+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

Αγαπητοί αναγνώστες.
Ο αντίδικος μου κατέθεσε το από 27-05-2021 σημείωμα του στη γραμματέα του Πρωτοδικείου Ρόδου την 28-05-2021.
Επί αυτού κατέθεσα προσθήκη - αντίκρουση, γνώση της οποίας μπορείτε να λάβετε πατώντας και εδώ.
Τούτη θέτω στη διάθεση Σας και αυτούσια ως έχει κατωτέρω.

Ρόδος 24-06-2021

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.

.

.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ

(Αίτηση Ασφαλιστικών. Αριθμός Κατάθεσης: 256/26-06-2020)

Του Θωμά - Δημήτριου Χρήστου Σπανού, κατοίκου Ρόδου 5ο χλμ Λεωφόρος Ρόδου Λίνδου, επαγγέλματος εμπόρου με ΑΔΤ: ΑΗ950857, (ΑΦΜ: 027637336).

ΚΑΤΑ

 Του Γεώργιου Βονάκη, κατοίκου Ρόδου, επαγγέλματος μηχανικού αυτοκινήτων και χορτοκοπτικών, στο 5ο χλμ Λεωφόρος Ρόδου Λίνδου, (ΑΦΜ: 028230050).

___________________________***__________________________

Επί του από 28-05-2021 κατατεθειμένου σημειώματος στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, από τον αντίδικο μου, τα κάτωθι:

Αντίκρουση Σημειώματος αντίδικου:
Σχετικά με την αναφορά του αντίδικου μου ότι  δήθεν  δεν αναφέρω με ποιες φράσεις με εξυβρίζει και ότι δήθεν δεν αναφέρω ημερομηνίες και συγκεκριμένα περιστατικά,  σας παραπέμπω ενδεικτικά και μόνον στη 3η σελίδα της αίτηση μου.
Σχετικά με την αναφορά του αντίδικου μου ότι δήθεν δεν μου κλείνει την είσοδο του ακινήτου μου στο δημόσιο δρόμο με τα αυτοκίνητα  του και ότι αυτά είναι παρκαρισμένα μακριά από την είσοδο του κτιρίου μου, σας παραπέμπω σε όλες τις φωτογραφίες που κομίζω συνοδεία της αίτησης μου και του σημειώματος μου. 

Έτι περαιτέρω:
Ο αντίδικος μου αμετανόητα συνεχίζει στρουθοκαμηλίζοντας στην αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας μου με σκοπό να την ιδιοποιηθεί.
Όπως κατά συνθήκη πράττει και όπως έπραξε και παρουσία των αστυνομικών  που επιβλήθηκαν μεταξύ μας επεισοδίου στις 05-09-2019 και αναφέρω στην αίτηση μου και στο σημείωμα μου, διαδίδει ότι ο ακάλυπτος χώρος δίπλα ακριβώς στην οικοδομημένη ιδιοκτησία μου, τον οποίο έχω περιμαντρωμένο με συρματόπλεγμα, δεν είναι δικός μου, αλλά του δημοσίου.
Αυτό του το ανυπόστατο επιχείρημα ενισχύει  με το να αναφέρει ότι εναποθέτει αυτοκίνητα σε δημόσιο δρόμο.
Προσπαθεί να αποστρέψει την προσοχή του δικαστηρίου από τον αποκλεισμό της αδόμητης ιδιοκτησίας μου, την οποία προσπαθεί να οικειοποιηθεί αποκλείοντας την με τα απόβλητα του και διαδίδοντας ότι δεν είναι δική μου αλλά του δημοσίου.
Δεν υπάρχει δημόσιος χώρος εντός του κτιριακού μας συγκροτήματος, αλλά κοινόχρηστος χώρος των ιδιοκτητών σε αυτό.
Δεν υπάρχει δημόσιος χώρος στον οποίο εναποθέτει τα επί χρόνια προς δήθεν επισκευή αυτοκίνητα των πελατών του, τα οποία είναι κύρια χωρίς αριθμό και δεν θα έπρεπε να καταλαμβάνουν τον κοινόχρηστο χώρο του κτιριακού μας συγκροτήματος, δυσκολεύοντας μας όλους στις επαγγελματικές μας δραστηριότητες.
Σχετικά δε με το ότι δεν με έχει εξυβρίσει σας παραπέμπω, μεταξύ πολλών άλλων, στο αναφερόμενο μεταξύ μας επεισόδιο της 05-09-2019 όπου παρουσία των αστυνομικών με αποκάλεσε τρελό και μαλάκα και οι αστυνομικοί με ρώτησαν αν θέλω να του καταθέσω μήνυση  και αρνήθηκα καθώς έχω πολλά ανοιχτά δικαστικά μέτωπα και δεν θα ήθελα να προσθέσω και άλλα.
Όμως, μη έχοντας άλλη επιλογή οδηγήθηκα στη διαιτησία αντί της αυτοδικίας την οποία μανιωδώς επιδιώκει να μου εκμαιεύσει.
Κατά αυτό δε το επεισόδιο οι αστυνομικοί μου ζήτησαν να τους αποδείξω ότι η ιδιοκτησία την οποία μου έχει μόνιμα πλέον αποκλεισμένη ο αντίδικος μου με τα απόβλητα του είναι δική μου, πράγμα που και έπραξα επιδεικνύοντας τους το τοπογραφικό διάγραμμα και το συμβόλαιο του ακινήτου μου.
Όμως, η άνευ προηγουμένου εξώθηση του αντίδικου μου με οδήγησε στην από 14-05-2020 καταγγελία μου (σχετικό 07, της αίτησης μου) προς το Τμήμα Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου την  οποία κοινοποίησα αρμοδίως και για την οποία σχηματίστηκε η με αριθμό Α.Β.Μ.: Α2020/1839 Δικογραφία.
Στις φωτογραφίες της ημερομηνίας 30-05-2021 (σχετικό 01) φαίνεται καθαρά το κτίριο μου και δίπλα η αδόμητη περιμαντρωμένη  ιδιοκτησία μου την οποία μόνιμα έχει περικυκλωμένη ο αντίδικος μου, παρά όλα όσα έχουν προηγηθεί, διαδίδοντας ότι δεν είναι δική μου αλλά του δημοσίου.
Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να την ιδιοποιηθεί διαδίδοντας ότι είναι του δημοσίου, κάνοντας χρησικτησία το χώρο που είναι αυλή μου στα πλάγια της αδόμητης ιδιοκτησίας μου.
Προς τούτο έχει κάνει μόνιμη κατάληψη και της πρόσοψης της ιδιοκτησίας μου με μόνιμα παρκαρισμένα αυτοκίνητα όπως είναι η κόκκινη παλιά μερσεντές (σχετικό 01) και με αυτοκίνητα που συνεχώς εναλλάσσει αποκλείοντας μου να παρκάρω εγώ μπροστά στην  αδόμητη ιδιοκτησία μου και να αναγκάζομαι να παρκάρω μπροστά στο μαγαζί μου κλείνοντας με αυτό τον τρόπο αναγκαστικά τη δική μου είσοδο.
Όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που σας προσκομίζω με την αίτηση μου ως σχετικό 01 αυτής το κτίριο μου είναι χαρακτηρισμένο με το κεφαλαίο γράμμα (Γ)  και η αδόμητη ιδιοκτησία μου με τα κεφαλαία γράμματα (ΨΗ).
Ο χώρος που καταλαμβάνουν τα απόβλητα αυτοκίνητα που έχει σωρεύσει ο αντίδικος μου είναι στο όριο των 81 και 84 κτηματολογικών μερίδων γαιών Ρόδου. Είναι κοινόχρηστος χώρος του κτιριακού μας συγκροτήματος.
Δεν είναι ιδιοκτησία του Ιωάννη Μανουσέλη για να την παραχωρήσει στον αντίδικο μου.
Ως έχει και με αυτές τις συνθήκες αγόρασα το συγκεκριμένο ακίνητο, έχω τη δυνατότητα να το οικοδομήσω, καθώς έχω την ενδεικνυόμενη απόσταση των δέκα (10) μέτρων από το έτερο υφιστάμενο κτίριο.
Εάν ο αντίδικός μου αποκτήσει δικαιώματα από χρησικτησία εγώ δεν θα δύναμαι να οικοδομήσω πλέον την αδόμητη ιδιοκτησία μου με ότι αυτό συνεπάγεται και αυτό επιδιώκει.

Όσον αφορά το υπ’ αριθμόν 1690/2020 πληρεξούσιο που κομίζει ο αντίδικος μου ως σχετικό ένα (1) συνοδεία του σημειώματος του, τα κάτωθι:

 1. Δεν συγκεκριμενοποιεί τον συγκεκριμένο χώρο που ο αντίδικός μου έχει καταπατήσει πλάγια και έμπροσθεν τη ιδιοκτησίας μου, αλλά αναφέρεται σε τρις (3) διαφορετικές κτηματολογικές μερίδες στις οποίες ο Ιωάννης Μανουσέλης δεν έχει πλέον καμία ιδιοκτησία. Δεν του ανήκει κάτι σε αυτές για να τις δώσει να τις χρησιμοποιεί κάποιος τρίτος με τους όρους και τις προϋποθέσεις που σε αυτό αναφέρονται.
 2. Δεν αναφέρεται στη συγκεκριμένη συμβολαιογραφική πράξη από πού εκπορεύεται αυτή του η δυνατότητα για να παραχωρήσει τη συγκεκριμένη πληρεξουσιότητα στον αντίδικο μου. Δεν αναφέρεται δηλαδή βάση ποιών άλλων συμβολαιογραφικών πράξεων και τίτλων ιδιοκτησίας προέβηκε σε αυτή του την ενέργεια.
 3. Ο Ιωάννης Μανουσέλης αυτό θα το έκανε και για την Ακρόπολη.
 4. Το συγκεκριμένο διάτρητο και άνευ αντικειμένου ειδικό πληρεξούσιο συστάθηκε στις 02-10-2020 μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 255/15-05-2020 (σχετικά 06 – 12, της αίτησης μου) κατατεθειμένη καταγγελία μου στο Τμήμα Περιβάλλοντος, και με σκοπό να συνεχίσει να κάνει κατάληψη του χώρου ο αντίδικος μου με νέα απόβλητα του.

Όσον αφορά τις φωτογραφίες που κομίζει ο αντίδικος μου ως σχετικό 2 συνοδεία του σημειώματος του αυτές καταδεικνύουν επισταμένα το κτίριο μου και προς αποστροφή της προσοχής του Δικαστηρίου από την αδόμητη ιδιοκτησία μου την οποία αυτή συγκεκριμένα έχει αποκλείσει ο αντίδικος μου και αυτή κύρια επιβουλεύεται και σε αυτήν μου έχει αποκλείσει την  πρόσβαση, καθώς την έχει περικυκλώσει με νέα απόβλητα του.  

Αντίκρουση ένορκης κατάθεσης Ιωάννη Μανουσέλη.
Ο συγκεκριμένος μάρτυρας πρωτίστως έχει κριθεί δικαστικά ως ψευδομάρτυρας δια της υπ’ αριθμόν 2346/29-09-2010 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  Ρόδου και όχι μόνον.
Η ενέργειά του δε αυτή, να ψευδομαρτυρεί δηλαδή, είναι μια συνήθης πρακτική του και γίνετε αλληλέγγυα και κατ’ εξακολούθηση, προς όμοιους του, (σχετικό 02).
Δευτερευόντως βαρύνεται με απάτες που διαπράττει μακροχρόνια εις βάρος της κοινωνίας της Ρόδου, όπως προκύπτει, ενδεικτικά και μόνον αναφερόμενος, από την υπ’ αριθμόν 3651/2002 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, (σχετικό 03).
Έτι περαιτέρω:
Ο συγκεκριμένος μάρτυρας διαπράττει απάτη και επίκαιρα με την ανωτέρω αναφερόμενη και προσκομιζόμενη ως σχετικό ένα (1) του σημειώματος του,  υπ’ αριθμόν 1690/2020 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Ηλία Ν. Ζωίδη που κομίζει ο αντίδικος μου για να παρουσιάσει δήθεν νόμιμη την κατάληψη που έχει κάνει στον κοινόχρηστο χώρο των ιδιοκτησιών μας προσβλέποντας στην ιδιοποίηση του δια χρησικτησίας.
Ο Ιωάννης Μανουσέλης  δεν έχει κανένα δικαίωμα να πράξει τούτο, καθώς δεν έχει ιδιοκτησία πλέον στις 81, 84 και 85 κτηματολογικές μερίδες γαιών Ρόδου όπου οι ιδιοκτησίες μας, τις οποίες απαξιώνει και επιβουλεύεται ο αντίδικος μου, κωλύοντας τις επαγγελματικές δραστηριότητες όλων μας.
Ο συγκεκριμένος δε μάρτυρας επιδίδεται σε συνδυασμό με τον αντίδικό μου στην απόσπαση της προσοχής του δικαστηρίου από την παράνομη κατάληψη του καθώς καταδεικνύουν αμφότεροι την οικοδομημένη ιδιοκτησία μου και όχι την αδόμητη την οποία έχει αποκλείσει ο αντίδικός μου τοποθετώντας πέριξ αυτής τα απόβλητα του.
Τούτο πράττουν καταδεικνύοντας τη οικοδομημένη ιδιοκτησία μου η οποία πράγματι δεν έχει πλάγια είσοδο αλλά είναι όμορη με την αδόμητη την οποία μου έχει αποκλείσει ο αντίδικος μου, όπως ξεκάθαρα φαίνεται στις φωτογραφίες που κομίζω με την αίτηση μου και τις προτάσεις μου.
Όσο δε για την αναφορά του ότι οι δικοί μου μάρτυρες κατέθεσαν ένεκα εκφοβισμού μου, κρίνοντας κυριολεκτικά εξ ιδίων τα αλλότρια, σας παραπέμπω στην ένορκη κατάθεση του μάρτυρα μου κυρίου Παύλου Σπυρίδη ο οποίος καταλήγει σε αυτήν:
«Βοηθείστε μας σας παρακαλώ γιατί κάθε μέρα τσακωνόμαστε».

Σχετικά με την αναφορά και των δύο μαρτύρων, προς αποστροφή της προσοχής του Σεβαστού Δικαστηρίου Σας, από την πραγματική αιτία για την συμπεριφορά και την κατάληψη του αντίδικου μου, για την οποία αμύνομαι προσφεύγοντας Ενώπιον Σας, ότι δηλαδή αυτό γίνετε επειδή έπαψε να με βοηθάει οικονομικά, αυτό έχει υπέρ εκμεταλλευτεί  από τον αντίδικο μου και τους μάρτυρες του, καθόσον:
Ο αντίδικος μου με τον μάρτυρα του Ιωάννη Μανουσέλη μου έχουν κάνει τα μύρια όσα και τους υπομένω μακροχρόνια και προσφεύγω στη Δικαιοσύνη για να μην αυτοδικήσω και καταστώ υπόλογος.
Ένεκα των όλων όσων κατά εμού έχουν πράξει μακροχρόνια, με έχουν φέρει σε αδυναμία διαβίωσης, και η υποβόσκουσα και όχι εκδηλωμένη συμπεριφορά του αντίδικου μου με έφερε σε έκφραση της οργής μου στις 05-09-2019 όπου και έστειλε τον αδελφό του να μαζέψει νερά από το οικόπεδο μου το οποίο επιβουλεύεται   ο αντίδικος μου. Όταν τον ρώτησα τι κάνει μέσα στην  ιδιοκτησία μου είπε ότι ο αδελφός του τον έστειλε. Ρώτησα τον αντίδικο μου γιατί είπε στον αδελφό του να καταπατήσει την ιδιοκτησία μου και να μαζέψει τα νερά μου είπε ότι εγώ του το είπα, προσπαθώντας να με βγάλει και τρελό από πάνω. Τότε το αίμα μου ανέβηκε στο κεφάλι μου και αυτοδίκησα μαζεύοντας τα απόβλητα του και τα τοποθέτησα στη δική του μεριά ελευθερώνοντας τη δική μου.
Του επεισοδίου επιλήφθηκε η αστυνομία στον οποίο είπε να βγάλει τα απόβλητα του από την  μεριά μου. Μόλις οι αστυνομικοί έφυγαν τα ξανά τοποθέτησε στη μεριά μου και πάλι.
Πριν από αυτή την εκδήλωση φανερά πλέον των προθέσεων του, ενέδιδα στην λυκοφιλία του και αρκετές φορές προς το τέλος του  μήνα με δάνειζε άλλες φορές 20€ η 40€ η μέχρι και 100€ τα οποία στην αρχή του μήνα πάντα επέστρεφα.
Κατά την διάρκεια του επεισοδίου ο υιός του έκανε θέμα για τα δανεικά που μου έδινε και τον προκάλεσα ενώπιον όσων παρίστατο  να πει αν του οφείλω τίποτα.
Τότε  είπε ότι δεν του οφείλω, καθώς πάντα μετά από λίγες ημέρες του τα επέστρεφα.
Ο αντίδικος μου αρεσκόταν με την κατάσταση πενίας στην οποία με έχει οδηγήσει με τις συκοφαντίες του, τις καταπατήσεις του και τις ανάρμοστες συμπεριφορές του και με δάνειζε για να του οφείλω και χάρη και να μην αντιδρώ στα κατά εμού δρώμενα του.

Επανερχόμενος στον μάρτυρα Ιωάννη Μανουσέλη, θέτω Ενώπιον Σας, σχετικά με την πρόσφατη δράση του, τα όσα διενήργησε κατά εμού σε συνδυασμό με τον αντίδικο μου και στόχο την ιδιοκτησία μου την οποία επιβουλεύονται αμφότεροι, ως κατωτέρω:
Η γενεσιουργός αιτία όλων όσων μακροχρόνια διαδραματίζονται κατά εμού στο κτιριακό μας συγκρότημα, οφείλονται κύρια στο αυθαίρετο και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέο κτίριο της όμορης της ιδιοκτησίας μου 80Α Κτηματολογικής Μερίδας Γαιών Ρόδου, όπως αυτό φαίνεται ως γιαπί στο βάθος των φωτογραφιών που σας κομίζω ως (σχετικό 01) και την πανοραμική φωτογραφία αποσπάσματος από τους χάρτες του Εθνικού Κτηματολογίου που Σας κομίζω ως (σχετικό 04)
Σε αυτό το κτίριο είναι συνιδιοκτήτης ο μάρτυρας του αντίδικου μου Ιωάννης Μανουσέλης, η ιδιοκτησία του οποίου είναι προσημειωμένη όπως αυτά αμφότερα διαπιστώνονται από το υπ’ αριθμό 1600/2009 (σχετικό 05) Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας της όμορης, στη δική μου ιδιοκτησία,  80Α Κτηματολογικής Μερίδας Γαιών Ρόδου, όπου το αυθαίρετο κτίριο με την υπ’ αριθμόν 246/98 (σχετικό 06) ληγμένη οικοδομική άδεια από τις 24-06-2006, όπως αυτό προκύπτει από το σώμα αυτής και το υπ’ αριθμόν 2440/27-05-2013 (σχετικό 07) έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Ρόδου.
Η συγκεκριμένη οικοδομική άδεια αδυνατεί αναθεώρησης και επανέκδοσης όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμόν 1301/06-04-2015 (σχετικό 08) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.   
Μοναδική διέξοδο νομιμοποίησης και έκδοσης οικοδομικής αδείας στο συγκεκριμένο κτίριο προσφέρει η όμορη αδόμητη ιδιοκτησία μου, όπως προκύπτει από τη μία εκ των πολλών τεχνικών εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης που κατέχω του αρχιτέκτονα μηχανικού κυρίου Νίκου Σαββόπουλου, (σχετικό 09) και του σχεδιαγράμματος που την συνοδεύει (σχετικό 10)

Όπως εκθέτω στην αίτηση μου, ένεκα της αποθράσυνσης  του αντίδικου μου, καθώς δεν κατέστη δυνατόν να συνετιστεί  παρά τις μέχρι τότε καταγγελίες σε Αστυνομία και Εισαγγελία των γειτόνων μου, προέβηκα στην με αριθμό κατάθεσης 255/15-05-2020 (σχετικά 06 – 12, της αίτησης μου) καταγγελία μου προς το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου (σχετικά 07 & 08 της αίτησης μου).
Ένεκα αυτής σχηματίστηκε αυτεπάγγελτα η με Α.Β.Μ.: Α2020/1839 δικογραφία κατά του αντίδικου μου, ένεκα της οποίας κατέθεσα Ενώπιον του Πταισματοδίκη Ρόδου το από 16-10-2020 υπόμνημα μου στις 15-10-2018 (σχετικό 11).
Προφανώς ένεκα της καταγγελίας μου, στις 06-06-2020 ο μάρτυρας Ιωάννης Μανουσέλης με τον αντίδικο μου προέβησαν σε μερικό καθαρισμό των μπαζών και μερικών αποβλήτων που υπήρχαν στο χώρο που έχει κάνει κατάληψη ο αντίδικος μου.
Τούτο έπραξαν για να καταδείξουν ότι ο χώρος είναι ιδιοκτησία του Ιωάννη Μανουσέλη και για να εμπλέξουν εμένα σε μια περιπέτεια με προπηλακισμούς και ψευδομαρτυρίες που είχαν αποτέλεσμα την παράνομη φυλάκιση μου για μια μέρα και με ένα στημένο συμβάν όπως εκθέτω στην  από 12-06-2020 (σχετικό 12)  κατατεθειμένη έγκληση μου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
Ένεκα της ψευδούς έγκλησης κατά εμού του μάρτυρα του αντίδικου μου Ιωάννη Μανουσέλη σχηματίστηκε κατά εμού η με Α.Β.Μ.: 2020/2184 δικογραφία για την οποία ο αντίδικος μου ψευδομαρτύρησε στις 14-09-2020 (σχετικό 13) στο Πταισματοδικείο Ρόδου.
Ένεκα αυτής της ψευδομαρτυρίας του αντίδικου μου κατέθεσα την από 29-10-2020 (σχετικό 14) εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου έγκληση μου.

Όλα όσα εκτίθενται στην παρούσα Προσθήκη – Αντίκρουση μου και διαδραματίζονται μακροχρόνια κατά εμού, έχουν γενεσιουργό αιτία την νομιμοποίηση του αυθαίρετου  και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέου κτιρίου (σχετικά 01  &  04-08) της όμορης της ιδιοκτησίας μου 80Α ΚΜΓΡ, στο οποίο ο μάρτυρας του αντίδικου μου Ιωάννης Μανουσέλης είναι συνιδιοκτήτης και η ιδιοκτησία του είναι προσημειωμένη από έτερο συνιδιοκτήτη του.
Η μακροχρόνια λοιπόν, το λιγότερο που θα μπορούσα να εκφραστώ απρεπής συμπεριφορά του αντίδικου μου, κατά εμού, έχει σκοπό  να με κάνει να αγανακτήσω, να οργιστώ και να αυτοδικήσω για να καταστώ  υπόλογος Ενώπιον Εισαγγελικών και Δικαστικών Αρχών και προς τούτο με εξωθεί στα άκρα αποκλείοντας με από την ιδιοκτησία μου για την οποία έχω υποστεί τα πάνδεινα και για να την αποκτήσω και για να την διασώσω.
Η μακροχρόνια δε επιδίωξη του, χρησιμοποιώντας απόβλητα, να αποκτήσει δικαιώματα στον κοινόχρηστο χώρο του κτιριακού μας συγκροτήματος, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό της αδόμητης ιδιοκτησίας μου, για την οποία διαδίδει ότι είναι του δημοσίου, είναι για να την  οικειοποιηθεί και να διασφαλίσει την νομιμοποίηση του αυθαίρετου και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέου κτιρίου της 80Α ΚΜΓΡ, με την ληγμένη και αδυνατούσα αναθεώρησης και επανέκδοσης της 246/98 (σχετικό 06) οικοδομικής άδειας του κτιρίου στο οποίο είναι συνιδιοκτήτης ο ψευδομάρτυρας του Ιωάννης Μανουσέλης.
Ως εκ των ανωτέρω, μα και γενικότερα όσα εκθέτω στο παρόν και προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα με αυτό σχετικά έγγραφα η καταφυγή μου στο Σεβαστό Δικαστήριο Σας είναι   αδήριτη ανάγκη  προς αποφυγή έκφρασης της οργής, αν όχι εμού,  των γειτόνων μου.
Ο ένας δε εκ των οποίων πήρε το θάρρος να καταθέσει τη μαρτυρία του, ο κύριος Παύλος Σπυρίδης  Σας παρακαλεί,  διά αυτής,  να μας βοηθήσετε.

Αντίκρουση ένορκης κατάθεσης Σάββα Καλαεντζή.
Ο συγκεκριμένος μάρτυρας αναφέρεται και αυτός στα αρκετές φορές δανεικά με τα οποία με εξυπηρετούσε ο αντίδικος μου και όχι για πολλά χρόνια όπως αναφέρει, με τρόπο ώστε να υπονοεί ότι δεν του επέστρεφα τα δανεικά για λίγες μέρες που με εξυπηρετούσε στα πλαίσια όπως ανωτέρω έχω αναφέρει ώστε να μην αντιδρώ στα μακροχρόνια κατά εμού δρώμενα του, τα οποία υπερέβη σε βαθμό που δεν άντεξα άλλο και αντέδρασα στις 05-09-2019, όπου και το επεισόδιο του οποίου επιλήφθηκε η αστυνομία.
Δανεικά για λίγες ημέρες μου έδινε και του τα επέστρεφα πάντα και όχι όπως αφήνει να εννοηθεί ότι δεν του τα επέστρεφα και να ενισχύει την εκδοχή  αυτή  και ο αντίδικος μου λέγοντας ψέματα και προς απαξίωση μου δεξιά και αριστερά ότι με τάιζε και με πότιζε.
Ο ίδιος μάρτυρας αναφέρει ότι παρκάρει στο δρόμο απέναντι από το μηχανουργείο του αντίδικου μου.
Δεν υπάρχει δρόμος δημόσιος για να παρκάρει απέναντι από το μηχανουργείο του αντίδικου μου. Απέναντι από το μηχανουργείο του αντίδικου μου είναι η ιδιοκτησία μου και όταν έρχεται ο συγκεκριμένος μάρτυρας να πηγαίνει να παρκάρει μπροστά στο μηχανουργείο που επισκέπτεται και όχι μπροστά στην  ιδιοκτησία μου, στερώντας την πρόσβαση μου σε αυτήν και να καταλαμβάνει το χώρο όπου σταθμεύω το  δικό μου αυτοκίνητο.
Αναφέρει δε ότι δεν του έκανα ποτέ παρατήρηση για αυτή του την ενέργεια. Σε κανέναν απολύτως δεν έχω κάνει παρατήρηση, καθώς οι επισκέπτες στο κτιριακό μας συγκρότημα δεν ευθύνονται  για το γεγονός ότι παρκάρουν στη δική μου μεριά, αφού δεν μπορούν να παρκάρουν στη μεριά του  αντίδικου μου ο οποίος έχει σωρεύσει σε αυτήν πλήθος αποβλήτων και εμμένει στην ενέργεια του αυτή χωρίς να τα αποσύρει, ώστε να ελευθερωθεί ο χώρος του και να παρκάρουν οι επισκέπτες του μπροστά στο δικό του μηχανουργείο.
Επί πλέον οι επισκέπτες στο κτιριακό μας συγκρότημα, έρχονται για λίγο και φεύγουν ενώ ο αντίδικος μου έχει κάνει κατάληψη του χώρου με απόβλητα με σκοπό την απαξίωση των ιδιοκτησιών μας και την καταπάτηση του κοινόχρηστου χώρου μας στον οποίο θα μπορούσαν να παρκάρουν οι επισκέπτες του κτιριακού μας συγκροτήματος και πελάτες μας και όχι να καταλαμβάνουν τον κοινόχρηστο χώρο τα απόβλητα του αντίδικου μου.
Αναφέρεται και ο συγκεκριμένος μάρτυρας στο ότι του έχει παραχωρήσει το χώρο επίσημα ο Μανουσέλης σε συμβολαιογράφο, κάτι που ως ανωτέρω αναφέρω και καταδεικνύω και αποδεικνύω δεν έχει κανένα τέτοιο δικαίωμα να πράξει.

Επειδή ο αντίδικος μου κάλεσε προς υποστήριξη των θέσεων του δύο μάρτυρες ο ένας εκ των οποίων, ο Ιωάννης Μανουσέλης, πλέον όλων των άλλων που τον βαρύνουν , έχει κριθεί δικαστικά ως ψευδομάρτυρας και αμφότεροι είναι επισκέπτες στο κτιριακό μας συγκρότημα στο οποίο όλοι όσοι δραστηριοποιούμαστε σε αυτό, μεταξύ των οποίων και οι μάρτυρες μου,  υποκείμεθα όλοι μας της ανάρμοστης, επιβλητικής και ασεβούς συμπεριφοράς του αντίδικου μου, εν αντιθέσει με εκείνους.

Επειδή κομίζω συνοδεία της παρούσης τα κάτωθι αναφερόμενα δέκα τέσσερα (14) σχετικά ντοκουμέντα:

 1. Τέσσερις (4) φωτογραφίες της περιοχής όπου το κτίριο μου, το οικόπεδο μου και η κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν και πλάγια της αδόμητης ιδιοκτησίας μου, (σχετικό 01).
 2. Η από 01-03-2012 αίτηση μου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, όπου αναφέρω την υπ’ αριθμόν 2346/2010 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου που αφορά τον μάρτυρα Ιωάννη Μανουσέλη, (σχετικό 02).
 3. Η υπ’ αριθμόν 3651/2002 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, που αφορά τον μάρτυρα του αντίδικου μου Ιωάννη Μανουσέλη, (σχετικό 03).
 4. Απόσπασμα του Εθνικού Κτηματολογίου όπου αποτυπώνεται δορυφορικά το αυθαίρετο κτίριο της 80Α ΚΜΓΡ συνιδιοκτησίας του μάρτυρα του αντίδικου μου Ιωάννη Μανουσέλη, (σχετικό 04).
 5. Το υπ’ αριθμόν 1600/2009 Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας της 80Α ΚΜΓΡ από το οποίο προκύπτει ότι ο μάρτυρας του αντίδικου μου είναι συνιδιοκτήτης του αυθαίρετου κτιρίου που υφίσταται σε αυτήν, (σχετικό 05).
 6. Το σώμα της υπ’ αριθμόν 246/98 οικοδομικής άδειας, (σχετικό 06).
 7. Το υπ’ αριθμόν 2440/27-05-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Ρόδου, (σχετικό 07).
 8. Το υπ’ αριθμόν 1301/06-04-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, (σχετικό 08).
 9. Η τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης του αρχιτέκτονα μηχανικού κυρίου Νίκου Σαββόπουλου, (σχετικό 09).
 10. Το σχεδιάγραμμα που συνοδεύει την ανωτέρω αναφερόμενη τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης, (σχετικό 10).
 11. Η από 15-10-2018 κατάθεση μου στο Πταισματοδικείο Ρόδου, συνοδεία του υπομνήματος μου που κατέθεσα, (σχετικό 11).
 12. Η από 12-06-2020 εγχειρισμένη, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, έγκληση μου κατά και του μάρτυρα του αντίδικου μου Ιωάννη Μανουσέλη, (σχετικό 12).
 13. Η από 14-09-2020 ψευδής ένορκη κατάθεση του αντίδικου μου στο Πταισματοδικείο Ρόδου, (σχετικό 13).
 14. Η από 29-10-2020 εγχειρισμένη, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, έγκληση μου κατά και του αντίδικου μου, (σχετικό 14).

Επειδή όλοι οι ισχυρισμοί μου είναι νόμιμοι, βάσιμοι και αληθινοί, αποδεικνύονται δε από έγγραφα και μάρτυρες. 

Για τους λόγους αυτούς
Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μου .

Ζητώ

 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα προσθήκη – αντίκρουση μου.
 2. Να γίνει δεκτό το επί έδρας κατατεθειμένο σημείωμα μου.
 3. Να γίνει δεκτή η αίτηση μου.
 4. Να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα.
 5. Να υποχρεωθεί ο καθού, να συμμορφωθεί στα κάτωθι:
 • Να απαγορευτεί σε αυτόν να προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων την περιοχή των ακινήτων μου.
 • Να απέχει από οιαδήποτε διαπροσωπική επικοινωνία μαζί μου είτε δια ζώσης, είτε δια τεχνολογικών μέσων (τηλεφώνου κ.α.).
 • Να απαγορευθεί στον καθού να προσεγγίζει οποιοδήποτε περιουσιακό μου αγαθό.
 • Να απομακρύνει τα απόβλητα, τα αυτοκίνητα και χορτοκοπτικά, δικά του η πελατών του και κάθε αντικείμενο που έχει εναποθέσει εφαπτόμενα και σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων από την ιδιοκτησία μου.
 • Να μην ξανά εναποθέσει ποτέ στο χώρο αυτό κανένα αντικείμενο, δικό του η των πελατών του.
 • Να απειληθεί κατά του καθού προσωπική κράτηση (6) μηνών και χρηματική ποινή 1.500 € για κάθε παράβαση του διατακτικού της απόφασης, άλλως να διατάξει το Δικαστήριο Σας, κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση του, μέτρο για την ρύθμιση της κατάστασης αυτής.
 1. Να καταδικαστεί ο καθού στην δικαστική μου δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου μου δικηγόρου.

                                                      Ρόδος 01-06-2021

                                                                          Ο αιτών                                              Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
                                                                          Θωμάς Χ. Σπανός                               Αναστάσιος Ε. Μπακαλούμας

SpTh Ypografi 180x122

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos