+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

Αγαπητοί αναγνώστες.
Στο άρθρο  Καπακλής Αχμέτ του Νιχάτ (Έμμισθος Ε.Υ.Π.), λάβατε γνώση της δράσης του υποχείριου των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής Καπακλή Αχμέτ του Νιχάτ, που είναι συνιδιοκτήτης στο αυθαίρετο και κατεδαφιστέο κτίριο της 80Α Κτηματολογικής Μερίδας Γαιών Ρόδου, με την ληγμένη και αδυνατούσα επανέκδοσης 246/98 οικοδομική άδεια, της οποίας για αδιευκρίνιστη χρονική περίοδο, ήταν κάτοχος και ο ίδιος πριν την μεταβιβάσει στον κανακάρη των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής τον Ανδρέα Μαντζόν.
Ομοίως στο ίδιο άρθρο λάβατε γνώση της επίμονης, έκνομης και υψηλής προστασίας που απολαμβάνει από τις τοπικές και εισαγγελικές  αρχές του νησιού, ως υποχείριο των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, της οικογένειας Μαντζόν και ως έμμισθος της Ε.Υ.Π. (Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών).

Αγαπητοί αναγνώστες.
Εξ αυτού του άρθρου καταδεικνύεται, ότι στο νησί,  είμαστε έρμαιο στα χέρια της συγκεκριμένης οικογένειας, που έχει ιδιοποιηθεί τις Αρχές και τους Θεσμούς του νησιού και προστατεύει διά μέσου αυτών τα υποχείρια της, υφαρπάζοντας τους κόπους και τις περιουσίες μας διαχρονικά.
Στο συγκεκριμένο άρθρο Καπακλής Αχμέτ του Νιχάτ (Έμμισθος Ε.Υ.Π.), λάβατε γνώση της περιπετειώδους,  τελικής καταδίκης του, δια της υπ’ αριθμόν  191/19-09-2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, για την ψευδορκία του κατά εμού και υπέρ του άλλου υποχείριου των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, του Μανουσέλη Ιωάννη, μάλιστα  μετά των έκνομων, προστατευτικών για τον ίδιο, Εισαγγελικών και Δικαστικών εμποδίων.
Έχοντας με στόχο ποιήσει όλα αυτά τα χρόνια, μα κυρίως μετά την λήξη της 246/98 οικοδομικής άδειας του αυθαίρετου και κατεδαφιστέου κτιρίου, της 80Α ΚΜΓΡ, που έληξε στις 24-06-2006,  ψευδομαρτυρώντας μεταξύ τους κατά εμού,  συκοφαντώντας με στην κοινωνία της Ρόδου, βιαιοπραγώντας κατά εμού, απειλώντας με και εκβιάζοντας με, κινούμενοι ακόμη και κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής μου, επιχείρησα να κινηθώ εναντίον τους δικαστικά προκειμένου να με αποζημιώσουν για όλα όσα κατά εμού έχουν πράξει, καθόσον επιπρόσθετα με έχουν φέρει σε αδυναμία διαβίωσης.
Απόρροια τούτων είναι η καταφυγή μου στο ευεργέτημα της νομικής βοήθειας του ευεργετικού νόμου 3226/2004, καθώς έχω σωρεύσει χρέη από την επαγγελματική δραστηριότητα μου, την οποία έπληξαν ανεπανόρθωτα και από το γεγονός ότι με έχουν οδηγήσει σε δανεισμό κυρίως από οικογενειακά μου πρόσωπα προκειμένου να βιοπορίζομαι.
Ως εκ των ανωτέρω, μεταξύ και άλλων, κατέθεσα την υπ’ αριθμόν  862/30-07-2018 αίτηση χορήγησης νομικής βοήθειας στο Πρωτοδικείο Ρόδου.
Ένεκα της έκνομης Δικαστικής και Εισαγγελικής προστασίας την οποία απολαμβάνει, το συγκεκριμένο μεταξύ και των υπολοίπων υποχείριων, των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, της οικογένειας Μαντζόν, η αίτηση μου, ως επί αυτής επιγράφεται απορρίφτηκε με ανυπόστατη αιτιολογία.
Διά της με αριθμό κατάθεσης 161/06-08-2018 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, κατέθεσα Προσφυγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, κατά της ανωτέρω απορριπτικής απόφασης.
Όμως, όπως έχετε ήδη αντιληφθεί, από την περιήγηση σας στον παρόντα διαδικτυακό τόπο γενικότερα, μα και ειδικότερα από όσα έχουν περιέλθει εις γνώση σας, από το άρθρο Καπακλής Αχμέτ του Νιχάτ (Έμμισθος Ε.Υ.Π.), η προστασία την οποία απολαμβάνει ο συγκεκριμένος Οθωμανός έμμισθος της Ε.Υ.Π. (Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών), είναι ισχυρή και υπερβαίνει την νομιμότητα της Ελληνικής Πολιτείας, όπως άλλωστε όλα τα υποχείρια των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, της οικογένειας Μαντζόν.
Ως εκ των ανωτέρω, όπως και η υπ’ αριθμόν 862/30-07-2018 αίτηση μου, για χορήγηση νομικής βοήθειας, έτσι και η με αριθμό κατάθεσης 161/06-08-2018 Προσφυγή μου, απορρίφτηκε διά της υπ’ αριθμόν 220/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την ίδια ανυπόστατη αιτιολογία, ενάντια σε τόσες άλλες χορηγίες νομικής βοήθειας στο πρόσωπο μου από όλα τα άλλα Δικαστήρια του νησιού μας, μα και του ίδιου του Πρωτοδικείου Ρόδου.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Έως και τις 31-01-2019, ενάντια στην μακροθυμία που πρέπει να διακατέχει τους λειτουργούς της θέμιδας και στη φιλοσοφία του νόμου 3226/2004 που είναι νόμος ευεργετικός και διέπεται από πιθανολογία, υπήρχε η δυνατότητα – εκδοχή να εκληφθεί ως μέτρο σύγκρισης με τα 2/3 των κατώτατων ετήσιων αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, το φορολογητέο εισόδημα μου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 5.600 € και συμπληρώνεται από την πρόσθετη διαφορά αντικειμενικών δαπανών και όχι το πραγματικά δηλωθέν που είναι για τα προηγούμενα χρόνια 2.850€ και για το 2017 και εντεύθεν 1.947,58€.
Τούτο, μάλιστα ενάντια στις κρίσεις όλων των δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου επιλεκτικά και του Πρωτοδικείου Ρόδου, στα οποία έχω αποταθεί και μου χορηγούν νομική βοήθεια έως και σήμερα.
Τούτη την, ανυπόστατη αιτιολογία, αναγνώριζα ως λάθος κρίση και όχι ως επισταμένη κατά εμού παράνομη ενέργεια και απόφαση.
Όμως, από την 01-02-2019, ισχύει η Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ορίζει τον κατώτατο μισθό  στα 650€, με ισχύ από την 01-02-2019, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 173/30-01-2019.
Τούτο το γεγονός μου εξασφαλίζει τη χορήγηση νομικής βοήθειας, διά του ευεργετικού νόμου 3226/2004, αντικειμενικά,  πέραν της οιασδήποτε υποκειμενικής Δικαστικής κρίσης.
Διά της υπ’ αριθμόν 108/01-02-2019 αίτησης μου στο Πρωτοδικείο Ρόδου, αιτήθηκα, μεταξύ και άλλων, τη χορήγηση νομικής βοήθειας προκειμένου να καταθέσω αγωγή από αδικοπραξία κατά του Καπακλή Αχμέτ του Νιχάτ.
Όμως, όπως ανωτέρω σας έγινε γνωστό η προστασία που απολαμβάνουν τα υποχείρια των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, της οικογένειας Μαντζόν είναι πάρα πολύ μεγάλη και υπερβαίνει τις Αρχές και τους Θεσμούς της Ελληνικής Πολιτείας.
Όπως επί αυτής επιγράφεται η υπ’ αριθμόν 108/01-02-2019 αίτηση μου,  απορρίφτηκε   επαναλαμβανόμενα   και αντικειμενικά πλέον έκνομα, με την ίδια ανυπόστατη αιτιολογία, που πλέον υπερβαίνει την υποκειμενική Δικαστική κρίση, όπως μπορείτε να λάβετε γνώση εκτενέστερα στο άρθρο Αγωγή κατά Μανουσέλη Ιωάννη και ειδικότερα ανατρέχοντας στις επί μέρους σελίδες αυτού.
Δια της με αριθμό κατάθεσης 30/11-02-2019 στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, κατέθεσα Προσφυγή κατά της επαναλαμβανόμενα έκνομης απορριπτικής απόφασης, όπως αυτή επιγράφεται επί της υπ’ αριθμόν 108/01-02-2019 κατατεθειμένης αίτησης μου, στο Πρωτοδικείο Ρόδου.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Επειδή πιστεύω πάρα πολύ στον συνετισμό και στην επάνοδο των Αρχών και των Θεσμών της χώρας στην έννομη τάξη αυτής, κατέθεσα, εκ νέου, την υπ’ αριθμόν 319/08-03-2019 αίτηση μου στο Πρωτοδικείο Ρόδου, προκειμένου να μου χορηγηθεί νομική βοήθεια διορισμού δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή για να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης κατά του Καπακλή Αχμέτ του Νιχάτ.
Τούτη η αίτηση, δείχνοντας ότι δύναται να επανέλθει η έννομος τάξη στη χώρα, έγινε δεκτή και κυοφόρησε την υπ’ αριθμόν 57/13-03-2019 Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, διά της οποίας μου χορηγήθηκε η αιτούμενη νομική βοήθεια στο πρόσωπο του δικηγόρου Ρόδου κυρίου Μπακαλούμα Αναστάσιου και του δικαστικού επιμελητή  κυρίου Κόκκαλη Χρυσόστομου.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Είναι πλέον ζήτημα χρόνου και ενημέρωσης του διορισθέντος δικηγόρου μου κυρίου Μπακαλούμα Αναστάσιου να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης κατά του Καπακλή Αχμέτ του Νιχάτ.

Ρόδος  17-03-2019

Με εκτίμηση.
Σπανός Χ. Θωμάς.

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos