+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

.

.

.

.

.

Αίτηση.

                                                                               Του                                                                      Προς Τον
                                                                               Θωμά – Δημήτριου Χρήστου Σπανού.                Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου.
                                                                               Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857                                                Κύριο Χριστόδουλο Κυρτσίδη.   
                                                                               Λοιπών Στοιχείων ως Υποσέλιδο.                              

Θέμα: Αίτηση - Ενημέρωση περί χορήγησης νομικής βοήθειας.

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε.
Στα πλαίσια της μεταξύ μας διαμειφθείσης διά ζώσης συζήτησης την 25-08-2022 και περί ώρα 11:50 στο γραφείο Σας και του επιδειχθέντος από Εσάς ενδιαφέροντος για το τιθέμενο θέμα μου περί του διορισμού δικηγόρου, προκειμένου να καταθέσω αγωγές κατά του διευθυντή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου Ιωάννη Παπαντωνίου και του δικηγόρου Ευστράτιου Καρίκη, τα κάτωθι:

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε.
Ο διευθυντής του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, Ιωάννης Παπαντωνίου διενήργησε κατά της ιδιοκτησίας μου έως και τρις (3), εν συνόλω τέσσερις (4) παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς κατά της ιδιοκτησίας μου τα έτη 2008 και 2009.
Τούτο έπραξε διά των υπ’ αριθμών 3812/2008, 26328/2008, 2180/2009 και 8868/2009 προγραμμάτων δημόσιων αναγκαστικών πλειστηριασμών, χωρίς να οφείλω στο συγκεκριμένο ίδρυμα και χωρίς να υπάρχουν κατασχέσεις του επί της ιδιοκτησίας μου, μάλιστα με δύο αναγκαστικές κατασχέσεις εκ των οποίων η μία ήταν ακυρωμένη με δικαστική απόφαση και η άλλη δεν ήταν δυνατόν να μπορεί να εγγραφεί επί της ιδιοκτησίας μου, καθώς δεν ανήκε στον οφειλέτη του συγκεκριμένου ιδρύματος Ιωάννη Μανουσέλη.
Από το 2013 επιχειρώ να κινηθώ δικαστικά εναντίον του και όλοι οι διορισμοί των δικηγόρων από το Πρωτοδικείο Ρόδου τυγχάνουν αποποίησης με αυτές να γίνονται κατά συνθήκη αποδεκτές.
Ομοίως συμβαίνει και με τον δικηγόρο Ευστράτιο Καρίκη, ο οποίος στις 24-03-2010 διενήργησε καθολικά ψευδή κτηματολογική έρευνα για την ιδιοκτησία μου και για λογαριασμό της τράπεζας Eurobank στερώντας μου την εκταμίευση εγκριμένου δανείου ύψους ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000 €) και την υλοποίηση, διά της υπ’ αριθμόν ΕΑ-35039  σύμβασης της τράπεζας Eurobank, ενός προγράμματος ΕΣΠΑ προϋπολογισμού επένδυσης 85.057,74 € με δημόσια επιχορήγηση 55.287,53 €.
Τα τεκμήρια των ανωτέρω που επικαλούμαι, είναι ανά πάσα στιγμή που ζητήσετε στη διάθεση Σας. 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε.
Απευθύνθηκα στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου, αμέσως μετά την στην αρχή της παρούσης αναφερομένης συζήτησης μας και καθ’ υπόδειξη Σας, για να ζητήσω την τελευταία αποποίηση προκειμένου να την θέσω εις γνώση Σας διά της παρούσης, όμως ως ανέκαθεν τούτο συμβαίνει ο γραμματέας του Πρωτοδικείου επικαλέσθηκε θέμα προσωπικών δεδομένων και δεν μου χορήγησε αντίγραφο της αποποίησης της τελευταίας δικηγόρου που αποποιήθηκε τον διορισμό της και αυτή είναι η δικηγόρος Μαρία – Θηρεσία Βερβέρη.
Αυτό βέβαια, κατά την άποψη μου, μα και αντικειμενικά πιστεύω, δεν ευσταθεί, καθώς οι αποποιήσεις των δικηγόρων με αφορούν και έχω κάθε δικαίωμα να μάθω τι επικαλείται ο κάθε ένας προκειμένου να αποποιηθεί τον διορισμό του.
Προς επίρρωση του δικαιώματος μου να περιέλθει εις γνώση μου τι επικαλείται ο κάθε ένας δικηγόρος που αποποιείται τον διορισμό του, θέτω υπόψη Σας την υπ’ αριθμόν 145/04-01-2018  πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία μου ανακλήθηκαν παρανόμως οι πράξεις διορισμού που σε αυτήν αναφέρονται προκειμένου να μην καταθέσω αγωγή κατά του διευθυντή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου Ιωάννη Παπαντωνίου.
Τούτη, όπως σε αυτήν αναφέρεται, ανακλήθηκε κατόπιν της υποβολής της με αριθμό πρωτοκόλλου 487/03-05-2018 αίτησης της δικηγόρου Ρόδου, Αγγέλας Καρακατσάνη. 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε.
Έχω κάθε δικαίωμα να γνωρίζω τι επικαλέστηκε η συγκεκριμένη δικηγόρος για να μου ανακληθούν οι πράξεις διορισμού χορήγησης νομικής βοήθειας που σε αυτήν αναφέρονται.
Έτι περαιτέρω.
Να δεχθώ εν μέρει το γεγονός της συναδελφικής αλληλεγγύης που επιδεικνύεται προς τον δικηγόρο Ευστράτιο Καρίκη. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κατά συνθήκη αποποίηση και για τον διευθυντή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου Ιωάννη Παπαντωνίου. Προς αυτόν τι κώλυμα τίθεται κάθε φορά από του δικηγόρους που αποποιούνται τον διορισμό τους και μου στερούν το δικαίωμα μου να αποζημιωθώ για τις αδικοπραξίες που αυτός τέλεσε κατά εμού;

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε.
Οι τελευταίοι διορισμοί, προκειμένου να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης κατά του δικηγόρου Ευστράτιου Καρίκη και του διευθυντή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου Ιωάννη Παπαντωνίου είναι στο όνομα της δικηγόρου Μαρίας Κρικοπούλου διά των υπ’ αριθμών 190/11-08-2022 και 191/11-08-2022 Πράξεων του Πρωτοδικείου Ρόδου.
Τούτες Σας προσκομίζονται μετά της παρούσης, σε βιβλιοδετημένο τόμο που εμπεριέχει συνολικά εκατόν είκοσι εννέα (129) πράξεις διορισμού δικηγόρων οι οποίοι έχουν αποποιηθεί το διορισμό τους, από το 2013 και εντεύθεν και αναφέρονται στον σχετικό κατάλογο που ακολουθεί την παρούσα και εμπεριέχεται στον ίδιο βιβλιοδετημένο τόμο.
Σε αυτόν δε, ως πρώτη, εμπεριέχεται και αναφέρεται και η 145/04-01-2018  ανακλητική πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου που ανωτέρω Σας γνωστοποίησα.

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε.
Στα πλαίσια του εκδηλωμένου ενδιαφέροντος Σας και των εξουσιών που απορρέουν από τη θεσμική θέση που υπηρετείτε αυτήν του Προέδρου του Εφετείου Δωδεκανήσου, αιτούμαι διά της παρούσης τα κάτωθι:

  1. Να δώσετε εντολή να μου χορηγηθούν, από την γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου, όλες οι αποποιήσεις των δικηγόρων από το 2013 και εντεύθεν, ώστε να Σας τις προσκομίσω, μα και για να γνωρίσω του λόγους που αποποιήθηκαν του διορισμού τους. Έχω κάθε δικαίωμα να μάθω. Εναλλακτικά.
  2. Να ζητήσετε υπηρεσιακά να Σας προσκομιστούν όλες οι αποποιήσεις των δικηγόρων που έχουν διοριστεί από το 2013 και εντεύθεν, από το Πρωτοδικείο Ρόδου και να εξετάσετε κατά πόσον αυτές ο αποποιήσεις ευσταθούσαν για να γίνουν αποδεκτές.
  3. Να μεριμνήσετε να διοριστεί, εφόσον τούτο δεν μπορεί να γίνει από τον δικηγορικό σύλλογο Ρόδου, δικηγόρος από άλλο δικηγορικό σύλλογο προκειμένου να ασκήσω το δικαίωμα μου να αποζημιωθώ καταθέτοντας αγωγές αποζημίωσης κατά του διευθυντή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου Ιωάννη Παπαντωνίου και του δικηγόρου Ευστράτιου Καρίκη, για τις αδικοπραξίες που αυτοί τέλεσαν κατά εμού.

Ρόδος 29-08-2022

Με τιμή.
Θωμάς – Δημήτριος Σπανός του Χρήστου.

SpTh Ypografi 180x122

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos