+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

Αγαπητοί αναγνώστες.
Επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω ότι για την από 20-02-2022 Ενημέρωση-Καταγγελία-Αίτηση μου προς τον Αξιότιμο Γενικό Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Α2022/970 δικογραφία για την οποία διατάχθηκε η 88/22ΠΕ προκαταρκτική  εξέταση ένεκα της οποίας κλήθηκα να εμφανιστώ ενώπιον της Αξιότιμης Κυρίας Πταισματοδίκης την 29-03-2022 πράγμα που και έπραξα.
Αφού ενημερώθηκα αναλυτικότερα σχετικά για το ζητούμενο της κλήσεως μου, υπέβαλα αίτηση εκχώρησης προθεσμίας προκειμένου να προσκομίσω τα αποδεικτικά ζητούμενα στοιχεία της καταγγελίας μου, την 15-04-2022. Το αίτημα μου έγινε δεκτό από την Κυρία Πταισματοδίκη και είμαι στο στάδιο της συγγραφής υπομνήματος συνοδεία των σχετικών εγγράφων - ντοκουμέντων που τεκμηριώνουν την καταγγελία μου.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Επειδή ένεκα της οικονομικής αδυναμίας μου, στην οποία έχω περιέλθει, για τους μακροχρόνιους λόγους και αιτίες που στον παρόντα διαδικτυακό τόπο εκθέτω για προστασία μου, υπόκειμαι στην πρόκληση επεισοδίου, με σκοπό την προσαγωγή μου. Αυτό αντιλαμβάνομαι, καθώς εκείνοι που έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν τις τηλεπικοινωνίες μου μεριμνούν για την προστριβή μου με όσους έρχομαι σε επαφή για τις όποιες δραστηριότητες και συναναστροφές μου επαγγελματικές και κοινωνικές. Οι συνάνθρωποι μου είναι φανερό ότι από αυτή την παρέμβαση που υπόκεινται τους προκαλείτε εκνευρισμός, καθώς υποχρεώνονται να αλλάζουν τις θέσεις τους, τις συμφωνίες και τις υποσχέσεις τους προς εμένα με σκοπό της προστριβή μου μαζί τους και την πρόκληση κάποιου επεισοδίου.  
Ένεκα λοιπόν τούτης της επιδίωξης από εκείνους που έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν της τηλεφωνικές συνομιλίες μου.
Ένεκα της σοβαρότητας των δικαστικών υποθέσεων μου, που αγγίζουν υψηλά ιστάμενους.
Ένεκα των όσων έχω στο παρελθόν μα και πρόσφατα υποστεί, κρίνω ότι εγκυμονούν κίνδυνοι της προσωπικής ελευθερίας μου και της ζωής μου.
Προς τούτο και για προστασία μου είμαι υποχρεωμένος να θέσω στη διάθεση σας το υπόμνημα μου που σταδιακά συγγράφω για να το προσκομίσω στην Αξιότιμη Κυρία Πταισματοδίκη.
Τούτο λοιπόν, θέτω στη διάθεση σας κατωτέρω μέχρι του σημείου που έχει συγγραφεί και σταδιακά πρόκειται να το ανανεώνω σύμφωνα με την πρόοδο του.

Ρόδος 09-04-2022

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.

Εμβόλιμη ενημέρωση 11-05-2022

Αγαπητοί αναγνώστες.
Από τις 02-05-2022 επλήγησαν οι διαδικτυακές μου δραστηριότητες, όχι από hakers, αλλά από εκείνους που θίγονται από αυτές με ανέντιμο τρόπο, καθώς με έφεραν σε κατάσταση εκ διωγμού από το πρώην hosting μου, το οποίο μου αδρανοποίησε τις λειτουργίες των site μου. Χρησιμοποίησαν το γεγονός ότι στέλνω ευχετήρια ηλεκτρονικά μηνύματα τις εορτές, κάτι που κάνω τα τελευταία χρόνια. Όμως αυτό το Πάσχα χρησιμοποίησαν αυτή μου την ενέργεια για να μου χαλάσουν την συνεργασία μου με το πρώην hosting  μου, εκλαμβάνοντας δήθεν ως spam τα ευχετήρια ηλεκτρονικά μου μηνύματα. Δεν πειράζει ότι δεν σε σκοτώνει σε κάνει ποιο δυνατό.
Θέτω λοιπόν παρακάτω την πρόοδο του υπομνήματος μου για την με Α.Β.Μ.: Α2022/970 που σχηματίστηκε για την από 20-02-2002 Ενημέρωση - Καταγγελία - Αίτηση μου προς τον Αξιότιμο Γενικό Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σας ενημερώνω δε ότι έχω λάβει νέα προθεσμία κατάθεσης του, λόγο του όγκου του, των εορτών που προηγήθηκαν και επί πλέον των όσων αντιμετωπίζω καθημερινά  για να μην δυνηθώ να το ολοκληρώσω και να το καταθέσω στη νέα ορισμένη ημερομηνία κατάθεσης του την 25-05-2022.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Σήμερα έλαβε τέλος η τμηματική ενημέρωση του υπομνήματος μου, καθώς το ολοκλήρωσα και το κατέθεσα. 

25-05-2025 Κατάθεση Υπομνήματος:

Αγαπητοί αναγνώστες.
Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι σήμερα ανταποκρίθηκα στην προθεσμία που μου έθεσε η κυρία Πταισματοδίκης και κατέθεσα το υπόμνημα μου με επισύναψη σε αυτό τον κατάλογο των σχετικών εγγράφων - ντοκουμέντων που το τεκμηριώνουν και εμπεριέχονται σε τρις (3) τόμους που κατέθεσα συνοδευτικά του υπομνήματος μου.
Κατέθεσα μάλιστα και αίτημα χορήγησης αντιγράφου και μου επιδόθηκε, έχοντας καταθέσει και Παράσταση Πολιτικής Αγωγής.
Ένεκα των ανωτέρω θέτω στη διάθεση σας το κατατεθειμένο υπόμνημα μου, πατώντας και εδώ.
Τούτο δε θέτω στη διάθεση σας και αυτούσιο, ως έχει, κατωτέρω:

Ρόδος 25-05-2022

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.-

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΗ ΡΟΔΟΥ
Υπόμνημα.

Προσκόμιση Αποδεικτικών Στοιχείων

Α.Β.Μ.: Α2022/970 – 88/22ΠΕ

- - - - - - - - - - - - -

Προς τεκμηρίωση της από 20-02-2022 Ενημέρωσης – Καταγγελίας – Αίτησης μου προς τον Αξιότιμο Γενικό Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την οποία σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Α2022/970 δικογραφία και κατόπιν της 88/22 ΠΕ θέτω στη διάθεση Σας τα κάτωθι:

- - - - - - - - - - - - -

Προς τεκμηρίωση της δήλωσης μου ότι:
«Όλα εδράζουν στον απόλυτο έλεγχο που ασκεί η οικογένεια Μαντζόν στο νησί.» και τοιουτοτρόπως μεθοδεύουν σε βάθος χρόνου, ενορχηστρώνοντας και κατευθύνοντας τις αποφάσεις αρχών, θεσμών, δικαστηρίων και υπηρεσιών, την υφαρπαγή των περιουσιών μας, θέτω στη διάθεση σας, τα κάτωθι τεκμήρια μετά των αναγκαίων επεξηγήσεων.
Συγκεκριμένα, θέτω στη διάθεση σας, παραδειγματικά αναφερόμενος των ανωτέρω, τα τεκμήρια σχετικά με την γενεσιουργό αιτία όλων των μακροχρόνια κατά εμού δρώμενων, που είναι η ιδιοκτησία του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, όμορη της δικής μου ιδιοκτησίας που του προσφέρει την νομιμοποίηση και αξιοποίηση της δικής του αυθαίρετης και προς τούτο προσπαθεί μακροχρόνια να μου υφαρπάξει, ως κατωτέρω:

 1. Την υπ’ αριθμόν 123/12-02-1996 (σχετικό 01) απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, διά της οποίας περιήλθε στην κατοχή του Ιωάννη Μανουσέλη η 80Α κτηματολογική μερίδα γαιών Ρόδου έκτασης 3.650 τ.μ. αποσπασμένη από την 80 κτηματολογική μερίδα γαιών Ρόδου έκτασης 5.700 τ.μ. με ομολογία των ιδιοκτητών έναντι αμοιβής εκατόν πενήντα εκατομμυρίων δραχμών, (150.000.000 δρχ.), τα οποία ουδέποτε καταβλήθηκαν όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 3651/2002 (σχετικό 05) απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.
 1. Το υπ’ αριθμόν 1600/2009 (σχετικό 02) πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και βαρών της 80Α κτηματολογικής μερίδας γαιών Ρόδου από το οποίο προκύπτουν τα κάτωθι:
 • Στις 08-05-1997 εγγράφηκε στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου η υπ’ αριθμόν 123/12-02-1996 (σχετικό 01) απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου με την οποία καταγράφηκε θεμελιωδώς η κυριότητα της στον Ιωάννη Μανουσέλη, διά του 3832/08-05-1997 αριθμού του γενικού βιβλίου εκθέσεων του κτηματολογίου Ρόδου.
 • Στις 08-05-1997, την ίδια ημέρα δηλαδή, διά του αμέσως επόμενου 3833/08-05-1997 αριθμού του γενικού βιβλίου εκθέσεων του κτηματολογίου Ρόδου και διά του υπ’ αριθμόν 2870/05-05-1997 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη – Κολλίγρη το συγκεκριμένο ακίνητο μεταβιβάστηκε λόγο πώλησης αντί του τιμήματος των δύο εκατομμυρίων δραχμών (2.000.000 δρχ.) στον Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ, ο οποίος αναφέρεται ως μάρτυρας στην υπ’ αριθμόν 3651/2002 (σχετικό 05) απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου και από την οποία προκύπτει η υφαρπαγή του συγκεκριμένου ακινήτου.
 • Από την περαιτέρω ανάγνωση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού προκύπτει ότι, το υφιστάμενο αυθαίρετο κτίριο που σε αυτό παρανόμως ανεγέρθη, σήμερα ανήκει κύρια στον Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, κυρίως μέσω προσημειώσεων και κατασχέσεων και στους Ιωάννη Μανουσέλη και πάλι, τον Αχμέτ Καπακλή και την συμβολαιογράφο Χρυσάνθη Κώτη Κολλίγρη, μεταξύ και άλλων.
 1. Την υπ’ αριθμόν 246/24-06-1998 (σχετικό 03) οικοδομική άδεια η οποία εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμόν Χ.Ο.Π. 5646/18-10-1996 αιτήσεως του Ιωάννη Μανουσέλη, όπως σε αυτήν επιγράφεται.
  Η συγκεκριμένη άδεια, όπως εξ αυτής προκύπτει, εκδόθηκε στο όνομα του Ιωάννη Μανουσέλη, μεταβιβάστηκε στον Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ και κατέληξε στον Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν.
  Ίδια πορεία του ακινήτου και κτηματολογικά και πολεοδομικά.
  Τούτη παρανόμως αναθεωρήθηκε την 01-08-2022 καθώς η ισχύς της έληξε στις 24-06-2002 και οριστικά και αμετάκλητα πλέον στις 24-06-2006 αδυνατώντας αναθεώρησης και επανέκδοσης.
  Τούτο προκύπτει από το σώμα αυτής μα και από το υπ’ αριθμόν 2440/27-05-2013 (σχετικό 03-01) έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Ρόδου.
  Από δε το υπ’ αριθμόν 1301/06-04-2015 (σχετικό 03-02) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου προκύπτει ότι η συγκεκριμένη 246/98 οικοδομική άδεια ουδέποτε είχε την δυνατότητα να εκδοθεί καθώς δεν είναι δυνατή η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, απαραίτητο συνοδό έργο έκδοσης οικοδομικής άδειας. Προς τούτο προέβηκαν στην έκδοση της φωτογραφικής υπ’ αριθμόν ΤΥ2267/01-04-1997 (σχετικό 03-03) απόφασης της Διεύθυνσης Υποδομών και τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου δια της οποίας καθόρισαν τμήμα της Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου εν μέσω της οποίας το αυθαίρετο του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, ως κατοικημένη περιοχή και ως εκ τούτου την απόσταση της οικοδομικής γραμμής από τον άξονα της Εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου στα τριάντα (30) μέτρα, με υπογράφοντα τον τότε Νομάρχη Γιάννη Παρασκευά.
  Κατόπιν τούτου εκδώσαν την υπ’ αριθμόν ΤΥ 6903/29-05-1998 (σχετικό 03-04) απόφαση της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου διά της οποίας εγκρίθηκε κοινή προσωρινή κυκλοφοριακή σύνδεση της 80Α και 75 γαιών Ρόδου στο όνομα του Αχμέτ Καπακλή, με υπογράφοντα τον ίδιο Νομάρχη.
  Τούτη ουδέποτε υλοποιήθηκε διότι αντικειμενικά δεν μπορεί να υλοποιηθεί, καθώς το συγκεκριμένο αυθαίρετο και η 80Α κτηματολογική μερίδα στην οποία υφίσταται στερείτε της ενδεικνυόμενης απόστασης από τους πλησιέστερους φανούς σηματοδότησης. Όμως παρανόμως χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση της 246/98 οικοδομικής άδειας στο όνομα του Ιωάννη Μανουσέλη με εργοδότη του έργου τον Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν όπως προκύπτει από το 07-06-1998 διάγραμμα κάλυψης (σχετικά 03-05 & 03-06) που εμπεριέχονται στον πολεοδομικό φάκελο της συγκεκριμένης 246/98 οικοδομικής άδειας, καθώς δεν υλοποιήθηκε η κυκλοφοριακή σύνδεση και δεν εγκρίθηκε τούτη για να προσκομιστεί ως απαραίτητο συνοδό έργο έκδοσης οικοδομικής άδειας. Το γεγονός δε ότι είναι ο αρχικός εργοδότης του συγκεκριμένου κτιρίου προκύπτει επιπρόσθετα και από την δική του ομολογία στην με αριθμό κατάθεσης 254/04-11-2019 (σχετικό 12-04) αγωγή του, κατατεθειμένη στην γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και συγκεκριμένα στη σελίδα σαράντα (40) αυτής όπου αναφέρει: «Η εν λόγω άδεια αναθεωρήθηκε μεταγενέστερα, η δε αναθεώρηση έφερε το όνομα μου, καθώς διά του από 30 Ιανουαρίου 2003 Ιδιωτικού Συμφωνητικού, υπογραφέντος μεταξύ εμού του δεύτερου ενάγοντος και των λοιπών συνιδιοκτητών των μελλοντικών ορόφων του βιομηχανικού χώρου, συμφωνήθηκε η ανέγερση της οικοδομής με δικά μου έξοδα, τα οποία θα μου καταβάλλονταν μελλοντικά και σταδιακά από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες, ενώ ως εγγύηση ενέγραψα στις λοιπές ιδιοκτησίες προσημειώσεις υποθήκης».
  Αργότερα δε διά της υπ’ αριθμόν ΤΥ 6179/20-12-2000 & ΧΟΠ 5585/12-12-200 (σχετικό 03-07) απόφασης της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου με υπογράφοντα τον νέο Νομάρχη Σάββα Καραγιάννη η ανωτέρω φωτογραφική απόφαση ΤΥ 2267/01-04-1997 (σχετικό 03-03) ανακλήθηκε καθώς όπως διαπιστώθηκε αντίκειται, έως και σήμερα, στις ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις.    
  Έτι περαιτέρω η συγκεκριμένη 246/98 δεν ήταν δυνατόν να εκδοθεί και δεν είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί ούτε και να επανεκδοθεί για τον επιπρόσθετο λόγο ότι στερείτε κατά πολύ η οικοδομική του γραμμή της ενδεικνυόμενης απόστασης από τον άξονα της Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου, όπου άξονας της Εθνικής οδού, επειδή είναι διπλής λωρίδας ανά κατεύθυνση, εκλαμβάνεται το μέσο της προσκείμενης κατεύθυνσης. Μια απλή θέαση από τους χάρτες της Google (σχετικό 03-08) από το οιοδήποτε σημείο του πλανήτη είναι τα ανωτέρω καταδεικνυόμενα και αποδεικνύονται, όπως ομοίως αποτυπώνονται και στους χάρτες του Εθνικού Κτηματολογίου (σχετικό 03-09). Μοναδική διέξοδος νομιμοποίησης και αξιοποίησης του συγκεκριμένου αυθαιρέτου είναι η υφαρπαγή της όμορης ιδιοκτησίας μου, όπως προκύπτει από την μια εξ αυτών που κατέχω τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης (σχετικό 03-10) του αρχιτέκτονα μηχανικού Νίκου Σαββόπουλου και του σχεδιαγράμματος που την συνοδεύει (σχετικό 03-11).

Ένεκα των ανωτέρω τεκμηριωμένα αναφερομένων ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν για να νομιμοποιήσει και αξιοποιήσει την ιδιοκτησία του, έχει επιδοθεί, ως ηθικός αυτουργός σε μια διαρκή και αέναη, μετά μανίας προσπάθεια καταβολής μου ηθικής, επαγγελματικής, οικονομικής και κυρίως βιολογικής. Μη δυνάμενος δε μέχρι και σήμερα να με καταβάλλει ολοκληρωτικά και τουλάχιστον ηθικά, έχει επιδοθεί με τα υποχείρια του σε μια μανιώδη προσπάθεια φυλακίσεως μου με στημένα συμβάντα και ψευδείς καταθέσεις επιχειρώντας επικουρικά τον εγκλεισμό  μου σε ψυχιατρική κλινική με αυτεπάγγελτη εισαγγελική ακούσια νοσηλεία μου, όπως προκύπτει από τις ψευδείς καταθέσεις των τεσσάρων αστυνομικών και του ιδίου που επισυνάπτονται στην Ενημέρωση- Καταγγελία – Αίτηση μου προς τον Γενικό Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ένεκα το παρόν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ως ηθικός αυτουργός ενεργώντας, μου έχει υφαρπάξει ιδιοκτησία μου, οδηγώντας με σε κοινωνικοοικονομική καταστροφή, μοιράζοντας την σε ημετέρους. Έχω χάσει άλλα τρία κτίρια στην ίδια 84 κτηματολογική μερίδα γαιών Ρόδου στην οποία υφίσταται η εναπομείνασα ιδιοκτησία μου και τα βλέπω καθημερινά μπροστά μου να ανήκουν στον ίδιο και στους ημέτερους του.

Προκειμένου δε να υφαρπάξει την παρούσα ιδιοκτησία μου, η οποία του είναι απαραίτητη για να νομιμοποιήσει και αξιοποιήσει την δική του, ως ηθικός αυτουργός έχει ενεργήσει, με τα υποχείρια του επιπρόσθετα της μακροχρόνιας κοινωνικοοικονομικής μου φθοράς, ενδεικτικά τα κάτωθι:

 1. Διά του υπ’ αριθμόν 3812/24-09-2008 (σχετικό 04) προγράμματος δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου Ιωάννη Μανουσέλη το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου διά του επισπεύδοντος διευθυντή του Ιωάννη Παπαντωνίου πλειστηρίαζε, παράνομα και καταχρηστικά την ιδιοκτησία μου, στις 19-11-2008.
  Τούτο επιχείρησε επίμονα, παράνομα και αδιάλλακτα, αψηφώντας τις όποιες νόμιμες ενέργειες μου, μάλιστα στο ανώτατο επίπεδο της Ελληνικής Πολιτείας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, ακόμη τρις (3) φορές, ως κατωτέρω:
  Διά του υπ’ αριθμόν 26328/24-11-2008 1ου επαναληπτικού πλειστηριασμού στις 21-01-2009, (σχετικό 04-01).
  Διά του υπ’ αριθμόν 2180/24-02-2009 2ου επαναληπτικού πλειστηριασμού στις 22-04-2009, (σχετικό 04-02).
  Διά του υπ’ αριθμόν 8868/24-04-2009 3ου επαναληπτικού πλειστηριασμού στις 17-06-2009, (σχετικό 04-03).

  Στα ανωτέρω το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, διά του επισπεύδοντος διευθυντή του Ιωάννη Παπαντωνίου προέβαινε με δύο διαφορετικές αναγκαστικές κατασχέσεις:

  Την υπ’ αριθμόν 4509/18-03-1996 (σχετικό 04-04) του δικαστικού επιμελητή Μιχάλη Στέφανου Μελλίνη η οποία ήταν ακυρωμένη διά της υπ’ αριθμόν 391/2005 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2ο Τμήμα Μονομελές), (σχετικό 04-05), είχε κοινοποιηθεί σε αμφοτέρους τους διαδίκους, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 969/04-05-2009 (σχετικό 04-06) βεβαίωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου και η οποία οριστικά ακυρώθηκε διά της υπ’ αριθμόν 3887/2015 (σχετικό 04-07) απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα ΣΤ’).

  Την υπ’ αριθμόν 176/20-03-2001 (σχετικό 04-08) του δικαστικού επιμελητή Αναστάσιου Ν. Παντελή η οποία δεν είχε εγγραφεί στην ιδιοκτησία μου, καθώς η μια εξ αυτών η (ΨΗ) δεν προέρχεται από τα κατασχεμένα ΩΜΕΓΑ (Ω) ποσοστά του ακινήτου, αλλά από τα ελεύθερα βαρών χαρακτηρισμένα ποσοστά ΨΙ (Ψ) αυτού και η άλλη η ΓΑΜΜΑ (Γ) το ισόγειο της οποίας είναι νομίμως υφιστάμενο και κατοικοεδρεύω σε αυτό δεν ήταν δυνατόν να φέρει την κατάσχεση του συγκεκριμένου ιδρύματος καθώς αυτή επιβλήθηκε στις 20-03-2001 και εγγράφηκε στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου διά της υπ’ αριθμόν 4606/26-03-2001 (σχετικό 04-09) πράξης του.
  Το δε κτίριο ΓΑΜΜΑ (Γ) όσον αφορά το ισόγειο του  (ΓΙ1, ΓΙ2) είχε ήδη πωληθεί από τον Ιωάννη Μανουσέλη σε παρένθετο σε εμένα πρόσωπο διά του υπ’ αριθμόν 2829 (σχετικό 04-10) πωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη – Κολλίγρη και εγγράφηκε διά της υπ’ αριθμόν 1532/21-02-1997 (σχετικό 04-11 & εστιασμένα) πράξεως στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου.
  Όσον αφορά τον 1ο , 2ο όροφο και την αέρινη στήλη (ΓΑ1, ΓΑ2, ΓΒ1, ΓΒ2, ΓΒΔ) που δεν είναι οικοδομημένες οριζόντιες ιδιοκτησίες αυτές πωλήθηκαν από τον Ιωάννη Μανουσέλη στο ίδιο παρένθετο εμού πρόσωπο διά του υπ’ αριθμόν 3111/28-07-1998 (σχετικό 04-12) πωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη Κολλίγρη και εγγράφηκε διά της υπ’ αριθμόν 7698/07-09-1998 (σχετικό 04-13 & εστιασμένα) πράξεως στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου.
  Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου προέβηκε σε τέσσερις (4) εν συνόλω παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς κατά της ιδιοκτησίας μου για οφειλές του Ιωάννη Μανουσέλη με δύο διαφορετικές κατασχέσεις εκ των οποίων, ως ανωτέρω τεκμηριωμένα εκτέθηκε, η μια [ 4509/1996 (σχετικό 04-04) ]  ήταν ακυρωμένη οριστικά με δικαστική απόφαση και η άλλη [ 176/2001 (σχετικό 04-08) ] δεν μπορούσε να εγγραφεί στην ιδιοκτησία μου καθώς δεν ανήκε στον οφειλέτη του Ιωάννη Μανουσέλη κατά την επιβολή της.
  Τούτα δε έπραττε το συγκεκριμένο ίδρυμα χωρίς να του οφείλω ούτε ατομικά (σχετικό 04-14), ούτε εταιρικά (σχετικό 04-15) και παρά το γεγονός ότι ο διευθυντής του συγκεκριμένου ιδρύματος ήταν ενήμερος για όλα τα ανωτέρω με τον επιπρόσθετο λόγο της δικής μου ενημέρωσης που ενυπόγραφα έλαβε γνώση (σχετικό 04-16) ότι ο Ιωάννης Μανουσέλης είχε μεταβιβάσει την ιδιοκτησία του στην ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ της οποίας ήταν πρόεδρος για να αποφύγει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του  γενικότερα και ειδικότερα στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου και θα μπορούσε να κινηθεί κατά της ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ, ουσιαστικά του ιδίου του Ιωάννη Μανουσέλη ως πρώτα οφειλέτης του και να κινηθεί επιπρόσθετα δικαστικά εναντίον του και για καταδολίευση δανειστών. Τούτο δε έπραξα καθώς τότε δεν γνώριζα ότι η 4509/1996 αναγκαστική κατάσχεση είχε ήδη ακυρωθεί με την υπ’ αριθμόν 391/2005 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2ο Τμήμα Μονομελές), (σχετικό 04-05).
  Των ανωτέρω υπήρξε η κατάλληλος προετοιμασία της κοινωνικοοικονομικής μου έκθεσης και καταβολής, με διάφορες πανταχόθεν ενέργειες, ενδεικτικό δείγμα των οποίων παρατίθενται κατωτέρω σε άλλη ενότητα, με την προετοιμασία της κοινής γνώμης ως και των συνεργατών μου για τους πλειστηριασμούς που επερχόντουσαν και με σκοπό τον οικονομικό στραγγαλισμό μου, καθώς διέσπειραν τις φήμες ότι πρόκειται να πάω φυλακή και προέτρεπαν τους προμηθευτές μου να μην μου δίνουν εμπορεύματα, (σχετικό 04-17).
  Προς αποφυγή όλων των ανωτέρω εκτιθέμενων, σχετικά με την διενέργεια των παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, για την διενέργεια των οποίων διενεργήθηκαν  πλείστες άλλες παράνομες και σε δικαστικό επίπεδο ενέργειες, προέβηκα στα κατωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενα:

  Διά της υπ’ αριθμόν 3374/17-11-2008 (σχετικό 04-18) απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου ο πρώτος πλειστηριασμός υπ’ αριθμόν 3812/24-09-2008 (σχετικό 04) αναβλήθηκε για τις 21-01-2009 με αναπροσαρμογή του τιμήματος.
  Τα όσα διενεργούνταν και αντιλαμβανόμουνα με οδήγησαν στις 12-01-2009 στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου καταθέτοντας τα με αριθμό κατάθεσης 191/12-01-2009 (σχετικό 04-19) και 194/12-01-2009 (σχετικό 04-20) δύο αιτήματα- επιστολές μου.
  Παρά ταύτα ο κατηγορούμενος Ιωάννης Μανουσέλης, όπως πάντα αυτό συμβαίνει,  δεν δικάστηκε ελλείψει κλητεύσεως του, (σχετικό 04-21).
  Αν είναι δυνατόν να ορίζετε δίκη, χωρίς κλήτευση του κατηγορούμενου.
  Επειδή δια της υπ’ αριθμόν 56/2009 (σχετικό 04-22) απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου δεν αναβλήθηκε ο υπ’ αριθμόν 26328/24-11-2008 1ος επαναληπτικός πλειστηριασμός που διενεργείτο στις 21-01-2009, (σχετικό 04-01), καθώς μας παρέπεμπε στα Διοικητικά Δικαστήρια, κάτι που δεν συνέβηκε στον 1ο πλειστηριασμό και παρά την ανωτέρω αναφερόμενη ενέργεια μου προς τον τότε Γενικό Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, απέστειλα με τηλεομοιότυπο (fax) παραμονή του πλειστηριασμού στις 20-01-2009 νέο αίτημα – επιστολή προς τον Γενικό Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (σχετικό 04-23 και 04-24), εκθέτοντας του τα παράνομα δρώμενα, γνωστοποιώντας τα στον τότε εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου (σχετικό 04-25). Ο 1ος επαναληπτικός πλειστηριασμός διενεργήθηκε κανονικά και κρίθηκε άγονος, προφανώς υπό τον φόβο των ανωτέρω. 

  Επειδή διαπίστωσα αδυναμία της εισαγγελίας να εφαρμόσει την νομιμότητα και μη γνωρίζοντας ακόμη την ύπαρξη της υπ’ αριθμόν 391/2005 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2ο Τμήμα Μονομελές), (σχετικό 04-05) η οποία ακύρωνε την υπ’ αριθμόν 4509/18-03-1996 (σχετικό 04-04) αναγκαστική κατάσχεση του δικαστικού επιμελητή Μιχάλη Στέφανου Μελλίνη απευθύνθηκα για τον 2ο επαναληπτικό υπ’ αριθμόν 2180/24-02-2009 (σχετικό 04-02) πλειστηριασμό που διενεργείτο στις 22-04-2009, διά της υπ’ αριθμόν 5509/13-03-2009 (σχετικό 04-26) αιτήσεως μου προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου ώστε να μου επιμερίσει την αναλογούμενη για την ιδιοκτησία μου οφειλή του Ιωάννη Μανουσέλη και να την ρυθμίσω.
  Την συγκεκριμένη αίτηση μου γνωστοποίησα στον τότε εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου με σχετικό αίτημα μου παρέμβασης του (σχετικό 04-27) για το οποίο έλαβα την αρνητική του απάντηση με την αιτιολογία που σε αυτήν επιγράφεται: «Αρχείο. Απορρίπτεται διότι σύμφωνα με παραγγελία του Κυρίου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου  μετά από αναφορά του ιδίου προς αυτόν, αποφάνθηκε ότι τα αιτήματα εκφεύγουν της αρμοδιότητας μας», (σχετικό 04-28).
  Κατόπιν τούτου στράφηκα προς την τότε Κυβέρνηση και τον τότε Πρωθυπουργό της χώρας, (σχετικό 04-29).
  Διά της υπ’ αριθμόν 125/2009 (σχετικό 04-30) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (Τμήμα 2ο Μονομελές) απορρίφτηκε η αίτηση ανακοπής μου για τον 2ο επαναληπτικό υπ’ αριθμόν 2180/24-02-2009 πλειστηριασμό που διενεργείτο στις 22-04-2009, (σχετικό 04-02). Ο 2ος επαναληπτικός πλειστηριασμός διενεργήθηκε κανονικά στις 22-04-2009 και κρίθηκε άγονος, προφανώς υπό τον φόβο των ανωτέρω.

  Έχοντας πλέον λάβει γνώσει της υπ’ αριθμόν 391/2005 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2ο Τμήμα Μονομελές), (σχετικό 04-05) απευθύνθηκα εκ νέου στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. και προς τον τότε Διοικητή του διά της με αριθμό πρωτοκόλλου 1777/19-05-2009 (σχετικό 04-31) αίτησης μου γνωστοποιώντας και θέτοντας υπόψη και του διευθυντή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου με την ίδια αίτηση που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 10944/18-05-2009 την υπ’ αριθμόν 391/2005 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2ο Τμήμα Μονομελές), (σχετικό 04-05), επισημαίνοντας τους ότι επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματος μου για τις παρανομίες που διενεργούσαν κατά της ιδιοκτησίας μου.

  «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω» και «στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα».

  Διά της από 27-05-2009 (σχετικό 04-32) απαντήσεως του το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου διά του επισπεύδοντος διευθυντή του με παρέπεμπε στην υπ’ αριθμόν 125/2009 (σχετικό 04-30) απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (Τμήμα 2ο Μονομελές), μιας απόφασης που απέρριπτε την ανακοπή μου για μια κατάσχεση την 4509/96  (σχετικό 04-04) που είχε ακυρωθεί με δική του άλλη απόφαση την υπ’ αριθμόν 391/2005 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2ο Τμήμα Μονομελές), (σχετικό 04-05) και μια άλλη την 176/2001 (σχετικό 04-08) που δεν ήταν δυνατόν να έχει εγγραφεί στην ιδιοκτησία μου γιατί δεν ανήκε κατά τον χρόνο επιβολής της στον οφειλέτη του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου Ιωάννη Μανουσέλη, ως τεκμηριωμένα εκτέθηκε ανωτέρω.
  Ένεκα των ανωτέρω και όσων αντιλαμβανόμουνα, έκρινα πως ήταν πλέον αδήριτη αναγκαιότητα η αποστολή εξωδίκου προς τον τότε Γενικό Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (σχετικό 04-33) και τον τότε εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου (σχετικό 04-34), προκειμένου να διασώσω την ιδιοκτησία μου. Ο 3ος επαναληπτικός πλειστηριασμός διενεργήθηκε κανονικά στις 17-06-2009 και κρίθηκε άγονος, προφανώς υπό τον φόβο των ανωτέρω.

Ως την αρχή του παρόντος εκτέθηκε το οικόπεδο εντός του οποίου υφίσταται το αυθαίρετο του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν αποκτήθηκε διά της υπ’ αριθμόν 123/12-02-1996 (σχετικό 01) απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, από τον Ιωάννη Μανουσέλη.
Μια κτηματολογική μερίδα, η 80Α  γαιών Ρόδου έκτασης 3.650 τ.μ. με ομολογία των ιδιοκτητών έναντι αμοιβής εκατόν πενήντα εκατομμυρίων δραχμών, (150.000.000 δρχ.), τα οποία ουδέποτε καταβλήθηκαν, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 3651/2002 (σχετικό 05) απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, διά της οποίας επιβλήθηκε στον Ιωάννη Μανουσέλη η ποινή φυλάκισης των τριών (3) ετών για την πράξη του της απάτης κατ’ εξακολούθηση με προκληθείσα ζημιά ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Δηλαδή ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν, όπως προκύπτει από την κτηματολογική και πολεοδομική πορεία του συγκεκριμένου ακινήτου που αποτυπώνονται αντίστοιχα στο υπ’ αριθμόν 1600/2009 (σχετικό 02) Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και βαρών του Κτηματολογίου Ρόδου και την υπ’ αριθμόν 246/98 (σχετικό 03) οικοδομική άδεια της Πολεοδομίας Ρόδου απέκτησε το οικόπεδο που σε αυτό υφίσταται το αυθαίρετο κτίριο του μέσω του Ιωάννη Μανουσέλη και του Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ, υφαρπάζοντας το χωρίς να το πληρώσει και επιχειρεί να πράξει το ίδιο και κατά εμού μέσα από τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς που ανωτέρω εκτέθηκαν και όλες εκείνες τις παράνομες ενέργειες των υποχείριων – συνιδιοκτητών του που μακροχρόνια υφίσταμαι, ενεργώντας ως ηθικός αυτουργός και εκθέτω μερικώς κατωτέρω σε συνδυασμό με τις ενέργειες του πρώην εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, πρώην αντεισαγγελέα εφετών Σύρου και νυν εισαγγελέα εφετών Αθηνών Γεώργιου Οικονόμου, ως ακολούθως :

 1. Διά της υπ’ αριθμόν 3651/2002 (σχετικό 05) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, ως ανωτέρω εκτέθηκε, στον Ιωάννη Μανουσέλη επιβλήθηκε η ποινή φυλάκισης των τριών (3) ετών για την πράξη της απάτης κατ’ εξακολούθηση με προκληθείσα ζημιά ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Της σύνθεσης του συγκεκριμένου δικαστηρίου προήδρευε ο νυν εισαγγελέας Εφετών Αθηνών Γεώργιος Οικονόμου που τότε ήταν πρόεδρος Πρωτοδικών Ρόδου και επέβαλε την συγκεκριμένη ποινή παρά την πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας για την ποινή φυλάκισης των δώδεκα (12) μηνών. Ο κατηγορούμενος Ιωάννης Μανουσέλης άσκησε έφεση η οποία απορρίφτηκε διά της υπ’ αριθμόν 229/2003 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, ορθά ως ανυποστήρικτη, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της υπ’ αριθμόν 2222/2005 (σχετικό 05-01) απόφασης του Αρείου Πάγου (ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα – Σε Συμβούλιο), που απέρριψε την υπ’ αριθμόν 5/30-06-2004 αίτηση αναίρεσης της υπ’ αριθμόν 229/08-10-2003 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, για τον λόγο που διακρίβωσε, ότι ορθώς απερρίφθη η έφεση του κατηγορούμενου, καθώς επικαλείτο ότι η έφεση του ήταν δήθεν δικαιολογημένα – αιτιολογημένα ανυποστήρικτη, τεχνηέντως.

  Ως εκ των ανωτέρω ο Ιωάννης Μανουσέλης έπρεπε να οδηγηθεί στη φυλακή.

  Αντί αυτού ο πρόεδρος που του επέβαλε την ποινή φυλάκισης των τριών (3) ετών διά της υπ’ αριθμόν 3651/2002 (σχετικό 05) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, ως εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου πλέον, αντί να διατάξει τη σύλληψη του, εισήγαγε παρανόμως διά του με αριθμό Β.Κλ.327/26-07-2006 (σχετικό 05-02) εγγράφου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου την από 21-07-2006 (σχετικό 05-03) αίτηση του Ιωάννη Μανουσέλη περί μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής του σε χρηματική διά πληρεξούσιου δικηγόρου του με το υπ’ αριθμόν 24260/21-07-2006 (σχετικό 05-04) πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου Ρόδου Κωνσταντίνου Τζεδάκη, γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων του την υπ’ αριθμόν 2222/2005 (σχετικό 05-01) απόφαση του Αρείου Πάγου (ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα – Σε Συμβούλιο).
  Διά της υπ’ αριθμόν 2711/2006 (σχετικό 05-05) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου η ποινή του μετατράπηκε σε χρηματική.
  Την ανωτέρω παράνομη ενέργεια του συγκεκριμένου εισαγγελέα έχω πληρώσει με την ίδια μου την ζωή που έχει πάει στράφι, καθώς αυτή του η ενέργεια ήταν σημείο αναφοράς της συνέχισης η διακοπής της γενικότερης ανέκαθεν παράνομης συμπεριφοράς του συγκεκριμένου υπάνθρωπου, τα οφέλη της οποίας μακροπρόθεσμα καταλήγουν στον Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν και τους ημέτερους του.
  Μιας αέναης παράνομης συμπεριφοράς που εκτραχύνθηκε κατά εμού, ένεκα της ατιμωρησίας του και εκφράστηκε σε εκδήλωση απειλών, εκβιασμών, χειροδικιών, ψευδομαρτυριών, και αποπειρών κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής μου.
  Εκ των μεταγενέστερων δε δρώμενων των οποίων είστε σε θέση να λάβετε, μερικώς και ενδεικτικώς, γνώση κατωτέρω καταδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση προσέδωσε ιδιαίτερα υπέρμετρη αυτοπεποίθηση στον συγκεκριμένο εισαγγελέα με τις ευλογίες των εντολέων του, της οικογένειας Μαντζόν, που βάδισε σε σκοτεινά μονοπάτια και έφθασε στο επίπεδο της αλαζονείας θεωρώντας την εισαγγελία και το θεσμό της Δικαιοσύνης μαγαζί του πατέρα του, άλλως ακριβολογώντας, τσιφλίκι του, στο οποίο κάνει, κοινά προς κατανόηση εκφραζόμενος: «ότι γουστάρει». 
  Την εισαγωγή δε της από 21-07-2006 (σχετικό 05-03) αίτησης του Ιωάννη Μανουσέλη περί μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής του σε χρηματική, ο συγκεκριμένος εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου, τότε Πρωτοδικών Ρόδου, εισήγαγε προς το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου, ενόσω:

  Στις 13-05-2005 (σχετικό 05-06) απευθύνθηκα για πρώτη φορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου και τον ίδιο καταγγέλλοντας του την ενέργεια του Ιωάννη Μανουσέλη να μεταβιβάσει στην ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, της οποίας ήταν πρόεδρος (σχετικό 04-16), την ιδιοκτησία του στην 84 κτηματολογική μερίδα γαιών Ρόδου, όπου η ιδιοκτησία μου και εν προκειμένω η αδόμητη την οποία μου είχε πουλήσει διά των υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικά 05-07) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 05-08) προσυμφώνων αγοραπωλησίας και της υπ’ αριθμόν 10165/14-06-2002 (σχετικό 05-09) πράξης παράτασης προσυμφώνου της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Ευσταθίου Μητσού.
  Τούτη την ενέργεια μου έπραξα μετά από κυριολεκτικά κάθε ανθρωπίνως δυνατή ενέργεια μου, στα πλαίσια της νομιμότητας και των ανθρωπίνων αντοχών στα όσα υπέμενα από τον συγκεκριμένο υπάνθρωπο και τους εντολείς του που στο βάθος του χρόνου αποδεικνύεται ότι είναι η οικογένεια Μαντζόν και κύρια ο κακομαθημένος κανακάρης της, Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν, ένεκα της κατοχής μου του συγκεκριμένου ακινήτου, για το οποίο υπέκφευγε παντοιοτρόπως ο Ιωάννης Μανουσέλης να προχωρήσει σε οριστικό συμβόλαιο και στην εγγραφή του στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου. Προ δε της καταφυγής μου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου επεχείρησα να τον υποχρεώσω στην εκπλήρωση των συμβατικών  προς εμένα υποχρεώσεων του, μεταξύ και άλλων νόμιμων ενεργειών μου,  διά της από 20-12-2004 (σχετικό 05-10) εξωδίκου προσκλήσεως μου, την οποία συνέγραψε ο δικηγόρος Καντιδενός Μιχάλης στον οποίο για τον συγκεκριμένο λόγο κατέφυγα, μάταια.
  Ύστατη καταφυγή μου η Εισαγγελία διά της από 13-05-2005 (σχετικό 05-06) πρώτης καταγγελίας μου στην οποία έκθετα την παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά του συγκεκριμένου υπάνθρωπου κατά εμού και κατά του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου προκειμένου να αποφύγει να εκπληρώσει τις συμβατικές και οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι ημών και πολλών άλλων που έχουν καταστραφεί παντελώς οικονομικά και  κοινωνικά από τις συνεργασίες τους μαζί του με τα οφέλη αυτών να καταλήγουν στην  οικογένεια Μαντζόν και κύρια στον Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν.

  Ακολούθησε στις 08-07-2005 (σχετικό 05-11)  2η καταγγελία μου υπενθύμιση της 1ης προς τον τότε εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου Οικονόμου Γεώργιο.
  Προφανώς ένεκα τούτης διά του υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 (σχετικό 05-12) πωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη ο Ιωάννης Μανουσέλης μου παρέδωσε στο όνομα της εταιρείας μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ, τις οριζόντιες ιδιοκτησίες χαρακτηρισμένες με το γράμμα ΖΗΤΑ (Ζ) που μου πούλησε διά των υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικά 05-07) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 05-08) προσυμφώνων αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Μητσού, ως ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ), αφού προηγούμενα μερίμνησε για τα εξής:

  Ως ανωτέρω αναφέρθηκε και με τον τρόπο της υφαρπαγής, η κτίση της 80Α κτηματολογικής μερίδας γαιών Ρόδου ανάγεται από τις 12-02-1996 διά της υπ’ αριθμόν 123/12-02-1996 (σχετικό 01) απόφασης χρησικτησίας του Ειρηνοδικείου Ρόδου.
  Η έκδοση της 246/98 (σχετικό 03) οικοδομικής άδειας αιτήθηκε στις 18-10-1996 και εκδόθηκε στις 24-06-1998 αφού προηγούμενα μερίμνησαν για την τεχνηέντως έκδοση της με τις υπ’ αριθμών  ΤΥ2267/01-04-1997 (σχετικό 03-03) και ΤΥ 6903/29-05-1998 (σχετικό 03-04) αποφάσεις της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου και του τότε Νομάρχη Γιάννη Παρασκευά.
  Ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν, ως ηθικός αυτουργός ενεργώντας, γνώριζε από τότε, ότι το κτίριο του δεν μπορούσε να οικοδομηθεί νόμιμα και είχε διέξοδο νομιμοποίησης την δική μου ιδιοκτησία που απέκτησα από τον Ιωάννη Μανουσέλη σε μια εποχή που ήταν διωκόμενος και δεν είχε που την κεφαλή κλείνει, με διαλυμένη την οικογένεια του, με εκμαιεύσεις από εμένα χρημάτων για να πληρώσει το ρεύμα του σπιτιού του, να ιάσει το έκζεμα του υιού του, να ανταποκριθεί σε ανάγκες διαβίωσης του, να πληρώσει υποχρεώσεις του προς εκείνους που τον κυνηγούσαν για τις οφειλές του και με την τελευταία του προσπάθεια να εκμαιεύσει χρήματα από εμένα, να μου πουλήσει τα ρούχα του κάτι που με έκανε να τον διώξω και τελικά να ενδώσω στην απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου. Όλα αυτά σε μια ασφυκτική πίεση να αποκτήσω το συγκεκριμένο ακίνητο για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε στοιχειώδεις ανάγκες του. Εκμαίευσε δηλαδή από εμένα το συναίσθημα της λύπης.

  Η μάνα μου έλεγε: «άνθρωπο που τον λυπάσαι, θα έλθει καιρός να τον φοβάσαι».
  Καλά να πάθω, πληρώνω την ανυπακοή στις ορμήνιες των γονιών μου.

  Αυτό δεν σημαίνει ότι το πλήρωσα το συγκεκριμένο ακίνητο σε ευτελές τίμημα αλλά σε υπέρογκο και μάλιστα δύο φορές με εκβιασμό, ως αναφέρεται εμβόλιμα και τεκμηριωμένα, μόλις κατωτέρω:

  Ως ανωτέρω αναφέρθηκε απέκτησα στο παρελθόν άλλα τρία (3) κτίρια από τον Ιωάννη Μανουσέλη τα οποία έχασα και τα τρία με παρόμοιες, που στο παρόν αναφέρονται, πρακτικές του ηθικού αυτουργού Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν. Ενδεικτικά αναφερόμενος, ελέγχοντας τις τράπεζες ο ίδιος και η εκλιπούσα μητέρα του ασκώντας εκτεταμένη τοκογλυφία σε επίπεδο παρατράπεζας, μερίμνησε να μου κόψουν αναίτια το μπλόκ των επιταγών μου από την Ιονική τράπεζα. Έχοντας ανοιχτεί στην  αγορά με οδηγούς και αυτοκίνητα διανομής και μη μπορώντας να ανανεώσω τις υποχρεώσεις μου και να αγοράσω νέο εμπόρευμα οι επιταγές μου σφραγίστηκαν και περιήλθα σε ακόμη μια οικονομική καταστροφή με αποτέλεσμα να απολέσω και τα τρία κτίρια που είχα, καθώς επέστρεψα το ένα εκ των τριών που ακόμη δεν είχα αποπληρώσει τον Ιωάννη Μανουσέλη και τον εξόφλησα πλήρως και παντελώς, χάνοντας και όσα είχα δώσει για την αγορά του τρίτου κτιρίου. Το συγκεκριμένο ακίνητο περιήλθε στην κατοχή του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν. Το άλλο το έδωσα στην  εταιρεία ΒΑΠ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ και εξόφλησα και σε αυτόν τις υποχρεώσεις που είχα απέναντί του από την μεταξύ μας συνεργασία. Ένα που μου απέμεινε το προσημείωσα στην ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ (Coca Cola) προς επαναδραστηριοποίηση των εμπορικών μου δραστηριοτήτων και το έχασα και αυτό καθώς υπέστηκα αθέμιτο ανταγωνισμό μη τηρώντας τις υποχρεώσεις της η εταιρεία απέναντι μου, αψηφώντας ακόμη και δικαστική απόφαση που της επέβαλε να μου παραδώσει εμπόρευμα βάσει της μεταξύ μας συμφωνίας.
  Έχοντας εκ νέου πρόσκαιρα ανακάμψει, χρειαζόμουν αποθηκευτικούς χώρους και αγόρασα από τον Ιωάννη Μανουσέλη σε παρένθετο σε εμένα πρόσωπο, το ισόγειο (ΓΙ1, ΓΙ2)  ως μελλοντικό κτίριο του μελλοντικού κτιρίου ΓΑΜΜΑ (Γ) (σχετικό 04-10). Το συγκεκριμένο κτίριο αγόρασα ως μελλοντικό διά του υπ’ αριθμόν 2829 (σχετικό 04-10) συμβολαίου της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη που συντάχθηκε και υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 1996. Μεταξύ άλλων καταβολών μου επέδωσα συναλλαγματικές στον Ιωάννη Μανουσέλη  πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (500.000 δρχ.) μιας εκάστης, με την τελευταία να λήγει την 30-01-1999 (σχετικό 04-40) και να τις έχω πληρώσει, κατέχοντας τες, πολύ προγενέστερα της λήξης τους, όπως έχω πράξει ο αφελής για όλες τις υποχρεώσεις μου απέναντί του.   
  Επαναλαμβάνω το συγκεκριμένο κτίριο αγόρασα ως μελλοντικό, όπως και τα μεταγενέστερα και το οικοδόμησα εγώ με δικά μου χρήματα δραστηριοποιούμενος με την εταιρεία ΦΙΔΟΥΣΑ ΕΠΕ στο όνομα της μητέρας μου, όπως προκύπτει, από το ίδιο το συμβόλαιο (σχετικό 04-10) και την υπεύθυνη δήλωση του Εμμανουήλ Κωνστάντουρα από τον οποίο προμηθεύτηκα τον σίδηρο οπλισμό του κτιρίου, (σχετικό 04-41).
  Διά του υπ’ αριθμόν 3111/28-07-1998 (σχετικό 04-12) πωλητήριο συμβολαίου της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, αγόρασα στο ίδιο παρένθετο πρόσωπο τις ύπερθεν των οικοδομημένων πλέον  (ΓΙ1, ΓΙ2)   τις   (ΓΑ1, ΓΑ2, ΓΒ1, ΓΒ2, ΓΒΔ) μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες. Τούτες μεταξύ άλλων καταβολών μου πλήρωσα και με συναλλαγματικές των διακοσίων χιλιάδων δραχμών (200.000 δρχ.) με την τελευταία αυτών να λήγει στις 30-06-2001, (σχετικό 04-42).
  Το τελευταίο μελλοντικό κτίριο που αγόρασα από τον Ιωάννη Μανουσέλη είναι αυτό που περιήλθε στην κατοχή μου και αρχικά ενέγραψα στην εταιρεία μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ, διά του υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 (σχετικό 05-12) πωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη.
  Το συγκεκριμένο μελλοντικό κτίριο απέκτησα αρχικά διά των υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικό 05-07) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 05-08) προσυμφώνων αγοραπωλησίας και της υπ’ αριθμόν 10165/14-06-2002 πράξης παράτασης προσυμφώνου (σχετικό 05-09) της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Ευσταθίου Μητσού, καταβάλλοντας τουλάχιστον το ποσόν των  ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (82.788,19 €), (28.210.061 δρχ.)  όπως αναλυτικά αναφέρεται στο (σχετικό 04-43) έγγραφο. Οι δε δύο συναλλαγματικές που αναφέρονται στο υπ’ αριθμόν 9825/13-12-2001 (σχετικό 05-07) συμβόλαιο αγοραπωλησίας ευρίσκονται εις χείρας μου, (σχετικό 04-56).

  Όσον αφορά τα ποσά που αναφέρονται στο (σχετικό 04-43) έγγραφο προκύπτουν, ως κατωτέρω από:
  Την υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου Αλέξη Ζαννή για το ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και πέντε λεπτών, (4.402,05 €) (1.500.000 δρχ.), (σχετικό 04-44).
  Την  υπεύθυνη δήλωση της αδελφής του πελάτη μου Μαργελή Παπά, Σοφία Καρδούλια για το ποσόν των δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2.699,93 €), (920.000 δρχ.), συνοδεία της υπ’ αριθμόν Γ΄5885/12-06-1999 απόδειξης είσπραξης της εταιρείας ΦΙΔΟΥΣΑ ΕΠΕ με την οποία δραστηριοποιούμουν εμπορικά στο όνομα της μητέρας μου, (σχετικό 04-45).
  Την υπ’ αριθμόν 342389448 επιταγή της Ιονικής τράπεζας λήξεως 30-10-1999 και ποσού 1.500.000 δρχ., (σχετικό 04-46).
  Την υπ’ αριθμόν 342389439 επιταγή της Ιονικής τράπεζας λήξεως 30-05-2000 και ποσού 1.500.000 δρχ., (σχετικό ???).
  Τις 50 συναλλαγματικές των διακοσίων χιλιάδων δραχμών (200.000 δρχ.), (σχετικό 04-47).
  Τις επιταγές πελατείας μου συνολικού ποσού δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (18.699,00 €) που αναφέρονται στο έγγραφο που προσκομίζεται ως (σχετικό 04-48).
  Την υπεύθυνη δήλωση του πελάτη μου Γεώργιου Σαρικά για το ποσόν των δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών (2.852,91 €), συνοδεία της υπ’ αριθμόν Γ΄6104/29-03-2003 απόδειξης είσπραξης της εταιρείας ΦΙΔΟΥΣΑ ΕΠΕ με την οποία δραστηριοποιούμουν εμπορικά στο όνομα της μητέρας μου, (σχετικό 04-49).
  Την υπεύθυνη δήλωση του πελάτη μου Κρητικού Νίκου για το ποσόν των πεντακοσίων πενήντα ευρώ (550,00 €), συνοδεία της υπ’ αριθμόν Γ΄6127/02-04-2003 απόδειξης είσπραξης της εταιρείας ΦΙΔΟΥΣΑ ΕΠΕ με την οποία δραστηριοποιούμουν εμπορικά στο όνομα της μητέρας μου, (σχετικό  04-50).
  Την υπεύθυνη δήλωση της πελάτισσας μου Παναγιώτας Καρίκη για το ποσόν των τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600 €), συνοδεία της υπ’ αριθμόν Γ΄6107/31-03-2003 απόδειξης είσπραξης της εταιρείας ΦΙΔΟΥΣΑ ΕΠΕ με την οποία δραστηριοποιούμουν εμπορικά στο όνομα της μητέρας μου, (σχετικό 04-51).
  Την υπεύθυνη δήλωση του πελάτη μου Νικήτα Δημήτριου για το ποσόν των δυόμιση χιλιάδων ευρώ (2.500,00 €), συνοδεία της υπ’ αριθμόν Γ΄6129/02-04-2003 απόδειξης είσπραξης της εταιρείας ΦΙΔΟΥΣΑ ΕΠΕ με την οποία δραστηριοποιούμουν εμπορικά στο όνομα της μητέρας μου, (σχετικό 04-52).
  Την δήλωση του δικηγόρου Σέργιου Αναστασιάδη για το ποσόν των χιλίων εκατόν εβδομήντα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (1.173,92 €), (σχετικό 04-53).
  Την υπεύθυνη δήλωση του πελάτη μου Ιωάννη Καρδούλια για το ποσόν των πεντακοσίων είκοσι ευρώ (520 €), συνοδεία της υπ’ αριθμόν Γ΄6103/29-03-2003 απόδειξης είσπραξης της εταιρείας ΦΙΔΟΥΣΑ ΕΠΕ με την οποία δραστηριοποιούμουν εμπορικά στο όνομα της μητέρας μου, (σχετικό 04-54).
  Τις επτά (7) από τις ενενήντα (90) συναλλαγματικές (σχετικό 04-55) που του υπέγραψα υπό καθεστώς  εκβιασμού προκειμένου να μου παραδώσει την μελλοντική οριζόντια  ΖΗΤΑ (Ζ) ως ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ) διά του υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 (σχετικό 05-12) πωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, συνολικής αξίας δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ, (2.800,00 €). Στον εκβιασμό υπέκυψα γιατί είχα ήδη καταβάλει το ανωτέρω συνολικά αναφερόμενο ποσόν των ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (82.788,19 €), (28.210.061 δρχ.) και διότι δεν υπήρξε καμία ενέργεια από τον τότε εισαγγελέα Γεώργιο Οικονόμου στον οποίο είχα προσφύγει, ούτε και με κάλεσε ποτέ να με ρωτήσει σχετικά με τις καταγγελίες μου. Πώς να πράξει τούτο με όσα ανωτέρω σας εκτέθηκαν;
  Έπαψα δε να πληρώνω τις λοιπές διότι τις υπέγραψα και για τον επιπρόσθετο λόγο να με αφήσει ήσυχο και να προσέλθει στην εκχώρηση του ακινήτου απρόσκοπτα και απροβλημάτιστα, κάτι που δεν έπραξε και εξέλιπε πλέον ο λόγος της καταβολής τους.
  Τέλος εμβόλιμης τεκμηριωμένης αναφοράς.

  Ως ανωτέρω αναφέρθηκε ο Ιωάννης Μανουσέλης μεταβίβασε την ιδιοκτησία του στην ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ που σύστησε με το υπ’ αριθμόν 4083/18-06-2003 (σχετικό 04-16) καταστατικό της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, για να αποφύγει να πληρώσει τις οικονομικές και συμβατικές υποχρεώσεις του.
  Διά της υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003 (σχετικό 05-13) πράξης σύστασης μερικότερης κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας ακινήτου της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη δημιούργησαν το μελλοντικό κτίριο ΨΙ (Ψ) εκ των παρακρατούμενων ποσοστών ιδιοκτησίας του κτιρίου ΑΛΦΑ (Α), όπως αυτό ορίζεται και στην υπ’ αριθμόν 1212/10-07-1991  (σχετικό 05-14) αρχική πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας του ακινήτου.
  Εκ των εναπομεινάντων ΨΙ ΕΨΙΛΟΝ (ΨΕ) ποσοστών αυτού δημιουργήθηκε η μελλοντική οριζόντιος ιδιοκτησία ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ) διά της υπ’ αριθμόν 4222/29-09-2005 (σχετικό 05-15) πράξης σύστασης μερικότερης κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας της 84 κτηματολογικής μερίδας γαιών Ρόδου της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη την οποία και μου πώλησε ο Ιωάννης Μανουσέλης διά του υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 (σχετικό 05-12) πωλητήριου συμβολαίου της ιδίας συμβολαιογράφου προς εκπλήρωση της συμβατικής του υποχρέωσης προς εμένα που απέρρεε από τα ανωτέρω αναφερόμενα συμβόλαια της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Μητσού, με το επί πλέον καταβαλλόμενο εκβιαστικό τίμημα των ενενήντα (90) συναλλαγματικών των τετρακοσίων ευρώ, (400 €), κάτι που ανέφερα στον τότε  εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου Γεώργιο Οικονόμου διά της από 12-12-2005 (σχετικό 05-16) 3ης καταγγελίας μου.

Δηλαδή, συνοπτικά, ο εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου:

Στις 11-12-2002 ως πρόεδρος του δικαστηρίου επιβάλλει ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών στον Ιωάννη Μανουσέλη.
Στις 13-05-2005 λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της καταγγελίας μου για απάτη του Ιωάννη Μανουσέλη κατά εμού, του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου και πολλών άλλων.
Στις 08-07-2005 λαμβάνει γνώση της προσπάθειας του Ιωάννη Μανουσέλη να μου αποσπάσει και άλλα χρήματα εκβιαστικά προκειμένου να εκπληρώσει την συμβατική του υποχρέωση προς εμένα.
Στις 22-11-2005 ο Άρειος Πάγος οριστικοποιεί την ποινή που επέβαλε στον Ιωάννη Μανουσέλη, αμετάκλητα, διά της υπ’ αριθμόν 2222/2005 (σχετικό 05-01) απόφασης του (ΣΤ΄ σε συμβούλιο).
Στις 12-12-2005 λαμβάνει γνώση του εκβιασμού που υπέστηκα από τον Ιωάννη Μανουσέλη προκειμένου να ανταποκριθεί στην συμβατική του υποχρέωση προς εμένα.
Στις 14-07-2006 (σχετικό 05-17) με πλησίασε εποχούμενος μοτοποδηλάτου, ενόσω ήμουν εντός του εν στάση αυτοκινήτου μου, προκειμένου να διαπεράσω σταυροδρόμι, με χαστούκισε από το ανοιχτό παράθυρο του συνοδηγού εξυβρίζοντας με. Την ενέργεια του αυτή κατήγγειλα τηλεφωνικά στον ίδιο τον εισαγγελέα Γεώργιο Οικονόμου. Μου σύστησε να καταθέσω μήνυση και το κατηγορητήριο γράφτηκε μόνο για εξύβριση και όχι για την χειροδικία του ύπουλου και άνανδρου Ιωάννη Μανουσέλη.

Και Παρά Ταύτα.
Στις 21-07-2006 αντί να διατάξει τη σύλληψη του Ιωάννη Μανουσέλη, εισάγει (σχετικό 05-02), διά πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετικό 05-04) την από 21-07-2006 (σχετικό 05-03) αίτηση του Ιωάννη Μανουσέλη περί μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας του ποινής σε χρηματική Ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, για να γίνει δεκτή στη συνεδρίαση της 26-07-2006, διά της υπ’ αριθμόν 2711/2006 (σχετικό 05-05), απόφασης του συγκεκριμένου δικαστηρίου.

Ποινικός Κώδικας: άρθρο 82 § 2:
«…Σε ποινές φυλάκισης άνω των δύο ετών αν έχει εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο το ήμισυ της ποινής   (και όχι 20 ημέρες)  και το προς έκτιση υπόλοιπο δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, το τριμελές πλημμελειοδικείο του τόπου κράτησης ύστερα από αίτηση του κατάδικου μετατρέπει τούτο σε χρηματική ποινή, εκτός αν με ειδική αιτιολογία κρίνει από την εν γένει συμπεριφορά του καταδίκου κατά τον χρόνο έκτισης της ποινής ότι η χρηματική ποινή δεν αρκεί για να αποτραπεί ο κατάδικος από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων…» 

Προφανώς ο εισαγγελέας πλέον Οικονόμου Γεώργιος, κατά τα κοινώς λεγόμενα, «τα έκανε πλακάκια» με το τοπικό κατεστημένο, την οικογένεια Μαντζόν και δη τον κανακάρη της Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, αποφασίζοντας να συνεχίσει να διαδραματίζει ο Ιωάννης Μανουσέλης το ρόλο του σύγχρονου Βαραβά και καταλόγισαν σε εμένα τον ρόλο του σύγχρονου Χριστού υποβάλλοντας με σε μύρια όσα, καθώς από τις παρανομίες του συγκεκριμένου υπάνθρωπου καρπώνονται όλοι, θεσμοί, αρχές, δικηγόροι, υπηρεσίες…, σφαιρικά οφέλη εις βάρος της κοινωνίας της Ρόδου και ειδικά εμού που αποποιούμαι τον ρόλο του Χριστού, καθώς ο ίδιος ήταν κατά μια έννοια και παράδειγμα προς αποφυγή, καθότι δίδαξε όταν σε χαστουκίζουν στο μάγουλο να τους γυρνάς και το άλλο, με κατάληξη του τη σταύρωση.

Της ανωτέρω λοιπόν αναφερόμενης παράνομης ενέργειας του εισαγγελέα Γεώργιου Οικονόμου, αψηφώντας την υπ’ αριθμόν 2222/2005 (σχετικό 05-01) απόφαση του Αρείου Πάγου (ΣΤ΄ σε συμβούλιο), αμέσως μετά, ενδεικτικά αναφερόμενος, ακολούθησαν:

 1. Στις 03-09-2006 (σχετικό 06) πάλι εποχούμενος μοτοποδηλάτου, από το ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου μου, ενόσω ήμουν σε στάση, ένεκα κόκκινου φανού οδικής σηματοδότησης, έχοντας αυτή τη φορά συνοδηγό, χειροδίκησε ελαφρώς στο πρόσωπο μου με απείλησε και με εξύβρισε.
  Την ενέργεια του αυτή κατήγγειλα διά της 4ης  (σχετικό 06-01) καταγγελίας μου, (είχα αρχίσει  να τις αριθμώ πλέον, ώσπου έχασα τον αριθμό και έπαψα την αρίθμηση τους), στον εισαγγελέα Γεώργιο Οικονόμου. Στο συγκεκριμένο δικαστήριο (σχετικό 06) ψευδομαρτύρησε υπέρ του Ιωάννη Μανουσέλη το άλλο υποχείριο του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, μέσω των οποίων υφαρπάζει τις περιουσίες μας, ο Αχμέτ Καπακλής του Νιχάτ στον οποίο κατέθεσα έγκληση για αυτή του την πράξη.
  Η  ανάλογη παράνομη υπέρμετρα προστασία που απολαμβάνει και το συγκεκριμένο υποχείριο, καταδεικνύεται τεκμηριωμένα στην με αριθμό κατάθεσης 68/02-04-2019 (σχετικό 06-02) κατατεθειμένη αγωγή μου στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.

  Στις 31-10-2006 (σχετικό 06-03) η κατάσταση πλέον ξέφυγε, καθώς εισήρθε με πέντε (5)  μπράβους στο κτίριο μου και στο γραφείο μου, εκβιάζοντας με και απειλώντας με.
  Την συγκεκριμένη δε έγκληση μου κατέθεσα αυθημερόν στη γραμματεία της εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου για την οποία δεν κινήθηκε – διατάχθηκε η αυτόφωρος διαδικασία. Παρά δε το γεγονός ότι επέστησα την προσοχή της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (σχετικό 04-19) για την δικάσιμο της 16-01-2009 που δικαζόταν η συγκεκριμένη υπόθεση, εν τούτοις δεν δικάστηκε, ένεκα μη κλήτευσης του κατηγορουμένου??? (σχετικό 06-04). Διά της υπ’ αριθμόν 183/04-05-2011 (σχετικό 06-05) απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Δωδεκανήσου του επιβλήθηκε η ποινή φυλάκισης των επτά (7) μηνών η οποία και του επιδόθηκε (σχετικό 06-06).

  Στις  06-11-2006 (σχετικό 06-06-01) ημέρα Δευτέρα του επεσήμανα την απραξία του στα ανωτέρω διά έντονης επιστολής μου, επισυναπτόμενων τούτης των τεκμηρίων της απραξίας του και εννοώ τις προηγηθείσες καταγγελίες μου, την οποία του επέδωσα ιδιοχείρως περιμένοντας τον επί ώρες να έλθει στο Δικαστικό Μέγαρο.

  Στις 22-01-2007 (σχετικό 06-07) επανήλθα με την 5η  καταγγελία μου προς τον τότε εισαγγελέα Πρωτοδικών Γεώργιο Οικονόμου για την 4509/1996 (σχετικό 04-04) κατάσχεση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου που δεν γνώριζα τότε ότι είχε ακυρωθεί διά της υπ’ αριθμόν 391/2005 (σχετικό 04-05) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.

  Στις 23-01-2007 (σχετικό 06-08), αμέσως την επομένη ημέρα, ένεκα της ανωτέρω 5ης καταγγελίας μου, αναγκάστηκα στην 6η καταγγελία μου για δολιοφθορά του αυτοκινήτου μου.

  Στις 12-03-2007 (σχετικό 06-09) προέβηκα, αφορμής δοθείσης, στην 7η καταγγελία μου.

  Στις 26-03-2007 (σχετικό 06-10) προέβηκα στην 8η καταγγελία μου, που αφορούσε την παρανόμως δημιουργημένη και επιβαλλόμενη κατάσχεση της Δ.Ο.Υ. Ρόδου στην ιδιοκτησία μου.

  Στις 08-10-2008 (σχετικό 06-11) αιτήθηκα την συγχώνευση των δικογραφιών του Ιωάννη Μανουσέλη. Της συγκεκριμένης αίτηση μου, δεν μου δόθηκε αντίγραφο και ο εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου, στον οποίο απευθύνθηκα για τον λόγο αυτό, με καθησύχασε λέγοντας μου, ότι την έχω εγώ στο γραφείο μου.

  Στις 08-01-2009 (σχετικό 06-12) αιτήθηκα να μου δώσει η συμβολαιογράφος Χρυσάνθη Κώτη  παρουσία μου αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου συμβολαίου 2829 (σχετικό 04-10) καθώς αυτό υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 1996 και έχει πλαστογραφηθεί η ημερομηνία του για να είναι δυνατή η εγγραφή του στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου στις 21-02-1997 διά της υπ’ αριθμόν 1532/21-02-1997 (σχετικό 04-11 & μεγεθυμένο) πράξης του κτηματολογίου Ρόδου.
  Είναι βέβαιον ότι προς τούτο, με την αλλαγή του χρόνου, έχει γίνει διπλή εγγραφή του συμβολαίου στο συμβολαιογραφικό της βιβλίο. Τούτη η ενέργεια της σε συνδυασμό με την πλαστογραφία της υπ’ αριθμόν 3262/10-12-1996 (σχετικό 06-13) δήλωσης φόρου μεταβίβασης του συγκεκριμένου ακινήτου όσον αφορά την αξία του και ότι θα παραδοθεί σε μπετά ενόσω το αγόρασα ως μελλοντική οριζόντια και εγώ μεταγενέστερα το έχτισα είχε σαν αποτέλεσμα να χρεωθεί το παρένθετο σε εμένα πρόσωπο, ένεκα τεκμηρίου, το αρχικό ποσόν των έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε δραχμών (11.923.535 δρχ.) και να επιβληθεί τοιουτοτρόπως παρανόμως στο συγκεκριμένο ακίνητο στο οποίο κατοικοεδρεύω η παρανόμως δημιουργούμενη και παρανόμως επιβαλλόμενη υπ’ αριθμόν 476/14-04-2000 (σχετικό 06-14) αναγκαστική κατάσχεση του δικαστικού επιμελητή Μιχαήλ Καρακατσάνη υπέρ της Δ.Ο.Υ. Ρόδου. Από τότε έως και σήμερα προσπαθώ με κάθε νόμιμο τρόπο να άρω αυτή την συγκεκριμένη παρανόμως επιβληθείσα αναγκαστική κατάσχεση και με παράνομες δικαστικές αποφάσεις αυτό δεν έχει καταστεί έως και σήμερα εφικτό. Ενδεικτικά πέραν των προσπαθειών μου στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και στο χώρο της Διοικητικής Δικαιοσύνης αξιοσημείωτη είναι η υπ’ αριθμόν 3306/2015 (σχετικό 06-15) απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Ζ Τριμελές) της Μεταβατικής Έδρας Ρόδου, όπου η έφεση μου απορρίφτηκε για τον προκλητικό λόγο ότι δεν προσκομίστηκε το δικαστικό παράβολο ενόσω επικρατούσαν τα capital control και είχε ανασταλεί η κατάθεση των δικαστικών παραβόλων. Οι παρόμοιες παράνομες ενέργειες από κάθε χώρο με οδήγησε στην από 30-05-2016 (σχετικό 06-16) Προσφυγή μου Ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακολούθησε η από 25-05-2017 (σχετικό 06-17) Έντονη Διαμαρτυρία μου, μετ’ επικλήσεως αιδώς, προς τους αρμοδίους της Ελληνική Πολιτείας για την οποία διατάχθηκε η 250/2017 Προκαταρκτική Εξέταση ένεκα της με Α.Β.Μ.: Ε2017/282 δικογραφίας που σχηματίστηκε, ένεκα της οποίας κατέθεσα το από 24-10-2017 χρονικό της συγκεκριμένης υπόθεσης μέσω αποδεικτικών εγγράφων, στο Πταισματοδικείο Ρόδου αδιαφόρετα, έως και σήμερα, (σχετικό 06-18) παρά την παραγγελία του Αρείου Πάγου (σχετικό 06-19). Παρά όλες τις ενδεικτικά ανωτέρω αναφερόμενες ενέργειες μου, όλα αυτά τα χρόνια δεν κατέστη δυνατόν να άρω την παράνομη κατάσχεση που παρανόμως επέβαλε η Δ.Ο.Υ. Ρόδου στην ιδιοκτησία μου ένεκα της πλαστογραφίας του υπ’ αριθμόν 2829 (σχετικό 04-10) συμβολαίου της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη και της πλαστογραφίας της υπ’ αριθμόν 3262/10-12-1996 (σχετικό 06-13) δήλωσης φόρου μεταβίβασης του συγκεκριμένου ακινήτου.
  Ως ανωτέρω εκτέθηκε στις 12-01-2009 βρέθηκα στο γραφείο του τότε Γενικού Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αξιότιμου Γεώργιο Σανιδά και επέδωσα ιδιοχείρως τα υπ’ αριθμόν 191/12-01-2009 (σχετικό 04-19) και 194/12-01-2009 (σχετικό 04-20) επιστολές-αιτήματα μου, μάλιστα το δεύτερο στον ίδιο προσωπικά, ιδιοχείρως.
  Ήθελα να συμπεριλάβω σε αυτές και τις παρανομίες που διέπραξε κατά της ιδιοκτησίας μου η συμβολαιογράφος Χρυσάνθη Κώτη στο χώρο του Κτηματολογίου και της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, παράλληλα με τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς που τότε διενεργούσε το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου.
  Προς τούτο αιτήθηκα και έλαβα εισαγγελική παραγγελία, (σχετικό 06-12) καθώς η συμβολαιογράφος δεν μου επέτρεπε να εισέλθω στο γραφείο της και να διαπιστώσω με τα ίδια μου τα μάτια την διπλή εγγραφή που έχει κάνει στο βιβλίο της.
  Το αποτέλεσμα ήταν να μεταβώ στο γραφείο της στις 08-01-2009 με εισαγγελική παραγγελία (σχετικό 06-12) και να βρεθώ κατηγορούμενος για υπεξαγωγή εγγράφου, καθώς η σελίδα που ήταν γραμμένο το συγκεκριμένο συμβόλαιο δεν υπήρχε, ένεκα της από 13-01-2009 (σχετικό 06-20) αναφορά της, μετά πέντε (5) ημέρες, της συγκεκριμένης συμβολαιογράφου. Ο δε εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου που μου έκδωσε την εισαγγελική παραγγελία (σχετικό 06-12) αντί να μεταβεί στο γραφείο της και να ελέγξει το βιβλίο της, ως είχε υποχρέωση να πράξει, για να διαπιστώσει και ο ίδιος με τα ίδια του τα μάτια ότι το βιβλίο της ήταν σκόρπιες σελίδες αραδιασμένες στο τραπέζι του γραφείου της και να διαπιστώσει ο ίδιος την διπλή εγγραφή και να της επιβάλει τις ανάλογες κυρώσεις, επέγραψε επί της αναφοράς της συμβολαιογράφου «συνεχίζεται σε προκαταρκτική εξέταση» (σχετικό 06-20) ένεκα της οποίας ακολούθησε την ίδια ημέρα έγκληση (σχετικό 06-21) της συμβολαιογράφου κατά αγνώστων αναφέροντας το όνομα μου σε αυτήν και σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Α2009/20 ε δικογραφία ένεκα της οποίας ταλαιπωρήθηκα σε πάρα πολλές αναβολές δικαστηρίων, στις οποίες υπέμενα την βάσανο της παγίδευσης και όχι εξέτασης ακόμη και εντός της αίθουσας του δικαστηρίου και προσέγγιση της συμβολαιογράφου να τα βρούμε.
  Τι να βρούμε με κατηγορεί ψευδώς πρώτα και μετά ζητάει να τα βρούμε;                         
  Εν τέλει διά της υπ’ αριθμόν 1673/21-04-2015 (σχετικό 06-22) απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου κρίθηκα,  ως ήμουν,  αθώος  με την εξευτελιστική  για εμένα αιτιολογία ένεκα αμφιβολιών.
  Έχω υποστεί πάρα πολλά από τον εισαγγελέα Γεώργιο Οικονόμου και είναι βέβαιον ότι είναι πίσω από όλες τις κατά εμού ενέργειες στο χώρο της Πολιτικής, Ποινικής και Διοικητικής Δικαιοσύνης χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του και το κύρος του θεσμού που υπηρετεί προσφέροντας τις υπηρεσίες του αυτές στην οικογένεια Μαντζόν και δη στον κανακάρη της Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, φροντίζοντας όλες οι κατά αυτών δικογραφίες και όσες σχηματίζονται γύρο από την ιδιοκτησία μου να καταλήγουν στο αρχείο. Ενεργεί πάντα εκ του ασφαλούς, μέσω τρίτων, όμως η εστίαση του σε εμένα και την ιδιοκτησία μου, σε βάθος χρόνου, τον καταδεικνύουν, πέραν του γεγονότος ότι φροντίζει πάντα να μου μαρτυρά, ένεκα κομπορρημοσύνης, τις κατά εμού ενέργειες του.  Με έχει ακούσει να λέω για το πρόσωπο του σε δικηγορικό γραφείο ότι:
  «Όποιος το παίζει Πόντιος Πιλάτος, κάποτε, απολογείται στη Ρώμη».
  Επιπρόσθετα είναι ένας σύγχρονος Ιαβέρης που νομίζει ότι στο πρόσωπο μου κυνηγά το κακό και το άδικο, χωρίς ποτέ μου να έχω κλέψει κανένα καρβέλι ψωμί για κανένα ιερό σκοπό  και προσπαθεί μανιωδώς, αδιαλείπτως και μακροχρόνια να βρει αιτία να δικαιολογήσει και δικαιώσει τον νάρκισσο, αρρωστημένα εγωπαθή, ζηλόφθονο και εμπαθή εαυτό του.

  Ο Πόντιος Πιλάτος και ο Ιαβέρης, αμφότεροι, αυτοκτόνησαν για λόγους ευθιξίας.

  Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να υποστεί τα επίχειρα των πράξεων του.

  Στις 09-01-2009 κατέθεσα την 9η καταγγελία μου, (σχετικό 06-23) αιτούμενος μάταια την ακύρωση του 1ου επαναληπτικού παράνομου και καταχρηστικού πλειστηριασμού που διενεργούσε στις 21-01-2009  το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου κατά της ιδιοκτησίας μου, (σχετικό 04-01).

  Στις 12-01-2009 βρέθηκα στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (σχετικά 04-19 & 04-20).

  Στις 20-01-2009 απέστειλα με τηλεομοιότυπο (fax) τις παρανομίες που διενεργούνταν κατά εμού και κατά της ιδιοκτησίας μου, στον τότε Γενικό εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, (σχετικά 04-23 & 04-24).

  Στις 21-01-2009 διενεργήθηκε ο 1ος παράνομος και καταχρηστικός πλειστηριασμός και κρίθηκε άγονος, (σχετικό 04-01).

  Στις 17-03-2009 απευθύνθηκα στην τότε Κυβέρνηση και τον τότε Πρωθυπουργό, (σχετικό 04-29).

  Στις 22-04-2009 διενεργήθηκε ο 2ος παράνομος και καταχρηστικός πλειστηριασμός και κρίθηκε άγονος, (σχετικό 04-02).

  Στις 21-05-2009 ο Ιωάννης Μανουσέλης επιχείρησε να με τραυματίσει με αυτοκίνητο.Για το συμβάν κατέθεσα προφορική μήνυση στο Α.Τ. Ρόδου (σχετικό 06-24).  Σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Α2009/2483 δικογραφία από την οποία εξαφανίστηκε η αρχική κατάθεση του μάρτυρα που την έδωσε αμέσως μετά το συμβάν και η δικογραφία περιπλανήθηκε μεταξύ τριών (3) αστυνομικών τμημάτων, μέχρι να δοθεί νέα κατάθεση από τον μάρτυρα και να χρειαστεί να καταθέσω το από  09-02-2012 (σχετικό 06-25) αίτημα μου προσδιορισμού της για να δικαστεί στις 12-03-2013 και να επιβληθεί στον κατηγορούμενο η ποινή φυλάκισης των πέντε (5) μηνών διά της υπ’ αριθμόν 1054/2013 (σχετικό 06-26) απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου και να παραμείνει διά της υπ’ αριθμόν 795/2014 (σχετικό 06-27) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.

  Στις 27-05-2009 συζητήθηκε πρωτοδίκως η από 31-10-2006 μήνυση μου κατά του Ιωάννη Μανουσέλη και του επιβλήθηκε διά της υπ’ αριθμόν 1589/27-05-2009 (σχετικό 06-05) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου η ποινή φυλάκισης των επτά (7) μηνών. Αμέσως μετά το δικαστήριο παραμόνευε λίγο ποιο πέρα από το κατάστημα μου και πάλι εποχούμενος μοτοποδηλάτου με γρονθοκόπησε από το ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου μου και έφυγε. Του συμβάντος ήταν αυτόπτης μάρτυρας ο ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων Ιωάννης Κανδίνος μπροστά στο συνεργείο του οποίου διενεργήθηκε το επεισόδιο και το κατέθεσε την ίδια ημέρα ενόρκως (σχετικό 06-28). Παρά το γεγονός της κατάθεσης του μάρτυρα ότι ο Ιωάννης Μανουσέλης με γρονθοκόπησε από το ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου μου, εν τούτοις για πολλοστή φορά το κατηγορητήριο (σχετικό 06-29) γράφτηκε για εξύβριση μόνον και διά της υπ’ αριθμόν 1603/2013 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου έπαυσε η ποινική του δίωξη, (σχετικό 06-30).

  Στις 11-06-2009 έστειλα εξώδικο (σχετικό 04-34) στον τότε εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου Γεώργιο Οικονόμου για τον επικείμενο 3ο παράνομο και καταχρηστικό πλειστηριασμό του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου (σχετικό 04-03) που διενεργείτο στις 17-06-2009.

  Στις 12-06-2009 έστειλα εξώδικο (σχετικό 04-33) στον τότε Γενικό Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αξιότιμο Κύριο Γεώργιο Σανιδά για τον επικείμενο 3ο παράνομο και καταχρηστικό πλειστηριασμό του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου (σχετικό 04-03) που διενεργείτο στις 17-06-2009.  

  Στις 17-06-2009 διενεργήθηκε ο 3ος παράνομος και καταχρηστικός πλειστηριασμός του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου (σχετικό 04-03) και κρίθηκε άγονος,

  Στις 07-09-2009 κατέθεσα συμπληρωματικό υπόμνημα στο Πταισματοδικείο Ρόδου για την με Α.Β.Μ.: Α2009/163 ε (σχετικό 06-31) σχηματισθείσα δικογραφία και την ίδια ημέρα κλήθηκα από τον εισαγγελέα Οικονόμου Γεώργιο να του το εμπιστευτώ αιτώντας προς τον ίδιο, την μελέτη του, (σχετικό 06-32). Την ίδια δε ημέρα είχε καλέσει (σχετικό 06-33) τον Ιωάννη Μανουσέλη, χωρίς να ζητήσω εγώ κάτι τέτοιο, για να τα βρούμε, όμως έχω την αίσθηση ότι σκοπός του ήταν τότε να δημιουργηθεί μεταξύ μας επεισόδιο εντός του γραφείου του και να καταστώ υπόλογος, κινώντας κατά εμού αυτόφωρη και αυτεπάγγελτη διαδικασία σύλληψής μου.

  Εν κατακλείδι της παρούσας ενότητας των όσων ενδεικτικά διενεργήθηκαν σχετικά με την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου μέσω των παράνομων και καταχρηστικών  πλειστηριασμών  του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου χαρακτηριστικό της επιμονής προς τούτο του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν είναι το γεγονός ότι το συγκεκριμένο ίδρυμα εξακολουθεί να καιροφυλακτεί κατά της ιδιοκτησίας μου, καθόσον δεν έχει κινηθεί να εισπράξει την οφειλή του Ιωάννη Μανουσέλη ακόμη, μετά είκοσι και πλέον χρόνια που την επέβαλε, (σχετικό 06-34 & 06-34-01 πρόσφατο).
 1. Ως ανωτέρω αναφέρθηκε των παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου προηγήθηκε η κατάλληλος προετοιμασία, (σχετικό 04-17). Στα πλαίσια αυτής της προετοιμασίας, έχοντας αποφασίσει την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου, στις 25-03-2006 (σχετικό 07-01) με επισταμένη κλοπή μου αφαίρεσαν μεταξύ άλλων τον κεντρικό μου υπολογιστή, τον φορολογικό μηχανισμό της επιχείρησης μου, ένα αυτοκίνητο μου και επιταγές μου σφραγισμένες της Ιονικής τράπεζας που μάζευα εξοφλώντας τες μια -μια για να τις προσκομίσω προς διαγραφή στην τράπεζα πληροφοριών Τειρεσίας, (σχετικό 07-02).

  Των παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου ακολούθησε στις 11-02-2010 (σχετικό 07-03) νέα κλοπή σε μια αέναη προσπάθεια καταβολής μου, αφαιρώντας μου και πάλι τον φορητό υπολογιστή μου, την τσάντα μου με επιταγές μου και σημαντικά έγγραφα που περιέχονταν σε αυτήν, από το αυτοκίνητο μου ενόσω ήμουν σε πελάτισσα μου για είσπραξη, στο χωριό Παστίδα. 

  Προσπαθώντας να ανακάμψω οικονομικά στις 27-01-2010 (σχετικό 07-04) αιτήθηκα στην Eurobank και μου εγκρίθηκε δάνειο ύψους ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €), στις 24-03-2010 (σχετικό 07-05) ο δικηγόρος της τράπεζας Ευστράτιος Καρίκης διενήργησε καθολικά ψευδή κτηματολογική έρευνα στο Κτηματολόγιο Ρόδου για την ιδιοκτησία μου που ανήκε τότε στην εταιρεία μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ και για λογαριασμό της τράπεζας Eurobank στερώντας μου την εκταμίευση του εγκριμένου δανείου μου και την υλοποίηση του με αριθμού σύμβασης ΕΑ-35039 (σχετικό 07-06) προγράμματος ΕΣΠΑ συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επένδυσης ογδόντα πέντε χιλιάδων πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (85.057,74 €)  με δημόσια επιχορήγηση πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (55.287,53 €).
  Απόρροια των ανωτέρω η σφράγιση της πρώτης επιταγής της εταιρείας μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ για το ποσόν των 1.514,52 € στις 08-04-2011, (σχετικό 07-07). Ακολούθησε η αδυναμία μου εξυπηρέτησης της δανειακής μου σύμβασης (σχετικό 07-08) και περιήλθα σταδιακά σε στάση πληρωμών και σε αδυναμία διαβίωσης, με την επιπρόσθετη αέναη πανταχόθεν πρόκληση και παγίδευση προκειμένου να εκτραπώ της συμπεριφοράς μου και να καταστώ υπόλογος. Η δε προσπάθεια μου να κινηθώ δικαστικά εναντίον του διευθυντή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου Ιωάννη Παπαντωνίου και του δικηγόρου Ευστράτιου Καρίκη έχει καταστεί ένας δικαστικός – δικηγορικός δεκαετής πλέον εμπαιγμός, καθόσον έως και σήμερα οι δικηγόροι με διάφορες δικαιολογίες αποποιούνται του διορισμού τους με τις αποποιήσεις τους να γίνονται κατά συνθήκη αποδεκτές. Ενδεικτικά θέτω στη διάθεση σας τους τελευταίους διά των υπ’ αριθμών 91/06-04-2022 (σχετικό 07-09) και 92/06-04-2022 (σχετικό 07-10) πράξεων του Πρωτοδικείου Ρόδου.

  Η δε με αριθμό ΑΓ242/14-05-2018 (σχετικό 07-11) κατατεθειμένη αγωγή μου κατά του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου καταργήθηκε διά της υπ’ αριθμόν Α505/2020 (σχετικό 07-12) απόφασης του ιδίου Δικαστηρίου (Τμήμα 1ο Τριμελές), καθόσον υπήρξε και υπάρχει αδυναμία μου καταβολής των αναλογούντων γενικά δικαστικών εξόδων.
 1. Στις 29-11-2010 (σχετικό 08) εξωθήθηκα, ένεκα των όσων συνέχιζαν να συμβαίνουν κατά εμού και κατά της ιδιοκτησίας μου, σε επιστολή προς τον δικηγόρο Στεφανίδη Στέφανο, κοινοποιώντας προς όλη την βαθμίδα της Ελληνικής Δικαιοσύνης, ως και στην αρμόδια τότε πολιτική εξουσία της χώρας, καταμαρτυρώντας του τα όσα ο ίδιος κατά εμού και κατά της ιδιοκτησίας μου έπραξε, καθώς:

  Ως ανωτέρω έχει εκτεθεί ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν πάντοτε αθέατα, μέσω τρίτων και ενεργώντας ως ηθικός αυτουργός, υφάρπαξε διά του υποχείριου του Ιωάννη Μανουσέλη την 80Α κτηματολογική μερίδα γαιών Ρόδου, όπου υφίσταται το αυθαίρετο (σχετικό 03-08) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (σχετικό 03-09) κτίριο του διά των υπ’ αριθμών:
 1. 123/12-02-1996 (σχετικό 01) απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου.
 2. 3651/2002 (σχετικό 05) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.
 3. 327/26-07-2006 (σχετικό 05-02) εγγράφου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου.
 4. 2711/2006 (σχετικό 05-05) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.

  Γνώριζε ότι το κτίριο του δεν μπορούσε νόμιμα να οικοδομηθεί στη συγκεκριμένη 80Α κτηματολογική μερίδα γαιών Ρόδου και προς τούτο μερίμνησε για την έκδοση των:
 1. Της υπ’ αριθμόν ΤΥ2267/01-04-1997 (σχετικό 03-03) απόφασης της Διεύθυνσης Υποδομών και τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.
 2. Της υπ’ αριθμόν ΤΥ 6903/29-05-1998 (σχετικό 03-04) απόφαση της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

  Ένεκα των ανωτέρω φωτογραφικών και παράτυπων έως παράνομων διατάξεων έκδωσε, ως ήταν εξ αρχής (σχετικό 03-06) εργοδότης του έργου, στο όνομα του υποχείριου του Ιωάννη Μανουσέλη την υπ’ αριθμόν 246/24-06-1998 (σχετικό 03) οικοδομική άδεια, παρανόμως, καθώς δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και δεν εγκρίθηκε ποτέ κυκλοφοριακός κόμβος απαραίτητο συνοδό έργο έκδοσης οικοδομικής αδείας.

  Είχε και έχει από κτίσεως της 80Α κτηματολογικής μερίδας γαιών Ρόδου, διά της υπ’ αριθμόν 123/12-02-1996 (σχετικό 01) απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, την προσοχή του στραμμένη στην ιδιοκτησία μου καθώς αυτή του εξασφαλίζει την νομιμοποίηση και αξιοποίηση της δικής του ιδιοκτησίας σύμφωνα με την, εξ όσων διαθέτω, τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης του αρχιτέκτονα μηχανικού Νίκου Σαββόπουλου (σχετικά 03-10 & 03-11) την οποία απέκτησα αρχικά διά των υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικά 05-07) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 05-08) προσυμφώνων αγοραπωλησίας και της υπ’ αριθμόν 10165/14-06-2002 (σχετικό 05-09) πράξης παράτασης προσυμφώνου της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Ευσταθίου Μητσού. Τοιουτοτρόπως δικαιολογείτε, ως κατευθυνόμενη από τον Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, η όλη αντισυμβατική, παράνομη, απειλητική και βίαιη συμπεριφορά του υποχείριου του Ιωάννη Μανουσέλη από την στιγμή που τον κάλεσα να οριστικοποιήσει την μεταξύ μας αγοραπωλησία υπογράφοντας μου το οριστικό συμβόλαιο και σας έγινε μερικώς γνωστή ανωτέρω. Ένεκα λοιπόν της στραμμένης προσοχής του στην ιδιοκτησία μου και γνωρίζοντας ότι την έχω αποκτήσει, πληρώνοντας την μάλιστα αδρά, από τον Ιωάννη Μανουσέλη μερίμνησε με την συμβολαιογράφο Χρυσάνθη Κώτη, που είναι συνιδιοκτήτρια του στο συγκεκριμένο αυθαίρετο για την παραπλανητικώς αμφισβητούμενη σύσταση της υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003 (σχετικό 05-13) πράξης σύστασης μερικότερης κατανομής ποσοστών ιδιοκτησίας της 84 κτηματολογικής μερίδας γαιών Ρόδου, όπου η ιδιοκτησία μου την οποία απέκτησα στην εταιρεία μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ διά του υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 (σχετικό 05-12) πωλητήριου συμβολαίου της ιδίας συμβολαιογράφου και σε εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης του Ιωάννη Μανουσέλη προς εμένα που απορρέει από τα υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικά 05-07) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 05-08) προσυμφώνων αγοραπωλησίας και της υπ’ αριθμόν 10165/14-06-2002 (σχετικό 05-09) πράξης παράτασης προσυμφώνου της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Ευσταθίου Μητσού.

  Στη συγκεκριμένη λοιπόν κομβική υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003 (σχετικό 05-13) πράξη σύστασης μερικότερης κατανομής ποσοστών ιδιοκτησίας της 84 κτηματολογικής μερίδας γαιών Ρόδου της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, που εγγράφτηκε στους καταλόγους του κτηματολογίου διά της υπ’ αριθμόν 9352/09-10-2003 (σχετικό 08-02) ανακατανέμουν τα 50‰ ΨΙ (Ψ) παρακρατούμενα ποσοστά του κτιρίου (Α) και δημιουργούν το κτίριο (Ψ) ύπερθεν του κτιρίου (Α).

  Όπως αυτό προκύπτει:
 • Από την αρχική οριζόντια 1212/10-07-1999 (σχετικό 05-14), στη σελίδα 19 στο τέλος της περιγραφής του κτιρίου (Α).
 • Το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003 (σχετικό 05-13) συμβολαιογραφική πράξη και σε αυτό ευκρινώς αναγράφεται: Κτίριο Ψ μελλοντικό Ύπερθεν κτιρίου Α.  Επακριβώς.
 • Τον πίνακα κατανομής ποσοστών μερικότερης οριζόντιας ιδιοκτησίας, που συνοδεύει την συγκεκριμένη συμβολαιογραφική πράξη (σχετικό 05-13) και που σε αυτόν ευκρινώς αναγράφεται: ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Ψ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΤΡΙΟΥ    Α.       Επακριβώς. 
 • Την καταχώρηση του κτηματολογικού φύλλου (σχετικό 08-02) όπου σε αυτό επακριβώς αναγράφεται: ΚΤΙΡΙΟ ΨΙ (Ψ) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ (θα ανεγερθεί στον μελλοντικό όροφο του ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΛΦΑ (Α) ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ.
 • Την βούληση των συμβαλλομένων ως επακριβώς αναγράφεται στην σελίδα πέντε και έξη (5 & 6) της υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003 (σχετικό 05-13) συμβολαιογραφικής πράξης: «Στη συνέχεια οι ανωτέρω εδήλωσαν ότι με την παρούσα πράξη μου αυτή ανακατανέμουν τα παρακρατηθέντα ποσοστά και συστήνουν ανεξάρτητες αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες και δημιουργούν το κτίριο (Ψ) που θα κτιστή στον μελλοντικό όροφο του κτιρίου ΑΛΦΑ (Α) και πρόκειται να κτιστή στο παραπάνω αναφερόμενο ακίνητο όπως στην πράξη μου αυτή με λεπτομέρεια πιο κάτω περιγράφεται και όπως αυτό φαίνεται στο από Ρόδος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 επισυναπτόμενο στην προαναφερόμενη πράξη μου 1) πίνακα κατανομής ποσοστών μερικώτερης οριζόντιας ιδιοκτησίας η του ιδίου πιο πάνω μηχανικού, 2)………., όπως περιγράφεται στον προαναφερόμενο επισυναπτόμενο στην προαναφερόμενη πράξη μου (πίνακα μερικώτερης κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας ακινήτου του αρχιτέκτονα μηχανικού  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΕΝΟΥ και…….»
  Όμως:
  Ένεκα της στραμμένης προσοχής του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν στην ιδιοκτησία μου, που εκείνο το χρονικό διάστημα που η 4103/03-10-2003 (σχετικό 05-13) συμβολαιογραφική πράξη συστάθηκε, είχα αρχίσει να καλώ τον Ιωάννη Μανουσέλη να μου την παραδώσει με οριστικό συμβόλαιο καθώς ως ανωτέρω πολλάκις αναφέρθηκε την απέκτησα διά των υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικά 05-07) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 05-08) προσυμφώνων αγοραπωλησίας και της υπ’ αριθμόν 10165/14-06-2002 (σχετικό 05-09) πράξης παράτασης προσυμφώνου της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Ευσταθίου Μητσού. Σε αυτή λοιπόν την 4103/03-10-2003 (σχετικό 05-13) κομβική συμβολαιογραφική πράξη η συνιδιοκτήτρια του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν στο αυθαίρετο (σχετικό 03-08) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (σχετικό 03-09) κτίριο τους που έχει μοναδική διέξοδο νομιμοποίησης και αξιοποίησης την όμορη ιδιοκτησία μου (σχετικά 03-10 & 03-11) συμβολαιογράφος Χρυσάνθη Κώτη κατά την περιγραφή (σχετικό 05-13, σελ. 4-5)  του ακινήτου και συγκεκριμένα στην αναφορά των εναπομεινάντων ποσοστών του οικοπέδου, τα οποία δύνανται να ανακατανεμηθούν, ως σκόπιμη επιλήψιμη δημιουργική ασάφεια, αναφέρει:
  « … Μεταξύ των οριζόντιων ιδιοκτησιών που περιγράφονται στην ανωτέρω πράξη μου 1212/91 είναι και το Α) ΩΜΕΓΑ (Ω) ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ. Αυτό έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου σε χιλιοστά πενήντα (50), αναλογούσα επιφάνεια οικοπέδου σε τετραγωνικά μέτρα πεντακόσια ογδόντα οκτώ (588). και Β) το ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΛΦΑ  (Α) ΚΑΙ ΒΗΤΑ (Β) σε χιλιοστά διακόσια (200) αναλογούσα επιφάνεια οικοπέδου σε τετραγωνικά μέτρα δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα δύο (2.352).».       Επακριβώς.   
  Όμως:
  Εκ των ανωτέρω τα 200‰ ποσοστά  για προσθήκη κτιρίων έχουν εξαντληθεί και δεν θα έπρεπε να αναφερθούν ως δυνάμενα να ανακατανεμηθούν. 
  Τα δε ΩΜΕΓΑ (Ω) είναι τα 50‰ παρακρατούμενα ποσοστά προς ανακατανομή του κτιρίου ΒΗΤΑ (Β), τα οποία, ως ανωτέρω πολλαπλώς και ευκρινώς αναφέρθηκε δεν ανακατανέμονται στην συγκεκριμένη 4103/03-10-2003 (σχετικό 05-13) κομβική συμβολαιογραφική πράξη.
  Εκείνα που ανακατανέμονται και δεν αναφέρονται στην περιγραφή των εναπομεινάντων ποσοστών  του ακινήτου που δύνανται να ανακατανεμηθούν  στην συγκεκριμένη συμβολαιογραφική πράξη είναι τα ΨΙ (Ψ) 50‰ παρακρατούμενα ποσοστά του κτιρίου ΑΛΦΑ (Α), όπως ανωτέρω πολλαπλώς και ευκρινώς αναφέρθηκε και τούτο προκύπτει από: 
 • Την αρχική οριζόντια 1212/10-07-1999 (σχετικό 05-14), στη σελίδα 19 στο τέλος της περιγραφής του κτιρίου (Α).
 • Το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003 (σχετικό 05-13) συμβολαιογραφική πράξη και σε αυτό ευκρινώς αναγράφεται: Κτίριο Ψ μελλοντικό Ύπερθεν κτιρίου Α. Επακριβώς.
 • Τον πίνακα κατανομής ποσοστών μερικότερης οριζόντιας ιδιοκτησίας, που συνοδεύει την συγκεκριμένη συμβολαιογραφική πράξη (σχετικό 05-13) και που σε αυτόν ευκρινώς αναγράφεται: ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Ψ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΤΡΙΟΥ    Α.       Επακριβώς. 
 • Την καταχώρηση του κτηματολογικού φύλλου (σχετικό 08-02) όπου σε αυτό επακριβώς αναγράφεται: ΚΤΙΡΙΟ ΨΙ (Ψ) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ (θα ανεγερθεί στον μελλοντικό όροφο του ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΛΦΑ (Α) ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ.
 • Την βούληση των συμβαλλομένων ως επακριβώς αναγράφεται στην σελίδα πέντε και έξη (5 & 6) της υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003 (σχετικό 05-13) συμβολαιογραφικής πράξης.

  Η ανωτέρω σκόπιμη επιλήψιμη δημιουργική ασάφεια αναφέρεται διότι τα μεν ΨΙ (Ψ) 50‰ παρακρατούμενα ποσοστά προς ανακατανομή του κτιρίου ΑΛΦΑ  (Α) είναι ελεύθερα βαρών και τα ΩΜΕΓΑ (Ω) 50‰ παρακρατούμενα ποσοστά προς ανακατανομή του κτιρίου ΒΗΤΑ (Β) φέρουν την υπ’ αριθμόν 176/20-03-2001 (σχετικό 04-08) αναγκαστική κατάσχεση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου.
  Ως ανωτέρω αναφέρθηκε και πέραν και αυτού του λόγου το συγκεκριμένο ίδρυμα δια του διευθυντή του Ιωάννη Παπαντωνίου διενήργησε κατά της ιδιοκτησίας μου τέσσερις (4) παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς με δύο αναγκαστικές κατασχέσεις:
  Την υπ’ αριθμόν 4509/18-03-1996 (σχετικό 04-04) του δικαστικού επιμελητή Μιχάλη Στέφανου Μελλίνη η οποία ήταν ακυρωμένη διά της υπ’ αριθμόν 391/2005 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2ο Τμήμα Μονομελές), (σχετικό 04-05), είχε κοινοποιηθεί σε αμφοτέρους τους διαδίκους, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 969/04-05-2009 (σχετικό 04-06) βεβαίωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου και η οποία οριστικά ακυρώθηκε διά της υπ’ αριθμόν 3887/2015 (σχετικό 04-07) απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα ΣΤ’) και.
  Την υπ’ αριθμόν 176/20-03-2001 (σχετικό 04-08) του δικαστικού επιμελητή Αναστάσιου Ν. Παντελή η οποία δεν είχε εγγραφεί στην ιδιοκτησία μου, καθώς η μια εξ αυτών η ΓΑΜΜΑ (Γ) το ισόγειο της οποίας είναι νομίμως υφιστάμενο και κατοικοεδρεύω σε αυτό δεν ήταν δυνατόν να φέρει την κατάσχεση του συγκεκριμένου ιδρύματος καθώς αυτή επιβλήθηκε στις 20-03-2001 και εγγράφηκε στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου διά της υπ’ αριθμόν 4606/26-03-2001 (σχετικό 04-09) πράξης του.
  Ενώ το κτίριο ΓΑΜΜΑ (Γ):
  Όσον αφορά το ισόγειο του  (ΓΙ1, ΓΙ2) είχε ήδη πωληθεί από τον Ιωάννη Μανουσέλη σε παρένθετο σε εμένα πρόσωπο διά του υπ’ αριθμόν 2829 (σχετικό 04-10) πωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη – Κολλίγρη και εγγράφηκε διά της υπ’ αριθμόν 1532/21-02-1997 (σχετικό 04-11 & εστιασμένα) πράξεως στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου.
  Όσον αφορά τον 1ο , 2ο όροφο και την αέρινη στήλη (ΓΑ1, ΓΑ2, ΓΒ1, ΓΒ2, ΓΒΔ) που δεν είναι οικοδομημένες οριζόντιες ιδιοκτησίες αυτές πωλήθηκαν από τον Ιωάννη Μανουσέλη στο ίδιο παρένθετο εμού πρόσωπο διά του υπ’ αριθμόν 3111/28-07-1998 (σχετικό 04-12) πωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Κώτη Κολλίγρη και εγγράφηκε διά της υπ’ αριθμόν 7698/07-09-1998 (σχετικό 04-13 & εστιασμένα) πράξεως στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου.
  Εκ των ανωτέρω και μόνον λόγων οι πλειστηριασμοί του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α.
  Ρόδου κρίνονται παράνομοι και καταχρηστικοί.

  Όμως η επιμονή του Ανδρέα  Φραγκίσκου Μαντζόν παρά τα όσα έχουν διαδραματιστεί τα τελευταία χρόνια και συνεχίζονται να διαδραματίζονται υπό το φως των προβολέων  πλέον σύσσωμης της Ελληνικής Πολιτείας και της Ροδιακής κοινωνίας, καταδεικνύεται από το γεγονός ότι το συγκεκριμένο ίδρυμα δεν έχει εισπράξει ακόμη την οφειλή που επέβαλε στην ιδιοκτησία του Ιωάννη Μανουσέλη, όπως προκύπτει από τα υπ’ αριθμών 883/04-09-2019 (σχετικό 06-34) και το πρόσφατο 240853/24-05-2022 (σχετικό 06-34-01) έγγραφα του ΚΕΑΟ και καιροφυλακτεί να την εισπράξει από εμένα στηριζόμενο στην  σκόπιμη επιλήψιμη δημιουργική ασάφεια που για τον συγκεκριμένο σκοπό παρεισέφρησαν στην υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003 (σχετικό 05-13) κομβική συμβολαιογραφική πράξη, καθώς από τα εναπομείναντα 49,73 ‰ ΨΕ ποσοστά της συγκεκριμένης πράξης ανακατανομής ποσοστών της 84 κτηματολογικής μερίδας γαιών Ρόδου προέρχονται τα ποσοστά ΨΗ ΗΤΤΑ (ΨΗ) της δικής μου αδόμητης ιδιοκτησίας που μου παρέδωσε ο Ιωάννης Μανουσέλης διά του υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2025 πωλητήριου συμβολαίου της ιδίας συμβολαιογράφου προς εκπλήρωση της συμβατικής του προς εμένα υποχρέωσης του που απέρρεε από τα υπ’ αριθμών 9825/13-12-2001 (σχετικά 05-07) και 10164/14-06-2002 (σχετικό 05-08) προσυμφώνων αγοραπωλησίας και της υπ’ αριθμόν 10165/14-06-2002 (σχετικό 05-09) πράξης παράτασης προσυμφώνου της συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Ευσταθίου Μητσού.
  Πέραν δε των ανωτέρω ο Ιωάννης Μανουσέλης, ως ανωτέρω έχει ήδη αναφερθεί δημιούργησε την ΡΟΔΙΑΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, της οποίας ήταν πρόεδρος, εγγράφοντας σε αυτήν την λοιπή ιδιοκτησία του στην 84 κτηματολογική μερίδα γαιών Ρόδου προκειμένου να αποφύγει να πληρώσει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου και να εκπληρώσει προς εμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ένεκα των οποίων κατέφυγα προς τον τότε εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου Γεώργιο Οικονόμου ο οποίος αντί να επιληφθεί των υποθέσεων μου και να διαφυλάξει την νομιμότητα εισήγαγε διά του υπ’ αριθμόν 327/26-07-2006 (σχετικό 05-02) εγγράφου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου προς το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου την από 21-07-2006 (σχετικό 05-03) αίτηση του Ιωάννη Μανουσέλη περί μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας του ποινής των τριών (3) ετών σε χρηματική, το οποίο την έκανε δεκτή διά της υπ’ αριθμόν 2711/2006 (σχετικό 05-05) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, αποθρασύνοντας τελείως τον Ιωάννη Μανουσέλη ο οποίος επιδόθηκε πλέον κατά εμού πέραν των πράξεων του της απάτης κατά εμού σε απειλές, βρισιές, εκβιασμούς, χειροδικίες, κλοπές και απόπειρες κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής μου.

  Μετά λοιπόν του παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου θέλησα να διορθώσω αυτή την δημιουργική ασάφεια της κομβικής υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003 (σχετικό 05-13) συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη καθώς τούτη κατά την μεταγραφή της μεταφέρθηκε στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου αναγράφοντας η υπάλληλος του κτηματολογίου που την μετέγραψε το γράμμα ΩΜΕΓΑ (Ω) ως κατάδειξη των 50‰ ποσοστών ανακατανομής του κτιρίου ΒΗΤΑ (Β), αντί του γράμματος ΨΙ (Ψ) που δηλώνει τα 50‰ ποσοστά του κτιρίου ΑΛΦΑ (Α) που ανακατανέμονταν με την συγκεκριμένη 4103/03-10-2003 (σχετικό 05-13) κομβική συμβολαιογραφική πράξη, ώστε να αποφύγω τα όσα είχα ήδη υποστεί εκ νέου.

  Προς τούτο απευθύνθηκα, καθ’ υπόδειξη του αρχιτέκτονα μηχανικού Βασίλειου Αφαντενού,  στον δικηγόρο Στέφανο Στεφανίδη ο οποίος συνέγραψε την από 07-10-2010 (σχετικό 08-01) αίτηση του προς τον διευθυντή του Κτηματολογίου Ρόδου με την ίδια μέθοδο της δημιουργικής ασάφειας εκμαιεύοντας την απορριπτική απόφαση του δικαστή που την εξέτασε καθώς το αίτημα μας ήταν η αλλαγή του ονόματος ΩΜΕΓΑ (Ψ) σε ΨΙ (Ψ) στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου, (σχετικό 08-02) ώστε να αποδίδουν την δέουσα αξιοπιστία τους και ο δικαστής του Κτηματολογίου την απέρριψε καθώς αποφάνθηκε ότι δεν είναι επιτρεπτή η επέμβαση στη βούληση των συμβαλλομένων η οποία ευκρινώς έχει αναφερθεί ανωτέρω και ευκρινώς αναφέρετε στην 4103/03-10-2003 (σχετικό 05-13) κομβική συμβολαιογραφική πράξη και έχει ως ακολούθως:
  «Στη συνέχεια οι ανωτέρω εδήλωσαν  ότι με την παρούσα πράξη μου αυτή ανακατανέμουν τα παρακρατηθέντα ποσοστά και συστήνουν ανεξάρτητες αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες και δημιουργούν το κτίριο (Ψ) που θα κτιστή στον μελλοντικό όροφο του κτιρίου ΑΛΦΑ (Α) και πρόκειται να κτιστή στο παραπάνω αναφερόμενο ακίνητο όπως στην πράξη μου αυτή με λεπτομέρεια πιο κάτω περιγράφεται και όπως αυτό φαίνεται στο από Ρόδος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 επισυναπτόμενο στην προαναφερόμενη πράξη μου 1) πίνακα κατανομής ποσοστών μερικώτερης οριζόντιας ιδιοκτησίας η του ιδίου πιο πάνω μηχανικού, 2)………., όπως περιγράφεται στον προαναφερόμενο επισυναπτόμενο στην προαναφερόμενη πράξη μου  (πίνακα μερικώτερης κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας ακινήτου του αρχιτέκτονα μηχανικού  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΕΝΟΥ και…….»
  Ουδόλως δηλαδή αιτούσαμε την επέμβαση στη δήλωση της βούλησης των συμβαλλομένων, αλλά αντιθέτως αιτούμασταν την αλλαγή του γράμματος ΩΜΕΓΑ (Ω) σε ΨΙ (Ψ) ώστε να συνάδει η εγγραφή στους καταλόγους του κτηματολογίου με την βούληση των συμβαλλομένων.

  Τούτη η ενέργεια του δικηγόρου Στεφανίδη Στέφανου σε συνδυασμό και με άλλες που διενήργησε κατά της ιδιοκτησίας μου με έκανε να προβώ στην από 29-11-2010 (σχετικό 08) επιστολή – δήλωση μου προς τον ίδιο κοινοποιώντας την σε όλη τη βαθμίδα της δικαστικής εξουσίας της χώρας και στην αρμόδια τότε πολιτική της ηγεσία.
  Ένεκα τούτης σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Α2010/6807 δικογραφία για την οποία διατάχθηκαν δύο διαφορετικές προκαταρκτικές εξετάσεις η (14/11ΠΕ) και η (165/12ΠΕ) για να τεθεί τελικά και τούτη στο αρχείο (σχετικό 08-03).
  Ακολούθησε η με αριθμό κατάθεσης 355/23-10-2012 (σχετικό 08-04) αγωγή του κατά εμού το γενεσιουργό, ένεκα τούτης, ιστορικό των όσων κατά εμού, κυρίως σε δικαστικό επίπεδο, διενεργήθηκαν μερικώς και ουσιαστικώς εμπεριέχονται στην με αριθμό κατάθεσης 29/17-06-2021 (σχετικό 08-05) κατατεθειμένη αναίρεση μου στο Εφετείο Δωδεκανήσου η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί από το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου κατά την συζήτηση της 07-11-2022, (σχετικό 08-05).
  Επειδή η κατάσταση, με γενεσιουργό αιτία την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου, χειροτέρεψε άρδην κατά εμού, προέβηκα σε έντονη έγγραφη Διαμαρτυρία  (σχετικό προς τους αρμόδιους φορείς της Ελληνική Πολιτείας επικαλούμενος την αιδώ τους, (σχετικό 08-06).
  Ένεκα τούτης σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Ε2017/282 δικογραφία για την οποία διατάχθηκε η (250/17ΠΕ) και εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 252/2018 (σχετικό 08-06-01) απορριπτική διάταξη της εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου.
  Ένεκα  ομοίως τούτης, της έντονης γραπτής διαμαρτυρίας μου, ο δικηγόρος Στέφανος Στεφανίδης κατέθεσε την από 02-08-2018 (σχετικό 08-07) έγκληση του ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου  και σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ:ΓΕ2018/15 (σχετικό 08-08) δικογραφία η εκδίκαση της οποίας κατά την εξ αναβολής συζήτηση της την 13-04-2021 αναβλήθηκε έως αποφάσεως του Αρείου Πάγου στην ανωτέρω αναφερομένη με αριθμό κατάθεσης 29/17-06-2021 (σχετικό 08-05) κατατεθειμένη αναίρεση μου, κατόπιν αιτήματος μου προς την έδρα του δικαστηρίου, παρά τις σθεναρές αντιρρήσεις του δικηγόρου Στεφανίδη Στέφανου.  

  Όλα όσα ανωτέρω μερικώς σας έγιναν γνωστά ότι υπέστηκα και εξακολουθώ να υπόκειμαι, αιτία η απόκτηση της αδόμητης ιδιοκτησίας μου η οποία διασφαλίζει την νομιμότητα και αξιοποίηση της ιδιοκτησίας του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, άρχισαν να με φθείρουν και να με κλονίζουν κοινωνικοοικονομικά, οπότε σύστησα την εταιρεία μου ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ και εναπόθεσα σε αυτήν την αδόμητη ιδιοκτησία μου για να την διασφαλίσω. Η συμβολαιογράφος Αγάπη Καλομοίρη - Χατζηδιάκου  στην οποία προσέφυγα για την μεταβίβαση της ιδιοκτησίας μου από την μονοπρόσωπη εταιρεία μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ στην για τον σκοπό αυτό συσταθείσα ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ άλλο συμβόλαιο μου έδωσε να διαβάσω (σχετικό 08-09) και άλλο συμβόλαιο μου έδωσε να υπογράψω (σχετικό 08-10) με αντάλλαγμα τον Δημαρχιακό θώκο του συζύγου της, όπως της έταξε η εκλιπούσα μητέρα του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν διά στόματος του αρχιτέκτονα – μηχανικού Βασίλειου Αφαντενού.
  Στην αρχή της σελίδας επτά (7) παρείσφρησε και η συγκεκριμένη συμβολαιογράφος το γράμμα ΩΜΕΓΑ (Ω) προς παραπλάνηση ως ανωτέρω εκτέθηκε της προέλευσης της αδόμητης ιδιοκτησίας μου από τα ΩΜΕΓΑ (Ω) κατασχεμένα ποσοστά του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου και όχι από εκείνα που πραγματικά δημιουργήθηκε τα ΨΙ (Ψ) ελεύθερα βαρών εναπομείναντα 49,73‰ ποσοστά ΨΕ εκ των παρακρατηθέντων για αναδιανομή 50‰ ΨΙ (Ψ) παρακρατούμενων ποσοστών του κτιρίου ΑΛΦΑ (Α).

Όλα τα ανωτέρω δεν ήταν τα μόνα και τελειωμό αυτή η κατάσταση δεν έχει, είναι σαν την λερναία Ύδρα.

 1. Η όλη νοσηρή γενικότερα κατάσταση που επικρατεί στο Κτηματολόγιο Ρόδου είχε σαν αποτέλεσμα οι ιθύνοντες να διορίσουν μόνιμο κτηματολογικό Δικαστή που τελικά αποδείχθηκε ότι έκανε τη λειτουργία του κτηματολογίου χειρότερη της πρότερης.
  Ως πρώτος μόνιμος κτηματολογικός Δικαστής ορίστηκε ο πρωτοδίκης δικαστής Αναστάσιος Κατσαφυλλούδης ο οποίος παρεξήγησε στο έπακρο το ρόλο που του ανατέθηκε και εκδήλωσε πολλάκις απρεπή συμπεριφορά.
  Με αφορμή μια σωστή απορριπτική του πράξη που εκ του περισσού κατέθεσα στο κτηματολόγιο σχετικό αίτημα, αιτία η ψευδής, ως ανωτέρω αναφέρθηκε, κτηματολογική έρευνα του δικηγόρου Ευστάθιου Καρίκη, ώστε να απαλείψω τυχόν επανάληψη της, του κατέθεσα το με αριθμό κατάθεσης 1951/19-04-2016 (σχετικό 09) υπόμνημα μου προκειμένου να διορθώσει στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου τα λάθη και τις παραλείψεις που υπάρχουν στην 84 κτηματολογική μερίδα γαιών Ρόδου όπου υφίσταται η ιδιοκτησία μου.
  Το αποτέλεσμα του υπομνήματος μου ήταν διά της υπ’ αριθμόν 1079/13-02-2017 (σχετικό 09-01) απάντησης του και με την γενικότερη συμπεριφορά του απέναντι μου να προσπαθεί να με εμπλέξει σε μια δήθεν πλαστογραφία των ποσοστών του ακινήτου της 84 κτηματολογικής μερίδας γαιών Ρόδου, όπου υφίσταται η ιδιοκτησία μου.
  Άμεσα του ανταπάντησα τεκμηριωμένα διά της με αριθμό κατάθεσης 1202/17-02-2017 (σχετικό 09-02) αίτησης- ανταπάντησης μου, κοινοποιώντας στην τότε Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.
  Επειδή η συμπεριφορά του, «αν θέλεις να μάθεις το χαρακτήρα κάποιου, δώσε του εξουσία», εκτραχύνθηκε γενικότερα και προκάλεσε, εμμέσως πλην σαφώς κατά του ιδίου και την μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για την λειτουργία του κτηματολογίου, του δικηγόρου Ρόδου Γεώργιου Μαυρομάτη, (σχετικό 09-03).
  Επειδή η συμπεριφορά του προς εμένα συγκεκριμένα, κατέστη ανυπόφορη, προέβηκα στην από 06-07-2018 (σχετικό 09-04)  μηνυτήρια αναφορά μου προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
  Σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: ΑΕ2018/103 δικογραφία και διατάχθηκε η με αριθμό 622/18ΠΕ για την οποία κατέθεσα το από 09-08-2018 σχετικό υπόμνημα μου ενώπιον του Πταισματοδίκη Ρόδου, (σχετικό 09-05).
  Διά του με αριθμό 863/14-08-2019 (σχετικό 09-06) εγγράφου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου και κατά την πάγια πρακτική της στις υποθέσεις μου η συγκεκριμένη δικογραφία τέθηκε στο αρχείο.

Η όλη αυτή μακροχρόνια κατάσταση που επικρατεί κατά εμού με αιτία και αφορμή το αυθαίρετο (σχετικό 03-08) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (σχετικό 03-09) κτίριο του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν  με έχει φέρει σε αδυναμία διαβίωσης και για να μην αυτοδικήσω προσφεύγω στο ευεργέτημα της χορήγησης νομικής βοήθειας που μου παρέχεται από όλα τα δικαστήρια με μερικές εξαιρέσεις όταν πρόκειται να κινηθώ άμεσα κατά των συμφερόντων του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, της εκλιπούσης μητρός του, των υποχείριων του και των δικηγόρων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα τους, παρανομώντας εναντίον μου.

 1. Υπό το ανωτέρω αναφερόμενο πρίσμα η Πρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου Θωμαΐτσα Πατρώνα ανακάλεσε δια της υπ’ αριθμόν 18/19-04-2018 (σχετικό 10) πράξης της, όλες τις προηγηθείσες πράξεις χορήγησης νομικής βοήθειας, μάλιστα της ιδίας, στο πρόσωπο μου προκειμένου να αμυνθώ στις αμφιβόλου νομιμότητας περί της κατάθεσης τους εφέσεις του δικηγόρου Στεφανίδη Στέφανου που συζητούνταν κατά την δικάσιμο της 11-05-2018, αφήνοντας με έκθετο να αμυνθώ δικαστικά.
  Άμεσα κατέθεσα την με αριθμό κατάθεσης 247/23-04-2018 (σχετικό 10-01) Προσφυγή μου Ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου προσδιορισμένη να συζητηθεί στις 26-04-2016 όπου και κατέθεσα σχετικό υπόμνημα (σχετικό 10-02). Εν τω μεταξύ έχοντας καταθέσει και νέα αίτηση χορήγησης νομικής βοήθειας μου χορηγήθηκε αυτή δια της υπ’ αριθμόν 21/27-04-2018 (σχετικό 10-03) πράξης της προεδρεύουσας του Εφετείου Δωδεκανήσου και παραστάθηκα με την διορισμένη δικηγόρο μου στην συζήτηση της κατά την δικάσιμο της 11-05-2018 όπου και συζητήθηκε.
  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 19/2020 (σχετικό 10-04) απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου για την οποία κατέθεσα την με αριθμό κατάθεσης 29/17-06-2021 (σχετικό 08-05) κατατεθειμένη αναίρεση μου στο Εφετείο Δωδεκανήσου η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί από το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου κατά την συζήτηση της 07-11-2022.
  Έκανα υπομονή στα όσα κατά εμού διενεργήθηκαν με την ανωτέρω αναφερόμενη δικαστική μου υπόθεση με τον δικηγόρο Στέφανο Στεφανίδη και την Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου Θωμαΐτσα Πατρώνα, καθώς τούτα είχα κοινοποιήσει στον τότε εισαγγελέα Εφετών Σύρου  Γεώργιο Οικονόμου μήπως και επιληφθεί τούτων, μάταια.
  Η όχι μόνον απραξία του εισαγγελέα Οικονόμου Γεώργιου αλλά τα όσα εν τω μεταξύ αντιμετώπιζα  με σκοπό την παρεκτροπή της συμπεριφοράς μου, ώστε να καταστώ υπόλογος με οδήγησαν πριν εκπνεύσει η προθεσμία σε έγκληση κατά της προέδρου Εφετών Θωμαΐτσας Πατρώνας, (σχετικό 10-05). Σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: ΑΕ2018/102 δικογραφία για την οποία διατάχθηκε η 619/18ΠΕ για την οποία κατέθεσα το από 13-09-2018 (σχετικό 10-06) υπόμνημα μου. Δεν έδωσα συνέχεια στην συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση που εικάζω ότι και αυτή τέθηκε στο αρχείο.

  Όμως η ενέργεια της προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου να μου ανακαλέσει τις πράξεις χορήγησης νομικής βοήθειας που η ίδια μου χορήγησε προκειμένου να μην αμυνθώ κατά του δικηγόρου Στεφανίδη Στέφανου, έγινε κακό παράδειγμα προς μίμηση.

  Ακολούθησαν:
  Η υπ’ αριθμόν 726/07-08-2018 (σχετικό 10-07) απορριπτική πράξη της Ειρηνοδίκου Ρόδου Φωτεινής Βαρβάρας Σκούφου για την οποία κατέθεσα την από 08-08-2018 (σχετικό 10-08) έγκληση μου Ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου.
  Η υπ’ αριθμόν 739/20-08-2018 (σχετικό 10-09) απορριπτική πράξη της Ειρηνοδίκου Σωτηρίας Γ. Χαλμούκου για την οποία κατέθεσα την από 01-10-2018 (σχετικό 10-10) έγκληση μου Ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου.
  Οι υπ’ αριθμών 105,  106, 107 & 108/01-02-2019 (σχετικά 10-11,  10-12,  10-13 10-14) απορριπτικές πράξεις της προέδρου Πρωτοδικών Ρόδου Αντωνίας Μαρίας Σκόκου η οποία τις απέρριψε δυο φορές συνειδητά και σε πλήρη γνώση του τι έπραττε, παρανομώντας. Κατέθεσα την από 03-05-2019 (σχετικό 10-15) έγκληση μου Ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου η οποία παραπέμφθηκε διά της υπ’ αριθμόν 83/12-06-2019 (σχετικό 10-16)  απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου να εξεταστεί από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κω και τις Ανακριτικές και Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Κω.
  Για καμία από τις ανωτέρω εγκλήσεις μου δεν έδωσα συνέχεια και δεν κατέθεσα προσφυγές, καθώς τούτες κατέθεσα κυρίως εξ ανάγκης και προς κατάδειξη των όσων διαδραματίζονται γενικότερα στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές της Ρόδου ευνοώντας και προστατεύοντας τα οικονομικά συμφέροντα της οικογένειας Μαντζόν και δη του κανακάρη αυτής Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, παρανομώντας μάλιστα προς τούτο, δικαστές και εισαγγελείς.
  Για λόγους ευθιξίας γενικότερα του θεσμού της Δικαιοσύνης  κρίνω ότι εκ των ανωτέρω η υπόθεση της πρωτοδίκου Αντωνίας Μαρίας Σκόκου πέραν των κριτηρίων της συναδελφικής αλληλεγγύης, καθώς ενίοτε τούτη δεν μας τιμά ανεξαρτήτως του χώρου στον οποίο εκδηλώνεται, πόσον μάλιστα στο χώρο του θεσμού της Δικαιοσύνης, πρέπει να τύχη της προσοχής και επανεξέτασης των ιθυνόντων της Δικαιοσύνης.
  Ομοίως θα έλεγα η υπόθεση του Πρωτοδίκη Δικαστή Αναστάσιου Κατσαφυλλούδη, καθώς υπήρξε πολύ προκλητικός και εκδήλωσε μεγάλη επιμονή σε μια δήθεν πλαστογραφία των ποσοστών της ιδιοκτησίας μου προκειμένου να με εμπλέξει ποινικά και να μου αφαιρέσει τα ποσοστά, που δήθεν έχουν πλαστογραφηθεί,  από την ιδιοκτησία μου, υποβάλλοντας με σε μια συνεχή βάσανο παγίδευσης σε κάθε επίσκεψη ορισμένη από τον ίδιο στο Κτηματολόγιο Ρόδου.

Για να δικαιολογήσουν και να αποστρέψουν τους προβολείς από τους ίδιους για όλα τα όσα μακροχρόνια κατά εμού πράττουν ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν και ο πρώην Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου, πρώην αντεισαγγελέας Εφετών Σύρου και νυν εισαγγελέας Εφετών Αθηνών Γεώργιος Οικονόμου εφηύραν την δικαιολογία ότι είμαι ομοφυλόφιλος. Αυτό εισπράττω και αντιλαμβάνομαι από την συμπεριφορά των συμπολιτών μου στις καθημερινές μου εκδηλώσεις και συναναστροφές. Μα κυρίως από τον σοδομισμό που υπέστηκα από το πειθήνιο όργανο τους τον ιατρό Κωνσταντίνο Ζούγκα στο εξεταστικό κρεβάτι της ουρολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείο Ρόδου στις 06-04-2015 ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και αναφέρω στην από 20-02-2022 Ενημέρωση – Καταγγελία – Αίτηση μου προς τον Γενικό Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κοινοποιώντας όπου έκρινα αρμόδιους, ένεκα το παρόν υπόμνημα μου.

 1. Προς τεκμηρίωση των όσων μόλις ανωτέρω αναφέρω θέτω στη διάθεση σας:
 • Την από 14-04-2015 έκθεση ένορκης εξέτασης μου την οποία έδωσα στο τμήμα ασφαλείας Ρόδου κάτω από ειδικές συνθήκες για την αλλοίωση – παρερμήνευση του κατατιθεμένου περιεχομένου της, (σχετικό 11).
 • Το από 14-04-2015 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου προς την ιατροδικαστική υπηρεσία, (σχετικό 11-01).
 • Την υπ’ αριθμόν 124/15-04-2015 ιατροδικαστική έκθεση που απέχει της πραγματικότητας και προτείνει την ψυχιατρική μου εξέταση, (σχετικό 11-02).
 • Την από 19-04-2015 βεβαίωση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, (σχετικό 11-03).
 • Το από 22-04-2015 έγγραφο της Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου περί υποβολής της με Α.Β.Μ.: Α2015/1072 σχηματισθείσας δικογραφίας, (σχετικό 11-04).
 • Την από 28-04-2015 ανωμοτί εξέταση του πειθήνιου οργάνου ιατρού Κωνσταντίνου Ζούγκα, (σχετικό 11-05).
 • Τις από 08-05-2015 έγραφες εξηγήσεις του προς την κυρία Πταισματοδίκη Ρόδου, (σχετικό 11-06).
 • Την από 14-05-2015 αίτηση μου προς την εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου περί χορήγησης αντιγράφων της δικογραφίας, (σχετικό 11-07).
 • Την από 03-09-2015 αίτηση μου προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, (σχετικό 11-08).
 • Την υπ’ αριθμόν 191/05-11-2015 απορριπτική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, (σχετικό 11-09).
 • Την ενδοσκοπική φωτογραφία του ιατρού Απόστολου Σταματιάδη που φέρει την υπογραφή του και καταδεικνύει δέκα (10) ημέρες μετά την ζημιά που μου έκανε εσωτερικά το πειθήνιο όργανο ιατρός Κωνσταντίνος Ζούγκας για να δικαιολογήσουν τις φήμες που σπέρνουν στην κοινωνία της Ρόδου για το πρόσωπο μου και να αποστρέψουν τους προβολείς από τους ίδιους ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν και ο εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου, (σχετικό 11-10).
 • Την από 21-04-2015 επιστολή μου με τηλεομοιότυπο (fax) που απέστειλα κατά την επιστροφή μου στη Ρόδο προς την Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Θεοφανία Κοντοθανάση, για την συνάντηση που είχα μαζί της σχετικά με την συγκεκριμένη υπόθεση του σοδομισμού μου, (11-11).

Πλείστες άλλες καθημερινά και αέναα κατά εμού ενέργειες διενεργούνται με σκοπό την παρεκτροπή της συμπεριφοράς μου, ώστε να καταστώ υπόλογος και για την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου.

Τα όσα ανωτέρω περιέρχονται εις γνώση σας, είναι μια αδιάλειπτη και αέναη καθημερινότητα από την οποία προσπαθώ να απεμπλακώ διακαώς, μάταια. 

 1. Στην προσπάθεια μου αυτή και βλέποντας ότι κατά εμού παρανομούν οι δικαστές στους οποίους ένεκα δικαίου και προστασίας μου σε αυτούς προσφεύγω, μάλιστα προκλητικά και προς όφελος των συμφερόντων της οικογένειας Μαντζόν και δη του κανακάρη αυτής Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, έλαβα την πρωτοβουλία να επικοινωνήσω με την εκλιπούσα μητέρα τους τηλεφωνικά μήπως και βρεθεί μια λύση και πάψουν να παρανομούν οι δικαστές εναντίον μου και αναγκάζομαι να τους καταθέτω εγκλήσεις.

  Επειδή, λοιπόν:
 • Στις 19-04-2018 η πρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου Θωμαΐτσα Πατρώνα δια της υπ’ αριθμόν 18/19-04-2018 (σχετικό 10) Πράξης της ανακάλεσε παρανόμως τη χορήγηση νομικής βοήθειας που η ίδια μου χορήγησε αφήνοντας με έκθετο να αμυνθώ δικαστικά κατά των αμφιβόλου νομιμότητας, τουλάχιστον ως προς την κατάθεσης τους, εφέσεων του δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη, αναγκάζοντας με σε έγκληση εναντίον της.
 • Στις 07-08-2018 η Ειρηνοδίκης Φωτεινή Βαρβάρα Σκούφου μου απέρριψε παρανόμως το αίτημα μου περί χορήγησης νομικής βοήθειας διά της υπ’ αριθμόν 726/07-08-2018 (σχετικό 10-07) Πράξης της, αναγκάζοντας με σε έγκληση εναντίον της.
 • Στις 20-08-2018 η Σωτηρία Γ. Χαλμούκου μου απέρριψε παρανόμως το αίτημα μου περί χορήγησης νομικής βοήθειας διά της υπ’ αριθμόν 739/20-082018 (σχετικό 10-09) Πράξης της, αναγκάζοντας με σε έγκληση εναντίον της.

  Έλαβα την πρωτοβουλία στις 22-08-2018 (σχετικό 12) να καλέσω στο τηλέφωνο την εκλιπούσα μητέρα του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, Αλεξάνδρα και να της ζητήσω να συναντηθούμε ώστε να βρεθεί μια λύση για να πάψω να καταθέτω εγκλήσεις στους δικαστές που προστατεύουν τα συμφέροντας της τα οποία έχουν να κάνουν κύρια με το αυθαίρετο (σχετικό 03-08) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (σχετικό 03-09) κτίριο του κανακάρη της. Στο επιβεβαιωτικό της συνάντησης μας τηλεφώνημα την 04-09-2018 (σχετικό 12) υπαναχώρησε τούτης, αρνούμενη τα όσα της καταμαρτυρούσα πως κατά εμού έπραττε και τα στοιχεία τούτων την καταδεικνύουν ως ηθικό αυτουργό, με τον υιό της.

  Γκαίτε:
  «Δεν γνωρίζεις κανέναν καλά, παρά μόνον εκείνους που σε κάνουν να υποφέρεις».

  Είμαι βέβαιος ότι η υπαναχώρηση της οφείλετε στον εισαγγελέα Γεώργιο Οικονόμου ο οποίος νυχθημερόν, αενάως και αδιαλείπτως παρακολουθεί απομακρυσμένα τις δραστηριότητες μου και τις τηλεπικοινωνίες μου, προστατεύοντας τα συμφέροντα τους.

  Στις 17-04-2019, όπως προκύπτει από το ημερολόγιο μου, με περίμενε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο ο μαντατοφόρος της οικογένειας Μαντζόν και δη του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, ο αρχιτέκτονας – μηχανικός Βασίλειος Αφαντενός για να μου πει, εξερχόμενος από την πίσω πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου, ότι αποφάσισαν να μου οικοδομήσουν αντιπαροχή την ιδιοκτησία μου, ώστε να νομιμοποιήσουν και αξιοποιήσουν και τη δική τους.
  Προς τούτο μου είπε να τους κάνω δύο – τρις (2-3) προτάσεις.
  Ένεκα τούτου, αν και δεν είχα αυτή την πρόθεση, όμως αναγκάστηκα προσπαθώντας να βρω μια διέξοδο λύση, στις 14-05-2019 έκανα μια πρώτη προσέγγιση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, (σχετικό 12-01).
  Ένεκα τούτης και μετά από μεταξύ μας συνεννόηση, απέστειλα την πρόταση μου, στις 17-05-2019 πάλι μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, (σχετικά 12-02 & 12-03).

  Όμως, οι προθέσεις τους τελικά, στα πλαίσια της αδιαλλαξίας τους, της αλαζονείας τους, του στρουθοκαμηλισμού τους, της απληστίας τους . . . ,  ήταν άλλες.
  Διά της με αριθμό κατάθεσης 254/04-11-2019 (σχετικό 12-04) κατατεθειμένης αγωγής τους στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου κινήθηκαν εναντίον μου ζητώντας να τους αποζημιώσω και από πάνω με το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €).

  Δεν κινούμαι εναντίον κανενός.       Πάντα αμύνομαι.       Έπρεπε να αμυνθώ.

  Κατέθεσα την με αριθμό κατάθεσης 300/30-12-2019 (σχετικό 12-05) στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ανταγωγή μου.
  Ακολούθησαν οι προτάσεις των αντιδίκων μου, (σχετικό 12-06) και η προσθήκη αντίκρουση μου, (σχετικό 12-07).
  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 40/2021 (σχετικό 12-08) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, επιδικάζοντας τους το ποσόν των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) στα πλαίσια της παράνομης και προκλητικής Δικαστικής Προστασίας που απολαμβάνουν, με την επί πλέον επιδίκαση της καταβολής των τριάντα ενός χιλιάδων τριακοσίων δέκα πέντε ευρώ (31.315,00 €) για δικαστικό έξοδα, να χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη απόφαση, ενόσω παραστάθηκα με νομική βοήθεια.
  Ακολούθησε, ως ήταν φυσικό, η με αριθμό κατάθεσης 52/06-05-2021 (σχετικό 12-09) κατατεθειμένη στη γραμματεία ένδικων μέσω του Πρωτοδικείου Ρόδου και με αριθμό κατάθεσης 76/07-05-2021 (σχετικό 12-09) κατατεθειμένη στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου, έφεση μου.  Αξιοσημείωτο  της ημέρας κατάθεσης της έφεση μου στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου, την 06-05-2021 είναι το τροχαίο ατύχημα που μου συνέβηκε ενόσω κατευθυνόμουν για την κατάθεση της έφεση μου στο Δικαστικό Μέγαρο, (σχετικό 12-10). Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διενεργήθηκε, σε συνδυασμό των πολλών περίεργων οδικών ατυχημάτων που μου έχουν συμβεί στο παρελθόν, μα και πρόσφατα, δεν μου επιτρέπουν να μην το αναφέρω.      
  Επί έδρας κατατέθηκαν οι προτάσεις της οικογένειας Μαντζόν στις οποίες, εκλιπούσης πλέον της μητρός τους, συμμετείχαν στην δίκη οι θυγατέρες της, χωρίς να έχω ποτέ καμία επαφή μαζί τους και χωρίς να τις γνωρίζω, (σχετικό 12-11).
  Ακολούθησαν των επί έδρας κατατεθειμένων προτάσεων μου η από 10-11-2021 προσθήκη – αντίκρουση μου, (σχετικό 12-12).
  Ήμαστε σε αναμονή έκδοσης απόφασης.

Η αέναη προσπάθεια της κοινωνικοοικονομικής μου έκθεσης και καταβολής, προκειμένου να υφαρπάξει την ιδιοκτησία μου ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν τελειωμό δεν έχει και εκδηλώνεται παντοιοτρόπως.

Όλα τα ανωτέρω και κατωτέρω που σας γίνονται γνωστά και δια της παρούσης, ουδόλως θα με ενδιέφεραν.

Ποσώς με ενδιαφέρει τι κάνει ο κάθε ένας, εάν δεν ενοχλεί εμένα. 

Ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν λοιπόν επιδίδεται κατ’ εξακολούθηση σε χρησικτησίες ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας χρησιμοποιώντας τα υποχείρια του, κύρια τον Ιωάννη Μανουσέλη και τον Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ, τους οποίους χρησιμοποιεί για τις παρανομίες του, ως ηθικός αυτουργός. Αυτό είναι αυταπόδεικτο σε βάθος χρόνου, καθώς τα λάφυρα των υποχείριων του στο τέλος καταλήγουν στον ίδιο.    

Με αυτό το σκεπτικό, της χρησικτησίας, ως ηθικός αυτουργός χρησιμοποιεί τον Ιωάννη Μανουσέλη  ως εντεταλμένο και καθοδηγητή του μηχανικού αυτοκινήτων Γεώργιου Βονάκη, ο οποίος διατηρεί μηχανουργείο αυτοκινήτων και χορτοκοπτικών απέναντι μου.

Ως ανωτέρω έχει τεκμηριωμένα αναφερθεί το αυθαίρετο (σχετικό 03-08) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (03-09) κτίριο του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζον αδυνατεί επανέκδοσης και αναθεώρησης της 246/98 (σχετικό 03) οικοδομικής του άδειας και για να νομιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί, εξαντλώντας την δικαιούμενη δόμηση του, πρέπει να γκρεμιστεί κατά το ήμισυ το ισόγειο του και να οικοδομηθεί προς τα πίσω όπου η όμορη ιδιοκτησία μου στην 84 Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου.

 1. Ο συγκεκριμένος μηχανικός λοιπόν έχει κάνει κατάληψη με απόβλητα την όμορη εμού και του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν κοινόχρηστη ιδιοκτησία όλων ημών που εδρεύουμε στις 84 και 81 Κτηματολογικές Μερίδες Γαιών Ρόδου και επιχειρεί να την κάνει χρησικτησία εις βάρος της οικοδόμησης της δικής μου αδόμητης ιδιοκτησίας για την οποία διατυμπανίζει ψευδώς προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν μου ανήκει και ότι είναι του δημοσίου. Ένεκα του προφανή σκοπού του, που εξυπηρετεί τον Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, έχει κάνει κατάληψη και του χώρου πέριξ της ιδιοκτησίας μου, αποκλείοντας μου ακόμη και την πρόσβαση μου σε αυτήν. Υπό την καθημερινή πίεση που μου ασκεί, έχοντας οικειοποιηθεί πλέον και τον χώρο που πάρκαρα το αυτοκίνητο μου, εμποδίζοντας με καθημερινά στις δραστηριότητες μου, προέβηκα στην από 14-05-2020 (σχετικά 13, 13-01 & 13-02) καταγγελία μου στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, κοινοποιώντας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, στην Περιφέρεια και στο Δήμο Ρόδου.
  Ένεκα της καταγγελίας μου εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 574/24-09-2020 (σχετικό 13-03) πράξη βεβαίωσης παράβασης του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ), κατά του μηχανικού Γεώργιου Βονάκη και του επιβλήθηκε διά της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 732/09-11-2020 (σχετικό 13-04) απόφασης του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου το αναφερόμενο σε αυτήν πρόστιμο των δυόμιση χιλιάδων ευρώ (2.500,00 €), σωρευτικά.
  Επιπρόσθετα σχηματίστηκε αυτεπάγγελτα η με Α.Β.Μ.: Α2020/1839 δικογραφία για την οποία διατάχθηκε η 200/20 ΠΕ για την οποία κλήθηκα να καταθέσω το από 16-10-2020 υπόμνημα μου στον Πταισματοδίκη Ρόδου, (σχετικό 13-05).

  Όλα τα ανωτέρω τελειωμό δεν έχουν και το αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγηθεί άπαντες με τις υποθέσεις μου βρίσκει διέξοδο στην επιδίωξη τους να με φυλακίσουν η να με εγκλείσουν σε ψυχιατρική κλινική και τούτο επιδιώκουν μανιωδώς κύρια ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν, ενεργώντας ως ηθικός αυτουργός με τους εντολοδόχους του και τα υποχείρια του.

  Όμως:

  «Το άδικο δεν ευλογείται»   και
  «Το αληθινό και το δίκαιο έχουν απ’ τη φύση μεγαλύτερη δύναμη απ’ το ψέμα και το άδικο» (Αριστοτέλης).

  Στις 06-06-2020, προφανώς λόγω της ανωτέρω αναφερόμενης καταγγελίας μου κατά του μηχανικού Γεώργιου Βονάκη έφερε ο Ιωάννης Μανουσέλης δύο (2), αν δεν κάνω λάθος, φορτηγά και έναν εκσκαφέα στο χώρο που έχει κάνει κατάληψη ο Γεώργιος Βονάκης και απομάκρυναν τα απόβλητα και τα μπάζα από τον χώρο τα οποία βέβαια αντικατέστησε με άλλα απόβλητα αυτοκίνητα.
  Ο Ιωάννης Μανουσέλης, πέραν του γεγονότος ότι είναι ο αρχικός οικοπεδούχος, κυρίως ένεκα χρησικτησιών, σχεδόν όλων των πέριξ της 84 Κτηματολογικής Μερίδας Γαιών Ρόδου και της ιδίας, δεν έχει καμία ιδιοκτησία και κανένα δικαίωμα πλέον τουλάχιστον στις 81 και 84 ΚΜΓΡ.
  Ήρθε λοιπόν τις απογευματινές ώρες και επιστατούσε των εργασιών.
  Ως κάθε απόγευμα έκανα, μετά την μεσημεριανή μου κατάκλιση, βγήκα στο χώρο και στάθηκα στο σημείο που κάθε απόγευμα στεκόμουν για λίγο, μέχρι να αεριστεί και ο χώρος του γραφείου μου, για να επιστρέψω στην εργασία μου. Ο χώρος στον οποίο στεκόμουν είναι κοινόχρηστος χώρος και χρησιμοποιείται από όλους μας ως δρόμος διέλευσης μας και καθόλου δεν πλησίασα στο χώρο, αν και έχω το δικαίωμα αυτό, που είναι τα απόβλητα του Βονάκη και ο Ιωάννης Μανουσέλης έκανε την εκσκαφή και τούτη επιτηρούσε, θέλοντας να δείξει ότι έχει δικαιώματα στο χώρο.  Όταν λοιπόν στο συγκεκριμένο σημείο στάθηκα για λίγο παρατηρώντας και τις διεργασίες που διεξάγονταν, ο Ιωάννης Μανουσέλης  διήνυσε περίπου δέκα με δεκαπέντε (10-15) μέτρα ερχόμενος κατά εμού με απειλητικές προθέσεις και φώναζε να αποχωρήσω από το σημείο που στεκόμουν. Η απάθεια μου τον εκνεύρισε και όταν με πλησίασε έψαχνε κάτι να βρει να με κτυπήσει και βρήκε ένα μεγάλο πλακάκι κοντά στο σημείο που στεκόμουν και το έπιασε με τα δύο του χέρια και κινήθηκε απειλητικά εναντίον μου. Αμέσως υπαναχώρησα λίγα βήματα προς τα πίσω, όμως αυτός αποθρασύνθηκε και με πλησίασε εκ νέου, αφού άφησε το πλακάκι και με προπηλάκιζε κοντά τριάντα (30) μέτρα έως μέχρι που εισήλθε λίγο μέσα στο κτίριο μου στο οποίο υπαναχωρώντας του προπηλακισμού μου, με κατεβασμένα τα χέρια, εισήλθε.   
  Του συμβάντος μου κατέθεσε ψευδή των δρώμενων μήνυση στο Α.Τ. Ρόδου, ένεκα της οποίας ήρθαν στο γραφείο μου, μετά τη δύση του ηλίου,  περί ώρα 20:30 δύο αστυνομικοί με δύο άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου και παράνομα με το έτσι θέλω, χωρίς εισαγγελική εντολή, με συνέλαβαν και με προσήγαγαν στο Α.Τ. Ρόδου, όπου και πέρασα κρατούμενος την νύχτα. Όλα όσα διαδραματίστηκαν αναφέρω λεπτομερώς στην από 12-06-2020 (σχετικό 13-06) έγκληση μου κατά του Ιωάννη Μανουσέλη, των τεσσάρων αστυνομικών που επιλήφθηκαν της παράνομης σύλληψής μου, των ηθικών αυτουργών του συμβάντος, ήτοι τον Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν και της εν ζωή τότε, εκλιπούσης μητέρας του και κατά παντός υπευθύνου. Ως και στο από 09-11-2020 κατατεθειμένο υπόμνημα μου στο Πταισματοδικείο Ρόδου για την 351/20 ΠΕ που διατάχθηκε, ένεκα της με Α.Β.Μ.: Ε2020/2243 σχηματισθείσας για τα ανωτέρω δικογραφίας, (σχετικά 13-07 θεωρημένο & 13-08 πρωτότυπο).
  Όταν έλαβα γνώση από την δικογραφία των ψευδών καταθέσεων των ψευδομαρτύρων του συμβάντος Γεώργιου Βονάκη και Εμμανουήλ Πελαρδή, κατέθεσα άμεσα και κατά αυτών την από 29-10-2020 (σχετικό 13-09) εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου έγκλησή μου, για την οποία σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Ε2020/4567 δικογραφία.
  Των μόλις ανωτέρω αναφερομένων σχετικά με το στημένο συμβάν της 06-06-2020 αξιοσημείωτα, που χαρακτηρίζουν και καταδεικνύουν τον απόλυτο έλεγχο που ασκεί ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν στο νησί και επιδιώκει επιπρόσθετα της υφαρπαγής της ιδιοκτησίας μου, τον εγκλεισμό μου σε σωφρονιστικό κατάστημα, εναλλακτικά σε ψυχιατρική κλινική,  πέραν των μακροχρόνια στημένων τροχαίων και των δολιοφθορών στα αυτοκίνητα μου, είναι τα κάτωθι:
 1. Η άμεση, σε χρόνο σχεδόν λιγότερο του λεπτού, ανταπόκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, Φώτιου Καράνταλη και Βασίλειου Παπαδόπουλου, στο κάλεσμα των αστυνομικών του Τμήματος Ρόδου, που καταδεικνύει ότι το συμβάν ήταν στημένο. Επιπρόσθετα τούτου η επιμονή των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, να με σηκώσουν από την καρέκλα του γραφείου μου στο οποίο παρανόμως εισήρθαν και στάθηκαν ακριβώς πίσω μου και με προπηλάκιζαν για να γίνονται ορατοί από εκείνους που παρακολουθούσαν την εξέλιξη του συμβάντος απομακρυσμένα από τους υπολογιστές του γραφείου μου. Φυσικά είναι βέβαιον εξ όσων ανωτέρω σας γνωστοποιούνται ότι την εξέλιξη του συμβάντος ήλεγχε ο εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου, καθώς έχει αυτή τη δυνατότητα και κυρίως το ενδιαφέρον έως και συμφέρον. Τίποτα δεν γίνεται στο νησί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη αμφοτέρων των πλευρών, της μαφίας της Ρόδου προεξάρχοντος του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν και της Εισαγγελίας, διευθύνοντος του εισαγγελέα Γεώργιου Οικονόμου. Αυτό εισπράττω, αυτό αντιλαμβάνομαι, αυτό βιώνω και αυτό καταθέτω δια του παρόντος.     
 2. Το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1046/1/17-α /06-06-2020 (σχετικό 13-10) προκατειλημμένο έγγραφο του Α.Τ. Ρόδου προς τον ιατροδικαστή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, στο οποίο αναληθώς αναφέρει: «Συμπληρωματικά σας αναφέρουμε ότι στον ανωτέρω προκλήθηκαν εκδορές στο λαιμό από πίεση με το χέρι». Δεν σήκωσα το χέρι μου σε κανένα σημείο του συμβάντος της 06-06-2020 που διενεργήθηκε με τον Ιωάννη Μανουσέλη. Τον υπέμενα να ξεθυμάνει η οργή του οπισθοχωρώντας κοντά τριάντα (30) μέτρα μέσα στο κτίριο μου στο οποίο και εισήλθε δύο με τρία (2-3) βήματα, προπηλακίζοντάς με, σείοντας με, έχοντας με πιάσει από το πουκάμισο γρονθοκοπώντας με, με το ίδιο χέρι, στο σαγόνι.
 3. Το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 348/19-06-2020 (σχετικό 13-11) έγγραφο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Δωδεκανήσου το οποίο αναφέρει: «Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι ο Μανουσέλης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, δεν παρουσιάστηκε/ανευρέθη για ιατροδικαστική εξέταση».
 4. Το από 09-11-2020 (σχετικό 13-07) κατατεθειμένο υπόμνημα μου στο Πταισματοδικείο Ρόδου για την διαταχθείσα 351/2020 ΠΕ ένεκα η με Α.Β.Μ.: Ε2020/2243 σχηματισθείσα δικογραφία κατόπιν της από 12-06-2020 (σχετικό 13-06) εγχειρισμένης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου έγκλησης μου. Αυτό μου επιδόθηκε μετ’ εμποδίων από την γραμματέα του τμήματος μηνύσεων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου Μεταξία Κριτσιδήμα με την παράλειψη - αφαίρεση της δεύτερης και τρίτης (2ης & 3ης) σελίδας του στις οποίες αναφέρω τα σχετικά έγγραφα που με αυτό προσκομίζω και αφορούν την με Α.Β.Μ.: Φ2020/2184 δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της ψευδούς μήνυσης του Ιωάννη Μανουσέλη για το στημένο συμβάν της 06-06-2020, τα οποία επισταμένα ζήτησε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου να προσκομίσω. Προς σύγκριση προσκομίζω και το πρωτότυπο υπόμνημα μου, ως (σχετικό 13-08).
 5. Την από 06-12-2021 (σχετικό 13-12) εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου Προσφυγή μου Ενώπιον του Εισαγγελέως Εφετών Δωδεκανήσου κατά της υπ’ αριθμόν 216/05-11-2021 (σχετικό 13-13) Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου από την οποία σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμόν 189/2020 (σχετικό 13-14) Διάταξη (εν μέρει) της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου καταδεικνύεται η μεθόδευση της φυλακίσεως μου από τον Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν ο οποίος ελέγχει κατά απολυτότητα σχεδόν τις αρχές, τις υπηρεσίες και τους θεσμούς του νησιού. Ιδιαιτέρως την Δικαιοσύνη και δη την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Εκ των μόλις ανωτέρω, μα και γενικότερα εκ του συνόλου του παρόντος, μετά τεκμηρίωσης, καταδεικνύεται η συνεργασία του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, ενός γόνου Ιταλού κατακτητή και ενός εισαγγελέα σύγχρονου Ιαβέρη, εκδικητικού, νάρκισσου, αθεράπευτα εγωπαθή, ζηλόφθονου, μικρόψυχου και εμπαθή του Γεώργιου Οικονόμου, ο οποίος θίχτηκε από τον αγώνα επιβίωσης μου που ασκώ και εξ ανάγκης τον υπερκέρασα για να προστατεύσω την ιδιοκτησία μου και τώρα πλέον τη ζωή μου που απειλείται με εγκλεισμό σε κατάστημα κράτησης, εναλλακτικά σε ψυχιατρική κλινική σε μια συνδυασμένη άοκνη μακροχρόνια προσπάθεια αμφοτέρων με την οικονομική δύναμη και την δύναμη της εξουσίας που διαθέτουν αντίστοιχα και ελέγχουν και λυμαίνονται το νησί.      

Είναι τιτάνιος ο αγώνας που διεξάγω και ιώβεια η υπομονή μου για να αντιμετωπίσω τις μακροχρόνιες, αδιάλειπτες και άοκνες καθημερινές ανωτέρω αναφερόμενες προκλήσεις και επιδιώξεις τους. 

Δεν μπορεί να σταθεί αυτή η μακροχρόνια κατάσταση της υφαρπαγής των ιδιοκτησιών μας από την μαφία της Ρόδου, άρχοντος του Ανδρέα Φραγκίσκου  Μαντζόν, χωρίς τη συνεργασία των αρχών, των υπηρεσιών, της Δικαιοσύνης και δη της Εισαγγελίας προεξάρχοντος – κατευθύνοντος, του Εισαγγελέα Γεώργιου Οικονόμου.

Δεν μπορεί να είναι όλες οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης απορριπτικές, στην πλειονότητας τους παρανόμως, για εμένα,  εάν κάποιος συγκεκριμένος ιθύνον νους, εν προκειμένω ο εισαγγελέας Οικονόμου Γεώργιος,  δεν τις κατευθύνει μεταχειριζόμενος τις εξουσίες που του έχει εκχωρήσει η Ελληνική Πολιτεία να ασκεί χρηστά και όχι προς ίδιον όφελος τα καθήκοντα του εκμεταλλευόμενος το κύρος της Εισαγγελίας την οποία όχι απλά δεν υπηρετεί, αλλά μεταχειρίζεται και χρησιμοποιεί επιδιδόμενος σε μια μακροχρόνια κατά συρροή κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος.

Μαφία, χωρίς πρόσβαση στην Εισαγγελία, δεν στέκει και δεν μπορεί να σταθεί.

Όλοι ενεργούν σαν, να μην υπάρχω.

Τούτο δε δικαιολογείτε από την μακροχρόνια προσπάθεια του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, ενεργώντας πάντα ως ηθικός αυτουργός, να με κλείσει φυλακή και τούτο ανάγεται από την κοινωνικοοικονομική φθορά μου, που άρχισε προετοιμάζοντας τους ανωτέρω αναφερόμενους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, προκειμένου να υφαρπάξει την ιδιοκτησία μου, όπως προκύπτει από τη βεβαίωση που μου υπέγραψε ο τοπικός μου προμηθευτής Μιχάλης Αρφαράς στις 13-08-2008  (σχετικό 04-17) και όπως σε αυτήν αναφέρεται σπέρνει, κυρίως διά του Ιωάννη Μανουσέλη, στην κοινωνία της Ρόδου τη φήμη ότι πρόκειται να πάω φυλακή, προετοιμάζοντας την για αυτό το ενδεχόμενο.

Μη δυνάμενος δε να πράξει τούτο, έως και σήμερα, παρά όλα όσα ανωτέρω σας γνωστοποιούνται, επιχειρεί τούτο εκ νέου με την ψευδή μήνυση του Ιωάννη Μανουσέλη για το στημένο συμβάν της 06-06-2020 για το οποίο σχηματίστηκαν οι με Α.Β.Μ.: Φ2020/2184, Ε2020/2243, Α2020/2564 & Ε2020/4567 δικογραφίες.

Εναλλακτικά δε με τις καταθέσεις, για το συγκεκριμένο συμβάν, των τεσσάρων (4) αστυνομικών και τη δική του, επιχειρεί να με εγκλείσει σε ψυχιατρική κλινική, κάτι που επιδιώκει ανέκαθεν όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 124/15-04-2015 (σχετικό 11-02) ιατροδικαστική έκθεση κλινικής εξέτασης που αποδεδειγμένα δεν συνάδει με την πραγματικότητα και διενεργήθηκε με αφορμή τον από 06-04-2015 σοδομισμό μου στο εξεταστικό κρεβάτι της ουρολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου από το πειθήνιο όργανο, τον ιατρό Κωνσταντίνο Ζούγκα.

Συνδυαστικά των ανωτέρω, κατά καιρούς διενεργούνται δολιοφθορές στα αυτοκίνητα μου και μου στήνουν τροχαία συμβάντα με σκοπό την βιολογική μου εξόντωση και προς τούτο οι ενέργειες όλων είναι σαν να μην υπάρχω, ενεργώντας με το σκεπτικό ότι, όλα απόντος εμού, θα πέσουν στην λήθη, στην ματαίωση και στην παραγραφή.

Είναι πολλές οι παγίδες θανάτου στις οποίες υπόκειμαι, κύρια με δολιοφθορές στα αυτοκίνητα μου, προκειμένου να επιτύχουν το συγκεκριμένο σκοπό τους, ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν και οι εντολοδόχοι του.  Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα της βιολογικής εξόντωσης μου είναι η από 07-01-2021 και περί ώρα 03:56 εισβολής δολιοφθορέα στο γραφείο μου, στο κτίριο που κατοικοεδρεύω και πάνω από το οποίο κοιμάμαι. Ένα συμβάν το οποίο κατήγγειλα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου (σχετικό 13-15) και που ανάλογα με την αντίδραση μου, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μοιραίο. 

Ως ανωτέρω ανέφερα:

Μαφία, χωρίς πρόσβαση στην Εισαγγελία, δεν στέκει και δεν μπορεί να σταθεί.

Πλείστες άλλες δικογραφίες, όπως επί παραδείγματι οι με:

  Α.Β.Μ.: ΑΕ2017/31,  ΔΕ2017/19, Α2017/2486, ΕΕ2015/1 ……    έχουν σχηματιστεί και έχουν τεθεί στο αρχείο, με εμένα να αφιερώνω τον μεγαλύτερο χρόνο μου για να ανταποκριθώ στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις που για αυτές διατάσσονται, παραμελώντας τις εργασίες μου, εξαλείφοντας τελείως την προσωπική μου ζωή, οδηγώντας με σε αδυναμία διαβίωσης και σε στέρηση της δυνατότητας δημιουργίας οικογένειας που διακαή προς τούτο πόθο έχω. Όλες δε οι δικογραφίες κατά συνθήκη τίθενται στο αρχείο, κανείς δεν επιλαμβάνεται τούτων, οι υπεύθυνοι της Ελληνικής Πολιτείας και δη της Δικαιοσύνης στους οποίους απευθύνομαι εναλλάσσονται στο πέρασμα του χρόνου και η όλη κατάσταση έχει ξεφύγει παντελώς με απέλπιδα προσπάθεια όλων την κοινωνικοοικονομική μου έκθεση και βιολογική εξόντωση, προκειμένου να μην επιληφθούν των όσων και στο παρόν ανωτέρω εκτίθενται. Ένεκα δε της μόλις ανωτέρω αναφερόμενης απέλπιδος προσπάθειας και του ‘’ευσεβούς’’  πόθου όλων, νέες δικογραφίες σχηματίζονται και τελειωμό αυτή η κατάσταση δεν έχει, με εμένα να αιμορραγώ οικονομικά για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στις προκαταρκτικές εξετάσεις που αδιαφόρετα μακροχρόνια διατάσσονται. Έχω καταναλώσει αμέτρητες (πολλές χιλιάδες) σελίδες Α4 που πλέον κοστίζουν ακριβά και έχω καταναλώσει αρκετούς εκτυπωτές με την αναγκαιότητα απόκτησης νέου για να ανταπεξέλθω στο παρόν, δαπανώντας το σεβαστό και αναγκαίο για εμένα ποσόν των διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (225,00€), (σχετικό 13-16). Κανείς από αυτούς που τις διατάσσουν όμως δεν σκέφτηκε ποτέ πως εγώ ανταποκρίνομαι στις εντολές τους, κάτι που αν δεν πράξω θα καταστώ και υπόλογος.

Η όλη αυτή ανωτέρω εκτιθέμενη, μακροχρόνια κατά εμού, νοσηρή πλέον κατάσταση, με οδήγησε στην δημοσιοποίηση της, καθώς λέγεται ότι:

Η δημοσιότητα, είναι η ψυχή της Δικαιοσύνης.

Τον Μάρτιο του 2018 δημιούργησα έναν διαδικτυακό τόπο και άρχισα να αναρτώ τις δικογραφίες, όλα τα κατά εμού δρώμενα και όχι μόνον αυτά, για να μπορούν να λαμβάνουν γνώση εκείνοι οι οποίοι, θέλω να πιστεύω ότι, θα ήθελαν και κωλύονται για διάφορους λόγους να ενεργήσουν άμεσα. Κύρια όμως, για την προσωπική μου ασφάλεια, ούτως ώστε να γνωρίζουν οι αρμόδιοι που πρόκειται να επιληφθούν των υποθέσεων μου, αν κάτι μου συμβεί, από τις προσδοκίες και τις επιδιώξεις εκείνων που θίγονται από την απλά και μόνον ύπαρξη μου και αναφέρονται ανωτέρω στο παρόν υπόμνημα μου. 

Πιστεύω και στην πράξη αποδεικνύεται, ότι αυτή μου η ενέργεια αποθαρρύνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό, τις όποιες κατά εμού υστερόβουλες σκέψεις και επιδιώξεις.

Τούτη η συγκεκριμένη διαδικτυακή προβολή που στο παρόν χρονικό διάστημα είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο: https://www.spanosthomas.eu/  έχει τύχει, ως είναι φυσικό, μακροχρόνιας προσβολής κύρια μέσω της οικονομικής μου ασφυξίας αποκλείοντας μου την οικονομική δυνατότητα να τους συντηρώ και οδηγώντας με ενίοτε  σε κατάσταση πλήρους αδυναμίας διαβίωσης με ότι αυτό συνεπάγεται για την επιδιωκόμενη εκτροπή της συμπεριφοράς μου, ώστε να καταστώ υπόλογος και να επιτευχθεί ο σκοπός της κοινωνικής μου έκθεσης, της στέρησης της προσωπικής μου ελευθερίας και της βιολογικής μου εξόντωσης.

Ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν και ο εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου ξυπνούν και κοιμούνται με την σκέψη τους σε εμένα. Πως θα με καταβάλλουν κοινωνικά, οικονομικά…, πως θα με στείλουν φυλακή, εναλλακτικά σε ψυχιατρική κλινική και πως θα με εξοντώσουν βιολογικά, χρησιμοποιώντας αντίστοιχα ο κάθε ένας τους και σε συνεργασία την οικονομική δύναμη και τη δύναμη της εξουσίας που διαθέτουν και χρησιμοποιούν κατά εμού.

 1. Πρόσφατα δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί μου λογαριασμοί.
  Προηγήθηκε η δέσμευση του προσωπικού τραπεζικού μου λογαριασμού παρανόμως από τον Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, ένεκα της υπ’ αριθμόν 40/2021 (σχετικό 12-08, 29η σελίδα) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου η οποία αναφέρει ρητά ότι: «Το παρεπόμενο αίτημα για κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο στην ουσία του, δεδομένου ότι ουδόλως αποδείχθηκε ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση της απόφασης μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημιά σους ενάγοντες». Παρά ταύτα, χωρίς να περιμένει την απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου, δια της από 02-04-2021 (σχετικό 14) παράνομης συντηρητικής κατάσχεσης του, μου δέσμευσε τον προσωπικό τραπεζικό μου λογαριασμό που διατηρώ στην Εθνική τράπεζα, (σχετικό 14-01).  
  Πρόσφατα η Δ.Ο.Υ. Ρόδου μου δέσμευσε και τον προσωπικό (σχετικό 14-02) και τον εταιρικό (σχετικό 14-03) τραπεζικό μου λογαριασμό που διατηρώ αμφότερους στην Εθνική τράπεζα, πλήττοντας τις εμπορικές μου δραστηριότητες, χωρίς να μου επιτρέπεται να τους χρησιμοποιώ για μικρά ποσά έως 1.250,00 € εταιρικά και έως 1.500,00 € προσωπικά που γνωρίζω ότι επιτρέπεται να τους χρησιμοποιεί ο οιοσδήποτε, έχοντας αυτό δηλώσει και εγώ τούτο έχω πράξει, αδιαφόρετα.  

  Τα ανωτέρω δεν έγιναν τυχαία, αλλά μεθοδευμένα και με συγκεκριμένο ειδικό σκοπό και αυτός είναι πέραν όλων των ανωτέρω αναφερόμενων να μην μπορώ να στείλω μικροποσά στο εξωτερικό για να πληρώσω τη συντήρηση των διαδικτυακών μου τόπων. Με αυτόν τον τρόπο, να μην μπορώ να εκθέσω δημόσια τις απόψεις μου και τα όσα αντιμετωπίζω από τους ανωτέρω αναφερόμενους δύο «κυρίους» που ένωσαν τις δυνάμεις τους εναντίον μου με σκοπό την κυριολεκτικά βιολογική μου εξόντωση.

  Πρόσφατα στις 02-05-2020 επλήγησαν όλες οι διαδικτυακές μου δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων το site μου www.spanosthomas.com/mafia  αντικαταστάθηκε από το https://www.spanosthomas.eu/ όπου σε αυτό αναρτώ κύρια τις δικαστικές μου υποθέσεις και όλα όσα έχουν να κάνουν γύρο από όσα υπόκειμαι και μερικώς εκτίθενται στο παρόν υπόμνημα μου. Όλα τα site μου απενεργοποιήθηκαν, ως και το  www.spanos.supply  αποκαταστάθηκε πλέον που είναι οι εμπορικές μου δραστηριότητες και σε αυτό έχω αναρτήσει όλους τους μεγάλους οίκους που διαθέτουν κύρια είδη πρώτης ανάγκης, διατροφής και διαβίωσης. Τούτο δε έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων και αντιλαμβάνομαι ότι επίκειται κάποια ειδική συνεργασία μου που θέλησαν να πλήξουν οι συγκεκριμένοι «κύριοι» ως κατωτέρω:

  Συνήθως τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, ενίοτε και σε κάποιες άλλες ειδικές περιπτώσεις στέλνω μαζικά τις ευχές μου προς την Πολιτειακή και Πολιτική ανώτατη αρχή της χώρας, τα Πολιτικά Κόμματα, την Ελληνική Δικαιοσύνη, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, τα Πανεπιστήμια, την Εκκλησία σε όλους τους εμπορικούς οίκους, τους συνεργάτες μου, τους γνωστούς μου τους συγγενείς μου και αλλού, ως και στο εξωτερικό. Αυτό το κάνω πολλά χρόνια τώρα δηλώνοντας παρουσία, ενίοτε εκθέτοντας και τις απόψεις μου είτε αυτές είναι εμπορικές – επιχειρηματικές, είτε είναι σκέψεις που έχουν να κάνουν γενικότερα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη θέση μας ως χώρα και ως νησί στην περιοχή μας, στο ευρύτερο παγκόσμιο γεωπολιτικό πλαίσιο.  Αυτή μου η δράση στερείτε παντελώς οιασδήποτε άλλης επιδίωξης η φιλοδοξίας, πέραν της αναγκαιότητας που αισθάνομαι να εκθέσω τις απόψεις μου, ώστε οι λαμβάνοντες γνώση στη χειρότερη των περιπτώσεων να επιβεβαιώσουν τις δικές τους σωστές, σε σύγκριση με τις δικές μου λάθος τοποθετήσεις και απόψεις.

  Αυτή μου η αναγκαιότητα έχει κύριο εφαλτήριο την βιολογική μου επιβίωση και τούτο γίνεται κρυστάλλινα κατανοητό από το γεγονός ότι επιδιώκεται πέραν της φυλακίσεως μου ο εγκλεισμός μου σε ψυχιατρική κλινική από τον Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν διά μέσου τελευταία της αυτεπάγγελτης αιτήσεως του εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου περί της ακούσιας νοσηλείας μου, όπως αυτό εκθέτει και ζητάει στις από 09-04-2021 εγχειρισμένες γραπτές εξηγήσεις του προς την κυρία Πταισματοδίκη για τις με Α.Β.Μ.: Ε2020/2243 & Α2020/2564 σχηματισθείσες δικογραφίες (σχετικό 05, της Ενημέρωσης-Καταγγελίας-Αίτησης μου προς τον Αξιότιμο Γενικό Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ένεκα το παρόν υπόμνημα μου).

  Οι διαδικτυακές μου λοιπόν δραστηριότητες, αυτές πέραν των επαγγελματικών μου δραστηριοτήτων και οι μαζικές αποστολές ευχών μου και σκέψεων μου, κύρια προς κάθε αρμόδια υψηλά ιστάμενο της Ελληνικής Πολιτείας, έχουν να κάνουν πρωτίστως με την βιολογική μου επιβίωση, καθώς είναι πολλά τα χρόνια που επιχειρούν ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν και ο εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου τον εγκλεισμό μου σε σωφρονιστικό, εναλλακτικά σε ψυχιατρικό κατάστημα.

  Συνεργάζομαι από το 2017 με την νορβηγική εταιρεία φιλοξενίας ιστοσελίδων Domainnameshop και από τότε, μα και προγενέστερα, έστελνα μαζική αλληλογραφία τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Μου έγινε μια παρατήρηση τότε για την ενέργεια μου αυτή και συμμορφώθηκα για κάποιο διάστημα. Μετά την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους, την οποία σταδιακά αντιλήφθηκα να πραγματοποιείτε αναθάρρησα έως και αδιαφόρησα – αμέλησα για την συμμόρφωση μου, καθώς δεν με ξανά ενόχλησαν από τότε και συνέχισα να στέλνω μαζικά τις ευχές μου κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα.     

  Φέτος όμως ξαφνικά στις 19-04-2022 4:27μμ (σχετικό 14-04) ‘’θυμήθηκε’’  ένας (1) υπάλληλος της συγκεκριμένης εταιρείας, όχι να μου κάνει παρατήρηση, αλλά να μου διακόψει την συνεργασία μου με την εταιρεία του γιατί έστειλα 1219 ηλεκτρονικά μηνύματα ευχές το Πάσχα, με τελικό αποτέλεσμα την προσωρινή για κοντά δύο μήνες απενεργοποίηση των site μου. Αυτή του η ενέργεια αποδεικνύεται ότι είναι εντεταλμένη από τον εισαγγελέα Γεώργιο Οικονόμου, καθώς:
 1. Ο εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου με έχει απόλυτα ελεγχόμενο μέσα από τις διαδικτυακές και τηλεφωνικές μου επικοινωνίες και όχι μόνον. Με αυτό τον τρόπο παρεμβαίνει μακροχρόνια σε όλες τις επαγγελματικές και προσωπικές μου επικοινωνίες και χρησιμοποιεί το κύρος της εισαγγελίας που όχι απλά δεν υπηρετεί αλλά χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται προς ίδιον όφελος και κυρίως του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν και κατά εμού. Έχει αποκτήσει επαφές και χρησιμότητα γύρο από τις δικές μου δραστηριότητες και επικοινωνίες. Εκμεταλλεύεται τις γνώσεις μου, τις δραστηριότητες μου και τις επαφές μου για να κάνει τον καμπόσο στην πλάτη μου ταλαιπωρώντας με και κυνηγώντας με μακροχρόνια για να είναι αρεστός και χρήσιμος στην οικογένεια Μαντζόν και δη τον κανακάρη της Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν.  
 2. Η απόφαση του συγκεκριμένου υπάλληλου ήταν απόλυτη και κάθετη παρά όλες τις ενέργειες μου, παρακλητικά αρχικά και προειδοποιητικά μεταγενέστερα, στις οποίες προέβηκα για να την ανακαλέσω.
 3. Στην συγκεκριμένη μεμονωμένη απόφαση (σχετικό 14-04) του συγκεκριμένου υπαλλήλου ονόματι Jan εμπεριέχετε η έπαρση και η κομπορρημοσύνη του εισαγγελέα Γεώργιου Οικονόμου, καθώς μου δηλώνει ότι θα μου διακόψει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της εταιρείας του στις 25-04-2022 ημέρα Δευτέρα, που είναι η εορτή του Αγίου Γεωργίου. Επιδιώκει την καταστροφή μου και την βιολογική εξόντωση μου και θέλει να το ξέρω και από επάνω, ότι αυτός το έχει κάνει.
 4. Εάν η ενέργεια μου της μαζικής αποστολής ευχών εγκυμονούσε κινδύνους για τα συστήματα της εταιρείας θα μου διέκοπταν πάραυτα τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους και δεν θα μου έδιναν καμία απολύτως προθεσμία. Όταν για πρώτη φορά αυτό είχε συμβεί το 2017 με ενημέρωσαν και τους εξήγησα ότι δεν είναι spam η μαζική αποστολή των ευχών μου και ότι οι δραστηριότητες μου είναι νόμιμες και όχι παράνομες, δεν με ξανά ενόχλησαν. 
 5. Στις 19-04-2022 4:43 μμ (σχετικό 14-05 & 14-06) η εταιρεία και όχι ο Jan, δέχθηκε την παραγγελία μου για την εγγραφή του τομέα μου spanos.market.
 6. Στις 19-04-2022 4:50 μμ (σχετικό 14-07) η εταιρεία και όχι ο Jan, με ενημερώνει ο τομέας μου spanos.market έχει καταχωρηθεί και θα είναι ορατός στο διαδίκτυο το ολιγότερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες.
 7. Στις 20-04-2022 11:47 πμ (σχετικό 14-08) ο Jan και όχι η εταιρεία, μου δηλώνει ότι είμαι ανεπιθύμητος ως πελάτης, ότι μου ξεκλειδώνει τους τομείς μου για να φύγω και ότι θα μου επιστρέψει τα χρήματα μου για τον τομέα spanos.market που ακύρωσε, κάτι που ακόμη δεν έχει συμβεί. (Να σημειωθεί ότι πλέον χρησιμοποιώ τους τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων που με εξυπηρετούν για τις αποστολές των μικροποσών που χρειάζομαι να στέλνω στο εξωτερικό, ένεκα της δέσμευσης των δικών μου, ως ανωτέρω σας έχει εκτεθεί).
 8. Στις 24-04-2022 10:37 μμ (σχετικό 14-09) απέστειλα ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην εταιρεία αναφέροντας τους ότι από την στιγμή που συνειδητοποίησα ότι δεν υπαναχωρούν της απόφασης τους, κάτι που δεν μπορούσα να πιστέψω, άρχισα την διαδικασία απομάκρυνσής μου. Ως εκ τούτου τους ζήτησα να με περιμένουν να φύγω ήρεμα καθώς το email μου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είναι πολύ σημαντικό για εμένα, γιατί με αυτό έχω την κύρια και επίσημη αλληλογραφία μου με τους συνεργάτες μου και την Ελληνική Πολιτεία και τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς το έχω δηλώσει από τις 13-04-2022 (σχετικό 14-10) στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.      
 9. Στις 25-04-2022 12:59 μμ (σχετικό 14-11-A) με ενημέρωσαν ότι θα κρατήσουν τις υπηρεσίες τους για εμένα έως το τέλος της εβδομάδας.
 10. Στις 30-04-2022 4:53 μμ (σχετικό 14-11-B) τους επισύναψα τα τιμολόγια αγοράς νέας φιλοξενίας μου και να με περιμένουν πέραν της 01-05-2022 που μου είχαν δηλώσει με άλλο email τους, να φύγω χωρίς να απενεργοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και πέσουν τα site μου και απενεργοποιηθούν και τα email μου κύρια το  Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 11. Στις 02-05-2022 8:05 πμ (σχετικό 14-12)  με ενημέρωσαν ότι μου διακόπτουν τις υπηρεσίες τους και τα site μου ως και τα email μου απενεργοποιήθηκαν.
 12. Στις 03-05-2022 (σχετικό 14-13) προέβηκα σε αλλαγή του email επικοινωνίας μου με τους δημόσιους φορείς στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Πρόθεση λοιπόν του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν και του εισαγγελέα Γεώργιου Οικονόμου, ως εκ των ανωτέρω προκύπτει, είναι η απομόνωση μου, ώστε να εφαρμόσουν ανενόχλητοι τον υστερόβουλο σκοπό τους, της φυλακίσεως μου, εναλλακτικά του εγκλεισμού μου σε ψυχιατρική κλινική.

Έχω αναφέρει ανωτέρω, κάτι που δεν είναι δικό μου στη ρήση, αλλά στην βίωση, ότι:

Γκαίτε:
«Δεν γνωρίζεις κανέναν καλά, παρά μόνον εκείνους που σε κάνουν να υποφέρεις».

Ο εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου έχει παρέμβει κατά εμού σε όλες τις δικαστικές μου υποθέσεις ουδεμιάς εξαιρουμένης, με σκοπό την κοινωνικοοικονομική μου καταστροφή και βιολογική μου εξόντωση.

 1. Κάνω ιδιαίτερη μνεία στις δικαστικές μου υποθέσεις που αφορούν τις αναιρέσεις μου, ως κατωτέρω:
 • Την με αριθμό κατάθεσης 41/29-09-2021 (σχετικό 15) κατατεθειμένη αναίρεση μου στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου κατά της υπ’ αριθμόν 260/2020 απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου και της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ΑΕ, που προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 06-02-2023 ενώπιον του Α΄1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου και έχει ήδη επιδοθεί διά της υπ’ αριθμόν 504/24-11-2021 έκθεσης επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Ουρανίας Δ. Πρωτόπαπας, (σχετικό 15-01).
 • Την με αριθμό καταχώρησης ΑΡ384/21-03-2022, ΑΡΠ2789/2022 & Εθνικός αριθμός:2020002541 Πράξη κατάθεσης στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, αναίρεση μου κατά της Α596/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Ε΄ Μονομελές, Μεταβατική Έδρα Ρόδου, που προσδιορίστηκε να συζητηθεί από το ΣΤ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την δικάσιμο της 26-09-2022, (σχετικό 15-03).

Είναι άξια προσοχής η πορεία των ανωτέρω δύο δικαστικών μου υποθέσεων, προς επίρρωση  των όσων εν του παρόντος εκτίθενται και αφορούν την συνδυαστική κατά εμού δράση των Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν και του εισαγγελέα Γεώργιου Οικονόμου, προκειμένου να μου αποκλείσουν κάθε πιθανότητα να ανακάμψω οικονομικά με σκοπό την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου και την κοινωνικοοικονομική έκθεση και βιολογική καταβολή μου.

Ομοίως προς επίρρωση των μόλις ανωτέρω αναφερομένων και γενικότερα του περιεχομένου του παρόντος, θέτω στη διάθεση σας, ενδεικτικά και μόνον, τα όσα έχουν διαδραματιστεί και διαδραματίζονται στο χώρο του Κτηματολογίου Ρόδου, ως κατωτέρω:

 1. Ως έχει στο παρόν ανωτέρω αναφερθεί, απέκτησα την μελλοντική – αδόμητη και χαρακτηρισμένη με το γράμμα ΓΑΜΜΑ (Γ) ιδιοκτησία μου στην 84 Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου, σε παρένθετο σε εμένα πρόσωπο δια των υπ’ αριθμών 2829 (σχετικό 04-11) και 3111/28-07-1998 (σχετικό 04-12) πωλητήριων συμβολαίων της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη – Κολλίγρη. Αργότερα οικοδόμησα το ισόγειο της συγκεκριμένης μελλοντικής ιδιοκτησίας χαρακτηρισμένο ως (ΓΙ1) & (ΓΙ2). Αυτή και ειδικά το οικοδομημένο πλέον ισόγειο της περιήλθε τυπικά, καθώς ουσιαστικά πάντα ήταν στην κατοχή μου, διά του υπ’ αριθμόν 3961/11-02-2002 (σχετικό 16) προσυμφώνου αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη και μου εκχωρήθηκε από το παρένθετο σε εμένα πρόσωπο και το υπ’ αριθμόν 3962/11-02-2002 (σχετικό 16-01) ανέκκλητο πληρεξούσιο για κάθε χρήση.
  Επιπρόσθετα, το οικοδομημένο πλέον ισόγειο στο οποίο κατοικοεδρεύω περιήλθε στην κατοχή μου και διά της υπ’ αριθμόν 47/2014 (σχετικό 16-02) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, οριστικά μάλιστα όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμόν 559/04-10-2017 (σχετικό 16-03) Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Ρόδου.
  Διά της υπ’ αριθμόν 11946/2009 (σχετικό 16-04) αίτησης μου στο Κτηματολόγιο Ρόδου, αιτήθηκα την ενημέρωση του.
  Διά της από 01-03-2010 (σχετικό 06-04) απόφασης της εκτελούντος χρέη κτηματολογικού Δικαστή η αίτηση μου απορρίφτηκε, καθώς ο διευθυντής του Κτηματολογίου Ρόδου, σαν να ήταν δικό του το κτίριο προέτρεψε την εξετάζουσα την αίτηση μου δικαστή να την απορρίψει, καθώς ισχυρίστηκε ψευδώς  ότι δεν έχει νόμιμη οικοδομική άδεια και εκκρεμούσαν δικαστικές αποφάσεις για το συγκεκριμένο κτίριο. Όταν ανέφερα στην εξετάζουσα δικαστή ότι οι οιεσδήποτε δικαστικές εκκρεμότητες περί του κτιρίου μου, που δεν υπήρχαν, δεν πρόκειται να αλλάξουν την θέση του, η δικαστής αποφάσισε να εξεταστεί προηγούμενα η γνησιότητα της οικοδομικής του άδειας, κάτι στο οποία ανταποκρίθηκα άμεσα.
  Διά της από 08-03-2010 (σχετικό 16-04) απόφασης, άλλης Δικαστού εκτελούντος χρέη κτηματολογικού Δικαστή και απόντος εμού η αίτηση μου απορρίφτηκε για τον λόγο ότι το τοπογραφικό διάγραμμα που προσκόμισα (σχετικό 16-04-01) με την αίτηση μου και είναι αυτό που αποδίδει την υφιστάμενη πραγματικότητα της θέσης των κτιρίων δεν συμφωνεί με το αρχικό κατατεθέν. Ως αρχικό κατατεθέν δε ο διευθυντής του Κτηματολογίου Ρόδου Νικόλαος Ματσάκης προσκόμισε, με σκοπό να μην γίνει η ενημέρωση της οικοδομής μου, το τοπογραφικό διάγραμμα (σχετικό 16-04-02), που δεν συνάδει με την πραγματική υφιστάμενη θέση των κτιρίων, της υπ’ αριθμόν 8906/01-10-1992 (σχετικό 16-04-03) απορριφθείσας πράξης μεταγραφής της αρχικής 1212/10-07-1991 σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.
  Η συγκεκριμένη απορριπτική απόφασης της εκτελούσας χρέη κτηματολογικού δικαστή μου επιδόθηκε από το Κτηματολόγιο Ρόδου διά του δικαστικού επιμελητή Μιχαήλ Καρακόπουλου στις 11-04-2016 (σχετικό 16-05) και στο όνομα του παρένθετου σε εμένα προσώπου, της κυρίας Ελένης Καρόφτη.
  Διά της υπ’ αριθμόν 8615/26-04-2016 (16-06) έκθεσης επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Βασιλικής Στυλ Αρώνης επιδόθηκε η με αριθμό  κατάθεσης 31/26-04-2016 (σχετικό 16-06) Προσφυγή της κυρίας Ελένης Καρόφτη, στην οποία το Κτηματολόγιο Ρόδου επέδωσε ως μόλις ανωτέρω αναφέρθηκε την απόφαση του (σχετικό 16-05).
  Διά της υπ’ αριθμόν 150/2016 (σχετικό 16-07) απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου  η Προσφυγή μου διά του παρένθετου σε εμένα προσώπου της κυρίας Ελένης Καρόφτη απορρίφτηκε ως απαράδεκτη διότι η προσφεύγουσα δεν είχε έννομο συμφέρον.
  Διά της υπ’ αριθμόν 4561/2017 (σχετικό 16-08) αίτησης μου αιτήθηκα την επανεξέταση της υπ’ αριθμόν 11947/2009 αίτησης μου, περί ενημέρωσης του κτιρίου μου.
  Τούτη ευδοκίμησε και μου χορήγησε το Κτηματολόγιο Ρόδου το υπ’ αριθμόν 12357/20-12-2019 τοπογραφικό διάγραμμα της 84 Κτηματολογικής Μερίδας Γαιών Ρόδου με αποτυπωμένη τη θέση του κτιρίου μου ΓΑΜΜΑ (Γ) σε αυτό, (σχετικό16-09).
  Επειδή το γράμμα (Γ) με το οποίο καταδεικνύεται η αποτύπωση του κτιρίου μου στο συγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα δύναται να εκληφθεί, ως έχει χαραχθεί ως διορθωμένο και επειδή ως ανωτέρω έχει αναφερθεί, είχα την κακή εμπειρία του Κτηματολογικού Δικαστή Αναστάσιου Κατσαφυλλούδη  ο οποίος επιχειρούσε επίμονα να με εμπλέξει σε μια δήθεν πλαστογραφία των ποσοστών της ιδιοκτησίας μου.
  Επειδή σε αυτό δεν υπήρχε συσχετισμός της ενημέρωσης του κτιρίου μου με:
 1. Το υπ’ αριθμόν 2829 (σχετικό 04-10) συμβόλαιο απόκτησης.
 2. Την υπ’ αριθμόν 1532/21-02-1997 (σχετικό 04-11) πράξη καταχώρησης του ανωτέρω συμβολαίου στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου.
 3. Την υπ’ αριθμόν 2827 (σχετικό 16-09-01) συμβολαιογραφική πράξη σύστασης.
 4. Την υπ’ αριθμόν 1530/21-02-1997 (σχετικό 04-11) πράξη καταχώρησης της ανωτέρω συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης του στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου.

  Επειδή στο υπ’ αριθμόν 12357/20-12-2019 (σχετικό 16-09) τοπογραφικό διάγραμμα που μου χορηγήθηκε ως απόδειξη της ενημέρωση του κτιρίου μου επιγράφεται: «Αφορά την από 06/02/19 διάταξη του κτηματολογικού δικαστή ως προς την ανέγερση νέας οικοδομής στο τμήμα Γ (αρ. αίτησης 11946/09)». Δεν υπάρχει κανένα τμήμα Γ στην 84 Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου και δεν είναι η αίτηση μου για ενημέρωση κανενός τμήματος, αλλά για το κτίριο μου που είναι χαρακτηρισμένο με το γράμμα Γ. Ένεκα των ανωτέρω διά της υπ’ αριθμόν 28/03-01-2020(σχετικό 16-10) αιτήσεως μου στο Κτηματολόγιο Ρόδου, αιτήθηκα το συσχετισμό του τοπογραφικού διαγράμματος με την επιγραφή του σε αυτό έμπροσθεν ότι αφορά το κτίριο μου.
  Την υπ’ αριθμόν 3803/05-06-2020 (σχετικό 16-11) έκθεση επίδοσης του Κτηματολογίου Ρόδου, για προφανείς πλέον λόγους, εξουσιοδότησα τον δικηγόρο μου Αναστάσιο Μπακαλούμα να την παραλάβει υπό την αίρεση και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου, ως το τέλος της επιγράφει και υπογράφει. Σε αυτήν εμπεριέχονταν μεταξύ άλλων η γνωστοποίηση μου ότι οι αιτήσεις μου για την ενημέρωση της οικοδομής μου απορρίφτηκαν.

  Όπως ανωτέρω κρυστάλλινα καταδεικνύεται η θα παραλάμβανα ένα τοπογραφικό διάγραμμα (σχετικό 16-09) όπου σε αυτό θα υπήρχε ενημέρωση κτιρίου στο τμήμα Γ της 84 ΚΜΓΡ και όχι η ενημέρωση του κτιρίου μου χαρακτηρισμένη με το γράμμα Γ στην 84 ΚΜΓΡ, η θα απορριπτόταν η αίτηση μου για πολλοστή φορά και από το 2009 παρανόμως.  Με το επί πλέον ενδεχόμενο να κληθώ να λογοδοτήσω για πλαστογραφία του συγκεκριμένου τοπογραφικού διαγράμματος.
  Ένα κτίριο στο οποίο από κτίσεως του χρησιμοποιώ για τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες και σε αυτό κατοικώ κιόλας από τον Φεβρουάριο του 2012.
  Διά της με αριθμό κατάθεσης 23 ΕΠ / 2020 (σχετικό 16-12) έκθεσης κατάθεσης Προσφυγής, κατέθεσα εμπροθέσμως την Προσφυγή μου στην ανωτέρω απορριπτική απόφασης του κτηματολογικού δικαστή στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
  Διά της υπ’ αριθμόν 3/2021 (σχετικό 16-13) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου η Προσφυγή μου παραπέμφθηκε να συζητηθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου.
  Διά της υπ’ αριθμόν 194/2021 (σχετικό 16-14) απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου η Προσφυγή μου απορρίφτηκε ως απαράδεκτη ελλείψει έννομου συμφέροντος.

  Δηλαδή από την μία διά της υπ’ αριθμόν 150/2016 (σχετικό 16-07) απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου απορρίπτεται  η Προσφυγή του παρένθετου σε εμένα προσώπου την κυρία Ελένη Καρόφτη, που σε αυτήν γνωστοποίησε (σχετικό 16-05) το κτηματολόγιο την απόρριψη της από 08-03-2010 ενημέρωσης του κτιρίου μου, ως απαράδεκτη διότι δεν έχει έννομο συμφέρον.
  Και ομοίως.
  Διά της υπ’ αριθμόν 194/2021 (16-14) απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου απορρίπτεται η Προσφυγή μου την οποία κατέθεσα εγώ, καθώς σε εμένα διά της υπ’ αριθμόν 3803/05-06-2020 επίδοσης του Κτηματολογίου Ρόδου διά του πληρεξούσιου δικηγόρου μου Αναστάσιου Μπακαλούμα επέδωσε την υπ’ αριθμόν 3/2020 απόρριψη του Κτηματολογικού Δικαστή για την απόρριψη της ενημέρωσης της οικοδομής μου, ως απαράδεκτη επειδή δεν έχω έννομο συμφέρον.

  Δύο αντικρουόμενες αποφάσεις του ιδίου Δικαστηρίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με αποκλειστικό σκοπό την μη ενημέρωση της οικοδομής μου, καθώς έτσι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, σε συνδυασμό με την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου, την οποία εποφθαλμιά από κτίσεως της 80Α ΚΜΓΡ διά της υπ’ αριθμόν 123/1996 (σχετικό 01) απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου.

Όλα τα ανωτέρω σε δικαστικό επίπεδο δεν μπορούν μακροχρόνια να διενεργούνται αν δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος ιθύνων νους να τα κατευθύνει και αυτός είναι ο εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου ο οποίος μεταχειρίζεται το κύρος του Θεσμού της Εισαγγελίας, τις θεσμικές γνώσεις του συνδυάζοντας τα με πρόσωπα και καταστάσεις με σκοπό και γνώμονα την προστασία των συμφερόντων του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν και την δική μου κοινωνικοοικονομική και βιολογική έκθεση και καταβολή μου.

Σε όλες τις χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας, από τον πρώτο πολίτη αυτών έως τον τελευταίο, όταν πρόκειται για κάποιο θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Δικαιοσύνης όλοι αναφέρονται σε αυτήν με απόλυτο σεβασμό, ουδετερότητα και αποστασιοποίηση από τις αποφάσεις της.

Πρέπει και η Δικαιοσύνη, να προσπαθεί τουλάχιστον, να ανταπεξέλθει σε αυτές τις προσδοκίες έως απαιτήσεις των πολιτών.    

Σε όλες τις χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας, από τον πρώτο πολίτη αυτών έως τον τελευταίο, όταν αναφέρονται στον εισαγγελέα αναφέρονται ομοίως με απόλυτο σεβασμό, ουδετερότητα και αποστασιοποίηση από τις αποφάσεις του, μάλιστα απρόσωπα. Όλοι αναφέρουν: «στον εισαγγελέα»,  ωσάν ένα πρόσωπο άσπιλο και αμόλυντο. Ωσάν ένα πρόσωπο αλάνθαστο, που θα μας επιλύσει όλα μας τα προβλήματα.

Είναι όντος πολύ βαρύ το φορτίο ευθύνης και ηθικής που κουβαλούν όλοι οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί. 

Εκ των πραγμάτων, δεν μπορούν όλοι να σηκώσουν αυτό το φορτίο.

Είναι ανθρώπινο και κατανοητό.

Εν κατακλείδι του παρόντος υπομνήματος, ως ανωτέρω καταδεικνύεται, ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν και ο εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου, έχουν αναλώσει τη ζωή τους και τη δική μου, στο να προσπαθούν να με καταβάλλουν κοινωνικοοικονομικά και να με φυλακίσουν, εναλλακτικά να με εγκλείσουν  σε ψυχιατρική κλινική.

Τούτα πράττουν εκθέτοντας τη Δικαιοσύνη και επιβαρύνοντας τη λειτουργία της, θεωρώντας την τσιφλίκι τους, διαπραγματευόμενοι μεταξύ τους την τύχη μου, τις γνώσεις μου και τις ενέργειες μου στο χώρο της Δικαιοσύνης και γενικότερα τις δραστηριότητες μου με σκοπό την προστασία και επιβίωση μου.

Ζητώ απρόσωπα από ΕΝΑΝ εισαγγελέα να τους σταματήσει και να με αφήσουν ήσυχο να βιοποριστώ και να προσφέρω από το δικό μου μετερίζι, που πολλά μπορώ, στις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε όλοι μας και στις δυσκολότερες που προοιωνίζονται. 

Κάποιος πρέπει να τους σταματήσει.

Ας ασχοληθούν με κάτι άλλο, πέραν εμού.

Τέλος.

Ευελπιστώ σε αυτούς που άρχονται στην παρούσα χρονική συγκυρία στην Ελληνική Πολιτεία και στην Ελληνική Δικαιοσύνη να επιληφθούν των ανωτέρω.

Ρόδος 25-05-2022

Με τιμή.
Ο υποβάλλον,
το παρόν υπόμνημα

Θωμάς – Δημήτριος Χρήστου Σπανός.

SpTh Ypografi 180x122

Σημειώσεις:
Ακολουθεί του παρόντος υπομνήματος επισυναπτόμενα ο κατάλογος των σχετικών που σε αυτό αναφέρονται και αριθμεί διακόσια σαράντα εννέα (249) σχετικά έγγραφα-ντοκουμέντα. 
Όλα τα εις το παρόν αναφερόμενα σχετικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την από 20-02-2002 Ενημέρωση – Καταγγελία – Αίτηση μου προς τον Γενικό Εισαγγελέα Του Αρείου Πάγου και το παρόν υπόμνημα μου κομίζονται συνοδεία του παρόντος σε τρις (3)  βιβλιοδετημένους τόμους.
Επίσης, τίθεται στη διάθεση της κυρίας Πταισματοδίκη και σε ηλεκτρονική μορφή, εάν και υπό αυτή τη μορφή ζητηθεί και το υπόμνημα και τα σχετικά έγγραφα που το συνοδεύουν και το τεκμηριώνουν.

 

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos