+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

Revenge

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
(Τακτική Διαδικασία)

Σπανού Θωμά - Δημήτριου του Χρήστου, κατοίκου Ρόδου στο 5ο χλμ Λεωφόρου Ρόδου – Λίνδου, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857 και  ΑΦΜ: 027637336, Δ.Ο.Υ. Ρόδου 7542.                                                  

ΚΑΤΑ

Δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη του Ιωάννη, κατοίκου Ρόδου στην οδό 25ης Μαρτίου αριθμός 9-11, 2ος όροφος.

____________________________***____________________________

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο αντίδικος μου ενεργεί στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης, σημαίνον μέλος της οποίας είναι. Κατά της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης κατέθεσα την από 31-03-2023 (σχετικό 01) εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου έγκλιση μου, για την οποία σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Ε2023/1696.δικογραφία, (σχετικό 01).
Το μέρος δε αυτής που αναφέρεται στον συγκεκριμένο αντίδικο μου, αποσπασματικά παραθέτω αμέσως κατωτέρω, ως μέρος του ιστορικού της μεταξύ μας αντιδικίας.  Αυτό παραθέτω, ως ενιαίο και αναπόσπαστο περιεχόμενο της παρούσης, με την ανάλογη αντιστοίχιση των σχετικών που το τεκμηριώνουν και ισχύουν επακριβώς και για την παρούσα.
Τούτα δε τα σχετικά του αποσπάσματος και προς διαχωρισμό τους από τα σχετικά της παρούσης, φέρουν ως πρόθεμα το γράμμα ΑΛΦΑ (Α).

 

_ _ _ _ _ αρχή Α αποσπάσματος _ _ _ _ _

  Διά του 7ου κατηγορούμενου δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη.

Μετά τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου θέλησα να διορθώσω αυτή την δημιουργική ασάφεια της κομβικής υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003 (σχετικό 06-12) συμβολαιογραφικής πράξης της 4ης κατηγορούμενης συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, καθώς τούτη κατά την μεταγραφή της μεταφέρθηκε στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου αναγράφοντας η υπάλληλος του κτηματολογίου που την μετέγραψε το γράμμα ΩΜΕΓΑ (Ω) ως κατάδειξη των 50‰ ποσοστών ανακατανομής του κτιρίου ΒΗΤΑ (Β), αντί του γράμματος ΨΙ (Ψ) που δηλώνει τα 50‰ ποσοστά του κτιρίου ΑΛΦΑ (Α) που ανακατανέμονταν με την συγκεκριμένη 4103/03-10-2003 (σχετικό 06-12) κομβική συμβολαιογραφική πράξη, ώστε να αποφύγω να υποστώ, εκ νέου, τα όσα είχα ήδη υποστεί και εκθέτω μερικώς ανωτέρω.
Προς τούτο απευθύνθηκα, καθ’ υπόδειξη του αρχιτέκτονα μηχανικού Βασίλειου Αφαντενού,  στον 7ο κατηγορούμενο δικηγόρο Στέφανο Στεφανίδη ο οποίος συνέγραψε την από 07-10-2010 (σχετικό 09-01) αίτηση του προς τον διευθυντή του Κτηματολογίου Ρόδου με την ίδια μέθοδο της δημιουργικής ασάφειας εκμαιεύοντας την απορριπτική απόφαση του δικαστή που την εξέτασε καθώς το αίτημα μας ήταν η αλλαγή του ονόματος ΩΜΕΓΑ (Ω) σε ΨΙ (Ψ) στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου, (σχετικό 06-13) ώστε να αποδίδουν την δέουσα αξιοπιστία τους και ο δικαστής του Κτηματολογίου την απέρριψε καθώς αποφάνθηκε ότι δεν είναι επιτρεπτή η επέμβαση στη βούληση των συμβαλλομένων η οποία ευκρινώς έχει αναφερθεί ανωτέρω και ευκρινώς αναφέρετε στην 4103/03-10-2003 (σχετικό 06-12) κομβική συμβολαιογραφική πράξη και έχει ως ακολούθως:
«Στη συνέχεια οι ανωτέρω εδήλωσαν  ότι με την παρούσα πράξη μου αυτή ανακατανέμουν τα παρακρατηθέντα ποσοστά και συστήνουν ανεξάρτητες αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες και δημιουργούν το κτίριο (Ψ) που θα κτιστή στον μελλοντικό όροφο του κτιρίου ΑΛΦΑ (Α) και πρόκειται να κτιστή στο παραπάνω αναφερόμενο ακίνητο όπως στην πράξη μου αυτή με λεπτομέρεια πιο κάτω περιγράφεται και όπως αυτό φαίνεται στο από Ρόδος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 επισυναπτόμενο στην προαναφερόμενη πράξη μου 1) πίνακα κατανομής ποσοστών μερικώτερης οριζόντιας ιδιοκτησίας η του ιδίου πιο πάνω μηχανικού, 2)………., όπως περιγράφεται στον προαναφερόμενο επισυναπτόμενο στην προαναφερόμενη πράξη μου  (πίνακα μερικώτερης κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας ακινήτου του αρχιτέκτονα μηχανικού  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΕΝΟΥ και…….»
Ουδόλως δηλαδή αιτούσαμε την επέμβαση στη δήλωση της βούλησης των συμβαλλομένων, αλλά αντιθέτως αιτούμασταν την αλλαγή του γράμματος ΩΜΕΓΑ (Ω) σε ΨΙ (Ψ) ώστε να συνάδει η εγγραφή στους καταλόγους του κτηματολογίου με την βούληση των συμβαλλομένων. 
Τούτη η ενέργεια του 7ου κατηγορούμενου δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη σε συνδυασμό και με άλλες που διενήργησε κατά της ιδιοκτησίας μου με έκανε να προβώ στην από 29-11-2010 (σχετικό 09-02) επιστολή – δήλωση μου προς τον ίδιο κοινοποιώντας την σε όλη τη βαθμίδα της δικαστικής εξουσίας της χώρας και στην αρμόδια τότε πολιτική της ηγεσία.
Ένεκα τούτης σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Α2010/6807 δικογραφία για την οποία διατάχθηκαν δύο διαφορετικές προκαταρκτικές εξετάσεις η (14/11ΠΕ) και η (165/12ΠΕ) για να τεθεί τελικά και τούτη, ως κατά συνθήκη συμβαίνει, στο αρχείο (σχετικό 09-03).
Ακολούθησε η με αριθμό κατάθεσης 355/23-10-2012 (σχετικό 09-04) αγωγή του κατά εμού. Ένεκα τούτης, το γενεσιουργό ιστορικό των όσων κατά εμού, κυρίως σε δικαστικό επίπεδο, διενεργήθηκαν μερικώς και ουσιαστικώς εμπεριέχονται στην με αριθμό κατάθεσης 29/17-06-2021 (σχετικό 09-05) κατατεθειμένη αναίρεση μου στο Εφετείο Δωδεκανήσου η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί από το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου κατά την συζήτηση της 07-11-2022, (σχετικό 09-05), μα και εκτίθεται εκ νέου κατωτέρω τεκμηριωμένα στην παρούσα.
Επειδή η κατάσταση, με γενεσιουργό αιτία την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου, χειροτέρεψε άρδην κατά εμού, προέβηκα σε έντονη έγγραφη Διαμαρτυρία προς τους αρμόδιους φορείς της Ελληνική Πολιτείας επικαλούμενος την αιδώ τους, (σχετικό 09-06).
Ένεκα τούτης σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Ε2017/282 δικογραφία για την οποία διατάχθηκε η (250/17ΠΕ) και εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 252/2018 (σχετικό 09-07) απορριπτική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου.
Ένεκα  ομοίως τούτης, της έντονης γραπτής διαμαρτυρίας μου, ο δικηγόρος Στέφανος Στεφανίδης κατέθεσε την από 02-08-2018 (σχετικό 09-08) έγκληση του ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου  και σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ:ΓΕ2018/15 (σχετικό 09-09) δικογραφία η εκδίκαση της οποίας κατά την εξ αναβολής συζήτηση της την 13-04-2021 αναβλήθηκε έως αποφάσεως του Αρείου Πάγου (σχετικό 09-09) στην ανωτέρω αναφερομένη με αριθμό κατάθεσης 29/17-06-2021 (σχετικό 09-05) κατατεθειμένη στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου αναίρεση μου, κατόπιν αιτήματος μου προς την έδρα του δικαστηρίου, παρά τις σθεναρές αντιρρήσεις του 7ου κατηγορούμενου δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη.   
Τούτη προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά την δικάσιμο της 07-12-2022 και αναβλήθηκε, ένεκα κωλύματος του διορισμένου δικηγόρου μου λόγο αποχής από τις νομικές βοήθειες, μα και για τον λόγο ότι δεν είχε εκδοθεί ακόμη η απόφαση του Αρείου Πάγου επί της αναιρέσεως μου.
Νέα δικάσιμος η 10-03-2023 όπου και αναβλήθηκε εκ νέου λόγο κωλύματος του νέου διορισμένου δικηγόρου μου, ένεκα αποχής του από τη χορήγηση νομικής βοήθειας, αν και είχε ήδη εκδοθεί η υπ’ αριθμόν 47/2023 (σχετικό 09-10) απορριπτική απόφαση του Αρείου Πάγου επί της αναιρέσεως μου. Νέα προσδιορισμένη δικάσιμος η 26-05-2023.
Ωστόσο.
Επί της συγκεκριμένης ποινικής μου υπόθεσης, την οποία ήγειρε ο 7ος κατηγορούμενος δικηγόρος Στέφανος Στεφανίδης κατά εμού με την από 02-08-2018 (σχετικό 09-08) έγκληση του, ένεκα η επιστολή μου προς αρμοδίους  «Έντονη Διαμαρτυρία» (Μετά επικλήσεως αιδώς), (σχετικό 09-06) για την οποία σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Ε2017/282 δικογραφία και τέθηκε αυτή στο αρχείο διά της υπ’ αριθμόν 252/2018 (σχετικό 09-07) Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, πρέπει να σημειωθούν τα κάτωθι:

Όσα καταμαρτυρώ στον 7ο κατηγορούμενο δικηγόρο Στέφανο Στεφανίδη είναι αλήθειες και πραγματικά γεγονότα και τα γνωστοποίησα, για προστασία μου, αρμοδίως σε αρχές και θεσμούς και όχι σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ).

Ο 7ος κατηγορούμενος δικηγόρος Στέφανος Στεφανίδης, αναφέρει στην έγκληση του και στην 4.0 ενότητα αυτής στην 6η σελίδα της, μάλιστα υπογραμμισμένα: «- το περιεχόμενο της οποίας έλαβα γνώση στις 19 Ιουνίου 2018». Όμως, όπως προκύπτει από το αποδεικτικό κλήσης (σχετικό 09-11), εξαχθέν από την συγκεκριμένη δικογραφία, προκύπτει ότι αυτή του θυροκολλήθηκε στις 13-04-2018 με την παραγγελία του Πταισματοδίκη να εμφανιστεί ενώπιον του την 04-05-2018.

Από δε την Ανωμοτί Εξέταση του (σχετικό 09-12) προκύπτει ότι εμφανίστηκε στην Πταισματοδίκη Ρόδου την 14-05-2018 και έλαβε προθεσμία να καταθέσει έως την 25-05-2018. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ψευδής ο ισχυρισμός του 7ου κατηγορούμενου δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη, στην κατά εμού έγκληση του, ότι έλαβε γνώση την 19-07-2018. Εκ τούτων, τίθεται θέμα του αξιόποινου των ισχυρισμών της έγκλησης του, την οποία εγχείρισε στην γραμματεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου την 14-08-2018. Την συγκεκριμένη ημερολογιακή αναντιστοιχία, του ορισμού διά του αποδεικτικού της κλήσης (σχετικό 09-11) να παρουσιαστεί στις 04-05-2018 και της ανωμοτί εξέτασης του την 14-05-2018 (σχετικό 09-12), που θέτει θέμα αξιόποινου της έγκλησης κατά εμού του 7ου κατηγορούμενου δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη, θέλησα να αποσαφηνίσω διά του υπ’ αριθμόν 242/13-03-2023 (σχετικό 09-13) ηλεκτρονικά σταλμένου αιτήματος μου, προς την γραμματεία του Πταισματοδικείου Ρόδου. Όμως, η απάντηση που έλαβα (σχετικό 09-13) δεν παρέχει καμία, περί τούτου, αποσαφήνιση η διευκρίνηση.
Τούτο έπραξα διότι ο συγκεκριμένος 7ος κατηγορούμενος Στέφανος Στεφανίδης, ενεργώντας για λογαριασμό του 1ου κατηγορούμενου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν και αυτό αποδεικνύεται από την όλη συνάφεια των εν τη παρούσα αναφερομένων που έχουν αιτιώδη σχέση την ιδιοκτησία μου, επιχειρεί να κερδίσει τις δικαστικές του υποθέσεις αμαχητί με παράνομες δικονομικές μεθοδεύσεις, μεταχειριζόμενος την πολυετή  δικηγορική  του θητεία και ένεκα αυτής, την συναδελφική αλληλεγγύη που δύναται να εκμαιεύει, και ενίοτε να επηρεάζει την γραμματειακή λειτουργία των δικαστηρίων και όχι μόνον, ως κατωτέρω καταδεικνύεται.
Τούτο προκύπτει, συνοπτικά, τεκμηριωμένα και περιεκτικά από το ιστορικό της ένδικης μας διαφοράς, όπως αυτό εκτίθεται στην με αριθμό κατάθεσης 29/17-06-2021 (σχετικό 09-05) κατατεθειμένη αναίρεση μου στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου, μα και τεκμηριωμένα, εκ νέου, κατωτέρω.

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 47/2023 (σχετικό 09-10) απορριπτική απόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, η οποία χαρακτηρίζεται από την προχειρότητα με την οποία εξετάστηκε η αίτηση αναίρεσης μου.
 Ένεκα της συγκεκριμένης απόφασης κατέθεσα την από 05-03-2023 (σχετικό 09-14) ερώτηση μου προς την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου Αξιότιμη Κυρία Μαρία Γεωργίου που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 505/06-03-2023 (σχετικό 09-15).
Το ανωτέρω ερώτημα μου, με ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο, μετέτρεψα σε αίτηση την 08-03-2023 (σχετικό 09-16) που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 529/08-03-2023, όπως με ενημέρωσαν τηλεφωνικά από την γραμματεία της Προέδρου του Αρείου Πάγου.
Τα μόλις ανωτέρω φρονώ ότι πρέπει να τύχουν της ιδιαίτερης προσοχής των όσων εξετάζουν την παρούσα, μα κυρίως των Ανωτάτων Ιθυνόντων της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Επίσης, όσον αφορά την μεταξύ μας ποινική υπόθεση, που ήγειρε ο  7ος κατηγορούμενος δικηγόρος Στέφανος Στεφανίδης, πρέπει να σημειωθούν ακόμη τα εξής:

Στην στερούμενη αληθείας και κατά εμού έγκληση του, για την οποία τίθεται θέμα εκπροθέσμου κατάθεσης της, όπως ανωτέρω εκτέθηκε, εγείρει θέμα σχετικά με το αν έχω πληρεξούσιο από την εκλιπούσα συγκατηγορούμενη μου σε αυτήν. Προς άρση τούτου, κομίζω συνοδεία της παρούσης το υπ’ αριθμόν 3962/11-02-2002 (σχετικό 09-17) ανέκκλητο πληρεξούσιο της 4ης συγκατηγορούμενης συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη, με το οποίο με έχει εφοδιάσει η εκλιπούσα συγκατηγορούμενη μου.       

Στις σελίδες 5-6 της έγκλησης του αναφέρει:
«Συνοπτικά δε, είναι αυταπόδεικτα συκοφαντικά ψευδή, τα παραπάνω γεγονότα, η ισχυρισμοί και διαδόσεις, πρώτον, διότι δεν ελέγχω τη Δικαιοσύνη στην Ρόδο, ούτε βέβαια σε κάθε περίπτωση είναι εφικτό, ούτε ποτέ καθοιονδήποτε τρόπο, θα μπορούσε να ανήκει στις προθέσεις μου, έχοντας αμετακίνητη πίστη, ότι αποτελεί την ύψιστη κοινωνική και πολιτισμική κρατική λειτουργία, δεύτερον διότι ο συγκεκριμένος έλεγχος δεν πραγματώθηκε ούτε για την οικογένεια της Αλεξάνδρας Μαντζόν, αφού μάλιστα στον μακρύ επαγγελματικό μου βίο, δεν είχα με αυτήν η τα μέλη της καμμιά συνάφεια η σχέση, κοινωνική η επαγγελματική, και ενγένει κάθε μορφής, τρίτον για τον χαρακτηρισμό τους ως «απίστου», έχουν απαντηθεί αρκούντως ανωτέρω, και εκτενώς σε όλα τα μεταξύ μας διαμειφθέντα δικόγραφα, και συνιστά ακραία αναισχυντία από τη μεριά του διδύμου των συγκατηγορούμενων ο βαρύς και ανυπόστατος αυτός χαρακτηρισμός, που είναι αυτοί, εκτός απόλα τα άλλα, ολωσδιόλου ανεπιτήδειοι και ακατάλληλοι για κάθε χαρακτηρισμό, και πολύ περισσότερο για τον συγκεκριμένο, έστω επιτηδευμένα και κατά προσποίηση, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση, τέταρτον αποτελεί πελώριο ψέμα για, το ότι βλάφτηκε από τη μεριά μου, εννοώντας προφανώς πράξεις και ενέργειες μου, σε τρείς (3) υποθέσεις του που χειρίστηκα, και οι οποίες είχαν σχέση με το ακίνητο τους, όμορο με την κτηματολογική μερίδα με αριθμ. 80Α γαιών Ρόδου, κυριότητας Ανδρέα Μαντζόν, ενώ η αλήθεια είναι ότι σε συνεννόηση με τους Μηχανικούς τους, και παρουσία του δεύτερου από τους μηνυόμενους, αποφασίστηκε η σύνταξη και υποβολή του συνημμένου από 7 Οκτωβρίου 2010 εμπεριστατωμένου και επιμελούς εγγράφου, που απευθύνθηκε προς τον κ. Διευθυντή του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου, επί του οποίου εκδόθηκε, ύστερα από ενώπιον του συζήτηση, απορριπτική διάταξη του Κτηματολογικού Δικαστή Ρόδου, που άνοιξε όμως τη δικαστική οδό, για την κρίση / έρευνα της διαφοράς, η οποία, όμως ανεξήγητα, εγκαταλείφθηκε από αμφότερους τους μηνυομένους, και πέμπτον αδίστακτα και χυδαία, επιμένουν ότι «,όσα μου καταμαρτυρούν είναι αληθή και πραγματικά», ενώ αντιθέτως όπως προειπώθηκε όλα τα απ’ αυτούς, αναφερόμενα, γεγονότα, ισχυρισμοί η διαδόσεις, είναι εξολοκλήρου συκοφαντικώς ψευδή, με σκοπούς την καίρια βλάβη της τιμής και της υπόληψης μου, και εν γένει της προσωπικότητας του, γεγονός που επέτυχαν σε ολόκληρη την έκταση τους.». Επακριβώς και ως προς την στίξη.

Αντικρούω τις ανωτέρω πέντε αναφερόμενες περιπτώσεις του 7ου κατηγορούμενου δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη, ως κατωτέρω:

Πρώτον (1ον):
Όσον αφορά τον έλεγχο της Δικαιοσύνης, θέτω στη διάθεση των εξεταζόντων την παρούσα, τα κάτωθι:
Ως ανωτέρω εκτέθηκε, ήγειρε κατά εμού την με αριθμό κατάθεσης 355/23-10-2012 (σχετικό 09-04) κατατεθειμένη στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, αγωγή του, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά την δικάσιμο της 16-01-2014.
Διά της με αριθμό κατάθεσης 355/06-12-2013 (σχετικό 09-18) κατατεθειμένης αίτησης μου, αιτήθηκα χορήγηση νομικής βοήθειας προκειμένου να αμυνθώ στην αγωγή του αντίδικου μου 7ου κατηγορούμενου δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη.
Μεταξύ άλλων δικηγόρων που διορίστηκαν και αποποιήθηκαν του διορισμού τους, ήταν η δικηγόρος  Ιωάννα Βολονάκη διά της υπ’ αριθμόν 3/08-01-2014 (σχετικό 09-19) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, (την συγκεκριμένη πράξη αναφέρω προς διασύνδεση με την αίτηση μου), και μετά από αποποίηση της, ακολούθησε η δικηγόρος Δήμητρα Δασκαλάκη διά της υπ’ αριθμόν 8/13-01-2014 (σχετικό 09-20) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου. Όπως ήταν φυσικό η διορισθείσα δικηγόρος μου Δήμητρα Δασκαλάκη παρουσιάστηκε στο δικαστήριο την 16-01-2014 μετά εμού και ζήτησε αναβολή διότι είχε διοριστεί μόλις τρις (3) ημέρες πριν και δεν είχε λάβει γνώση της υπόθεσης μου, παρά το γεγονός ότι εμπρόθεσμα είχα ζητήσει χορήγηση νομικής βοήθειας την 06-12-2013. Ορίστηκε νέα δικάσιμος η 15-01-2015 και από την 21-11-2014  (σχετικό 09-21) ζήτησα διά ηλεκτρονικού μηνύματος να ενημερώσω την δικηγόρο μου για να αμυνθούμε κατά της αγωγής του 7ου κατηγορούμενου  δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη. Η διορισθείσα, πριν ένα χρόνο, δικηγόρος Δήμητρα Δασκαλάκη μου απάντησε ότι θα καταθέσει τις προτάσεις μας και τα σχετικά περίπου στις 15/12 (σχετικό 09-21). Το αποτέλεσμα ήταν να αποποιηθεί και να διοριστεί διά της υπ’ αριθμόν 10/14-01-2015 (σχετικό 09-22) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου ο δικηγόρος Βασίλειος Πάππου. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος εμφανίστηκε ελάχιστα λεπτά πριν την εκφώνηση της υπόθεσης μου για να με εκπροσωπήσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, όπως προκύπτει από τα Πρακτικά (σχετικό 09-23) της υπ’ αριθμόν 53/2018 (σχετικό 09-24) απόφασης του ιδίου Δικαστηρίου.  Αν ο 7ος κατηγορούμενος δικηγόρος Στέφανος Στεφανίδης δεν ευθύνεται για την ανωτέρω εκτιθέμενη δικονομική μεθόδευση, τότε θα συναινούσε στο αίτημα αναβολής του δικηγόρου μου, που μόλις είχε διοριστεί, όπως προκύπτει από τα πρακτικά (σχετικό 09-23) της απόφασης. Όμως η συνέχεια της συγκεκριμένης απόφασης, τεκμηριωμένα επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό μου ότι ο 7ος κατηγορούμενος Στέφανος Στεφανίδης ελέγχει την τοπική Δικαιοσύνη για λογαριασμό του 1ου κατηγορούμενου Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν και μεθοδεύει δικονομικά την έκδοση αποφάσεων ερήμην των αντιδίκων του, όπως αποδεικνύεται από την εξέλιξη της συγκεκριμένης πολιτικής αντιδικίας μου μαζί του.
Διά της υπ’ αριθμόν 15/01-03-2017 (σχετικό 09-25) Πράξης της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου Θωμαΐτσας Πατρώνα, κατόπιν σχετικού αιτήματος μου, διορίστηκε η δικηγόρος Αικατερίνη Βολονάκη να προσδιορίσει στην γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου την με αριθμό κατάθεσης 15/02-02-2017 (σχετικό 09-26) κατατεθειμένη στην γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου έφεση μου κατά του 7ου κατηγορούμενου Στέφανου Στεφανίδη και της υπ’ αριθμόν 53/2015 (σχετικό 09-24) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και να με εκπροσωπήσει κατά την συζήτηση της.
Η έφεση μου προσδιορίστηκε να συζητηθεί την 12-01-2018 (σχετικό 09-26).
Επειδή διενεργούνταν και αντιμετώπιζα από την διορισθείσα δικηγόρο μου Αικατερίνη Βολονάκη τα ίδια που αντιμετώπισα πρωτόδικα και αναφέρω ανωτέρω, σχετικά με την εκπροσώπηση μου, προέβηκα στην με αριθμό κατάθεσης 891/12-12-2017 (σχετικό 09-27) στο Εφετείο Δωδεκανήσου αίτηση μου προς την Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, κοινοποιώντας στην Πρόεδρο και Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για να καλέσουν προς συμμόρφωση την δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη, ώστε να μην δικαστώ ερήμην και στο Εφετείο, όπως επιχειρούνταν. Παρά ταύτα η διορισθείσα δικηγόρος μου Αικατερίνη Βολονάκη, με όσα τότε διαδραματιζόντουσαν δεν κατέθεσε προτάσεις και κατά την συζήτηση της υπόθεσης μου, την δικάσιμο της 12-01-2018 εμφανίστηκε ο αντίδικος μου 7ος κατηγορούμενος Στέφανος Στεφανίδης και ζήτησε αναβολή προφασιζόμενος ότι είχε καταθέσει την με αριθμό κατάθεσης 188/12-09-2017 (σχετικό 09-31) κατατεθειμένη έφεση του στην γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου. Τούτη είχε προσδιοριστεί να συζητηθεί την 11-05-2018 με αριθμό πινακίου τέσσερα (4), χωρίς προηγούμενα να έχει κατατεθεί στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και χωρίς να μου έχει επιδοθεί προηγούμενα.
Στις 16-01-2018 η διορισθείσα δικηγόρος μου Αικατερίνη Βολονάκη κατέθεσε την με αριθμό κατάθεσης 21/16-01-2018 (σχετικό 09-28) κατατεθειμένη αίτηση απαλλαγής της από τον διορισμό της.
Στις 19-01-2018 ημέρα Παρασκευή είχα μεταβεί στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου για να δω το βιβλίο όπου είχε εγγραφεί η έφεση που προσκόμισε ο αντίδικος μου για να ζητήσει αναβολή κατά την δικάσιμο της 12-01-2018. Η γραμματέας του Εφετείου μου έδειξε το βιβλίο καταχώρησης στο οποίο διαπίστωσα ότι οι πλείστες εγγραφές είναι γραμμένες με μολύβι και υπάρχουν πολλά κενά μεταξύ των γραμμών πρωτοκόλλου του βιβλίου και κάποιες είναι σβησμένες και με blanco.
Στις 06-02-2018 ο δικαστικός επιμελητής Χρυσόστομος Κόκκαλης μου επίδωσε την με αριθμό κατάθεσης 41/02-03-2017 (σχετικό 09-29) κατατεθειμένη στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου και με αριθμό κατάθεσης 25/25-01-2018 (σχετικό 09-29) κατατεθειμένη στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου έφεση του αντίδικου μου, προσδιορισμένη  και αυτή να συζητηθεί την 11-05-2018 με αριθμό πινακίου έντεκα (11).  
Στις 16-02-2018 με την υπ’ αριθμόν 106/16-02-2018 (σχετικό 09-30) κατατεθειμένη αίτηση μου στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου αιτήθηκα την αντικατάσταση της δικηγόρου Αικατερίνης Βολονάκη, εάν και εφόσον γινόταν δεκτή η αποποίηση της.
Στις 09-03-2018 ο δικαστικός επιμελητής Μιχάλης Μελλίνης μου επίδωσε την με αριθμό κατάθεσης 188/12-09-2017 (σχετικό 09-31) κατατεθειμένη στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου, όμοια περιεχομένου, έφεση του αντίδικου μου, προσδιορισμένη να συζητηθεί την 11-05-2018 με αριθμό πινακίου τέσσερα (4) η οποία ως ανωτέρω αναφέρθηκε είχε προσκομίσει ο αντίδικος μου την 12-01-2018 κατά την συζήτηση της υπόθεσης μας για να ζητήσει αναβολή.
Στις 15-03-2018 διά της με αριθμό κατάθεσης 162/15-03-2018 (σχετικό 09-32) αίτησης μου προς την Πρόεδρο Εφετών Θωμαΐτσα Πατρώνα αιτήθηκα αντίγραφο του φύλλου του βιβλίου καταχωρήσεων στο οποίο είναι καταχωρημένες οι όμοιες περιεχομένου δύο (2) εφέσεις του αντίδικου μου, καθώς αυτό το γεγονός μου επαύξησε τον προβληματισμό μου.
Την συγκεκριμένη αίτηση μου η Πρόεδρος την απέρριψε.
Στις 16-04-2018 δια της υπ’ αριθμόν 17/16-04-2018 (σχετικό 09-33) η πρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου Θωμαΐτσα Πατρώνα διόρισε σε αντικατάσταση της δικηγόρου Αικατερίνης Βολονάκη και αφού ενδιάμεσα υπήρξαν άλλοι διορισμοί δικηγόρων, που δεν γνωρίζω ποιοι ήταν και αποποιήθηκαν τον διορισμό τους, την δικηγόρο Μαρία Κρικοπούλου.
Στις 19-04-2018 η Πρόεδρος Εφετών Θωμαΐτσα Πατρώνα, διά της υπ’ αριθμόν 18/19-04-2018 (σχετικό 09-34) Πράξης της ανακάλεσε την χορήγηση νομικής βοήθειας που η ίδια μου είχε εκχωρήσει, αφήνοντας με έκθετο, χωρίς νομική υπεράσπιση, να παραστώ και να αμυνθώ κατά την δικάσιμο της 11-05-2018  όπου συζητείτο ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου η με αριθμό κατάθεσης 15/02-02-2017 (σχετικό 09-26) κατατεθειμένη στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου και με αριθμό κατάθεσης 69/21-03-2017 (σχετικό 09-26) στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου έφεση μου κατά:

 1. Του Στέφανου Στεφανίδη κατοίκου και δικηγόρου Ρόδου, οδός 25ης Μαρτίου αριθμός 9.
 2. Της υπ’ αριθμόν 53/2015 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία), (σχετικό 09-24).

Συνδικαζόμενη με τις:

 1. Την με αριθμό βιβλίου καταθέσεων 188/12-09-2017 έφεσης του δικηγόρου Ρόδου Στεφάνου Στεφανίδη  και με αριθμό πινακίου τέσσερα (4), (σχετικό 09-31).
 2. Την με αριθμό βιβλίου καταθέσεων 25/25-01-2018 έφεσης του δικηγόρου Ρόδου Στεφάνου Στεφανίδη και με αριθμό πινακίου έντεκα (11), (σχετικό 09-29).

Στις 20-04-2018 με αριθμό 243/20-4-2018 (σχετικό 09-35) κατέθεσα νέα αίτηση μετά τεκμηρίωσης του δικαιώματος μου να μου χορηγηθεί νομική βοήθεια η οποία και πάλι μου απορρίφτηκε (σχετικό 09-36).
Στις 23-04-2018 με αριθμό παραλαβής 247/23-04-2018 (σχετικό 09-37) και αριθμό 92/24-04-2018 (σχετικό 09-37) Πράξης κατάθεσης Προσφυγής κατέθεσα Προσφυγή Ενώπιον Του  Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου κατά της απορριπτικής απόφασης στο υπ’ αριθμόν 243/20-04-2018 (σχετικό 09-36) αίτημα μου χορήγησης νομικής βοήθειας.
Στις 26-04-2018 (σχετικό 09-38) κατέθεσα Προτάσεις της Προσφυγής μου προς το Συμβούλιο Εφετών Δωδεκανήσου, οι οποίες είναι άξιες ιδιαίτερης προσοχής.
Στις 27-04-2018 διά της υπ’ αριθμόν 21/27-04-2018 (σχετικό 09-39) Πράξης της Προεδρεύουσας του Εφετείου Δωδεκανήσου, μετά από σχετικό νέο αίτημα μου, μου χορηγήθηκε νομική βοήθεια στο πρόσωπο της δικηγόρου Αικατερίνης Μαραγκού και εκπροσωπήθηκα και κατέθεσα προτάσεις κατά την δικάσιμο της 11-05-2018.   
Στις 18-07-2018 (σχετικό 09-40) εγχείρησα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου έγκληση κατά της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, την τελευταία ημέρα που είχα την δυνατότητα εμπρόθεσμα να πράξω τούτο και αυτό το έπραξα αναγκαστικά ένεκα εξώθησης και ένεκα άμυνας στα όσα υπέμενα ανυποχώρητα. Δεν ήταν και δεν είναι η πρόθεση μου να κινούμαι δικαστικά κατά δικαστών και εισαγγελέων, προς τούτο και δεν έδωσα συνέχεια. Όμως, με κάποιο τρόπο πρέπει και εγώ να προστατευτώ και κυρίως να καταδείξω. Σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: ΑΕ2018/102 δικογραφία και διατάχθηκε η 619/18 ΠΕ για την οποία κλήθηκα και κατέθεσα το από 13-09-2018 (σχετικό 09-41) υπόμνημα μου Ενώπιον του Πταισματοδίκη Ρόδου.
Στις 30-07-2018 κατέθεσα την με αριθμό κατάθεσης 458/30-07-2018 (σχετικό 09-42) αίτηση μου περί εξαίρεσης της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου Θωμαΐτσας Πατρώνας και του Εφέτη Δικαστή Βασίλειου Παπανικόλα από οιαδήποτε δικαστική υπόθεση, που εξετάζεται η πρόκειται να εξεταστεί στο μέλλον, στο Εφετείο Δωδεκανήσου και αφορά το πρόσωπο μου. Τούτο έπραξα για διαφορετικούς λόγους, που αφορούν τον κάθε ένα και εκθέτω στην αίτηση μου.  
Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 19/2020 (σχετικό 09-43) απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου για την οποία κατέθεσα την με αριθμό κατάθεσης 29/17-06-2021 (σχετικό 09-05) κατατεθειμένη αναίρεση μου στο Εφετείο Δωδεκανήσου η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί από το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου κατά την συζήτηση της 07-11-2022, (σχετικό 09-05).
Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 47/2023 (σχετικό 09-10) απορριπτική απόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, για την οποία αναφέρω σχετικά ανωτέρω και κρίνω για αυτήν ότι πρέπει να τεθεί υπόψη των Ανωτάτων Ιθυνόντων της Ελληνικής Δικαιοσύνης.
Εν  κατακλείδι τούτης της Πρώτης (1ης) περίπτωσης που αναφέρει στην έγκληση του ο 7ος κατηγορούμενος δικηγόρος Στέφανος Στεφανίδης, εάν όλα τα ανωτέρω που εκθέτω σε αυτήν δεν είναι όχι μόνον έλεγχος της τοπικής Δικαιοσύνης, αλλά και επιβολή.
Τότε, τι είναι; 

Δεύτερον (2ον):
Σε αυτήν την περίπτωση ο 7ος κατηγορούμενος Στέφανος Στεφανίδης, αναφέρει:
«διότι ο συγκεκριμένος έλεγχος δεν πραγματώθηκε ούτε για την οικογένεια της Αλεξάνδρας Μαντζόν, αφού μάλιστα στον μακρύ επαγγελματικό μου βίο, δεν είχα με αυτήν η τα μέλη της καμμιά συνάφεια η σχέση, κοινωνική η επαγγελματική, και ενγένει κάθε μορφής»
Διά της υπ’ αριθμόν 4650/26-10-2010 (σχετικό 09-44) απόδειξης του, αποδεικνύεται ότι του κατέβαλα το ποσόν των χιλίων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ (1.490 €) για να με εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά που αφορά την παρανόμως δημιουργημένη και παρανόμως επιβαλλόμενη κατάσχεση της Δ.Ο.Υ. Ρόδου στην ιδιοκτησία μου, ένεκα των παράνομων ενεργειών που αναφέρω ανωτέρω ότι διενήργησε η 4η κατηγορούμενη συμβολαιογράφος Χρυσάνθη Κώτη. Την συγκεκριμένη δικαστική μου υπόθεση αφαίρεσα από την δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη για τον επιπρόσθετο λόγο της πενιχρότητας της έφεσης που κατέθεσε, προκειμένου να εκπροσωπηθώ υποτίθεται με επάρκεια από τον 7ο κατηγορούμενο δικηγόρο Στέφανο Στεφανίδη, ο οποίος δεν κατέθεσε καν προτάσεις, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 7560/22-07-2011 (σχετικό 09-45) βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με αποτέλεσμα να απορριφτεί η έφεση μου.
Διά της υπ’ αριθμόν 4653/27-10-2010 (σχετικό 09-46) απόδειξης του, αποδεικνύεται ότι του κατέβαλα το ποσόν των πεντακοσίων πενήντα ευρώ (550 €) για την με αριθμό κατάθεσης 11263/2010 (σχετικό 09-01) κατατεθειμένη αίτηση στο κτηματολόγιο Ρόδου. Τούτο προκειμένου να διορθωθεί η λάθος εγγραφή του γράμματος ΩΜΕΓΑ (Ω) με το σωστό ΨΙ (Ψ) που καταδεικνύει τα ελεύθερα βαρών ποσοστά από τα οποία προέρχεται η ιδιοκτησία μου και αναφέρω ανωτέρω στην ενότητα για την 4η κατηγορούμενη συμβολαιογράφο Χρυσάνθη Κώτη. Ως εκτέθηκε ανωτέρω η αίτηση συντάχθηκε με  δημιουργική ασάφεια εκμαιεύοντας την απόρριψη της και την παραμονή ακόμη και σήμερα αυτής της λάθος εγγραφής στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου.
Διά της υπ’ αριθμόν 4654/13-11-2010 (σχετικό 09-47) απόδειξης του, αποδεικνύεται ότι του κατέβαλλα το ποσόν δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (2.990 €) προκειμένου να χειριστεί και να με εκπροσωπήσει στην με αριθμό κατάθεσης 1204/08-10-2009  (σχετικό 09-48) κατατεθειμένη αγωγή μου κατά του 2ου κατηγορούμενου Ιωάννη Μανουσέλη που και αυτήν αφαίρεσα από την δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη και δεν έπραξε απολύτως τίποτα, όπως αποδεικνύεται από την βεβαίωση της γραμματείας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, (σχετικό 09-48).
Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει και οι τρις υποθέσεις μου που του ανέθεσα πληρώνοντας τον αδρά με το συνολικό ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ (4.940 €) αφορούν την ιδιοκτησία μου, συνδετικό κρίκο και αιτιώδης σχέση, με την αέναη και άοκνη προσπάθεια υφαρπαγής της από τον 1ο κατηγορούμενο Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν που ενεργεί κατά εμού ως ηθικός αυτουργός και διευθύνων την ομάδα που συντελούν τουλάχιστον οι τέσσερις (4) πρώτοι κατηγορούμενοι.    

Τρίτον (3ον):
Όσον αφορά την Τρίτη περίπτωση για την οποία τον χαρακτήρισα άπιστο δικηγόρο, τα γενικότερα ανωτέρω και για λογαριασμό του αναφερόμενα στην παρούσα, αποδεικνύουν τον χαρακτηρισμό μου.

Τέταρτον (4ον):
Τα όσα αναφέρονται, από τον 7ο κατηγορούμενο δικηγόρο Στέφανο Στεφανίδη, σε αυτήν την περίπτωση που αναφέρει, απαντώνται από όλα όσα ανωτέρω εκτίθενται.

Πέμπτον (5ον):
Όσον αφορά την πέμπτη περίπτωση στην οποία αναφέρει ότι όσα πραγματικά και αληθή του καταμαρτυρώ είναι ψευδή και συκοφαντικά και τον έχουν βλάψει, πέραν του γεγονότος ότι είναι αληθή και πραγματικά και εκτίθενται αποδεδειγμένα ανωτέρω και στην  παρούσα, τούτα:
Πρώτον τα κατέθεσα ενώπιον αρχών και θεσμών για προστασία μου, δεν τα διέδωσα στην κοινωνία ούτε και τα δημοσίευσα σε ΜΜΕ. 
Δεύτερον δεν προκύπτει από πουθενά και πουθενά δεν αναφέρει ποια ζημιά μετρήσιμα του προκάλεσαν, οι αναφορές μου σε αρχές και θεσμούς. Δεν αναφέρει πουθενά κάποιο περιστατικό από το οποίο να προκύπτει ότι βλάφτηκε η τιμή και η υπόληψη του και εν γένει η προσωπικότητα του. Υπάρχουν πανελλήνιας φήμης και δράσης δικηγόροι που έκτισαν και ποινή φυλάκισης και εν τέλει βρίσκονται να διαχειρίζονται μεγάλες και δημοφιλείς υποθέσεις και να βραβεύονται μεταγενέστερα δημόσια, αποκτώντας φήμη και αίγλη.
Τρίτον δεν είχα κανέναν σκοπό να τον βλάψω.
Ποτέ δεν κινούμε πρώτος εναντίον οιουδήποτε και για οτιδήποτε.
Πάντα αμύνομαι και μάλιστα όταν αναγκάζομαι, ως μη έχοντας άλλη λύση.
Τέταρτον μου είναι παντελώς αδιάφορος. Όμως, αναγκάζομαι να αμύνομαι και τούτο πράττω απευθυνόμενος σε αρχές και θεσμούς.

Τα όσα ανωτέρω εκθέτω ότι έχει διενεργήσει ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν, ως ηθικός αυτουργός και διευθύνων την ομάδα τουλάχιστον των τεσσάρων πρώτων κατηγορούμενων  κατά εμού, δια του 7ου κατηγορούμενου δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη, επιβεβαιώνονται από το γεγονός ότι:
Διά της με αριθμό κατάθεσης 106/16-02-2018 (σχετικό 09-30) αίτησης μου προς την Πρόεδρο του Εφετείου Δωδεκανήσου Θωμαΐτσα Πατρώνα κοινοποιώντας σε Εισαγγελέα Εφετών και Πρωτοδικών και Πρόεδρο Πρωτοδικείου Ρόδου, εκφράζοντας την αγανάκτηση μου για όσα διαδραματίζονταν τότε, προκειμένου να μην εκπροσωπηθώ στην δικάσιμο της 11-05-2018 κατά του 7ου κατηγορούμενου δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη, αναφέρω:
«Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος.
Πρέπει αυτό το κακό, με τους Αξιότιμους συν αποδέκτες της παρούσης, να το σταματήσετε. Τούτο πρόκειται να σταματήσει αν αναδείξετε την γενεσιουργό αιτία όλων των μακροχρόνια, σε βάθος εικοσαετίας και πλέον, παρανομιών κατά εμού που συνοδεύονται με ευθείες απειλές και βίαιες ενέργειες κατά της σωματικής μου ακεραιότητας και της ζωής μου.
Τούτη η γενεσιουργός αιτία είναι, όπως επαναλαμβανόμενα Σας έχω εκθέσει, το παράνομο και κατεδαφιστέο κτίσμα της 80Α κτηματολογικής μερίδας γαιών Ρόδου, με την παράνομη και ήδη από τις 24-06-2006 ληγμένη την ισχύ της οικοδομικής αδείας του 246/98 του Κανακάρη της Αλεξάνδρας Μαντζόν, Ανδρέα Μαντζόν.
Τούτο δεν έχει δυνατότητα οιασδήποτε δικαιοπραξίας και μόνη διέξοδος νομιμοποίησης του, είναι η υφαρπαγή της όμορης ιδιοκτησίας μου, (σχετικά 12 & 13)
Αναφέρω υφαρπαγή γιατί η συγκεκριμένη οικογένεια δεν έχει άλλο τρόπο να αποκτήσει.
Το 2008 και 2009 μεθόδευσε την υφαρπαγή της περιουσίας μου από έως και τρις (3) επαναλαμβανόμενους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς  του Ι.Κ.Α. Ρόδου. Κανείς δεν τιμωρήθηκε για όλα αυτά στα οποία με υπέβαλαν και συνεχίζουν άπαντες ακάθεκτοι το έργο τους, με τον δικηγόρο Ρόδου Στεφανίδη Στέφανο να επιδεικνύει υπερβάλλοντα ζήλο στο να με εκθέσει ενώπιον μάλιστα υπηρετών της Θέμιδας και να με καταβάλλει, προκαλώντας με υπέρμετρα προσπαθώντας να εκμαιεύσει από εμένα  απρεπή  έως και βίαιη συμπεριφορά. Οιοσδήποτε άλλος στη θέση μου, θα προέβαινε σε εξωτερίκευση της οργής του με αβέβαια αποτελέσματα όσον αφορά την σωματική ακεραιότητα μα και την ίδια τη ζωή του Στεφανίδη Στέφανου.
Όλοι ασχολούνται με την ασήμαντη αφορμή και τον θύτη, κανείς δεν ασχολείται με το τι έπραξε το θύμα στον θύτη για να τον φέρει σε σημείο να του αφαιρέσει τη ζωή.
Ο  ‘’κύριος’’ Στεφανίδης ρίσκαρε και έκθεσε υπέρμετρα  προκαλώντας με, αναλόγως, τη σωματική του ακεραιότητα, προκειμένου να πάρει τα εύσημα και πρωτεία της καταβολής μου.
Αντί εκδήλωσης της οργής μου, εκμαίευσε επιστολή μου προς όλη την ιεραρχία της Ελληνικής Δικαιοσύνης, (σχετικό 14)».
Τα ανωτέρω εκτεθέντα και για να αποστρέψει τους προβολείς της Δικαιοσύνης από πάνω του ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν ήγειρε κατά του Ελληνικού Δημοσίου την με αριθμό κατάθεσης 102/29-05-2018 (σχετικό 09-49) ανούσια και άσχετη, όσον αφορά την νομιμοποίηση του κτιρίου του, διεκδικητική του αγωγή, προκειμένου όπως ψευδώς αναφέρει στην 43η σελίδα (1ος - 5ος στίχος) της με αριθμό κατάθεσης 254/04-11-2019 (σχετικό 01-01) αγωγής του, ότι:
«… Για τους ανωτέρω λόγους και όχι γιατί υπάρχουν παρανομίες, το έργο έχει μείνει ημιτελές καθόσον εκκρεμεί ενώπιον Δικαστηρίων η εκδίκαση της υπ’ αριθ. 102/29-5-2018 αγωγής μας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με εναγόμενο το Ελληνικό Δημόσιο».
Τα ανωτέρω ισχυρίζονται ψευδώς, ενόσω όταν την 04-11-2019 (σχετικό 01-01), όπου και κατέθεσαν την 254/04-11-2019 (σχετικό 01-01) αγωγή τους, είχε εκδοθεί η υπ’ αριθμόν 67/2019 (σχετικό 09-50) απορριπτική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που κρίθηκε στις 11-07-2019 και δημοσιεύτηκε στις 15-07-2019. 

Όλα όσα αναφέρονται ανωτέρω ότι έχει διενεργήσει ο 1ος κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν, ως ηθικός αυτουργός και ιθύνων νους και διευθύνων την ομάδα τουλάχιστον των 4ων πρώτων κατηγορούμενων, διά του 7ου κατηγορούμενου δικηγόρου Στέφανου Στεφανίδη, κατά εμού, έχουν αιτιώδη σύνδεσμο και σχέση με την ιδιοκτησία μου που του εξασφαλίζει την νομιμοποίηση και αξιοποίηση της δικής του

 _ _ _ _ _ τέλος Α αποσπάσματος _ _ _ _ _


Η στο ανωτέρω απόσπασμα αναφερομένη ψευδής και εκπρόθεσμη έγκληση του αντίδικου μου, μετά από αναβολές, συζητήθηκε την 22-09-2023 όπου διά της υπ’ αριθμόν 1181/22-09-2023 (σχετικό 02) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, η συζήτηση της κηρύχτηκε απαράδεκτη ελλείψει εμπρόθεσμης εγκλήσεως και παρόδου της προθεσμίας υποβολής της.
Πέραν των ανωτέρω ο αντίδικος μου, όπως αποδεδειγμένα συνηθίζει να πράττει, να με συκοφαντεί και να με δυσφημεί, μάλιστα και κυρίως, ενώπιον Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών, καταθέτοντας ψευδείς μηνύσεις εναντίον μου, έτσι έπραξε και κατά την 10-03-2023 όπου και συζητείτο εξ αναβολής η ανωτέρω ψευδής κατά εμού έγκληση του.

Συγκεκριμένα:
Την 10-03-2023 κατέθεσε την από 07-03-2023 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ επιστολή του προς τον Κύριο Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου  354/10-03-2023 (σχετικό 03), κοινοποιώντας στον Αξιότιμο Κύριο Εισαγγελέα του Εφετείου Δωδεκανήσου, που έλαβε αριθμό εισερχομένου 1306/10-03-2023 (σχετικό 04), επιδιώκοντας, με ψεύδη και συκοφαντίες, να μου ανακληθεί η υπ’ αριθμόν 321/01-12-2022 (σχετικό 05) Πράξη χορήγησης νομικής βοήθειας διορισμού δικηγόρου, που μου χορηγήθηκε από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Ρόδου, για την συγκεκριμένη δίκη, ώστε να με δικάσει εκ νέου ανυπεράσπιστο και να με καταδικάσει.
Τούτο έπραξε την ίδια ημέρα συζήτησης της ψευδούς κατά εμού έγκλησης του, την 10-03-2023 προκειμένου να πιάσει εξαπίνης την Πρόεδρο  Πρωτοδικών Ρόδου και την Αντεισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου που επιλήφθηκαν τούτης, ώστε να μου ανακαλέσει την υπ’ αριθμόν 321/01-12-2022 (σχετικό 05) Πράξη χορήγησης νομικής βοήθειας διορισμού δικηγόρου και να με δικάσει ανυπεράσπιστο και να με καταδικάσει ισχυριζόμενος ψεύδη και συκοφαντίες για την οικονομική και περιουσιακή μου κατάσταση προσκομίζοντας προς απόδειξη των ψευδών ισχυρισμών του το υπ’ αριθμόν 1600/2009  (σχετικό 06) Πιστοποιητικό του Κτηματολογίου Ρόδου στο οποίο δεν υπάρχει ούτε για δείγμα εγγραμμένη καμία απολύτως ιδιοκτησία που να μου ανήκει και να με αφορά.
Όσο δε για την ψευδή αναφορά του, ότι επιβαρύνω το Δημόσιο με τις νομικές βοήθειες που νομίμως και δικαίως μου χορηγούνται από τα αρμόδια κάθε φορά δικαστήρια, για την κάθε μια υπόθεση μου χωριστά, σε αυτήν απαντάει η από 16-06-2023 ένορκη εξέταση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, (σχετικό 08).
Ως εκ των ανωτέρω κατέθεσα την με Α.Β.Μ.: Ε2023/4703 (σχετικό Β 01) εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου έγκληση μου κατά του ιδίου και των συναυτουργών του.
Η ανωτέρω δε ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ επιστολή του αντίδικου μου, επέχουσα θέση μηνύσεως, όπως στο τέλος αυτής κρυστάλλινα αναφέρεται, διαβιβάστηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου και την Αντεισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου που επιλήφθηκαν τούτης, προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου και σχηματίστηκε κατά εμού η με Α.Β.Μ.: Α2023/1817 δικογραφία για την οποία κλήθηκα να καταθέσω τις από 14-09-2023 (σχετικό 07) έγγραφες εξηγήσεις μου.
Τούτες τις έγγραφες εξηγήσεις μου εκθέτω αμέσως κατωτέρω αποσπασματικά, ως ενιαίο και αναπόσπαστο περιεχόμενο της παρούσης, με τα σχετικά που την τεκμηριώνουν.
Τούτα δε τα σχετικά προς διαχωρισμό τους φέρουν ως πρόθεμα το γράμμα ΒΗΤΑ (Β).


_ _ _ _ _ αρχή Β αποσπάσματος _ _ _ _ _

 Προς Πταισματοδίκη Ρόδου

Έγγραφες Εξηγήσεις.

(Α.Β.Μ.:Α2023/1817)

Θωμά – Δημήτριου Σπανού του Χρήστου, επαγγέλματος εμπόρου, κατοίκου Ρόδου στο 5ο Χλμ. Ρόδου – Λίνδου, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857 και Α.Φ.Μ.: 027637336, Δ.Ο.Υ. Ρόδου

_ _ _ _ _ * * * _ _ _ _ _

Καλούμαι, ένεκα της με Α.Β.Μ.: Α2023/1817 σχηματισθείσας κατά εμού δικογραφίας, ενώπιον Υμών να παρέχω έγγραφες εξηγήσεις για τις πράξεις της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 220 ΠΚ), της ψευδούς κατάθεσης (άρθρο 224 § 4 ΠΚ) και της απάτης (άρθρο 386 § 1 ΠΚ), κατηγορίες τις οποίες αρνούμαι κατηγορηματικά.
Ποιο συγκεκριμένα με το από 07-03-2023 έγγραφο των δικηγόρων Στέφανου Ι. Στεφανίδη και Ιωάννη Γ. Χαρίτου, το οποίο κατέθεσαν προς τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου και κοινοποίησαν προς τον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου την 10-03-2023 και το οποίο διαβιβάστηκε από αμφοτέρους προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, φέρομαι ως ύποπτος τέλεσης των ανωτέρω πράξεων για τις οποίες καλούμαι απολογούμενος ενώπιον Υμών.
Πριν από κάθε προσκόμιση δικών μου στοιχείων προς αντίκρουση των ψευδών κατηγοριών που μου αποδίδονται, με το άκρως ψευδές και κατάπτυστο έγγραφο των ανωτέρω δύο δικηγόρων, επικαλούμαι δύο (2) στοιχεία ήδη εμπεριεχόμενα στη δικογραφία. Το υπ’ αριθμόν 1600/2009  πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του Κτηματολογίου Ρόδου, το οποίο οι ίδιοι ανωτέρω δύο δικηγόροι, κόμισαν ως απόδειξη της δήθεν μεγάλης ακίνητης περιουσίας που διαθέτω και την από 16-06-2023 ένορκη κατάθεση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, τα οποία αναιρούν πλήρως και απόλυτα το ψευδές και κατάπτυστο έγγραφο τους.
Από μεν το 1600/2009 πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του Κτηματολογίου Ρόδου, προκύπτει ότι σε αυτό δεν υπάρχει ούτε μια εγγραφή για δείγμα δικής μου ιδιοκτησίας, ούτε των εταιρειών μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ και ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ, μα και κανενός απολύτως άλλου παρένθετου σε εμένα προσώπου.
Από δε την ένορκη κατάθεση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, προκύπτει ότι καμία ζημία δεν έχει υποστεί το Δημόσιο από εμένα.

Ως εκ τούτων και μόνον η με Α.Β.Μ.: Α2023/1817 έγκληση κρίνεται τεκμηριωμένα ψευδής   και  πρέπει να απορριφθεί.

Ένεκα των ανωτέρω έχω ήδη καταθέσει την από 04-09-2023 (σχετικό 01) εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου έγκληση μου κατά των δικηγόρων Στέφανου Ι. Στεφανίδη και Ιωάννη Γ. Χαρίτου καθώς αμφότεροι, έχουν διαπράξει κατά εμού τα εξής αδικήματα των άρθρων του ποινικού κώδικα: 1) 220 – υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης,  2) 224 §4  – ψευδής κατάθεση, 3) 229 – ψευδής καταμήνυση, 4) 362 – δυσφήμηση, 5) 363 – συκοφαντική δυσφήμηση και 6) 187 - εγκληματική οργάνωση.
Το περιεχόμενο δε της από 04-09-2023 (σχετικό 01) εγχειρισμένης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου έγκλησης μου, για την οποία σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Ε2023/4703 δικογραφία, επικαλούμαι ως ενιαίο και αναπόσπαστο περιεχόμενο των παρόντων έγγραφων εξηγήσεων μου, με τα σχετικά προς τεκμηρίωση που την συνοδεύουν.
Οι δικηγόροι Στέφανος Ι. Στεφανίδης και Ιωάννης Γ. Χαρίτος με τον έτερο συγκατηγορούμενο τους, στην με Α.Β.Μ.: Ε2023/4703  έγκληση μου, Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, για λογαριασμό και κατ’ εντολή του οποίου κυρίως ενεργούν, συναποτελούν εγκληματική οργάνωση με σκοπό τον παράνομο πλουτισμό, όπως στην ανωτέρω έγκληση μου τεκμηριωμένα εκθέτω.
Ποιο συγκεκριμένα και προς αντίκρουση του από 07-03-2023 ψευδούς και κατάπτυστου εγγράφου των δικηγόρων Στέφανου Ι. Στεφανίδη και Ιωάννη Γ. Χαρίτου, παραθέτω κατωτέρω ακριβές απόσπασμα, στο οποίο εμπεριέχονται τα πλήρη οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία μου, ως αυτά επακριβώς εκθέτω και στην με Α.Β.Μ.: Ε2023/4703 (σχετικό 01) έγκληση μου.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

«Όσον αφορά δε την ιδιοκτησία μου που χρόνια προσπαθεί με ανέντιμους και ποταπούς τρόπους να μου υφαρπάξει και τώρα έχω εγγραμμένη στην για αυτό το σκοπό ιδρυθείσα εταιρεία μου ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ, αυτή είναι μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες, όχι δομημένες και ουσιαστικά είναι το 4,5% ενός αγρού 11.760,00 τ.μ.

Η αντικειμενική μα και οικονομική αξία της είναι μηδαμινή και αυτή προκύπτει από τον ΕΝΦΙΑ που για αυτήν πληρώνω 12,07€ (σχετικό 16-04) . Δεν εισφέρει κανένα απολύτως έσοδο στην εταιρεία μου ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ, πόσο μάλλον σε εμένα και δεν έχω και την δυνατότητα να την πουλήσω, αν και έχω κάνει στο παρελθόν πολλές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Η ιδιοκτησία της εταιρείας μου ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ, την όποια αξία έχει, αυτή προέρχεται από την χρησιμότητα στην νομιμοποίηση και αξιοποίηση της ιδιοκτησίας του πρώτου (1ου) κατηγορούμενου και ως εκ τούτου είναι καταδικασμένη κάποια στιγμή σε αυτόν να καταλήξει, με τις μεθόδους που αυτός επιχειρεί να την αποκτήσει, εάν περί του αντιθέτου δεν επιληφθούν οι Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές.

Η δε πραγματική και συνολική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση μου, στην παρούσα χρονική συγκυρία, έχει ως κατωτέρω:

Οικονομικά – τραπεζικά στοιχεία:

 1. Εκτυπωμένο την 02-09-2023 (σχετικό 13-01) αντίγραφο του ατομικού τραπεζικού λογαριασμού μου, που διατηρώ στην Εθνική τράπεζα με διαθέσιμο υπόλοιπο (-70.271,36 €) και λογιστικό υπόλοιπο (1,09 €). Μέρος του αρνητικού διαθέσιμου υπολοίπου οφείλετε σε κατάσχεση του δημοσίου για οφειλές μου σε αυτό για τις οποίες έχω προσχωρήσει στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και περιμένω την ολοκλήρωση του. Τα δε (-20.000 €) εξ αυτών οφείλονται σε παράνομη κατάσχεση που μου επέβαλε ο κατηγορούμενος Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν για την υπ’ αριθμόν 40/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου η οποία δεν είναι άμεσα εκτελεστή, όπως η ίδια ορίζει και εκκρεμεί η τελεσιδικία της, στον Άρειο Πάγο, όπως τεκμηριωμένα εκθέτω στην έγκληση μου, (σχετικό 01).
 2. Εκτυπωμένο την 02-09-2023 (σχετικό 13-02) αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού για την εταιρεία μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ, που διατηρώ στην Εθνική τράπεζα με διαθέσιμο υπόλοιπο (-6.445,44 €) και λογιστικό υπόλοιπο (159,88 €). Το αρνητικό διαθέσιμο υπόλοιπο οφείλετε σε κατάσχεση του δημοσίου για οφειλή μου που είχα σε ρύθμιση και δεν μπόρεσα να τηρήσω. 
 3. Στην εταιρεία μου ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ επιχείρησα να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική τράπεζα, που ναι με ανοίχθηκε, όμως δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω και είναι δεσμευμένος, χωρίς να υπάρξει καμία απολύτως κίνηση στον λογαριασμό, εκ του ανοίγματος αυτού, ένεκα οφειλών στο Γ.Ε.ΜΗ. το πιστοποιητικό  εκπροσώπησης του οποίου απαιτείται για να ελευθερωθεί, (σχετικό 13-03).

Ατομικά φορολογικά - περιουσιακά στοιχεία:

 1. Την προσωπική μου δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1)  για το φορολογικό έτος 2022, με εισόδημα τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), (σχετικό 14-01).
 2. Την προσωπική μου αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας, την οποία νέμομαι,  (Ε2) φορολογικού έτους 2022, (σχετικό 14-02). Εξ αυτού προκύπτει ότι τα μισθώματα προέρχονται από τις εταιρείες μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ (2.400 €) και ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ (600 €), σύνολο (3.000 €)  στις οποίες μέρος του ακινήτου ενοικιάζω και ουσιαστικά τα μισθώματα αυτά δεν είναι πραγματικό έσοδο μου. Δεν τα εισπράττω στην πραγματικότητα .
 3.  Το εκκαθαριστικό μου για το φορολογικό έτος 2022, (σχετικό 14-03), στο οποίο εμφανίζονται μειωμένα κατά 5% τα έσοδα μου (2.850 €) από τα ανωτέρω αναφερόμενα τυπικά μισθώματα για λόγους συντήρησης του ακινήτου, όπως ο νόμος ορίζει.
 4. Την υπ’ αριθμόν 47/2014 (σχετικό 14-04) απόφαση χρησικτησίας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου για το κτίριο στο οποίο κατοικοεδρεύω και μέρος του ενοικιάζω, ως ανωτέρω εκτίθεται. Το συγκεκριμένο κτίριο το νέμομαι,  δεν  είναι εγγραμμένο στο όνομα μου στους καταλόγους του Κτηματολογίου Ρόδου, ένεκα αδυναμίας καταβολής των αναλογούντων φόρων για την μεταγραφή του.
 5. Αντίγραφο εκ του taxis net της περιουσιακής  μου κατάστασης για το 2022 (σχετικό 14-05) η οποία δεν είναι διαμορφωμένη και τις δηλώσεις μου Ε9 για το 2022  (σχετικό 14-06) που δεν υπάρχουν, καθώς το ανωτέρω κτίριο δεν είναι ακόμη εγγραμμένο στους κτηματολογικούς τόμους εγγραμμένο στο όνομα μου. 

Φορολογικά – περιουσιακά στοιχεία της ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ:

 1. Την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2022 με ζημία (5.911,52 €) και συνολική μεταφερόμενη ζημία  (17.715,62 €), (σχετικό 15-01).
 2. Την κατάσταση οικονομικών στοιχείων (Ε3) για το φορολογικό έτος 2022, (σχετικό 15-02).
 3. Αντίγραφο εκ του taxis net της περιουσιακής κατάστασης για το 2022 όπου δεν παρουσιάζονται κτίσματα η οικόπεδα και γήπεδα (σχετικό 15-03).
 4. Αντίγραφο εκ του taxis net των δηλώσεων (Ε9) για το 2022, όπου δεν υπάρχουν, (σχετικό 15-04).

Φορολογικά – περιουσιακά στοιχεία της ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ:

 1. Την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2022 με ζημία (1.985,16 €) και συνολική μεταφερόμενη ζημία  (3.357,17 €), (σχετικό 16-01).
 2.  Την κατάσταση οικονομικών στοιχείων (Ε3) για το φορολογικό έτος 2022, (σχετικό 16-02).
 3. Αντίγραφο εκ του taxis net της περιουσιακής κατάστασης για το 2022 όπου παρουσιάζεται γήπεδο 11.760,00 τετραγωνικών μέτρων, (σχετικό 16-03), εκ του οποίου η εταιρεία μου ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ κατέχει 4,5% ποσοστό συνιδιοκτησίας, όπως προκύπτει από την 2η σελίδα της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου  (Ν.4223/2013) της ΑΑΔΕ δηλαδή τον ΕΝΦΙΑ 2023, (σχετικό 16-04).
 4. Το υπ’ αριθμόν 16068/11-08-2010 (σχετικό 16-05) συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Ρόδου Αγάπης Καλομοίρη – Χατζηδιάκου δια του οποίου μεταβίβασα τις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες μου, που ουσιαστικά είναι το 4.5%  αγρού εμβαδού 11.760,00 τ.μ., από την μονοπρόσωπη εταιρεία μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ στην νέα για τον σκοπό αυτό ιδρυθείσα ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ. Τούτο έπραξα για να τις διαφυλάξω από την αρπαγή που χρόνια επιχειρεί ο πρώτος (1ος) των κατηγορουμένων κατά αυτών να πραγματοποιήσει. Είχαν προηγηθεί οι τέσσερις παράνομοι και καταχρηστικοί πλειστηριασμοί του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου με τον τελευταίο να διενεργείτε στις 17-06-2009. Ακολούθησε η από 24-03-2010 (σχετικό 09-09) ψευδής κτηματολογική έρευνα του δικηγόρου Ευστράτιου Καρίκη που μου στέρησε την εκταμίευση δανείου 90.000 € (σχετικό 09-10) και την υλοποίηση ενός, υπογραφέντος την 07-07-2010, προγράμματος ΕΣΠΑ 85.057,74 € με δημόσια επιχορήγηση 55.287,53 € (σχετικό 09-11)  και διέβλεπα να οδηγούμε στην κοινωνικοοικονομική μου καταστροφή. Οπότε η ίδρυση της εταιρείας μου ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ ήταν αναγκαία για να διασφαλίσω ότι μου είχε απομείνει από την αρπαγή που ανέκαθεν μου διενεργείτο από τον πρώτο (1ο) των κατηγορουμένων. Έτσι μεταβίβασα στις 11-08-2010 (σχετικό 16-05) την εναπομείνασα ιδιοκτησία μου από την ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ στην ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ για να την διασφαλίσω. Η δε συνολική αντικειμενική αξία της είναι δύο χιλιάδες εκατόν δεκάξι και ογδόντα λεπτά (2.116,80 €), όπως καθορίστηκε από την Δ.Ο.Υ. Ρόδου, (σχετικό 16-05).

Εξ όσων ανωτέρω, πραγματικά και τεκμηριωμένα, εκτίθενται περί της οικονομικής και περιουσιακής μου κατάστασης, προκύπτει ότι οι δεύτερος (2ος) και τρίτος (3ος) των κατηγορουμένων, έχοντας επίγνωση των όσων ψευδώς και συκοφαντικώς ισχυρίζονται, για την οικονομική και περιουσιακή μου κατάσταση, προσπαθώντας, μάλιστα να πιάσουν εξαπίνης και να εξαπατήσουν την Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Ρόδου και την Αντεισαγγελέα του Εφετείου Δωδεκανήσου, ώστε να επιτύχουν τον σκοπό της έκδοσης ανακλητικής απόφασης στην υπ’ αριθμόν 321/01-12-2022 (σχετικό 08-06) πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου. Προς τούτο προσκόμισαν ένα πιστοποιητικό που ούτε μια εγγραφή σε αυτό δεν υπάρχει για λογαριασμό μου, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι δήθεν διαθέτω μεγάλη ακίνητη περιουσία, κινώντας ποινική διαδικασία εις βάρος μου, για την οποία σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Α2023/1817 δικογραφία.

Συνεπώς αμφότεροι, έχουν διαπράξει κατά εμού τα εξής αδικήματα των άρθρων του ποινικού κώδικα: 1) 220 – υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, 2) 224 §4  – ψευδής κατάθεση,     3) 229 – ψευδής καταμήνυση, 4) 362 – δυσφήμηση, 5) 363 – συκοφαντική δυσφήμηση».    

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Επειδή,
οι δικηγόροι Στέφανος Ι. Στεφανίδης και Ιωάννης Γ. Χαρίτος επιχείρησαν την 10-03-2023 να πιάσουν εξαπίνης τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου και τον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου με το από 07-03-2023 ΕΠΕΙΓΟΝ, όπως χαρακτηρίζουν, ψευδές και κατάπτυστο έγγραφο τους, προκειμένου να μου ανακληθεί η υπ’ αριθμόν 321/01-12-2022 πράξη χορήγησης νομικής βοήθειας του Πρωτοδικείου Ρόδου, ώστε να με δικάσουν στην άλλη με Α.Β.Μ.: ΓΕ2018/15 ψευδή κατά εμού έγκληση του δικηγόρου Στέφανου Ι. Στεφανίδη, που συζητείτο την 10-03-2023 χωρίς νομική συμπαράσταση και να με καταδικάσουν.
Επειδή, δεν κατάφεραν την ανωτέρω επιδίωξη τους, όμως επέτυχαν τη δημιουργία νέας Εισαγγελικής κατά εμού έρευνας με την σχηματισθείσα με Α.Β.Μ.: Α2023/1817 δικογραφία, ένεκα της οποίας καταθέτω τις παρούσες έγγραφες εξηγήσεις μου, ενώπιον Υμών.
Επειδή, ως εκ των ανωτέρω αναφερομένων και των προσκομισθέντων συνοδευτικά των παρόντων έγγραφων εξηγήσεων μου, αποδεικτικών εγγράφων, προκύπτει ότι δεν κατέχω μεγάλη ακίνητη περιουσία και το μοναδικό κτίριο που νέμομαι ουσιαστικά δεν μου αποφέρει κανένα απολύτως οικονομικό όφελος, ομοίως κανένα απολύτως έσοδο δεν έχει η εταιρεία μου ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ η οποία κατέχει το 4,5%  αγρού συνολικής έκτασης περίπου 11.760,00 τ.μ. και αντικειμενικής αξίας δύο χιλιάδων εκατόν δεκάξι και ογδόντα λεπτών (2.116,80 €), όπως καθορίστηκε από την Δ.Ο.Υ. Ρόδου, (σχετικό 16-05), με υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ 12,07 € και μόνον.
Επειδή, έχω ήδη καταθέσει κατά των δικηγόρων Στέφανου Ι. Στεφανίδη και Ιωάννη Γ. Χαρίτου την με Α.Β.Μ.: Ε2023/4703  έγκληση μου για τις πράξεις που αυτοί τέλεσαν κατά εμού με το ψευδές και κατάπτυστο ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφο τους και αυτές είναι 1) 220 – υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, 2) 224 §4  – ψευδής κατάθεση, 3) 229 – ψευδής καταμήνυση, 4) 362 – δυσφήμηση, 5) 363 – συκοφαντική δυσφήμηση και 6) 187 - εγκληματική οργάνωση, καθώς ενεργούν σε συνεργασία και για λογαριασμό του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, όπως τεκμηριωμένα εκθέτω στην με Α.Β.Μ.: Ε2023/4703  έγκληση μου η οποία είναι ενιαίο και αναπόσπαστο περιεχόμενο των παρόντων έγγραφων εξηγήσεων μου.
Επειδή,
  με το ΕΠΕΙΓΟΝ  ψευδές και κατάπτυστο  έγγραφο τους οι δικηγόροι Στέφανος Ι. Στεφανίδης και Ιωάννης Γ. Χαρίτος προσκομίζουν προς απόδειξη των ψευδών εν γνώσει τους ισχυρισμών τους, περί της δήθεν μεγάλης οικονομικής και περιουσιακής μου κατάστασης, το υπ’ αριθμόν 1600/2009 Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας του Κτηματολογίου Ρόδου, στο οποίο δεν περιέχεται σε αυτό ούτε μια εγγραφή για δείγμα στο όνομα μου, ούτε και στις εταιρείες μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ και  ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ, μα και σε κανένα απολύτως άλλο παρένθετο σε εμένα πρόσωπο.
Επειδή, η οικτρή οικονομική και ισχνή περιουσιακή μου κατάσταση είναι ακριβώς αυτή που ανωτέρω τεκμηριωμένα εκθέτω και απολύτως τίποτα άλλο πέραν αυτών δεν κατέχω.
Επειδή, ο δικηγόρος Στέφανος Ι. Στεφανίδης επιχειρεί μακροχρόνια και επαναλαμβανόμενα να με δικάσει χωρίς νομική υποστήριξη και ερήμην μου, μεταχειριζόμενος ψεύδη και συκοφαντίες, κάτι που με ανάγκασε σε έγκληση κατά της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου.     
Επειδή,  με μια λογικά εκτιμώμενη συμπερασματική σκέψη, εξ όσων μακροχρόνια επιχειρούν εναντίον μου οι συγκεκριμένοι δύο (2) δικηγόροι και δη ο Στέφανος Ι. Στεφανίδης, κρίνω κατ’ ακολουθία όλων, ότι είναι υπεύθυνοι για το γεγονός ότι:
Στην υπ’ αριθμόν 438/2023 (σχετικό 02) απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, ο πρόεδρος των Δικαστικών υπαλλήλων και ίσως αρχαιότερος και εμπειρότερος δικαστικός υπάλληλος Γεώργιος Λαουδίκος έγγραψε ως ημερομηνία συζήτησης, της άλλης ψευδούς με Α.Β.Μ.: ΓΕ2018/15 (σχετικό 03) έγκλησης που έχει εγείρει κατά εμού ο δικηγόρος Στέφανος Ι. Στεφανίδης, την 26-04-2023 (σχετικό 02) αντί την ορισμένη από το δικαστήριο 26-05-2023 (σχετικό 03).
Κρίνω ότι είναι υπεύθυνοι διότι έχουν την μακροβιότερη επαγγελματική συναναστροφή εξ όλων όσων δραστηριοποιούνται στο Δικαστικό Μέγαρο, μα κυρίως διότι εξ αυτού του λάθους εγγράφηκε στο πινάκιο της 26-04-2023 (σχετικό 04) η υπόθεση μου και ευτυχώς κατά την συγκεκριμένη δικάσιμο ήταν στο ακροατήριο ο δικηγόρος μου Αναστάσιος Μπακαλούμας ο οποίος αρχικά με ενημέρωσε να κατέβω για να δικαστώ και σε δεύτερη επικοινωνία του ότι η υπόθεση μου απεσύρθη οίκοθεν καθώς έγινε αντιληπτό το λάθος από την έδρα του δικαστηρίου.
Ενισχύει δε την συγκεκριμένη κρίση μου το γεγονός ότι παρότι έγινε αντιληπτό από την έδρα του δικαστηρίου η λάθος ορισθείσα δικάσιμος από τον γραμματέα Γεώργιο Λαουδίκο, εντούτοις στο πινάκιο της 26-05-2023 (σχετικό 05) και πάλι δεν αναγραφόταν η υπόθεση μου προκειμένου να δικαστώ.
Αναγκάστηκα να προσέλθω στο γραφείο προσδιορισμού της Εισαγγελίας Πρωτοδικών  Ρόδου  όπου και μου παρέδωσαν εν τέλει πινάκιο με την υπόθεση μου αναγραφόμενη σε αυτό προκειμένου να δικαστώ, (σχετικό 06).
Όλα τα ανωτέρω κρίνω ότι δεν είναι τυχαία, αλλά επισταμένα προκειμένου να δικαστώ ερήμην η χωρίς νομική συμπαράσταση. Τούτο δε βεβαιώνει η όλη, για αυτό τον σκοπό,  μακροχρόνια επίμονη με εμμονή προσπάθεια του δικηγόρου Στέφανου Ι. Στεφανίδη. 

Επειδή, εξ όλων όσων ανωτέρω τεκμηριωμένα εκθέτω, προκύπτει ότι:
Δεν είμαι οικονομικά ευκατάστατος, αλλά η οικονομική μου κατάσταση είναι οικτρή.
Δεν έχω μεγάλη ακίνητη περιουσία, αλλά αυτή που μου απέμεινε και έχω εγγράψει στην εταιρεία μου ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ για να την διασφαλίσω είναι ισχνή, όμως απαραίτητη γα την νομιμοποίηση και αξιοποίηση του αυθαίρετου και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέου κτιρίου του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, για λογαριασμό του οποίου ενεργούν μακροχρόνια εναντίον μου οι δικηγόρου Στέφανος Ι. Στεφανίδης και Ιωάννης Γ. Χαρίτος, όπως τεκμηριωμένα εκθέτω στην με Α.Β.Μ.: Ε2023/4703 (σχετικό 01)  έγκληση μου.
Δεν αποφέρει, η ισχνή περιουσία μου, κανένα απολύτως έσοδο στην εταιρεία μου ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ, ούτε και σε εμένα προσωπικά.
Δεν έχω ουσιαστικά κανένα έσοδο από το κτίριο το οποίο νέμομαι και χρησιμοποιώ ως ιδιοκατοίκηση.
Δεν εξαπάτησα κανένα απολύτως Δικαστήριο για να μου χορηγήσει νομική βοήθεια.
Δεν επιβάρυνα το Δημόσιο εξ αυτής της δήθεν εξαπάτησης μου προκειμένου να μου χορηγηθεί νομική βοήθεια νομικής συμπαράστασης.

Όπως,  ψευδώς και συκοφαντικώς ισχυρίζονται οι δικηγόροι Στέφανος Ι. Στεφανίδης και Ιωάννης Γ. Χαρίτος, στο ψευδές και κατάπτυστο  ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφο τους με το οποίο προσπάθησαν να πιάσουν εξαπίνης την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου και την Αντεισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου που επιλήφθηκαν τούτου, προκειμένου να μου ανακαλέσουν την υπ’ αριθμόν 321/2022 πράξη χορήγησης νομικής βοήθειας, προκειμένου να με δικάσουν και καταδικάσουν χωρίς νομική συμπαράσταση.
Πέτυχαν όμως εξαπατώντας τους να εγείρουν μια ακόμη Εισαγγελική έρευνα κατά εμού, επιβαρύνοντας το έργο της Εισαγγελίας και εκθέτοντας εμένα.  

Επειδή, κομίζω συνοδεία των έγγραφων εξηγήσεων μου σε βιβλιοδετημένο τόμο τα σχετικά που αναφέρονται ανωτέρω σε αυτές και αυτά είναι αριθμημένα από 01 έως 16-05. 

Δια ταύτα
Ζητώ.

Να απορριφθεί  η με Α.Β.Μ.: Α2023/1817 κατά εμού ψευδής έγκληση των δικηγόρων Στέφανου Ι. Στεφανίδη και Ιωάννη Γ. Χαρίτου.

Επιπρόσθετα και άμεσα.
Ζητώ.
Επίσημο  αντίγραφο της παρούσης.

Ρόδος 14-09-2023

Ο Παρέχων τις Εξηγήσεις
Θωμάς – Δημήτριος Σπανός Του Χρήστου.

 _ _ _ _ _ τέλος Β αποσπάσματος _ _ _ _ _

 Όλα όσα κατά εμού πράττει, από το 2010 και εντεύθεν, ο αντίδικος μου και εκτίθενται τεκμηριωμένα μερικώς και ενδεικτικώς στις  ανωτέρω δύο αποσπασματικές ενότητες της παρούσης, σκοπό έχουν την κοινωνικοοικονομική μου έκθεση και καταβολή, έως ακραίου και υπερβολικού σημείου εκμαίευσης από μέρους του, της οργής μου εναντίον του, ώστε να δικαιολογήσει και να συμψηφίσει τα όσα κατά εμού μακροχρόνια πράττει, εκθέτοντας με, δυσφημώντας με και συκοφαντώντας με, όπως αποδεδειγμένα ανωτέρω εκτίθεται.
Όλα δε αυτά πράττει στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης της, οποίας σημαίνον μέλος είναι και για την οποία εγκληματική οργάνωση έχω καταθέσει την από 31-03-2023 εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών έγκληση μου, η οποία έλαβε Α.Β.Μ.: Ε2023/1696, (σχετικό 01).
Τούτη η εγκληματική οργάνωση ειδικεύεται σε υφαρπαγές ακινήτων και κατέχει, κύρια ο αρχηγός αυτής Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν, ένα αυθαίρετο (σχετικό 09) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (σχετικό 10) κτίριο στην 80Α Κτηματολογική Μερίδα  Γαιών Ρόδου, όμορα της δικής μου ιδιοκτησίας. Τούτο το αυθαίρετο (σχετικό 09) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο (σχετικό 10) κτίριο έχει μοναδική διέξοδο νομιμοποίησης και αξιοποίησης την δική μου όμορη ιδιοκτησία.
Όλα αυτά αναλυτικά και τεκμηριωμένα εκτίθενται στις με Α.Β.Μ.: Ε2023/1696  (σχετικό 01) και Ε2023/4703  (σχετικό Β 01) εγκλήσεις μου.  
Ένεκα των ανωτέρω όλοι οι μηνυμένοι στις ανωτέρω εγκλήσεις μου, μεταξύ των οποίων και ο εναγόμενος και όχι μόνον αυτοί, έχουν επιδοθεί σε μια άνευ προηγουμένου μακροχρόνια, εδώ και σχεδόν τρις (3) δεκαετίες, εκστρατεία κοινωνικοοικονομικής καταβολής μου, επιδιώκοντας την φυλάκιση μου και τελευταία επίμονα και επιτακτικά επιδιώκουν να με εγκλείσουν σε ψυχιατρικό κατάστημα με αυτεπάγγελτη αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, αιτούντες τούτη, όπως τεκμηριωμένα εκθέτω στις ανωτέρω δύο αναφερόμενες εγκλήσεις μου.
Ο εναγόμενος, όπως τεκμηριωμένα εκθέτω στην πρώτη (Α) ανωτέρω αποσπασματική μου ενότητα, χειρίστηκε για λογαριασμό μου τρείς (3) υποθέσεις μου για τις οποίες τον πλήρωσα αδρά και δεν έκανε απολύτως τίποτα για αυτές, αντιστρέφοντας τες και εις βάρος μου, διαπράττοντας το αδίκημα της απιστίας κατά εμού.
Τούτες οι τρείς (3) υποθέσεις μου αφορούν την ιδιοκτησία μου και ως εκ τούτου είναι ο αιτιώδης σύνδεσμος και συνδετικός κρίκος, των όσων κατά εμού έχει πράξει για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης της οποίας σημαίνον μέλος είναι και για την οποία έχω καταθέσει τις ανωτέρω αναφερόμενες εγκλήσεις μου.
Ένεκα δε των ανωτέρω, πέραν των όσων με έχει ζημιώσει με τις τρείς (3) υποθέσεις μου που χειρίστηκε, έχει επιδοθεί σε μια μακροχρόνια εκστρατεία κατασυκοφάντησης μου στους κόλπους της τοπικής Δικαιοσύνης καταθέτοντας ψευδείς κατά εμού εγκλήσεις επιβαρύνοντας το έργο των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών.
Είναι σε θέση, ένεκα της μακροχρόνιας δικηγορικής του ενασχόλησης και της καθημερινής τριβής του με τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς, τους Δικαστικούς υπαλλήλους και κύρια τους συναδέλφους του και αυτό πράττει, να επηρεάζει τις αποφάσεις τους και τις ενέργειές τους κατά εμού, όπως τεκμηριωμένα εκθέτω στις ανωτέρω δύο αποσπασματικές ενότητες της παρούσης.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κακό που μου έχει κάνει, δυσφημώντας με και συκοφαντώντας με, στρέφοντας κατά εμού την τοπική Δικαιοσύνη και όχι μόνον, σύροντας με μακροχρόνια σε ένα αέναο δικαστικό αγώνα που με έχει εξαντλήσει οικονομικά και πνευματικά δοκιμάζοντας τις ανθρώπινες αντοχές μου στο έπακρο, με την υπεροψία και αλαζονεία που τον διακατέχει και την προσβλητική κατά εμού συμπεριφορά του, προσπαθώντας να εκμαιεύσει μανιωδώς την οργή μου.
Σε αντιστάθμισμα αυτής της επιδιωκόμενης εκμαίευσης της εξωτερίκευσης της οργής μου, προέβηκα σε γνωστοποίηση των όσων κατά εμού πράττει σε όλες τις αρμόδιες βαθμίδες της Δικαστικής, Εισαγγελικής, Πολιτικής και Πολιτειακής εξουσίας της χώρας.
Είναι πλέον εμφανής και αποδεδειγμένη η κατά εμού δράση του και προς τούτο προχώρησα και στην κατάθεση της παρούσης, ώστε να τεθεί στην κρίση του Σεβαστού Δικαστηρίου Σας και να αποφανθείτε επί των, δια αυτής, αιτημάτων μου.    

2.ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι προαναφερθείσες ενέργειες του εναγομένου κατά εμού, ήτοι η συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση που μακροχρόνια κατά εμού ενεργεί κατ’ άρθρο 187 του ΠΚ, η ψευδής κατάθεση του κατ’ άρθρο 224 του ΠΚ, η ψευδής καταμήνυση του κατ’ άρθρο 229 του ΠΚ, η απιστία του κατ’ άρθρο 233 του ΠΚ, η δυσφήμηση του κατ’ άρθρο 362 του ΠΚ, η συκοφαντική δυσφήμηση του κατ’ άρθρο 363 του ΠΚ, χαρακτηρίζονται ως δόλιες και ποταπές συμπεριφορές και αποσκοπούσαν, στην φυσική εξόντωση μου, στην κοινωνικοοικονομική μου έκθεση αλλά και στην προσβολή της προσωπικότητας μου.
Οι παραπάνω αναφερόμενες άδικες και αξιόποινες συμπεριφορές του εναγόμενου συγκροτούν αναμφίβολα υποκειμενικά και αντικειμενικά τα αδικήματα, των μόλις ανωτέρω αναφερόμενων άρθρων του Ποινικού Κώδικα.
Τούτα τελώντας με συγκεκριμένο τρόπο, ως κατωτέρω.
Καθώς:
Κατ’ άρθρο 187 του ΠΚ, συμμετέχει και προσφέρει τις δικηγορικές του και όχι μόνον αυτές, υπηρεσίες στην εγκληματική οργάνωση που συναποτελούν με τους συγκατηγορούμενους του στις με Α.Β.Μ.: Ε2023/1696 (σχετικό 01) και Ε2023/4703 (σχετικό Β 01) εγκλήσεις μου. Τούτο δε προκύπτει από τον συνδετικό κρίκο και αιτιώδη σύνδεσμο των προσφερομένων υπηρεσιών του στην εγκληματική οργάνωση της οποίας αρχηγός είναι ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν η ιδιοκτησία του οποίου έχει μοναδική διέξοδο νομιμοποίησης και αξιοποίησης την όμορη δική μου ιδιοκτησία, αιτιωδώς ένεκα της οποίας, απίστησε κατά εμού ο εναγόμενος.
Κατ’ άρθρο 224 του ΠΚ, την 07-07-2023 (σχετικό 11) κατέθεσε ψευδώς στην κυρία Πταισματοδίκη ότι έχω μεγάλη περιουσία, είμαι οικονομικά ευκατάστατος και εμπαίζω την Δικαιοσύνη  κάθε φορά που αιτούμαι χορήγηση νομικής βοήθειας και ως εκ τούτων δεν πρέπει να μου χορηγούν αδαπάνως νομική συμπαράσταση. Τούτη την ψευδή του κατάθεση αντίκρουσα τεκμηριωμένα με το από 14-08-2023 (σχετικό 12) εγχειρισμένο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου συμπληρωματικό μου υπόμνημα και στην ενότητα για τον ίδιο στις σελίδες 61-70 αυτού. Ομοίως με τις από 14-09-2023 εγχειρισμένες στο Πταισματοδικείο Ρόδου έγγραφες εξηγήσεις μου, τις οποίες αυτούσιες ανωτέρω στην ΒΗΤΑ (Β) αποσπασματική μου ενότητα σας εκθέτω και την από 04-09-2023 (σχετικό Β 01) εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου έγκληση μου.  
Κατ’ άρθρο 229 του ΠΚ, την 10-03-2023 κατέθεσε την ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ επιστολή του, μάλιστα  κατά δήλωση του στην ίδια την επιστολή του, επέχουσα μηνύσεως, με την οποία δυσφημώντας με και συκοφαντώντας με, προσπάθησε μάταια να μου στερήσει την χορήγηση νομικής βοήθειας εκπροσώπησης μου στην δίκη της ψευδούς εγκλήσεως του που συζητείτο την ίδια ημέρα, την 10-03-2023. Πέτυχε όμως με την ίδια ψευδή και κατάπτυστη   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ επιστολή του να εγείρει νέα Εισαγγελική κατά εμού έρευνα – εξέταση, εξαπατώντας προς τούτο την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου και την Αντεισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου που επιλήφθηκαν τούτης.
Κατ’ άρθρο 233 του ΠΚ, σε τρεις (3) υποθέσεις που του ανέθεσα και αφορούν την ιδιοκτησία μου και τους συγκατηγορούμενους του στην με Α.Β.Μ: Ε2023/1696 (σχετικό 01), εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου έγκληση μου, ενήργησε κατά εμού και υπέρ αυτών και ειδικότερα του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, του Ιωάννη Μανουσέλη του Κωνσταντίνου, της συμβολαιογράφου Χρυσάνθης Κώτη και του Αχμέτ Καπακλή του Νιχάτ, όπως τεκμηριωμένα εκθέτω στην ανωτέρω ΑΛΦΑ (Α) αποσπασματική ενότητα της ιδίας ανωτέρω αναφερομένης εγκλήσεως μου. 
Κατ’ άρθρο 362 του ΠΚ, την 07-07-2023 κατέθεσε στην κυρία Πταισματοδίκη Ρόδου ψευδή γεγονότα δυσφημώντας με,  που αφορούν την αξιοπιστία μου, ενώπιον Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών και έχουν να κάνουν με όσα για προστασία μου σε αυτές εκθέτω και αφορούν και τον ίδιο.  Ομοίως ισχυρίστηκε ψευδώς δυσφημώντας με σχετικά με την οικονομική και περιουσιακή μου κατάσταση με σκοπό να μου στερήσει το νόμιμο δικαίωμα μου στη χορήγηση του ευεργετήματος της παροχής νομικής συμπαράστασης, δηλώνοντας ότι δήθεν εμπαίζω την Δικαιοσύνη κάθε φορά που αιτούμαι το συγκεκριμένο νομικό ευεργέτημα. Τα ίδια  έπραξε και με την από 10-03-2023 ψευδή και κατάπτυστη  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ επιστολή του προς την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου και την Αντεισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου που επιλήφθηκαν τούτης, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι δήθεν διαθέτω μεγάλη περιουσία και είμαι οικονομικά ευκατάστατος, με σκοπό να μου στερήσει την χορήγηση νομικής βοήθειας που μου παρείχε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Ρόδου προκειμένου να τύχω νομικής συμπαράστασης στην κατά εμού ψευδή του έγκληση που συζητείτο την ίδια ημέρα. Πέτυχε δε, εξαπατώντας αμφότερους, να εγείρει ακόμη μια κατά εμού εισαγγελική έρευνα, με τα ψεύδη του, δυσφημώντας με.     
Κατ’ άρθρο 363 του ΠΚ, καθώς τα ανωτέρω που εκθέτω ότι κατά εμού έπραξε κατ’ άρθρο 362 του ΠΚ, γνώριζε και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι είναι ψευδή τα όσα κατά εμού καταθέτει ενώπιον Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών. Τούτο αβίαστα προκύπτει από το υπ’ αριθμόν 1600/2009  (σχετικό 06) Πιστοποιητικό του Κτηματολογίου Ρόδου, που προσκόμισε με την ψευδή και κατάπτυστη  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ επιστολή του στην Κυρία Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου και την Αξιότιμη Αντεισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, προκειμένου να αποδείξει την δήθεν μεγάλη περιουσιακή μου κατάσταση και στο οποίο δεν υπάρχει ούτε για δείγμα μια εγγραφή για λογαριασμό μου σε αυτό.

Με τις ανωτέρω αναφερόμενες ενέργειες του ο εναγόμενος έχει προσβάλλει την ίδια μου τη ζωή καθώς με έχει εξαντλήσει οικονομικά εκμαιεύοντας μου το συνολικό ποσόν των τεσσάρων  χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ (4.940,00 €), χωρίς να πράξει απολύτως τίποτα για τα λεφτά τα οποία μου εκμαίευσε, σε μια δύσκολη για εμένα οικονομική συγκυρία, όπου οι συγκατηγορούμενοι του στην με Α.Β.Μ.: Ε2023/1696 (σχετικό 01)  έγκληση μου με είχαν εξαντλήσει οικονομικά και με είχαν εκθέσει υπέρμετρα στην κοινωνία μας με τις παράνομες κατά εμού ενέργειες τους. Τούτες δε ήταν η διενέργεια των παράνομων και καταχρηστικών  πλειστηριασμών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, οι κλοπές, οι βιαιοπραγίες, οι απειλές, οι εξυβρίσεις, οι ψευδορκίες, οι εκβιασμοί, οι απόπειρες κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής μου, που διενεργούντα κυρίως το 2008 έως και το 2010 από τους συγκατηγορούμενους του και αναφέρονται λεπτομερώς και τεκμηριωμένα στην με Α.Β.Μ.: Ε2023/1696 έγκληση μου, (σχετικό 01).
Με τις ανωτέρω αναφερόμενες ενέργειες του ο εναγόμενος, αναλαμβάνοντας την έκθεση μου ενώπιον Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών, πρόσβαλε κυρίως στο δικό του πεδίο που τον αφορά, την προσωπικότητα μου και την αξιοπιστία μου, οδηγώντας με σε κατάθεση εγκλήσεων  κατά Δικαστών και ειδικά κατά της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, προκειμένου να αναδείξω και καταδείξω τις παράνομες κατά εμού ενέργειες του.      
Υποκειμενικά και αντικειμενικά τα προαναφερθέντα εγκλήματα, συγκροτούν αναμφίβολα παράλληλα και αδικοπραξία, κατά την έννοια των άρθρων 57, 59, 914 και 932 Α.Κ. αφού προσέβαλε την προσωπικότητά μου και την ζωή μου.
Κατά τα ανωτέρω, συντρέχει νόμιμη περίπτωση καταδίκης του στην χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που μου έχει προκαλέσει η αδικοπρακτική εις βάρος μου, προσβολή της ζωής και της προσωπικότητας μου.

3.ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Επειδή το Δικαστήριο Σας λαμβάνοντας υπόψη:
Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επισυνέβη και ακόμη συμβαίνει η μακροχρόνια κατάφωρη, υλικά και ηθικά, αδικία σε βάρος μου, του εναγόμενου από τις κατά εμού ενέργειες του κυρίως ατομικά μα και ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, τις ψευδείς καταθέσεις του, τις ψευδείς καταμηνύσεις του, την απιστία του, την δυσφήμηση του, την συκοφαντική δυσφήμηση του, μάλιστα ενώπιον Δικαστικών  και Εισαγγελικών Αρχών, που διενεργεί κατά εμού, από το 2010 και εντεύθεν.
Το μέγεθος της θλίψης, της αγανάκτησης, του θυμού και του ψυχικού πόνου που δοκίμασα και δοκιμάζω ακόμα επί  δέκα τρία (13) και πλέον χρόνια, ως και της αβεβαιότητας και του φόβου που με διακατέχουν να υποστώ και πάλι τα ίδια από τον εναγόμενο.
Την φήμη που είχα, πριν εκδηλωθούν και λάβουν χώρα τα προαναφερθέντα, ως καταξιωμένος επαγγελματίας στον χώρο δραστηριότητας μου, καθώς και τον βαθμό υπαιτιότητας του εναγομένου.
Την κοινωνική αποδοχή που απολάμβανα ως ενεργός και νόμιμος πολίτης της κοινωνίας μας.
Την οικονομική μου κατάσταση που ήταν ικανή στο να μου εξασφαλίζει την άνετη και αξιοπρεπή μου διαβίωση.
 Για όλα τα ανωτέρω και όχι μόνον αυτά πρέπει προς ηθική παρηγοριά και ανακούφιση να καταδικαστεί, ο εναγόμενος, να μου καταβάλλει το ποσό των εξακοσίων ενενήντα  χιλιάδων ευρώ (690.000 €) ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης,  νομιμότοκα,  από την επίδοση της παρούσης ένδικης αγωγής μου μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της.

4.ΖΗΜΙΑ

Ο εναγόμενος με έχει ζημιώσει, τουλάχιστον με το ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ (4.940 €) που του κατέβαλα για τις υποθέσεις μου που χειρίστηκε και τις γύρισε εναντίον μου και προς όφελος των συγκατηγορούμενων του στην με Α.Β.Μ.: Ε2023/1696 (σχετικό 01)  απολύτως τεκμηριωμένη έγκληση μου.
Τα ανωτέρω χρήματα μου στέρησε καταβάλλοντας τα διά των υπ’ αριθμών:

 1. 4650/26-10-2010 απόδειξης για το ποσόν των χιλίων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ, (1.490 €).
 2. 4653/27-10-2010 απόδειξης για το ποσόν των πεντακοσίων πενήντα ευρώ, (550 €).
 3. 4654/13-11-2010 απόδειξης για το ποσόν των δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ, (2.900 €).

Σύνολο: τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ, (4.940 €).   

Αυτά τα χρήματα ήταν απολύτως αναγκαία για εμένα και τα στερήθηκα, καταβάλλοντας τα στον εναγόμενο, για να διεκπεραιώσει τις τρείς υποθέσεις μου που αφορούσαν την ιδιοκτησία μου και δεν έπραξε απολύτως τίποτα για αυτές, όπως αναλυτικά και τεκμηριωμένα εκθέτω στην ανωτέρω (Α) αποσπασματική ενότητα και στην υποενότητα αυτής «Δεύτερον (2ον):»,  στρέφοντας τες και εναντίον μου και προς όφελος των συγκατηγορούμενων του στην με Α.Β.Μ.: Ε2023/1696 (σχετικό 01) απολύτως τεκμηριωμένη έγκληση μου.

5.ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 57 Α.Κ. «όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει το δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή» κατά δε το άρθρο 59 Α.Κ. «στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων άρθρων το Δικαστήριο με απόφασή του ύστερα από αίτηση αυτού που έχει προσβληθεί και αφού έχει λάβει υπόψη του το είδος της προσβολής μπορεί επιπλέον να καταδικάσει τον υπαίτιο να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού που έχει προσβληθεί». Η ικανοποίηση συνίσταται σε πληρωμή χρηματική, σε δημοσίευμα και σε οτιδήποτε άλλο επιβάλλεται από τις περιστάσεις.
Προσβολή της προσωπικότητας η οποία προστατεύεται από το ίδιο το Σύνταγμα (άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 και 2 αυτού) συνιστούν πράξεις που περιέχουν ονειδισμό ή αμφισβήτηση της εντιμότητας, της προσωπικής και επαγγελματικής προσωπικότητας ακόμα και αν αυτές καθιστούν απλά ύποπτο τον προσβαλλόμενο ότι μετέρχεται «ανέντιμες μεθόδους» κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του ή άλλων εκφάνσεων και δραστηριοτήτων της ζωής του.
Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι η προσβολή είναι παράνομη όταν γίνεται χωρίς δικαίωμα ή κάτω από περιστάσεις που καθιστούν καταχρηστική την άσκησή του. Ο Νόμος καθιερώνει αντικειμενική ευθύνη του προσβάλλοντος ως προς την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον ενώ για την αξίωση της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης απαιτεί επιπλέον και το στοιχείο της υπαιτιότητας.
Η προσβολή της προσωπικότητας μπορεί να προέλθει και από πράξη ποινικά κολάσιμη όπως είναι η  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η ψευδής κατάθεση, η ψευδής καταμήνυση,  η απιστία, η δυσφήμηση και η συκοφαντική δυσφήμηση, πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 187, 224, 229, 233, 362 και 363 του Π.Κ.
Ειδικότερα:         
Η προσβολή της προσωπικότητας κατά κανόνα συνιστά και αδικοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 914 Α.Κ. εφόσον πρόκειται για προσβολή «απόλυτου» δικαιώματος (όπως είναι η ανθρώπινη προσωπικότητα) και επομένως πέραν της προβλεπόμενης από το άρθρο 57 Α.Κ. προστασίας, μπορεί να ζητηθεί από τον προσβληθέντα χρηματική ικανοποίηση κατά τις περί αδικοπραξιών διατάξεις του Α.Κ., δηλαδή από την υπαίτια και παράνομη συμπεριφορά σύμφωνα με τα άρθρα 914, 920 και 932 σε συνδυασμό με τα άρθρα 187, 224, 229, 233, 362 και 363 του Π.Κ.
Επίσης:
Κατά το άρθρο 914 Α.Κ. «όποιος ζημιώσει άλλο παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει». Από τη συνδυασμένη εφαρμογή των άρθρων 914, 297 και 298 Α.Κ. προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση είναι να υπάρχει μεταξύ του ζημιογόνου γεγονότος και της επελθούσας ζημίας αιτιώδης συνάφεια η οποία υπάρχει όταν η πράξη ή η παράλειψη του υπαίτιου ήταν αντικειμενικά ικανή κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας να επιφέρει κατά τη συνήθη και κανονική πορεία των πραγμάτων το επιζήμιο αποτέλεσμα.
Τέλος κατά τη διάταξη του άρθρου 932 Α.Κ. σε περίπτωση αδικοπραξίας και ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία το Δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει στον παθόντα εύλογη κατά τη κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Επειδή ο εναγόμενος είναι δεδομένο ότι επηρεάζει μέχρι επιβολής την τοπική Δικαιοσύνη, μα και πέραν αυτής, τουλάχιστον εναντίον μου και την έχει στρέψει κατά εμού με τις δυσφημήσεις του, τις συκοφαντίες του και τις ψευδείς καταθέσεις του ενώπιον των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών τους οποίους εξαπατά για να επιτύχει τους ποταπούς σκοπούς του εναντίον μου. Επηρεάζοντας επί πλέον τους συναδέλφους του εναντίον μου και υπεισερχόμενος, για τον σκοπό αυτό, στην παράνομη λειτουργία των γραμματειών των Δικαστηρίων.

Επειδή τα μόλις ανωτέρω αναφερόμενα ενδεικτικά προκύπτουν:

 1. Από την παράνομη ανάκληση των Πράξεων χορήγησης νομικής βοήθειας, της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, που και η ίδια μου χορήγησε, διά της υπ’ αριθμόν 18/19-04-2018 (σχετικό Α 09-34) πράξης της, για δική του υπόθεση, αφήνοντας με έκθετο να παραστώ και να αμυνθώ στην εκδίκαση της κατά αυτού εφέσεως μου την 11-05-2018. Όπως αυτά προκύπτουν από την εν τέλει χορήγηση νομικής βοήθειας διά της υπ’ αριθμόν 21/27-04-2018 (σχετικό Α 09-39) Πράξης της Προεδρεύουσας το Εφετείο Δωδεκανήσου, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 92/24-04-2018 (σχετικό Α 09-37) Προσφυγής μου και των από 26-04-2018 (σχετικό Α 09-38) προτάσεων μου ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου.
 2. Από την αποδεδειγμένα ψευδή κατάθεση του την 07-07-2023 (σχετικό 11) στο Πταισματοδικείο Ρόδου.  
 3. Από την αποδεδειγμένα ψευδή και κατάπτυστη ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ επιστολή του προς την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου, με αριθμό πρωτοκόλλου 354/10-03-2023 (σχετικό 03) και την Αντεισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, με αριθμό εισερχομένου 1306/10-03-2023 (σχετικό 04) τις οποίες εξαπάτησε, προκειμένου ανεπιτυχώς να μου στερήσει την δυνατότητα να αμυνθώ, υποστηριζόμενος νομικά, στα ψεύδη του και τις συκοφαντίες του ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, την ίδια ημέρα κατάθεσης της ψευδούς και κατάπτυστης  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ επιστολής του. Πέτυχε όμως, με τα ψεύδη και τις συκοφαντίες του, εξαπατώντας την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου και την Αντεισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου που επιλήφθηκαν τούτης, να εγείρει μια ακόμη εισαγγελική κατά εμού έρευνα.
 4. Από την υπ’ αριθμόν 47/13-02-2023 (σχετικό Α 09-10) κακώς εκδοθείσα απορριπτική απόφαση του Αρείου Πάγου, όπως αυτό προκύπτει από την ερώτηση μου (σχετικό Α 09-14) προς την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 505/06-03-2023 (σχετικό Α 09-15) και την αίτηση μου προς την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 529/08-03-2023 (σχετικό Α 09-16). Η τεκμηρίωση των οποίων προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 458/30-07-218 (σχετικό Α 09-42) εγχειρισμένη στην γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου αίτηση μου, περί εξαίρεσης Δικαστών η οποία έγινε αποδεκτή και δεν λήφθηκε υπόψη από την υπ’ αριθμόν 47/13-02-2023 (σχετικό Α 09-10) κακώς εκδοθείσα απορριπτική απόφαση του Αρείου Πάγου.
 5. Την υπ’ αριθμόν 891/12-12-2017 (σχετικό Α 09-27) αίτηση μου προς τους προϊσταμένους των τοπικών Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών προκειμένου να συμμορφώσουν και να συνετίσουν τη διορισθείσα δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη να ανταποκριθεί στον διορισμό της ώστε να μου συμπαρασταθεί και να με εκπροσωπήσει νομικά κατά του εναγόμενου.
 6. Την δήθεν λάθος αναγραφόμενη ημερομηνία συζήτηση της κατά εμού ψευδούς εγκλήσεως του, η οποία κρίθηκε απαράδεκτη, στο απόσπασμα της υπ’ αριθμόν 438/13-03-2023 (σχετικό Β 02) από 26-05-2023 σε 26-04-2023. Τούτο επιβεβαιώνεται μεταγενέστερα και από τα εκδοθέντα πινάκια για την συγκεκριμένη δίκη (σχετικά Β 04,  Β 05,  Β 06), όπως εκθέτω στην ανωτέρω ΒΗΤΑ (Β) αποσπασματική ενότητα.
 7. Την με αριθμό κατάθεσης 188/12-09-2017 (σχετικό Α 09-31) κακώς καταχωρηθείσα έφεση του στο βιβλίο καταθέσεων του Εφετείου Δωδεκανήσου, εφόσον προηγούμενα δεν είχε καταχωρηθεί στο βιβλίο καταθέσεων του Πρωτοδικείου Ρόδου, με σκοπό να πάρει αναβολή της συζήτησης, της με αριθμό 69/21-03-2017 (σχετικό Α 09-26) κατατεθειμένης εφέσεως μου στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου, που συζητείτο την 12-01-2018. Στην συγκεκριμένη συζήτηση μεθοδευόταν η μη εκπροσώπηση και η μη κατάθεση των προτάσεων μου από την διορισθείσα δικηγόρο Αικατερίνη Βολονάκη διά της υπ’ αριθμόν 15/01-03-2017 (σχετικό Α 0925) πράξης της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου. Προκειμένου να αποφύγω την συγκεκριμένη μεθόδευση προέβηκα στην υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 891/12-12-2017 (σχετικό Α 09-27) αίτηση μου προς την Πρόεδρο και Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου. Οπότε ο εναγόμενος προφασίστηκε, χωρίς να την προσκομίσει στην έδρα του Δικαστηρίου, κατά την συζήτηση της εφέσεως μου την 12-01-2018, ότι δήθεν είχε καταθέσει έφεση, που δεν μου είχε προηγούμενα επιδώσει και ζήτησε αναβολή προκειμένου να συνδικαστούν οι εφέσεις μας. Μια έφεση του εναγόμενου που προηγούμενα δεν κατατέθηκε στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου, δεν μου είχε προηγούμενα επιδοθεί και καταχωρήθηκε σε ένα βιβλίο καταθέσεων του Εφετείου Δωδεκανήσου που είχε εγγραφές με μολύβι, άλλες σβησμένες με blanco και υπήρχαν ενδιάμεσα λευκές – άγραφες γραμμές για μεταγενέστερες καταχωρήσεις, όπως εκθέτω στις από 26-04-2018 (σχετικό Α 09-38) κατατεθειμένες προτάσεις μου στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου για την υπ’ αριθμό 92/24-04-2018 (σχετικό Α 09-37) Προσφυγή μου Ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου. Όπως τα μόλις ανωτέρω αναφερόμενα εκθέτω στην ΑΛΦΑ (Α) αποσπασματική ενότητα της παρούσης.
 8. …..

Επειδή οι ανωτέρω παράνομες και ποταπές ενέργειες του εναγόμενου με οδήγησαν προκειμένου να αμυνθώ και να καταδείξω σε εγκλήσεις κατά Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών, όπως αυτό προκύπτει από τα σχετικά:  (Α 09-40),  (13),  (14),  (15),  (16).

Επειδή οι ανωτέρω εγκλήσεις μου, ένεκα της κατά εμού παράνομης και ποταπής δράσης του εναγόμενου, με έφεραν σε αντιπαράθεση με την τοπική και όχι μόνον Δικαιοσύνη  και προκλήθηκε η αποδεδειγμένη δυσμένεια της κατά εμού.  

Επειδή ένεκα της κατά εμού παράνομης και ποταπής δράσης του εναγόμενου, προκειμένου να αμυνθώ και ευελπιστώντας να δικαιωθώ, καταφεύγω στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας Τον Άρειο Πάγο. Όπως αυτό προκύπτει  από τις κατατεθειμένες αναιρέσεις μου, που εκθέτω αμέσως κατωτέρω:

 1. Την με αριθμό κατάθεσης 41/29-09-2021 (σχετικό 17) κατατεθειμένη αναίρεση μου στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου, που έλαβε τον αριθμό δικογραφίας 2033/11-11-2021 (σχετικά 18 & 19) του Αρείου Πάγου, κατά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ΑΕ και της 260/2020 απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου.
 2. Την με αριθμό κατάθεσης 33/06-07-2023 (σχετικό 20) κατατεθειμένη στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου αναίρεση μου, που έλαβε αριθμό δικογραφίας 1477/28-08-2023 (σχετικό 20) του Αρείου Πάγου, κατά της Χρυσάνθης Κώτη - Κολίγρη και της υπ’ αριθμόν 219/2022 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου.
 3. Την με αριθμό κατάθεσης 40/15-12-2022 (σχετικό 21) κατατεθειμένη στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου αναίρεση μου, που έλαβε αριθμό δικογραφίας 22/20-01-2023 (σχετικά 22 & 23) του Αρείου Πάγου, κατά της Μαρίας Μαντζόν του Φραγκίσκου, του Ανδρέα Μαντζόν του Φραγκίσκου, της Ειρήνης Περέλλη το γένος Φραγκίσκου Μαντζόν και της υπ’ αριθμόν 259/2022 απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου.

Επειδή ένεκα της κατά εμού παράνομης και ποταπής δράσης του εναγόμενου και της επιρροής του, που είναι σε θέση να εκδηλώνει λόγω της μακροχρόνιας δικηγορικής του θητείας και να επηρεάζει Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς. Την δυσμένεια που μου έχει προκαλέσει και την αντιπαράθεση στην οποία με έχει οδηγήσει, στους κόλπους της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Συνηθίζεται οι δικαστικές μου υποθέσεις να μην εξετάζονται ενδελεχώς και αμερόληπτα, ενίοτε και από τα ανώτερα και ανώτατα Δικαστήρια, όπως ενδεικτικά και αποδεδειγμένα προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 47/13-02-2023 (σχετικό Α 09-10) κακώς εκδοθείσα απορριπτική απόφαση του Αρείου Πάγου.

Επειδή η αγωγή μου είναι νόμιμη, επακριβώς ορισμένη και ουσιαστικά βάσιμη για την απόδειξη της οποίας επικαλούμαι έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις.

Επειδή το Δικαστήριό Σας είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο για την εκδίκαση της παρούσας αγωγής μου.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ

ΖΗΤΩ

 • Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου.
 • Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου καταβάλλει το ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ (4.940 €), ως ζημία, με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφλησή μου.
 • Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος – για την αναφερόμενη στο ιστορικό αιτία – να μου καταβάλει το ποσό των εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (690.000 €) ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφλησή μου.
 • Να δημοσιευθεί με έξοδα του εναγόμενου η απόφαση που θα εκδοθεί σε όλο τον τοπικό έντυπο τύπο.
 • Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Και.
 • Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική μου δαπάνη.

 

Ρόδος 19-10-2023

                    Ο ενάγων                                                           Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Θωμάς - Δημήτριος Σπανός Του Χρήστου                               Αναστάσιος Ε. Μπακαλούμας

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos