+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

Αγαπητοί αναγνώστες.
Η με αριθμό κατάθεσης 256/26-06-2020 αίτηση ασφαλιστικών μου κατά του Γεωργίου Βονάκη αρχικά προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά την δικάσιμο της 12-10-2020 όπου και αναβλήθηκε μετά από αίτημα του αντίδικου μου, διά του δικηγόρου του.
Νέα δικάσιμος ορίστηκε η 15-12-2020 όπου και κατά αυτήν δεν εκφωνήθηκε λόγω των έκτακτων δημιουργούμενων συνθηκών της πανδημίας covid-19.
Διά της με αριθμό κατάθεσης 342/23-03-2021 διαδικτυακά απεσταλμένης αίτησης του δικηγόρου μου Αναστάσιου Μπακαλούμα προς τον  Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου προσδιορίστηκε εκ νέου η συζήτηση της αίτησης μας κατά την δικάσιμο της 25-05-2021 όπου και συζητήθηκε, παρά το επίμονο αίτημα του αντίδικου μου για νέα αναβολή διά του δικηγόρου του.
Επί έδρας ο δικηγόρος μου Αναστάσιος Μπακαλούμας κατέθεσε το σημείωμα μας, το οποίο είχε πλέον ανανεωθεί και εμπλουτιστεί με τα νέα πεπραγμένα του αντίδικου μου, γνώση των οποίων μπορείτε να λάβετε κατωτέρω, καθώς Σας το παραθέτω αυτούσιο ως έχει.

Ρόδος 23-06-2021

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Του Θωμά - Δημήτριου Χρήστου Σπανού, κατοίκου Ρόδου 5ο χλμ Λεωφόρος Ρόδου Λίνδου, επαγγέλματος εμπόρου με ΑΔΤ: ΑΗ950857, (ΑΦΜ: 027637336).

ΚΑΤΑ

 Του Γεώργιου Βονάκη, κατοίκου Ρόδου, επαγγέλματος μηχανικού αυτοκινήτων και χορτοκοπτικών, στο 5ο χλμ Λεωφόρος Ρόδου Λίνδου, (ΑΦΜ: 028230050).

___________________________***__________________________

Φέρεται για συζήτηση Σήμερα Ενώπιον Σας η με αριθμό κατάθεσης 256/26-6-2020 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (Ρύθμιση Κατάστασης) κατά του αντίδικου μου, η οποία έχει κοινοποιηθεί νομίμως και εμπροθέσμως, όπως αποδεικνύεται από την υπ’ αριθμόν 2959Α/30-06-2020 έκθεση επίδοσης  του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου κυρίου Σίμου  Καρακόπουλου, η οποία Σας κομίζεται πρώτη στον κατάλογο τον σχετικών με αρίθμηση σχετικού ένα (1)  και επί της οποίας επάγομαι και επικαλούμαι, εκθέτοντας επιπροσθέτως τα ακόλουθα:

Ο αντίδικος μου είναι ανεπίδεκτος διά λόγου συμμορφώσεως, προς τούτο και η καταφυγή μου στο Σεβαστό Δικαστήριο Σας, όπως είναι ακόμη ανεπίδεκτος συμμόρφωσης και προς τις δημόσιες αρχές, προς τις οποίες εκδηλώνει απείθεια, όπως προκύπτει από την σχετική αναφορά περί τούτου στην με αριθμό πρωτοκόλλου 574/24-09-2020 (Νέο σχετικό 01) Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης του  Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ).

Τούτη η απείθεια του προς τις δημόσιες αρχές αναφέρεται και περιγράφεται στα εδάφια  § 11, 12, 15,  της ανωτέρω αναφερομένης Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, την οποία προσπάθησε στρουθοκαμηλίζοντας να υπεκφύγει.
Προς τούτο:
Κατά την §11 δεν παρέλαβε την έκθεση αυτοψίας του (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ).
Κατά την §12 η έκθεση αυτοψίας του (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ) του επιδόθηκε με κλητήρα.
Κατά την §15 δεν τήρησε τις προθεσμίες παροχής των απόψεων του.

Τούτη δε η ανωτέρω Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης διαβιβάστηκε αρμοδίως, ως αναφέρεται στον με αριθμό πρωτοκόλλου 574/28-09-2020 (Νέο σχετικό 02) Πίνακα Αποδεκτών, του Τμήματος Περιβάλλοντος της ΠΝΑ.

Επειδή προσωπικά γνωρίζω το ποιόν του αντιδίκου μου, ο οποίος με ταλαιπωρεί πολλά χρόνια με πράξεις, που αρκετές είναι και ανείπωτες, επέστησα την προσοχή του  Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), διά του από 23-06-2020 (Νέο σχετικό 03) αποσταλμένου  ηλεκτρονικού μηνύματος μου, με σκοπό να επιτελέσει το καθήκον της, ώστε να μην χρειαστεί να επανέλθω για τις ίδιες καταγγελλόμενες κατά εμού πράξεις του αντιδίκου μου.  

Παρά τα ανωτέρω.
Παρά  την καταγγελία μου στο Τμήμα Περιβάλλοντος της ΠΝΑ που σας κομίζω ως αναπόσπαστο περιεχόμενο της αίτησης μου Ενώπιον Σας, ως (σχετικά 07 & 08).
Παρά την κοινοποίηση της καταγγελίας μου στον Περιφερειάρχη (σχετικό 09), τον Δήμαρχο (σχετικό 10) και την Αξιότιμη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, η οποία και σχημάτισε αυτεπάγγελτα την με ΑΒΜ: Α2020/1839 δικογραφία για την οποία διατάχθηκε η ΠΕ 200/2020 (Νέο σχετικό 04).

Ο αντίδικός μου, δεν συμμορφώνεται και αυξανόμενα σταδιακά συνεχίζει να με ενοχλεί και να με προκαλεί. Επιπρόσθετα  να αμφισβητεί και να επιβουλεύεται την ιδιοκτησία μου, όπως προκύπτει από τα κατωτέρω φωτογραφικά ντοκουμέντα.

Προς κατανόηση του σκοπού που επιδιώκει ο αντίδικός μου, πρέπει να τεθούν υπόψη του Σεβαστού Δικαστηρίου Σας, τα ακόλουθα:

Η ιδιοκτησία μου (ΨΗ) που είναι εγγεγραμμένη στην εταιρεία μου «ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ» (σχετικό 02) αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της 84 Κτηματολογικής Μερίδας Γαιών Ρόδου στην οποία υφίσταται (σχετικό 01).
Όπως διαφαίνεται συνδυαστικά και από το τοπογραφικό διάγραμμα της όμορης 81 ΚΜΓΡ (Νέο σχετικό 05), έχω την απαιτούμενη απόσταση από τα  κτίρια της όμορης 81 ΚΜΓΡ, για να οικοδομήσω νόμιμα την ιδιοκτησία μου.

Ο αντίδικός μου με τα απόβλητα που έχει συσσωρεύσει και δεν απομακρύνει, παρά όλα όσα ανωτέρω εκτίθενται, επιχειρεί να οικειοποιηθεί και να εδραιώσει δικαιώματα στον χώρο έμπροσθεν και πλάγια της ιδιοκτησίας μου, με απώτερο σκοπό να μην δυνηθώ να οικοδομήσω.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες επιδιώξεις του μη συμμορφούμενου αντίδικου μου, δηλαδή της οικονομικής και βιολογικής εξόντωσης μου και της οικειοποίησης του χώρου έμπροσθεν και πλάγια της ιδιοκτησίας μου προκύπτουν από τα κάτωθι φωτογραφικά ντοκουμέντα.

Στη φωτογραφία που Σας κομίζω ως (Νέο σχετικό 06) στις 18-08-2020 φαίνεται να μου έχει αποκλείσει και πάλι το αυτοκίνητο μου. Είναι μια συνηθισμένη κατάσταση αυτή που συνεχίζεται και που αποτυπώνω σε φωτογραφίες μόνο εκείνες που κρίνω πολύ προκλητικές, όπως η συγκεκριμένη η οποία έγινε σε ώρα που γνώριζε ότι θα έφευγα με το αυτοκίνητο μου και προς τούτον ακριβώς τον λόγο με έκλεισε με αυτοκίνητο συνεργάτης του και χρειάστηκε να επιστρατεύσω την υπομονή και καρτερία μου για να απεγκλωβιστώ, καθώς καθόταν απέναντι και παρακολουθούσε χαιρέκακα να δει την αντίδραση μου για την συγκεκριμένη ενέργεια επισκέπτη του, ο οποίος καθυστέρησε επισταμένα και προκλητικά να με απεγκλωβίσει.

Στη φωτογραφία που Σας κομίζω ως (Νέο σχετικό 07)  στις 05-09-2020 φαίνεται να επισκευάζει αυτοκίνητο πελάτη του στη δική μου μεριά, έχοντας πάλι αποκλείσει το αυτοκίνητο μου, καθώς τον δικό του χώρο, ακόμη και σήμερα, καταλαμβάνουν τα απόβλητα που έχει σωρεύσει στην αυλή του, όπως διαφαίνεται στις φωτογραφίες, που Σας κομίζω ως (σχετικά 03, 04, 05, 06, του σχετικού 08), της αίτησης μου.

Στη φωτογραφία της ημερομηνίας 30-08-2020 που Σας κομίζω ως (Νέο σχετικό 08) φαίνεται το αυτοκίνητο που είχε κατά τον έλεγχο του  (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ) στη θέση που διαφαίνεται στην φωτογραφία που Σας κομίζω με την αίτησή μου ως (σχετικό 08, του σχετικού 08) και ισχυρίστηκε προκλητικά ενώπιον του (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ), κατά την αυτοψία που διενήργησε στις 28-05-2020, ότι το έχει προς επισκευή  δέκα χρόνια, να το έχει μεταθέσει  μόνιμα δίπλα ακριβώς στην ιδιοκτησία μου, με σκοπό να δημιουργήσει δικαιώματα χρησικτησίας σε έναν χώρο που είναι, όπως διαφαίνεται από το τοπογραφικό (σχετικό 01) ένας τριγωνικός  χώρος της 84ΚΜΓΡ μπροστά και εφαπτόμενος στην ιδιοκτησία μου, δημιουργώντας μου μελλοντικά, συνθήκες αδυναμίας οικοδόμησης της.

Στη φωτογραφία της ημερομηνίας 01-09-2020 που Σας κομίζω ως (Νέο σχετικό 09) φαίνεται το μηχανάκι του να το έχει τοποθετήσει στην δική μου μεριά, κάτι που είναι μια συνήθης και μόνιμη ενέργεια του. Ο αντίδικος μου έχει γεμίσει με απόβλητα και τη δική του μεριά, όπως διαφαίνεται στις φωτογραφίες που Σας κομίζω ως (σχετικά 03, 04, 05, 06, του σχετικού 08), συνεχίζοντας να τα διατηρεί εκεί, παρά την υπ’ αριθμόν 574/24-09-2020 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης της (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ) και παρκάρει με το μηχανάκι του και το όποιο αυτοκίνητο  χρησιμοποιεί στη δική μου μεριά.
Τούτο δε πράττει μόνιμα ως ένδειξη επιβολής και πρόκλησης, παίζοντας με τα νεύρα μου και την ψυχολογική ηρεμία μου, κωλύοντας με μόνιμα στις καθημερινές μου δραστηριότητες.

Στις φωτογραφίες της 03-10-2020 που Σας κομίζω ως (Νέα σχετικά 10, 11, 12, 13) φαίνεται το απόβλητο γκρί αυτοκίνητο τύπου τζιπ, το μπλέ αυτοκίνητο και το τρακτέρ που ευρίσκοντο σε άλλη θέση, όπως φαίνονται στις φωτογραφίες  που Σας κομίζονται ως (σχετικά 08, 13, 14, 15, του σχετικού 08) να τα έχει τοποθετήσει μόνιμα σε αράδα και με τάξη δίπλα ακριβώς στην  ιδιοκτησία μου, με ξεκάθαρη πρόθεση να οικειοποιηθεί το χώρο μπροστά ακριβώς στην ιδιοκτησία μου. Έβγαλε τα απόβλητα σκουριασμένα κατάλοιπα των χορτοκοπτικών του, που σχημάτιζαν σωρό σκουπιδιών, όπως διαφαίνονται στις φωτογραφίες  που Σας κομίζονται ως (σχετικά 19, 23, 24, 25, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, του σχετικού 08) και μετέθεσε εκεί τα απόβλητα αυτοκίνητα του σε τάξη για να εδραιώσει δικαιώματα  εις βάρος μου σε ένα χώρο που είναι απέναντι από το μηχανουργείο του που διατηρεί στο κτιριακό μας συγκρότημα και σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα με ογδόντα μέτρα από αυτό, αποκλείοντας μου την πρόσβαση στην ιδιοκτησία μου από το πλαϊνό και βόρειο μέρος αυτής.

Στις φωτογραφίες της 03-10-2020 που Σας κομίζω ως (Νέα σχετικά 14 & 15) διαφαίνεται επιπρόσθετα  η ανωτέρω αναφερόμενη πρόθεση του να μου αποκλείσει την απρόσκοπτη πρόσβαση στην ιδιοκτησία μου και να δημιουργήσει δικαιώματα στον χώρο μου.

Στη φωτογραφία της 03-10-2020 που Σας κομίζω ως (Νέο σχετικό 16) διαφαίνεται η παραμονή των απόβλητων σκαφών που διατηρεί παρά την υπ’ αριθμόν 574/24-09-2020 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης της (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ) που του επιβλήθηκε ένεκα και αυτών, όπως διαφαίνεται στη φωτογραφία που Σας κομίζεται ως (σχετικό 22, του σχετικού 08).

Στη φωτογραφία της 03-10-2020 που Σας κομίζω ως (Νέο σχετικό 17) διαφαίνονται να παραμένουν στο χώρο τα απόβλητα αυτοκίνητα, παρά την  υπ’ αριθμόν 574/24-09-2020 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης της (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ) που του επιβλήθηκε ένεκα και αυτών, όπως διαφαίνεται στις φωτογραφίες που Σας κομίζονται ως (σχετικά 26 & 27, του σχετικού 08).

Στις φωτογραφίες της 03-10-2020 που Σας κομίζω ως (Νέα σχετικά 18, 19, 20, 21) διαφαίνονται νέα και παλιά απόβλητα του να παραμένουν στο χώρο κάνοντας κατάληψη αυτού, χωρίς να έχει και χωρίς να δύναται να έχει, τέτοιο δικαίωμα.

Ο αντίδικος μου δεν ‘’παίρνει από λόγια’’, με προκαλεί σε εξωτερίκευση της οργής μου και με εξωθεί κατά αυτού να αυτοδικήσω, προς τούτο και η καταφυγή μου στο Σεβαστό Δικαστήριο Σας.

Όπως είναι ήδη γνωστό στο Σεβαστό Δικαστήριο Σας, η με αριθμό κατάθεσης 256/26-6-2020 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (Ρύθμιση Κατάστασης) κατά του αντίδικου μου, ένεκα το παρόν υπόμνημα μου, ορίστηκε αρχικά να συζητηθεί κατά την δικάσιμο της 12-10-2020, όπου και διά του νομικού εκπροσώπου του ο αντίδικος μου αιτήθηκε αναβολή.

Ορίστηκε νέα δικάσιμος η 15-12-2020.

Ο αντίδικός μου, δεν έχει σκοπό να υπαναχωρήσει των προθέσεων του, αυτών της επιδίωξης της βιολογικής και κοινωνικοοικονομικής μου εξόντωσης, με σκοπό την αμφισβήτηση και ιδιοποίηση της ιδιοκτησίας μου και των δικαιωμάτων μου στην 84 Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου, όπου αυτή υφίσταται, όντας ο ίδιος ενοικιαστής σε αυτήν και όχι ιδιοκτήτης.

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από τις νέες φωτογραφίες της 13-12-2020, που Σας κομίζονται ως (Νέα σχετικά 22, 23, 24, 25) δεν υπαναχωρεί, παρά όλα όσα έχουν προηγηθεί και εκθέτω στην αίτηση μου και στο παρόν σημείωμα μου του ανωτέρω αναφερομένου υστερόβουλου σκοπού του, χρησιμοποιώντας απόβλητα μηχανολογικά εργαλεία και αυτοκίνητα.

Τα πλείστα εκ των οποίων δεν έχει αποσύρει, να παραμένουν έμπροσθεν του  παράνομου μηχανουργείου του και να εξακολουθούν  οι επισκέπτες και πελάτες του, μη βρίσκοντας  χώρο να παρκάρουν στη δική του μεριά να έρχονται και να παρκάρουν στη δική μου.

Όπως επίσης μπορείτε να διαπιστώσετε από τις νέες φωτογραφίες της 13-12-2020, που Σας κομίζονται ως (Νέα σχετικά 26, 27, 28, 29), έχει αντικαταστήσει τα απόβλητα ανταλλακτικά και χορτοκοπτικά με άλλα αυτοκίνητα απόβλητα και  μη σε τάξη, εμμένοντας του ανωτέρω αναφερομένου  σκοπού του.
Κυκλοφορεί δε τη φήμη ότι έχει ενοικιάσει τον συγκεκριμένο χώρο από τον αρχικό οικοπεδούχο Ιωάννη Μανουσέλη για να δικαιολογήσει η και αντιπαρέρθει κάθε εμπόδιο στον ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό του.
Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβαίνει διότι απλά ο Ιωάννης Μανουσέλης δεν έχει κανένα τέτοιο δικαίωμα να πράξει τούτο, κάτι που για τον Ιωάννη Μανουσέλη είναι μια συνήθης παράνομη πρακτική που και στο παρελθόν έχει εφαρμόσει.
Είναι πολλά τα ακίνητα που έχει, άλλα διπλά πουλήσει, ο συγκεκριμένος ‘’κύριος’’ και άλλα έχει ενοικιάσει παράνομα, χωρίς να του ανήκουν.

Η με αριθμό 256/26-06-2020 κατατεθειμένη αίτηση μου ασφαλιστικών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, κατά του αντίδικου μου Γεώργιου Βονάκη, ορίστηκε αρχικά να συζητηθεί κατά την δικάσιμο της 12-10-2020 όπου και αναβλήθηκε με αίτημα του αντίδικου μου διά του δικηγόρου του.
Νέα δικάσιμος ορίστηκε η 15-12-2020 όπου και κατά αυτήν δεν εκφωνήθηκε καν λόγο των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας covid-19.
Μετά από δικό μας σχετικό αίτημα, πού έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 342/23-03-2021 (Νέο σχετικό 31) στο Πρωτοδικείο Ρόδου ορίστηκε νέα δικάσιμος της συζήτησης της αίτησης μας η 25-05-2021.

Επειδή από την ανωτέρω ημερομηνία της 15-12-2020, όπου ανεβλήθη η συζήτηση της αίτησης μου, ο αντίδικος μου προέβηκε επιπρόσθετα και στα κατωτέρω αναφερόμενα.  

Επειδή ο αντίδικος μου κατά την ημέρα ορισμού της συζήτησης της αίτησης μου κατά την δικάσιμο της 15-12-2020 τοποθέτησε επιδεικτικά το τρακτέρ που φτιάχνει εδώ και πολλά χρόνια και φτιάξιμο αυτό δεν έχει, αλλά το χρησιμοποιεί απλά και μόνο για να κάνει κατάληψη στην περιοχή και το περιφέρει σε αυτήν τοποθετώντας το κάθε φορά και σε διαφορετικό σημείο και αυτή τη φορά μπροστά από την ιδιοκτησία μου και τον κάδο απορριμμάτων κωλύοντας μας ακόμη και σε αυτόν την  πρόσβαση, (Νέο σχετικό 32).

Επειδή στην φωτογραφία της ημερομηνίας 07-02-2021 (Νέο σχετικό 33) φαίνεται να έχει αλλάξει το τρακτέρ με άλλο αυτοκίνητο, κάτι που κάνει συχνά εναλλάσσοντας αυτοκίνητα και κρατώντας σταθερά υπό κατάληψη το χώρο έμπροσθεν της ιδιοκτησίας μου και επιχειρεί να την ιδιοποιηθεί σπέρνοντας τις ψευδείς φήμες ότι δεν είναι δική μου αλλά του δημοσίου.

Επειδή στις φωτογραφίες της ημερομηνίας 24-02-2021 (Νέα σχετικά 34, 35) φαίνεται προκλητικά ο ίδιος να παρκάρει ενώπιον μου με το αυτοκίνητο του στη μεριά μου και όχι στη δική του, έχοντας κάνει μόνιμη κατάληψη τη πρόσοψη της ιδιοκτησίας μου, αποκλείοντας μου το σημείο που συνήθως παρκάρω με το αυτοκίνητο μου, προκαλώντας με να του ζητήσω το λόγο και να δημιουργηθεί επεισόδιο με ανεξέλεγκτες προεκτάσεις, αυτοδικώντας.

Επειδή στις φωτογραφίες της ημερομηνίας 02-03-2021 (Νέα σχετικά 36, 37, 38) φαίνεται να μου έχει αποκλείσει όλη την δική μου μεριά ακόμη και έμπροσθεν του καταστήματος μου με αυτοκίνητα των πελατών του οι οποίοι δεν βρίσκουν να παρκάρουν μπροστά στο δικό του μηχανουργείο στο οποίο έχει εναποτεθειμένα παλιά και νέα απόβλητα, περιορίζοντας μου την πρόσβαση στο δικό μου κτίριο όπου στεγάζω τις επαγγελματικές  μου δραστηριότητες και φορτοεκφορτώνω εμπορεύματα με δυσκολία. Και
Επειδή με αυτό τον τρόπο κωλύει επιπρόσθετα και μακροχρόνια την απρόσκοπτη διέλευση έμπροσθεν του σημείου όπου η ιδιοκτησία μου των αυτοκινήτων των πελατών και των λοιπών ιδιοκτητών που δραστηριοποιούνται στο κτιριακό μας συγκρότημα, όπως φαίνεται στις ίδιες ανωτέρω αναφερόμενες φωτογραφίες (Νέα σχετικά 36, 37, 38).

Επειδή η εργασία μου απαιτεί να πηγαινοέρχομαι με το αυτοκίνητο πολλές φορές την ημέρα και να φορτοεκφορτώνω εμπορεύματα τα οποία διακινώ προς πώληση και κέρδος ένεκα βιοπορισμού μου. Και 
Επειδή συχνά βρίσκω αποκλεισμένη την είσοδο της αποθήκης μου από παρκαρισμένα αυτοκίνητα επισκεπτών που δεν βρίσκουν να παρκάρουν αλλού, καθώς όλη σχεδόν την περιοχή την έχει κάνει κατάληψη με απόβλητα και παρκαρισμένα αυτοκίνητα χωρίς αριθμούς , εμποδίζοντας με να φορτοεκφορτώσω εμπορεύματα, όπως φαίνεται στη φωτογραφία της 16-03-2021 (σχετικό 39).

Επειδή συχνά παρκάρει, εναλλάσσοντας αυτά, αυτοκίνητα προς επισκευή έμπροσθεν της ιδιοκτησίας μου για μέρες και τα επισκευάζει εκεί παρουσία και τρίτων, όπως διαφαίνεται στις φωτογραφίες της 24-03-2021 (Νέα σχετικά 40, 41).

Επειδή έχει κάνει μόνιμη κατάληψη του χώρου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας μου αποκλείοντας την πρόσβαση μου σε αυτήν, εναλλάσσοντας διαφορετικά αυτοκίνητα όπως φαίνεται από την φωτογραφία της ημερομηνίας 04-04-2021 (Νέο σχετικό 42) και τη φωτογραφία της ημερομηνίας 09-05-2021 (Νέο σχετικό 43).

Επειδή ο αντίδικος μου είναι ανεπίδεκτος διά λόγου συμμορφώσεως.

Επειδή με την όλη συμπεριφορά του ασκεί μακροχρόνια επιβολή προς όλους όσους δραστηριοποιούμαστε στο κτιριακό μας συγκρότημα και αμφισβητεί και απαξιώνει τις ιδιοκτησίες μας.

Επειδή με αφορμή την κρινόμενη αίτηση μου ασφαλιστικών μέτρων για ρύθμιση της κατάστασης που επικρατεί, όχι μόνον μεταξύ εμού και του αντιδίκου μου, αλλά και μεταξύ όλων όσων δραστηριοποιούμαστε στο κτιριακό μας συγκρότημα, έλαβαν το θάρρος να εκθέσουν τα όσα υπομένουν από τον αντίδικο μου και δύο ακόμη επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτό πολλά χρόνια μάλιστα πολύ πριν τον αντίδικο μου και των οποίων τις ιδιοκτησίες και αυτών απαξιώνει και εμποδίζει και αυτών τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, όντας ο ίδιος μισθωτής και όχι ιδιοκτήτης, κάτι που προσπαθεί να γίνει μέσω όλων όσων εκτίθενται στην αίτηση μου και το παρόν.

Επειδή οι ανωτέρω δύο εκ των πολλών που υπομένουμε τον αντίδικο μου, έχουν καταθέσει ενόρκως τις δικές τους απόψεις και μαρτυρίες και αυτοί είναι ο κύριος Ιωάννης Κανδίνος και ο κύριος Παύλος Σπυρίδης.

Επειδή η υπ’ αριθμόν 342/21-05-2021 (Νέο σχετικό 44 α΄) ένορκη κατάθεση του κυρίου Ιωάννη Κανδίνου σας κομίζεται νομοτύπως συνοδεία της υπ’ αριθμόν Ν520027181/19-05-2021 (Νέο σχετικό 44 β΄) βεβαίωσης του ειδικού γραμματίου νομικής βοήθειας του δικηγόρου μου κυρίου Αναστάσιου Μπακαλούμα, της υπ’ αριθμόν 3800 Α΄/18-05-2021 (Νέο σχετικό 44 γ΄) έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Σίμου Μ. Καρακόπουλου και της υπ’ αριθμόν 101/18-06-2020 (Νέο σχετικό 44 δ΄) Πράξης χορήγηση νομικής βοήθειας του Πρωτοδικείου Ρόδου.

Επειδή η υπ’ αριθμόν 343/21-05-2021 (Νέο σχετικό 45 α΄) ένορκη κατάθεση του κυρίου Παύλου Σπυρίδη σας κομίζεται νομοτύπως συνοδεία της υπ’ αριθμόν  101/18-06-2020 (Νέο σχετικό 45 β΄) Πράξης χορήγηση νομικής βοήθειας του Πρωτοδικείου Ρόδου, της υπ’ αριθμόν Ν520027180/19-05-2021 (Νέο σχετικό 45 γ΄) βεβαίωσης του ειδικού γραμματίου νομικής βοήθειας του δικηγόρου μου κυρίου Αναστάσιου Μπακαλούμα και της υπ’ αριθμόν 3799 Α΄/18-05-2021 (Νέο σχετικό 45 δ΄) έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Σίμου Μ. Καρακόπουλου.

Επειδή ο αντίδικος μου συνεχίζει να ενεργεί ωσάν να μην υπάρχουμε και δεν μας υπολογίζει ως ανθρώπινες υπάρξεις, επαγγελματίες και γείτονες.

Επειδή εξακολουθεί να μην σέβεται τις ιδιοκτησίες μας και την επαγγελματική μας δραστηριότητα που μας εξασφαλίζει τον βιοπορισμό μας.

Επειδή ενεργεί και πράττει ωσάν να μην υπάρχει κάποιος που μπορεί να τον βάλει στη θέση του και να τον συμμορφώσει και επιδιώκει την  εξωτερίκευση της οργής μας ενός εκάστου εξ ημών.

Επειδή ενέχει ο κίνδυνος εντέλει κάποιος να μην αντέξει και να  εξωτερικεύσει την οργή του κατά του αντίδικου μου, αυτοδικώντας.

Επειδή είναι πάμπολλα τα παραδείγματα και δεν χρήζει ανάγκη παράθεσης κανενός, όπου διά ασήμαντον αφορμήν έχουν τελεστεί απονενοημένες ενέργειες ανθρώπων κατά ανθρώπων.

Επειδή ο αντίδικος μου, με την όλη αμετανόητη και ανυποχώρητη κατά εμού και ημών συμπεριφορά του, μας εξωθεί όλους μας προς αυτή την κατεύθυνση.     

Επειδή προς αποφυγή τούτου προσφεύγω διά της κρινόμενης και του παρόντος Ενώπιον  Σας, προς ρύθμιση της κατάστασης που επικρατεί με τον αντίδικο μου στο κτιριακό μας συγκρότημα.

Επειδή προσκομίζω και επικαλούμαι τα κάτωθι σχετικά έγραφα και φωτογραφίες:

 1. Η με αριθμό 2959 Α /30-06-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου κυρίου Σίμου Καρακόπουλου.
 2. Σχετικό 01: Το υπ’ αριθμόν 4047/2011 εκ του κτηματολογίου Ρόδου τοπογραφικό διάγραμμα της 84ΚΜΓΡ, όπου αποτυπώνεται η ιδιοκτησία μου (ΨΗ) & (Γ).
 3. Σχετικό 02: Το υπ’ αριθμόν 16068/11-08-2010 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Ρόδου Αγάπης Καλομοίρη – Χατζηδιάκου.
 4. Σχετικό 03: Η υπ’ αριθμόν 16228/03-12-2008 συμβολαιογραφική πράξη σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, της συμβολαιογράφου Ρόδου Κωνσταντίνας Δενδρινού – Κουτσούκου.
 1. Σχετικό 04, α΄: Η υπ’ αριθμόν 47/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
 1. Σχετικό 04, β΄: Το υπ’ αριθμόν 559/04-10-2017 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Ρόδου.
 1. Σχετικό 05: Φωτογραφία που κομίζεται ως σχετικό 05.
 1. Σχετικό 06: Ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο μου γνωστοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος ο αριθμός πρωτοκόλλου της καταγγελίας μου κατά του αντιδίκου μου.
 1. Σχετικό 07: Η από 14-05-2020 καταγγελία μου στο Τμήμα Περιβάλλοντος της ΠΝΑ κατά του αντιδίκου μου.
 1. Σχετικό 08: Τα σχετικά που συνοδεύουν την από 14-05-2020 καταγγελία μου στο Τμήμα Περιβάλλοντος της ΠΝΑ κατά του αντιδίκου μου.
 1. Σχετικό 09: Ηλεκτρονικό μήνυμα προς εμένα της Γραμματείας του Τμήματος Περιβάλλοντος της ΠΝΑ, με το οποίο μου γνωστοποιεί τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρησης της καταγγελίας  μου κατά του αντιδίκου μου.
 1. Σχετικό 10: Αντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρησης, της καταγγελίας μου κατά του αντιδίκου μου, στο Δήμο Ρόδου.
 1. Σχετικό 11: Η υπ’ αριθμόν 335/18-06-2020 έκθεση αυτοψίας του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου, (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ.ΣΟΥ). 
 1. Σχετικό 12: Το υπ’ αριθμόν 337/19-06-2020 διαβιβαστικό έγγραφο της έκθεσης αυτοψίας του Τμήματος Περιβάλλοντος της ΠΝΑ.
 1. Σχετικά 13, 14: Φωτογραφίες που κομίζονται ως σχετικά 13, 14.
 1. Σχετικά 15, 16, 17, 18: Φωτογραφίες που κομίζονται ως σχετικά 15, 16, 17, 18.
 1. Σχετικά 19, 20, 21, 22: Φωτογραφίες που κομίζονται ως σχετικά 19, 20, 21, 22.
 1. Σχετικό 23: Η από 16-10-2019 Αίτηση-Γνωστοποίηση προς την Αξιότιμη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.
 1. Σχετικό 24: Η υπ’ αριθμόν 738/16-06-2020 αίτηση μου προς τον Αξιότιμο Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου.
 1. Σχετικό 25: Η από 17-06-2020 Συμπληρωματική – Διευκρινιστική αίτηση μου προς τον Αξιότιμο Πρόεδρο Πρωτοδικών  Ρόδου.
 1. Σχετικά 26, 27, 28, 29: Φωτογραφίες που κομίζονται ως σχετικά 26, 27, 28, 29.
 1. Σχετικά 30, 31, 32: Φωτογραφίες που κομίζονται ως σχετικά 30, 31, 32.

Ακολουθούν τα σχετικά του σημειώματος (Νέα):

 1. Νέο σχετικό 01: Η υπ’ αριθμόν 574/24-09-2020 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ).
 1. Νέο σχετικό 02: Το από 28-09-2020 διαβιβαστικό του Πίνακα Αποδεκτών της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης του Τμήματος Περιβάλλοντος της ΠΝΑ.
 1. Νέο σχετικό 03: Το από 23-06-2020 ηλεκτρονικό μου μήνυμα προς αρμοδίους με το οποίο εφιστώ την προσοχή του (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ), για την καταγγελία μου κατά του αντιδίκου μου.
 1. Νέο σχετικό 04: Η από 14-07-2020 κλήση του Πταισματοδίκη Ρόδου για να εξεταστώ ως μάρτυρας σε ποινική υπόθεση κατά του αντιδίκου μου, ένεκα η καταγγελία μου στην διεύθυνση περιβάλλοντος.
 1. Νέο σχετικό 05: Το τοπογραφικό διάγραμμα της όμορης με την ιδιοκτησία μου 81 μερίδας γαιών Ρόδου.
 1. Νέα σχετικά 06, 07, 08, 09: Φωτογραφίες που κομίζονται ως Νέα σχετικά 06, 07, 08, 09.
 1. Νέα σχετικά 10, 11, 12, 13: Φωτογραφίες που κομίζονται ως Νέα σχετικά 10, 11, 12, 13.
 1. Νέα σχετικά 14, 15, 16, 17: Φωτογραφίες που κομίζονται ως Νέα σχετικά 14, 15, 16, 17.
 1. Νέα σχετικά 18, 19, 20, 21: Φωτογραφίες που κομίζονται ως Νέα σχετικά 18, 19, 20, 21.
 1. Νέα σχετικά 22, 23, 24, 25: Φωτογραφίες που κομίζονται ως Νέα σχετικά 22, 23, 24, 25.
 1. Νέα σχετικά 26, 27, 28, 29: Φωτογραφίες που κομίζονται ως Νέα σχετικά 26, 27, 28, 29.
 1. Νέο σχετικό 31: Το από 23-03-2021 ηλεκτρονικά σταλμένο αίτημα του δικηγόρου μου προς τον Αξιότιμο Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου για τον προσδιορισμό της αίτησης μου.
 1. Νέα σχετικά 32, 33, 34, 35: Φωτογραφίες που κομίζονται ως σχετικά 32, 33, 34, 35.
 1. Νέα σχετικά 36, 37, 38, 39: Φωτογραφίες που κομίζονται ως σχετικά 36, 37, 38, 39.
 1. Νέα σχετικά 40, 41, 42, 43: Φωτογραφίες που κομίζονται ως σχετικά 40, 41, 42, 43.
 1. Νέο σχετικό 44 α΄: Η υπ’ αριθμόν 342/21-05-2021 ένορκη βεβαίωση του Ειρηνοδικείου Ρόδου για τον μάρτυρα Ιωάννη Κανδίνο.
 1. Νέο σχετικό 44 β΄: Η υπ’ αριθμόν Ν520027181/19-05-2021 βεβαίωση του δικηγορικού συλλόγου Ρόδου για το ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας του δικηγόρου μου Αναστάσιου Μπακαλούμα.
 1. Νέο σχετικό 44 γ΄: Η υπ’ αριθμόν 3800 Α΄/18-05-2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Σίμου Καρακόπουλου.
 1. Νέο σχετικό 44 δ΄: Η υπ’ αριθμόν 101/18-06-2020 Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου.
 1. Νέο σχετικό 45 α΄: Η υπ’ αριθμόν 343/21-05-2021 ένορκη βεβαίωση του Ειρηνοδικείου Ρόδου για τον μάρτυρα Παύλο Σπυρίδη.
 1. Νέο σχετικό 45 β΄: Η υπ’ αριθμόν 101/18-06-2020 Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου.
 1. Νέο σχετικό 45 γ΄: Η υπ’ αριθμόν Ν520027180/19-05-2021 βεβαίωση του δικηγορικού συλλόγου Ρόδου για το ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας του δικηγόρου μου Αναστάσιου Μπακαλούμα.
 1. Νέο σχετικό 45 δ΄: Η υπ’ αριθμόν 3799 Α΄/18-05-2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Σίμου Καρακόπουλου.

Επειδή εξαιτίας του κινδύνου και του κατεπείγοντος και για την αποτροπή τυχόν περαιτέρω δυσάρεστων και επιβλαβών προς εμένα   καταστάσεων, πρέπει να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα.

Επειδή εν προκειμένω συντρέχει νόμιμη περίπτωση να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα υπό την μορφή της ρύθμισης κατάστασης, καθόσον υπάρχει επείγουσα περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος, όσον αφορά το δικαίωμα στην προσωπικότητα μου, στην υγεία μου, στην ηρεμία και ειρήνη μου, την αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας μου, ούτως ώστε να υποχρεωθεί ο καθού να παύσει να προσβάλλει την προσωπικότητα μου και να αμφισβητεί και επιβουλεύεται, ανυποχώρητα και αμετανόητα, την ιδιοκτησία μου, με οιονδήποτε τρόπο και ειδικότερα:

 1. Να απαγορευτεί σε αυτόν να προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων την περιοχή των ακινήτων μου.
 2. Να απέχει από οιαδήποτε διαπροσωπική επικοινωνία μαζί μου είτε δια ζώσης, είτε δια τεχνολογικών μέσων (τηλεφώνου κ.α.).
 3. Να απαγορευθεί στον καθού να προσεγγίζει οποιοδήποτε περιουσιακό μου αγαθό.
 4. Να απομακρύνει τα απόβλητα, τα αυτοκίνητα και χορτοκοπτικά, δικά του η πελατών του και κάθε αντικείμενο που έχει εναποθέσει εφαπτόμενα και σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων από την ιδιοκτησία μου.
 5. Να μην ξανά εναποθέσει ποτέ στο χώρο αυτό κανένα αντικείμενο, δικό του η των πελατών του.
 6. Να απειληθεί κατά του καθού προσωπική κράτηση (6) μηνών και χρηματική ποινή 1.500 € για κάθε παράβαση του διατακτικού της απόφασης, άλλως να διατάξει το Δικαστήριο Σας, κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση του, μέτρο για την ρύθμιση της κατάστασης αυτής.

Επειδή όλοι οι ισχυρισμοί μου είναι νόμιμοι, βάσιμοι και αληθινοί, αποδεικνύονται δε από έγγραφα και μάρτυρες. 

Για τους λόγους αυτούς
Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μου.

Ζητώ

 1. Να γίνει δεκτό το παρόν σημείωμα μου.
 2. Να γίνει δεκτή η αίτηση μου.
 3. Να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα.
 4. Να υποχρεωθεί ο καθού, να συμμορφωθεί στα κάτωθι:
 • Να απαγορευτεί σε αυτόν να προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων την περιοχή των ακινήτων μου.
 • Να απέχει από οιαδήποτε διαπροσωπική επικοινωνία μαζί μου είτε δια ζώσης, είτε δια τεχνολογικών μέσων (τηλεφώνου κ.α.).
 • Να απαγορευθεί στον καθού να προσεγγίζει οποιοδήποτε περιουσιακό μου αγαθό.
 • Να απομακρύνει τα απόβλητα, τα αυτοκίνητα και χορτοκοπτικά, δικά του η πελατών του και κάθε αντικείμενο που έχει εναποθέσει εφαπτόμενα και σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων από την ιδιοκτησία μου.
 • Να μην ξανά εναποθέσει ποτέ στο χώρο αυτό κανένα αντικείμενο, δικό του η των πελατών του.
 • Να απειληθεί κατά του καθού προσωπική κράτηση (6) μηνών και χρηματική ποινή 1.500 € για κάθε παράβαση του διατακτικού της απόφασης, άλλως να διατάξει το Δικαστήριο Σας, κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση του, μέτρο για την ρύθμιση της κατάστασης αυτής.
 1. Να καταδικαστεί ο καθού στην δικαστική μου δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου μου δικηγόρου.

Ρόδος 25-05-2021

               Ο αιτών                                             Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
               Θωμάς Χ. Σπανός                                  Αναστάσιος Ε. Μπακαλούμας

            SpTh Ypografi 180x122

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos