+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

 

Αγαπητοί αναγνώστες.
Σήμερα κατέθεσα την με αριθμό κατάθεσης 234/11-10-2019 αγωγή μου κατά του Μανουσέλη Ιωάννη.
Τούτης  μπορείτε να λάβετε γνώση πατώντας και εδώ.
Επίσης τούτη θέτω στη διάθεση σας κατωτέρω αυτούσια ως έχει.

Ρόδος 11-10-2019

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.

.

.

.

.

.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
(Τακτική Διαδικασία)

Του Σπανού Θωμά - Δημήτριου του Χρήστου, κατοίκου Ρόδου στο 5ο χλμ Λεωφόρου Ρόδου – Λίνδου, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857 και  ΑΦΜ: 027637336, Δ.Ο.Υ. Ρόδου 7542.                                                   

ΚΑΤΑ

Του Ιωάννη Μανουσέλη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ρόδου στην οδό Μάρκου Μπότσαρη και στον αριθμό 42 με Α.Δ.Τ.: Μ 937142 και Α.Φ.Μ.: 031951139  Δ.Ο.Υ. Ρόδου 7542.

____________________________***____________________________

 

 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ παράνομη συναλλακτική συμπεριφορά του
  ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ παράνομη προστασία του
  ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ από τις Αρχές και τους Θεσμούς του νησιού.

Δια της υπ’ αριθμόν 3651/2002 (σχετικό 01 α΄) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, με την κατηγορία της απάτης κατ’ εξακολούθηση με προκληθείσα ζημιά ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ο εναγόμενος κηρύχτηκε ένοχος σε φυλάκιση τριών (3) ετών, για τους λόγους ότι:
«Κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούμενο του ότι στη Ρόδο, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος παράνομο περιουσιακό όφελος έβλαψε ξένη περιουσία πείθοντας άλλον σε πράξη η ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών η ζημιά δε που προκλήθηκε ήτο ιδιαιτέρα μεγάλης αξίας και συγκεκριμένα στις 27/7/1998 ενώ είχε προσδιοριστεί να εκδικαστεί ενώπιον του Μον/λούς Πρωτ/κείου Ρόδου η με αριθμό κατάθεσης 727/1998 αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης του εγκαλούντος Μεχμέτ Κοζαγκή παράστησε σ’ αυτόν ψευδώς ότι ήδη είχε εισπράξει και θα εισέπραττε μέχρι 30-8-98 το ποσόν των 200.000.000 δρχ. από την πώληση οριζόντιων ιδιοκτησιών επί του προαναφερόμενου ανωτέρω και υπό στοιχείο Α ακινήτου, όπου θα ανήγειρε εμπορικό κέντρο και έτσι έπεισε τον εγκαλούντα Μεχμέτ Κοζαγκή να αποδεχθεί την με αριθμό 356885706 μεταχρονολογημένη επιταγή ποσού 150.000.000 δρχ. εκδόσεως του ιδίου, σε διαταγή του εγκαλούντος με πληρώτρια  τράπεζα την Ιονική και με ημερομηνία πληρωμής την 6-9-98 καθώς επίσης να παραιτηθεί από το δικόγραφο της ανωτέρω αιτήσεως συντηρητικής κατάσχεσης, πράξη στην οποία δεν θα προέβαινε ο εγκαλών εάν εγνώριζε την αληθινή κατάθεση και ειδικότερα ότι ο κατ/νος δεν είχε πωλήσει οριζόντιες ιδιοκτησίες ούτε είχε εισπράξει προκαταβολές από υποψήφιους αγοραστές η δε επιταγή ήτο ακάλυπτη ελλείψει διαθεσίμων κεφαλαίων τόσο κατά την έκδοση της (27-7-98) όσο και κατά την ημερομηνία πληρωμής (6-9-98) με αποτέλεσμα να υποστεί ο εγκαλών ζημιά ιδιαιτέρα μεγάλης αξίας ανερχομένη στο ποσό των 150.000.000 δρχ. ποσό το οποίο ο ίδιος ο κατ/νος προσπορίστηκε παράνομα καθόσον επιδικάστηκε σ’ αυτόν ως προαναφέρεται, η κυριότητα του ακινήτου συνιδιοκτησίας των Μεχμέτ και Σεριφέ Κοζαγκή, η ζημιά δε που προκλήθηκε ήτο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας».

Διά της υπ’ αριθμόν 2222/2005 (σχετικό 01 β΄) απόφασης του Αρείου Πάγου (ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα – Σε Συμβούλιο) απορρίφτηκε η από 30 Ιουνίου 2004 αίτηση του εναγομένου για αναίρεση της υπ’ αριθμόν 229/2003 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου  με την οποία απορρίφτηκε, ως ανυποστήρικτη η έφεση που είχε ασκήσει ο εναγόμενος κατά της ανωτέρω αναφερομένης υπ’ αριθμόν 3651/11-12-2002 καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.
Ο εναγόμενος έπρεπε να εκτίσει, αμετακλήτως, την ποινή φυλάκισης των τριών ετών που του επιβλήθηκε δια της υπ’ αριθμόν 3651/2002 (σχετικό 01 α΄) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, με την κατηγορία της απάτης κατ’ εξακολούθηση για προκληθείσα ζημιά ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.
Όμως, ένεκα προστασίας του, από τις αρχές και τους θεσμούς του νησιού, προκειμένου να εξαπατά μακροχρόνια και κατ’ εξακολούθηση την κοινωνία της Ρόδου, προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων, διά της υπ’ αριθμόν 327/26-07-2006 (σχετικό 01 γ΄) εντολής του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου εισήχθη παρανόμως ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου η από 21-07-2006 (σχετικό 01 δ΄) αίτηση του Ιωάννη Μανουσέλη, δηλαδή του εναγόμενου.
Τούτη αιτήθηκε, παρανόμως προς αποφυγή σύλληψης του, καθώς έπρεπε να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου, μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, με επίκληση ευτελούς δικαιολογίας, διά του υπ’ αριθμόν 24260/21-06-2006  (σχετικό 01 ε΄) πληρεξούσιου του συμβολαιογράφου Ρόδου Κωνσταντίνου Γ. Τζεδάκη.

Διά της ανωτέρω παράνομης διαδικασίας, εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν
2711/26-07-2006 (σχετικό 01 στ΄) απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου με την οποία μετατράπηκε σε χρηματική η ποινή φυλάκισης των τριών (3) ετών που επιβλήθηκε στον εναγόμενο διά της υπ’ αριθμόν 3651/2002 (σχετικό 01 α΄) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, ‘’γράφοντας στα παλιά τους τα παπούτσια’’ την υπ’ αριθμόν  2222/2005 (σχετικό 01 β΄) απόφαση του Αρείου Πάγου (ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα – Σε Συμβούλιο).

        

 1. ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΜΗ εκδήλωσης ποινικά κολάσιμων πράξεων
  του ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ κατά εμού.

Το ανωτέρω ακίνητο, δηλαδή την 80Α Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου, την οποία ο εναγόμενος απέκτησε με την ανωτέρω αναφερομένη εξαπάτηση Οθωμανών, αμέσως την ίδια ημέρα στις 08-05-1997, όπου έγινε η θεμελιώδης καταγραφή της χρησικτησίας του εναγόμενου διά της υπ’ αριθμόν 123/1996  (σχετικό 02 α΄) απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου, αμέσως την ίδια ημέρα στις 08-05-1997 πώλησε σε έτερο Οθωμανό στον Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμόν 1600/09 (σχετικό 02 β΄) Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας και Βαρών της 80Α ΚΜΓΡ, με την πρώτη εγγραφή σε αυτό.
Εκ του ιδίου πιστοποιητικού ιδιοκτησίας και βαρών, προκύπτει ότι μεταγενέστερα ο εναγόμενος έγινε και πάλι μεταξύ και άλλων συνιδιοκτήτης του συγκεκριμένου ακινήτου, με κύριο ιδιοκτήτη τον Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν.
Στο ανωτέρω ακίνητο στην 80Α Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου, την οποία απέκτησε ο εναγόμενος, ως προαναφέρθηκε, με την ανωτέρω αναφερομένη εξαπάτηση και με εργοδότη τον Ανδρέα Μαντζόν, όπως προκύπτει από το διάγραμμα κάλυψης (σχετικά 02 γ΄δ΄) που προσκομίστηκε από τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό Αφαντενό Βασίλη στις 07-06-1998  στην Πολεοδομία προς έγκριση για την έκδοση της υπ’ αριθμόν 246/98 (σχετικό 02 ε΄) οικοδομικής άδειας, ο εναγόμενος ήγειρε αυθαίρετο (σχετικό 02 στ΄) και κατεδαφιστέο (σχετικό 02 ζ΄) κτίριο.
Το συγκεκριμένο κτίριο ήγειρε παρανόμως, μεταχειριζόμενος προς τούτο παράνομη μεθόδευση με φωτογραφική νομαρχιακή απόφαση.

Συγκεκριμένα:
Διά της υπ’ αριθμόν ΤΥ2267/01-04-1997 (σχετικό 02 η΄) απόφασης του Νομάρχη Δωδεκανήσου, η Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου  καθόρισε την οικοδομική γραμμή, για το τμήμα της Εθνικής οδού εκατέρωθεν της 80Α ΚΜΓΡ, δηλαδή το ακίνητο που με απάτη απέκτησε ο εναγόμενος, στα τριάντα (30) μέτρα από τον άξονα της Εθνικής οδού.
Διά της υπ’ αριθμόν ΤΥ6903/29-05-1998 (σχετικό 02 θ΄) απόφασης του Νομάρχη Δωδεκανήσου, η Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, έγκρινε κοινή προσωρινή κυκλοφοριακή σύνδεση της 80Α ΚΜΓΡ ιδιοκτησίας πλέον του Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ και της 75 ΚΜΓΡ ιδιοκτησίας Δήμου Ρόδου.
Τούτο διότι η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης είναι απαραίτητο συνοδό έργο έκδοσης οικοδομικής αδείας. Με αυτή την προσωρινή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, που προσκομίστηκε αμέσως μετά στις 07-06-1998 στην Πολεοδομία Ρόδου εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 246/98 (σχετικό 02 ε΄) οικοδομική άδεια αρχικά στο όνομα του εναγόμενου, κατόπιν μεταβιβάστηκε στον Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ για να καταλήξει στον Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν.
Να σημειωθεί ότι ουδέποτε δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση, καθώς είναι αντικειμενικά, βάση νομοθεσίας, αδύνατος η δημιουργία της.
Όμως επιτέλεσε τον σκοπό για τον οποίο προσωρινά εγκρίθηκε, αυτόν της έκδοσης της 246/98 (σχετικό 02 ε΄) οικοδομικής άδειας, στην 80Α Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου.
Διά της υπ’ αριθμόν ΧΟΠ5585/12-12-2000 (σχετικό 02 ι΄)  απόφασης του μετέπειτα  Νομάρχη Δωδεκανήσου, η Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου ανακάλεσε την υπ’ αριθμόν ΤΥ6903/29-05-1998 (σχετικό 02 θ΄) απόφαση του προηγούμενου Νομάρχη Δωδεκανήσου, καθώς διαπιστώθηκε ότι αντίκειται στις ισχύουσες Πολεοδομικές διατάξεις.

Η ανωτέρω 246/98 (σχετικό 02 ε΄) παρανόμως εκδοθείσα οικοδομική άδεια αρχικά στο όνομα του εναγόμενου, παρανόμως αναθεωρήθηκε ως προς την ισχύ της στις 01-08-2002 όπως προκύπτει από το σώμα αυτής, μα και το υπ’ αριθμόν ΧΟΠ5730/27-09-2005 (σχετικό 02 ια΄) έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, όπου γίνεται σχετική μνεία αυτού.
Στο συγκεκριμένο δε έγγραφο ΧΟΠ5730/27-09-2005 (σχετικό 02 ια΄) δηλώνεται ψευδώς ότι υπολείπονται εργασίες κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος του Β΄ ορόφου, υπονοώντας εμμέσως την ύπαρξη – κατασκευή και του δευτέρου ορόφου του συγκεκριμένου  αυθαίρετου (σχετικό 02 στ΄) και κατεδαφιστέου (σχετικό 02 ζ΄) κτιρίου, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι έχει οικοδομηθεί μόνο το ισόγειο αυτού, όπως διαφαίνεται από πρόσφατη φωτογραφία του συγκεκριμένου κτιρίου (σχετικό 02 ιβ΄) και γνωρίζουμε  όλοι στο νησί περνώντας καθημερινά από μπροστά του.
Πέραν όλων των μόλις ανωτέρω αναφερομένων σχετικά με την παράνομη παράταση της ισχύος της συγκεκριμένης  246/98 (σχετικό 02 ε΄) παρανόμως εκδοθείσας οικοδομικής αδείας, τούτη έληξε οριστικά και αμετάκλητα  στις 24-06-2006, αδυνατώντας αναθεώρησης και επανέκδοσης,  όπως προκύπτει από το σώμα αυτής, μα και το υπ’ αριθμόν ΔΤΕ 1301/06-04-2015 (σχετικό 02 ιγ΄) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, όπου σε αυτό δηλώνεται ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση κυκλοφοριακής σύνδεσης στην 80Α ΚΜΓΡ, απαραίτητο συνοδό έργο έκδοσης οικοδομικής αδείας.
Ένεκα δε των ανωτέρω το συγκεκριμένο κτίριο αδυνατεί οιασδήποτε δικαιοπραξίας.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα δύο γεγονότα, δηλαδή:

 1. Η μετατροπή σε χρηματική της ποινής φυλάκισης των τριών (3) ετών του εναγόμενου διά της υπ’ αριθμόν 2711/26-07-2006 (σχετικό 01 στ΄) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, αποθράσυνε πλήρως τον εναγόμενο στο να εξυβρίζει, χειροδικεί, εκβιάζει, απειλεί, εξαπατά και επιχειρεί κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής μου, όπως κατωτέρω πρόκειται να λάβετε γνώση. 
 2. Η οριστική και αμετάκλητη λήξη της 246/98 (σχετικό 02 ε΄) παρανόμως εκδοθείσας οικοδομικής αδείας στις 24-06-2006 ήταν η αφορμή και αιτία της εκδήλωσης της ανωτέρω αναφερομένης παραβατικής κατά εμού συμπεριφοράς του εναγόμενου, σε συνδυασμό με την ουσιαστικά ατιμωρησία και προστασία του από τις τοπικές Αρχές και Θεσμούς, όπως πρόκειται να γνωρίσετε κατωτέρω.

Εκ των ανωτέρω καταδεικνύεται ότι εξ αρχής της κτίσεως του συγκεκριμένου ακινήτου διενεργούνται έκνομες ενέργειες του εναγόμενου και αυτές στράφηκαν κατά εμού, με σκοπό την οικονομική και βιολογική εξόντωση μου, καθώς η όμορη του συγκεκριμένου  αυθαίρετου (σχετικό 02 στ΄) και κατεδαφιστέου (σχετικό 02 ζ΄) κτιρίου ιδιοκτησία μου, είναι η μοναδική διέξοδος νομιμοποίησης του,  όπως προκύπτει από την μια εξ’ όσων  διαθέτω έκθεση πραγματογνωμοσύνης του αρχιτέκτονα μηχανικού κυρίου Νίκου Σαββόπουλου (σχετικό 03 α΄) και του σχεδιαγράμματος (σχετικό 03 β΄) που την συνοδεύει.
Όλα δε τα ανωτέρω δεν ήταν γνωστά σε εμένα εξ αρχής αλλά πολύ μεταγενέστερα περιήλθαν εις γνώση μου αναζητώντας να βρω εξήγηση στην ακραία, χαρακτηριζόμενη μάλιστα και ως αχάριστη,  παραβατική συμπεριφορά του εναγόμενου κατά εμού και όχι μόνον αυτού.

 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Από τον εναγόμενο, ο οποίος ενεργούσε ως πωλητής, αγόρασα διά του υπ’ αριθμόν  9825/13-12-2001 (σχετικό 04 α΄)  προσυμφώνου αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Ευσταθίου Μητσού τις οριζόντιες ιδιοκτησίες (ΖΙ1, ΖΙ2, ΖΑ1, ΖΑ2, ΖΒ1,ΖΒ2) ενός μελλοντικού κτιρίου, χαρακτηριζόμενο με το γράμμα ΖΗΤΑ (Ζ), όμορο του ήδη υφιστάμενου κτιρίου ΓΑΜΜΑ (Γ), στην 84 Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου και από τα παρακρατηθέντα προς ανακατανομή ποσοστά του οικοπέδου, με συνολικό τίμημα 4.900.000 δρχ. (14.380,04 €), όπως τυπικά αναφέρεται στη συγκεκριμένη συμβολαιογραφική πράξη.
Το συγκεκριμένο ακίνητο αγόρασα από τον εναγόμενο μετά από μεγάλη πίεση του να το αγοράσω διότι ήταν σε δεινή οικονομική κατάσταση και διότι μου όφειλε αρκετά χρήματα.
Το τίμημα που αναφέρεται στο συγκεκριμένο συμβόλαιο έχω εξοφλήσει και κατέχω εις χείρας μου και τις δύο συναλλαγματικές που σε αυτό αναφέρονται (σχετικό 04 β΄), όπως έχω εκπληρώσει και κάθε άλλη οικονομική η συμβατική υποχρέωση μου που από αυτό απορρέει, μάλιστα δε και πολύ παραπάνω του αρχικά συμφωνηθέντος τιμήματος.
Ο εναγόμενος, ενεργώντας ως ιδιοκτήτης και πωλητής, με την συγκεκριμένη υπ’ αριθμόν 9825/13-12-2001 (σχετικό 04 α΄) συμβολαιογραφική πράξη ανέλαβε την υποχρέωση να συστήσει και να μου παραδώσει τις ανωτέρω αναφερόμενες  (ΖΙ1, ΖΙ2, ΖΑ1, ΖΑ2, ΖΒ1,ΖΒ2) μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες  ελεύθερες βαρών.
Διά του υπ’ αριθμόν  10164/14-06-2002 (σχετικό 04 γ΄) προσυμφώνου  αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Ευσταθίου Μητσού ο εναγόμενος, ενεργώντας ως ιδιοκτήτης και πωλητής, ανέλαβε την υποχρέωση να μου παραδώσει ελεύθερη βαρών και την αέρινη στήλη, χαρακτηριζόμενη ως (ΓΒΔ), του ιδίου μελλοντικού κτιρίου ΖΗΤΑ (Ζ) από τα παρακρατούμενα ποσοστά προς ανακατανομή της 84 Κτηματολογικής Μερίδας Γαιών Ρόδου, όπως αυτά αναφέρονται στην συγκεκριμένη 10164/14-06-2002 (σχετικό 04 γ΄) συμβολαιογραφική πράξη, με υπογραφή του οριστικού συμβολαίου έως και την 30-06-2012, με το τίμημα της συγκεκριμένης αγοραπωλησίας, ανερχόμενο στο ποσόν των 1.676 €,  να έχει ήδη καταβληθεί.
Διά της υπ’ αριθμόν 10165/14-06-2002 (σχετικό 04 δ΄) πράξης παράτασης προσυμφώνου της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Ευσταθίου Μητσού ο εναγόμενος συμφώνησε από κοινού με εμένα την παράταση της προθεσμίας υπογραφής του οριστικού συμβολαίου του υπ’ αριθμόν  9825/13-12-2001 (σχετικό 04 α΄)  προσυμφώνου αγοραπωλησίας, της ιδίας συμβολαιογράφου έως και την 30-06-20012.

Ο εναγόμενος όμως δεν είχε σκοπό να συστήσει τις ανωτέρω αναφερόμενες μελλοντικές ιδιοκτησίες χαρακτηριζόμενες με το γράμμα ΖΗΤΑ (Ζ), όπως και ποτέ δεν τις σύστησε, στην 84 ΚΜΓΡ και να μου τις παραδώσει ως όφειλε, υποχρέωση του που απορρέει  από τα ανωτέρω αναφερόμενα  υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικό 04 α΄) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 04 γ΄) προσύμφωνα αγοραπωλησίας, της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Ευσταθίου Μητσού ως και την υπ’ αριθμόν 10165/14-06-2002 (σχετικό 04 δ΄) πράξη παράτασης προσυμφώνου της ιδίας συμβολαιογράφου.

Κύρια και άμεση καταδολίευση του εναγόμενου
κατά εμού και κατά τρίτων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου).

Προς αποφυγή να εκπληρώσει ο εναγόμενος τις ανωτέρω αναφερόμενες συμβατικές του υποχρεώσεις, προς εμένα και προφανώς και προς άλλους, σύστησε τον Ιούνιο του 2003 ανώνυμη εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», της οποίας ήταν πρόεδρος, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμόν 2789/23-06-2003 (σχετικό 04 ε΄) έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου.
Στην συγκεκριμένη δε εταιρεία μεταβίβασε μεγάλο μέρος της ιδιοκτησίας του, μεταξύ των οποίων και μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες που σύστησε στην 84 ΚΜΓΡ, εξαντλώντας το μεγαλύτερο παρακρατούμενο προς ανακατανομή ποσοστό του συγκεκριμένου ακινήτου, προς αποφυγή να εκπληρώσει τις ανωτέρω αναφερόμενες συμβατικές του υποχρεώσεις προς εμένα και τρίτους, όπως κατωτέρω εκτίθεται.

Διά της υπ’ αριθμόν 21238/30-01-2001 (σχετικό 04 στ΄) συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης μερικότερης οριζόντιας ιδιοκτησίας του συμβολαιογράφου Ρόδου Κωνσταντίνου Γεωργίου Τζεδάκη, νομίμως μεταγραμμένης στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου διά της υπ’ αριθμόν 8835/24-09-2003 (σχετικό 04 ζ΄) γενικού ευρετηρίου κτηματολογικής πράξης,  ο εναγόμενος σύστησε τις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες (ΔΙ1, ΔΙ2, ΔΑ1, ΔΑ2, ΔΒ1,ΔΒ2, ΔΒΑ) του μελλοντικού κτιρίου χαρακτηρισμένο με το γράμμα ΔΕΛΤΑ (Δ), στην 84 ΚΜΓΡ.
Δια του υπ’ αριθμόν 22604/19-09-2003 (σχετικό 04 ζ΄) συμβολαίου αγοραπωλησίας του ιδίου συμβολαιογράφου οι ανωτέρω συσταθείσες μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες (ΔΙ1, ΔΙ2, ΔΑ1, ΔΑ2, ΔΒ1,ΔΒ2, ΔΒΑ) του μελλοντικού κτιρίου ΔΕΛΤΑ (Δ) πωλήθηκαν άπασες από τον εναγόμενο στην «ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ». Το συγκεκριμένο συμβόλαιο μεταγράφηκε στους κτηματολογικούς καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου διά της υπ’ αριθμόν 8838/24-09-2003 (σχετικό 04 ζ΄) γενικού ευρετηρίου κτηματολογικής πράξης του κτηματολογίου Ρόδου, αμέσως κάτω από την εγγραφή της υπ’ αριθμόν 21238/30-01-2001 (σχετικό 04 στ΄) συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης μερικότερης οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την οποία συστάθηκαν οι μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες (ΔΙ1, ΔΙ2, ΔΑ1, ΔΑ2, ΔΒ1,ΔΒ2, ΔΒΑ) του μελλοντικού κτιρίου ΔΕΛΤΑ (Δ).

Διά της υπ’ αριθμόν 22606/19-09-2003 (σχετικό 04 η΄) συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης μερικότερης οριζόντιας ιδιοκτησίας του συμβολαιογράφου Ρόδου Κωνσταντίνου Γεωργίου Τζεδάκη, νομίμως μεταγραμμένης στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου διά της υπ’ αριθμόν 8840/24-09-2003 (σχετικό 04 η΄) γενικού ευρετηρίου κτηματολογικής πράξης, ο εναγόμενος σύστησε τις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες (ΕΙ1, ΕΙ2, ΕΑ1, ΕΑ2, ΕΒ1, ΕΒ2, ΕΒΑ) του μελλοντικού κτιρίου χαρακτηρισμένο με το γράμμα ΕΨΙΛΟΝ (Ε), στην 84 ΚΜΓΡ.
Δια της ιδίας υπ’ αριθμόν 22606/19-09-2003 (σχετικό 04 η΄) συμβολαιογραφικής πράξης άπασες οι ανωτέρω μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες του μελλοντικού κτιρίου ΕΨΙΛΟΝ (Ε) μεταβιβάστηκαν λόγω πωλήσεως από τον εναγόμενο στην «ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» και μεταγράφτηκαν στους καταλόγους του κτηματολογίου  Ρόδου διά της ιδίας υπ’ αριθμόν 8840/24-09-2003 (σχετικό 04 η΄) γενικού ευρετηρίου κτηματολογικής πράξης.

Διά της υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003 (σχετικό 04-θ΄) πράξης σύστασης μερικότερης κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας ακινήτου της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη, μεταγραμμένης στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου διά της υπ’ αριθμόν 9352/09-10-2003 (σχετικό  04 ι΄) γενικού ευρετηρίου κτηματολογικής πράξης, ο εναγόμενος σύστησε τις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες (Ψ1, Ψ2, Ψ3, Ψ4, Ψ5, Ψ6, Ψ7, Ψ8, ΨΕ) του μελλοντικού κτιρίου χαρακτηρισμένο με το γράμμα ΨΙ (Ψ), στην 84 ΚΜΓΡ.
Διά του υπ’ αριθμόν 4105/03-10-2003 (σχετικό 04 ι΄ια΄) συμβολαίου της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη που μεταγράφτηκε στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου διά της υπ’ αριθμόν 9390/10-10-2003 (σχετικό 04 ι΄ ια΄) γενικού ευρετηρίου κτηματολογικής πράξης ο εναγόμενος πώλησε στη «ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» τις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες (Ψ1, Ψ2, Ψ3, Ψ4, Ψ5, Ψ6,) του μελλοντικού κτιρίου χαρακτηρισμένο με το γράμμα ΨΙ (Ψ), στην 84 ΚΜΓΡ.

Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο εναγόμενος, κατά την συνήθη πρακτική του, δεν είχε σκοπό να εκπληρώσει προς εμένα τις συμβατικές του  υποχρεώσεις που απέρρεαν από τα υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικό 04 α΄) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 04 γ΄) προσύμφωνα αγοραπωλησίας, της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Ευσταθίου Μητσού και αυτές ήταν να συστήσει και να μου παραδώσει ελεύθερες βαρών τις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες (ΖΙ1, ΖΙ2, ΖΑ1, ΖΑ2, ΖΒ1,ΖΒ2, ΓΒΔ) του μελλοντικού κτιρίου ΖΗΤΑ (Ζ), στην 84 ΚΜΓΡ.
Αντιθέτως, ως ανωτέρω τεκμηριωμένα αναφέρεται, σύστησε στην ίδια 84 ΚΜΓΡ, άλλες, τριών (3) μελλοντικών κτιρίων των ΔΕΛΤΑ (Δ), ΕΨΙΛΟΝ (Ε) και ΨΙ (Ψ) και τις μεταβίβασε στην ανώνυμη εταιρεία «ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» της οποίας ο εναγόμενος ήταν μάλιστα και πρόεδρος, με σκοπό να αποφύγει να εκπληρώσει τις συμβατικές  υποχρεώσεις του προς εμένα και άλλους δανειστές του και κυρίως Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς, όπως το Ι.Κ.Α – Ε.Τ.ΑΜ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, καταδολιεύοντας μας.

Των ανωτέρω μου δόθηκε το ερέθισμα να λάβω γνώση από την ενέργεια του με τον συνέταιρο του Χρήστο Καλούδη στην «ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» να περιφράξουν, αν ενθυμούμε καλά στις αρχές του 2004,  την ανωτέρω και άλλη μεταβιβασθείσα στην «ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» ιδιοκτησία τους που ευρίσκεται στην 81Α  και  84 ΚΜΓΡ, όπου και περίφραξαν και την δική μου που είχε υποχρέωση ο εναγόμενος να μου παραδώσει ως μελλοντικό κτίριο ΖΗΤΑ (Ζ).
Τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι συμβαίνει και αφού αφαίρεσα το συρματόπλεγμα που οριοθετούσε  την δική μου ιδιοκτησία , ως δική τους, τον κάλεσα για να προχωρήσει στην σύσταση της οριζόντιας ΖΗΤΑ (Ζ) και στην υπογραφή του οριστικού συμβολαίου.
Ο εμπαιγμός στις προς τούτο εκκλήσεις μου του εναγόμενου και των πέριξ αυτού προσώπων ήταν πολύ μεγάλος και με έφερε σε δεινή οικονομική και ψυχολογική θέση, καθώς συνέχιζα να του αποπληρώνω τις συναλλαγματικές που του είχα υπογράψει επί πλέον, πέραν των τυπικά εκείνων που αναφέρονταν στο  υπ’ αριθμόν 9825/13-12-2001 (σχετικό 04 α΄) προσύμφωνο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Ευσταθίου Μητσού και αυτές ήταν 50 συναλλαγματικές των 200.000 δρχ. με την πρώτη συναλλαγματική να έχει ημερομηνία  λήξης την 30-04-2002 και την τελευταία να έχει ημερομηνία λήξης την 30-05-2006.
Επειδή εύρισκε πρόσθετο κώλυμα το γεγονός ότι του όφειλα ακόμη συναλλαγματικές, του τις αποπλήρωσα όλες και σας προσκομίζω φωτοτυπίες τους, εξοφλημένες ως (σχετικό 04 ιβ΄), μάλιστα πρωτύτερα κατά πολύ της λήξης τους.
Ο εναγόμενος, παρά ταύτα και πάλι δεν ανταποκρινόταν στις εκκλήσεις μου να εκπληρώσει τις απορρέουσες από τα υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικό 04 α΄) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 04 γ΄) προσύμφωνα αγοραπωλησίας, της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Ευσταθίου Μητσού, συμβατικές του προς εμένα υποχρεώσεις του και εξήντλησε την υπομονή μου, ανοχή μου και κατανόηση μου.

Στις 20-12-2004 (σχετικό 05 α΄) απέστειλα, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου, εξώδικη δήλωση – πρόσκληση μετά διαμαρτυρίας και επιφυλάξεως κατά του εναγόμενου, της μητέρας του Αναστασίας χήρας Κων/νου Μανουσέλη, καθώς ήταν συμβαλλόμενη, κοινοποιώντας στην «ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», προκειμένου να προσέλθουν, εντός μιας εβδομάδας, στο γραφείο του τότε πληρεξούσιου δικηγόρου μου Μιχαήλ Ι. Καντιδενού, για να εκπληρώσουν τις ανωτέρω συμβατικές, προς εμένα υποχρεώσεις τους.
Η ανωτέρω εξώδικη δήλωση – πρόσκληση μετά διαμαρτυρίας επιδόθηκε:
Διά της υπ’ αριθμόν 554/21-12-2004 (σχετικό 05 β΄) έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Γεώργιου Στεφ. Κρανιώτη, στην μητέρα του εναγόμενου Αναστασία χήρα Κωνσταντίνου Μανουσέλη.
Διά της υπ’ αριθμόν 555/22-12-2004 (σχετικό 05 γ΄) έκθεσης επίδοσης του ιδίου Δικαστικού επιμελητή στον εναγόμενο.
Διά της υπ’ αριθμόν 559/23-12-2004 (σχετικό 05 δ΄) έκθεσης επίδοσης του ιδίου Δικαστικού επιμελητή στην ‘ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».
Από τον εναγόμενο και την μητέρα του δεν έλαβα καμία απολύτως απάντηση.
Η «ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», της οποίας ο εναγόμενος ήταν πρόεδρος, μου απέστειλε με τον δικηγόρο Βασίλειο Δουβή εξώδικη απάντηση, διαμαρτυρία και δήλωση με επιφύλαξη δικαιωμάτων, με τον δικαστικό επιμελητή Γεώργιο Π. Δουρδουνά την 25-01-2005 (σχετικό 05 ε΄) και με την οποία δεν αναγνώριζε τα δικαιώματα μου που απέρρεαν από τις υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικό 04 α΄) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 04 γ΄) συμβολαιογραφικές πράξεις προσυμφώνων αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Ευσταθίου Μητσού.

Παράνομη προστασία του εναγόμενου από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου
και εκβιασμός του εναγόμενου κατά εμού.

Η ανωτέρω νοσηρή κατάσταση, που μου κόστισε και εξακολουθεί να μου κοστίζει ακόμη και σήμερα πάρα πολύ οικονομικά, ηθικά και βιολογικά, με οδήγησε για πρώτη φορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, διά της πρώτης μου περί τούτων καταγγελίας, την 13-05-2005 (σχετικό 06 α΄).
Εξέθεσα τα ανωτέρω αναφερόμενα περιεκτικά στον τότε Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, αναφέροντας του ότι τα ίδια με εμένα έχουν υποστεί και άλλοι από τον εναγόμενο, καταστρέφοντας τους κυριολεκτικά, και πως η αντισυμβατική συμπεριφορά του εναγόμενου καθιστούσε απάτη κατ’ εξακολούθηση.
Τότε δεν γνώριζα ότι ο ίδιος Εισαγγελέας στον οποίο απευθυνόμουν, επρόκειτο να εισάγει, παρά τα όσα του κατήγγειλα,  παρανόμως την 21-06-2006 (σχετικό 01 δ΄) αίτηση για μετατροπή της ποινής του εναγόμενου με το υπ’ αριθμόν 327/26-07-2006 (σχετικό 01 γ΄) εισαγωγικό έγγραφο προς το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου, γράφοντας ‘’στα παλιά του τα παπούτσια’’ την υπ’ αριθμόν 2222/22-11-2005 (σχετικό 01 β΄) απόφαση του Αρείου Πάγου, αποθρασύνοντας τον εναγόμενο να εξαπατά κατά συνθήκη την κοινωνία της Ρόδου και αμέσως μεταγενέστερα της υπ’ αριθμόν 2711/26-07-2006 (σχετικό 01 στ΄) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου που μετέτρεψε την τριών (3) ετών αμετάκλητη απόφαση φυλάκισης του σε χρηματική να συκοφαντεί, απειλεί, εκβιάζει, χειροδικεί, βιαιοπραγεί…  και βάλλει κατά της σωματικής μου ακεραιότητας και της ζωής μου, όπως πρόκειται κατωτέρω να γνωρίσετε.

Την 08-07-2005 (σχετικό 06 β΄) με δεύτερη καταγγελία μου, υπενθύμισα στον τότε Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου την πρώτη καταγγελία μου, δηλώνοντας ότι σε εκείνον, δηλαδή τον Εισαγγελέα, ο οποίος επιβλέπει την τήρηση των νόμων προτιμούσα να ελπίζω την προστασία των συμφερόντων μου, κάτι που έως και σήμερα από την εξέλιξη των γεγονότων καταδεικνύεται, ότι όχι μόνον αυτό έχει καταστεί ανέφικτο, αλλά αντιθέτως συγκέντρωσα εναντίον μου, εικάζω καθ’ υποβολή και εντολή,  την μήνη όλης της όποιας εγκαθιδρυμένης ανεπάρκειας στους κόλπους της Εισαγγελίας και γενικότερα της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Μετά από τις ανωτέρω πιέσεις μου, που προφανώς αναδείκνυαν ότι σε παράνομες ενέργειες εμπλέκονταν και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, με το να προσφέρει προστασία  σε έναν κατά συνθήκη απατεώνα που έχει ταλαιπωρήσει  και έχει καταστρέψει πάρα πολύ κόσμο για λογαριασμό συγκεκριμένων συμφερόντων που καρπώνονται δεκαετίες τώρα τις απάτες του, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της  περιουσίας του έχει περιέλθει σε αυτούς και συγκεκριμένα την οικογένεια Μαντζόν και δη τον κανακάρη της οικογένειας Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, εδέησε ο εναγόμενος να εκπληρώσει προς εμένα τις ανωτέρω πολλάκις αναφερόμενες συμβατικές του υποχρεώσεις διά του  υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 (σχετικό 06 γ΄) πωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη υποχρεώνοντας με σε επί πλέον καταβολή ενενήντα (90) συναλλαγματικών των τετρακοσίων ευρώ (400€). Επτά από αυτές τις οποίες αναγκάστηκα να πληρώσω και σας τις προσκομίζω ως (σχετικό 06 δ΄), προκειμένου να αποφύγω την ταλαιπωρία στην οποία με υπέβαλε ο εναγόμενος, με οχλήσεις που πρόσβαλαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μου και με ευτέλιζαν, όπως χλευασμούς, στημένα ραντεβού, ασύστολα ψεύδη και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις.

Υπέκυψα στον ανωτέρω εκβιασμό της επί πλέον καταβολής των ενενήντα (90) συναλλαγματικών των τετρακοσίων ευρώ (400€) διότι από την εισαγγελία στην οποία αποτάθηκα για προστασία μου δεν είχα καμία απολύτως ενημέρωση. Δεν με κάλεσε, μέχρι τότε, ο Εισαγγελέας ούτε μια φορά να με ρωτήσει τι ακριβώς συμβαίνει και πως θα μπορούσα να βρω λύση στο πρόβλημα μου που είχε γίνει πλέον του οικονομικού και θέμα της προσωπικής μου αξιοπρέπειας, αξιοπιστίας και βιολογικής επιβίωσης. Επιπρόσθετα γιατί είχα ήδη καταβάλλει αρκετά χρήματα δουλεύοντας μόνος, κάνοντας τον πωλητή, τον οδηγό και τον λογιστή της επιχείρησης μου προκειμένου να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου προς τον εναγόμενο και δεν ήθελα να τα χάσω μα και να τύχω και νέας εξαπάτησης από τον ίδιο.

Στις 12-12-2005 (σχετικό 06 ε΄)  και σε συνέχεια των προηγούμενων καταγγελιών μου, ενημέρωσα τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τα ανωτέρω και του ζήτησα να με απαλλάξει από τον εναγόμενο, κάτι φυσικά που δεν έγινε, αντιθέτως οι οχλήσεις εντάθηκαν εν είδη αντιποίνων για την καταφυγή μου στην Εισαγγελία.
Έκρινα ότι έπρεπε να σταματήσω να του πληρώνω πλέον τις συναλλαγματικές που μου απέσπασε επιπρόσθετα και εκβιαστικά για να μου αποδώσει το μελλοντικό κτίσμα ΖΗΤΑ (Ζ) στην 84 ΚΜΓΡ ως ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ) μέσω του ανωτέρω υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 (σχετικό 06 γ΄) πωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη, καθώς η συμπεριφορά του δεν μεταβαλλόταν, όπως ανέφερα και στην από 12-12-2005 (σχετικό 06 ε΄) καταγγελία μου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου και συνέχιζε να μου παρουσιάζει προσκόμματα προκειμένου να μην ολοκληρωθεί η μεταγραφή στο κτηματολόγιο του υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 (σχετικό 06 γ΄) πωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη, συνοδεία απρεπούς συμπεριφοράς απέναντί μου, που άγγιζε τα όρια του ευτελισμού μου.

Όλα τα ανωτέρω, κάτι που τότε δεν ήξερα, διαδραματίζονταν στην σκιά της επικείμενης φυλακίσεως του εναγόμενου από την ποινή των τριών (3) ετών φυλάκισης του, που του επιβλήθηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου, με πρόεδρο τον μετέπειτα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου στον οποίο απευθυνόμουν για προστασία μου από τον εναγόμενο.
Η υπ’ αριθμόν 229/2003 έφεση του απορρίφτηκε και έπρεπε να οδηγηθεί στη φυλακή από την οποία απολύθηκε, μετά από σύντομο διάστημα, με ψευδή και ευτελή δικαιολογία, όπως είχα τότε ακούσει από γνωστούς μου.
Η από 30-06-2004 αίτηση αναιρέσεως που κατέθεσε στον Άρειο Πάγο κατά της υπ’ αριθμόν 229/2003 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, όπως ανωτέρω έχει ήδη αναφερθεί, απορρίφτηκε διά της υπ’ αριθμόν 2222/22-11-2005 (σχετικό 01 β΄) απόφασης του Αρείου Πάγου και έπρεπε να οδηγηθεί και πάλι στη φυλακή.

Όμως, όπως στην αρχή της παρούσης αγωγής μου αναφέρω, με παράνομη διαδικασία, δια της υπ’ αριθμόν 2711/26-07-2006 (σχετικό 01 στ΄) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, μετατράπηκε η ποινή του σε χρηματική από μεθόδευση ανεπαρκών υπηρετούντων το θεσμό της Δικαιοσύνης και δη της Εισαγγελίας, οικειοποιούμενοι τον Ιερό θεσμό της Δικαιοσύνης στο νησί, παίζοντας παιχνίδια εξουσίας και επιβολής, όντας οι ίδιοι μικροί, ανεπαρκείς και ασήμαντοι, για χάρη συγκεκριμένων οικονομικών και όχι μόνον, αντεθνικών συμφερόντων.

Η ανωτέρω 2711/26-07-2006 (σχετικό 01 στ΄) απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, που προσέδωσε με την ατιμωρησία του αποθράσυνση στον εναγόμενο, σε συνδυασμό  με την οριστική και αμετάκλητη λήξη της ισχύος της 246/98 (σχετικό 02 ε΄) οικοδομικής άδειας την 24-06-2006, η οποία αδυνατεί επανέκδοσης, πυροδότησε την βίαιη και επικίνδυνη πλέον συμπεριφορά του εναγόμενου κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής μου, όπως πρόκειται να γνωρίσετε αμέσως κατωτέρω, με θεατή την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, στην οποία για προστασία μου κατέφευγα.

Βιαιοπραγίες και απόπειρες κατά της σωματικής ακεραιότητας
και της ζωής μου του εναγόμενου και προστασία του από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Στις 14-07-2006 ο εναγόμενος χειροδίκησε στο πρόσωπο μου εποχούμενος μοτοποδηλάτου, ενόσω ήμουν σε στάση με το αυτοκίνητο μου προκειμένου να περάσω διασταύρωση στην πλατεία Φώκιαλη. Το συμβάν το οποίο κατήγγειλα στον ίδιο τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, εγγράφτηκε στο κατηγορητήριο μόνον ως εξύβριση, ένεκα προστασίας του και του επιβλήθηκε η ποινή φυλάκισης μόνο των εξήντα ημερών, διά της υπ’ αριθμόν 8354/25-11-2008 (σχετικό 07 α΄) απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.

Στις 03-09-2006 ο εναγόμενος επανέλαβε το ίδιο ανωτέρω αναφερόμενο συμβάν ενόσω και πάλι ήμουν σε στάση στα φανάρια του Θέρμαι με συνοδηγό τον συνάδελφο μου κύριο Χατζηδημητρίου Θεοδόση με μεγαλύτερη ένταση και επικινδυνότητα. Το συμβάν και πάλι κατήγγειλα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, διά της τέταρτης (4ης) καταγγελίας μου, (σχετικό 07 β΄), τις οποίες άρχισα να αριθμώ.
Αν και το κατηγορητήριο και πάλι σχηματίστηκε, ένεκα προστασίας του μόνο  για εξύβριση και απειλή, αν και τον συνέδραμε ο φίλος του και συνιδιοκτήτης του Αχμέτ Καπακλής του Νιχάτ ψευδομαρτυρώντας κατ’ επανάληψη, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 191/19-09-2017 (σχετικό 07 γ΄) απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, εν τούτοις του επιβλήθηκε η ποινή φυλάκισης σωρευτικά των τριών (3) μηνών, διά της υπ’ αριθμόν 3101/27-04-2010 (σχετικό 07 δ΄) απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.

Στις 31-10-2006 ο εναγόμενος εισήλθε με πέντε μπράβους στο κατάστημα μου για να με υποχρεώσει να του πληρώσω τις συναλλαγματικές που μου απέσπασε με εκβιασμό, προκειμένου όπως ανωτέρω αναφέρω να μου παραδώσει τις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες ΖΗΤΑ (Ζ) και τις οποίες μου απέδωσε ως ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ) διά του υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 (σχετικό 06 γ΄) πωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη.
Τούτη η πράξη του εναγόμενου τιμωρήθηκε με την ποινή φυλάκισης των επτά (7) μηνών διά της υπ’ αριθμόν 1589/27-05-2009 (σχετικό 07 ε΄) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου και παρέμεινε διά της υπ’ αριθμόν 183/04-05-2001 (σχετικό 07 στ΄) απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Δωδεκανήσου.

Στις 22-01-2007 (σχετικό 07 ζ΄) κατέθεσα την πέμπτη (5η) καταγγελία μου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, σχετικά με την υπ’ αριθμόν 4509/1996 (σχετικό 09 ε΄) αναγκαστική κατάσχεση του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Μιχάλη Μελλίνη για λογαριασμό του  Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, κατά του εναγόμενου, που τότε δεν γνώριζα ότι είχε ακυρωθεί διά της υπ’ αριθμόν 391/2005 (σχετικό 09 ζ΄) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2ο Τμήμα Μονομελές), όπως πρόκειται να γνωρίσετε κατωτέρω.
Στις 23-01-2007 (σχετικό 07 η΄) αμέσως δηλαδή την επομένη της πέμπτης (5ης) καταγγελίας μου, αναγκάστηκα στην έκτη (6η) καταγγελία μου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, σχετικά με δολιοφθορά στο επαγγελματικό μου αυτοκίνητο.
Οι ενδιαφερόμενοι για την όμορη ιδιοκτησία μου, στην 80Α Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου την οποία ο εναγόμενος, όπως στην αρχή της παρούσης αναφέρθηκε ότι απέκτησε με απάτη και σε αυτή  ήγειρε αυθαίρετο (σχετικό 02 στ΄) και κατεδαφιστέο (σχετικό 02 ζ΄) κτίριο, που έχει μοναδική νομιμοποίηση την όμορη ιδιοκτησία μου, άρχισαν να κινούνται ευθέως κατά της σωματικής μου ακεραιότητας και της ζωής μου και τούτο επιχείρησαν και άλλες φορές με δολιοφθορές άλλοτε στα φρένα και άλλοτε στη μηχανή του αυτοκινήτου μου.

Στις 21-05-2009 (σχετικό 07 θ΄) ο εναγόμενος επιχείρησε να με τραυματίσει επικίνδυνα με αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης, με κίνδυνο βαριάς σωματικής βλάβης έως και κίνδυνο της ζωής μου, μόλις εξήλθα από το γραφείο του  Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για υπόθεση μου σχετικά με τον εναγόμενο.
Διά της υπ’ αριθμόν 1054/12-05-2013 (σχετικό 07 θ΄) απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, για την ανωτέρω πράξη του, της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά εμού, του επιβλήθηκε η ποινή φυλάκισης πέντε (5) μηνών, η οποία παρέμεινε διά της υπ’ αριθμόν 795/11-04-2014 (σχετικό 07 ι΄) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.
Πέρασαν ακριβώς τέσσερα χρόνια για να δικαστεί ο εναγόμενος, για την συγκεκριμένη υπόθεση του, καθώς οι υποθέσεις του κατά συνθήκη δεν προσέρχονταν στην εισαγγελία, ένεκα προστασίας του και αυτό για να συμβεί προηγήθηκαν:
Η εξαφάνιση της αρχικής κατάθεσης του μάρτυρα του συμβάντος που έγινε λίγα μόλις λεπτά μετά το συμβάν, από τη δικογραφία.
Η διαβίβαση αρχικά της δικογραφίας για νέα κατάθεση του μάρτυρος στο Αστυνομικό Τμήμα  Αρχαγγέλου στις 06-11-2009, (σχετικό 07 ια΄).
Η επανυποβολή της δικογραφίας στον Αστυνομικό Σταθμό Αφάντου στις 19-12-2009, (σχετικό 07 ιβ΄).
Η διαβίβαση της δικογραφίας στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου στις 08-03-2010, (σχετικό 07 ιγ΄).
Η επανυποβολή της δικογραφίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου στις 18-05-2010, (σχετικό 07 ιδ΄).
Τα ανωτέρω με επιστασία μου, καθώς διαφορετικά ως είθισται, η δικογραφία για τον εναγόμενο δεν επρόκειτο ποτέ να φθάσει στην Εισαγγελία.
Η σύνταξη του κατηγορητηρίου στις 09-11-2011 χωρίς να κληθώ σε αυτό και χωρίς να εκφωνηθώ στην πρώτη δικάσιμο στις 07-09-2012 (σχετικό 07 ιε΄).
Χρειάστηκε δε σχετικό αίτημα μου στις 09-02-2012 προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, προκειμένου να οριστεί δικάσιμος, (σχετικό 07 ιστ΄).
Χρειάστηκε έτερο σχετικό αίτημα μου στις 31-01-2013 προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, προκειμένου να συμπεριληφθώ στη δικογραφία ως μάρτυρας και να εξεταστώ κατά τη συζήτηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, (σχετικό 07 ιζ΄).

Με το συγκεκριμένο συμβάν την 21-05-2009 (σχετικό 07 θ΄) ο εναγόμενος, ορμώμενος εξ αφορμής της επίσκεψης μου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου επιχειρούσε να με τραυματίσει βαριά με απώτερο σκοπό να μην παραστώ στη δίκη της 27-05-2009 όπου δικαζόταν για την εισβολή του στο γραφείο μου με πέντε (5) μπράβους, εκβιάζοντας με, όπου του επιβλήθηκε προς τούτο η ποινή φυλάκισης των επτά (7) μηνών διά της υπ’ αριθμόν 1589/27-05-2009 (σχετικό 07 ε΄) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.  Επιπρόσθετα για να μην παραστώ και για να μην ενεργήσω προκειμένου να αποτραπεί ο τρίτος (3) παράνομος και καταχρηστικός πλειστηριασμός που διενεργούσε παρανόμως το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου κατά της ιδιοκτησίας μου στις 17-06-2009 διά του υπ’ αριθμόν 8868/2009 (σχετικό 09 δ΄) προγράμματος πλειστηριασμού, για οφειλές του εναγόμενου, όπως πρόκειται να γνωρίσετε κατωτέρω.

Στις 27-05-2009 αμέσως μόλις έληξε το δικαστήριο με το οποίο του επιβλήθηκε η ποινή φυλάκισης των επτά (7) μηνών διά της υπ’ αριθμόν 1589/27-05-2009 (σχετικό 07 ε΄) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, καιροφυλακτούσε λίγο ποιο πέρα από το μαγαζί μου, μπροστά στο κατάστημα του γείτονα μου Ιωάννη Κανδίνου και μου επιτέθηκε εποχούμενος μοτοποδηλάτου προσκρούοντας στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου μου και με γρονθοκόπησε και πάλι από το ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου μου. Του συμβάντος έδωσε κατάθεση ο αυτόπτης μάρτυρας Ιωάννης Κανδίνος την ιδία ημέρα λίγο μετά το συμβάν, στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, (σχετικό 07 ιη΄). Το κατηγορητήριο και πάλι γράφτηκε για προστασία του για την πράξη της εξύβρισης και μόνο (σχετικό 07 ιθ΄). Διά της υπ’ αριθμόν 1603/09-04-2013 (σχετικό 07 κ΄) απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου έπαυσε η ποινική δίωξη του κατηγορουμένου -  εναγόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, § 1 του νόμου 4043/2012.

Ο εναγόμενος είναι η επιβολή συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων στο νησί.
Εκφράζουν την άποψη:  εμείς κάνουμε κουμάντο στο νησί και σε όποιον αρέσει.
Εμείς αποφασίζουμε:  ποιος είναι ένοχος και ποιος αθώος.
Εμείς αποφασίζουμε:  ποιος θα πάει φυλακή και ποιος δεν θα πάει.
Τα ανωτέρω βέβαια, έχοντας  ιδιοποιηθεί στο νησί τον ιερό θεσμό της Δικαιοσύνης.

Δείγμα της ανωτέρω φιλοσοφίας, πλέον όλων των ανωτέρω η υπ’ αριθμόν 160/16-01-2009 (σχετικό 07 κα΄) απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου διά της οποίας κηρύχτηκε απαράδεκτη η συζήτηση της υπόθεσης του εναγόμενου ως κατηγορούμενος ελλείψει κλητεύσεως του???
Παρά το γεγονός ότι τούτου είχα επιστήσει την προσοχή και ζήτησα προς τούτο την επιστασία του Γενικού Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, διά της υπ’ αριθμόν 191/12-01-2009 (σχετικό 07 κβ΄) αιτήσεως μου, ως και για τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς που διενεργούσε το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου παρανόμως κατά της ιδιοκτησίας μου, για οφειλές του εναγόμενου και σας εκθέτω κατωτέρω.
Τα μόλις ανωτέρω εκτιθέμενα ήταν ακόμη μια ενέργεια που αποθράσυνε ακόμη περισσότερο τον εναγόμενο, να απειλεί εξυβρίζει, χειροδικεί, εκβιάζει και βάλλει κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής μου, καθώς του δημιουργήθηκε πλέον η φιλοσοφία πως ότι και να κάνει φυλακή δεν πάει, με αποτέλεσμα τα μεταγενέστερα ανωτέρω αναφερόμενα συμβάντα της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά εμού με αυτοκίνητο την 21-05-2009 (σχετικό 07 θ΄) και της χειροδικίας του κατά εμού αμέσως μετά την συζήτηση υπόθεσης του, όπως ανωτέρω  αναφέρεται, την  27-05-2009.

Προετοιμασία και διενέργεια παράνομων και καταχρηστικών
πλειστηριασμών του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.ΑΜ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου υπέρ της
νομιμοποίησης της αυθαίρετης και κατεδαφιστέας ιδιοκτησίας του
εναγόμενου από οφειλές του εναγόμενου.

Ο εναγόμενος δεν αρκέστηκε στα ανωτέρω.
Είναι δημοφιλής στο νησί για τις ανωτέρω αναφερόμενες ενέργειες του και όχι μόνον για αυτές.
Είναι γνωστό στο νησί ότι έκαψε το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α Ρόδου για να καούν κυρίως οι καρτέλες οφειλών των οφειλετών του ιδρύματος.
Το γεγονός αυτό τον έκανε επιπρόσθετα δημοφιλή και κάτι σαν ‘’λαϊκό ήρωα’’ με το συγκεκριμένο ‘’κατόρθωμα’’ του, για αυτό πολλοί, μάλιστα πολύ, επαίρονται, καθώς δεν τιμωρήθηκε αν και προσήλθε ενώπιον Διωκτικών, Εισαγγελικών και Δικαστικών Αρχών.
Πλέον των όσων ανωτέρω αναφέρονται ότι διέπραξε κατά εμού, πλησίαζε πελάτες και προμηθευτές μου  και τους παρότρυνε να μην συνεργάζονται μαζί μου γιατί θα πέσω έξω επαγγελματικά και θα πάω φυλακή, όπως βεβαιώνει ο προμηθευτής μου κύριος Αρφαράς Σωτ. Μιχαήλ στις 13-08-2008, (σχετικό 08).

Η ανωτέρω ενέργεια του εναγόμενου, να με διαβάλλει και συκοφαντεί σε πελάτες και προμηθευτές μου για να μην συνεργάζονται μαζί μου, ώστε να περιέλθω σε δεινή οικονομική θέση, προετοίμαζε το έδαφος για τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς που διενήργησε το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α Ρόδου κατά της ιδιοκτησίας μου, για οφειλές του εναγόμενου.

Διά του υπ’ αριθμόν 3812/24-09-2008 (σχετικό 09 α΄) πρόγραμμα δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου Ιωάννη Μανουσέλη, δηλαδή του εναγόμενου, πλειστηριάζονταν παράνομα και καταχρηστικά πέντε (5) μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες.
Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που πλειστηριάζονταν ήσαν οι ΓΑΜΜΑ (Γ) και ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ) ιδιοκτησίας μου και οι ΔΕΛΤΑ (Δ), ΕΨΙΛΟΝ (Ε) και ΨΙ (Ψ) ιδιοκτησίας της «ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ», όλες στην 84 Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου, όμορης της 80Α ΚΜΓΡ την οποία απέκτησε ο εναγόμενος με την στην αρχή της παρούσης αναφερομένη εξαπάτηση, χωρίς να πληρώσει  και στην οποία ήγειρε ο εναγόμενος το αυθαίρετο (σχετικό 02 στ΄) και κατεδαφιστέο (σχετικό 02 ζ΄) κτίριο, με την ληγμένη την 24-06-2006 και αδυνατούσα επανέκδοσης 246/98 (σχετικό 02 ε΄) οικοδομική άδεια, το οποίο έχει μοναδική διέξοδο νομιμοποίησης την όμορη ιδιοκτησία μου και δη την ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ).
Ως ανωτέρω έχει ήδη αναφερθεί ο εναγόμενος είχε υποχρέωση να συστήσει και να μου παραδώσει ελεύθερες βαρών τις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες  (ΖΙ1, ΖΙ2, ΖΑ1, ΖΑ2, ΖΒ1,ΖΒ2, ΓΒΔ) ενός μελλοντικού κτιρίου, χαρακτηριζόμενο με το γράμμα ΖΗΤΑ (Ζ), διά των υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικό 04 α΄) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 04 γ΄) προσυμφώνων αγοραπωλησίας, της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Ευσταθίου Μητσού, στην 84 ΚΜΓΡ, κάτι που υπέκφευγε να πράξει.
Εν τέλει με όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες ενέργειες στις οποίες προέβηκα σε αντικατάσταση των ανωτέρω μελλοντικών οριζόντιων ιδιοκτησιών μου εκχώρησε ο εναγόμενος  διά του υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 (σχετικό 06 γ΄) πωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη, τις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες (ΨΗ1, ΨΗ2, ΨΗΑ1, ΨΗΑ2, ΨΗΒ1, ΨΗΒ2, Αέρινη Στήλη), του μελλοντικού κτιρίου (ΨΗ), υποχρεώνοντας με σε επί πλέον καταβολή ενενήντα  (90) συναλλαγματικών των τετρακοσίων ευρώ (400€), καθώς είχα εξοφλήσει στο ακέραιο και μάλιστα πολύ ενωρίτερα τις συμβατικές μου υποχρεώσεις που απέρρεαν από τα υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικό 04 α΄) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 04 γ΄) προσύμφωνα αγοραπωλησίας, της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Ευσταθίου Μητσού.

Ως ανωτέρω αναφέρθηκε η υπ’ αριθμόν 246/98 (σχετικό 02 ε΄) οικοδομική άδεια εκδόθηκε από τον εναγόμενο μεταχειριζόμενος προς τούτο παράνομη μεθόδευση με φωτογραφική νομαρχιακή απόφαση.
Τούτη, όπως προκύπτει από το σώμα αυτής, αρχικά εκδόθηκε στον εναγόμενο μεταβιβάστηκε στον Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ και κατέληξε στον Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, ο οποίος είναι εξ αρχής και ο εργοδότης του συγκεκριμένου αυθαίρετου (σχετικό 02 στ΄) και κατεδαφιστέου (σχετικό 02 ζ΄) κτιρίου με την 246/98 (σχετικό 02 ε΄), ήδη ληγμένη από τις 24-06-2006, αδυνατούσα επανέκδοσης, οικοδομική άδεια.
Στον ίδιο δε εξ αρχής εργοδότη  Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν έχει καταλήξει ιδιοκτησιακά το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμόν 1600/09 (σχετικό 02 β΄) πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και βαρών του κτηματολογίου Ρόδου.

Ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν και δη η μαμά του Αλεξάνδρα διαθέτουν τεράστια οικονομική δύναμη και είναι σε θέση να επηρεάζουν τους πάντες και τα πάντα στο νησί μα και πέραν αυτού.

Όπως στην παρούσα εκτίθεται διενεργείται και επιχειρείται μια συνεχής παρανομία του εναγόμενου από το 1997 και εντεύθεν, προκειμένου να εγερθεί, ολοκληρωθεί και νομιμοποιηθεί το συγκεκριμένο κτίριο στην 80Α ΚΜΓΡ, ιδιοκτησίας ουσιαστικά του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, με κομβικές και κύριες παρανομίες, ως κατωτέρω.
Με εξαπάτηση του εναγόμενου, χωρίς να πληρώσει, αποκτήθηκε η 80Α ΚΜΓΡ.
Με προσωρινή παράνομη Νομαρχιακή φωτογραφική διάταξη  εκδόθηκε παρανόμως η υπ’ αριθμόν 246/98 (σχετικό 02 ε΄) οικοδομική άδεια.
Με παράνομους πλειστηριασμούς του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ νυν Ε.Φ.Κ.Α Ρόδου επιχειρήθηκε η υφαρπαγή της όμορης ιδιοκτησίας μου που εξασφαλίζει την νομιμοποίηση του συγκεκριμένου αυθαίρετου (σχετικό 02 στ΄) και κατεδαφιστέου (σχετικό 02 ζ΄) κτιρίου.

Ακολούθησαν του αρχικού 3812/24-09-2008 (σχετικό 09 α΄) προγράμματος πλειστηριασμού, ομοίως παράνομα και καταχρηστικά, ακόμη τρία (3) επαναληπτικά τα:

 1. 26328/24-11-2008 (σχετικό 09 β΄), πρώτο (1ο) επαναληπτικό, που διενεργήθηκε στις 21-01-2009.
 2. 2180/24-02-2009 (σχετικό 09 γ΄), δεύτερο (2ο) επαναληπτικό, που διενεργήθηκε στις 22-04-2009.
 3. 8868/24-04-2009 (σχετικό 09 δ΄), τρίτο (3ο) επαναληπτικό, που διενεργήθηκε στις 17-06-2009.

Όλα τα ανωτέρω προγράμματα πλειστηριασμών ήταν παράνομα και καταχρηστικά διότι:
Διενεργούνταν με δύο διαφορετικές αναγκαστικές κατασχέσεις:
Την υπ’ αριθμόν 4509/1996 (σχετικό 09 ε΄) του δικαστικού επιμελητή Μιχάλη Στεφάνου Μελλίνη και
Την υπ’ αριθμόν 176/2001 (σχετικό 09 στ΄) του δικαστικού επιμελητή Αναστάσιου Ν. Παντελή.

Εκ των ανωτέρω δύο αναγκαστικών κατασχέσεων:

Η μεν 4509/18-03-1996 (σχετικό 09 ε΄) αναγκαστική κατάσχεση του δικαστικού επιμελητή Μιχάλη Στέφανου Μελλίνη, είχε ακυρωθεί διά της υπ’ αριθμόν 391/2005 (σχετικό 09 ζ΄) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2οΤμήμα Μονομελές).
Μάλιστα, οριστικά και αμετάκλητα όπως προκύπτει από την  υπ’ αριθμόν 3887/2015 (σχετικό 09 η΄) απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία απέρριψε την αίτηση αναίρεσης της υπ’ αριθμόν 506/2009 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία απορρίφτηκε έφεση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου κατά της ανωτέρω 391/2005 (σχετικό 09 ζ΄) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2οΤμήμα Μονομελές).

Η δε 176/20-03-2001 (σχετικό 09 στ΄) αναγκαστική κατάσχεση του δικαστικού επιμελητή Αναστάσιου Ν. Παντελή, δεν είναι δυνατόν να έχει εγγραφεί σε όλες τις οριζόντιες ιδιοκτησίες των κτιρίων ΓΑΜΜΑ (Γ) και ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ), καθώς:

Όσον αφορά το κτίριο ΓΑΜΜΑ (Γ):
Δια του υπ’ αριθμόν 2829/20-02-1996 ??? (σχετικό 09 θ΄) πωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη, το ισόγειο του κτιρίου ΓΑΜΜΑ (Γ), δηλαδή οι οριζόντιες (ΓΙ1) & (ΓΙ2) πωλήθηκαν από τον εναγόμενο στην κυρία Ελένη Καρόφτη, νόμιμα μεταγραμμένο στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου διά της υπ’ αριθμόν 1532/21-02-1997 (σχετικό 09 ι΄) γενικού ευρετηρίου κτηματολογικής πράξης του κτηματολογίου Ρόδου.
Διά του υπ’ αριθμόν 3111/28-07-1998 (σχετικό 09 ια΄) πωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη, οι λοιπές μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες του κτιρίου ΓΑΜΜΑ (Γ), δηλαδή οι (ΓΑ1, ΓΑ2, ΓΒ1, ΓΒ2, ΓΒΔ) πωλήθηκαν από τον εναγόμενο στην κυρία Ελένη Καρόφτη, νόμιμα μεταγραμμένο στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου διά της υπ’ αριθμόν 7698/07-09-1998 (σχετικό 09 ιβ΄) γενικού ευρετηρίου κτηματολογικής πράξης του κτηματολογίου Ρόδου.

Ως εκ των μόλις ανωτέρω αναφερομένων προκύπτει ότι ολόκληρο το κτίριο ΓΑΜΜΑ (Γ) δεν ανήκε στον εναγόμενο οφειλέτη του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου κατά την επιβολή της υπ’ αριθμόν 176/20-03-2001 (σχετικό 09 στ΄), της μόνης εν ισχύ,  αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή Αναστάσιου Ν. Παντελή και δεν μπορούσε να περιληφθεί στα έτσι και αλλιώς παράνομα και καταχρηστικά προγράμματα πλειστηριασμών που διενήργησε το συγκεκριμένο ίδρυμα κατά της ιδιοκτησίας του εναγόμενου για οφειλές του προς αυτό.

Κατά δε την διενέργεια των παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών που διενήργησε το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, ολόκληρο το κτίριο ΓΑΜΜΑ (Γ) ανήκε σε εμένα και την μονοπρόσωπη εταιρεία μου «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ», ως κατωτέρω:
Διά του υπ’ αριθμόν 3961/11-02-2002 (σχετικό 09 ιγ΄) προσυμφώνου συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτων οριζόντιων ιδιοκτησιών της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες, όλες που συναποτελούν το κτίριο ΓΑΜΜΑ (Γ),  και απέκτησε η Ελένη Καρόφτη του Μερκουρίου πρώην σύζυγος Τάλια, από τον εναγόμενο,  διά των υπ’ αριθμών 2829/20-02-1997 (σχετικό 09 θ΄) και   3111/28-07-1998 (σχετικό 09 ια΄)  συμβολαίων αγοραπωλησίας της ιδίας συμβολαιογράφου, πωλήθηκαν σ’ εμένα.
Διά του υπ’ αριθμόν 3962/11-02-2002 (σχετικό 09 ιδ΄) πληρεξούσιου της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης η  Ελένη Καρόφτη του Μερκουρίου πρώην σύζυγος Τάλια δήλωσε ότι διορίζει, ανέκκλητα,  πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και αντίκλητο τον Σπανό Θωμά – Δημήτριο του Χρήστου για όλες τις σε αυτό αναφερόμενες ενέργειες και πράξεις.
Διά του υπ’ αριθμόν 4247/30-12-2005 (σχετικό 09 ιε΄) πωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης, νομίμως μεταγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του κτηματολογίου Ρόδου, διά  της υπ’ αριθμόν 244/05-01-2006 (σχετικό 09 ιστ΄) πράξης του κτηματολογίου Ρόδου, οι οριζόντιες ιδιοκτησίες (ΓΑ1), (ΓΑ2), (ΓΒ1), (ΓΒ2), (ΓΒΔ) του κτιρίου (Γ) πωλήθηκαν στην μονοπρόσωπη εταιρεία μου «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ», με ΑΦΜ: 999244953.
Διά της υπ’ αριθμόν 47/02-07-2014 (σχετικό 09 ιζ΄) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, αναγνωρίστηκε στο πρόσωπο μου, το δικαίωμα κτίσης με χρησικτησία των οριζόντιων ιδιοκτησιών  (ΓΙ1) και (ΓΙ2) του κτιρίου ΓΑΜΜΑ (Γ).

Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι κατά την διενέργεια των ανωτέρω αναφερομένων παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών που διενήργησε το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, κατά του εναγόμενου οφειλέτη του, ολόκληρο το κτίριο ΓΑΜΜΑ (Γ) ανήκε σε εμένα και στην μονοπρόσωπη εταιρεία μου «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ».
Κανένα απολύτως δικαίωμα δεν είχε το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, να το συμπεριλάβει στους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς που διενήργησε κατά του εναγόμενου για δικές του οφειλές προς το συγκεκριμένο ίδρυμα.

Όσον αφορά το κτίριο ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ):
Η 176/20-03-2001 (σχετικό 09 στ΄) αναγκαστική κατάσχεση του δικαστικού επιμελητή Αναστάσιου Ν. Παντελή, έχει επιβληθεί συγκεκριμένα στα ΩΜΕΓΑ (Ω) 50‰ παρακρατούμενα ποσοστά για προσθήκη ορόφου στο κτίριο ΒΗΤΑ (Β) και στα 200‰ παρακρατούμενα ποσοστά για μελλοντική χρήση εξαιρουμένης της προσθήκης στα κτίρια ΑΛΦΑ (Α) και ΒΗΤΑ (Β).
Το μελλοντικό κτίριο ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ), προέρχεται από τα 49,76‰ (που  αναγράφονται ως 49,73‰, ένεκα  λάθους στην άθροιση) ποσοστά (ΨΕ) του κτιρίου (Ψ),  από τα παρακρατημένα 50‰ ποσοστά (Ψ) του κτιρίου (Α), όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003  (σχετικό 09 ιη΄) συμβολαιογραφική πράξη σύστασης μερικότερης κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας ακινήτου της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης και του πίνακα του αρχιτέκτονα μηχανικού Βασίλη Αφαντενού που την συνοδεύει (σχετικό 09 ιθ΄) και εγγράφτηκε στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου διά της υπ’ αριθμόν 9352/09-10-2003 (σχετικό 09 κ΄) γενικού ευρετηρίου κτηματολογικής πράξης.

Διά του υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 (σχετικό 09 κα΄) πωλητηρίου συμβολαίου μελλοντικών οριζόντιων ιδιοκτησιών, της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης, νομίμως μεταγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του κτηματολογίου Ρόδου, δια της υπ’ αριθμόν 11835/07-10-2005 (σχετικό 9 κβ΄) πράξης του κτηματολογίου Ρόδου,  οι ιδιοκτήτες Μανουσέλης Ιωάννης, δηλαδή ο εναγόμενος, ενεργώντας ατομικά και ως πληρεξούσιος των λοιπών,  παραχώρησαν, μεταβίβασαν και παρέδωσαν κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή όλες τις οριζόντιες ιδιοκτησίες του κτιρίου (ΨΗ) στην μονοπρόσωπη εταιρεία μου «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ», με ΑΦΜ: 999244953.

Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η μόνη εν ισχύ 176/20-03-2001 (σχετικό 09 στ΄) αναγκαστική κατάσχεση του δικαστικού επιμελητή Αναστάσιου Ν. Παντελή, δεν έχει εγγραφεί στα Ψ 50‰ ποσοστά του κτιρίου ΑΛΦΑ (Α),  του οικοπέδου του εναγόμενου από τα οποία προέρχεται η οριζόντια ιδιοκτησία ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ) και ως εκ τούτου αν και αγοράστηκε από την  μονοπρόσωπη εταιρεία μου «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ» στις 04-10-2005 εν τούτοις δεν φέρει την αναγκαστική κατάσχεση 176/20-03-2001 (σχετικό 09 στ΄) που επιβλήθηκε από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου κατά του εναγόμενου και δεν έπρεπε να συμπεριληφθεί στους έτσι και αλλιώς παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς που διενήργησε το συγκεκριμένο ίδρυμα.
Τα ανωτέρω βεβαιώνουν,  επιπρόσθετα  τέσσερις (4) διαφορετικοί δικηγόροι, με τις κτηματολογικές έρευνες που διενήργησαν, ως κατωτέρω:

 1. Ο δικηγόρος Ρόδου Μαυρομάτης Γεώργιος διά της από 03-09-2009 κτηματολογικής του έρευνας, (σχετικό 09 κγ΄).
 2. Ο δικηγόρος Ρόδου Τεχνίτης Μιχάλης διά της από 04-11-2010 κτηματολογικής του έρευνας, (σχετικό 09 κδ΄).
 3. Ο δικηγόρος Ρόδου Τεχνίτης Μιχάλης διά της από 19-11-2010 κτηματολογικής του έρευνας, (σχετικό 09 κε΄).
 4. Ο δικηγόρος Ρόδου Ζερβός Αντώνιος διά της κτηματολογικής έρευνας του, που προηγήθηκε, προκειμένου ως εκπρόσωπος της «ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΑΕ» να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Ρόδου, για να εγγράψει διά της υπ’ αριθμόν 1767/01-10-2010 (σχετικό 09 κστ΄)  απόφασης του και  για λογαριασμό της «ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΑΕ»  προσημείωση υποθήκης προς εξασφάλιση της συνεργασίας της με την μονοπρόσωπη εταιρεία μου «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ».
 5. Ο δικηγόρος Αθηνών Μαλλιαρός Νικόλαος, διά της κτηματολογικής του έρευνας που προηγήθηκε, προκειμένου, ως νόμιμος εκπρόσωπος της «ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΑΕ» να υπογράψει την από 01-10-2010  σύμβασης εγγύησης του ενάγοντος ατομικώς και ως εκπρόσωπος της μονοπρόσωπης εταιρείας μου «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ»   προς την «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ»,  (σχετικό 09 κζ΄).

Εκ των ανωτέρω αναφερομένων σχετικά με τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς που διενήργησε το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου κατά του εναγόμενου για οφειλές του στο συγκεκριμένο ίδρυμα, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτούς παράνομα και καταχρηστικά την ιδιοκτησία μου, προκύπτει ότι έχω υποστεί έναν μακροχρόνιο διασυρμό στην κοινωνία της Ρόδου, έχω εξαντληθεί παντελώς οικονομικά, έχω αναστατώσει όλη την ιεραρχία της Δικαιοσύνης και ευρύτερα της Ελληνικής Πολιτείας προκειμένου να αναδείξω τις παρανομίες του συγκεκριμένου ιδρύματος και να διασώσω την ιδιοκτησία μου, με επιβάρυνση της υγείας μου, της ηρεμίας μου και έχω υποστεί από τον εναγόμενο ευτελισμούς, απειλές, βιαιοπραγίες, εκβιασμούς και ενέργειες κατά της σωματικής μου ακεραιότητας και της ζωής μου, προκειμένου το  Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, να πλειστηριάσει την ιδιοκτησία μου για να νομιμοποιήσει ο εναγόμενος την παράνομη όμορη με την δική μου συνιδιοκτησία του.
Όλες οι ανωτέρω παράνομες ενέργειες του συγκεκριμένου ιδρύματος κατά εμού για οφειλές του εναγόμενου, έγιναν σε συνέχεια όλων των άλλων παράνομων ενεργειών που διενεργούνται από κτήσεως της 80Α Κτηματολογικής Μερίδας Γαιών Ρόδου, την οποία απέκτησε με απάτη ο εναγόμενος χωρίς να την πληρώσει.

Επιπρόσθετα, με μεγάλη θρασύτητα ο εναγόμενος, παρουσιάστηκε αλλόφρονας Ενώπιον του Δικαστηρίου την 1η Ιουνίου του 2009 που εξέταζε την αίτηση ανακοπής μου κατά του τρίτου (3ου) επαναληπτικού παράνομου και καταχρηστικού πλειστηριασμού που διενεργούσε το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου στις 17-06-2009 κατά του εναγόμενου για δικές του οφειλές και συμπεριλάμβανε παράνομα και καταχρηστικά και την δική μου ιδιοκτησία και ζητούσε να διενεργηθεί ο πλειστηριασμός, μάλιστα με συμπεριφορά έξαλλη και απειλητική όλο μαγκιά, ασκώντας ψυχολογική πίεση στο Δικαστήριο και τον Δικαστή που εξέταζε την αίτηση μου και την απέρριψε διά της υπ’ αριθμόν 1044/15-06-2009 (σχετικό 10 α΄) απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Με την ενέργεια του αυτή, όπως και με την καθολική απουσία του από όλους τους προηγηθέντες πλειστηριασμούς που διενεργήθηκαν, επιβεβαίωσε το γεγονός ότι επιζητούσε τον πλειστηριασμό της δικής του ιδιοκτησίας που είχε μεταβιβάσει στην «ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» προκειμένου να αποφύγει να πληρώσει το  Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου και εμένα, ώστε να πλειστηριαστεί και η δική μου ιδιοκτησία που είναι η μοναδική διέξοδος νομιμοποίησης του αυθαίρετου (σχετικό 02 στ΄) και κατεδαφιστέου (σχετικό 02 ζ΄) κτιρίου, στην 80Α ΚΜΓΡ την οποία απέκτησε με απάτη, χωρίς να πληρώσει.
Επιπρόσθετα, σε πρόθεση μου που εξεδήλωσα με αίτηση μου προς το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, βλέποντας την αδιαλλαξία του συγκεκριμένου ιδρύματος να μου πλειστηριάσει παρανόμως την ιδιοκτησία μου, περί επιμερισμού και ανάληψης της αναλογούσας στην ιδιοκτησία μου οφειλή του εναγόμενου, ο εναγόμενος έστειλε εξώδικο προς το συγκεκριμένο  ίδρυμα να μην υπεισέρθει κανείς στα χρέη του προς το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, όπως μου γνωστοποιεί το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου διά της υπ’ αριθμόν 18551/06-08-2009 (σχετικό 10 β΄) απάντησης του.

Δηλαδή Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου και εναγόμενος ταυτίστηκαν στην παράνομη υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου, προκειμένου να νομιμοποιήσει την όμορη δική του, που από κτίσεως της βρίθει και μόνο παρανομιών.

Προστασία του εναγόμενου από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Όλα βέβαια τα ανωτέρω και πάρα μα πάρα πολλά ακόμη, κατέθεσα στο Πταισματοδικείο Ρόδου στις 07-09-2009, μετά από την με ΑΒΜ Α2009/163ε δικογραφία που σχηματίστηκε για τα ανωτέρω με συμπληρωματικό υπόμνημα μου (σχετικό 10 γ΄).
Μάλιστα ο αφελής εμπιστεύθηκα το ανωτέρω υπόμνημα μου στον ίδιο Εισαγγελέα προϊστάμενο Πρωτοδικών Ρόδου που απερχόταν για να το μελετήσει και του επέδωσα και την σχετική προς τούτο αίτηση μου (σχετικό 10 δ΄).
Τότε ο αφελής δεν ήξερα ότι ο συγκεκριμένος εισαγγελέας ήταν εκείνος που δίκασε τον εναγόμενο και του επέβαλε τρία (3) χρόνια φυλακή, ως πρόεδρος Δικαστηρίου δια της υπ’ αριθμόν 3651/11-12-2002 (σχετικό 01 α΄) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου και μεταγενέστερα διά της υπ’ αριθμόν 327/26-07-2006 (σχετικό 01 γ΄) εντολής του ως Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου πλέον, εισήγαγε παρανόμως ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου την από 21-07-2006 (σχετικό 01 δ΄) αίτηση του Ιωάννη Μανουσέλη, δηλαδή του εναγόμενου,  για μετατροπή της ποινής φυλάκιση του των τριών (3) ετών σε χρηματική, γράφοντας στα ‘’παλιά του τα παπούτσια’’  την υπ’ αριθμόν 2222/2005 (σχετικό 01 β΄) απόφαση του Αρείου Πάγου (ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα – Σε Συμβούλιο) με την οποία απορρίφτηκε η από 30 Ιουνίου 2004 αίτηση του εναγομένου για αναίρεση της υπ’ αριθμόν 229/2003 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου  με την οποία απορρίφτηκε, ως ανυποστήρικτη η έφεση που είχε ασκήσει ο εναγόμενος κατά της ανωτέρω αναφερομένης υπ’ αριθμόν 3651/11-12-2002 (σχετικό 01 α΄) καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.
Δεν ήξερα τότε ο αφελής ότι ο ίδιος εισαγγελέας εκτός του ότι παράνομα εισήγαγε με την υπ’ αριθμόν 327/26-07-2006 (σχετικό 01 γ΄) εντολή του ως Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου πλέον, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου την από 21-07-2006 (σχετικό 01 δ΄) αίτηση του Ιωάννη Μανουσέλη, δηλαδή του εναγόμενου,  για μετατροπή της ποινής φυλάκιση του των τριών (3) ετών σε χρηματική συμμετείχε και ο ίδιος στη σύνθεση του Δικαστηρίου, προφανώς για να είναι σίγουρος για την έκβαση της δίκης, ‘’παίρνοντας το παιχνίδι εξουσίας επάνω του’’,  με νέους και άπειρους Δικαστές, που μετέτρεψαν την ποινή φυλάκισης των τριών (3) ετών του εναγόμενου διά της υπ’ αριθμόν 2711/26-07-2006 (σχετικό 01 στ΄) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, σε χρηματική, αποθρασύνοντας τον να αδικοπραγεί, να με ευτελίζει και να βιαιοπραγεί κατά εμού και να επιχειρεί επί πλέον κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής μου.
Δεν ήξερα τότε ο αφελής ότι ο συγκριμένος εισαγγελέας είχε ιδιοποιηθεί τον ιερό θεσμό της Δικαιοσύνης στο νησί, μα και πέραν αυτού και δη της Εισαγγελίας και προωθούσε δική του προσωπική ατζέντα στους κόλπους της Ελληνικής Δικαιοσύνης και δη της Εισαγγελίας, καθ’ υποβολή και εντολή, προς πάσα κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας τους πόρους και τις εξουσίες που η Ελληνική Πολιτεία του εμπιστεύτηκε να τις χρησιμοποιεί με φειδώ, εγκράτεια, δικαιοσύνη και μακροθυμία, για το ευρύτερο κοινό καλό των Ελλήνων πολιτών και της Ελληνικής Πολιτείας.
Δεν ήξερα ότι ο συγκεκριμένος εισαγγελέας αντί να επιτηρεί την τήρηση των νόμων, επεδίωκε να κάνει κουμάντο στο νησί και να ανακατεύεται στις μεταξύ των πολιτών  υποθέσεις τους, χρησιμοποιώντας ως μαχαίρι, τις εξουσίες που η Ελληνική Πολιτεία του εκχώρησε να τις ασκεί χρηστά, για να κόβει ξένο ψωμί, αυτό των συμφερόντων ενός εκάστου των πολιτών του νησιού.
Νόμιζα ο αφελής ότι εμπιστευόμουν και κατέφευγα προς τούτο στο θεσμό της εισαγγελίας και στον  συγκεκριμένο εισαγγελέα επειδή πίστευα ότι επιτηρεί την τήρηση των νόμων και θα τύγχανα προστασίας από τον εναγόμενο.
Δεν ήξερα ο αφελής ότι κατέφευγα στην υπηρεσία και στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας ο οποίος προστάτευε τον συγκεκριμένο εναγόμενο που θα μπορούσε να εκληφθεί και ως σύγχρονος Βαραβάς, έχοντας μοιράσει ανέκκλητα πληρεξούσια σε μεγάλη μερίδα των δικηγόρων του δικηγορικού συλλόγου τις Ρόδου για να διαχειρίζονται μεταξύ τους τα οφέλη από τις απάτες του εναγόμενου ως συνδετικός κρίκος της μαφίας της Ρόδου, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου και μεγάλης μερίδας των δικηγόρων του νησιού.
Δεν ήξερα ο αφελής ότι είχα μπλέξει με έναν νέο Ιαβέρη, χωρίς να έχω ποτέ κλέψει κανένα καρβέλι ψωμί για κανέναν ιερό σκοπό και βίωνα και επιπρόσθετα τα δεινά ενός κόμη Μόντε Χρίστο.
Όσον αφορά το συμπληρωματικό υπόμνημα μου (σχετικό 10 γ΄) που κατέθεσα στο Πταισματοδικείο Ρόδου στις 07-09-2009 για την με ΑΒΜ Α2009/163ε δικογραφία που σχηματίστηκε για τα ανωτέρω και το εμπιστεύτηκα (σχετικό 10 δ΄) στον συγκεκριμένο εισαγγελέα, προϊστάμενο της Εισαγγελίας, που απερχόταν, δεν υπήρξε κανένα απολύτως αποτέλεσμα και κανείς απολύτως έως και σήμερα δεν τιμωρήθηκε για όσα κατά εμού και κυρίως ο εναγόμενος έπραξαν, πέραν των ποινών φυλάκισης χάδι που του επιβλήθηκαν μετατρέψιμες σε χρηματικές, για τις ποινικές εναντίον μου ενέργειες του.

Ατελέσφορες ενέργειες μου κατά του εναγόμενου.

Μετά από σχετικό αίτημα και εμού εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 1630/08-09-2009 (σχετικό 11 α΄) απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και με την οποία διατάχθηκε, για τους λόγους που σε αυτήν αναφέρονται, η συντηρητική κατάσχεση κατά του εναγόμενου σωρευτικά μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €).
Διά της με αριθμό κατάθεσης 1204/08-10-2009 (σχετικό 11 β΄) δικογράφου αγωγής ήγειρα διά της τότε δικηγόρου μου Αικατερίνης Βολονάκη αγωγή κατά του εναγόμενου με βάση την ανωτέρω αναφερόμενη υπ’ αριθμόν 1630/08-09-2009 (σχετικό 11 α΄) απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου προκειμένου να μου καταβάλλει το ποσόν των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €) για όλα όσα ανωτέρω αναφέρονται ότι υπέστηκα και όχι μόνον αυτά σχετικά με τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου κατά της ιδιοκτησίας μου.
Ένεκα της ρήξης της συνεργασίας μας με την δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη και για τον επιπρόσθετο λόγο του τρόπου της σύνταξης της αγωγής, με την οποία γινόταν μάταιη προσπάθεια δικαιολόγησης μερικώς των παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου κατά της ιδιοκτησίας μου, ανέθεσα την συγκεκριμένη αγωγή κατά του εναγόμενου στον δικηγόρο Ρόδου Στεφανίδη Στέφανο και τον πλήρωσα μάλιστα και αδρά για τα δικά μου οικονομικά δεδομένα, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 4654/13-11-2010 (σχετικό 11 δ΄) διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του. Ο συγκεκριμένος δε δικηγόρος επαιρόταν, κάτι που αρχικά δεν ήξερα, ότι εκείνος αποφυλάκισε αρχικά τον εναγόμενο.
Όμως ως ανωτέρω αναφέρθηκε ο εναγόμενος, είναι ‘’λαϊκός ήρωας’’ και πολύ δημοφιλής στο νησί με τα ενδεικτικά αναφερόμενα στην παρούσα αγωγή μου ‘’κατορθώματα’’ του και ενεργεί ως συνδετικός κρίκος όλων, ωσάν σύγχρονος Βαραβάς, προς όφελος της μαφίας της Ρόδου, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου και της πλειονότητας των δικηγόρων του δικηγορικού συλλόγου της Ρόδου, των οποίων ανεξαιρέτως, όλων των προαναφερόμενων, απολαμβάνει την προστασία.
Η ανωτέρω αναφερομένη με αριθμό κατάθεσης 1204/08-10-2009 (σχετικό 11 β΄) δικογράφου αγωγής, αγωγή μου, κυρίως ένεκα των μόλις ανωτέρω αναφερομένων και για τον λόγο ότι ο δικηγόρος Στεφανίδης Στέφανος δεν προχώρησε σε απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης, όπως όρισε ο Δικαστής που προσδιόρισε την αγωγή στην έκθεση κατάθεσης της, για να επιτραπεί η συζήτηση της και δεν έχει ακόμη δικαστεί, όπως βεβαιώνει διά της από 23-04-2018 (σχετικό 11 ε΄) βεβαίωση του, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου.

Ένεκα των ανωτέρω και επειδή περιήλθα πλέον σε αδυναμία διαβίωσης και διαβιώ με δανεικά από οικογενειακά μου πρόσωπα κατέφυγα στη χορήγηση νομικής βοήθειας με τον νόμο 3226/2004 στο Πρωτοδικείο Ρόδου.
Από τις αρχές του 2014 έως και τις αρχές του 2015 μου χορηγήθηκαν έντεκα (11) πράξεις νομικής βοήθειας από το Πρωτοδικείο Ρόδου, προκειμένου να καταθέσω αγωγή αδικοπραξίας, προς ικανοποίηση ηθικής βλάβης κατά του εναγόμενου και σας τις προσκομίζω ως κατωτέρω:

 1. Διά της υπ’ αριθμόν 55/13-02-2014 (σχετικό 12 α΄) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, διορίστηκε η δικηγόρος Ρόδου Βασίλη Έλλη.
 2. Διά της υπ’ αριθμόν 68/25-02-2014 (σχετικό 12 β΄) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, διορίστηκε η δικηγόρος Ρόδου Παπαδοπούλου Παρασκευή.
 3. Διά της υπ’ αριθμόν 78/05-03-2014 (σχετικό 12 γ΄) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, διορίστηκε η δικηγόρος Ρόδου Παπαγεωργίου Βασιλική.
 4. Διά της υπ’ αριθμόν 142/26-03-2014 (σχετικό 12 δ΄) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, διορίστηκε η δικηγόρος Ρόδου Κρικοπούλου Μαρία.
 5. Διά της υπ’ αριθμόν 176/15-04-2014 (σχετικό 12 ε΄) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, διορίστηκε ο δικηγόρος Ρόδου Μπόλκας Νικήτας.
 6. Διά της υπ’ αριθμόν 210/04-06-2014 (σχετικό 12 στ΄) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, διορίστηκε η δικηγόρος Ρόδου Καρπαθάκη Μαργαρίτα.
 7. Διά της υπ’ αριθμόν 238/17-06-2014 (σχετικό 12 ζ΄) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, διορίστηκε η δικηγόρος Ρόδου Μαρία Μακρίδου.
 8. Διά της υπ’ αριθμόν 255/20-06-2014 (σχετικό 12 η΄) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, διορίστηκε η δικηγόρος Ρόδου Αρνιθενού Ευαγγελία.
 9. Διά της υπ’ αριθμόν 318/26-06-2014 (σχετικό 12 θ΄) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, διορίστηκε ο δικηγόρος Ρόδου Βίκτωρ Μας.
 10. Διά της υπ’ αριθμόν 10/14-01-2015 (σχετικό 12 ι΄) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, διορίστηκε ο δικηγόρος Ρόδου Βασίλειος Πάππου.
 11. Διά της υπ’ αριθμόν 37/05-02-2015 (σχετικό 12 ια΄) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, διορίστηκε ο δικηγόρος Ρόδου Ευάγγελος Χριστοδούλου.

Της συνέχειας των ανωτέρω δεν έλαβα γνώση και εικάζω ότι ένεκα της γενικότερης προστασίας που απολαμβάνει ο εναγόμενος, όλες απέβησαν άκαρπες λόγο αποποιήσεων των δικηγόρων που διορίστηκαν από το Πρωτοδικείο Ρόδου.
Επανήλθα με την με αριθμό κατάθεσης 1231/13-10-2017 (σχετικό 13 α΄) αίτηση μου η οποία και αυτή στα πλαίσια της προστασίας του εναγόμενου, αυτή τη φορά από τους Δικαστές του Πρωτοδικείου Ρόδου απορρίφτηκε με ανεπαρκή αιτιολογία αντίθετα με όλες τις λοιπές αιτήσεις μου με τα ίδια οικονομικά στοιχεία που μου εκχωρούνταν νομική βοήθεια και για άλλες υποθέσεις μου από το Πρωτοδικείο Ρόδου.
Εξέλαβα καλοπροαίρετα ως μη επιλήψιμη υποκειμενική την κρίση των νέων Δικαστών που έφθασαν στο Πρωτοδικείο Ρόδου και άρχισαν να μου απορρίπτουν επιλεκτικά κατά συγκεκριμένων προσώπων, μεταξύ  των οποίων και του εναγόμενου, τις αιτήσεις μου χορήγησης νομικής βοήθειας.
Όμως, επειδή η υπ’ αριθμόν 106/01-02-2019 (σχετικό 13 α΄)  αίτηση μου, απορρίφτηκε συνειδητά από την εξετάζουσα δικαστή παράνομα, πέραν των οιοδήποτε υποκειμενικών δικαστικών κριτηρίων, με ανάγκασε, παρά τις προς αποφυγή τούτου προσπάθειες μου, να καταθέσω έγκληση (σχετικό 13 γ΄)  κατά της εξετάζουσας, την συγκεκριμένη αίτηση μου, δικαστού.
Εν τέλει, η υπ’ αριθμόν 317/08-03-2019 (σχετικό 13 δ΄) αίτηση μου, όμοια ακριβώς της υπ’ αριθμόν 106/01-02-2019 (σχετικό 13 α΄) αίτησης μου, που απορρίφτηκε παρανόμως, ευδοκίμησε στο όνομα του δικηγόρου Ρόδου κυρίου Αναστάσιου Μπακαλούμα διά της υπ’ αριθμόν 55/13-03-2019 (σχετικό 13 ε΄) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου και προς τούτο η κατάθεση της παρούσας αγωγής μου.

Ο εναγόμενος εξακολουθεί να κρατά εις χείρας του τις ογδόντα τρις (83) από τις ενενήντα (90) συναλλαγματικές που μου απέσπασε εκβιαστικά, ως ανωτέρω εκτέθηκε, προκειμένου να μου αποδώσει τις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες του μελλοντικού κτιρίου ΖΗΤΑ (Ζ), ως ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ) διά του υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 (σχετικό 06 γ΄) πωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη.
Τούτες μάλιστα επιδεικνύει προκειμένου να με εκθέτει και τις παρουσιάζει  επιπρόσθετα και σε Δικαστήρια μάλιστα δανείζοντας τες στον φίλο του, συνεργάτη του και συνιδιοκτήτη του Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ προκειμένου να υποβαθμίσουν την αξιοπιστία μου και να ευτελίσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μου.
Τούτων έκανε μνεία ο Αχμέτ Καπακλής του Νιχάτ ψευδομαρτυρώντας κατά τη συζήτηση της δικαστικής υπόθεσης μεταξύ του εναγόμενου και εμού για την οποία του επιβλήθηκε σωρευτικά η ποινή φυλάκισης των τριών (3) μηνών διά της υπ’ αριθμόν 3101/27-04-2010 (σχετικό 07 δ΄) απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.
Τούτες συμπεριέλαβε ο Αχμέτ Καπακλής του Νιχάτ στη δικογραφία για την οποία του επιβλήθηκε η ποινή φυλάκισης ενός (1) έτους διά της υπ’ αριθμόν 191/19-09-2017 (σχετικό 07 γ΄) απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου.

Ο εναγόμενος εξακολουθεί και οφείλει στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου τις οφειλές για τις οποίες επιβλήθηκε στην ιδιοκτησία του η 176/2001 αναγκαστική κατάσχεση του δικαστικού επιμελητή Αναστάσιου Παντελή, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμόν 883/04-09-2019 (σχετικό 14 α΄) πρόσφατο απαντητικό  έγγραφο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) Ρόδου, σε σχετικό ερώτημα μου.
Το γεγονός ότι ακόμη, μετά είκοσι και πλέον χρόνια, το  Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου δεν έχει εισπράξει ακόμη τις οφειλές του εναγόμενου, αν και ο εναγόμενος διατηρεί και άλλη μεγάλη ιδιοκτησία, πλέον αυτής που μεταβίβασε στην «ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» για να αποφύγει να πληρώσει το συγκεκριμένο ίδρυμα και να αποφύγει να ανταποκριθεί στις συναλλακτικές του προς εμένα υποχρεώσεις που απέρρεαν από τα υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικό 04 α΄) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 04 γ΄) προσύμφωνα αγοραπωλησίας, της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Ευσταθίου Μητσού, καταδεικνύει ότι εγκυμονούν κίνδυνοι ακόμη κατά της ιδιοκτησίας μου, παράνομα και καταχρηστικά, όπως και στο παρελθόν.
Περαιτέρω το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου είχε και έχει ακόμη τη  δυνατότητα  να  ζητήσει  την  διάρρηξη  της απαλλοτρίωσης της ακινήτου περιουσίας του οφειλέτη του  Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, Ιωάννη Μανουσέλη του Κωνσταντίνου, δηλαδή του εναγόμενου,  προς την «ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», όπως και να ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του για το αδίκημα της  καταδολίευσης  δανειστών, που όμως δεν έκανε ποτέ.

 1. ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ

Το γεγονός ότι ο εναγόμενος οφείλει ακόμη στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου , το οποίο διενήργησε τέσσερα (4)  παράνομα και καταχρηστικά  προγράμματα πλειστηριασμών κατά της ιδιοκτησίας του συμπεριλαμβάνοντας παράνομα και καταχρηστικά και τη δική μου, είχε και ακόμη έχει ως αποτέλεσμα  να μην ενδίδει κάποιος επενδυτής στην αξιοποίηση της ιδιοκτησίας μου.
Είναι δύσκολο να κατανοήσει, πόσο μάλλον να πεισθεί  κάποιος ότι ο μεγαλύτερος  δημόσιος ασφαλιστικός οργανισμός της χώρας, για οφειλές του εναγόμενου, προέβηκε σε τέτοιες και τόσο μεγάλες παράνομες πράξεις κατά της ιδιοκτησίας μου.
Το συγκεκριμένο γεγονός σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα, μετά είκοσι (20) και πλέον έτη, το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, δεν έχει προβεί στην είσπραξη των οφειλών του, από τον οφειλέτη του Ιωάννη Μανουσέλη, δηλαδή τον εναγόμενο,  ενώ έχει αυτή τη δυνατότητα, προκαλεί δυσπιστία και αβεβαιότητα για την καθαρότητα, ως ελεύθερη βαρών, της ιδιοκτησίας μου, στους υποψήφιους επενδυτές.
Αυτό δημιουργεί για εμένα μακροχρόνια διαφυγόντα κέρδη.
Από την υπ’ αριθμόν 3374/2008 (σχετικό 15) απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, προκύπτει ότι η αξία της ιδιοκτησίας μου, ανέρχεται στο ποσόν τουλάχιστον των οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (880.000 €), μάλιστα ως έχει ακόμη, κατά το μεγαλύτερο μέρος της αδόμητη, δηλαδή ως μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες.
Το ποσόν προκύπτει από το γεγονός ότι η ανωτέρω 3374/2008 (σχετικό 15) απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, εκτίμησε την αξία πέντε (5) μελλοντικών οριζόντιων ιδιοκτησιών εκ των οποίων το ισόγειο της μιας εξ’ αυτών οι ΓΙ1, ΓΙ2 οικοδομημένες  στο ποσόν των δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.200.000€).
Αναλογικά, μάλιστα με το ισόγειο της μιας οικοδομημένο, τουλάχιστον μια έκαστη των οριζόντιων  ιδιοκτησιών να ανέρχεται στο ποσόν των τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (440.000€).
Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει η αξία της ιδιοκτησίας μου, μάλιστα κατά το μεγαλύτερο μέρος της αδόμητη, ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσόν των 880.000 € (2 x 440.00 €).
Ο εναγόμενος με το να συνεχίζει ακόμη να οφείλει στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, μου στερεί τη δυνατότητα να αξιοποιήσω η ακόμη και να πουλήσω την ιδιοκτησία μου και μου προκαλεί ζημιά από διαφυγόντα κέρδη  κατ’ ελάχιστον το ποσόν των  οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (880.000 €).

 1. Ζημιές

Εξαιτίας των παράνομων μακροχρόνιων ενεργειών του εναγομένου:
-Η μονοπρόσωπη εταιρεία μου «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ» και κατ’ επέκταση και ουσία εγώ, κλήθηκα να πληρώσω μετά την από 23-07-2013 καταγγελία (σχετικό 16 α΄) της υπ’ αριθμόν 1162593/11/4/2006 σύμβασης χορήγησης πίστεως δια ανοικτού λογαριασμού και της υπ’ αριθμόν 1/8/5/2007 προσθέτου πράξεως αυξήσεως ποσού από την Alpha Bank το ποσό των 86.188, 75 €, αφού η Alpha Bank εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 874/2013 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου για το ποσό των 86.188, 75 € (σχετικό 16 β΄) και αυτή τελεσιδίκησε αφού η υπ’ αριθμόν 228/19-9-2013 ανακοπή που άσκησα για λογαριασμό της εταιρείας μου, απερρίφθη δυνάμει της υπ’ αριθμόν 118/2017 απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου (σχετικό 16 γ΄).
Πρόσφατα βέβαια υπεισήρθα σε ρύθμιση με την τράπεζα Alpha Bank, όμως οι όροι είναι τέτοιοι που τυχόν, (μάλιστα είναι το πιθανότερο, ένεκα της υφιστάμενης οικονομικής μου καταστάσεως),  δεν δυνηθώ να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου, τότε οι απαιτήσεις της τράπεζας αυξάνονται με δυσμενέστερους μάλιστα όρους όπως προκύπτει από την σύμβαση της ρύθμισης που υπέγραψα και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα που την συνοδεύουν και σας προσκομίζω ως (σχετικά 16 δ΄,  ε΄,  στ΄,  ζ΄).
-Η μονοπρόσωπη εταιρεία μου «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ» και κατ’ επέκταση και ουσία εγώ στιγματίστηκα αφού εισήλθε στην βάση δεδομένων του Τειρεσία, με την ανωτέρω αρχικά καταγγελθείσα οφειλή μου στην Alpha Bank στο ποσόν των (46.936,58 € + 35.728,50 € =  82.665,08 €) (σχετικό 17).
-Στην μονοπρόσωπη εταιρεία μου «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ» και κατ’ επέκταση και ουσία κατά εμού, έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμόν 1824/2011 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου για το ποσόν των 1.230,52 €  (σχετικό 18).  Τούτη δε η διαταγή πληρωμής, επιπρόσθετα με στιγμάτισε καθώς εγγράφηκε στη βάση δεδομένων του Τειρεσία, με την αρχική οφειλή της στο ποσόν των 1.100,00 €,  (σχετικό 18, 1η σελίδα).
-Η μονοπρόσωπη εταιρεία μου «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ» και κατ’ επέκταση και ουσία εγώ, έχω ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους, από σφραγισμένες επιταγές,  που ανέρχονται στο συνολικό  αρχικά  ποσό των 27.941,86 € (1.000 € + 5.500 € + 1.000 € + 637,33 € + 1.514,52 € + 2.254,15 € + 980 € +2.705,86 € + 1.100 € + 980 € + 1.280 € + 1.000 € + 1.050 € + 980 € + 1.000 € + 1.000 € + 950 € + 1.050 € + 980 € + 980 €)  καταχωρημένες, στιγματίζοντάς με, στον Τειρεσία  (σχετικό 19).
-Η μονοπρόσωπη εταιρεία μου «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ» και κατ’ επέκταση και ουσία εγώ, έχω ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ύψους 1.126,40 € (σχετικό 20).
-Εγώ ατομικά, διά της υπ’ αριθμόν 1946/2011 διαταγής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, εκδιώχτηκα από το ακίνητο που μίσθωνα στην οδό Εργάνης Αθηνάς αριθμός 21 από την ιδιοκτήτρια αφού δεν μπόρεσα να εξοφλήσω τα οφειλόμενα μισθώματα, ποσού 5.950 € (σχετικό 21).
-Έχω ατομικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Δ.Ο.Υ. Ρόδου μη ρυθμισμένες που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 46.882,61 €  και μη ληξιπρόθεσμες ποσού 502,33 € (σχετικό 22).
-Η μονοπρόσωπη εταιρεία μου «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ» και κατ’ επέκταση και ουσία εγώ, έχω ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες οφειλές προς την Δ.Ο.Υ. Ρόδου που ανέρχονται στο ποσό των 4.428,37 €  και μη ληξιπρόθεσμες ποσού 733,33 €  (σχετικό 22).
-Έχω ατομικές ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές προς τον ΟΑΕΕ ύψους 51.780,41 €  (σχετικό 23 α΄).
-Έχω ατομικές ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ ύψους 4.205,47 €  (σχετικό 23 β΄).
-Έχω ατομικές διακανονισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΔΕΥΑΡ ύψους  2.225,27 €  (σχετικό 24 α΄), με εναπομείναν υπόλοιπο 1.794,77 € (σχετικό 24 β΄).
-Έχω ατομικές ρυθμισμένες οφειλές προς τον Δήμο Ρόδου, ύψους 1.176,17 €  (σχετικό 25).
-Έχω ατομικά, έως και την κατάθεση της παρούσης, δανειστεί ήδη από τρίτα άτομα το συνολικό ποσό περίπου των  90.000 €  για τον βιοπορισμό μου.

Επειδή εξαιτίας των παράνομων ενεργειών του εναγομένου:
Α)  Έχω υποστεί  (υπαίτια) συνολική ζημία η οποία ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται ανέρχεται στο ποσό των 202.291,76 € (5.950,00 € + 46.882,61 € + 502,33 + 51.780,41 € + 4.205,57 € + 1.794,77 € + 1.176,17 € + 90.000,00 € ), καθώς ο βιοπορισμός μου εξασφαλιζόταν ουσιαστικά και αποκλειστικά από την επαγγελματική μου δραστηριότητα με την μονοπρόσωπη εταιρεία μου, η αξιοπιστία της οποίας πλήγηκε ανεπανόρθωτα από τις ανωτέρω αναφερόμενες παράνομες πράξεις του εναγομένου, πλέον αυτών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, οι οποίες διενεργήθηκαν κατά της προσωπικής και εταιρικής ιδιοκτησίας μου αιτία οι οφειλές προς αυτό του εναγόμενου, με αποτέλεσμα σήμερα να υπολειτουργεί στοιχειωδώς, μη δυνάμενη να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις της  και δεν είχα ούτε και μέχρι σήμερα έχω πλέον τη δυνατότητα να ανταποκριθώ στις βασικές ανάγκες διαβίωσης μου, πολύ δε περισσότερο να προβώ σε εξοφλήσεις η  ρυθμίσεις όλων των προηγούμενων οφειλών μου, καθώς διαβιώ πλέον με περιορισμένο δανεισμό κυρίως από οικογενειακά μου πρόσωπα.
Β)  Η μονοπρόσωπη εταιρεία μου «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ» και κατά συνέπεια και ουσία εγώ, έχει υποστεί (υπαίτια) συνολική ζημία η οποία ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται ανέρχεται στο ποσό των 121.649,23 €  (86.188, 75 € + 1.230,52 € + 27.941,86 € + 1.126,40 € + 4.428,37 € + 733,33 € )  και  η οποία οφείλεται στις ανωτέρω αναφερόμενες  παράνομες πράξεις του εναγομένου και κύρια στη διενέργεια των παράνομων και καταχρηστικών  πλειστηριασμών  όπως προανέφερα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου,  αιτία οι οφειλές του εναγομένου, ως και των ψευδών φημών που έσπερνε στην αγορά για εμένα και την εταιρεία μου, ότι θα πάω φυλακή για οφειλές και να μην συνεργάζονται οι πελάτες και οι προμηθευτές μου, μαζί μου.  

 1. ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι προαναφερθείσες ενέργειες του εναγομένου ήτοι η εξύβριση, απόπειρα εκβίασης από κοινού και η απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, σε βάρος μου, χαρακτηρίζονται ως δόλιες και ποταπές συμπεριφορές και αποσκοπούσαν στην φυσική εξόντωση μου , αλλά και στην προσβολή της προσωπικότητας μου.
Έτσι ενεργώντας με πρόθεση, επανειλημμένως έσπευσε να με εξυβρίσει, αποπειράθηκε να με εκβιάσει από κοινού με άλλον και  αποπειράθηκε να με βλάψει με επικίνδυνη σωματική βλάβη  και όλα αυτά για να προσβάλει την προσωπικότητα και εν τέλει να με εξοντώσει γι` αυτό άλλωστε καταδικάστηκε στις πιο πάνω αναφερθείσες ποινές φυλάκισης τελώντας τα προαναφερθέντα εγκλήματα εις βάρος μου.

Οι παραπάνω άδικες και αξιόποινες συμπεριφορές του εναγομένου συγκροτούν αναμφίβολα υποκειμενικά και αντικειμενικά τα αδικήματα:
Της εξύβρισης  (άρθρο 361 Π.Κ.) δυνάμει της υπ’ αριθμόν 8354/25-11-2008 (σχετικό 07 α΄) αμετάκλητης  απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.
Της εξύβρισης και της απειλής (άρθρα 361 και 333 Π.Κ.) δυνάμει της υπ’ αριθμόν 3101/27-04-2010 (σχετικό 07 δ΄) αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.
Της απόπειρας εκβίασης (άρθρα 42 και 385 Π.Κ.) δυνάμει της υπ’ αριθμόν 183/4-5-2011 (σχετικό 07 στ΄) αμετάκλητης  απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Δωδεκανήσου.
Της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης (άρθρα 42, 308 και 309 Π.Κ.) δυνάμει της υπ’ αριθμόν 1054/12-3-2013 (σχετικό 07 θ΄) αμετάκλητης  απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.
Ωστόσο με τις ενέργειες του εναγομένου να προσβάλλει την προσωπικότητα μου ως και να επιχειρεί κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής μου, υποκειμενικά και αντικειμενικά τα προαναφερθέντα εγκλήματα, συγκροτούν αναμφίβολα παράλληλα και αδικοπραξία, κατά την έννοια των άρθρων 57, 59, 914 και 932 Α.Κ. αφού προσέβαλε την προσωπικότητά μου και την ζωή μου.
Κατά τα ανωτέρω, συντρέχει νόμιμη περίπτωση καταδίκης του στην χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που μου έχει προκαλέσει η αδικοπρακτική εις βάρος μου, προσβολή της ζωής και της προσωπικότητας μου.
Συνεχίζει  δε να με προσβάλλει, έχοντας εις χείρας του τις 83 συναλλαγματικές των 400 € που μου απέσπασε εκβιαστικά ως ανωτέρω στην παρούσα αναφέρθηκε και επιπρόσθετα οφείλοντας ακόμη στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, θέτει σε αμφιβολία, προς κάθε υποψήφιο αγοραστή και επενδυτή, το γεγονός ότι είναι ελεύθερη βαρών η ιδιοκτησία μου, βάλλοντας την αξιοπιστία μου.

 1. ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Επειδή το Δικαστήριο Σας λαμβάνοντας υπόψη:
Α) Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επισυνέβη και ακόμη συμβαίνει η μακροχρόνια κατάφωρη, υλικά και ηθικά, αδικία σε βάρος μου αλλά και σε βάρος της μονοπρόσωπης εταιρείας μου, αφού οι ανωτέρω αναφερόμενες παράνομες πράξεις, αδικοπραγίες και βιαιοπραγίες του εναγομένου και η βασανιστική πολύμηνη διαδικασία των πλειστηριασμών επί πλέον απέστρεψαν την προσοχή μου από τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες εστιάζοντας στην απόκρουσης τους και με έφεραν σε δεινή οικονομική κατάσταση, καθώς με εξάντλησαν υλικά και ηθικά, με συνέπεια να εκτεθώ κοινωνικά, αφού πλήγηκε η αξιοπιστία μου,  στους συνεργάτες μου, πελάτες μου, προμηθευτές μου και σε τρίτους, οι οποίοι διάβαζαν στις εφημερίδες τις αγγελίες των επαναλαμβανόμενων πλειστηριασμών των ιδιοκτησιών μου, διασύροντας με και οδηγώντας με στην περιθωριοποίηση, την απομόνωση και την απαξίωση επαγγελματική και κοινωνική, με τις επί πλέον ψευδείς φήμες που διέδιδε ο εναγόμενος περί επικείμενης φυλακίσεως μου για να μην συνεργάζονται μαζί μου οι πελάτες μου και οι προμηθευτές μου, απομονώνοντας με από γνωστούς και φίλους.
Β) Το μέγεθος της θλίψης, της αγανάκτησης, του θυμού και του ψυχικού πόνου που δοκίμασα και δοκιμάζω ακόμα επί  δέκα πέντε (15)  περίπου χρόνια, ως και της αβεβαιότητας και του φόβου που με διακατέχουν να υποστώ και πάλι τα ίδια από τον εναγόμενο που περιφέρετε καθημερινά έξω από το μαγαζί μου, με διακριτική συμπεριφορά που υποκρύπτει και εκδηλώνει, όταν τα βλέμματα μας συναντώνται, κάτι που αποφεύγω, προς αποφυγή επεισοδίου, ύφος και ειρωνικά μειδιάματα  και εξακολουθεί να με διαβάλει στους γείτονες μου έως και σήμερα.
Πρόσφατα στις 05-09-2019 δημιουργήθηκε επεισόδιο με έναν από τους γείτονες μου, με τον οποίο ο εναγόμενος έχει τελευταία σχεδόν καθημερινές επαφές, ο οποίος εκμεταλλεύεται την μακροθυμία και υπομονή μου, να τον ανέχομαι καθώς καταπατούσε και καταπατεί  επισταμένα με άχρηστα υλικά και μηχανήματα, επί σκοπού το χώρο έμπροσθεν της ιδιοκτησίας μου, δυσκολεύοντας με στις καθημερινές δραστηριότητες μου, κάτι που εξακολουθεί να συμβαίνει παρά τις συστάσεις των αστυνομικών οργάνων που εκείνη την ημέρα κλήθηκαν να επιληφθούν του επεισοδίου, αν και εκδήλωσα θυμό απομακρύνοντας τα.
Προκαλείται, καθ’ υποβολή, αέναα η εκδήλωση του θυμού και της οργής μου, ώστε να βρεθώ και υπόλογος.
Δ) Την φήμη που είχα, πριν εκδηλωθούν και λάβουν χώρα τα προαναφερθέντα, ως καταξιωμένος επαγγελματίας στον χώρο δραστηριότητας μου, καθώς και τον βαθμό υπαιτιότητας του εναγομένου, θα πρέπει, προς ηθική παρηγοριά και ανακούφιση να καταδικαστεί, ο εναγόμενος, να μου καταβάλλει το ποσό των  τριών εκατομμυρίων (3.000.000 €) ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης,  νομιμότοκα,  από την επίδοση της παρούσης ένδικης αγωγής μου μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της.

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 57 Α.Κ. «όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητα του έχει το δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή» κατά δε το άρθρο 59 Α.Κ. «στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων άρθρων το Δικαστήριο με απόφασή του ύστερα από αίτηση αυτού που έχει προσβληθεί και αφού έχει λάβει υπόψη του το είδος της προσβολής μπορεί επιπλέον να καταδικάσει τον υπαίτιο να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού που έχει προσβληθεί».
Σύμφωνα δε με το άρθρο 914 ΑΚ, όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 937 παρ. 1 ΑΚ, η απαίτηση από αδικοπραξία παραγράφεται μετά από πενταετία, αφότου ο παθών έμαθε τη ζημιά και τον υπόχρεο σε αποζημίωση σε κάθε όμως περίπτωση η απαίτηση παραγράφεται μετά τη πάροδο είκοσι ετών από τη πράξη.
Έχει όμως κριθεί και είναι πάγια η νομολογία, πως η ζημιά που προκαλείται σ’ άλλον από την υπαίτια παράλειψη του δράστη να άρει τη γενεσιουργό κατάσταση της ζημιάς ΔΕΝ είναι άμεση συνέπεια της ΑΠΑΞ τελεσθείσας και ολοκληρωθείσας πράξης του δράστη, από την οποία δημιουργήθηκε η κατάσταση, αλλά της ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ και ΜΗ ΑΡΣΗΣ της τελευταίας, ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΕ ΚΑΘΌΛΟ το χρονικό διάστημα που εκείνη διατηρεί και ΟΧΙ ΑΠΑΞ με τη τέλεση της πράξης, με την οποία η κατάσταση αυτή δημιουργήθηκε.
Επομένως η κατά το άρθρο 937 ΑΚ πενταετής, ως άνω, παραγραφή της αξίωσης του ζημιωθέντος προς αποζημίωση για τη ζημιά που υφίσταται από τη διατήρηση της κατάστασης αυτής και την παράλειψη του δράστη να ενεργήσει προς άρση της, ΔΕΝ αρχίζει από το χρονικό σημείο που αυτός έλαβε ΓΝΩΣΗ της αρχικής συμπεριφοράς του δράστη, με την οποία δημιουργήθηκε η ζημιογόνος κατάσταση, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ  η προαναφερομένη κατάσταση και να προκαλεί ζημιά σ’ εκείνον.
Στην προκειμένη περίπτωση, ισχύουν ακόμη οι προϋποθέσεις τέλεσης νέας κατά εμού αδικοπραξίας του εναγόμενου καθώς:
Ο εναγόμενος εξακολουθεί να οφείλει στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.ΑΜ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου και εγκυμονεί ο κίνδυνος ανά πάσα στιγμή να κινηθεί παράνομα και καταχρηστικά εκ νέου το συγκεκριμένο ίδρυμα κατά της ιδιοκτησίας μου.
Ο εναγόμενος εξακολουθεί να κρατά εις χείρας του και να επιδεικνύει τις ογδόντα τρις (83) συναλλαγματικές των τετρακοσίων ευρώ (400 €) που εκβιαστικά μου απέσπασε, όπως ανωτέρω στην παρούσα αναφέρεται.
Ο εναγόμενος εξακολουθεί να περιφέρεται έξω από το κατάστημα μου, να με διαβάλλει  και καθ’ υποβολή να μου δημιουργεί προβλήματα με τους γείτονες μου, επιδιώκοντας την εκδήλωση του θυμού και της οργής μου.
Ο εναγόμενος εξακολουθεί  να περιφέρεται έξω από το κατάστημα μου και να επιδιώκει αφορμή για να με εξυβρίσει, ευτελίσει, χειροδικήσει και κινηθεί κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής μου, όπως έχει πράξει επαναλαμβανόμενα και στο παρελθόν.
Ο εναγόμενος εξακολουθεί  να είναι συνιδιοκτήτης του αυθαίρετου (σχετικό 02 στ΄) και κατεδαφιστέου (σχετικό 02 ζ΄) κτιρίου με την 246/98 (σχετικό 02 ε΄), ήδη ληγμένη από τις 24-06-2006, αδυνατούσα επανέκδοσης, οικοδομική άδεια, που στερείτε οιασδήποτε δικαιοπραξίας και έχει μοναδική διέξοδο νομιμοποίησης την όμορη ιδιοκτησία μου (ΨΗ).
Όσο αυτό παραμένει σε εκκρεμότητα, εγώ κινδυνεύω από τον εναγόμενο και τους συνιδιοκτήτες του, όχι μόνο να αδυνατώ να διαβιώσω αξιοπρεπώς, όπως ήδη συμβαίνει, αλλά τίθεται θέμα πλέον της σωματικής μου ακεραιότητας και της ζωής μου, άνθρωποι  την έχουν χάσει για ασήμαντη αφορμή και για πολύ μικρές οικονομικές διαφορές, πόσο μάλλον εγώ που υπόκειμαι αέναες προκλήσεις καθημερινά και τα οικονομικά συμφέροντα που διακυβεύονται για την νομιμοποίηση της συνιδιοκτησίας του εναγόμενου είναι τεράστια.

Η ικανοποίηση συνίσταται σε πληρωμή χρηματική και σε οτιδήποτε άλλο επιβάλλεται από τις περιστάσεις.
Προσβολή της προσωπικότητας η οποία προστατεύεται από το ίδιο το Σύνταγμα (άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 και 2 αυτού) συνιστούν πράξεις που περιέχουν ονειδισμό ή αμφισβήτηση της εντιμότητας, της προσωπικής και επαγγελματικής προσωπικότητας ακόμα και αν αυτές καθιστούν απλά ύποπτο τον προσβαλλόμενο ότι μετέρχεται «ανέντιμες μεθόδους» κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του ή άλλων εκφάνσεων και δραστηριοτήτων της ζωής του.
Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι η προσβολή είναι παράνομη όταν γίνεται χωρίς δικαίωμα ή κάτω από περιστάσεις που καθιστούν καταχρηστική την άσκησή του.
Νόμος καθιερώνει αντικειμενική ευθύνη του προσβάλλοντος ως προς την άρση της προσβολής και την παράλειψη της στο μέλλον ενώ για την αξίωση της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης απαιτεί επιπλέον και το στοιχείο της υπαιτιότητας.
Η προσβολή της προσωπικότητας μπορεί να προέλθει και από πράξη ποινική κολάσιμη όπως είναι  οι προαναφερθείσες  πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 333 Π.Κ., 361 Π.Κ., άρθρα 42 και 385 Π.Κ. 308 και 309 Π.Κ.

Ειδικότερα:
Με βάση τη διάταξη του άρθρου 333 § 1 Π.Κ. «Όποιος προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία απειλώντας τον με βία ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.»
Με βάση τη διάταξη του άρθρου 361 Π.Κ.  «Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της δυσφήμησης (άρθρα 362 και 363), προσβάλλει την τιμή άλλου με λόγο ή με έργο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή. Αν τελεί την πράξη δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω διαδικτύου, επιβάλλεται φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή.»
Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42 και 385 Π.Κ. «1. Όποιος, έχοντας αποφασίσει να τελέσει έγκλημα, αρχίζει να εκτελεί την περιγραφόμενη στο νόμο αξιόποινη πράξη, τιμωρείται, αν το έγκλημα δεν ολοκληρώθηκε, με μειωμένη ποινή (άρθρο 83)
385 ΠΚ «1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 380, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, εξαναγκάζει κάποιον με βία ή απειλή σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή από την οποία επέρχεται ζημία στην περιουσία του εξαναγκαζομένου ή άλλου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή.
            2. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τελέστηκε με σωματική βία εναντίον προσώπου ή με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής επιβάλλεται κάθειρξη και χρηματική ποινή. Αν από την πράξη επήλθε ο θάνατος κάποιου προσώπου ή βαριά σωματική βλάβη ή αν η πράξη εκτελέστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα εναντίον προσώπου, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή.
           3.
Η εκβίαση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή αν ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε βία ή απειλή βλάβης της επιχείρησης, του επαγγέλματος, του λειτουργήματος ή άλλης δραστηριότητας που ασκεί ο εξαναγκαζόμενος ή άλλος ή προσφέρθηκε να παρέχει ή παρέχει προστασία για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον. Αν την παραπάνω πράξη τέλεσε πρόσωπο που διαπράττει τέτοιες πράξεις κατ` επάγγελμα, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.»
Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 308 παρ 1 Π.Κ. και 309 Π.Κ.  «1. Όποιος προξενεί σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή. Αν η κάκωση ή βλάβη της υγείας που του προξένησε είναι εντελώς ελαφρά, τιμωρείται με παροχή κοινωφελούς εργασίας.»  309 Π.Κ.«Αν η πράξη του προηγούμενου άρθρου τελέστηκε με τρόπο που μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά σωματική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.»
Η προσβολή της προσωπικότητας κατά κανόνα συνιστά και αδικοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 914 Α.Κ. εφόσον πρόκειται για προσβολή «απόλυτου» δικαιώματος (όπως είναι η ανθρώπινη προσωπικότητα και η ζωή) και επομένως πέραν της προβλεπόμενης από το άρθρο 57 Α.Κ. προστασίας, μπορεί να ζητηθεί από τον προσβληθέντα χρηματική ικανοποίηση κατά τις περί αδικοπραξιών διατάξεις του Α.Κ. , δηλαδή από την υπαίτια και παράνομη συμπεριφορά σύμφωνα με τα άρθρα 914, 920 και 932 σε συνδυασμό με το άρθρο  333 Π.Κ. , 361 Π.Κ., άρθρα 42, 385 Π.Κ. 308 και 309 Π.Κ.

Ειδικότερα:
Κατά το άρθρο 914 Α.Κ. «όποιος ζημιώσει άλλο παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει». Από τη συνδυασμένη εφαρμογή των άρθρων 914, 297 και 298 Α.Κ. προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση είναι να υπάρχει μεταξύ του ζημιογόνου γεγονότος και της επελθούσας ζημίας αιτιώδης συνάφεια η οποία υπάρχει όταν η πράξη ή η παράλειψη του υπαίτιου ήταν αντικειμενικά ικανή κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας να επιφέρει κατά τη συνήθη και κανονική πορεία των πραγμάτων το επιζήμιο αποτέλεσμα.
Τέλος κατά τη διάταξη του άρθρου 932 Α.Κ. σε περίπτωση αδικοπραξίας και ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία το Δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει στον παθόντα εύλογη κατά τη κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
Όπως εξέθεσα παραπάνω ο εναγόμενος προκειμένου, να προσβάλει την προσωπικότητα μου και εν τέλει να με εξοντώσει, προέβην στα παραπάνω λεπτομερώς αναφερόμενα πραγματικά περιστατικά όπως αναφέρονται στις προαναφερθείσες αμετάκλητες αποφάσεις των Ποινικών Δικαστηρίων, που επισυνάπτονται.

Επειδή οι ανωτέρω αναφερόμενες ενέργειες του εναγόμενου με απαξίωσαν, με ευτέλισαν και κινδύνεψε η σωματική ακεραιότητα και η ζωή μου, διαταράσσοντας την ηρεμία και την γαλήνη μου, με αποκλειστική υπαιτιότητα του.
Επειδή με βάση, τον τρόπο και τον χρόνο που επέλεξε ο εναγόμενος για να με απαξιώσει και να με βλάψει, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέσθηκαν τα προαναφερθέντα εγκλήματα,  την κοινωνική και την περιουσιακή μας κατάσταση, θα πρέπει το Δικαστήριο σας να υποχρεώσει τον εναγόμενο να μου καταβάλει, λαμβάνοντας υπόψη και συγκρίνοντας την δική μου με την δική του οικονομική και περιουσιακή κατάσταση και κυρίως τον τρόπο και τις μεθόδους με τις οποίες αυτήν απέκτησε, ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έπαθα από την άδικη και αξιόποινη συμπεριφορά του, η οποία είναι διαχρονική και εν δυνάμει ανά πάσα στιγμή να εκδηλωθεί εκ νέου, το εύλογο για την περίπτωσή μου ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000 €) ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης
Επειδή η υπαίτια, παράνομη και αξιόποινη συμπεριφορά του εναγόμενου, τελεί σε άμεσο αιτιώδη σύνδεσμο, τόσο με  την απαξίωσή μου ως ανθρώπου, όσο και με την ηθική μείωση που αισθάνθηκα και βίωσα.
Επειδή ο εναγόμενος εξακολουθεί να οφείλει στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α Ρόδου και συντηρούνται ακόμα οι προϋποθέσεις να επιχειρήσει ξανά παράνομα και καταχρηστικά το συγκεκριμένο ίδρυμα κατά της ιδιοκτησίας μου.
Επειδή ο εναγόμενος εξακολουθεί να κατέχει εις χείρας του και να επιδεικνύει τις ογδόντα τρις (83) συναλλαγματικές των τετρακοσίων ευρώ (400 €) που εκβιαστικά μου απέσπασε, όπως ανωτέρω στην παρούσα αναφέρεται.
Επειδή οι αναφερόμενες στην παρούσα αγωγή μου παράνομες πράξεις του εναγομένου συνδέονται αιτιωδώς με την ζημία που έχω υποστεί και γι’ αυτό είναι υπόχρεος προς  αποζημίωση μου.
Επειδή η γενεσιουργός αιτία της ακραίας, άδικης, βίαιης και αχάριστης συμπεριφοράς του εναγόμενου, όπως ανωτέρω στην παρούσα αναφέρεται είναι το αυθαίρετο (σχετικό 02 στ΄) και κατεδαφιστέο (σχετικό 02 ζ΄) κτίριο, με την ληγμένη την 24-06-2006 και αδυνατούσα επανέκδοσης 246/98 (σχετικό 02 ε΄) οικοδομική άδεια, το οποίο έχει μοναδική διέξοδο νομιμοποίησης την όμορη ιδιοκτησία μου και δη την ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ), ακόμη υφίσταται με τις ίδιες προϋποθέσεις  και υποθάλπει την επανάληψη της ίδιας συμπεριφοράς του εναγόμενου κατά εμού, καθώς επιπρόσθετα το συγκεκριμένο κτίριο αδυνατεί οιασδήποτε δικαιοπραξίας.
Επειδή ο εναγόμενος παρουσιάστηκε αλλόφρονας και απειλητικός Ενώπιον του Δικαστηρίου την 1η Ιουνίου του 2009 που εξέταζε την αίτηση ανακοπής μου κατά του τρίτου (3ου) επαναληπτικού παράνομου και καταχρηστικού πλειστηριασμού που διενεργούσε το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου στις 17-06-2009 κατά του εναγόμενου για δικές του οφειλές και συμπεριλάμβανε παράνομα και καταχρηστικά και την δική μου ιδιοκτησία και ζητούσε να διενεργηθεί ο πλειστηριασμός.
Επειδή συντρέχει νόμιμη περίπτωση, να απαγγελθεί κατά του εναγομένου προσωπική κράτηση ενός  (1) έτους, ως μέσο εκτέλεσης της απόφασης που θα εκδοθεί.
Επειδή η επιδίωξη μου να ασκήσω ένδικα μέσα και δη αγωγή κατά του εναγομένου ανάγεται συνεχώς από τον Ιανουάριο του 2014.
Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο για την εκδίκαση της παρούσας αγωγής μου.
Επειδή η αγωγή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή, και για την απόδειξη της επικαλούμαι μάρτυρες και έγγραφα.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ
ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου.
Να κληθώ ώστε να παρέχω τις οιεσδήποτε διευκρινήσεις, κατ’ άρθρο 236 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 παρ. 5 του ν. 3994/2011.
Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου καταβάλλει το ποσόν των οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (880.000 €), για διαφυγόντα κέρδη, εντόκως, νομίμως από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση μου.
Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου καταβάλει το ποσό των διακοσίων δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα έξη λεπτών 202.291,76 € καθώς και το ποσό  των εκατόν είκοσι ενός χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι τριών λεπτών  (121.649,23 €)  για λογαριασμό της μονοπρόσωπης εταιρείας μου «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ», για την (υπαίτια) ζημία που υπέστην, εντόκως, νομίμως από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση μου.
Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος – για την αναφερόμενη στο ιστορικό αιτία – να μου καταβάλει το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000 €) ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφλησή μου.
Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, να μου καταβάλλει το συνολικό ποσό των  τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (4.203.940,99 €), αναλυτικά (880.000 € + 202.291,76 €  + 121.649,23 € +3.000.000 €), εντόκως, νομίμως από την επίδοση της παρούσας αγωγής μου μέχρι την εξόφληση μου.
Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου επιστρέψει τις ογδόντα τρις (83) συναλλαγματικές των τετρακοσίων ευρώ (400€) που μου απέσπασε εκβιαστικά.
Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να δημοσιεύσει, με δικά του έξοδα, την απόφαση που θα εκδοθεί σε όλο τον έντυπο τύπο του νησιού και τουλάχιστον σε τρις (3) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες.
Να απαγγελθεί κατά του εναγομένου, προσωπική κράτηση, ενός  (1) έτους, ως μέσο εκτέλεσης της απόφασης που θα εκδοθεί.
Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή.
Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη  δικαστική μου δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου μου δικηγόρου.

 

                                                                                                                     Ρόδος 08-10-2019

                                                                                  Ο ενάγων                                                           Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
                                                               Θωμάς-Δημήτριος Χρήστου Σπανός                                 Αναστάσιος Ε. Μπακαλούμας      

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos