια του ουσιαστικά δικού του κτιρίου έληγε, για δεύτερη (2η) φορά την 24-06-2006,  παρακίνησε τον 2ο κατηγορούμενο Ιωάννη Μανουσέλη, και άλλους που δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, σε ποιο δραστικά μέτρα εναντίον μου με σκοπό την κοινωνικοοικονομική μου έκθεση και καταβολή, έως και αυτήν την βιολογική μου εξόντωση. Τούτο δε σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμόν 2711/26-07-2006 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου που μετέτρεψε την ποινή φυλάκισης των τριών (3) ετών σε χρηματική, πυροδότησε, ένεκα ατιμωρησίας και αποθράσυνσης του συγκεκριμένου 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη μια σειρά από βίαιες κατά εμού ενέργειες του με σκοπό, ως ανωτέρω εκτέθηκε, την κοινωνικοοικονομική μου έκθεση και καταβολή, έως και αυτήν την βιολογική μου εξόντωση, ως κατωτέρω:
Στις 25-03-2006 (σχετικό 04-27) με επισταμένη κλοπή μου αφαίρεσαν μεταξύ άλλων τον κεντρικό μου υπολογιστή, τον φορολογικό μηχανισμό της επιχείρησης μου, ένα αυτοκίνητο μου και επιταγές μου σφραγισμένες της Ιονικής τράπεζας που μάζευα εξοφλώντας τες μια -μια για να τις προσκομίσω προς διαγραφή στην τράπεζα πληροφοριών Τειρεσίας, (σχετικό 04-28). Την συγκεκριμένη κλοπή είμαι βέβαιος ότι διενήργησε ο 2ος κατηγορούμενος Ιωάννης Μανουσέλης.
Στις 14-07-2006 (σχετικό 04-29) με πλησίασε εποχούμενος μοτοποδηλάτου, ενόσω ήμουν εντός του εν στάση αυτοκινήτου μου, προκειμένου να διαπεράσω σταυροδρόμι και με χαστούκισε από το ανοιχτό παράθυρο του συνοδηγού εξυβρίζοντας με. Για την ενέργεια του αυτή κατέθεσα μήνυση και το κατηγορητήριο γράφτηκε μόνο για εξύβριση και όχι για την χειροδικία του ύπουλου και άνανδρου 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη.
Στις 03-09-2006 (σχετικό 04-30) πάλι εποχούμενος μοτοποδηλάτου, από το ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου μου, ενόσω ήμουν σε στάση, ένεκα κόκκινου φανού οδικής σηματοδότησης, έχοντας αυτή τη φορά συνοδηγό, χειροδίκησε ελαφρώς στο πρόσωπο μου με απείλησε και με εξύβρισε. Την ενέργεια του αυτή κατήγγειλα διά της 4ης  (σχετικό 04-31) καταγγελίας μου, (είχα αρχίσει  να τις αριθμώ πλέον, ώσπου έχασα τον αριθμό και έπαψα την αρίθμηση τους), στον τότε εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου. Στο συγκεκριμένο δικαστήριο (σχετικό 04-30) ψευδομαρτύρησε υπέρ του 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη, το άλλο υποχείριο του 1ου κατηγορούμενου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, μέσω των οποίων υφαρπάζει τις περιουσίες μας, ο 3ος κατηγορούμενος Αχμέτ Καπακλής του Νιχάτ, για τον οποίο κατέθεσα έγκληση και αναφέρω σχετικά κατωτέρω στην ανάλογη ενότητα της παρούσης για τον ίδιο.
Στις 31-10-2006 (σχετικό 04-32) η κατάσταση πλέον ξέφυγε, καθώς ο δεύτερος κατηγορούμενος Ιωάννης Μανουσέλης, εισήρθε με πέντε (5)  μπράβους στο κτίριο μου και στο γραφείο μου, εκβιάζοντας με και απειλώντας με. Την συγκεκριμένη δε έγκληση μου κατέθεσα αυθημερόν στη γραμματεία της εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου για την οποία δεν κινήθηκε – διατάχθηκε η αυτόφωρος διαδικασία. Παρά δε το γεγονός ότι επέστησα την προσοχή της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (σχετικό 04-33) για την δικάσιμο της 16-01-2009 που δικαζόταν η συγκεκριμένη υπόθεση, εν τούτοις δεν δικάστηκε, ένεκα μη κλήτευσης του κατηγορουμένου??? (σχετικό 04-34). Διά της υπ’ αριθμόν 183/04-05-2011 (σχετικό 04-35) απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Δωδεκανήσου του επιβλήθηκε η ποινή φυλάκισης των επτά (7) μηνών η οποία και του επιδόθηκε (σχετικό 04-36).
Στις 23-01-2007 (σχετικό 04-37) προέβησαν σε δολιοφθορά στο επαγγελματικό μου αυτοκίνητο. Τα ερεθίσματα που έχω για την συγκεκριμένη δολιοφθορά μου καταδεικνύουν ως υπαίτιο τούτης, τον 3ο κατηγορούμενο Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ, χωρίς να αποκλείω το ενδεχόμενο να την έχει διαπράξει ο 2ος κατηγορούμενος Ιωάννης Μανουσέλης.
Στις 13-08-2008  (σχετικό 04-38) ο συνεργάτης μου κύριος Μιχάλης Αρφαράς μου εκχώρησε βεβαίωση για κάθε νόμιμη χρήση  όπου σε αυτήν αναφέρεται ότι ο 2ος κατηγορούμενος Ιωάννης Μανουσέλης σπέρνει στην κοινωνία της Ρόδου τη φήμη ότι θα πέσω έξω επαγγελματικά  και πρόκειται να πάω φυλακή, προετοιμάζοντας την για αυτό το ενδεχόμενο. Τούτης της ψευδούς φημολογίας ακολούθησαν έως και τρις (3) επαναληπτικοί παράνομοι και καταχρηστικοί πλειστηριασμοί του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου κατά της συνολικής ιδιοκτησίας μου, χωρίς να οφείλω στο συγκεκριμένο ίδρυμα και χωρίς να υπάρχουν κατασχέσεις του συγκεκριμένου ιδρύματος στην ιδιοκτησία μου, όπως εκθέτω κατωτέρω σε άλλη ενότητα της παρούσης.
Στις 21-05-2009 (σχετικό 04-39) ο 2ος κατηγορούμενος Ιωάννης Μανουσέλης αποπειράθηκε να με τραυματίσει και να μου προκαλέσει επικίνδυνες σωματικές βλάβες με αυτοκίνητο και ενόσω διάβαινα διάβαση πεζών στο κέντρο της πόλης, μόλις εξήλθα από το γραφείο του τότε εισαγγελέα για θέματα σχετικά με αυτόν. 
Στις 27-05-2009 (σχετικό 04-40) με γρονθοκόπησε πάλι από το ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου μου, ως συνήθως έπραττε ο άνανδρος και ύπουλος 2ος κατηγορούμενος Ιωάννης Μανουσέλης, τρέποντας εαυτόν αμέσως μετά σε φυγή. Τούτο έπραξε αμέσως μετά το δικαστήριο όπου του επιβλήθηκε η ποινή των επτά (7) μηνών φυλάκισης (σχετικό 04-35) πρωτοδίκως, από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου για το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης από κοινού. Ήταν βέβαια εκβιασμός, απειλή  και προπηλακισμός, μέσα στο γραφείο μου, με συνοδεία πέντε μπράβων.     
Στις 06-06-2020 (σχετικό 04-41) ο 2ος κατηγορούμενος Ιωάννης Μανουσέλης μου κατέθεσε ψευδή μήνυση αντιστρέφοντας τα γεγονότα και την πραγματικότητα κατά εμού, όπως και ενδεικτικά αποδεικνύεται από το υπ’ αριθμόν 348/19-06-2020 (σχετικό 04-42) έγγραφο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου. Το συγκεκριμένο συμβάν ήταν στημένο προκειμένου να με φυλακίσουν, πράγμα που και επέτυχαν, για μια ημέρα. Του συμβάντος κατέθεσα την από 12-06-2020 (σχετικό 04-43)  έγκληση μου κατά όσων συμμετείχαν και κατά των ηθικών αυτουργών του συμβάντος που είναι ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκος Μαντζόν και η εκλιπούσα μητέρα του. Η συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση τελεί εν εξελίξει και έχει τεθεί υπόψη στα Ανώτατα Αξιώματα της Ελληνικής Δικαιοσύνης και της Ελληνικής Πολιτείας. Τούτο διότι ο 1ος κατηγορούμενος και ηθικός αυτουργός όλων των στην παρούσα ενδεικτικά κατά εμού αναφερομένων μακροχρόνιων ενεργειών και ως διευθύνων την στην παρούσα αναφερόμενη, μετά ενδεικτικών ενεργειών τους, δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα που αυτοί αποτελούν, με αφορμή το συγκεκριμένο στημένο συμβάν από τον ίδιο, ως ηθικός αυτουργός ενεργών, επιχειρεί,  μιας και δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να με εγκλείσει σε σωφρονιστικό κατάστημα – φυλακή, να με εγκλείσει σε ψυχιατρική κλινική και να με θέση σε ακούσια νοσηλεία, με αυτεπάγγελτη εισαγγελική εντολή, όπως προκύπτει από την ανωμοτί εξέταση του και τις γραπτές εξηγήσεις του Ενώπιον του Πταισματοδίκη Ρόδου, (σχετικό 04-44).

Τα ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενα, εξ όσων δύναμαι να αποδείξω, εδώ και σχεδόν τρις (3) δεκαετίες, διενεργεί κατά εμού ο 1ος κατηγορούμενος  Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν, διά του 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη, προκειμένου, όπως έπραξε και με το οικόπεδο στο οποίο ήγειρε το αυθαίρετο (σχετικό 02-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (σχετικό 02-02) κτίριο του, να υφαρπάξει την ιδιοκτησία μου για να νομιμοποιήσει και αξιοποιήσει την δική του.
Δεν θα απέκλεια βέβαια, η όλη συμπεριφορά του, που εκφράζεται δια μέσου των πάσης φύσεως γνωστών, μα και αγνώστων, εντολοδόχων του, να ορμάτε και από άλλα κίνητρα, βαθύτερα και ενδόμυχα, που εδράζουν στην καταγωγή του και σε αυτές τις σκέψεις οδηγούμαι, όπως ο κάθε ένας, που θα αντιμετώπιζε τα στην παρούσα μερικώς εκτεθέντα.     

Διά του 3ου κατηγορούμενου Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ.

Ο 3ος κατηγορούμενος Αχμέτ Καπακλής του Νιχάτ, επιδίδεται με τον 2ο κατηγορούμενο Ιωάννη Μανουσέλη του Κωνσταντίνου, μεταξύ άλλων, σε απάτες, όπως προκύπτει από την μεταξύ τους εναλλαγή του υφαρπαχθέντος ανωτέρω αναφερομένου οικοπέδου της 80Α ΚΜΓΡ στο οποίο οικοδόμησε το αυθαίρετο (σχετικό 02-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (σχετικό 02-02) κτίριο του ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν και αποδεικνύεται αυτό από την υπ’ αριθμόν 246/98 (σχετικό 03-02) οικοδομική άδεια, το υπ’ αριθμόν 1600/2009 (σχετικό 02-04) Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας και Βαρών του Κτηματολογίου  Ρόδου και την υπ’ αριθμόν 3651/2002 (σχετικό 02-05) απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.
Επίσης, σε ψευδομαρτυρίες ενώπιον εισαγγελικών και δικαστικών αρχών και δικαστηρίων, αλληλοϋποστηριζόμενοι, διασφαλίζοντας η και προωθώντας εμμέσως πλην σαφώς και σε βάθος χρόνου αποδεδειγμένα τα συμφέροντα του 1ου κατηγορούμενου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν.
Τούτο προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 2346/29-09-2010 (σχετικό ???) απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου και την υπ’ αριθμόν 191/2017 (σχετικό 05-01) απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, όπου εναλλάξ ψευδομαρτυρούν καταδικάζοντας και ταλαιπωρώντας, έως και καταστρέφοντας αθώους ανθρώπους.
Η αιτιώδης σχέση του 1ου κατηγορούμενου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν με τις ψευδομαρτυρίες των 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη και 3ου κατηγορούμενου Αχμέτ Καπακλή είναι το αυθαίρετο (σχετικό 02-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (σχετικό 02-02) κτίριο του καθώς στην συγκεκριμένη ψευδομαρτυρία του ο 3ος κατηγορούμενος Αχμέτ Καπακλής, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου αναφέρει: «Έχουν διαφορά με κάτι γραμμάτια, παρεξηγήθηκαν και λογόφεραν «θα με πληρώσεις δεν θα με πληρώσεις». Είναι και οι δύο φίλοι, δεν βρίζονται. Δεν βριζόντουσαν ούτε στο Θέρμαι. Ήμασταν μαζί, με τα πόδια πηγαίναμε και λογόφεραν στο φανάρι για τα γραμμάτια».  Με την ανωτέρω αναφερόμενη ψευδομαρτυρία του, πέραν του γεγονότος ότι επιχείρησε να με καταστήσει αναξιόπιστο ενώπιον Δικαστηρίου, επιχείρησε να αναδείξει ότι  δήθεν οφείλω στον 2ο κατηγορούμενο Ιωάννη Μανουσέλη, τα γραμμάτια που μου απέσπασε με εκβιασμό, προκειμένου να μου εκχωρήσει την αδόμητη ιδιοκτησία μου, η οποία ως ανωτέρω εκτέθηκε, εξασφαλίζει την νομιμότητα και αξιοποίηση της ιδιοκτησίας του 1ου κατηγορούμενου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν. Με αυτήν του την ενέργεια ο 3ος κατηγορούμενος Αχμέτ Καπακλής, αποστρέφει τους προβολείς της κοινωνίας και εν προκειμένω των Δικαστικών Αρχών, από τον ηθικό αυτουργό 1ο κατηγορούμενο Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν όλων των αδικοπραξιών και βιαιοπραγιών του 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη κατά εμού δικαιολογώντας τες ως διενεργηθείσες ένεκα δήθεν εναπομείνασας οφειλής μου για την αγορά της ιδιοκτησίας μου, την οποία πλήρωσα ως αναφέρθηκε ανωτέρω αδρά και ακόμη δεν μπορώ να διασφαλίσω. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι όλα όσα κατά εμού διενεργούν ο 2ος κατηγορούμενος Ιωάννης Μανουσέλης του Κωνσταντίνου και ο 3ος κατηγορούμενος Αχμέτ Καπακλής του Νιχάτ είναι για να με καταβάλλουν κοινωνικοοικονομικά  με σκοπό την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου και εν προκειμένω με την συγκεκριμένη ψευδομαρτυρία του 3ου κατηγορούμενου Αχμέτ Καπακλή να αποστρέψουν τους προβολείς της κοινωνίας και των δικαστικών αρχών από τον 1ο κατηγορούμενο  Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν ο οποίος τους κατευθύνει και τους προτρέπει να ενεργούν παντοιοτρόπως και παρανόμως κατά εμού.

Διά της 4ης  κατηγορούμενης συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη.

Ως ανωτέρω έχει εκτεθεί η 4η κατηγορούμενη συμβολαιογράφος Χρυσάνθη Κώτη είναι συνιδιοκτήτρια στο αυθαίρετο (σχετικό 02-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (σχετικό 02-02) κτίριο του 1ου κατηγορούμενου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν. Πέραν τούτου είναι και συνιδιοκτήτης στο όνομα του υιού της Παντελή Κολλίγρη του Νικολάου και στην 84ΚΜΓΡ και συγκεκριμένα στον 2ο όροφο του κτιρίου ΒΗΤΑ (Β) αυτής κατέχει το υπό στοιχεία ΡΟ ΕΝΑ (Ρ1) βιομηχανικό χώρο (σχετικό 06-00). Επίσης η συγκεκριμένη συμβολαιογράφος έχει συνάψει όλα σχεδόν τα συμβόλαια στην 84 ΚΜΓΡ,  την 80Α ΚΜΓΡ και τις πέριξ και όμορες αυτών Κτηματολογικές Μερίδες Γαιών Ρόδου. Είναι η σχέση των τεσσάρων (4ων ) πρώτων κατηγορούμενων άρρηκτη, μακροχρόνια και διαρκής. Ενεργούν, για την συγκεκριμένη κατηγορούμενη θα έλεγα τουλάχιστον ενεργούσε, καθώς έχει πλέον συνταξιοδοτηθεί και δεν ασκεί πλέον τα συμβολαιογραφικά της καθήκοντα, σαν ομάδα και προβαίνουν σε κάθε είδους παρανομίες με σκοπό την υφαρπαγή των ιδιοκτησιών μας.
Έχει εκτεθεί ανωτέρω ότι ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν μου έχει υφαρπάξει άλλα τρία (3) ακίνητα στην 84 ΚΜΓΡ με το ένα εξ αυτών να περιέρχεται στην κατοχή του και τα άλλα δύο (2) να καταλήγουν σε ημέτερους του.
Ως ανωτέρω έχει εκτεθεί έχει την δυνατότητα να επεμβαίνει στις δημόσιες υπηρεσίες και αρχές και να μεθοδεύει τις παράνομες ενέργειες του.
Αποδεικνύεται επιπρόσθετα σε βάθος χρόνου ότι παρακολουθεί τις ενέργειες μου και επεμβαίνει, κυρίως στις δημόσιες υπηρεσίες, την κατάλληλη στιγμή και δημιουργεί τις προϋποθέσεις της υφαρπαγής της ιδιοκτησίας μου, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τους λοιπούς στην παρούσα κατηγορούμενους και κυρίως τους συνιδιοκτήτες του στο αυθαίρετο (σχετικό 02-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (σχετικό 02-02) κτίριο τους.
Εν προκειμένω και δια της 4ης κατηγορούμενης, έχει προβεί κατά εμού, στα κάτωθι:
Πλαστογράφησε την ημερομηνία σύστασης του υπ’ αριθμόν 2829 (σχετικό 04-03) συμβολαίου αγοραπωλησίας, από Δεκέμβριο του 1996 σε Φεβρουάριο του 1997, με το οποίο πωλήθηκαν από τον 2ο κατηγορούμενο Ιωάννη Μανουσέλη σε παρένθετο σε εμένα πρόσωπο, την εκλιπούσα πλέον Ελένη Καρόφτη του Μερκουρίου, οι μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες (ΓΙ1) και (ΓΙ2).
Τούτο για να είναι δυνατή η εγγραφή του συμβολαίου δύο μήνες περίπου μετά τη σύσταση του, δια της υπ’ αριθμόν 1532/21-02-1997 (σχετικό 06-01) πράξεως στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου, καθώς κάθε συμβολαιογραφική πράξη πρέπει να μεταγραφεί εντός μηνός  στο κτηματολόγιο Ρόδου.
Τούτο δε έπραξαν διότι πλαστογράφησαν και την  υπ’ αριθμόν 3262/1996 (σχετικό 06-02) Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων αναγράφοντας ότι «θα παραδοθεί σε μπετά» ως και την αξία του ακινήτου, στο ποσόν των τριάντα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων δραχμών (30.600.000 δρχ.) με αποτέλεσμα να φορολογηθεί για τεκμήριο το παρένθετο σε εμένα πρόσωπο η εκλιπούσα κυρία Καρόφτη Ελένη και να επιβληθεί παρανόμως η 476/14-04-2000 (σχετικό 06-03) αναγκαστική κατάσχεση του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Καρακατσάνη Μιχάλη στις οριζόντιες ιδιοκτησίες (ΓΙ1) και (ΓΙ2) αιχμαλωτίζοντας το ακίνητο για την ίδια και τους συνιδιοκτήτες της, μα κυρίως για τον 1ο κατηγορούμενο Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν.

Ενόσω όλα τα κτίρια, μηδενός εξαιρουμένου, μάλιστα οικοδομημένα και όχι ως μελλοντικά κτίσματα, στην 84 ΚΜΓΡ έχουν πωληθεί με την φορολογητέα δηλωμένη και φορολογημένη αξία του ενός εκατομμυρίου δραχμών (1.000.000 δρχ.). 

Στις 12-01-2009 μετέβηκα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και επέδωσα ιδιοχείρως το με αριθμό κατάθεσης 191/12-01-2009 (σχετικό 06-04) αίτημα μου στον Γενικό Εισαγγελέα να επιστατήσει του επικείμενου υπ’ αριθμόν 26328/2008 (σχετικό 07-01) 1ου επαναληπτικού προγράμματος παράνομου και καταχρηστικού πλειστηριασμού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου που διενεργείτο στις 21-01-2009 κατά της συνολικής ιδιοκτησίας μου και προς τούτο είχαν ήδη συντελεστεί και συντελούνταν  παράνομες πράξεις.
Θέλησα να γνωστοποιήσω και την ανωτέρω αναφερομένη πλαστογραφία του υπ’ αριθμόν 2829 (σχετικό 04-03) συμβολαίου για το οποίο είναι βέβαιο ότι υπάρχει διπλή εγγραφή στο βιβλίο της συγκεκριμένης συμβολαιογράφου, προκειμένου να είναι δυνατή, μεταγενέστερα και πέραν του ενός μηνός, η εγγραφή του στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου.
Η 4η κατηγορούμενη συμβολαιογράφος Κώτη Χρυσάνθη, συνιδιοκτήτης στο αυθαίρετο  (σχετικό 02-01) και  κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο  (σχετικό 02-02) κτίριο της 80Α ΚΜΓΡ  με την παρανόμως εκδοθείσα και ήδη ληγμένη, αδυνατούσα αναθεώρησης και επανέκδοσης 246/98 (σχετικό 03-02)  οικοδομική άδεια του 1ου κατηγορούμενου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, δεν μου επέτρεπε να επιβεβαιώσω με τα ίδια μου τα μάτια την διπλή εγγραφή του  υπ’ αριθμόν 2829 (σχετικό 04-03)  συμβολαίου, ώστε να κάνω μνεία και αυτού στον Γενικό Εισαγγελέα Του Αρείου Πάγου. Προς τούτο ζήτησα και μου εκδόθηκε εισαγγελική παραγγελία  (σχετικό 06-05).
Μετά πέντε (5) ημέρες από την επίσκεψη μου στο γραφείο της, την 13-01-2009 (σχετικό 06-06) η εναγόμενη υπέβαλε ψευδή αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου με το κάτωθι επακριβώς ψευδές περιεχόμενο:

«ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΡΟΔΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΚΩΤΗ του Δημητρίου συμβολαιογράφου, κάτοικου Ρόδου, οδού Γεωργίου Ευσταθίου αρ. 7 τηλ. 22410-21430
ΑΞΙΟΤΙΜΕ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥ,
την 8ην Ιανουαρίου 2009 και περι ώραν 11.ην πμ. ενεφανίσθη στο συμβολαιογραφείο μου, ο ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ του Χριστου και της Παναγιώτας, έμπορος, γεννηθείς στη Ρόδο -το έτος 1961, κάτοικος Ρόδου (Μ.Πετρίδη αρ.44),ο οποίος μου εζήτησε να λάβει επικυρωμένο αντίγραφο του πωλητηρίου συμβολαίου μου με αριθμό 2829/20-2-1997 που τον αφορούσε. μου. Προκειμένου να κολλήσω τα απαιτούμενα ένσημα στην φωτοτυπία του προαναφερόμενου συμβολαίου, επήγα στην τουαλέτα του γραφείου μου που βρίσκεται σε δωμάτιο δίπλα ακριβώς στο χώρο του γραφείου μου για να φέρω το απαραίτητο νερό για την επικόλληση. Κατόπιν ετοίμασα το αντίγραφο, εκόλλησα τα ένσημα, το επικύρωσα και το παρέδωσα στον προαναφερθέντα. Τότε αυτός όλως περιέργως, μου εζήτησε να δη την έγγραφη του συμβολαίου αυτού στο βιβλίο πρωτοκόλλου του συμβολαιογραφείου μου.
Άνοιξα το βιβλία πρωτοκόλλου και με έκπληξη είδα ότι είχε σκιστει και αφαιρεθεί η με αριθμό 167 σελίδα στο οποίο ήτο καταχωρημένο το ανωτέρω συμβόλαιο. Σας αναφέρω λοιπόν την απίστευτη αυτή πράξη για την οποία σκοπεύω να υποβάλω μήνυση κατα των αγνώστων δραστών της. Πρέπει επίσης να σας αναφέρω ότι όλα τα πρωτότυπα συμβόλαια τα οποία αναφέρονται στην σελίδα αυτή φυλάττονται στο συμβολαιογραφείο μου νομίμως υπογεγραμμένα και επικυρωμένα και όσα αναφέρονται σε μεταβιβάσεις ακίνητων έχουν μεταγραφεί και έχουν καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία μεταγραφών.
Με τιμή
Χρυσάνθη Κωτη»
Η ανωτέρω αναφορά προκύπτει άμεσα ψευδής από την εισαγγελική παραγγελία (σχετικό 06-05), στην οποία αναφέρετε η επιθυμία μου να δω το βιβλίο που είναι καταχωρημένη η συγκεκριμένη συμβολαιογραφική πράξη και την οποία πρώτα διάβασε και μετά μου επέτρεψε να εισέλθω στο γραφείο της.
Η συγκεκριμένη επιθυμία μου αναφερόταν εγγράφως στην εισαγγελική παραγγελία και δεν της το ζήτησα «όλως περιέργως».
Την ίδια ημέρα και με διαφορά μιας (1) ώρας, όπως προκύπτει από την εγχείρηση  της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, κατέθεσε με την ψευδή κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, έγκληση κατά αγνώστων, αναφερόμενη στο πρόσωπο μου, καταδεικνύοντας με (σχετικό 06-07) και με το περιεχόμενο της ομοίως ψευδούς αναφοράς της.
Η 4η κατηγορούμενη Χρυσάνθη Κώτη με ενέπλεξε, για να δικαιολογήσει τις δικές της  παράνομες πράξεις, σχετικά με την διπλή εγγραφή του υπ’ αριθμόν 2829 συμβολαίου στο βιβλίο εγγραφών των συμβολαίων της, σε έναν δικαστικό αγώνα πλέον των έξη (6) ετών για να απαλλαγώ και να αθωωθώ αυτής με την υπ’ αριθμόν 1673/2015 (σχετικό 06-08) απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, έχοντας υποστεί πάρα πολλές φορές την βάσανο της εξέτασης, για την συγκεκριμένη ψευδή κατηγορία, μάλιστα εντός του Δικαστικού Μεγάρου, (σχετικό 06-09).
Με βάση την ανωτέρω έγκληση της εναγομένης, σχηματίσθηκε σε βάρος μου, η υπ` αριθμόν Α2009/20ε (σχετικό 06-09) δικογραφία και με το από 18-5-2012 (σχετικό 06-09) κατηγορητήριο του Αντεισαγγελέα  Πρωτοδικών Ρόδου, παραπέμφθηκα να δικαστώ ενώπιον του Μονομελούς  Πλημμελειοδικείου Ρόδου μετά πολλών αναβολών την 21-4-2015 δυνάμει του υπ’ αριθμόν  455/2013 (σχετικό 06-10) κλητήριου θεσπίσματος, για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου σε βάρος της εναγομένης, και πιο συγκριμένα  με βάση το προαναφερθέν κατηγορητήριο  φερόμουν ως υπαίτιος του ότι στη Ρόδο την 08-01-2009 με σκοπό να βλάψω άλλον έβλαψα έγγραφο του οποίου δεν ήμουν κύριος και συγκεκριμένα στον ανωτέρω τόπο και χρόνο αφού μετέβηκα στο γραφείο της 4ης κατηγορούμενης συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη και με το πρόσχημα ότι θέλω να λάβω επικυρωμένο αντίγραφο του πωλητηρίου συμβολαίου με αριθμό 2829/20-02-1997 (σχετικό 04-03), που με αφορούσε και κατά την ολιγόλεπτη απουσία της συμβολαιογράφου σε διπλανό δωμάτιο , προκειμένου να φέρει το απαραίτητο νερό για την επικόλληση των ενσήμων , έσκισα και αφαίρεσα την με αριθμό 167 σελίδα του βιβλίου πρωτοκόλλου, στην οποία ήταν καταχωρημένο το ανωτέρω συμβόλαιο, με σκοπό να την βλάψω. Μια απολύτως ψευδής κατηγορία.
Την συγκεκριμένη σελίδα είναι βέβαιον ότι η ίδια εξαφάνισε, για να μην αποδειχθεί η διπλή εγγραφή του 2829 συμβολαίου αγοραπωλησίας σε αυτό.
Επί της ως άνω κατηγορίας, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου κατά την δικάσιμο της 21-04-2015, έκδωσε την υπ` αριθμόν  1673/2015 (σχετικό 06-08) (αμετάκλητη  ήδη) απόφαση του, με την οποία, παρόντος εμού, κηρύχθηκα ΑΘΩΟΣ της άνω κατηγορίας.
Δηλαδή η υποβληθείσα έγκληση της εναγόμενης σε βάρος μου, απεδείχθη ότι ήτο ουσιαστικά αβάσιμη και ψευδής, ως και πράγματι ψευδής ήταν.
Με τέτοιες ψευδείς κατηγορίες έχει αναλωθεί η ζωή μου στις δικαστικές αίθουσες να προσπαθώ μια ζωή να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Χωρίς πάντα αυτό να το επιτυγχάνω. Έχω καταδικαστεί, χωρίς να μου επιτρέψουν να δικαστώ, ερήμην, με δικονομικές μεθοδεύσεις και παρανομίες. Αυτό δεν είναι τυχαίο αλλά επισταμένο και προκαλείται από τον 1ο κατηγορούμενο Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν πλέον, ώστε όσοι δεν εντάσσονται στις υπηρεσίες του και δεν ακολουθούν την ποταπή φιλοσοφία του, να τους αποκλείεται η αξιοπρεπής διαβίωση και να αποκλείονται από κάθε πρόοδο και προκοπή. Δεν είναι τυχαίο το βεβαρημένο γενικώς ποινικό μητρώο των Ροδίων πολιτών και οφείλετε στον απόλυτο έλεγχο που επιδιώκουν και ουσιαστικά ασκούσαν και ασκούν στο νησί της Ρόδου ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν με την εκλιπούσα μητέρα του.

Έτι περαιτέρω και όσον αφορά την 4η κατηγορούμενη συμβολαιογράφο Χρυσάνθη Κώτη.
Ως ανωτέρω εκτέθηκε ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν είχε και έχει από κτίσεως της 80Α κτηματολογικής μερίδας γαιών Ρόδου, διά της υπ’ αριθμόν 123/12-02-1996 (σχετικό 02-03) απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, χωρίς ακόμη να την έχω αποκτήσει και τουλάχιστον από αιτήσεως της υπ’ αριθμόν 246/98 (σχετικό 03-02) οικοδομικής του άδειας, την προσοχή του στραμμένη στην ιδιοκτησία μου καθώς αυτή του εξασφαλίζει την νομιμοποίηση και αξιοποίηση της δικής του ιδιοκτησίας σύμφωνα με την, εξ όσων διαθέτω, τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης του αρχιτέκτονα μηχανικού Νίκου Σαββόπουλου (σχετικά 03-12 & 03-13) την οποία απέκτησα αρχικά διά των υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικά 04-01) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 04-02) προσυμφώνων αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Ευσταθίου Μητσού.
Τοιουτοτρόπως δικαιολογείται, ως κατευθυνόμενη από τον 1ο κατηγορούμενο Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, η όλη αντισυμβατική, παράνομη, απειλητική και βίαιη συμπεριφορά του υποχείριου του 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη από την στιγμή που τον κάλεσα να οριστικοποιήσει την μεταξύ μας αγοραπωλησία υπογράφοντας μου το οριστικό συμβόλαιο και σας έγινε μερικώς γνωστή ανωτέρω.
Ένεκα λοιπόν της στραμμένης προσοχής του στην ιδιοκτησία μου και γνωρίζοντας ότι την έχω αποκτήσει, πληρώνοντας την μάλιστα αδρά, από τον 2ο κατηγορούμενο Ιωάννη Μανουσέλη μερίμνησε με την 4η κατηγορούμενη συμβολαιογράφο Χρυσάνθη Κώτη, που είναι συνιδιοκτήτρια του στο συγκεκριμένο αυθαίρετο, τα κάτωθι:

Όσον αφορά το μελλοντικό κτίριο ΓΑΜΜΑ (Γ), το ισόγειο του οποίου είναι πλέον οικοδομημένο και χρησιμοποιώ από οικοδομήσεως του για τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες και κατοικώ σε αυτό από τον Φεβρουάριο του 2012.
Διά της ανωτέρω αναφερομένης πλαστογραφίας της ημερομηνίας του υπ’ αριθμόν 2829 (σχετικό 04-03) συμβολαίου αγοραπωλησίας της ιδίας συμβολαιογράφου και την πλαστογραφία της υπ’ αριθμόν 3262/10-12-1996 (σχετικό 06-02) δήλωσης φόρου μεταβίβασης της μελλοντικής οριζόντιας ιδιοκτησίας (ΓΙ1), (ΓΙ2) η Δ.Ο.Υ. Ρόδου επέβαλε, ένεκα τεκμηρίου, διά της υπ’ αριθμόν 476/14-04-2000 (σχετικό 06-03) έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή Μιχαήλ Καρακατσάνη στην ιδιοκτησία μου κατάσχεση για  το ποσόν των  έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε δραχμών (11.923.535 δρχ.) παγιδεύοντας και αιχμαλωτίζοντας οικονομικά την οικοδομημένη πλέον ιδιοκτησία μου (ΓΙ1), (ΓΙ2).
Η συγκεκριμένη κατάσχεση έχει μεταγραφεί στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου διά της υπ’ αριθμόν 2830/17-04-2000 (σχετικό 06-11) Κτηματολογικής Πράξης και παραμένει μέχρι και σήμερα, παρά όλες τις ενέργειες στις οποίες έχω προβεί.

Όσον αφορά την αδόμητη ιδιοκτησία μου ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ).
Αυτή ως ανωτέρω έχει εκτεθεί, είναι αναγκαία για την νομιμοποίηση και αξιοποίηση του αυθαίρετου (σχετικό 02-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέου (σχετικό 02-02) κτιρίου των τεσσάρων πρώτων κατηγορούμενων και κυρίως του 1ου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, με την ληγμένη και αδυνατούσα αναθεώρησης και επανέκδοσης υπ’ αριθμόν 246/98 (σχετικό 03-02) οικοδομική άδεια, όπως προκύπτει από την μία εξ όσων διαθέτω τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης του αρχιτέκτονα – μηχανικού κυρίου Νίκου Σαββόπουλου, (σχετικά 03-12 & 03-13). Τούτο ο 1ος κατηγορούμενος, ως ανωτέρω αναλυτικά έχει εκτεθεί,  γνωρίζει από αιτήσεως της, διά του υπ’ αριθμού Χ.Ο.Π. 5646/18-10-1996 πρωτοκόλλου της Πολεοδομίας Ρόδου και προς τούτο κατέφυγε στις φωτογραφικές υπ’ αριθμών ΤΥ 2267/01-04-1997 και ΤΥ 6903/29-05-1198 αποφάσεις του τότε Νομάρχη Γιάννη Παρασκευά προκειμένου να εκδώσει προσωρινή κυκλοφοριακή σύνδεση, απαραίτητο συνοδό έργο οικοδομικής άδειας και εν προκειμένω να εκδώσει παράτυπα την υπ’ αριθμόν 246/24-06-1998 οικοδομική άδεια του αυθαίρετου (σχετικό 02-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέου (σχετικό 02-02) κτιρίου του.
Ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν γνωρίζοντας ότι έχω αποκτήσει διά των υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικά 04-01) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 04-02) προσυμφώνων αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Ευσταθίου Μητσού την όμορη της δικής του ιδιοκτησίας που του εξασφαλίζει την νομιμοποίηση και αξιοποίηση της και ότι επρόκειτο αυτή να περιέλθει στην κατοχή μου οριστικά, καθώς είχα αρχίσει να καλώ προς τούτο τον 2ο κατηγορούμενο Ιωάννη Μανουσέλη μερίμνησε με την 4η κατηγορούμενη συμβολαιογράφο Χρυσάνθη Κώτη για την παραπλανητικώς αμφισβητούμενη σύσταση της υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003 (σχετικό 06-12) πράξης σύστασης μερικότερης κατανομής ποσοστών ιδιοκτησίας της 84 κτηματολογικής μερίδας γαιών Ρόδου, όπου η ιδιοκτησία μου.
Στη συγκεκριμένη λοιπόν κομβική υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003 (σχετικό 06-12) πράξη σύστασης μερικότερης κατανομής ποσοστών ιδιοκτησίας της 84 κτηματολογικής μερίδας γαιών Ρόδου της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, που εγγράφτηκε στους καταλόγους του κτηματολογίου διά της υπ’ αριθμόν 9352/09-10-2003 (σχετικό 06-13) πράξης, ανακατανέμουν τα 50‰ ΨΙ (Ψ) παρακρατούμενα ποσοστά του κτιρίου (Α) και δημιουργούν το κτίριο (Ψ) ύπερθεν του κτιρίου (Α).
Όπως αυτό προκύπτει:

 1. Από την αρχική οριζόντια 1212/10-07-1999 (σχετικό 06-14), στη σελίδα 19 στο τέλος της περιγραφής του κτιρίου (Α).
 2. Το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003 (σχετικό 06-12) συμβολαιογραφική πράξη και σε αυτό ευκρινώς αναγράφεται: Κτίριο Ψ μελλοντικό Ύπερθεν κτιρίου Α. Επακριβώς.
 3. Τον πίνακα κατανομής ποσοστών μερικότερης οριζόντιας ιδιοκτησίας, που συνοδεύει την συγκεκριμένη συμβολαιογραφική πράξη (σχετικό 06-12) και που σε αυτόν ευκρινώς αναγράφεται: ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Ψ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΤΡΙΟΥ    Α.       Επακριβώς. 
 4. Την καταχώρηση του κτηματολογικού φύλλου (σχετικό 06-13) όπου σε αυτό επακριβώς αναγράφεται: ΚΤΙΡΙΟ ΨΙ (Ψ) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ (θα ανεγερθεί στον μελλοντικό όροφο του ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΛΦΑ (Α) ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ.
 5. Την βούληση των συμβαλλομένων ως επακριβώς αναγράφεται στην σελίδα πέντε και έξη (5 & 6) της υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003 (σχετικό 06-12) συμβολαιογραφικής πράξης: «Στη συνέχεια οι ανωτέρω εδήλωσαν ότι με την παρούσα πράξη μου αυτή ανακατανέμουν τα παρακρατηθέντα ποσοστά και συστήνουν ανεξάρτητες αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες και δημιουργούν το κτίριο (Ψ) που θα κτιστή στον μελλοντικό όροφο του κτιρίου ΑΛΦΑ (Α) και πρόκειται να κτιστή στο παραπάνω αναφερόμενο ακίνητο όπως στην πράξη μου αυτή με λεπτομέρεια πιο κάτω περιγράφεται και όπως αυτό φαίνεται στο από Ρόδος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 επισυναπτόμενο στην προαναφερόμενη πράξη μου 1) πίνακα κατανομής ποσοστών μερικώτερης οριζόντιας ιδιοκτησίας η του ιδίου πιο πάνω μηχανικού, 2)………., όπως περιγράφεται στον προαναφερόμενο επισυναπτόμενο στην προαναφερόμενη πράξη μου (πίνακα μερικώτερης κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας ακινήτου του αρχιτέκτονα μηχανικού  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΕΝΟΥ και…….»

Όμως: 
Ένεκα της στραμμένης προσοχής του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν στην ιδιοκτησία μου, που εκείνο το χρονικό διάστημα που η 4103/03-10-2003 (σχετικό 06-12) συμβολαιογραφική πράξη συστάθηκε, είχα αρχίσει να καλώ τον Ιωάννη Μανουσέλη να μου την παραδώσει με οριστικό συμβόλαιο καθώς ως ανωτέρω πολλάκις αναφέρθηκε την απέκτησα διά των υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικά 04-01) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 04-02) προσυμφώνων αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Ευσταθίου Μητσού. Σε αυτή λοιπόν την 4103/03-10-2003 (σχετικό 06-12) κομβική συμβολαιογραφική πράξη η συνιδιοκτήτρια του 1ου κατηγορούμενου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, 4η κατηγορούμενη συμβολαιογράφος Χρυσάνθη Κώτη κατά την περιγραφή (σχετικό 06-12, σελ. 4-5)  του ακινήτου και συγκεκριμένα στην αναφορά των εναπομεινάντων ποσοστών του οικοπέδου, τα οποία δύνανται να ανακατανεμηθούν, ως σκόπιμη επιλήψιμη δημιουργική ασάφεια, αναφέρει:
« … Μεταξύ των οριζόντιων ιδιοκτησιών που περιγράφονται στην ανωτέρω πράξη μου 1212/91 είναι και το Α) ΩΜΕΓΑ (Ω) ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ. Αυτό έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου σε χιλιοστά πενήντα (50), αναλογούσα επιφάνεια οικοπέδου σε τετραγωνικά μέτρα πεντακόσια ογδόντα οκτώ (588). και Β) το ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΛΦΑ  (Α) ΚΑΙ ΒΗΤΑ (Β) σε χιλιοστά διακόσια (200) αναλογούσα επιφάνεια οικοπέδου σε τετραγωνικά μέτρα δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα δύο (2.352).».       Επακριβώς. 
Όμως:
Εκ των ανωτέρω τα 200‰ ποσοστά  για προσθήκη κτιρίων έχουν εξαντληθεί και δεν θα έπρεπε να αναφερθούν ως δυνάμενα να ανακατανεμηθούν. 

Τα δε ΩΜΕΓΑ (Ω) είναι τα 50‰ παρακρατούμενα ποσοστά προς ανακατανομή του κτιρίου ΒΗΤΑ (Β), τα οποία, ως ανωτέρω πολλαπλώς και ευκρινώς αναφέρθηκε δεν ανακατανέμονται στην συγκεκριμένη 4103/03-10-2003 (σχετικό 06-12) κομβική συμβολαιογραφική πράξη.
Εκείνα που ανακατανέμονται και επισταμένα δεν αναφέρονται στην περιγραφή των εναπομεινάντων ποσοστών  του ακινήτου που δύνανται να ανακατανεμηθούν  στην συγκεκριμένη συμβολαιογραφική πράξη είναι τα ΨΙ (Ψ) 50‰ παρακρατούμενα ποσοστά του κτιρίου ΑΛΦΑ (Α), όπως ανωτέρω πολλαπλώς και ευκρινώς αναφέρθηκε και τούτο προκύπτει από: 

 1. Την αρχική οριζόντια 1212/10-07-1999 (σχετικό 06-14), στη σελίδα 19 στο τέλος της περιγραφής του κτιρίου (Α).
 2. Το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003 (σχετικό 06-12) συμβολαιογραφική πράξη και σε αυτό ευκρινώς αναγράφεται: Κτίριο Ψ μελλοντικό Ύπερθεν κτιρίου Α. Επακριβώς.
 3. Τον πίνακα κατανομής ποσοστών μερικότερης οριζόντιας ιδιοκτησίας, που συνοδεύει την συγκεκριμένη συμβολαιογραφική πράξη (σχετικό 06-12) και που σε αυτόν ευκρινώς αναγράφεται: ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Ψ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΤΡΙΟΥ    Α.       Επακριβώς. 
 4. Την καταχώρηση του κτηματολογικού φύλλου (σχετικό 06-13) όπου σε αυτό επακριβώς αναγράφεται: ΚΤΙΡΙΟ ΨΙ (Ψ) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ (θα ανεγερθεί στον μελλοντικό όροφο του ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΛΦΑ (Α) ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ.
 5. Την βούληση των συμβαλλομένων ως επακριβώς αναγράφεται στην σελίδα πέντε και έξη (5 & 6) της υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003 (σχετικό 06-12) συμβολαιογραφικής πράξης.

Η ανωτέρω σκόπιμη επιλήψιμη δημιουργική ασάφεια αναφέρεται διότι τα μεν ΨΙ (Ψ) 50‰ παρακρατούμενα ποσοστά προς ανακατανομή του κτιρίου ΑΛΦΑ  (Α) είναι ελεύθερα βαρών και τα ΩΜΕΓΑ (Ω) 50‰ παρακρατούμενα ποσοστά προς ανακατανομή του κτιρίου ΒΗΤΑ (Β) φέρουν την υπ’ αριθμόν 176/20-03-2001 (σχετικό 06-15) αναγκαστική κατάσχεση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου για οφειλές του 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη. Η συγκεκριμένη δε σκόπιμη επιλήψιμη δημιουργική ασάφεια επισταμένα παρείσφρησε και στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου, αναγράφοντας σε αυτούς κατά την μεταγραφή της υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003 (σχετικό 06-12) συμβολαιογραφικής πράξης της 4ης κατηγορούμενης Χρυσάνθης Κώτη, ΩΜΕΓΑ αντί ΨΙ, διά της υπ’ αριθμόν 9352/09-10-2003 (σχετικό 06-13) πράξης καταχώρησης.
Τούτο έπραξαν, ώστε αν χρειαστεί, να δυνηθεί να αμφισβητηθεί ότι η αδόμητη ιδιοκτησία μου  ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ), την οποία απέκτησα στο όνομα της μονοπρόσωπης εταιρείας μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ διά του υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 (σχετικό 04-22) συμβολαίου αγοραπωλησίας της 4ης κατηγορούμενης συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, προέρχεται από τα ελεύθερα βαρών ΨΙ (Ψ) 50‰ παρακρατούμενα ποσοστά προς ανακατανομή του κτιρίου ΑΛΦΑ  (Α).
Προς τούτο, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, η συμβολαιογράφος Αγάπη Καλομοίρη – Χατζηδιάκου, πρόσφερε εκδούλευση στον 1ο κατηγορούμενο Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, διά της εκλιπούσης μητρός του, με αντάλλαγμα τον δημαρχιακό θώκο στον εκλεγμένο εκ τούτου δήμαρχο σύζυγο της δικηγόρο Φώτη Χατζηδιάκο.
Η εκδούλευση που της πρόσφερε ήταν άλλο συμβόλαιο να μου δώσει να διαβάσω (σχετικό 03-03) και άλλο συμβόλαιο να μου δώσει να υπογράψω (σχετικό 03-04) καθώς σε αυτό και στην 7η  σελίδα του, παρείσφρησε το γράμμα ΩΜΕΓΑ προς προσπάθεια κατάδειξης ότι η ιδιοκτησία μου ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ) που απέκτησα διά του υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 (σχετικό 04-22) συμβολαίου της 4ης κατηγορούμενης συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη σε συνδυασμό με τα ανωτέρω αναφερόμενα, προέρχεται από τα κατασχεμένα 50 ‰ ποσοστά ΩΜΕΓΑ του κτιρίου ΒΗΤΤΑ (Β), διά της υπ’ αριθμόν 176/2001 (σχετικό 06-15) κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή Αναστάσιου Παντελή για λογαριασμό του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου και για οφειλές του 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη και όχι από τα 50 ‰  ελεύθερα βαρών ΨΙ (Ψ) ποσοστά του κτιρίου ΑΛΦΑ (Α), όπως και από αυτά προέρχεται, ως ανωτέρω εκτέθηκε κρυστάλλινα και αδιαμφισβήτητα.      
Η εντολή της αλλαγής του συμβολαίου μεταφέρθηκε διά του μαντατοφόρου του 1ου κατηγορούμενου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν και της εκλιπούσης μητρός του, αρχιτέκτονα μηχανικού Βασίλειου Αφαντενού, προς τη συμβολαιογράφο Αγάπη Καλομοίρη – Χατζηδιάκου την 11-08-2010 όπου συνοδεία του είχα μεταβεί και στο γραφείο ΤΑΠ για να πληρώσω τα δημοτικά τέλη του ακινήτου και στο γραφείο της συγκεκριμένης συμβολαιογράφου, όπου συνομίλησαν ιδιαιτέρως στο γραφείο της και βγαίνοντας από αυτό της είπε: «άντε με το καλό και από κυρία Δημάρχου», όπως και πράγματι η εκλιπούσα μητέρα του 1ου κατηγορούμενου τήρησε την υπόσχεση της και ανέδειξε δήμαρχο τον σύζυγο της. 
Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν με την δυνατότητα που έχει να συναλλάσετε με τις δημόσιες υπηρεσίες και ενίοτε να ορίζει αυτός και σίγουρα η εκλιπούσα μητέρα του ποιος θα εκλεγεί και ποιος θα διοριστεί σε συνεργασία με τους συγκατηγορούμενους του μου έχει αιχμαλωτίσει την οικοδομημένη ιδιοκτησία μου στην Δ.Ο.Υ. Ρόδου και την αδόμητη προσπαθεί να μου την αιχμαλωτίσει παρουσιάζοντας την ως κατασχεμένη από την 176/2001 (σχετικό 06-15) αναγκαστική κατάσχεση του δικαστικού επιμελητή Αναστάσιου Παντελή για λογαριασμό του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου και για οφειλές του 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη, με την εναλλαγή των εναπομεινάντων ποσοστών  προς ανακατανομή της 84 ΚΜΓΡ.
Ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν, ενεργώντας ως ιθύνων νους και καθοδηγητής, διευθύνει την ομάδα που συντελούν τουλάχιστον οι πρώτοι τέσσερις κατηγορούμενοι εδώ και πλέον των τριών (3) δεκαετιών με σκοπό διά μέσου παράνομων πράξεων και μεθοδεύσεων, την υφαρπαγή περιουσιών και ειδικά την δική μου, όπως στην παρούσα εκθέτω, η οποία είναι ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ των τουλάχιστον τεσσάρων (4ων) πρώτων κατηγορούμενων και τον καθιστά ηθικό αυτουργό των κατά εμού ενεργειών και των υπολοίπων.

   Διά του 5ου κατηγορούμενου Ιωάννη Παπαντωνίου.

Διά του υπ’ αριθμόν 3812/24-09-2008 (σχετικό 07) προγράμματος δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού  ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου Ιωάννη Μανουσέλη και 2ου κατηγορούμενου, το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου διά του επισπεύδοντος διευθυντή του και 5ου κατηγορούμενου Ιωάννη Παπαντωνίου πλειστηρίαζε, παράνομα και καταχρηστικά την ιδιοκτησία μου, στις 19-11-2008.
Τούτο επιχείρησε επίμονα, παράνομα, καταχρηστικά και αδιάλλακτα, αψηφώντας τις όποιες νόμιμες ενέργειες μου, μάλιστα στο ανώτατο επίπεδο της Ελληνικής Πολιτείας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, ακόμη τρις (3) φορές, επιδεικνύοντας, εμμέσως πλην σαφώς, την δύναμη του 1ου κατηγορούμενου και της εκλιπούσης μητρός του, έναντι της Ελληνικής Δικαιοσύνης και ευρύτερα της Ελληνικής Πολιτείας, ως κατωτέρω:
Διά του υπ’ αριθμόν 26328/24-11-2008 1ου επαναληπτικού πλειστηριασμού στις 21-01-2009, (σχετικό 07-01).
Διά του υπ’ αριθμόν 2180/24-02-2009 2ου επαναληπτικού πλειστηριασμού στις 22-04-2009, (σχετικό 07-02).
Διά του υπ’ αριθμόν 8868/24-04-2009 3ου επαναληπτικού πλειστηριασμού στις 17-06-2009, (σχετικό 07-03).

Στα ανωτέρω το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, διά του επισπεύδοντος διευθυντή του και 5ου κατηγορούμενου Ιωάννη Παπαντωνίου προέβαινε με δύο διαφορετικές αναγκαστικές κατασχέσεις:

Την υπ’ αριθμόν 4509/18-03-1996 (σχετικό 07-04) του δικαστικού επιμελητή Μιχάλη Στέφανου Μελλίνη η οποία ήταν ακυρωμένη διά της υπ’ αριθμόν 391/2005 (σχετικό 07-05) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2ο Τμήμα Μονομελές), είχε κοινοποιηθεί σε αμφοτέρους τους διαδίκους, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 969/04-05-2009 (σχετικό 07-06) βεβαίωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου και η οποία οριστικά ακυρώθηκε διά της υπ’ αριθμόν 3887/2015 (σχετικό 07-07) απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα ΣΤ’).
Και.
Την υπ’ αριθμόν 176/20-03-2001 (σχετικό 06-15) του δικαστικού επιμελητή Αναστάσιου Ν. Παντελή η οποία δεν είχε εγγραφεί στην ιδιοκτησία μου, καθώς η μια εξ αυτών η (ΨΗ), ως ανωτέρω στην ενότητα της 4ης κατηγορούμενης συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη εκτέθηκε,  δεν προέρχεται από τα κατασχεμένα ΩΜΕΓΑ (Ω) ποσοστά του ακινήτου, αλλά από τα ελεύθερα βαρών χαρακτηρισμένα ποσοστά ΨΙ (Ψ) αυτού και η άλλη η ΓΑΜΜΑ (Γ) το ισόγειο της οποίας είναι νομίμως υφιστάμενο και κατοικοεδρεύω σε αυτό δεν ήταν δυνατόν να φέρει την συγκεκριμένη κατάσχεση του συγκεκριμένου ιδρύματος καθώς αυτή επιβλήθηκε στις 20-03-2001 και εγγράφηκε στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου διά της υπ’ αριθμόν 4606/26-03-2001 (σχετικό 07-08) πράξης του.
Το δε κτίριο ΓΑΜΜΑ (Γ) όσον αφορά το ισόγειο του  (ΓΙ1, ΓΙ2) ως ανωτέρω στην παρούσα έχει εκτεθεί, είχε ήδη πωληθεί από τον 2ο κατηγορούμενο Ιωάννη Μανουσέλη σε παρένθετο σε εμένα πρόσωπο, την εκλιπούσα Ελένη Καρόφτη, διά του υπ’ αριθμόν 2829 (σχετικό 04-03) πωλητήριου συμβολαίου της 4ης κατηγορούμενης συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη – Κολλίγρη και εγγράφηκε διά της υπ’ αριθμόν 1532/21-02-1997 (σχετικό 06-01 & εστιασμένα) πράξεως στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου.
Όσον αφορά τον 1ο , 2ο όροφο και την αέρινη στήλη (ΓΑ1, ΓΑ2, ΓΒ1, ΓΒ2, ΓΒΔ) που δεν είναι οικοδομημένες οριζόντιες ιδιοκτησίες, αλλά μελλοντικές, αυτές πωλήθηκαν από τον 2ο κατηγορούμενο Ιωάννη Μανουσέλη στο ίδιο παρένθετο εμού πρόσωπο διά του υπ’ αριθμόν 3111/28-07-1998 (σχετικό 07-09) πωλητήριου συμβολαίου της 4ης κατηγορούμενης συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη Κολλίγρη και εγγράφηκε διά της υπ’ αριθμόν 7698/07-09-1998 (σχετικό 07-10 & εστιασμένα) πράξεως στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου.

Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου διά του διευθυντή του και 5ου κατηγορούμενου Ιωάννη Παπαντωνίου, προέβηκε σε τέσσερις (4) εν συνόλω παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς κατά της ιδιοκτησίας μου για οφειλές του 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη με δύο διαφορετικές κατασχέσεις εκ των οποίων, ως ανωτέρω τεκμηριωμένα εκτέθηκε, η μια η 4509/1996 (σχετικό 07-04)  ήταν ακυρωμένη οριστικά με δικαστική απόφαση και η άλλη η 176/2001 (σχετικό 06-15) δεν μπορούσε να εγγραφεί στην ιδιοκτησία μου καθώς δεν ανήκε στον οφειλέτη του και 2ο κατηγορούμενο Ιωάννη Μανουσέλη, κατά την επιβολή της.
Τούτα δε έπραττε το συγκεκριμένο ίδρυμα χωρίς να του οφείλω ούτε ατομικά (σχετικό 07-11), ούτε εταιρικά (σχετικό 07-12) και παρά το γεγονός ότι ο διευθυντής του συγκεκριμένου ιδρύματος και 5ος κατηγορούμενος Ιωάννης Παπαντωνίου ήταν ενήμερος για όλα τα ανωτέρω (σχετικό 07-06) με τον επιπρόσθετο λόγο της δικής μου ενημέρωσης που ενυπόγραφα έλαβε γνώση (σχετικό 07-13) ότι ο 2ος κατηγορούμενος Ιωάννης Μανουσέλης είχε μεταβιβάσει την ιδιοκτησία του στην ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ της οποίας ήταν πρόεδρος για να αποφύγει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του  γενικότερα και ειδικότερα στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου και θα μπορούσε να κινηθεί κατά της ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ, ουσιαστικά του ιδίου του 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη ως πρώτα οφειλέτης του και να κινηθεί επιπρόσθετα δικαστικά εναντίον του και για καταδολίευση δανειστών. Τούτο δε έπραξα καθώς τότε δεν γνώριζα ότι η 4509/1996 (σχετικό 07-04) αναγκαστική κατάσχεση είχε ήδη ακυρωθεί με την υπ’ αριθμόν 391/2005 (σχετικό 07-05) απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2ο Τμήμα Μονομελές).
Των ανωτέρω αναφερομένων παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών που διενήργησε το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ. Ρόδου κατά της ιδιοκτησίας μου διά του 5ου κατηγορούμενου Ιωάννη Παπαντωνίου, υπήρξε η κατάλληλος προετοιμασία της κοινωνικοοικονομικής μου έκθεσης και καταβολής, με διάφορες πανταχόθεν ενέργειες.
Τούτες προετοίμαζαν την κοινή γνώμη και τους συνεργάτες μου για τους πλειστηριασμούς που επερχόντουσαν και με σκοπό τον οικονομικό στραγγαλισμό μου, καθώς διέσπειραν τις φήμες ότι πρόκειται να πάω φυλακή και προέτρεπαν τους προμηθευτές μου να μην μου δίνουν εμπορεύματα, ως ανωτέρω αναφέρω και τούτο παραδειγματικά και ενδεικτικά προκύπτει από την βεβαίωση που μου εκχώρησε ο προμηθευτής μου κύριος Μιχάλης Αρφαράς, (σχετικό 04-38).

Προς αποφυγή όλων των ανωτέρω εκτιθέμενων, σχετικά με την διενέργεια των παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, για την διενέργεια των οποίων διενεργήθηκαν  πλείστες άλλες παράνομες ενέργειες, προέβηκα στα κατωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενα:
Διά της υπ’ αριθμόν 3374/17-11-2008 (σχετικό 07-14) απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου ο πρώτος πλειστηριασμός υπ’ αριθμόν 3812/24-09-2008 (σχετικό 07) αναβλήθηκε για τις 21-01-2009 με αναπροσαρμογή του τιμήματος.
Τα όσα διενεργούνταν και αντιλαμβανόμουνα με οδήγησαν στις 12-01-2009 στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου καταθέτοντας τα με αριθμό κατάθεσης 191/12-01-2009 (σχετικό 06-04) και 194/12-01-2009 (σχετικό 07-15) δύο αιτήματα- επιστολές μου.
Παρά ταύτα ο 2ος κατηγορούμενος Ιωάννης Μανουσέλης, όπως πάντα αυτό συμβαίνει,  δεν δικάστηκε ελλείψει κλητεύσεως του, (σχετικό 04-34).
Αν είναι δυνατόν να ορίζετε δίκη, χωρίς κλήτευση του κατηγορούμενου.
Επειδή δια της υπ’ αριθμόν 56/2009 (σχετικό 07-16) απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου δεν αναβλήθηκε ο υπ’ αριθμόν 26328/24-11-2008 1ος επαναληπτικός πλειστηριασμός που διενεργείτο στις 21-01-2009, (σχετικό 07-01), καθώς μας παρέπεμπε στα Διοικητικά Δικαστήρια, κάτι που δεν συνέβηκε στον 1ο πλειστηριασμό και παρά την ανωτέρω αναφερόμενη ενέργεια μου προς τον τότε Γενικό Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, απέστειλα με τηλεομοιότυπο (fax) παραμονή του πλειστηριασμού στις 20-01-2009 νέο αίτημα – επιστολή προς τον Γενικό Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (σχετικό 07-17 και 07-18), εκθέτοντας του τα παράνομα δρώμενα, γνωστοποιώντας τα στον τότε εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου (σχετικό 07-19). Ο 1ος επαναληπτικός πλειστηριασμός διενεργήθηκε κανονικά και κρίθηκε άγονος, προφανώς υπό τον φόβο των ανωτέρω. 

Επειδή διαπίστωσα αδυναμία της εισαγγελίας να εφαρμόσει την νομιμότητα και μη γνωρίζοντας ακόμη την ύπαρξη της υπ’ αριθμόν 391/2005 (σχετικό 07-05) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2ο Τμήμα Μονομελές), η οποία ακύρωνε την υπ’ αριθμόν 4509/18-03-1996 (σχετικό 07-04) αναγκαστική κατάσχεση του δικαστικού επιμελητή Μιχάλη Στέφανου Μελλίνη απευθύνθηκα για τον 2ο επαναληπτικό υπ’ αριθμόν 2180/24-02-2009 (σχετικό 07-02) πλειστηριασμό που διενεργείτο στις 22-04-2009, διά της υπ’ αριθμόν 5509/13-03-2009 (σχετικό 07-20) αιτήσεως μου προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου ώστε να μου επιμερίσει την αναλογούμενη για την ιδιοκτησία μου οφειλή του 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη και να την ρυθμίσω.
Την συγκεκριμένη αίτηση μου γνωστοποίησα στον τότε εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου με σχετικό αίτημα μου παρέμβασης του (σχετικό 07-21) για το οποίο έλαβα την αρνητική του απάντηση με την αιτιολογία που σε αυτήν επιγράφεται: «Αρχείο. Απορρίπτεται διότι σύμφωνα με παραγγελία του Κυρίου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου  μετά από αναφορά του ιδίου προς αυτόν, αποφάνθηκε ότι τα αιτήματα εκφεύγουν της αρμοδιότητας μας», (σχετικό 07-22).
Κατόπιν τούτου στράφηκα προς την τότε Κυβέρνηση και τον τότε Πρωθυπουργό της χώρας, (σχετικό 07-23).
Διά της υπ’ αριθμόν 125/2009 (σχετικό 07-24) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (Τμήμα 2ο Μονομελές) απορρίφτηκε η αίτηση ανακοπής μου για τον 2ο επαναληπτικό υπ’ αριθμόν 2180/24-02-2009 (σχετικό 07-02) πλειστηριασμό που διενεργείτο στις 22-04-2009. Ο 2ος επαναληπτικός πλειστηριασμός διενεργήθηκε κανονικά στις 22-04-2009 και κρίθηκε άγονος, προφανώς υπό τον φόβο των ανωτέρω. 

Έχοντας πλέον λάβει γνώσει της υπ’ αριθμόν 391/2005 (σχετικό 07-05) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2ο Τμήμα Μονομελές), απευθύνθηκα εκ νέου στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. και προς τον τότε Διοικητή του διά της με αριθμό πρωτοκόλλου 1777/19-05-2009 (σχετικό 07-25) αίτησης μου γνωστοποιώντας και θέτοντας υπόψη και του διευθυντή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου με την ίδια αίτηση που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 10944/18-05-2009 (σχετικό 07-25) την υπ’ αριθμόν 391/2005 (σχετικό 07-05)  απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2ο Τμήμα Μονομελές), επισημαίνοντας τους ότι επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματος μου για τις παρανομίες που διενεργούσαν κατά της ιδιοκτησίας μου.
«Φωνή βοώντος εν τη ερήμω» και «στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα».
Διά της από 27-05-2009 (σχετικό 07-26) απαντήσεως του το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου διά του επισπεύδοντος διευθυντή του και 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Παπαντωνίου με παρέπεμπε στην υπ’ αριθμόν 125/2009 (σχετικό 07-24) απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (Τμήμα 2ο Μονομελές), μιας απόφασης που απέρριπτε την ανακοπή μου για μια κατάσχεση την 4509/96  (σχετικό 07-04) που είχε ακυρωθεί με δική του άλλη απόφαση την υπ’ αριθμόν 391/2005 (σχετικό 07-05) απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2ο Τμήμα Μονομελές) και μια άλλη την 176/2001 (σχετικό 06-15) που δεν ήταν δυνατόν να έχει εγγραφεί στην ιδιοκτησία μου γιατί δεν ανήκε κατά τον χρόνο επιβολής της στον οφειλέτη του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου Ιωάννη Μανουσέλη, ως τεκμηριωμένα εκτέθηκε ανωτέρω.
Ένεκα των ανωτέρω και όσων αντιλαμβανόμουνα, έκρινα πως ήταν πλέον αδήριτη αναγκαιότητα η αποστολή εξωδίκου προς τον τότε Γενικό Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (σχετικό 07-27) και τον τότε εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου (σχετικό 07-28), προκειμένου να διασώσω την ιδιοκτησία μου. Ο 3ος επαναληπτικός πλειστηριασμός διενεργήθηκε κανονικά στις 17-06-2009 και κρίθηκε άγονος, προφανώς υπό τον φόβο των ανωτέρω.
Η δε με αριθμό ΑΓ242/14-05-2018 (σχετικό 07-29) κατατεθειμένη αγωγή μου κατά του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου καταργήθηκε διά της υπ’ αριθμόν Α505/2020 (σχετικό 07-30) απόφασης του ιδίου Δικαστηρίου (Τμήμα 1ο Τριμελές), καθόσον υπήρξε και υπάρχει αδυναμία μου καταβολής των αναλογούντων γενικά δικαστικών εξόδων.
Δηλαδή ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν, όπως προκύπτει από την κτηματολογική και πολεοδομική πορεία του συγκεκριμένου ακινήτου που αποτυπώνονται αντίστοιχα στο υπ’ αριθμόν 1600/2009 (σχετικό 02-04) Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και βαρών του Κτηματολογίου Ρόδου και την υπ’ αριθμόν 246/98 (σχετικό 03-02) οικοδομική άδεια της Πολεοδομίας Ρόδου απέκτησε το οικόπεδο που σε αυτό υφίσταται το αυθαίρετο κτίριο του μέσω του 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη και του 3ου κατηγορούμενου Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ, υφαρπάζοντας το χωρίς να το πληρώσει και επιχειρεί να πράξει το ίδιο και κατά εμού παντοιοτρόπως και εν προκειμένω  μέσα και από τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς που ανωτέρω εκτέθηκαν και όλες εκείνες τις παράνομες ενέργειες των υποχείριων – συνιδιοκτητών του που μακροχρόνια υφίσταμαι, ενεργώντας ως ηθικός αυτουργός και ως διευθύνων την μακροχρόνια δρώσα ομάδα των τουλάχιστον τεσσάρων (4ων) πρώτων κατηγορούμενων και εκθέτω μερικώς στην παρούσα.
Εν κατακλείδι της παρούσης ενότητας, στην οποία καταδεικνύεται η προσφυγή μου στα Ανώτατα Αξιώματα της Ελληνικής Δικαιοσύνης και της Ελληνικής Πολιτείας, προκειμένου να προστατέψω την ιδιοκτησία μου, αποδεικνύεται ότι ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν διαθέτει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από τις Αρχές και τους Θεσμούς της χώρας, καθόσον η δράση του συνεχίζεται αμείωτη και την έχει στρέψει πλέον, ως κατωτέρω πρόκειται να εκτεθεί, στο να με εγκλείσει σε ψυχιατρική κλινική, μιας και δεν κατάφερε μέχρι σήμερα να μου στερήσει την προσωπική μου ελευθερία, και να με καταβάλει βιολογικά, με όλες εκείνες τις ενέργειες που στην παρούσα εκτίθενται ότι έχει προβεί εναντίον μου, ως ηθικός αυτουργός και ως διευθύνων την ομάδα των συγκατηγορούμενων του.

Διά αγνώστων

Ως ανωτέρω αναφέρθηκε των παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου προηγήθηκε η κατάλληλος προετοιμασία, της κοινωνικοοικονομικής μου έκθεσης και καταστροφής, όπως προκύπτει από την βεβαίωση του συνεργάτη μου Μιχαήλ Αρφαρά, (σχετικό 04-38), μα και όλων των αδικοπραξιών και βιαιοπραγιών που τελέστηκαν εναντίον μου και αναφέρονται ανωτέρω στην παρούσα.
Των παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, με τον τελευταίο να διενεργείτε στις 17-06-2009 (σχετικό 07-03) ακολούθησε στις 11-02-2010 (σχετικό 08-01) νέα κλοπή σε μια αέναη προσπάθεια καταβολής μου, αφαιρώντας μου και πάλι τον φορητό υπολογιστή μου, την τσάντα μου με επιταγές μου και σημαντικά έγγραφα που περιέχονταν σε αυτήν, από το αυτοκίνητο μου ενόσω ήμουν σε πελάτισσα μου για είσπραξη, στο χωριό Παστίδα. 
Αντιμετωπίζω μια αέναη κατά εμού φθοροποιό κατάσταση αδικοπραξιών, απειλών, ψευδομαρτυριών, ψευδών μηνύσεων, βιαιοπραγιών, κλοπών,  αποπειρών κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής μου, πανταχόθεν και αδιάλειπτα με σκοπό την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου. Δεν έχω άλλα μέτωπα ανοικτά και διάγω ήρεμα και δυστυχώς έχω κλειστεί στον εαυτό μου, προς αποφυγή παρεξηγήσεων με τους συνανθρώπους μου και πιθανόν νέων κατά εμού δυσμενών συμβάντων, λόγο αυτής της καταστάσεως που μόνιμα υφίσταμαι.
Ο μακροχρόνια, αδιάλειπτη ροή των όλων όσων υφίσταμαι, λογικό είναι να σκεφτεί κανείς, πόσο μάλλον εγώ που τα υπομένω και γνωρίζω αν και με ποιους έχω διαφορές και ποιες είναι αυτές και με ποιους, να σκεφτώ και να καταλογίσω και αυτήν την κλοπή στον διευθύνοντα την ομάδα των κατηγορουμένων στην παρούσα, ιθύνοντα νου και ηθικό αυτουργό όλων, τον 1ο κατηγορούμενο Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν.
Όπως αποδεικνύεται από την παρούσα η δύναμη που έχει ανέκαθεν ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν απορρέουσα από την εκλιπούσα μητέρα του, είναι υπεράνω ακόμη και των Θεσμών και των Αρχών της Ελληνικής Πολιτείας, όπου ακόμη και στα Ανώτατα Αξιώματα αυτής προσφεύγω για προστασία μου, μάταια έως και σήμερα.

Διά του 6ου κατηγορούμενου δικηγόρου Ευστράτιου Καρίκη.

Προσπαθώντας να ανακάμψω οικονομικά από όλα όσα τεκμηριωμένα εκθέτω ανωτέρω ότι μου συνέβαιναν και κυρίως τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου στις 27-01-2010 (σχετικό 08-02) αιτήθηκα στην Eurobank και μου εγκρίθηκε δάνειο ύψους ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €).
Στις 24-03-2010 (σχετικό 08-03) ο δικηγόρος της τράπεζας Ευστράτιος Καρίκης διενήργησε καθολικά ψευδή κτηματολογική έρευνα στο Κτηματολόγιο Ρόδου για την ιδιοκτησία μου που ανήκε τότε στην εταιρεία μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ και για λογαριασμό της τράπεζας Eurobank στερώντας μου την εκταμίευση του εγκριμένου δανείου μου, ύψους ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €), (σχετικό 08-02) και την υλοποίηση του με αριθμού σύμβασης ΕΑ-35039 (σχετικό 08-04) προγράμματος ΕΣΠΑ συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επένδυσης ογδόντα πέντε χιλιάδων πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (85.057,74 €)  με δημόσια επιχορήγηση πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (55.287,53 €).
Απόρροια των ανωτέρω η σφράγιση της πρώτης επιταγής της εταιρείας μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ για το ποσόν των 1.514,52 € στις 08-04-2011, (σχετικό 08-05). Ακολούθησε η αδυναμία μου εξυπηρέτησης της δανειακής μου σύμβασης (σχετικό 08-06) και περιήλθα σταδιακά σε στάση πληρωμών και σε αδυναμία διαβίωσης, με την επιπρόσθετη αέναη πανταχόθεν πρόκληση και παγίδευση προκειμένου να εκτραπώ της συμπεριφοράς μου και να καταστώ υπόλογος. Η δε προσπάθεια μου να κινηθώ δικαστικά εναντίον του διευθυντή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου 5ου κατηγορούμενου Ιωάννη Παπαντωνίου και του 6ου κατηγορούμενου δικηγόρου Ευστράτιου Καρίκη έχει καταστεί ένας δικαστικός – δικηγορικός δεκαετής πλέον εμπαιγμός, καθόσον έως και σήμερα οι δικηγόροι με διάφορες δικαιολογίες αποποιούνται του διορισμού τους με τις αποποιήσεις τους να γίνονται κατά συνθήκη αποδεκτές.
Ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν έχει την δύναμη και τον τρόπο να προστατεύει όσους παρανομούν και βιαιοπραγούν για λογαριασμό του.
Είναι ηλίου φαεινότερο, ότι η ενέργεια της ψευδούς κτηματολογικής έρευνας του 6ου κατηγορούμενου δικηγόρου Ευστράτιου Καρίκη, εντάσσεται στην άοκνη και αδιάλειπτη προσπάθεια του 1ου κατηγορούμενου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν να με καταβάλλει κοινωνικοοικονομικά και να μην με αφήσει να ανακάμψω οικονομικά με την μονοπρόσωπη εταιρεία μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ στην οποία είχα εγγράψει την αδόμητη ιδιοκτησία μου την οποία προσπαθεί μανιωδώς, με κάθε τρόπο, να μου υφαρπάξει για να νομιμοποιήσει και αξιοποιήσει την αυθαίρετη και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέα δική του.
Ο 6ος κατηγορούμενος δικηγόρος Ευστράτιος Καρίκης, όπως αποδεικνύεται, τούτη την ενέργεια του, της ψευδούς κτηματολογικής έρευνας, εξαργύρωσε σε τοπική πολιτική καριέρα στο Δήμο Ρόδου, ανεξαρτήτως της ασταθούς πολιτικής του ταυτότητας.
Επιπρόσθετα και πιθανόν εξ αυτού, καθίσταται προστατευμένος για την κατά εμού αδικοπραξία του με την οποία μου στέρησε, μετά τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, την οικονομική μου ανάκαμψη και την αξιοπρεπή μου διαβίωση.
Η διαρκής αλληλουχία των κατά εμού δρώμενων που εκτίθενται στην παρούσα, καθιστά ηθικό αυτουργό τον 1ο κατηγορούμενο Ανδρέα Φραγκίσκο Μαντζόν και αυτής της ενέργειας της ψευδούς κτηματολογικής έρευνας, του 6ου κατηγορούμενου δικηγόρου Ευστράτιου Καρίκη, με αιτιώδη σύνδεσμο την ιδιοκτησία μου.

Διά του 7ου κατηγορούμενου δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη.

Μετά τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου θέλησα να διορθώσω αυτή την δημιουργική ασάφεια της κομβικής υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003 (σχετικό 06-12) συμβολαιογραφικής πράξης της 4ης κατηγορούμενης συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, καθώς τούτη κατά την μεταγραφή της μεταφέρθηκε στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου αναγράφοντας η υπάλληλος του κτηματολογίου που την μετέγραψε το γράμμα ΩΜΕΓΑ (Ω) ως κατάδειξη των 50‰ ποσοστών ανακατανομής του κτιρίου ΒΗΤΑ (Β), αντί του γράμματος ΨΙ (Ψ) που δηλώνει τα 50‰ ποσοστά του κτιρίου ΑΛΦΑ (Α) που ανακατανέμονταν με την συγκεκριμένη 4103/03-10-2003 (σχετικό 06-12) κομβική συμβολαιογραφική πράξη, ώστε να αποφύγω να υποστώ, εκ νέου, τα όσα είχα ήδη υποστεί και εκθέτω μερικώς ανωτέρω.
Προς τούτο απευθύνθηκα, καθ’ υπόδειξη του αρχιτέκτονα μηχανικού Βασίλειου Αφαντενού,  στον 7ο κατηγορούμενο δικηγόρο Στέφανο Στεφανίδη ο οποίος συνέγραψε την από 07-10-2010 (σχετικό 09-01) αίτηση του προς τον διευθυντή του Κτηματολογίου Ρόδου με την ίδια μέθοδο της δημιουργικής ασάφειας εκμαιεύοντας την απορριπτική απόφαση του δικαστή που την εξέτασε καθώς το αίτημα μας ήταν η αλλαγή του ονόματος ΩΜΕΓΑ (Ω) σε ΨΙ (Ψ) στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου, (σχετικό 06-13) ώστε να αποδίδουν την δέουσα αξιοπιστία τους και ο δικαστής του Κτηματολογίου την απέρριψε καθώς αποφάνθηκε ότι δεν είναι επιτρεπτή η επέμβαση στη βούληση των συμβαλλομένων η οποία ευκρινώς έχει αναφερθεί ανωτέρω και ευκρινώς αναφέρετε στην 4103/03-10-2003 (σχετικό 06-12) κομβική συμβολαιογραφική πράξη και έχει ως ακολούθως:
«Στη συνέχεια οι ανωτέρω εδήλωσαν  ότι με την παρούσα πράξη μου αυτή ανακατανέμουν τα παρακρατηθέντα ποσοστά και συστήνουν ανεξάρτητες αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες και δημιουργούν το κτίριο (Ψ) που θα κτιστή στον μελλοντικό όροφο του κτιρίου ΑΛΦΑ (Α) και πρόκειται να κτιστή στο παραπάνω αναφερόμενο ακίνητο όπως στην πράξη μου αυτή με λεπτομέρεια πιο κάτω περιγράφεται και όπως αυτό φαίνεται στο από Ρόδος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 επισυναπτόμενο στην προαναφερόμενη πράξη μου 1) πίνακα κατανομής ποσοστών μερικώτερης οριζόντιας ιδιοκτησίας η του ιδίου πιο πάνω μηχανικού, 2)………., όπως περιγράφεται στον προαναφερόμενο επισυναπτόμενο στην προαναφερόμενη πράξη μου  (πίνακα μερικώτερης κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας ακινήτου του αρχιτέκτονα μηχανικού  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΕΝΟΥ  και…….»
Ουδόλως δηλαδή αιτούσαμε την επέμβαση στη δήλωση της βούλησης των συμβαλλομένων, αλλά αντιθέτως αιτούμασταν την αλλαγή του γράμματος ΩΜΕΓΑ (Ω) σε ΨΙ (Ψ) ώστε να συνάδει η εγγραφή στους καταλόγους του κτηματολογίου με την βούληση των συμβαλλομένων.
Τούτη η ενέργεια του 7ου κατηγορούμενου δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη σε συνδυασμό και με άλλες που διενήργησε κατά της ιδιοκτησίας μου με έκανε να προβώ στην από 29-11-2010 (σχετικό 09-02) επιστολή – δήλωση μου προς τον ίδιο κοινοποιώντας την σε όλη τη βαθμίδα της δικαστικής εξουσίας της χώρας και στην αρμόδια τότε πολιτική της ηγεσία.
Ένεκα τούτης σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Α2010/6807 δικογραφία για την οποία διατάχθηκαν δύο διαφορετικές προκαταρκτικές εξετάσεις η (14/11ΠΕ) και η (165/12ΠΕ) για να τεθεί τελικά και τούτη, ως κατά συνθήκη συμβαίνει, στο αρχείο (σχετικό 09-03).
Ακολούθησε η με αριθμό κατάθεσης 355/23-10-2012 (σχετικό 09-04) αγωγή του κατά εμού. Ένεκα τούτης, το γενεσιουργό ιστορικό των όσων κατά εμού, κυρίως σε δικαστικό επίπεδο, διενεργήθηκαν μερικώς και ουσιαστικώς εμπεριέχονται στην με αριθμό κατάθεσης 29/17-06-2021 (σχετικό 09-05) κατατεθειμένη αναίρεση μου στο Εφετείο Δωδεκανήσου η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί από το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου κατά την συζήτηση της 07-11-2022, (σχετικό 09-05), μα και εκτίθεται εκ νέου κατωτέρω τεκμηριωμένα στην παρούσα.
Επειδή η κατάσταση, με γενεσιουργό αιτία την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου, χειροτέρεψε άρδην κατά εμού, προέβηκα σε έντονη έγγραφη Διαμαρτυρία προς τους αρμόδιους φορείς της Ελληνική Πολιτείας επικαλούμενος την αιδώ τους, (σχετικό 09-06).
Ένεκα τούτης σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Ε2017/282 δικογραφία για την οποία διατάχθηκε η (250/17ΠΕ) και εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 252/2018 (σχετικό 09-07) απορριπτική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου.
Ένεκα  ομοίως τούτης, της έντονης γραπτής διαμαρτυρίας μου, ο δικηγόρος Στέφανος Στεφανίδης κατέθεσε την από 02-08-2018 (σχετικό 09-08) έγκληση του ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου  και σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ:ΓΕ2018/15 (σχετικό 09-09) δικογραφία η εκδίκαση της οποίας κατά την εξ αναβολής συζήτηση της την 13-04-2021 αναβλήθηκε έως αποφάσεως του Αρείου Πάγου (σχετικό 09-09) στην ανωτέρω αναφερομένη με αριθμό κατάθεσης 29/17-06-2021 (σχετικό 09-05) κατατεθειμένη στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου αναίρεση μου, κατόπιν αιτήματος μου προς την έδρα του δικαστηρίου, παρά τις σθεναρές αντιρρήσεις του 7ου κατηγορούμενου δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη.  
Τούτη προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά την δικάσιμο της 07-12-2022 και αναβλήθηκε, ένεκα κωλύματος του διορισμένου δικηγόρου μου λόγο αποχής από τις νομικές βοήθειες, μα και για τον λόγο ότι δεν είχε εκδοθεί ακόμη η απόφαση του Αρείου Πάγου επί της αναιρέσεως μου.
Νέα δικάσιμος η 10-03-2023 όπου και αναβλήθηκε εκ νέου λόγο κωλύματος του νέου διορισμένου δικηγόρου μου, ένεκα αποχής του από τη χορήγηση νομικής βοήθειας, αν και είχε ήδη εκδοθεί η υπ’ αριθμόν 47/2023 (σχετικό 09-10) απορριπτική απόφαση του Αρείου Πάγου επί της αναιρέσεως μου. Νέα προσδιορισμένη δικάσιμος η 26-05-2023.
Ωστόσο.
Επί της συγκεκριμένης ποινικής μου υπόθεσης, την οποία ήγειρε ο 7ος κατηγορούμενος δικηγόρος Στέφανος Στεφανίδης κατά εμού με την από 02-08-2018 (σχετικό 09-08) έγκληση του, ένεκα η επιστολή μου προς αρμοδίους «Έντονη Διαμαρτυρία» (Μετά επικλήσεως αιδώς), (σχετικό 09-06) για την οποία σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Ε2017/282 δικογραφία και τέθηκε αυτή στο αρχείο διά της υπ’ αριθμόν 252/2018 (σχετικό 09-07) Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, πρέπει να σημειωθούν τα κάτωθι:

Όσα καταμαρτυρώ στον 7ο κατηγορούμενο δικηγόρο Στέφανο Στεφανίδη είναι αλήθειες και πραγματικά γεγονότα και τα γνωστοποίησα, για προστασία μου, αρμοδίως σε αρχές και θεσμούς και όχι σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ).

Ο 7ος κατηγορούμενος δικηγόρος Στέφανος Στεφανίδης, αναφέρει στην έγκληση του και στην 4.0 ενότητα αυτής στην 6η σελίδα της, μάλιστα υπογραμμισμένα: «- το περιεχόμενο της οποίας έλαβα γνώση στις 19 Ιουνίου 2018». Όμως, όπως προκύπτει από το αποδεικτικό κλήσης (σχετικό 09-11), εξαχθέν από την συγκεκριμένη δικογραφία, προκύπτει ότι αυτή του θυροκολλήθηκε στις 13-04-2018 με την παραγγελία του Πταισματοδίκη να εμφανιστεί ενώπιον του την 04-05-2018.
Από δε την Ανωμοτί Εξέταση του (σχετικό 09-12) προκύπτει ότι εμφανίστηκε στην Πταισματοδίκη Ρόδου την 14-05-2018 και έλαβε προθεσμία να καταθέσει έως την 25-05-2018. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ψευδής ο ισχυρισμός του 7ου κατηγορούμενου δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη, στην κατά εμού έγκληση του, ότι έλαβε γνώση την 19-07-2018.  (19-06-2018 λάθος εκ παραδρομής).  Εκ τούτων, τίθεται θέμα του αξιόποινου των ισχυρισμών της έγκλησης του, την οποία εγχείρισε στην γραμματεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου την 14-08-2018. Την συγκεκριμένη ημερολογιακή αναντιστοιχία, του ορισμού διά του αποδεικτικού της κλήσης (σχετικό 09-11) να παρουσιαστεί στις 04-05-2018 και της ανωμοτί εξέτασης του την 14-05-2018 (σχετικό 09-12), που θέτει θέμα αξιόποινου της έγκλησης κατά εμού του 7ου κατηγορούμενου δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη, θέλησα να αποσαφηνίσω διά του υπ’ αριθμόν 242/13-03-2023 (σχετικό 09-13) ηλεκτρονικά σταλμένου αιτήματος μου, προς την γραμματεία του Πταισματοδικείου Ρόδου. Όμως, η απάντηση που έλαβα (σχετικό 09-13) δεν παρέχει καμία, περί τούτου, αποσαφήνιση η διευκρίνηση.
Τούτο έπραξα διότι ο συγκεκριμένος 7ος κατηγορούμενος Στέφανος Στεφανίδης, ενεργώντας για λογαριασμό του 1ου κατηγορούμενου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν και αυτό αποδεικνύεται από την όλη συνάφεια των εν τη παρούσα αναφερομένων που έχουν αιτιώδη σχέση την ιδιοκτησία μου, επιχειρεί να κερδίσει τις δικαστικές του υποθέσεις αμαχητί με παράνομες δικονομικές μεθοδεύσεις, μεταχειριζόμενος την πολυετή  δικηγορική  του θητεία και ένεκα αυτής, την συναδελφική αλληλεγγύη που δύναται να εκμαιεύει, και ενίοτε να επηρεάζει την γραμματειακή λειτουργία των δικαστηρίων και όχι μόνον, ως κατωτέρω καταδεικνύεται.
Τούτο προκύπτει, συνοπτικά, τεκμηριωμένα και περιεκτικά από το ιστορικό της ένδικης μας διαφοράς, όπως αυτό εκτίθεται στην με αριθμό κατάθεσης 29/17-06-2021 (σχετικό 09-05) κατατεθειμένη αναίρεση μου στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου, μα και τεκμηριωμένα, εκ νέου, κατωτέρω.

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 47/2023 (σχετικό 09-10) απορριπτική απόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, η οποία χαρακτηρίζεται από την προχειρότητα με την οποία εξετάστηκε η αίτηση αναίρεσης μου.  Ένεκα της συγκεκριμένης απόφασης κατέθεσα την από 05-03-2023 (σχετικό 09-14) ερώτηση μου προς την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου Αξιότιμη Κυρία Μαρία Γεωργίου που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 505/06-03-2023 (σχετικό 09-15).
Το ανωτέρω ερώτημα μου, με ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο, μετέτρεψα σε αίτηση την 08-03-2023 (σχετικό 09-16) που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 529/08-03-2023, όπως με ενημέρωσαν τηλεφωνικά από την γραμματεία της Προέδρου του Αρείου Πάγου.
Τα μόλις ανωτέρω φρονώ ότι πρέπει να τύχουν της ιδιαίτερης προσοχής των όσων εξετάζουν την παρούσα, μα κυρίως των Ανωτάτων Ιθυνόντων της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Επίσης, όσον αφορά την μεταξύ μας ποινική υπόθεση, που ήγειρε ο  7ος κατηγορούμενος δικηγόρος Στέφανος Στεφανίδης, πρέπει να σημειωθούν ακόμη τα εξής:

Στην στερούμενη αληθείας και κατά εμού έγκληση του, για την οποία τίθεται θέμα εκπροθέσμου κατάθεσης της, όπως ανωτέρω εκτέθηκε, εγείρει θέμα σχετικά με το αν έχω πληρεξούσιο από την εκλιπούσα συγκατηγορούμενη μου σε αυτήν. Προς άρση τούτου, κομίζω συνοδεία της παρούσης το υπ’ αριθμόν 3962/11-02-2002 (σχετικό 09-17) ανέκκλητο πληρεξούσιο της 4ης συγκατηγορούμενης συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, με το οποίο με έχει εφοδιάσει η εκλιπούσα συγκατηγορούμενη μου.        

Στις σελίδες 5-6 της έγκλησης του αναφέρει:
«Συνοπτικά δε, είναι αυταπόδεικτα συκοφαντικά ψευδή, τα παραπάνω γεγονότα, η ισχυρισμοί και διαδόσεις, πρώτον, διότι δεν ελέγχω τη Δικαιοσύνη στην Ρόδο, ούτε βέβαια σε κάθε περίπτωση είναι εφικτό, ούτε ποτέ καθοιονδήποτε τρόπο, θα μπορούσε να ανήκει στις προθέσεις μου, έχοντας αμετακίνητη πίστη, ότι αποτελεί την ύψιστη κοινωνική και πολιτισμική κρατική λειτουργία, δεύτερον διότι ο συγκεκριμένος έλεγχος δεν πραγματώθηκε ούτε για την οικογένεια της Αλεξάνδρας Μαντζόν, αφού μάλιστα στον μακρύ επαγγελματικό μου βίο, δεν είχα με αυτήν η τα μέλη της καμμιά συνάφεια η σχέση, κοινωνική η επαγγελματική, και ενγένει κάθε μορφής, τρίτον για τον χαρακτηρισμό τους ως «απίστου», έχουν απαντηθεί αρκούντως ανωτέρω, και εκτενώς σε όλα τα μεταξύ μας διαμειφθέντα δικόγραφα, και συνιστά ακραία αναισχυντία από τη μεριά του διδύμου των συγκατηγορούμενων ο βαρύς και ανυπόστατος αυτός χαρακτηρισμός, που είναι αυτοί, εκτός απόλα τα άλλα, ολωσδιόλου ανεπιτήδειοι και ακατάλληλοι για κάθε χαρακτηρισμό, και πολύ περισσότερο για τον συγκεκριμένο, έστω επιτηδευμένα και κατά προσποίηση, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση, τέταρτον αποτελεί πελώριο ψέμα για, το ότι βλάφτηκε από τη μεριά μου, εννοώντας προφανώς πράξεις και ενέργειες μου, σε τρείς (3) υποθέσεις του που χειρίστηκα, και οι οποίες είχαν σχέση με το ακίνητο τους, όμορο με την κτηματολογική μερίδα με αριθμ. 80Α γαιών Ρόδου, κυριότητας Ανδρέα Μαντζόν, ενώ η αλήθεια είναι ότι σε συνεννόηση με τους Μηχανικούς τους, και παρουσία του δεύτερου από τους μηνυόμενους, αποφασίστηκε η σύνταξη και υποβολή του συνημμένου από 7 Οκτωβρίου 2010 εμπεριστατωμένου και επιμελούς εγγράφου, που απευθύνθηκε προς τον κ. Διευθυντή του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου, επί του οποίου εκδόθηκε, ύστερα από ενώπιον του (Δεν συζητήθηεκ ενώπιον μου και αυτό μου διέφυγε να αντικρούσω) συζήτηση, απορριπτική διάταξη του Κτηματολογικού Δικαστή Ρόδου, που άνοιξε όμως τη δικαστική οδό, για την κρίση / έρευνα της διαφοράς, η οποία, όμως ανεξήγητα, εγκαταλείφθηκε από αμφότερους τους μηνυομένους, και πέμπτον αδίστακτα και χυδαία, επιμένουν ότι «,όσα μου καταμαρτυρούν είναι αληθή και πραγματικά», ενώ αντιθέτως όπως προειπώθηκε όλα τα απ’ αυτούς, αναφερόμενα, γεγονότα, ισχυρισμοί η διαδόσεις, είναι εξολοκλήρου συκοφαντικώς ψευδή, με σκοπούς την καίρια βλάβη της τιμής και της υπόληψης μου, και εν γένει της προσωπικότητας του, γεγονός που επέτυχαν σε ολόκληρη την έκταση τους.». Επακριβώς και ως προς την στίξη.

Αντικρούω τις ανωτέρω πέντε αναφερόμενες περιπτώσεις του 7ου κατηγορούμενου δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη, ως κατωτέρω:

Πρώτον (1ον):
Όσον αφορά τον έλεγχο της Δικαιοσύνης, θέτω στη διάθεση των εξεταζόντων την παρούσα, τα κάτωθι:
Ως ανωτέρω εκτέθηκε, ήγειρε κατά εμού την με αριθμό κατάθεσης 355/23-10-2012 (σχετικό 09-04) κατατεθειμένη στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, αγωγή του, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά την δικάσιμο της 16-01-2014.
Διά της με αριθμό κατάθεσης 355/06-12-2013 (σχετικό 09-18) κατατεθειμένης αίτησης μου, αιτήθηκα χορήγηση νομικής βοήθειας προκειμένου να αμυνθώ στην αγωγή του αντίδικου μου 7ου κατηγορούμενου δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη.
Μεταξύ άλλων δικηγόρων που διορίστηκαν και αποποιήθηκαν του διορισμού τους, ήταν η δικηγόρος  Ιωάννα Βολονάκη διά της υπ’ αριθμόν 3/08-01-2014 (σχετικό 09-19) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, (την συγκεκριμένη πράξη αναφέρω προς διασύνδεση με την αίτηση μου), και μετά από αποποίηση της, ακολούθησε η δικηγόρος Δήμητρα Δασκαλάκη διά της υπ’ αριθμόν 8/13-01-2014 (σχετικό 09-20) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου. Όπως ήταν φυσικό η διορισθείσα δικηγόρος μου Δήμητρα Δασκαλάκη παρουσιάστηκε στο δικαστήριο την 16-01-2014 μετά εμού και ζήτησε αναβολή διότι είχε διοριστεί μόλις τρις (3) ημέρες πριν και δεν είχε λάβει γνώση της υπόθεσης μου, παρά το γεγονός ότι εμπρόθεσμα είχα ζητήσει χορήγηση νομικής βοήθειας την 06-12-2013. Ορίστηκε νέα δικάσιμος η 15-01-2015 και από την 21-11-2014  (σχετικό 09-21) ζήτησα διά ηλεκτρονικού μηνύματος να ενημερώσω την δικηγόρο μου για να αμυνθούμε κατά της αγωγής του 7ου κατηγορούμενου  δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη. Η διορισθείσα, πριν ένα χρόνο, δικηγόρος Δήμητρα Δασκαλάκη μου απάντησε ότι θα καταθέσει τις προτάσεις μας και τα σχετικά περίπου στις 15/12 (σχετικό 09-21). Το αποτέλεσμα ήταν να αποποιηθεί και να διοριστεί διά της υπ’ αριθμόν 10/14-01-2015 (σχετικό 09-22) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου ο δικηγόρος Βασίλειος Πάππου. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος εμφανίστηκε ελάχιστα λεπτά πριν την εκφώνηση της υπόθεσης μου για να με εκπροσωπήσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, όπως προκύπτει από τα Πρακτικά (σχετικό 09-23) της υπ’ αριθμόν 53/2018 (σχετικό 09-24) απόφασης του ιδίου Δικαστηρίου.  Αν ο 7ος κατηγορούμενος δικηγόρος Στέφανος Στεφανίδης δεν ευθύνεται για την ανωτέρω εκτιθέμενη δικονομική μεθόδευση, τότε θα συναινούσε στο αίτημα αναβολής του δικηγόρου μου, που μόλις είχε διοριστεί, όπως προκύπτει από τα πρακτικά (σχετικό 09-23) της απόφασης. Όμως η συνέχεια της συγκεκριμένης απόφασης, τεκμηριωμένα επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό μου ότι ο 7ος κατηγορούμενος Στέφανος Στεφανίδης ελέγχει την τοπική Δικαιοσύνη για λογαριασμό του 1ου κατηγορούμενου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν και μεθοδεύει δικονομικά την έκδοση αποφάσεων ερήμην των αντιδίκων του, όπως αποδεικνύεται από την εξέλιξη της συγκεκριμένης πολιτικής αντιδικίας μου μαζί του.
Διά της υπ’ αριθμόν 15/01-03-2017 (σχετικό 09-25) Πράξης της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου Θωμαΐτσας Πατρώνα, κατόπιν σχετικού αιτήματος μου, διορίστηκε η δικηγόρος Αικατερίνη Βολονάκη να προσδιορίσει στην γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου την με αριθμό κατάθεσης 15/02-02-2017 (σχετικό 09-26) κατατεθειμένη στην γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου έφεση μου κατά του 7ου κατηγορούμενου Στέφανου Στεφανίδη και της υπ’ αριθμόν 53/2015 (σχετικό 09-24) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και να με εκπροσωπήσει κατά την συζήτηση της.
Η έφεση μου προσδιορίστηκε να συζητηθεί την 12-01-2018 (σχετικό 09-26).
Επειδή διενεργούνταν και αντιμετώπιζα από την διορισθείσα δικηγόρο μου Αικατερίνη Βολονάκη τα ίδια που αντιμετώπισα πρωτόδικα και αναφέρω ανωτέρω, σχετικά με την εκπροσώπηση μου, προέβηκα στην με αριθμό κατάθεσης 891/12-12-2017 (σχετικό 09-27) στο Εφετείο Δωδεκανήσου αίτηση μου προς την Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, κοινοποιώντας στην Πρόεδρο και Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για να καλέσουν προς συμμόρφωση την δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη, ώστε να μην δικαστώ ερήμην και στο Εφετείο, όπως επιχειρούνταν. Παρά ταύτα η διορισθείσα δικηγόρος μου Αικατερίνη Βολονάκη, με όσα τότε διαδραματιζόντουσαν δεν κατέθεσε προτάσεις και κατά την συζήτηση της υπόθεσης μου, την δικάσιμο της 12-01-2018 εμφανίστηκε ο αντίδικος μου 7ος κατηγορούμενος Στέφανος Στεφανίδης και ζήτησε αναβολή προφασιζόμενος ότι είχε καταθέσει την με αριθμό κατάθεσης 188/12-09-2017 (σχετικό 09-31) κατατεθειμένη έφεση του στην γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου. Τούτη είχε προσδιοριστεί να συζητηθεί την 11-05-2018 με αριθμό πινακίου τέσσερα (4), χωρίς προηγούμενα να έχει κατατεθεί στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και χωρίς να μου έχει επιδοθεί προηγούμενα.
Στις 16-01-2018 η διορισθείσα δικηγόρος μου Αικατερίνη Βολονάκη κατέθεσε την με αριθμό κατάθεσης 21/16-01-2018 (σχετικό 09-28) κατατεθειμένη αίτηση απαλλαγής της από τον διορισμό της.
Στις 19-01-2018 ημέρα Παρασκευή είχα μεταβεί στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου για να δω το βιβλίο όπου είχε εγγραφεί η έφεση που προσκόμισε ο αντίδικος μου για να ζητήσει αναβολή κατά την δικάσιμο της 12-01-2018. Η γραμματέας του Εφετείου μου έδειξε το βιβλίο καταχώρησης στο οποίο διαπίστωσα ότι οι πλείστες εγγραφές είναι γραμμένες με μολύβι και υπάρχουν πολλά κενά μεταξύ των γραμμών πρωτοκόλλου του βιβλίου και κάποιες είναι σβησμένες και με blanco.
Στις 06-02-2018 ο δικαστικός επιμελητής Χρυσόστομος Κόκκαλης μου επίδωσε την με αριθμό κατάθεσης 41/02-03-2017 (σχετικό 09-29) κατατεθειμένη στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου και με αριθμό κατάθεσης 25/25-01-2018 (σχετικό 09-29) κατατεθειμένη στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου έφεση του αντίδικου μου, προσδιορισμένη  και αυτή να συζητηθεί την 11-05-2018 με αριθμό πινακίου έντεκα (11).  
Στις 16-02-2018 με την υπ’ αριθμόν 106/16-02-2018 (σχετικό 09-30) κατατεθειμένη αίτηση μου στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου αιτήθηκα την αντικατάσταση της δικηγόρου Αικατερίνης Βολονάκη, εάν και εφόσον γινόταν δεκτή η αποποίηση της.
Στις 09-03-2018 ο δικαστικός επιμελητής Μιχάλης Μελλίνης μου επίδωσε την με αριθμό κατάθεσης 188/12-09-2017 (σχετικό 09-31) κατατεθειμένη στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου, όμοια περιεχομένου, έφεση του αντίδικου μου, προσδιορισμένη να συζητηθεί την 11-05-2018 με αριθμό πινακίου τέσσερα (4) η οποία ως ανωτέρω αναφέρθηκε είχε προσκομίσει ο αντίδικος μου την 12-01-2018 κατά την συζήτηση της υπόθεσης μας για να ζητήσει αναβολή.
Στις 15-03-2018 διά της με αριθμό κατάθεσης 162/15-03-2018 (σχετικό 09-32) αίτησης μου προς την Πρόεδρο Εφετών Θωμαΐτσα Πατρώνα αιτήθηκα αντίγραφο του φύλλου του βιβλίου καταχωρήσεων στο οποίο είναι καταχωρημένες οι όμοιες περιεχομένου δύο (2) εφέσεις του αντίδικου μου, καθώς αυτό το γεγονός μου επαύξησε τον προβληματισμό μου.
Την συγκεκριμένη αίτηση μου η Πρόεδρος την απέρριψε.
Στις 16-04-2018 δια της υπ’ αριθμόν 17/16-04-2018 (σχετικό 09-33) η πρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου Θωμαΐτσα Πατρώνα διόρισε σε αντικατάσταση της δικηγόρου Αικατερίνης Βολονάκη και αφού ενδιάμεσα υπήρξαν άλλοι διορισμοί δικηγόρων, που δεν γνωρίζω ποιοι ήταν και αποποιήθηκαν τον διορισμό τους, την δικηγόρο Μαρία Κρικοπούλου.
Στις 19-04-2018 η Πρόεδρος Εφετών Θωμαΐτσα Πατρώνα, διά της υπ’ αριθμόν 18/19-04-2018 (σχετικό 09-34) Πράξης της ανακάλεσε την χορήγηση νομικής βοήθειας που η ίδια μου είχε εκχωρήσει, αφήνοντας με έκθετο, χωρίς νομική υπεράσπιση, να παραστώ και να αμυνθώ κατά την δικάσιμο της 11-05-2018  όπου συζητείτο ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου η με αριθμό κατάθεσης 15/02-02-2017 (σχετικό 09-26) κατατεθειμένη στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου και με αριθμό κατάθεσης 69/21-03-2017 (σχετικό 09-26) στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου έφεση μου κατά:

 1. Του Στέφανου Στεφανίδη κατοίκου και δικηγόρου Ρόδου, οδός 25ης Μαρτίου αριθμός 9.
 2. Της υπ’ αριθμόν 53/2015 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία), (σχετικό 09-24).

Συνδικαζόμενη με τις:

 1. Την με αριθμό βιβλίου καταθέσεων 188/12-09-2017 έφεσης του δικηγόρου Ρόδου Στεφάνου Στεφανίδη  και με αριθμό πινακίου τέσσερα (4), (σχετικό 09-31).
 2. Την με αριθμό βιβλίου καταθέσεων 25/25-01-2018 έφεσης του δικηγόρου Ρόδου Στεφάνου Στεφανίδη και με αριθμό πινακίου έντεκα (11), (σχετικό 09-29).

Στις 20-04-2018 με αριθμό 243/20-4-2018 (σχετικό 09-35) κατέθεσα νέα αίτηση μετά τεκμηρίωσης του δικαιώματος μου να μου χορηγηθεί νομική βοήθεια η οποία και πάλι μου απορρίφτηκε (σχετικό 09-36).
Στις 23-04-2018 με αριθμό παραλαβής 247/23-04-2018 (σχετικό 09-37) και αριθμό 92/24-04-2018 (σχετικό 09-37) Πράξης κατάθεσης Προσφυγής κατέθεσα Προσφυγή Ενώπιον Του  Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου κατά της απορριπτικής απόφασης στο υπ’ αριθμόν 243/20-04-2018 (σχετικό 09-36) αίτημα μου χορήγησης νομικής βοήθειας.
Στις 26-04-2018 (σχετικό 09-38) κατέθεσα Προτάσεις της Προσφυγής μου προς το Συμβούλιο Εφετών Δωδεκανήσου, οι οποίες είναι άξιες ιδιαίτερης προσοχής.
Στις 27-04-2018 διά της υπ’ αριθμόν 21/27-04-2018 (σχετικό 09-39) Πράξης της Προεδρεύουσας του Εφετείου Δωδεκανήσου, μετά από σχετικό νέο αίτημα μου, μου χορηγήθηκε νομική βοήθεια στο πρόσωπο της δικηγόρου Αικατερίνης Μαραγκού και εκπροσωπήθηκα και κατέθεσα προτάσεις κατά την δικάσιμο της 11-05-2018.   
Στις 18-07-2018 (σχετικό 09-40) εγχείρησα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου έγκληση κατά της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, την τελευταία ημέρα που είχα την δυνατότητα εμπρόθεσμα να πράξω τούτο και αυτό το έπραξα αναγκαστικά ένεκα εξώθησης και ένεκα άμυνας στα όσα υπέμενα ανυποχώρητα. Δεν ήταν και δεν είναι η πρόθεση μου να κινούμαι δικαστικά κατά δικαστών και εισαγγελέων, προς τούτο και δεν έδωσα συνέχεια. Όμως, με κάποιο τρόπο πρέπει και εγώ να προστατευτώ και κυρίως να καταδείξω. Σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: ΑΕ2018/102 δικογραφία και διατάχθηκε η 619/18 ΠΕ για την οποία κλήθηκα και κατέθεσα το από 13-09-2018 (σχετικό 09-41) υπόμνημα μου Ενώπιον του Πταισματοδίκη Ρόδου.
Στις 30-07-2018 κατέθεσα την με αριθμό κατάθεσης 458/30-07-2018 (σχετικό 09-42) αίτηση μου περί εξαίρεσης της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου Θωμαΐτσας Πατρώνας και του Εφέτη Δικαστή Βασίλειου Παπανικόλα από οιαδήποτε δικαστική υπόθεση, που εξετάζεται η πρόκειται να εξεταστεί στο μέλλον, στο Εφετείο Δωδεκανήσου και αφορά το πρόσωπο μου. Τούτο έπραξα για διαφορετικούς λόγους, που αφορούν τον κάθε ένα και εκθέτω στην αίτηση μου.  
Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 19/2020 (σχετικό 09-43) απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου για την οποία κατέθεσα την με αριθμό κατάθεσης 29/17-06-2021 (σχετικό 09-05) κατατεθειμένη αναίρεση μου στο Εφετείο Δωδεκανήσου η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί από το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου κατά την συζήτηση της 07-11-2022, (σχετικό 09-05).
Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 47/2023 (σχετικό 09-10) απορριπτική απόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, για την οποία αναφέρω σχετικά ανωτέρω και κρίνω για αυτήν ότι πρέπει να τεθεί υπόψη των Ανωτάτων Ιθυνόντων της Ελληνικής Δικαιοσύνης.
Εν  κατακλείδι τούτης της Πρώτης (1ης) περίπτωσης που αναφέρει στην έγκληση του ο 7ος κατηγορούμενος δικηγόρος Στέφανος Στεφανίδης, εάν όλα τα ανωτέρω που εκθέτω σε αυτήν δεν είναι όχι μόνον έλεγχος της τοπικής Δικαιοσύνης, αλλά και επιβολή.
Τότε, τι είναι; 

Δεύτερον (2ον):
Σε αυτήν την περίπτωση ο 7ος κατηγορούμενος Στέφανος Στεφανίδης, αναφέρει:
«διότι ο συγκεκριμένος έλεγχος δεν πραγματώθηκε ούτε για την οικογένεια της Αλεξάνδρας Μαντζόν, αφού μάλιστα στον μακρύ επαγγελματικό μου βίο, δεν είχα με αυτήν η τα μέλη της καμμιά συνάφεια η σχέση, κοινωνική η επαγγελματική, και ενγένει κάθε μορφής»
Διά της υπ’ αριθμόν 4650/26-10-2010 (σχετικό 09-44) απόδειξης του, αποδεικνύεται ότι του κατέβαλα το ποσόν των χιλίων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ (1.490 €) για να με εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά που αφορά την παρανόμως δημιουργημένη και παρανόμως επιβαλλόμενη κατάσχεση της Δ.Ο.Υ. Ρόδου στην ιδιοκτησία μου, ένεκα των παράνομων ενεργειών που αναφέρω ανωτέρω ότι διενήργησε η 4η κατηγορούμενη συμβολαιογράφος Χρυσάνθη Κώτη. Την συγκεκριμένη δικαστική μου υπόθεση αφαίρεσα από την δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη για τον επιπρόσθετο λόγο της πενιχρότητας της έφεσης που κατέθεσε, προκειμένου να εκπροσωπηθώ υποτίθεται με επάρκεια από τον 7ο κατηγορούμενο δικηγόρο Στέφανο Στεφανίδη, ο οποίος δεν κατέθεσε καν προτάσεις, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 7560/22-07-2011 (σχετικό 09-45) βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με αποτέλεσμα να απορριφτεί η έφεση μου.
Διά της υπ’ αριθμόν 4653/27-10-2010 (σχετικό 09-46) απόδειξης του, αποδεικνύεται ότι του κατέβαλα το ποσόν των πεντακοσίων πενήντα ευρώ (550 €) για την με αριθμό κατάθεσης 11263/2010 (σχετικό 09-01) κατατεθειμένη αίτηση στο κτηματολόγιο Ρόδου. Τούτο προκειμένου να διορθωθεί η λάθος εγγραφή του γράμματος ΩΜΕΓΑ (Ω) με το σωστό ΨΙ (Ψ) που καταδεικνύει τα ελεύθερα βαρών ποσοστά από τα οποία προέρχεται η ιδιοκτησία μου και αναφέρω ανωτέρω στην ενότητα για την 4η κατηγορούμενη συμβολαιογράφο Χρυσάνθη Κώτη. Ως εκτέθηκε ανωτέρω η αίτηση συντάχθηκε με  δημιουργική ασάφεια εκμαιεύοντας την απόρριψη της και την παραμονή ακόμη και σήμερα αυτής της λάθος εγγραφής στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου.
Διά της υπ’ αριθμόν 4654/13-11-2010 (σχετικό 09-47) απόδειξης του, αποδεικνύεται ότι του κατέβαλλα το ποσόν δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (2.990 €) προκειμένου να χειριστεί και να με εκπροσωπήσει στην με αριθμό κατάθεσης 1204/08-10-2009 (σχετικό 09-48) κατατεθειμένη αγωγή μου κατά του 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη που και αυτήν αφαίρεσα από την δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη και δεν έπραξε απολύτως τίποτα, όπως αποδεικνύεται από την βεβαίωση της γραμματείας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 09-48).
Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει και οι τρις υποθέσεις μου που του ανέθεσα πληρώνοντας τον αδρά με το συνολικό ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ (4.940 €) αφορούν την ιδιοκτησία μου, συνδετικό κρίκο και αιτιώδης σχέση, με την αέναη και άοκνη προσπάθεια υφαρπαγής της από τον 1ο κατηγορούμενο Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν που ενεργεί κατά εμού ως ηθικός αυτουργός και διευθύνων την ομάδα που συντελούν τουλάχιστον οι τέσσερις (4) πρώτοι κατηγορούμενοι.     

Τρίτον (3ον):
Όσον αφορά την Τρίτη περίπτωση για την οποία τον χαρακτήρισα άπιστο δικηγόρο, τα γενικότερα ανωτέρω και για λογαριασμό του αναφερόμενα στην παρούσα, αποδεικνύουν τον χαρακτηρισμό μου.

Τέταρτον (4ον):
Τα όσα αναφέρονται, από τον 7ο κατηγορούμενο δικηγόρο Στέφανο Στεφανίδη, σε αυτήν την περίπτωση που αναφέρει, απαντώνται από όλα όσα ανωτέρω εκτίθενται.

Πέμπτον (5ον):
Όσον αφορά την πέμπτη περίπτωση στην οποία αναφέρει ότι όσα πραγματικά και αληθή του καταμαρτυρώ είναι ψευδή και συκοφαντικά και τον έχουν βλάψει, πέραν του γεγονότος ότι είναι αληθή και πραγματικά και εκτίθενται αποδεδειγμένα ανωτέρω και στην  παρούσα, τούτα:
Πρώτον τα κατέθεσα ενώπιον αρχών και θεσμών για προστασία μου, δεν τα διέδωσα στην κοινωνία ούτε και τα δημοσίευσα σε ΜΜΕ.
Δεύτερον δεν προκύπτει από πουθενά και πουθενά δεν αναφέρει ποια ζημιά μετρήσιμα του προκάλεσαν, οι αναφορές μου σε αρχές και θεσμούς. Δεν αναφέρει πουθενά κάποιο περιστατικό από το οποίο να προκύπτει ότι βλάφτηκε η τιμή και η υπόληψη του και εν γένει η προσωπικότητα του. Υπάρχουν πανελλήνιας φήμης και δράσης δικηγόροι που έκτισαν και ποινή φυλάκισης και εν τέλει βρίσκονται να διαχειρίζονται μεγάλες και δημοφιλείς υποθέσεις και να βραβεύονται μεταγενέστερα δημόσια, αποκτώντας φήμη και αίγλη.
Τρίτον δεν είχα κανέναν σκοπό να τον βλάψω.
Ποτέ δεν κινούμε πρώτος εναντίον οιουδήποτε και για οτιδήποτε.
Πάντα αμύνομαι και μάλιστα όταν αναγκάζομαι, ως μη έχοντας άλλη λύση.
Τέταρτον μου είναι παντελώς αδιάφορος. Όμως, αναγκάζομαι να αμύνομαι και τούτο πράττω απευθυνόμενος σε αρχές και θεσμούς.

Τα όσα ανωτέρω εκθέτω ότι έχει διενεργήσει ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν, ως ηθικός αυτουργός και διευθύνων την ομάδα τουλάχιστον των τεσσάρων πρώτων κατηγορούμενων  κατά εμού, δια του 7ου κατηγορούμενου δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη, επιβεβαιώνονται από το γεγονός ότι:
Διά της με αριθμό κατάθεσης 106/16-02-2018 (σχετικό 09-30) αίτησης μου προς την Πρόεδρο του Εφετείου Δωδεκανήσου Θωμαΐτσα Πατρώνα κοινοποιώντας σε Εισαγγελέα Εφετών και Πρωτοδικών και Πρόεδρο Πρωτοδικείου Ρόδου, εκφράζοντας την αγανάκτηση μου για όσα διαδραματίζονταν τότε, προκειμένου να μην εκπροσωπηθώ στην δικάσιμο της 11-05-2018 κατά του 7ου κατηγορούμενου δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη, αναφέρω:
«Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος.
Πρέπει αυτό το κακό, με τους Αξιότιμους συν αποδέκτες της παρούσης, να το σταματήσετε. Τούτο πρόκειται να σταματήσει αν αναδείξετε την γενεσιουργό αιτία όλων των μακροχρόνια, σε βάθος εικοσαετίας και πλέον, παρανομιών κατά εμού που συνοδεύονται με ευθείες απειλές και βίαιες ενέργειες κατά της σωματικής μου ακεραιότητας και της ζωής μου.
Τούτη η γενεσιουργός αιτία είναι, όπως επαναλαμβανόμενα Σας έχω εκθέσει, το παράνομο και κατεδαφιστέο κτίσμα της 80Α κτηματολογικής μερίδας γαιών Ρόδου, με την παράνομη και ήδη από τις 24-06-2006 ληγμένη την ισχύ της οικοδομικής αδείας του 246/98 του Κανακάρη της Αλεξάνδρας Μαντζόν, Ανδρέα Μαντζόν.
Τούτο δεν έχει δυνατότητα οιασδήποτε δικαιοπραξίας και μόνη διέξοδος νομιμοποίησης του, είναι η υφαρπαγή της όμορης ιδιοκτησίας μου, (σχετικά 12 & 13)
Αναφέρω υφαρπαγή γιατί η συγκεκριμένη οικογένεια δεν έχει άλλο τρόπο να αποκτήσει.
Το 2008 και 2009 μεθόδευσε την υφαρπαγή της περιουσίας μου από έως και τρις (3) επαναλαμβανόμενους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς  του Ι.Κ.Α. Ρόδου. Κανείς δεν τιμωρήθηκε για όλα αυτά στα οποία με υπέβαλαν και συνεχίζουν άπαντες ακάθεκτοι το έργο τους, με τον δικηγόρο Ρόδου Στεφανίδη Στέφανο να επιδεικνύει υπερβάλλοντα ζήλο στο να με εκθέσει ενώπιον μάλιστα υπηρετών της Θέμιδας και να με καταβάλλει, προκαλώντας με υπέρμετρα προσπαθώντας να εκμαιεύσει από εμένα  απρεπή  έως και βίαιη συμπεριφορά. Οιοσδήποτε άλλος στη θέση μου, θα προέβαινε σε εξωτερίκευση της οργής του με αβέβαια αποτελέσματα όσον αφορά την σωματική ακεραιότητα μα και την ίδια τη ζωή του Στεφανίδη Στέφανου.
Όλοι ασχολούνται με την ασήμαντη αφορμή και τον θύτη, κανείς δεν ασχολείται με το τι έπραξε το θύμα στον θύτη για να τον φέρει σε σημείο να του αφαιρέσει τη ζωή.
Ο  ‘’κύριος’’ Στεφανίδης ρίσκαρε και έκθεσε υπέρμετρα  προκαλώντας με, αναλόγως, τη σωματική του ακεραιότητα, προκειμένου να πάρει τα εύσημα και πρωτεία της καταβολής μου.
Αντί εκδήλωσης της οργής μου, εκμαίευσε επιστολή μου προς όλη την ιεραρχία της Ελληνικής Δικαιοσύνης, (σχετικό 14)».
Τα ανωτέρω εκτεθέντα και για να αποστρέψει τους προβολείς της Δικαιοσύνης από πάνω του ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν ήγειρε κατά του Ελληνικού Δημοσίου την με αριθμό κατάθεσης 102/29-05-2018 (σχετικό 09-49) ανούσια και άσχετη, όσον αφορά την νομιμοποίηση του κτιρίου του, διεκδικητική του αγωγή, προκειμένου όπως ψευδώς αναφέρει στην 43η σελίδα (1ος - 5ος στίχος) της με αριθμό κατάθεσης 254/04-11-2019 (σχετικό 01-01) αγωγής του, ότι:
«… Για τους ανωτέρω λόγους και όχι γιατί υπάρχουν παρανομίες, το έργο έχει μείνει ημιτελές καθόσον εκκρεμεί ενώπιον Δικαστηρίων η εκδίκαση της υπ’ αριθ. 102/29-5-2018 αγωγής μας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με εναγόμενο το Ελληνικό Δημόσιο».
Τα ανωτέρω ισχυρίζονται ψευδώς, ενόσω όταν την 04-11-2019 (σχετικό 01-01), όπου και κατέθεσαν την 254/04-11-2019 (σχετικό 01-01) αγωγή τους, είχε εκδοθεί η υπ’ αριθμόν 67/2019 (σχετικό 09-50) απορριπτική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που κρίθηκε στις 11-07-2019 και δημοσιεύτηκε στις 15-07-2019.

Όλα όσα αναφέρονται ανωτέρω ότι έχει διενεργήσει ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν, ως ηθικός αυτουργός και ιθύνων νους και διευθύνων την ομάδα τουλάχιστον των 4ων πρώτων κατηγορούμενων, διά του 7ου κατηγορούμενου δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη, κατά εμού, έχουν αιτιώδη σύνδεσμο και σχέση με την ιδιοκτησία μου που του εξασφαλίζει την νομιμοποίηση και αξιοποίηση της δικής του.

Διά του Κτηματολογίου Ρόδου.

Ως την αρχή της παρούσης, τεκμηριωμένα και ομολογούμενα, εκτέθηκε ο 1ος  κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν έχει συναναστροφές και δοσοληψίες με δημόσιες και δημοτικές αρχές και υπηρεσίες. Επιπρόσθετα έχει την δυνατότητα, απορρέουσα κυρίως από την εκλιπούσα μητέρα του, της μεγάλης οικονομικής επιφάνειας και επιρροής που διαθέτει να ορίζει ποιος θα οριστεί διευθύνων σε οιοδήποτε δημόσιο, δημοτικό, τραπεζικό η άλλο κατάστημα. Ως εκ τούτου εις έκαστος εκ των διευθυντών των καταστημάτων ενεργεί καθ’ υπόδειξη του, πέραν κάθε νομιμότητας και κυρίως λογικής, εν είδη επιβολής,  ως ενδεικτικά και παραδειγματικά ανωτέρω εκτέθηκε ότι ενήργησε κατά εμού και της ιδιοκτησίας μου ο διευθυντής του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου 5Ος κατηγορούμενος Ιωάννης Παπαντωνίου.
Είναι δε γνωστό αποδεδειγμένα, όπως ενδεικτικά προκύπτει από τις φήμες που σπέρνει ανέκαθεν στην κοινωνία για εμένα, δια μέσω κυρίως του 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη, ότι επιχειρεί να με εγκλείσει σε κατάστημα κράτησης – φυλακή, όπως βεβαιώνει ο συνεργάτης μου κύριος Μιχάλης Αρφαράς (σχετικό 04-38).
Εναλλάξ, επιχειρεί να με κλείσει σε ψυχιατρική κλινική, όπως προκύπτει από την ανωμοτί εξέταση του και τις γραπτές εξηγήσεις του προς την κυρία Πταισματοδίκη για τις με ΑΒ.Μ.:Ε2020/2243 και Α2020/2564 σχηματισθείσες δικογραφίες, (σχετικό 04-44).
Τούτα επιχειρεί ανέκαθεν, ως ηθικός αυτουργός και διευθύνων  τουλάχιστον την ομάδα των τεσσάρων πρώτων κατηγορούμενων, που συμπληρώνονται από όσους στην παρούσα αναφέρονται και δρουν εναντίον μου, έκτακτα, με σκοπό την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου, για να νομιμοποιήσει και αξιοποιήσει την αυθαίρετη (σχετικό 02-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέα (σχετικό 02-02) δική του.  
Άλλωστε, έτσι έμαθε να αποκτά ο συγκεκριμένος ‘’κύριος’’, όπως προκύπτει από την υφαρπαγή του οικοπέδου της 80Α ΚΜΓΡ και τεκμηριωμένα αναφέρω ανωτέρω, μα και δική μου κατά το παρελθόν ιδιοκτησία, υφαρπάζοντας μου άλλα τρία κτίρια που είχα στην 84 ΚΜΓΡ κρατώντας το ένα για τον εαυτό του και μοιράζοντας τα άλλα δύο σε ημέτερους του, όπως επίσης ανωτέρω στην παρούσα εκθέτω.
Επί του προκειμένου, της παρούσης ενότητας και στο χώρο του Κτηματολογίου Ρόδου, ως ηθικός αυτουργός και διευθύνων συγκροτημένη οργάνωση που επιδίδεται σε απάτες, πλαστογραφίες, ψευδορκίες, ψευδείς βεβαιώσεις, κλοπές, υπεξαιρέσεις, εκβιασμούς, με αιτιώδη σύνδεσμο την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου, που ανέκαθεν επιχειρεί παντοιοτρόπως και πανταχόθεν, τα κάτωθι:
Ως ανωτέρω αναφέρθηκε απέκτησα σε παρένθετο σε εμένα πρόσωπο, την εκλιπούσα κυρία Ελένη Καρόφτη, τις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες (ΓΙ1, ΓΙ2), διά του υπ’ αριθμόν 2829 (σχετικό 04-03) πωλητήριου συμβολαίου της 4ης κατηγορούμενης συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, τις οποίες αργότερα οικοδόμησα και χρησιμοποιώ από οικοδομήσεως τους το συγκεκριμένο ενιαίο κτίριο στο οποίο στεγάζω τις επαγγελματικές  μου εμπορικές δραστηριότητες και κατοικώ σε αυτό από τον Φεβρουάριο του 2012.
Δια της υπ’ αριθμόν 11946/2009 (σχετικό 10-01) αιτήσεως μου, αιτήθηκα την ενημέρωση της οικοδομής μου στην 84 Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου όπου υφίσταται. Τούτη εξετάστηκε από την εκτελούσα χρέη Κτηματολογικής Δικαστού την 01-03-2010, παρουσία μου. Κατά την συζήτηση της αιτήσεως μου ο διευθυντής του Κτηματολογίου  Ρόδου, Νικόλαος Ματσάκης, με σθένος, ωσάν να ήταν δικό του το κτίριο μου, ανέφερε στην δικαστή ότι το κτίριο μου στερείτε οικοδομικής αδείας και ότι υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες σχετικά με αυτό.  Ανέφερα στην εξετάζουσα δικαστή την ενημέρωση της οικοδομής μου, ότι είναι ψευδή αυτά που αναφέρει ο διευθυντής του Κτηματολογίου και σε κάθε περίπτωση οι οιεσδήποτε δικαστικές εκκρεμότητες και αν υπήρχαν, αυτές δεν μεταβάλλουν την θέση του κτιρίου.  Οπότε αποφάνθηκε η δικαστής, όπως σε αυτήν επιγράφεται, την εξέταση της γνησιότητας της οικοδομικής αδείας πρώτα  και κατόπιν την επανεξέταση της αιτήσεως μου. Πράγμα στο οποίο και ανταποκρίθηκα άμεσα.
Στις 08-03-2010 (σχετικό 10-01) επανεξετάστηκε η αίτηση μου, απόντος εμού, από άλλη δικαστή και προκειμένου να απορριφτεί και πάλι ο διευθυντής του Κτηματολογίου Ρόδου Νικόλαος Ματσάκης προσκόμισε ενώπιον της εξετάζουσας την αίτηση μου δικαστού, το τοπογραφικό διάγραμμα της υπ’ αριθμόν 8906/01-10-1992  (σχετικό 10-02) πράξης του κτηματολογίου Ρόδου με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση μεταγραφής της αρχικής οριζόντιας ιδιοκτησίας 1212/10-07-1991 (σχετικό 06-14) στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου και το οποίο μάλιστα τοπογραφικό διάγραμμα δεν ήταν ευκρινές και δεν ήταν δυνατόν η όποια σύγκριση (σχετικό 10-03), με αυτό που είχα προσκομίσει με την αίτηση μου και αποτυπώνει την πραγματική υφιστάμενη κατάσταση των κτιρίων στην 84 ΚΜΓΡ όπου υφίσταται το κτίριο μου και είναι του αρχιτέκτονα – μηχανικού Βασίλειου Αφαντενού με ημερομηνία Ιανουάριος του 2006 (σχετικό 10-04), όπως και επιγράφεται και επί της αιτήσεως μου, (σχετικό 10-01).
Η συγκεκριμένη απόρριψη του Κτηματολογίου Ρόδου επιδόθηκε την 11-04-2016 (σχετικό 10-05) από το Κτηματολόγιο Ρόδου, διά του δικαστικού επιμελητή Μιχάλη Καρακόπουλου, εις χείρας μου απευθυνόμενη στην εκλιπούσα και παρένθετο σε εμένα πρόσωπο την Ελένη Καρόφτη του Μερκουρίου.
Τούτης κατέθεσα, διά της εκλιπούσης Ελένης Καρόφτης του Μερκουρίου, την με αριθμό κατάθεσης 31/26-04-2016 (σχετικό 10-06) Προσφυγή κατά της ανωτέρω απορριπτικής διάταξης του Κτηματολογίου Ρόδου στην με αριθμό κατάθεσης 11946/2009 (σχετικό 10-01) αίτηση μου περί ενημέρωσης της θέσης του κτιρίου μου στην θέση στην οποία υφίσταται στην 84 ΚΜΓΡ.
Η Προσφυγή μου την οποία κατέθεσα διά της εκλιπούσης Ελένης Καρόφτη του Μερκουρίου, στην οποία απεύθυνε την απόρριψη της ενημέρωσης της οικοδομής μου το Κτηματολόγιο Ρόδου, απορρίφτηκε διά της υπ’ αριθμόν 150/2016 (σχετικό 10-07) απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ως απαράδεκτη, για τον λόγο ότι η Προσφεύγουσα δεν έχει έννομο συμφέρον, καθώς δεν είναι κυρία πλέον του ακινήτου.     
Επανήλθα για επανεξέταση της ενημέρωση της οικοδομής μου στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου, διά της υπ’ αριθμόν 4561/10-07-2017 (σχετικό 10-08) αιτήσεως μου, μάλιστα αυτή την φορά διττά και ατομικά ως κύριος του κτιρίου διά της υπ’ αριθμόν 47/2014 (σχετικό 10-09) απόφασης χρησικτησίας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και ως πληρεξούσιος της εκλιπούσης Ελένης Καρόφτη του Μερκουρίου διά του υπ’ αριθμόν 3962/11-02-2002 (σχετικό 09-17) ανέκκλητο πληρεξούσιο της 4ης συγκατηγορούμενης συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη. Με ενημέρωσαν ότι η ενημέρωση της οικοδομής μου καταχωρήθηκε στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου, οπότε και κατέθεσα την με αριθμό κατάθεσης 12357/12-12-2019 (σχετικό 10-10) ζητώντας τα σχετικά έγγραφα που αυτό καταδεικνύουν. Ένας υπάλληλος του Κτηματολογίου μου έσβησε στην αίτηση μου, με την σύμφωνη γνώμη μου, τις δύο (2) λέξεις «σχετικών εγγράφων» και ανέγραψε τη λέξη «σχέδιο» ενημερώνοντας με ότι από αυτό προκύπτει η ενημέρωση της οικοδομής μου στην 84 Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου και έτσι έπρεπε να συντάξω την αίτηση μου, (σχετικό 10-10).
Παρέλαβα το με αριθμό πρωτοκόλλου 12357/20-12-2019 (σχετικό 10-11) τοπογραφικό διάγραμμα που καταδείκνυε την ενημέρωση του κτιρίου μου στην 84 ΚΜΓΡ. Όμως, επιγραφόταν αυτού το εξής κείμενο: «Ορά την από 06/02/19 διάταξη του κτηματολογικού Δικαστή ως προς την ανέγερση νέας οικοδομής στο τμήμα Γ (αρ. αίτησης 11946/09)».  Παρατήρησα επίσης ότι το γράμμα ΓΑΜΜΑ (Γ) κεφαλαίο που καταδείκνυε το κτίριο μου στο τοπογραφικό διάγραμμα της 84 ΚΜΓΡ δεν ήταν με καθαρή γραφή, ήταν λίγο μουτζουρωμένο και εύκολα θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι έχει παραποιηθεί από ΓΙΩΤΑ (Ι) σε ΓΑΜΜΑ (Γ).

Για δύο (2) λόγους:

Πρώτον (1ον).
Διά του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1951/19-04-2016 (σχετικό 10-12) υπομνήματος μου προς τον Δικαστή του Κτηματολογίου Ρόδου, ανέλυσα τα λάθη και την παράνομη κατάσταση που επικρατεί στην 84 ΚΜΓΡ, προκειμένου να προβεί στις ενδεικνυόμενες διορθώσεις προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας των κτηματολογικών καταλόγων του Κτηματολογίου Ρόδου. Αυτό διότι είχε οριστεί μόνιμος Κτηματολογικός Δικαστής στο Κτηματολόγιο Ρόδου και υπέθεσα ότι κάποια στιγμή θα επιλαμβανόταν.
Διά του υπ’ αριθμόν 1079/24/2017/13-02-2017 (σχετικό 10-13) πρωτοκόλλου του Κτηματολογίου Ρόδου ο Δικαστής του Κτηματολογίου Ρόδου Αναστάσιος Κατσαφυλλούδης επιχειρούσε να μου αφαιρέσει 30‰ ποσοστά της οριζόντιας ιδιοκτησίας μου ΓΑΜΜΑ (Γ) και να με εμπλέξει σε μια δήθεν πλαστογραφία των ποσοστών της οριζόντιας ιδιοκτησίας μου ΓΑΜΜΑ (Γ), όπου τα δήθεν 10‰ ποσοστά της αέρινης στήλης αυτής πλαστογραφήθηκαν σε 40‰. Να σημειωθεί και να ληφθεί αυτό πολύ σοβαρά υπόψη ότι από την διά ζώσης επικοινωνία μου μαζί του, αντιλήφθηκα ότι την συγκεκριμένη απάντηση σε καμία περίπτωση δεν την έχει γράψει ο ίδιος, στην καλύτερη των περιπτώσεων την έχει συγγράψει καθ’ υποβολή.  Άμεσα του ανταπάντησα, κοινοποιώντας στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, διά της με αριθμό πρωτοκόλλου 1202/17-02-2017 (σχετικό 10-14) Κτηματολογίου Ρόδου, αίτησης – ανταπάντησης μου. Ο Κτηματολογικός Δικαστής Αναστάσιος Κατσαφυλλούδης επιδόθηκε σε μια διαρκή, με εμμονή βάσανο εξέτασης μου, κάθε φορά που τον επισκεπτόμουν, μετά από ορισμένη από εκείνον συνάντηση, προκειμένου να με εμπλέξει σε μια δήθεν πλαστογραφία των ποσοστών της αέρινης στήλης της οριζόντιας ιδιοκτησίας μου ΓΑΜΜΑ (Γ). Επειδή η κατάσταση στο Κτηματολόγιο Ρόδου είχε γίνει ανυπόφορη στην κυριολεξία και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση δικηγόρων, ένας εκ των οποίων ο Γεώργιος Μαυρομάτης κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά, ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου, κατά παντός υπευθύνου για την λειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου, (σχετικό 10-15). Και επειδή σχετικά με εμένα η κατάσταση στο Κτηματολόγιο Ρόδου και τον συγκεκριμένο Κτηματολογικό Δικαστή ήταν πλέον ανυπόφορη αναγκάστηκα στην από 06-07-2018 (σχετικό 10-16) εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, μηνυτήρια αναφορά μου, κατά του Κτηματολογικού Δικαστή του Κτηματολογίου Ρόδου Αναστάσιου Κατσαφυλλούδη. Σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: ΑΕ2018/103 δικογραφία για την οποία κλήθηκα να καταθέσω το από 09-08-2018 (σχετικό 10-17) υπόμνημα μου, για να τεθεί και αυτή η δικογραφία στο αρχείο διά της υπ’ αριθμόν 863/14-08-2019 (σχετικό 10-18) διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου.

Δεύτερον (2ον).
Την 01-02-2017 διά του υπ’ αριθμόν 7351/01-02-2017 (σχετικό 10-19) πρωτοκόλλου γραφείου ΤΑΠ του Δήμου Ρόδου, αιτήθηκα νέα ηλεκτροδότηση του ακινήτου μου, με αριθμό φακέλου 94885, που σωστά ήταν χαρακτηρισμένο στην εκτυπωμένη αίτηση μου από τον υπολογιστή του γραφείου ΤΑΠ του Δήμου Ρόδου, ως (ΓΙ1) & (ΓΙ2).
Ομοίως και σωστά ως (ΓΙ1) & (ΓΙ2) ήταν χαρακτηρισμένο το ακίνητο μου και στην εκτυπωμένη, από τον υπολογιστή του γραφείου ΤΑΠ του Δήμου Ρόδου, υπεύθυνη δήλωση που υπέγραψα για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου μου, (σχετικό 10-20).
Όμως, στην ατομική ειδοποίηση  που μου έστειλαν με αριθμό πρωτοκόλλου 2/3414/16-01-2018  για τα τέλη του ακινήτου μου, με αριθμό φακέλου 94885 για το 2017, το κτίριο μου ήταν χαρακτηρισμένο ως (Ι1) & (Ι2), (σχετικό 10-21).
Ομοίως, ως (Ι1) & (Ι2) ήταν χαρακτηρισμένο και στην υπ’ αριθμόν 4411/20-03-2018 (σχετικό 10-22) απόδειξη είσπραξης των τελών του ακινήτου για την πληρωμή των τελών του 2017, για την οποία ζήτησα την διόρθωση και μου την έκανε χειρόγραφα η προϊσταμένη του γραφείου ΤΑΠ του Δήμου Ρόδου, (σχετικό 10-22).
Διά της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2/46039/03-09-2019 (σχετικό 10-23) απάντησης σε σχετική αίτηση μου, η Διευθύντρια των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με ενημέρωσε ότι έχουν προβεί στην διόρθωση του χαρακτηρισμού του ακινήτου μου στον υπολογιστή τους.
Διά της υπ’ αριθμόν 11326/09-09-2019 (σχετικό 10-24) απόδειξης είσπραξης της δόσης του διακανονισμού της οφειλής μου, αντιλήφθηκα ότι το ακίνητο μου είναι πάλι χαρακτηρισμένο ως (Ι1) & (Ι2).
Δια της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2/48818/18-09-2019 (σχετικό 10-25) απάντησης της διευθύντριας των οικονομικών του Δήμου Ρόδου, με κατεύθυναν στο ταμείο του Δήμου Ρόδου, που μου δήλωσε αναρμοδιότητα και με επέπληξαν και από πάνω. 

Για τους ανωτέρω δύο (2) εκτιθέμενους λόγους, δηλαδή:
Της  προσπάθειας στο Κτηματολόγιο να με εμπλέξουν σε μια δήθεν πλαστογραφία των ποσοστών της αέρινης στήλης του ακινήτου μου, προσπαθώντας να μου αφαιρέσουν 30‰ ποσοστά από αυτήν. Και.
Της προσπάθειας, στο γραφείο ΤΑΠ του Δήμου Ρόδου, να αλλάξουν τον χαρακτηρισμό του ακινήτου μου από ΓΑΜΜΑ (Γ) σε ΓΙΩΤΑ (Ι).

Για τους ανωτέρω δύο (2) λόγους:
Δια της υπ’ αριθμόν 28/03-01-2020 (σχετικό 10-26) αιτήθηκα την αναγραφή των στοιχείων του ακινήτου μου επί του υπ’ αριθμόν 12357/20-12-2019 (σχετικό 10-11) τοπογραφικού διαγράμματος που μου χορήγησαν από το Κτηματολόγιο Ρόδου, ως απόδειξη της ενημέρωσης της οικοδομής μου, στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου. Ώστε να ταυτίζεται το κτίριο μου με την υποτιθέμενη ενημέρωση. Αντί αυτού.
Διά της υπ’ αριθμόν 3/2020 (σχετικό 10-27) διάταξης του Κτηματολογικού Δικαστή του Κτηματολογίου Ρόδου, μου απέρριψαν όλες τις αιτήσεις μου με τις οποίες επιχείρησα να ενημερώσω το κτίριο μου στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου και στη θέση στην οποία υφίσταται στην 84 ΚΜΓΡ και κατοικοεδρεύω σε αυτό. Τούτη επιδόθηκε σε εμένα διά της υπ’ αριθμόν 3803/05-06-2020 (σχετικό 10-27) έκθεσης επίδοσης του Κτηματολογίου Ρόδου.
Δηλαδή η θα δεχόμουν το τοπογραφικό διάγραμμα που αναφέρει ως τμήμα (Γ), μάλιστα να μοιάζει ότι ήταν (Ι) και μετατράπηκε σε (Γ) και όχι ως κτίριο την υποτιθέμενη ενημέρωση της οικοδομής μου και σε δεδομένη στιγμή θα κινδύνευα να βρεθώ υπόλογος για πλαστογραφία η θα μου απέρριπταν τις αιτήσεις μου. Όπως και έγινε.
Δια της με αριθμό κατάθεσης 23 ΕΠ/20-07-2020 (σχετικό 10-28) κατέθεσα, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Προσφυγή κατά της υπ’ αριθμόν 3/03-06-2020 (σχετικό 10-27) διάταξης του Κτηματολογικού Δικαστή.
Διά της υπ’ αριθμόν 3/2021 (σχετικό 10-29) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η Προσφυγή μου παραπέμφθηκε να δικαστεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου. Όπως και έπραξα.
Διά της υπ’ αριθμόν 194/2021 (σχετικό 10-30) απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου η Προσφυγή μου, αν και την κατέθεσα διττά, απορρίφθηκε γιατί ως προς εμένα δεν είχα έννομο συμφέρον και ως προς το παρένθετο σε εμένα πρόσωπο την εκλιπούσα Ελένη Καρόφτη του Μερκουρίου, δεν μπορούσα στην συγκεκριμένη δίκη να την εκπροσωπήσω.  
Έχω ήδη αιτηθεί και μου έχει χορηγηθεί νομική βοήθεια, διά της υπ’ αριθμόν 6/18-01-2023 (σχετικό 10-31) Πράξης του Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, προκειμένου να καταθέσω έφεση κατά της υπ’ αριθμόν 194/2021 (σχετικό 10-30) απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.

Ως εκ των ανωτέρω, στην παρούσα ενότητα «Δια του Κτηματολογίου» γίνεται αντιληπτό, ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν έχει τον μόνο λόγο και τον απόλυτο έλεγχο στο νησί και δύναται να υφαρπάζει, ότι θέλει, από όποιον θέλει.
Είναι πασίδηλο ότι όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, ότι διενεργήθηκαν κατά εμού και της ιδιοκτησίας μου στο Κτηματολόγιο Ρόδου και τον Δήμο Ρόδου, ηθικός αυτουργός είναι ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν, με αιτιώδη σύνδεσμο την ιδιοκτησία μου, την οποία εδώ και σχεδόν τρις δεκαετίες, παντοιοτρόπως και πανταχόθεν, επιδιώκει να μου υφαρπάξει για να νομιμοποιήσει την αυθαίρετη  δική του.

Δια του ιατρού Κωνσταντίνου Ζούγκα.

Ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν ως στην 6η σελίδα της πολυσέλιδης κατά και εμού, υπ’ αριθμόν 254/30-10-2019 (σχετικό 01-01), γεμάτη ψεύδη, αγωγής του ιδίου και της εκλιπούσης μητρός του δηλώνει, είναι γόνος Ιταλού εργολάβου που δραστηριοποιούνταν σε δημόσια έργα την εποχή των Ιταλών τύραννων κατακτητών.
Ως εκ τούτου είναι φυσικό να έχει συναναστροφές με τις τότε αρχές και υπηρεσίες, κάτι που με την παράδοση των Δωδεκανήσων στην μητέρα Ελλάδα, αυτό συνεχίστηκε με τις Ελληνικές αρχές και δημόσιες υπηρεσίες και με ανάληψη της διαχείρισης πλέον των εργολαβικών του επιχειρήσεων από την εκλιπούσα μητέρα του, καθώς ήταν ο μόνος Ιταλός που παρέμεινε στο νησί και όπως η ίδια δηλώνει σε συνέντευξη της στην τοπική εφημερίδα Ροδιακή (σχετικό 01-18) που έχει ως ακολούθως: «…Εν λευκώ μου ανέθεσε τη διαχείριση και την οικονομική διαχείριση της επιχείρησης, Εργολαβίας, δημόσια έργα και ιδιωτικά, ο γιός μου ανέλαβε τα λατομεία», (σχετικό 01-18).  
Ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν γαλουχήθηκε σε ένα περιβάλλον συναλλαγής και συναναστροφής με τις δημόσιες και δημοτικές αρχές που αρχικά ανήκαν στους Ιταλούς τύραννους κατακτητές και μεταγενέστερα στην μητέρα Ελλάδα. Έμαθε από τους γονείς του, εκ του σύνεγγυς, να διοικεί αφανώς το νησί, ανεξαρτήτως αυτό αν ανήκει στο Ιταλικό η το Ελληνικό κράτος και δυστυχώς, έμαθε να επιβάλλει την επικυριαρχία του στο νησί με τις μεθόδους της εξάντλησης, εξαθλίωσης, ταπείνωσης και αποκλεισμού ενός εκάστου εκ των πολιτών του νησιού, στρέφοντας κάθε φορά τους προβολείς κατά εκείνου που θέλει να πλήξει, όπως έπρατταν οι Ιταλοί τύραννοι κατακτητές.
Έμαθε να κάνει και να παίρνει αυτό που θέλει με το, «έτσι θέλω».
Το ΟΧΙ δεν μπορεί και δεν είναι σε θέση να το διαχειριστεί και αυτό το ΟΧΙ το έχω πει από δύο φορές στην εκλιπούσα μητέρα του και τον ίδιο, όπως εκθέτω στην με αριθμό κατάθεσης 300/30-12-2019     (σχετικό 01-02) κατατεθειμένη στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ανταγωγή μου και στην υποενότητα
Α. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΙΚΩΝ  της ενότητας   1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΓΗΣ.
Μη μπορώντας να διαχειριστεί το ΟΧΙ που από δύο φορές είπα στον ίδιο και την εκλιπούσα μητέρα του και προκειμένου να υφαρπάξει την ιδιοκτησία μου για να νομιμοποιήσει και αξιοποιήσει την αυθαίρετη (σχετικό 02-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέα (σχετικό 02-02) δική του καταφεύγει, χρόνια τώρα, στις μεθόδους που διδάχθηκε από τους Ιταλούς τύραννους κατακτητές, όπως εκτίθεται στην παρούσα και αναλυτικότερα στην με αριθμό κατάθεσης 300/30-12-2019 (σχετικό 01-02) κατατεθειμένη στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ανταγωγή μου. Σε αυτήν και στην 4η υποενότητα της ενότητας  ΙΓ. Γκαίτε: «Δεν γνωρίζεις κανέναν καλά, παρά μόνο αυτούς που σε κάνουν να υποφέρεις»  εκθέτω αναλυτικά τι υπέστηκα από τον 1ο κατηγορούμενο Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, ενεργώντας ως ηθικός αυτουργός, με το πειθήνιο όργανο του τον ιατρό Κωνσταντίνο Ζούγκα, ο οποίος όπως διαπίστωσα πρόσφατα, ανταμείφθηκε, για όσα, όπως και τόσοι άλλοι, κατά εμού έπραξε, καθώς έγινε διευθυντής της ουρολογικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
Συνοπτικά και περιεκτικά, αναφερόμενος.
Στις 06-04-2015 Μεγάλη Δευτέρα, αντί εξέτασης προστάτη, έτυχα σοδομισμού με αντικείμενο από τον ιατρό Κωνσταντίνο Ζούγκα στο κρεβάτι της ουρολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.
Αυτό το γεγονός με στιγμάτισε στην κοινωνία της Ρόδου και απέστρεψε τους προβολείς από τους πραγματικούς υπαίτιους και ηθικούς αυτουργούς των όσων μακροχρόνια υπόκειμαι και την πραγματική αιτία για την οποία τα υπόκειμαι.
Το συμβάν κατήγγειλα στο τμήμα Ασφαλείας Ρόδου, καθ’ υπόδειξη του Εισαγγελέα Υπηρεσίας στον οποίο προσέφυγα, (σχετικό 11-01).
Ζήτησα να εξεταστώ από ιατροδικαστή, όπως και έγινε, (σχετικό 11-02).
Όμως, η εξέταση έκρινα ότι δεν ήταν η ενδεδειγμένη, καθώς ήξερα τι μου είχε συμβεί και στην ιατροδικαστική έκθεση αναφερόταν:
«Α. Από την αντικειμενική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις σε οιοδήποτε σημείο του σώματος συμπεριλαμβανομένου του πρωκτού.
Β. Συνιστάται ψυχολογική/ψυχιατρική εκτίμηση του εξεταζόμενου._»   
Αναζητώντας ιατροδικαστή να με εξετάσει βρέθηκα στην Αθήνα και μετά από μεγάλη μου ταλαιπωρία, ευτελισμό και απαξίωση που βίωσα, όπου απευθυνόμουν και προσέφευγα για να εξεταστώ, οδηγήθηκα, για τον λόγο αυτό, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπου υπό τις ίδιες συνθήκες απαξίωσης με δέχθηκε η αντεισαγγελέας Θεοφανία Κοντοθανάση. Η πρόοδος της συζήτησης μας, παρά τον χώρο και τον τρόπο που αρχικά με δέχθηκε, έδειξε να αντιλαμβάνεται την κατάσταση μου και με συμβούλεψε να πάω σε εξωτερικό ιατρό να εξεταστώ. Όπως και έπραξα.
Από το διαδίκτυο βρήκα και με δέχθηκε ο ιατρός Απόστολος Σταματιάδης, ο οποίος μου έβγαλε ενδοσκοπικές ψηφιακές φωτογραφίες τις οποίες μου έδωσε σε στικάκι (memory stick). Στο πρόσωπο του διέκρινα την απορία και την έκπληξη για το μέγεθος της βιαιότητας την οποία υπέστηκα και αυτή αποτυπωνόταν στις ενδοσκοπικές φωτογραφίες που μου έβγαλε, δέκα ημέρες ακριβώς μετά το συμβάν. Αργότερα όταν επέστρεψα στη Ρόδο του ζήτησα και μου τις έστειλε έντυπες και υπογεγραμμένες από τον ίδιο, (σχετικό 11-03).
Στις 21-05-2015 (σχετικό 11-04), όταν και είχα επιστρέψει στη Ρόδο, ένοιωσα την ανάγκη να επικοινωνήσω με την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Θεοφανία Κοντοθανάση και τούτο έπραξα, δια τηλεομοιότυπου, (σχετικό 11-04).
Για τα ανωτέρω σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Α2018/1072 δικογραφία, για την οποία κατέθεσε στην Πταισματοδίκη Ρόδου τις από 05-08-2015 ψευδείς γραπτές εξηγήσεις του ο ιατρός Κωνσταντίνος Ζούγκας  (σχετικό 11-05). Τούτη μετά την από την 03-09-2015 αίτηση μου προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου (σχετικό 11-06) με αίτημα την χρέωση της σε εισαγγελικό λειτουργό και την πρόοδο αυτής, τέθηκε στο αρχείο διά της υπ’ αριθμόν 191/05-11-2015 (σχετικό 11-07) διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, ως κατά συνθήκη συμβαίνει.   
Ως ανωτέρω εκτέθηκε, αναφερόμενος τεκμηριωμένα, στο σύνολο της παρούσης, ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν είναι σε θέση να ελέγχει και να συντονίζει τις αποφάσεις και ενέργειες των δημόσιων και δημοτικών αρχών, υπηρεσιών και καταστημάτων του νησιού.
Είναι ηθικός αυτουργός του σοδομισμού που υπέστηκα από το πειθήνιο όργανο του, τον ιατρό Κωνσταντίνο Ζούγκα και αυτό έχει αιτιώδη σύνδεσμο την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου που επιχειρεί ανέκαθεν.
Ως ανωτέρω έχει εκτεθεί από την υπ’ αριθμόν 1301/06-04-2015 (σχετικό 03-01) απάντηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου προκύπτει, ότι δεν δύναται να εκδοθεί έγκριση δημιουργίας συγκοινωνιακού κόμβου στην 80Α ΚΜΓΡ, όπου υφίσταται το  αυθαίρετο (σχετικό 02-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (σχετικό 02-02) κτίριο του. Κατά συνέπεια δεν δύναται να εκδοθεί η να αναθεωρηθεί  η 246/98 (σχετικό 03-02) οικοδομική του άδεια, με αποτέλεσμα το κτίριο του να αδυνατεί οιασδήποτε δικαιοπραξίας. Την συγκεκριμένη απάντηση επιχειρούσα να μου απαντηθεί κοντά δύο (2) χρόνια. Τούτη την βρήκα στο τηλεομοιότυπο μου (fax) κατά την επιστροφή μου από το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου την 06-04-2015, όπου υπέστηκα τον σοδομισμό τον οποίο αναφέρω ανωτέρω από τον ιατρό Κωνσταντίνο Ζούγκα,  (σχετικό 11-08).
Ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν είναι επικίνδυνος και προκλητικός. Θέλει να γνωρίζεις ότι αυτός σου έχει κάνει το κακό και να μην μπορείς να το αποδείξεις επιχειρώντας να σε βγάλει και τρελό, όπως αυτό επιχειρεί μακροχρόνια με εμένα και αυτό προκύπτει:
Πέραν από την συνάφεια των όσων εκτίθενται στην παρούσα.
Από  την ιατροδικαστική εξέταση (σχετικό 11-02) όπου αυτή, αποδεδειγμένα, δεν συνάδει με την πραγματικότητα και συνιστά την ψυχιατρική μου εξέταση. Και.
Από τις γραπτές του εξηγήσεις προς την Πταισματοδίκη Ρόδου για τις με Α.Β.Μ.: Ε2020/2243 και Α2020/2564 δικογραφίες, με τις οποίες ζητάει την ακούσια νοσηλεία μου με αυτεπάγγελτη εισαγγελική εντολή, (σχετικό 04-44).
Με την ανωτέρω δε ενέργεια του σοδομισμού μου, ενεργών ως ηθικός αυτουργός, απέστρεψε τους προβολείς από του προσώπου του για τα όσα μακροχρόνια με υποβάλλει, με σκοπό την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου.
Έτι περαιτέρω.
Πέραν όλων των όσων ανωτέρω έχουν εκτεθεί, οι δολιοφθορές στα αυτοκίνητα μου είναι μια συνήθης κατάσταση, (σχετικό 04-37). Δεν διενεργούνται όλες για να πληγεί η σωματική μου ακεραιότητα, όμως αυτά μου επιφέρουν οικονομικές συνέπειες.
Μετά από δολιοφθορά στο παλιό μου αυτοκίνητο μάρκας VW με αριθμό ΡΟΖ 9849 και βλάβη που δεν μπορούσα να διορθώσω απέκτησα ένα Mercedes Vito με αριθμό ΡΚΑ 9019 σε εντελλόμενη πώληση. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αγόρασα με μηχανική βλάβη που κανένα συνεργείο δεν μου έφτιαχνε και εν τέλει στις 12-06-2012  12-06-2022  αυτό με εγκατέλειψε και έκτοτε δεν μπόρεσα να φτιάξω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε και να πουλήσω το ένα για να φτιάξω το άλλο. Όλα αυτά τα αναφέρω διότι είναι απολύτως ελεγχόμενα για το πρόσωπο μου. Κανένα συνεργείο  δεν προθυμοποιείται να μου επισκευάσει  αυτοκίνητο.
Έτυχα πάρα πολλές φορές δολιοφθορών στα αυτοκίνητα μου και κάποιες ήταν επικίνδυνες για την σωματική μου ακεραιότητα και την ζωή μου, (σχετικό 12-01).
Τα στημένα τροχαία ατυχήματα είναι συνήθη να συμβαίνουν σε εμένα.
Χαρακτηριστικότερο  παράδειγμα αυτό που μου συνέβη  στις 06-05-2021 (σχετικό 12-02) ερχόμενος με το αυτοκίνητο μου να καταθέσω την με αριθμό κατάθεσης 52/06-05-2021 κατατεθειμένη στη γραμματεία των ένδικων μέσων του Πρωτοδικείου Ρόδου, έφεση μου, στο Δικαστικό Μέγαρο, (σχετικό 01-06). Έτυχα  τροχαίου ατυχήματος (σχετικό 12-02) και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τούτο διενεργήθηκε δεν μου επιτρέπουν να το εκλάβω ως τυχαίο. Δεν είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει τροχαίο ατύχημα κατά την οδήγηση μου προς το Δικαστικό Μέγαρο.  Ακόμη ένα που μου συνέβηκε στις 18-01-2022 και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες και αυτό διενεργήθηκε, καταδεικνύουν ότι ήταν στημένο, (σχετικό 12-03). Ευτυχώς είχα μόνο υλικές ζημιές, χωρίς τραυματισμούς.
Είναι ηλίου φαεινότερο, εξ όσων στην παρούσα εκτίθενται, με την συνάφεια και την αλληλουχία που αυτά διενεργούνται σε βάθος χρόνου δεκαετιών, ότι ηθικός αυτουργός των δολιοφθορών στα αυτοκίνητα μου και των στημένων τροχαίων που μου έχουν συμβεί, είναι ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν.
Εν κατακλείδι. 
Ως εκ των ανωτέρω, κρυστάλλινα και τεκμηριωμένα, εκτίθεται, ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν είναι ηθικός αυτουργός όλων των μακροχρόνια έκνομων κατά εμού ενεργειών σε βάθος τριών και πλέον δεκαετιών.
Μάλιστα μέσω δομημένης και με διαρκή δράση ομάδας της οποίας είναι ο αρχηγός και ιθύνον νους, ενεργώντας πάντα εκ του ασφαλούς ως ηθικός αυτουργός, διαπράττοντας κλοπές, εκβιασμούς, υπεξαιρέσεις, απάτες και δεν διστάζει να κινηθεί  κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής των συνανθρώπων και συμπολιτών του, προκειμένου να υφαρπάξει τις περιουσίες μας. Μέλη δε της συγκεκριμένης δομημένης ομάδας, ως εκ της παρούσης προκύπτει, είναι, τουλάχιστον και σίγουρα, οι συγκατηγορούμενοι του.

Ο ίδιος δηλώνει στην με αριθμό κατάθεσης 254/04-11-2019 (σχετικό 07-01) κατατεθειμένη αγωγή του και στην τεσσαρακοστή  (40) σελίδα αυτής, ότι:
«… Η εν λόγω άδεια αναθεωρήθηκε μεταγενέστερα, η δε αναθεώρηση έφερε το όνομα μου, καθώς διά του από 30 Ιανουαρίου 2003 Ιδιωτικού Συμφωνητικού, υπογραφέντος μεταξύ εμού του δεύτερου ενάγοντος και των λοιπών συνιδιοκτητών των μελλοντικών ορόφων του βιομηχανικού χώρου, συμφωνήθηκε η ανέγερση της οικοδομής με δικά μου έξοδα, τα οποία θα μου καταβάλλονταν μελλοντικά και σταδιακά από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες, ενώ ως εγγύηση ενέγραψα στις λοιπές ιδιοκτησίες προσημειώσεις υποθήκης.»

Έχει κάθε λόγο να προτρέψει και να παρακινήσει τους συνιδιοκτήτες, συγκατηγορούμενους και οφειλέτες του, Ιωάννη Μανουσέλη, Αχμέτ Καπακλή και Χρυσάνθη Κώτη να αδικοπραγούν και βιαιοπραγούν κατά εμού και αυτό κάνει, σε αντάλλαγμα των οφειλών τους απέναντι του και σκοπό την νομιμοποίηση και αξιοποίηση του αυθαίρετου και κατεδαφιστέου ουσιαστικά δικού του κτιρίου, μιας και δεν προκύπτει από πουθενά, ούτε και ο ίδιος αναφέρει, ότι τον έχουν εξοφλήσει και αυτό προκύπτει και από την με αριθμό κατάθεσης 71/15-02-2023 (σχετικό 12-04) κατατεθειμένη αγωγή του κατά των συνιδιοκτητών του.
Πέραν τούτου με το να τους κατευθύνει εναντίον μου να αδικοπραγούν και να βιαιοπραγούν, αποστρέφει τους προβολείς της κοινωνίας, των αρχών και των θεσμών από του προσώπου του.
Έχει μάθει να εκμεταλλεύεται τους συνανθρώπους τους και τους πλησιάζει, όντας λύκος, με προβιά προβάτου, στρέφοντας τον έναν έναντι του άλλου και με σκοπό, σε βάθος χρόνου, την υφαρπαγή των περιουσιών τους, όπως προκύπτει από την με αριθμό κατάθεσης 71/15-02-2023 (σχετικό 12-04) κατατεθειμένη αγωγή του κατά των συνιδιοκτητών του στο αυθαίρετο (σχετικό 02-01) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (σχετικό 02-02) κτίριο του.
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως από την με αριθμό κατάθεσης 71/15-02-2023 (σχετικό 12-04) κατατεθειμένη αγωγή του προκύπτει, απέκτησε και το ξενοδοχείο του στην Κάλαθο, όπως με πληροφόρησε πρόσφατα γνωστός μου.  

Επιπρόσθετα όλων των ανωτέρω, χρησιμοποιεί καταχρηστικά και παράτυπα το κύρος της Δικαιοσύνης, για να επιβάλλεται και να εκμεταλλεύεται τους συμπολίτες του, υφαρπάζοντας τις ιδιοκτησίες τους, όπως και με εμένα, πέραν όλων των άλλων έπραξε, επιβάλλοντας μου παρανόμως συντηρητική κατάσχεση ένεκα της υπ’ αριθμόν 40/2021 (σχετικό 01-05) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου,  η οποία ρητά αναφέρει στην 29η σελίδα της ότι δεν είναι άμεσα εκτελεστή και ενόσω η δικαστική μεταξύ μας διένεξη είναι εν εξελίξει, μάλιστα σε επίπεδο Αρείου Πάγου.

Νομική Θεμελίωση.

Περί ηθικής αυτουργίας άρθρο 46 ΠΚ:
Η αντικειμενική υπόσταση της ηθικής αυτουργίας σε άδικη πράξη, κατ' άρ. 46 παρ. 1 περ. α ΠΚ, στοιχειοθετείται όταν:
O κατηγορούμενος προκάλεσε στον αυτουργό την απόφαση να τελέσει ορισμένη πράξη ΑΠ Ποιν.318/2011 ΑΠ Ποιν. Συμβούλιο 755/2014, και η πράξη αυτή συγκροτεί την αντικειμενική υπόσταση ορισμένου εγκλήματος ΑΠ Ποιν. Συμβούλιο 755/2014 (άδικη πράξη ΑΠ Ποιν. 318/2011), και ο αυτουργός τέλεσε την πράξη ΑΠ Ποιν. Συμβούλιο 755/2014, ή ο αυτουργός επιχείρησε πράξη που περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης της άδικης πράξης ΑΠ Ποιν. 318/2011.
Η υποκειμενική υπόσταση της ηθικής αυτουργίας σε άδικη πράξη, κατ' άρ. 46 παρ. 1 περ. α ΠΚ, στοιχειοθετείται όταν: ο κατηγορούμενος έχει συνείδηση ότι παρήγαγε στον φυσικό αυτουργό την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη ΑΠ Ποιν. 318/2011, και ο κατηγορούμενος έχει συνείδηση της ορισμένης πράξης στην οποία παρακινεί τον φυσικό αυτουργό ΑΠ Ποιν. 318/2011.
Η υποκειμενική υπόσταση της ηθικής αυτουργίας σε άδικη πράξη, κατ' άρ. 46 παρ. 1 περ. α ΠΚ, στοιχειοθετείται όταν ο ηθικός αυτουργός ενήργησε με δόλο, δηλαδή προκάλεσε ηθελημένα την απόφαση για τη διάπραξη από τον άλλον της αντικειμενικής υπόστασης ορισμένου εγκλήματος, με γνώση, θέληση, ή αποδοχή της συγκεκριμένης εγκληματικής πράξης ΑΠ Ποιν. 27/2015.
Δηλαδή απαιτείται δόλος του ηθικού αυτουργού, δηλαδή ηθελημένη πρόκληση της απόφασης για τη διάπραξη από τον άλλο της αντικειμενικής υπόστασης ορισμένου εγκλήματος με θέληση, γνώση και αποδοχή της συγκεκριμένης εγκληματικής πράξης ΑΠ Ποιν. Συμβούλιο 755/2014.
Η πρόκληση της απόφασης μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς ο νόμος δεν ορίζει ΑΠ Ποιν. Συμβούλιο 755/2014, αρκεί να παρήγαγε στον αυτουργό την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη ΑΠ Ποιν.318/2011.
Ενδεικτικά, η απόφαση μπορεί να προκλήθηκε
με συμβουλή ΑΠ Ποιν. 318/2011 ΑΠ Ποιν. Συμβούλιο 755/2014,
με απειλή ΑΠ Ποιν. 318/2011,
με υπόσχεση ΑΠ Ποιν. 318/2011,
με χορήγηση αμοιβής ΑΠ Ποιν. 318/2011,
με χορήγηση άλλων ανταλλαγμάτων ΑΠ Ποιν. 318/2011,
με πρόκληση οποιασδήποτε πλάνης ΑΠ Ποιν. 318/2011,
με εκμετάλλευση οποιασδήποτε πλάνης ΑΠ Ποιν. 318/2011,
με πειθώ ΑΠ Ποιν. 318/2011 ΑΠ Ποιν. Συμβούλιο 755/2014,
με φορτικότητα ΑΠ Ποιν. 318/2011 ΑΠ Ποιν. Συμβούλιο 755/2014,
με προτροπές ΑΠ Ποιν. Συμβούλιο 755/2014,
με παρακίνηση ΑΠ Ποιν. Συμβούλιο 755/2014,
με παρόρμηση ΑΠ Ποιν. Συμβούλιο 755/2014,
με ενθάρρυνση ΑΠ Ποιν. Συμβούλιο 755/2014,
με παραινέσεις ΑΠ Ποιν. Συμβούλιο 755/2014,
με εκμετάλλευση της επιβολής στον φυσικό αυτουργό, λόγω υπηρεσιακής εξάρτησης ΑΠ Ποιν. Συμβούλιο 755/2014. 7/10/22, 8:25 π.μ. Ηθική αυτουργία https://greeklaw.github.io/gr/  ηθική-αυτουργία.html 2/2
Περιεχόμενο απόφασης για ηθική αυτουργία
Για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής ποινικής απόφασης για ηθική αυτουργία, πρέπει να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος και τα μέσα με τα οποία ο ηθικός αυτουργός προκάλεσε στον φυσικό αυτουργό την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε ΑΠ Ποιν. 27/2015, και τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία το δικαστήριο συνήγαγε ότι ο ηθικός αυτουργός παρήγαγε στον φυσικό αυτουργό την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε ΑΠ Ποιν. 27/2015.
Άμεση αυτουργία
Άμεση συνέργεια σε τελούμενη από άλλον άδικη πράξη, κατ' άρ. 46 παρ. 1 περ. β ΠΚ, υπάρχει όταν ο κατηγορούμενος παρείχε άμεση συνδρομή στον φυσικό αυτουργό κατά τη διάρκεια της κύριας πράξης και κατά την εκτέλεση αυτής από τον αυτουργό, έτσι ώστε, χωρίς τη συνδρομή του κατηγορουμένου, να μην ήταν δυνατή με βεβαιότητα η διάπραξη της άδικης πράξης κάτω από τις περιστάσεις που τελέστηκε ΑΠ Ποιν. 318/2011.
"Άμεσος συνεργός" είναι εκείνος που, με πρόθεση, παρέχει άμεση συνδρομή στον αυτουργό κατά την εκτέλεση και τη διάρκεια της κύριας πράξης κατά τέτοιο τρόπο ώστε, χωρίς αυτή τη συνδρομή, δεν θα ήταν με βεβαιότητα δυνατή η τέλεση του εγκλήματος υπό τις περιστάσεις που διαπράχθηκε, ενώ ο δόλος του άμεσου συνεργού περιλαμβάνει τη θέληση για άμεση υποστήριξη του εκτελούντος την κύρια πράξη και τη γνώση της συγκεκριμένης πράξης, στην οποία παρέχει τη συνδρομή του, καθώς και ότι η τελευταία παρέχεται κατά την εκτέλεση της ίδιας πράξης ΑΠ Ποιν. Συμβούλιο 755/2014.

Περί  εγκληματικής οργάνωσης – συμμορίας άρθρο 187 ΠΚ:
«1. Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με  διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα (οργάνωση) «που επιδιώκει»*** τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 207 (παραχάραξη), 208 (κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων), 216 (πλαστογραφία), 218 (πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση), 264 (εμπρησμός), 265 (εμπρησμός σε δάση), 268 (πλημμύρα), 270 (έκρηξη), 272 (παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες), 277 (πρόκληση ναυαγίου), 279 (δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων), 291 (διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών), 299 (ανθρωποκτονία με πρόθεση), 310 (βαριά σωματική βλάβη), 322 (αρπαγή), «322Α και 322Β (αναγκαστική εξαφάνιση προσώπου)»^^^ (βλ. σχόλια), 323 (εμπόριο δούλων), "323A (εμπορία ανθρώπων)", 324 (αρπαγή ανηλίκων), 327 (ακούσια απαγωγή), 336 (βιασμός), 338 (κατάχρηση σε ασέλγεια), 339 (αποπλάνηση παιδιών), "348Α (πορνογραφία ανηλίκων), 351 (σωματεμπορία), 351Α (ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής)", 374 (διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής), 375 (υπεξαίρεση), 380 (ληστεία), 385 (εκβίαση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 404 (τοκογλυφία),..»
«3. Όποιος διευθύνει την οργάνωση της πρώτης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών».

Επειδή.

Ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν έχει ενεργήσει, ως ηθικός αυτουργός, και ως διευθύνων την εγκληματική οργάνωση που συνιστούν με τους συγκατηγορούμενους του κατά εμού σε βάθος χρόνου τουλάχιστον και ενδεικτικά τα κάτωθι:

 1. Στις 25-03-2006 (σχετικό 04-27) μου αφαίρεσε από τη επιχείρηση μου διά γνωστού – αγνώστου, μεταξύ άλλων, υπολογιστές και τον φορολογικό μηχανισμό της επιχείρησης μου, ένα αυτοκίνητο και επιταγές μου και ως εκ τούτου είναι ένοχος της συγκεκριμένης κατά εμού αδικοπραξίας κατ’ άρθρο 372 του ΠΚ.
 2. Στις 14-07-2006 (σχετικό 04-29) με εξύβρισε δια του Ιωάννη Μανουσέλη στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή των εξήντα ημερών φυλάκισης κατ’ άρθρο 361 § 1 του ΠΚ.
 3. Στις 03-09-2006 (σχετικό 04-30) με εξύβρισε και με απείλησε διά του Ιωάννη Μανουσέλη στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή των τριών (3) μηνών φυλάκισης κατ’ άρθρα 26 § 1, 27 § 1, 333 & 361 § 1 του ΠΚ.
 4. Στις 31-10-2006 (σχετικά 04-35) αποπειράθηκε να με εκβιάσει από κοινού διά του Ιωάννη Μανουσέλη και πέντε μπράβων εντός του γραφείου μου και για αυτό επιβλήθηκε στον Ιωάννη Μανουσέλη η ποινή των επτά (7) μηνών φυλάκισης κατ’ άρθρα 1, 12, 14, 16, 26 § 1, 27 § 1, 42, 45, 51, 53, 57, 61, 63, 79 και 385 § 1γ του ΠΚ.
 5. Στις 23-01-2007 (σχετικό 04-37) διά γνωστών - αγνώστων διενήργησε φθορά κατά της ιδιοκτησίας μου, με σκοπό την σωματική ακεραιότητα και την ζωή μου, κατ’ άρθρο 381 § 1 του ΠΚ.
 6. Στις 13-01-2009 (σχετικά 06-06, 06-07, 06-08) κατέθεσε ψευδή κατά εμού έγκληση διά της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη και στις 21-04-2015 όπου και συζητήθηκε η ψευδής έγκληση της, διά της ιδίας ψευδομαρτύρησε ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου και ως εκ τούτου είναι ένοχος κατά τα άρθρα 224 & 229 του ΠΚ.
 7. Στις 21-05-2009 (σχετικό 04-39) αποπειράθηκε να μου προκαλέσει επικίνδυνη σωματική βλάβη με αυτοκίνητο διά του Ιωάννη Μανουσέλη και για αυτό του επιβλήθηκε η ποινή των πέντε (5) μηνών φυλάκισης, κακώς με αναστολή διότι δεν υπήρχε το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου στην δικογραφία ???, κατ’ άρθρα 1, 14, 16, 17, 18β, 26 § 1, 27 §1, 42, 51, 53, 54, 61, 63, 79, 309 σε συνδυασμό με 308 § 1 του ΠΚ.
 8. Στις 11-02-2010 (σχετικό 08-01) μου αφαίρεσε διά αγνώστων από το αυτοκίνητο μου μεταξύ άλλων τον φορητό υπολογιστή μου και την επαγγελματική μου τσάντα με επιταγές, την ταυτότητα μου και άλλα σημαντικά έγγραφα της επιχείρησης μου και ως εκ τούτου είναι ένοχος της συγκεκριμένης κατά εμού αδικοπραξίας κατ’ άρθρο 372 του ΠΚ.
 9. Στις 27-04-2010 (σχετικό 05-01) ψευδομαρτύρησε διά του Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ και για αυτό του επιβλήθηκε η ποινή φυλάκισης ενός (1) χρόνου κατ’ άρθρα 1, 14, 16, 18, 26 § 1, 27, 51, 53, 57, 63, 65, 68, 79, 94, 224 § 2 σε συνδυασμό με την § 1 του ΠΚ.
 10. Στις 06-04-2015 (σχετικά 11-01  έως  11-08) με υπέβαλε σε σοδομισμό από τον ιατρό Κωνσταντίνο Ζούγκα άρθρα 336, 337 ΠΚ..
 11. …..

Επειδή.
Στην προκειμένη περίπτωση, με βάση τα πραγματικά περιστατικά που εκτέθηκαν και αναλύθηκαν ανωτέρω υπάρχουν απτές  αποδείξεις ότι ο 1ος εγκαλούμενος τέλεσε κατά εμού τουλάχιστον,  τα εγκλήματα της ηθικής αυτουργίας, κατ’ εξακολούθηση, κατ’ άρθρο 46 και συνεπεία αυτού των άρθρων 224 § 1 & 2, 308 § 1, 309, 333, 336, 337, 361 § 1, 372, 381 § 1, 385 § 1γ και 187 του Ποινικού Κώδικα σε βάρος μου.

Επειδή
Στην προκειμένη περίπτωση, με βάση τα πραγματικά περιστατικά που εκτέθηκαν και αναλύθηκαν ανωτέρω υπάρχουν απτές  αποδείξεις ότι ο εγκαλούμενος διευθύνει την οργάνωση των συγκατηγορούμενων του.

Επειδή.
Υπάρχουν απτές αποδείξεις ότι οι εγκαλούμενοι συνιστούν ομάδα με διαρκή δράση και με σκοπό τον παράνομο πλουτισμό.

Επειδή.
Υπάρχουν απτές αποδείξεις για την κίνηση της ποινικής δίωξης των εγκαλούμενων.

Επειδή.
Προσκομίζω συνοδεία της παρούσης όλα τα αναφερόμενα σε αυτήν σχετικά ντοκουμέντα σε τρις (3) βιβλιοδετημένου τόμους, ως κατωτέρω:

Τόμος Α!  Από 01-01 έως 03-13
Τόμος Β!  Από 04-01 έως 08-06
Τόμος Γ!  Από 09-01 έως 12-04 

  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

Να διωχθεί ποινικά ο κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν για την διάπραξη εις βάρος μου των εγκλημάτων του άρθρου 46 και συνεπεία αυτού των άρθρων 224 § 1 & 2, 229, 308 § 1, 309, 333, 336, 337 § 1, 361 § 1, 372, 381 § 1, 385 § 1γ και του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, διότι η ως άνω έγκληση μου είναι νόμω και ουσία βάσιμη.
Να
διωχθούν ποινικά οι κατηγορούμενοι για τις πράξεις που αυτοί εις έκαστος τέλεσε εναντίον μου στα πλαίσια του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, διότι η ως άνω έγκληση μου είναι νόμω και ουσία βάσιμη.
Να
επεκταθεί η ποινική έρευνα κατά όσων προκύψει, από την παρούσα, ότι τέλεσαν ποινικά αδικήματα εναντίον μου και κατά παντός υπευθύνου.

Επιπρόσθετα και άμεσα.

Ζητώ.

Επίσημο  αντίγραφο της παρούσης.

     

Ρόδος 31-03-2023

Ο Εγκαλών,
Θωμάς – Δημήτριος Σπανός Του Χρήστου.

SpTh Ypografi 180x122

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos