+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

Αγαπητοί αναγνώστες.
Όπως ήδη Σας έχω ενημερώσει, διά του υπ’ αριθμόν 256/26-06-2020 κατάθεσης δικογράφου, στο Τμήμα των Ασφαλιστικών του Πρωτοδικείου Ρόδου κατέθεσα αίτηση ρύθμισης της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με τον μηχανικό αυτοκινήτων και χορτοκοπτικών Γεώργιο Βονάκη στο κτιριακό μας συγκρότημα.
Τούτη ορίστηκε να συζητηθεί στις 12-10-2020 όπου και παραστάθηκα με τον διορισμένο από το Πρωτοδικείο Ρόδου δικηγόρο μου Αναστάσιο Μπακαλούμα.
Ο Γεώργιος Βονάκης ζήτησε αναβολή διά του δικηγόρου του και ορίστηκε νέα ημερομηνία συζήτησης της αίτησης μου η 15-12-2020.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Ήμουν  έτοιμος για την συζήτηση της αίτησης μου και είχα συγγράψει  και σχετικό σημείωμα.
Τούτου μπορείτε να λάβετε γνώση πατώντας και εδώ.
Τούτο δε Σας το παραθέτω και αυτούσιο ως έχει κατωτέρω.

Ρόδος 18-10-2020

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Του Θωμά - Δημήτριου Χρήστου Σπανού, κατοίκου Ρόδου 5ο χλμ Λεωφόρος Ρόδου Λίνδου, επαγγέλματος εμπόρου με ΑΔΤ: ΑΗ950857, (ΑΦΜ: 027637336).

ΚΑΤΑ

Του Γεώργιου Βονάκη, κατοίκου Ρόδου, επαγγέλματος μηχανικού αυτοκινήτων και χορτοκοπτικών, στο 5ο χλμ Λεωφόρος Ρόδου Λίνδου, (ΑΦΜ: 028230050).

___________________________***__________________________

Φέρεται για συζήτηση Σήμερα Ενώπιον Σας η με αριθμό κατάθεσης 256/26-6-2020 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (Ρύθμιση Κατάστασης) κατά του αντίδικου μου, η οποία έχει κοινοποιηθεί νομίμως και εμπροθέσμως, όπως αποδεικνύεται από την υπ’ αριθμόν 2959Α/30-06-2020 έκθεση επίδοσης  του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου κυρίου Σίμου  Καρακόπουλου, η οποία Σας κομίζεται πρώτη στον κατάλογο τον σχετικών με αρίθμηση σχετικού ένα (1)  και επί της οποίας επάγομαι και επικαλούμαι, εκθέτοντας επιπροσθέτως τα ακόλουθα:

Ο αντίδικος μου είναι ανεπίδεκτος διά λόγου συμμορφώσεως, προς τούτο και η καταφυγή μου στο Σεβαστό Δικαστήριο Σας, όπως είναι ακόμη ανεπίδεκτος συμμόρφωσης και προς τις δημόσιες αρχές, προς τις οποίες εκδηλώνει απείθεια, όπως προκύπτει από την σχετική αναφορά περί τούτου στην με αριθμό πρωτοκόλλου 574/24-09-2020 (Νέο σχετικό 01) Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης του  Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ).

Τούτη η απείθεια του προς τις δημόσιες αρχές αναφέρεται και περιγράφεται στα εδάφια  § 11, 12, 15, της ανωτέρω αναφερομένης Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, την οποία προσπάθησε στρουθοκαμηλίζοντας να υπεκφύγει.
Προς τούτο:
Κατά την §11 δεν παρέλαβε την έκθεση αυτοψίας του (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ).
Κατά την §12 η έκθεση αυτοψίας του (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ) του επιδόθηκε με κλητήρα.
Κατά την §15 δεν τήρησε τις προθεσμίες παροχής των απόψεων του.

Τούτη δε η ανωτέρω Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης διαβιβάστηκε αρμοδίως, ως αναφέρεται στον με αριθμό πρωτοκόλλου 574/28-09-2020 (Νέο σχετικό 02) Πίνακα Αποδεκτών, του Τμήματος Περιβάλλοντος της ΠΝΑ.

Επειδή προσωπικά γνωρίζω το ποιόν του αντιδίκου μου, ο οποίος με ταλαιπωρεί πολλά χρόνια με πράξεις, που αρκετές είναι και ανείπωτες, επέστησα την προσοχή του  Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), διά του από 23-06-2020 (Νέο σχετικό 03) αποσταλμένου  ηλεκτρονικού μηνύματος μου, με σκοπό να επιτελέσει το καθήκον της, ώστε να μην χρειαστεί να επανέλθω για τις ίδιες καταγγελλόμενες κατά εμού πράξεις του αντιδίκου μου.  

Παρά τα ανωτέρω.
Παρά  την καταγγελία μου στο Τμήμα Περιβάλλοντος της ΠΝΑ που σας κομίζω ως αναπόσπαστο περιεχόμενο της αίτησης μου Ενώπιον Σας, ως (σχετικά 07  &  08).
Παρά την κοινοποίηση της καταγγελίας μου στον Περιφερειάρχη (σχετικό 09), τον Δήμαρχο (σχετικό 10) και την Αξιότιμη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, η οποία και σχημάτισε αυτεπάγγελτα την με ΑΒΜ: Α2020/1839 δικογραφία για την οποία διατάχθηκε η ΠΕ 200/2020 (Νέο σχετικό 04).

Ο αντίδικός μου, δεν συμμορφώνεται και αυξανόμενα σταδιακά συνεχίζει να με ενοχλεί και να με προκαλεί. Επιπρόσθετα  να αμφισβητεί και να επιβουλεύεται την ιδιοκτησία μου, όπως προκύπτει από τα κατωτέρω φωτογραφικά ντοκουμέντα.

Προς κατανόηση του σκοπού που επιδιώκει ο αντίδικός μου, πρέπει να τεθούν υπόψη του Σεβαστού Δικαστηρίου Σας, τα ακόλουθα:

Η ιδιοκτησία μου (ΨΗ) που είναι εγγεγραμμένη στην εταιρεία μου «ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ» (σχετικό 02) αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της 84 Κτηματολογικής Μερίδας Γαιών Ρόδου στην οποία υφίσταται (σχετικό 01).
Όπως διαφαίνεται συνδυαστικά και από το τοπογραφικό διάγραμμα της όμορης 81 ΚΜΓΡ (Νέο σχετικό 05), έχω την απαιτούμενη απόσταση από τα  κτίρια της όμορης 81 ΚΜΓΡ, για να οικοδομήσω νόμιμα την ιδιοκτησία μου.

Ο αντίδικός μου με τα απόβλητα που έχει συσσωρεύσει και δεν απομακρύνει, παρά όλα όσα ανωτέρω εκτίθενται, επιχειρεί να οικειοποιηθεί και να εδραιώσει δικαιώματα στον χώρο έμπροσθεν και πλάγια της ιδιοκτησίας μου, με απώτερο σκοπό να μην δυνηθώ να οικοδομήσω.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες επιδιώξεις του μη συμμορφούμενου αντίδικου μου, δηλαδή της οικονομικής και βιολογικής εξόντωσης μου και της οικειοποίησης του χώρου έμπροσθεν και πλάγια της ιδιοκτησίας μου προκύπτουν από τα κάτωθι φωτογραφικά ντοκουμέντα.

Στη φωτογραφία που Σας κομίζω ως (Νέο σχετικό 06) στις 18-08-2020 φαίνεται να μου έχει αποκλείσει και πάλι το αυτοκίνητο μου. Είναι μια συνηθισμένη κατάσταση αυτή που συνεχίζεται και που αποτυπώνω σε φωτογραφίες μόνο εκείνες που κρίνω πολύ προκλητικές, όπως η συγκεκριμένη η οποία έγινε σε ώρα που γνώριζε ότι θα έφευγα με το αυτοκίνητο μου και προς τούτον ακριβώς τον λόγο με έκλεισε με αυτοκίνητο συνεργάτης του και χρειάστηκε να επιστρατεύσω την υπομονή και καρτερία μου για να απεγκλωβιστώ, καθώς καθόταν απέναντι και παρακολουθούσε χαιρέκακα να δει την αντίδραση μου για την συγκεκριμένη ενέργεια επισκέπτη του, ο οποίος καθυστέρησε επισταμένα και προκλητικά να με απεγκλωβίσει.

Στη φωτογραφία που Σας κομίζω ως (Νέο σχετικό 07) στις 05-09-2020 φαίνεται να επισκευάζει αυτοκίνητο πελάτη του στη δική μου μεριά, έχοντας πάλι αποκλείσει το αυτοκίνητο μου, καθώς τον δικό του χώρο, ακόμη και σήμερα, καταλαμβάνουν τα απόβλητα που έχει σωρεύσει στην αυλή του, όπως διαφαίνεται στις φωτογραφίες, που Σας κομίζω ως (σχετικά 03, 04, 05, 06, του σχετικού 08), της αίτησης μου.

Στη φωτογραφία της ημερομηνίας 30-08-2020 που Σας κομίζω ως (Νέο σχετικό 08) φαίνεται το αυτοκίνητο που είχε κατά τον έλεγχο του  (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ) στη θέση που διαφαίνεται στην φωτογραφία που Σας κομίζω με την αίτησή μου ως (σχετικό 08, του σχετικού 08) και ισχυρίστηκε προκλητικά ενώπιον του (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ), κατά την αυτοψία που διενήργησε στις 28-05-2020, ότι το έχει προς επισκευή  δέκα χρόνια, να το έχει μεταθέσει μόνιμα δίπλα ακριβώς στην ιδιοκτησία μου, με σκοπό να δημιουργήσει δικαιώματα χρησικτησίας σε έναν χώρο που είναι, όπως διαφαίνεται από το τοπογραφικό (σχετικό 01) ένας τριγωνικός χώρος της 84ΚΜΓΡ μπροστά και εφαπτόμενος στην ιδιοκτησία μου, δημιουργώντας μου μελλοντικά, συνθήκες αδυναμίας οικοδόμησης της.

Στη φωτογραφία της ημερομηνίας 01-09-2020 που Σας κομίζω ως (Νέο σχετικό 09) φαίνεται το μηχανάκι του να το έχει τοποθετήσει στην δική μου μεριά, κάτι που είναι μια συνήθης και μόνιμη ενέργεια του. Ο αντίδικος μου έχει γεμίσει με απόβλητα και τη δική του μεριά, όπως διαφαίνεται στις φωτογραφίες που Σας κομίζω ως (σχετικά 03, 04, 05, 06, του σχετικού 08), συνεχίζοντας να τα διατηρεί εκεί, παρά την υπ’ αριθμόν 574/24-09-2020 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης της (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ) και παρκάρει με το μηχανάκι του και το όποιο αυτοκίνητο  χρησιμοποιεί στη δική μου μεριά. Τούτο δε πράττει μόνιμα ως ένδειξη επιβολής και πρόκλησης, παίζοντας με τα νεύρα μου και την ψυχολογική ηρεμία μου, κωλύοντας με μόνιμα στις καθημερινές μου δραστηριότητες.

Στις φωτογραφίες της 03-10-2020 που Σας κομίζω ως (Νέα σχετικά 10, 11, 12, 13) φαίνεται το απόβλητο γκρί αυτοκίνητο τύπου τζιπ, το μπλέ αυτοκίνητο και το τρακτέρ που ευρίσκοντο σε άλλη θέση, όπως φαίνονται στις φωτογραφίες  που Σας κομίζονται ως (σχετικά 08, 13, 14, 15, του σχετικού 08) να τα έχει τοποθετήσει μόνιμα σε αράδα και με τάξη δίπλα ακριβώς στην  ιδιοκτησία μου, με ξεκάθαρη πρόθεση να οικειοποιηθεί το χώρο μπροστά ακριβώς στην ιδιοκτησία μου. Έβγαλε τα απόβλητα σκουριασμένα κατάλοιπα των χορτοκοπτικών του, που σχημάτιζαν σωρό σκουπιδιών, όπως διαφαίνονται στις φωτογραφίες  που Σας κομίζονται ως (σχετικά 19, 23, 24, 25, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, του σχετικού 08) και μετέθεσε εκεί τα απόβλητα αυτοκίνητα του σε τάξη για να εδραιώσει δικαιώματα  εις βάρος μου σε ένα χώρο που είναι απέναντι από το μηχανουργείο του που διατηρεί στο κτιριακό μας συγκρότημα και σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα με ογδόντα μέτρα από αυτό, αποκλείοντας μου την πρόσβαση στην ιδιοκτησία μου από το πλαϊνό και βόρειο μέρος αυτής.

Στις φωτογραφίες της 03-10-2020 που Σας κομίζω ως (Νέα σχετικά 14 & 15) διαφαίνεται επιπρόσθετα  η ανωτέρω αναφερόμενη πρόθεση του να μου αποκλείσει την απρόσκοπτη πρόσβαση στην ιδιοκτησία μου και να δημιουργήσει δικαιώματα στον χώρο μου.

Στη φωτογραφία της 03-10-2020 που Σας κομίζω ως (Νέο σχετικό 16) διαφαίνεται η παραμονή των απόβλητων σκαφών που διατηρεί παρά την υπ’ αριθμόν 574/24-09-2020 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης της (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ) που του επιβλήθηκε ένεκα και αυτών, όπως διαφαίνεται στη φωτογραφία που Σας κομίζεται ως (σχετικό 22, του σχετικού 08).

Στη φωτογραφία της 03-10-2020 που Σας κομίζω ως (Νέο σχετικό 17) διαφαίνονται να παραμένουν στο χώρο τα απόβλητα αυτοκίνητα, παρά την  υπ’ αριθμόν 574/24-09-2020 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης της (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ) που του επιβλήθηκε ένεκα και αυτών, όπως διαφαίνεται στις φωτογραφίες που Σας κομίζονται ως (σχετικά 26 & 27, του σχετικού 08).

Στις φωτογραφίες της 03-10-2020 που Σας κομίζω ως (Νέα σχετικά 18, 19, 20, 21) διαφαίνονται νέα και παλιά απόβλητα του να παραμένουν στο χώρο κάνοντας κατάληψη αυτού, χωρίς να έχει και χωρίς να δύναται να έχει, τέτοιο δικαίωμα.

Ο αντίδικος μου δεν ‘’παίρνει από λόγια’’, με προκαλεί σε εξωτερίκευση της οργής μου και με εξωθεί κατά αυτού να αυτοδικήσω, προς τούτο και η καταφυγή μου στο Σεβαστό Δικαστήριο Σας.

 

Επειδή προσκομίζω και επικαλούμαι τα κάτωθι σχετικά έγραφα και φωτογραφίες:

 1. Η με αριθμό 2959 Α /30-06-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου κυρίου Σίμου Καρακόπουλου.
 2. Σχετικό 01:
  Το υπ’ αριθμόν 4047/2011 εκ του κτηματολογίου Ρόδου τοπογραφικό διάγραμμα της 84ΚΜΓΡ, όπου αποτυπώνεται η ιδιοκτησία μου (ΨΗ) & (Γ).
 3. Σχετικό 02:
  Το υπ’ αριθμόν 16068/11-08-2010 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Ρόδου Αγάπης Καλομοίρη – Χατζηδιάκου.
 4. Σχετικό 03:
  Η υπ’ αριθμόν 16228/03-12-2008 συμβολαιογραφική πράξη σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, της συμβολαιογράφου Ρόδου Κωνσταντίνας Δενδρινού – Κουτσούκου.
 5. Σχετικό 04, α΄:
  Η υπ’ αριθμόν 47/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
 6. Σχετικό 04, β΄:
  Το υπ’ αριθμόν 559/04-10-2017 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Ρόδου.
 7. Σχετικό 05:
  Φωτογραφία που κομίζεται ως σχετικό 05.
 8. Σχετικό 06:
  Ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο μου γνωστοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος ο αριθμός πρωτοκόλλου της καταγγελίας μου κατά του αντιδίκου μου.
 9. Σχετικό 07:
  Η από 14-05-2020 καταγγελία μου στο Τμήμα Περιβάλλοντος της ΠΝΑ κατά του αντιδίκου μου.
 10. Σχετικό 08:
  Τα σχετικά που συνοδεύουν την από 14-05-2020 καταγγελία μου στο Τμήμα Περιβάλλοντος της ΠΝΑ κατά του αντιδίκου μου.
 11. Σχετικό 09:
  Ηλεκτρονικό μήνυμα προς εμένα της Γραμματείας του Τμήματος Περιβάλλοντος της ΠΝΑ, (Το σωστό είναι: Γραφείο Περιφερειάρχη)  με το οποίο μου γνωστοποιεί τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρησης της καταγγελίας  μου κατά του αντιδίκου μου.
 12. Σχετικό 10:
  Αντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρησης, της καταγγελίας μου κατά του αντιδίκου μου, στο Δήμο Ρόδου.
 13. Σχετικό 11:
  Η υπ’ αριθμόν 335/18-06-2020 έκθεση αυτοψίας του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου, (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ.ΣΟΥ).
 14. Σχετικό 12:
  Το υπ’ αριθμόν 337/19-06-2020 διαβιβαστικό έγγραφο της έκθεσης αυτοψίας του Τμήματος Περιβάλλοντος της ΠΝΑ.
 15. Σχετικά 13, 14:
  Φωτογραφίες που κομίζονται ως σχετικά 13,  14.
 16. Σχετικά 15, 16, 17, 18:
  Φωτογραφίες που κομίζονται ως σχετικά 15, 16, 17, 18.
 17. Σχετικά 19, 20, 21, 22:
  Φωτογραφίες που κομίζονται ως σχετικά 19, 20, 21, 22.
 18. Σχετικό 23:
  Η από 16-10-2019 Αίτηση-Γνωστοποίηση προς την Αξιότιμη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.
 19. Σχετικό 24:
  Η υπ’ αριθμόν 738/16-06-2020 αίτηση μου προς τον Αξιότιμο Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου.
 20. Σχετικό 25:
  Η από 17-06-2020 Συμπληρωματική – Διευκρινιστική αίτηση μου προς τον Αξιότιμο Πρόεδρο Πρωτοδικών  Ρόδου.
 21. Σχετικά 26, 27, 28, 29:
  Φωτογραφίες που κομίζονται ως σχετικά 26, 27, 28, 29.
 22. Σχετικά 30, 31, 32:
  Φωτογραφίες που κομίζονται ως σχετικά 30, 31, 32.
 23. Νέο σχετικό 01:
  Η υπ’ αριθμόν 574/24-09-2020 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ).
 24. Νέο σχετικό 02:
  Το από 28-09-2020 διαβιβαστικό του Πίνακα Αποδεκτών της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης του Τμήματος Περιβάλλοντος της ΠΝΑ.
 25. Νέο σχετικό:03
  Το από 23-06-2020 ηλεκτρονικό μου μήνυμα προς αρμοδίους με το οποίο εφιστώ την προσοχή του (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ), για την καταγγελία μου κατά του αντιδίκου μου.
 26. Νέο σχετικό 04:
  Η από 14-07-2020 κλήση του Πταισματοδίκη Ρόδου για να εξεταστώ ως μάρτυρας σε ποινική υπόθεση κατά του αντιδίκου μου
 27. Νέο σχετικό 05:
  Το τοπογραφικό διάγραμμα της όμορης με την ιδιοκτησία μου 81 μερίδας γαιών Ρόδου.
 28. Νέα σχετικά 06, 07, 08, 09:
  Φωτογραφίες που κομίζονται ως Νέα σχετικά 06, 07, 08, 09.
 29. Νέα σχετικά 10, 11, 12, 13:
  Φωτογραφίες που κομίζονται ως Νέα σχετικά 10, 11, 12, 13.
 30. Νέα σχετικά 14, 15, 16, 17:
  Φωτογραφίες που κομίζονται ως Νέα σχετικά 14, 15, 16, 17.
 31. Νέα σχετικά 18, 19, 20, 21:
  Φωτογραφίες που κομίζονται ως Νέα σχετικά 18, 19, 20, 21.

Επειδή εξαιτίας του κινδύνου και του κατεπείγοντος και για την αποτροπή τυχόν περαιτέρω δυσάρεστων και επιβλαβών προς εμένα   καταστάσεων, πρέπει να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα.

Επειδή εν προκειμένω συντρέχει νόμιμη περίπτωση να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα υπό την μορφή της ρύθμισης κατάστασης, καθόσον υπάρχει επείγουσα περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος, όσον αφορά το δικαίωμα στην προσωπικότητα μου, στην υγεία μου, στην ηρεμία και ειρήνη μου, την αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας μου, ούτως ώστε να υποχρεωθεί ο καθού να παύσει να προσβάλλει την προσωπικότητα μου και να αμφισβητεί και επιβουλεύεται την ιδιοκτησία μου, με οιονδήποτε τρόπο και ειδικότερα:

 1. Να απαγορευτεί σε αυτόν να προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων την περιοχή των ακινήτων μου.
 2. Να απέχει από οιαδήποτε διαπροσωπική επικοινωνία μαζί μου είτε δια ζώσης, είτε δια τεχνολογικών μέσων (τηλεφώνου κ.α.).
 3. Να απαγορευθεί στον καθού να προσεγγίζει οποιοδήποτε περιουσιακό μου αγαθό.
 4. Να απομακρύνει τα απόβλητα, τα αυτοκίνητα και χορτοκοπτικά, δικά του η πελατών του και κάθε αντικείμενο που έχει εναποθέσει εφαπτόμενα και σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων από την ιδιοκτησία μου.
 5. Να μην ξανά εναποθέσει ποτέ στο χώρο αυτό κανένα αντικείμενο, δικό του η των πελατών του.
 6. Να απειληθεί κατά του καθού προσωπική κράτηση (6) μηνών και χρηματική ποινή 1.500 € για κάθε παράβαση του διατακτικού της απόφασης, άλλως να διατάξει το Δικαστήριο Σας, κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση του, μέτρο για την ρύθμιση της κατάστασης αυτής.

Επειδή όλοι οι ισχυρισμοί μου είναι νόμιμοι, βάσιμοι και αληθινοί, αποδεικνύονται δε από έγγραφα και μάρτυρες. 

 

Για τους λόγους αυτούς

Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μου .

Ζητώ

 

 1. Να γίνει δεκτό το παρόν σημείωμα μου.
 2. Να γίνει δεκτή η αίτηση μου.
 3. Να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα.
 4. Να υποχρεωθεί ο καθού, να συμμορφωθεί στα κάτωθι:
  1. Να απαγορευτεί σε αυτόν να προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων την περιοχή των ακινήτων μου.
  2. Να απέχει από οιαδήποτε διαπροσωπική επικοινωνία μαζί μου είτε δια ζώσης, είτε δια τεχνολογικών μέσων (τηλεφώνου κ.α.).
  3. Να απαγορευθεί στον καθού να προσεγγίζει οποιοδήποτε περιουσιακό μου αγαθό.
  4. Να απομακρύνει τα απόβλητα, τα αυτοκίνητα και χορτοκοπτικά, δικά του η πελατών του και κάθε αντικείμενο που έχει εναποθέσει εφαπτόμενα και σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων από την ιδιοκτησία μου.
  5. Να μην ξανά εναποθέσει ποτέ στο χώρο αυτό κανένα αντικείμενο, δικό του η των πελατών του.
  6. Να απειληθεί κατά του καθού προσωπική κράτηση (6) μηνών και χρηματική ποινή 1.500 € για κάθε παράβαση του διατακτικού της απόφασης, άλλως να διατάξει το Δικαστήριο Σας, κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση του, μέτρο για την ρύθμιση της κατάστασης αυτής.

   5. Να καταδικαστεί ο καθού στην δικαστική μου δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου μου δικηγόρου.

Ρόδος 12-10-2020

Ο αιτών                                             Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Θωμάς Χ. Σπανός                              Αναστάσιος Ε. Μπακαλούμας

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos